tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

7 545 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2016, 20:10

Trường ĐHSP Hà Nội Bộ môn Tâm lý – Giáo dục - Đề cương môn học Tâm lí học mầm non (Dành cho đào tạo giáo viên đại học giáo dục mầm non) I Thông tin giảng viên 1.1 Nguyễn Đình Mạnh - Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên chính, Tiến sĩ - Địa điểm làm việc : Văn phòng môn Tâm lý – Giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội - Địa liên hệ : Văn phòng môn Tâm lý – Giáo dục ĐT: 0211.3863677 - Email : nguyendinhmanhsp2@moet.edu.vn Tel : 0913504295 Các hướng nghiên cứu : Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non 1.2 Hoàng Thị Hạnh - Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên, thạc sỹ - Địa điểm làm việc : Văn phòng môn Tâm lý – Giáo dục, trường ĐHSP Hà Nội - Địa liên hệ : Văn phòng môn Tâm lý – Giáo dục ĐT: 0211.3863677 - Email : Hanhhoangngocsp2@gmail.com - Tel : 0983883883 - Các hướng nghiên cứu : Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm II Thông tin môn học 2.1 Tên môn học : Tâm lí học mầm non - Mã môn học : GM401 - Số tín : 02 - Loại môn học : bắt buộc - Điều kiện tiên : sau học xong môn tâm lí học đại cương 2.2 Giờ tín hoạt động học tập - Học lý thuyết lớp : 20 - Xêmina, thảo luận lớp : 10 - Tự học, tự nghiên cứu : 60 2.3 Đơn vị phụ trách : Bộ môn Tâm lý – Giáo dục học III Mục tiêu môn học: - Kiến thức : giúp cho sinh viên nắm quy luật phát triển tâm lý trẻ em, tri thức bản, đại thiết thực đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mầm non(từ 0-6 tuổi) - Kỹ : rèn luyện cho sinh viên kỹ học tập vận dụng tri thức tâm lí học vào thực tiễn giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non - Các mục tiêu khác : hình thành cho sinh viên có nh ận thức thái độ môn học Tóm tắt nội dung môn học : Các quy luật phát triển tâm lý trẻ em, đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em mầm non thông qua hoạt động chủ đạo dạng hoạt động khác Nội dung chi tiết môn học : Hình thức tổ chức dạy học Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết Nội dung `Số tiết Tín Chương Nhập môn tâm lí học trẻ em 1.1 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học trẻ em 1.1.1 Đối tượng nghiên cứu tâm lí học trẻ em 1.1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học trẻ em 1.2 Phương pháp nghiên cứu tâm lí học trẻ em Chương Sự phát triển tâm vận động trẻ 2.1 Khái niệm tâm vận động 2.2 Một số biểu tâm vận động 2.2.1 Sự hình thành, phát triển có điều kiện trẻ 2.2.2 Sự phát triển thị giác trẻ 2.2.3 Sự phát triển thính giác trẻ 2.2.4 Sự phát triển khứu giác xúc giác trẻ 2.2.5 Tình trạng bất phân 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tâm vận động trẻ 15 Chương : Quy luật phát triển tâm lý trẻ em 3.1 Sự phát triển tâm lý trẻ em 3.2 Những quy luật phát triển tâm lý trẻ em 3.2.1 Vai trò văn hóa xã hội với phát triển tâm lý trẻ em 3.2.2 Vai trò điều kiện sinh học với phát triển tâm lý trẻ em 3.2.3 Vai trò hoạt Yêu cầu sinh viên Thời gian địa điểm Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học 1 Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học Ghi động với phát triển tâm lý trẻ em 3.2.4 Vai trò giáo dục với phát triển tâm lý trẻ em 3.2.5 Tính không đồng phát triển 3.3 Phân định thời kỳ phát triển theo lứa tuổi 3.3.1 Quan niệm phân định thời kỳ phát triển theo lứa tuổi 3.3.2 Cơ sở phân kỳ lứa tuổi 3.3.3 Cách phân định lứa tuổi theo hoạt động chủ đạo Lý thuyêt Lý thuyết Chương Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em từ lọt lòng đến khoảng 15 tháng tuổi 4.1 Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ sơ sinh(từ lọt lòng đến tháng) 4.1.1 Vai trò phản xạ không điều kiện 4.1.2 Tình trạng bất phân 4.1.3 Đặc điểm phát triển nhu cầu 4.2 Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ hài nhi( từ 2- 15 tháng) 4.2.1 Giao tiếp cảm xúc trực tiếp với người lớn hoạt động chủ đạo trẻ hài nhi 4.2.2 Sự phát triển vận động hành động với đồ vật 4.2.3 Hình thành tiền đề hoạt động lời nói Chương 5: Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ ấu nhi 5.1 Sự phát triển hoạt động trẻ ấu nhi 5.1.1 Hoạt động đồ vật hoạt động chủ đạo 5.1.2 Các loại hành động với đồ vật trẻ ấu nhi 5.1.3 Sự phát triển vận động trẻ ấu nhi 5.1.3.1 Đi theo tư 04 Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học thẳng đứng 5.1.3.2 Hành động cầm nắm trẻ ấu nhi 5.2 Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ ấu nhi 5.2.1 Đặc điểm phát triển ngôn ngữ 5.2.2 Đặc điểm phát triển trí tuệ 5.2.3 Đặc điểm phát triển tình cảm 5.3 Xuất tiền đề hình thành nhân cách 5.3.1 Từ ý thức trẻ ấu nhi 5.3.2 Nguyện vọng độc lập khủng hoảng tuổi lên Xêmina (Thảo luận) Những quy luật phát triển tâm lý trẻ em Các loại hành động với đồ vật trẻ ấu nhi 05 Tự học, tự nghiên cứu Nghiên cứu học liệu có liên quan đến chương tín 30 Lý thuyết Tín Chương Các dạng hoạt động trẻ mẫu giáo 6.1 Hoạt động vui chơi(mà nòng cốt trò chơi đóng vai theo chủ đề) 6.1.1 Vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo 6.1.2 Đặc điểm hoạt động vui chơi trẻ mẫu giáo 6.1.3 Cấu trúc hoạt động vui chơi(mà nòng cốt trò chơi đóng vai theo chủ đề) 6.1.4 Vai trò trò chơi phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo 6.2 Các dạng hoạt động khác trẻ mẫu giáo 6.2.1 Sự nảy sinh yếu tố hoạt động học tập 6.2.2 Những hình thức Nắm vững lý thuyết chương 3, Lớp học Thư viện, nhà 03 Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết sơ đẳng hoạt động lao động Chương : Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo bé(3-4 tuổi) 7.1 Sự thay đổi hoạt động chủ đạo 7.2 Sự hình thành ý thức thân 7.3 Đặc điểm phát triển tư 7.3.1 Biểu ban đầu tư trực quan – hình tượng 7.3.2 Tư gắn liền với xúc cảm ý muốn chủ quan 7.3.3 Tư gắn liền với trực giác toàn bộ(tổng thể) 7.4 Sự xuất động hành vi Chương Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo nhỡ(4-5 tuổi) 8.1 Hoàn thiện hoạt động vui chơi hình thành”xã hội trẻ em” 8.1.1 Hoàn thiện hoạt động vui chơi 8.1.2 Hình thành xã hội trẻ em 8.2 Tư trực quan – hình tượng phát triển mạnh 8.3 Đặc điểm phát triển đời sống tình cảm 8.4 Sự phát triển động hành vi hình thành hệ thống thứ bậc động 8.4.1 Sự phát triển động hành vi 8.4.2 Sự hình thành thứ bậc động Chương Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo lớn(từ 5-6 tuổi) 9.1 Đặc điểm phát triển ngôn ngữ 9.1.1 Nắm vững ngữ âm ngữ điệu 9.1.2 Phát triển vốn từ cấu ngữ pháp 02 Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học 02 Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học 03 Đọc học liệu 1,2,3,4 Lớp học 9.1.3 Sự phát triển ngôn ngữ mạch lạc 9.2 Đặc điểm tự ý thức tính chủ định hoạt động tâm lý 9.3 Đặc điểm phát triển tư 9.4 Chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào trường tiểu học Xêmina (Thảo luận) Tự học, tự nghiên cứu So sánh đặc điểm tư trẻ mẫu giáo bé, nhỡ lớn Chuẩn bị cho trẻ em vào lớp Đọc học liệu có liên quan đến nội dung chương 6,7,8,9 05 30 Nắm vững lý thuyết chương 6,7,8,9 Lớp học Đọc học liệu 1,2,3,4,5,6,7 Thư viện, nhà Học liệu * Sách, giáo trình Nguyễn Ánh Tuyết(chủ biên) Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non NXB Đại học sư phạm HN 2006 Ngô Công Hoàn Tâm lí h ọc trẻ em Tập 1,2 NXBHN 1995 Nguyễn Ánh Tuyết(chủ biên) – Bài tập thực hành tâm lí học giáo dục học NXBGD 1992 V.X.Mukhina Tâm lí học mẫu giáo, tập 1,2, NXB Giáo dục 1980 *Tài liệu tham khảo Trần Trọng Thủy(chủ biên) Bài tập thực hành tâm lí học.NXB Giáo dục 1990 Lê Văn Hồng(chủ biên) Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm NXBĐHQGHN 2001 Mạc Văn Trang Cha mẹ trẻ NXB Phụ Nữ 2006 Carrie Lynn Nuôi dạy trẻ từ 3-6 tuổi NXB Phụ Nữ 2007 Kế hoạch giảng dạy cụ thể Tuần Giảng viên lên lớp(tiết) Sinh viên tự học tự nghiên cứu(tiết) Lý thuyết Xêmina(thảo luận) 2 4 4 1 10 11 12 13 1 14 15 Tổng cộng 20 10 60 Yêu cầu giảng viên môn học - Yêu cầu giảng viên điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học : phòng học, phòng máy … - Yêu cầu giảng viên sinh viên : dự lớp theo quy chế, thực làm tập, tích cực phát biểu thảo luận Phương pháp hình thức kiểm tra đánh giá môn học 9.1 Theo dõi chuyên cần kết hợp kiểm tra thường xuyên để đánh giá thái độ khả nhận thức tham gia thảo luận thực hành : 1/10 9.2 Kiểm tra kỳ : 2/10 9.3 Thi hết môn :7/10 Hình thức thi : Tự luận Giảng viên Hà Nội, tháng năm 2013 Giảng viên Hoàng Thị Hạnh Nguyễn Đình Mạnh Trưởng Bộ môn Tâm lý – Giáo dục Nguyễn Đình Mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay