KỊCH BẢN PHIÊN LÀM VIỆC CHÍNH THỨC HỘI NGHỊ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN XÃ TÂN HỒNG

17 2,133 7
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 23:43

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ HỘI LHTN XÃ TÂN HỒNG (Phiên thức) Ngày ./3/2014 Thời gian: 01 ngày, Sáng từ 7h30’ - 10h35’, chiều từ 13h30’ – 16h30’ Địa điểm: Nhà văn hóa thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng Nội dung - Văn nghệ chào mừng - Chào cờ (Quốc ca, Hội ca) Nghi thức Hội - Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Phát biểu khai mạc - Tặng hoa chúc mừng Huyện uỷ, huyện Hội, Đảng uỷ xã - Báo cáo tóm tắt Ủy ban Hội khóa cũ, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2014 - 2019 - Tham luận - Phát biểu cấp ủy địa phương - Trình bày đề án hiệp thương Uỷ ban Hội khóa III Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Giang lần thứ III - Ủy ban Hội LHTN khóa III họp phiên bầu chức danh: Chủ tịch, Phó chủ tịch ủy viên ủy ban kiểm tra Hội khóa III nhiệm kỳ 2014 2019 - Báo cáo kết hiệp thương Uỷ ban Hội khóa III Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Giang lần thứ III - Ủy ban Hội khóa mắt - Phát biểu lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Giang - Thông qua Nghị Hội nghị - Bế mạc Hội nghị - Chào cờ BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KỊCH BẢN PHIÊN LÀM VIỆC CHÍNH THỨC Chương trình văn nghệ chào mừng(đ/c Huân phụ trách) Chào cờ: Quốc ca, Hội ca, Hô đáp hiệu: (Đ/c Việt) - Thay mặt Ban Tổ chức, xin trân trọng cảm ơn chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị - Trước Hội nghị tiến hành làm việc, đề nghị đại biểu ổn định tổ chức để chương trình Hội nghị thức bắt đầu - Đã đến làm việc, Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí đại biểu khách quý toàn thể Hội nghị đứng dậy làm lễ chào cờ - Sau ổn định, người điều khiển hô to: “Nghiêm! Chào cờ! Chào” - Sau hát xong Quốc ca, người điều khiển hô tiếp: “ Hội ca” (Hát Lên đàng) Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đại biểu khách quý toàn thể Hội nghị Tuyên bố lý do, mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc (Đ/c Việt) Kính thưa vị đại biểu, khách quý! Kính thưa Hội nghị ! Căn Điều lệ Hội LHTN Việt Nam Hướng dẫn thực Điều lệ Hội; Căn kế hoạch số 22 KH/UBH ngày 01 tháng 10 năm 2013 Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Giang việc tổ chức Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng Được đồng ý Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Giang, Thường trực Đảng uỷ xã Tân Hồng Hôm nay, ngày tháng năm 2014 Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng tiến hành tổ chức Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Tại phiên trù bị, Hội nghị tiến hành số nội dung sau: hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, thông qua chương trình, nội quy Hội nghị, thảo luận, báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp Về Đoàn Chủ tịch, gồm đ/c: Đ/c Vũ Ngọc Hưng – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Đ/c Vũ Ngọc Doanh – Phó Bí thư Đoàn xã Đ/c Dương Văn Thiện – Chủ tịch Hội LHTN xã khóa II Đ/c Vũ Đăng Việt – Uv BTV Đoàn xã, Phó chủ tịch Hội LHTN xã khóa II Đ/c Vũ Thị Dung – UV BCH Đoàn xã - Đoàn Thư ký gồm 02 đ/c: Đ/c Vũ Đình Hưng – Uv Hội LHTN xã khóa II, Tổ trưởng tổ TK&VV Đ/c Vũ Thị Thu Thủy – Bí thư Chi đoàn số 9, Sau đây, xin kính mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Hội nghị lên vị trí làm việc Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu kính mời đ/c Dương Văn Thiện, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã khóa II, thay mặt Đoàn Chủ tịch lên khai mạc Hội nghị Xin kính mời đ/c! Khai mạc Hội nghị (Đ/c Thiện) Kính thưa đồng chí đại biểu khách quý! Thưa toàn thể Đại hội! Thực Điều lệ Hội Hướng dẫn thực Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; kế hoạch số 22 ngày 01 tháng 10 năm 2013 Uỷ ban Hội LHTN huyện Bình Giang việc tổ chức Hội nghị Hội LHTN Việt Nam cấp sở tiến tới Đại hội Hội LHTN huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019 Được quan tâm, tạo điều kiện huyện Hội, TT Đảng ủy, TT HĐNDUBND xã Tân Hồng, Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Hồng khoá II long trọng tổ chức Hội nghị Hội LHTN xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2019; nhằm đánh giá kết đạt được, hạn chế đồng thời rút nguyên nhân học kinh nghiệm nhằm xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019; hiệp thương cử Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã khoá III, nhiệm kỳ 2014 - 2019, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, đổi nâng cao chất lượng công tác Hội phong trào niên đáp ứng yêu cầu công tác tình hình Tới dự phiên thức Hội nghị hôm nay, Đoàn Chủ tịch xin chào mừng, cảm ơn trân trọng giới thiệu vị đại biểu khách quý * Về phía đại biểu huyện: Xin trân trọng giới thiệu: Đề nghị đại hội chào mừng * Đại biểu xã Tân Hồng: Xin trân trọng giới thiệu: Cùng đồng chí BCH Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng ban ngành đoàn thể xã; đồng chí BTCB, Trưởng thôn ( Đề nghị đại hội chào mừng) * Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin gửi lời chào nồng nhiệt đến 40 đại biểu cán bộ, hội viên, niên tiêu biểu lĩnh vực phong trào Hội, hạt nhân nòng cốt công tác Hội phong trào niên xã dự Hội nghị đông đủ Đề nghị Hội nghị chào mừng Kính thưa đồng chí đại biểu khách quý! Thưa toàn thể Hội nghị! Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III, diễn vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng Toàn Đảng, toàn dân sức thi đua thực thắng lợi Nghị Đại hội Đảng cấp, chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm phong trào sẵn sàng, tuổi trẻ Tân Hồng tuổi trẻ toàn tỉnh thi đua lập thành tích hướng Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp Với niềm tự hào kính yêu vô hạn, Hội nghị thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, Nhà văn hoá kiệt xuất nhân loại Người Đảng ta tổ chức, rèn luyện hệ niên Việt Nam thành lớp người ưu tú, phấn đấu quên lý tưởng độc lập, tự chủ nghĩa xã hội Trong thời điểm trọng đại này, tuổi trẻ Tân Hồng tuổi trẻ tỉnh Hải Dương mãi khắc ghi công lao trời biển Người, nguyện sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại Kính thưa Hội nghị! Tự hào tiếp nối truyền thống cha anh, Tuổi trẻ Tân Hồng nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử hệ trẻ hôm bảo vệ vững thành cách mạng, đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương đất nước, thực dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, không ngừng phấn đấu độc lập dân tộc CNXH Hội nghị lần có nhiệm vụ đánh giá kết công tác Hội phong trào niên năm qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019; đóng góp ý kiến vào văn kiện quan trọng Đại hội Hội cấp; hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN xã khoá III thực tập thể có lĩnh trị vững vàng, có đủ lực, trình độ, uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng tầng lớp niên; tập thể lãnh đạo thực thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn Đồng thời Hội nghị có nhiệm vụ hiệp thương bầu Đoàn đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Tân Hồng dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Giang lần thứ III Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, nhân dân tuổi trẻ xã nhà, Đoàn Chủ tịch tin tưởng đề nghị đại biểu thức Hội nghị tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận sôi nội dung chủ yếu tình hình niên, xác định mặt mạnh, mặt yếu, rút học kinh nghiệm Đồng thời phát huy sáng kiến đại biểu trí tuệ tập thể đóng góp xây dựng phương hướng, mục tiêu, đặc biệt hiến kế, đề xuất giải pháp công tác Hội phong tào niên nhiệm kỳ tới Kính thưa Hội nghị! Trong năm qua, quan tâm đạo Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Giang, cấp uỷ Đảng, quyền, ban, ngành, đoàn thể xã Hội LHTN Việt Nam xã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, nhiều công trình, phần việc TN với hoạt động văn hoá- thể thao tổ chức rộng rãi thu hút đông đảo hội viên, niên tham gia Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện hướng tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn tỉnh lần thứ IV thực trở thành diễn đàn xã hội sâu rộng, dân chủ, sôi Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin trân trọng cảm ơn quan tâm đầy tình cảm trách nhiệm Ban Thường vụ Huyện đoàn, cấp uỷ Đảng, quyền, ban, ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân xã dành cho tuổi trẻ suốt thời gian qua Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, gắn bó mật thiết, phát huy tài sức trẻ niên, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng tuyên bố khai mạc Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III nhiệm kỳ 2014 2019 Xin kính chúc sức khoẻ vị đại biểu Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! Tặng hoa chúc mừng: (Đ/c Việt) Đến dự chung vui với Hội nghị, lãnh đạo huyện Đoàn lãnh đạo Đảng ủy, HĐND - UBND xã Tân Hồng có bó hoa chúc mừng Hội nghị Đoàn Chủ tịch xin trân trọng kính mời: - Đ/c , , đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện lên tặng hoa chúc mừng Hội nghị - Kính mời đồng chí: thay mặt đ/c lãnh đạo xã lên tặng hoa chúc mừng Hội nghị BTC xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Ngọc Hưng; đ/c Dương Văn Thiện thay mặt Đoàn chủ tịch Ủy ban Hội khóa II lên nhận hoa chúc mừng Xin trân trọng kính mời đồng chí Xin trân trọng cảm ơn! Trình bày báo cáo tóm tắt kết công tác Hội phong trào TN khóa II, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2014-2019: (Đ/c Thiện báo cáo) (Đ/c Việt giới thiệu)Nhằm đánh giá kết công tác nhiệm kỳ qua, dự thảo phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới Đoàn Chủ tịch xin trân trọng giới thiệu kính đ/c Dương Văn Thiện lên trình bày Báo cáo tóm tắt kết công tác nhiệm kỳ qua; phương hướng công tác nhiệm kỳ tới Xin trân trọng kính mời Tham luận: (Đ/c Dung) Kính thưa Đoàn Chủ tịch! Thưa toàn thể Hội nghị! Sau đây, Hội nghị chuyển sang phần tham luận Trong trình diễn Hội nghị, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Ban Tổ chức nhận nhiều ý kiến tham luận đồng chí cán bộ, hội viên, niên Mở đầu nội dung tham luận, Đoàn Chủ tịch xin giới thiệu mời đ/c lên tham luận với nội dung Xin kính mời đồng chí Tham thứ hai: Tiếp theo chương trình xin mời đ/c lên tham luận với nội dung Xin kính mời đồng chí Kính thưa vị đại biểu khách quý ! Kính thưa toàn thể Hội nghị ! Vì thời gian không cho phép, phần tham luận xin kết thúc Xin cảm ơn ý kiến tham luận đại biểu, Đoàn chủ tịch tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung vào chương trình công tác thời gian tới Ủy ban Hội khóa Phát biểu Thường trực Đảng ủy xã Tân Hồng (Đ/c Việt giới thiệu) Kính thưa vị đại biểu Thưa toàn thể Hội nghị! Nhiệm kỳ 2009 - 2014, công tác Hội phong trào niên xã Tân Hồng nhận quan tâm sâu sắc, đạo, phối hợp kịp thời cấp ủy Đảng, quyền, ban ngành, đoàn thể Đó nguồn cổ vũ, động viên tinh thần lớn tổ chức Hội niên xã Tân Hồng Sau đây, xin trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí lên phát biểu ý kiến đạo Hội nghị Xin trân trọng kính mời Trình bày Đề án xây dựng Ủy ban Hội LHTN bầu Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III nhiệm kỳ 2014 – 2019 (đ/c Hưng phụ trách) ĐỀ ÁN Xây dựng nhân Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng Khoá III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Ủy ban Hội LHTN xã Tân Hồng, khóa III quan lãnh đạo cao Hội phong trào niên toàn xã nhiệm kỳ 2014-2019 Để đáp ứng yêu cầu công tác Hội phong trào niên giai đoạn mới, việc xây dựng nhân Ủy ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III phải đảm bảo tính khoa học, dân chủ, đảm bảo lãnh đạo Đảng, Đoàn làm nòng cốt trị thực quy định Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Căn vào tình hình thực tế, yêu cầu công tác Hội phong trào niên năm tới, Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Hồng khoá II xây dựng Đề án Uỷ ban Hội LHTN xã khoá III, nhiệm kỳ 2014 – 2019 cụ thể sau: I CĂN CỨ Yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội phong trào niên tình hình nay; Nghị số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước", đạo Ban Thường vụ Đảng ủy xã định hướng trị Ban Thường vụ Đoàn xã Tân Hồng; Căn Điều lệ Hướng dẫn thực Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; yêu cầu đổi nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động, chương trình công tác Hội phong trào niên xã thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn việc xây dựng kết hoạt động Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Hồng khoá II; Việc lựa chọn giới thiệu nhân tham gia Ủy ban Hội xã Tân Hồng khoá III trình Hội nghị Hội LHTN xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 trách nhiệm Ủy ban Hội đương nhiệm Hội nghị lần thứ III II YÊU CẦU Xây dựng tập thể Uỷ ban Hội LHTN xã khoá III đoàn kết, tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng tầng lớp niên, đảm bảo vai trò nòng cốt trị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Hồng, lãnh đạo công tác Hội phong trào niên thực thắng lợi chương trình, nhiệm vụ công tác Hội phong trào niên xã nhiệm kỳ 2014-2019; Uỷ ban Hội LHTN xã khoá III có cấu hợp lý, thiết thực gồm: cán Hội, cán Đoàn, hội viên, niên có đủ tiêu chuẩn, lực, uy tín điều kiện tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Đảm bảo, trọng cấu nữ, đại diện tầng lớp niên tổ chức, đơn vị trực thuộc Bảo đảm tính kế thừa phát triển đồng thời đảm bảo tính ổn định đội ngũ cán chủ chốt Hội nhiệm kỳ tới III TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN UỶ BAN HỘI XÃ KHÓA III Có lòng yêu nước, lập trường tư tưởng vững vàng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; gương mẫu thực đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật Nhà nước Có kiến thức lực tham gia xây dựng thực Điều lệ, chủ trương, nghị quyết, chương trình công tác Uỷ ban Hội cấp Có kỹ năng, nghiệp vụ phương pháp công tác vận; đoàn kết, tập hợp niên; nhiệt tình trách nhiệm, sâu sát sở, nắm bắt kịp thời, thường xuyên thấu hiểu tâm tư nguyện vọng niên; có khả đại diện, bảo vệ quyền lợi đáng, hợp pháp niên Có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, dân chủ, lối sống trung thực lành mạnh Được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn phong trào niên; gương mẫu học tập, công tác, lao động, rèn luyện, niên tổ chức, đơn vị tín nhiệm hiệp thương giới thiệu Có điều kiện tham gia hoạt động Uỷ ban Hội IV DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU UỶ BAN HỘI XÃ KHÓA III Số lượng: 13 đồng chí Cơ cấu: - Ủy viên cán chủ chốt Đoàn xã: 01 đồng chí - Ủy viên Ủy ban Hội đại diện chi hội, CLB, tổ, đội nhóm: 06 đồng chí - Ủy viên Ủy ban Hội đại diện tầng lớp niên: 03 đồng chí - Ủy viên Ủy ban Hội đại diện quan, đơn vị (thanh niên công chức, viên chức trường học ): 03 đồng chí V DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU THƯỜNG TRỰC ỦY BAN HỘI XÃ KHÓA III Số lượng: 02 đồng chí (trong có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch) Cơ cấu: - Cán chủ chốt Đoàn xã: Chủ tịch - Đại diện hội viên, niên thôn, khu dân cư; quan, đơn vị; tổ chức niên (CLB, tổ, đội, nhóm), niên khối: Phó Chủ tịch Trên Đề án Ủy ban Hội, thường trực Ủy ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 trình Hội nghị xem xét, định Nếu Hội nghị trí với Đề án mà Ủy ban Hội LHTN khóa II nhiệm kỳ 2009 – 2014 đẫ xây dựng đề nghị Hội nghị cho biểu Giơ tay Xin hỏi Hội nghị có đại biểu có ý kiến khác không ạ? Không có ý kiến khác Như Hội nghị trí 100% Sau đây, Đoàn chủ tịch xin trình bầy danh sách dự kiến ủy viên ủy ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III nhiệm kỳ 2014 – 2019 Stt Họ tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Đảng, Đoàn N A N ữ Trình độ Văn hóa Chuyên môn Lý luận trị Trung cấp m Vũ Ngọc Hưng 1976 x Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã THPT Đang học Đại học Vũ Ngọc Doanh 1985 x Đảng viên, PBT Đoàn xã THPT Cao đẳng Vũ Đăng Việt 1980 x Đảng viên, UV BTV Đoàn xã THPT 10 11 12 13 Sơ cấp Đại Đức Thích Tâm Nguyện 1980 x THPT Đại học Nguyễn Công Diễn 1980 x Đoàn viên, BTCĐ THPT Vũ Xuân Huân 1980 x Đảng viên, BTCĐ THCS Dương Đức Việt 1985 x Đảng viên, BTCĐ THPT Phạm Đình Hoài 1980 x Đoàn viên, BTCĐ THPT Vũ Đình Hưng 1976 x Đảng viên THCS Vũ Thị Dung 1988 x Đảng viên, PBT CĐ8 THPT Cao đẳng Vũ Thị Hậu 1990 x Đoàn viên THPT Cao đẳng Vũ Thị Hương 1983 x Hội viên THCS Vũ Thị Thu Thủy 1981 x Đảng viên, BTCĐ THPT Cao đẳng Trung cấp Đại học Trình bày Đề án hiệp thương bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang lần thứ III (đ/c Hưng phụ trách) ĐỀ ÁN Xây dựng nhân tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Huyện Bình Giang Lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Căn Điều lệ Hướng dẫn thực Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Kế hoạch số 22 ngày 01 tháng 10 năm 2013 Ủy ban Hội LHTN huyện Bình Giang việc “tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã, thị trấn tương đương tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Bình Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2019”; Quyết định số 03 ngày 16/01/2014 Ủy ban Hội LHTN huyện Bình Giang việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Hồng xây dựng Đề án nhân đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang cụ thể sau: I CĂN CỨ Điều lệ Hướng dẫn thực Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Kế hoạch số 22 ngày 01 tháng 10 năm 2013 Ủy ban Hội huyện Bình Giang; Quyết định số 03 ngày 16 tháng 01 năm 2014 Ủy ban Hội huyện Bình Giang việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội LHTN xã Tân Hồng tình hình mới; công tác đoàn kết, tập hợp niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Trình độ, lực công tác, tín nhiệm đề nghị tổ chức, đơn vị trực thuộc Ủy ban hội xã tiêu, cấu phân bổ Ủy ban Hội cấp II YÊU CẦU Đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang lần thứ III cán bộ, hội viên, niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc công tác Hội phong trào niên, đại diện cho tầng lớp niên, tổ, đội, nhóm niên tiêu biểu lĩnh vực đời sống xã hội Đại biểu dự Đại hội người có tín nhiệm cao niên, có khả tham gia đóng góp, thực nội dung chương trình công tác Đại hội vận dụng triển khai thực đơn vị, địa phương sau Đại hội Đại biểu dự Đại hội phải hiệp thương chọn cử theo quy định Điều lệ Hội, thành phần, cấu số lượng phân bổ cấp III CƠ CẤU, SỐ LƯỢNG 10 Số lượng: 05 đồng chí (Trong đại biểu đương nhiên - Chủ tịch Hội xã Tân Hồng: 01 đồng chí đại biểu hiệp thương bầu Hội nghị xã Tân Hồng 04 đồng chí) Cơ cấu (theo phân bổ huyện) cụ thể sau: - Đại biểu đương nhiên là: 01 đại biểu - Đại biểu cán chủ chốt Đoàn – Hội cấp xã: 01 đại biểu - Thanh niên nông thôn: 01 đại biểu - Thanh niên thuộc CLB, tổ, đội, nhóm: 02 đại biểu * Yêu cầu có cấu kết hợp: - Đại biểu nữ nhất: 01 đại biểu Danh sách cụ thể đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang lần thứ III nhiệm kỳ 2014 – 2019 sau: Đ/c Vũ Ngọc Hưng – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Đ/c Vũ Ngọc Doanh – Phó Bí thư Đoàn xã Đ/c Dương Văn Thiện – Chủ tịch Hội LHTN khóa II Đ/c Vũ Đình Hưng – UV Ủy ban Hội LHTN khóa II Đ/c Vũ Thị Hương – Hội viên tiêu biểu Hội LHTN Trên Đề án xây dựng Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019 trình đại hội xem xét, định 10 Họp phiên thứ Uỷ ban Hội: Hiệp thương bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra (có kịch riêng) 11 Báo cáo kết hiệp thương Uỷ ban Hội khóa III Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang lần thứ III: (Đ/c Doanh) Tiếp theo xin kính mời đồng chí Vũ Ngọc Doanh thay mặt Đoàn Chủ tịch lên báo cáo kết hiệp thương bầu Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang lần thứ III Xin trân trọng kính mời * Kính thưa quý vị đại biểu khách quý! Thưa Hội nghị! 11 Tại phiên họp thứ nhất, Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III nhiệm kỳ 2009 -2014 trí hiệp thương 13 đ/c vào Ủy ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III, nhiệm kỳ 2014 -2019 Cụ thể sau: Stt Họ tên Năm sinh Giới tính Chức vụ Đảng, Đoàn N A N ữ Trình độ Văn hóa Chuyên môn Lý luận trị Trung cấp m Vũ Ngọc Hưng 1976 x Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã THPT Đang học Đại học Vũ Ngọc Doanh 1985 x Đảng viên, PBT Đoàn xã THPT Cao đẳng Vũ Đăng Việt 1980 x Đảng viên, UV BTV Đoàn xã THPT 10 11 12 13 Sơ cấp Đại Đức Thích Tâm Nguyện 1980 x Nguyễn Công Diễn 1980 x Đoàn viên, BTCĐ THPT Vũ Xuân Huân 1980 x Đảng viên, BTCĐ THCS 1985 x Đảng viên, BTCĐ THPT Phạm Đình Hoài 1980 x Đoàn viên, BTCĐ THPT Vũ Đình Hưng 1976 x Đảng viên THCS Vũ Thị Dung 1988 x Đảng viên, PBT CĐ8 THPT Cao đẳng Vũ Thị Hậu 1990 x Đoàn viên THPT Cao đẳng Vũ Thị Hương 1983 x Hội viên THCS Vũ Thị Thu Thủy 1981 x Đảng viên, BTCĐ THPT Dương Đức Việt THPT 12 Đại học Cao đẳng Đại học Trung cấp Hội nghị hiệp thương bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Giang III, nhiệm kỳ 2014-2019 gồm đ/c có tên sau: Đ/c Vũ Ngọc Hưng – Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn xã Đ/c Vũ Ngọc Doanh – Phó Bí thư Đoàn xã Đ/c Dương Văn Thiện – Chủ tịch Hội LHTN khóa II Đ/c Vũ Đình Hưng – Uv Ủy ban Hội LHTN khóa III Đ/c Vũ Thị Hương – Uv ủy ban Hội LHTN khóa III Ngay sau Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III hiệp thương bầu Ủy Ban Hội LHTN xã khóa III nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã khóa tiến hành họp phiên thứ Tại phiên họp nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Hội LHTN tổ chức hiệp thương cử đ/c có tên sau giữ chức danh Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 Đ/c , giữ chức danh Chủ tịch Hội Đ/c giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Đ/c ủy viên Ủy ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 phụ trách công tác kiểm tra Ủy ban Hội LHTN xã Đề nghị Hội nghị chúc mừng 12 Ủy ban Hội khóa mắt: (Đ/c Việt) Sau xin kính mời đồng chí Ủy viên Uỷ ban Hội LHTN khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 lên mắt Hội nghị Xin trân trọng kính mời đồng chí lên tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng khóa III (Đ/c , Chủ tịch Ủy ban Hội khóa III thay mặt phát biểu): Kính thưa vị đại biểu khách quý! Thưa toàn thể Đại hội! Thay mặt Uỷ ban Hội LHTN khoá III, nhiệm kỳ 2014-2019, xin cảm ơn tín nhiệm Hội nghị, ý thức sâu sắc đại biểu tin tưởng, giao nhiệm cho tập thể Ủy ban Hội khóa III, niềm vui chung trách nhiệm lớn lao trước Ủy ban hội cấp trên, cấp ủy Đảng quyền cán hội viên, xin hứa đoàn kết thống cao, tâm thực thắng lợi nghị Đại hội Hội LHTN cấp góp phần xây dựng xã Tân Hồng ngày giàu mạnh, văn minh Xin trân trọng cảm ơn Đại hội 13.Phát biểu lãnh đạo huyện Hội: (Đ/c Việt giới thiệu) Thưa toàn thể Hội nghị! 13 Trong năm qua, công tác Hội phong trào TN xã Tân Hồng quan tâm, tạo điều kiện đạo sát sao, kịp thời lãnh đạo Hội cấp Hôm nay, Hội nghị Hội LHTN xã Tân Hồng vinh dự đón đ/c dự đạo Hội nghị Tiếp theo chương trình, Đoàn Chủ tịch xin trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí huyện đoàn, Hội LHTN huyện lên phát biểu ý kiến đạo Hội nghị Xin trân trọng kính mời * ĐÁP TỪ: (đ/c Thiện) Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị, xin trân trọng cảm ơn tiếp thu ý kiến phát biểu đạo động viên đồng chí lãnh đạo Hội nghị xin kính chúc đồng chí gia đình sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt, mong thời gian tới công tác Hội phong trào niên xã Tân Hồng tiếp tục đón nhận tình cảm quan tâm đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Bình Giang Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Tân Hồng Một lần xin trân trọng cảm ơn đồng chí 14 Biểu tiêu, thông qua Nghị Hội nghị (Đ/c Việt giới thiệu) Thưa toàn thể Hội nghị! Hội nghị Hội LHTN xã Tân Hồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019 hoàn thành nội dung chương trình đề Sau đây, xin trân trọng giới thiệu kính mời đ/c Vũ Thị Thu Thủy thay mặt Đoàn Thư ký Hội nghị lên thông qua Nghị Xin trân trọng kính mời * Biểu Nghị quyết: (đ/c Hưng) Kính thưa toàn thể Hội nghị! Hội nghị nghe toàn văn dự thảo Nghị Hội nghị Hội LHTN xã Tân Hồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Xin ý kiến Hội nghị Đại biểu trí với dự thảo Nghị vừa trình bày, xin cho biểu quyết? Đại biểu không trí có ý kiến khác?(Không có đại biểu nào) Như 100% Đại biểu trí dự thảo Nghị Nghị trở thành Nghị thức để cấp Hội, cán hội viên thực nhiệm kỳ khóa III Xin cảm ơn Hội nghị 15 Bế mạc Hội nghị , chào cờ(Đ/c Thiện phụ trách) Kính thưa Đoàn chủ tịch! Kính thưa đồng chí lãnh đạo, đồng chí đại biểu, thưa đồng chí bạn! 14 Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần dân chủ, đoàn kết đổi mới, Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III hoàn thành nội dung chương trình đề thành công tốt đẹp Hội nghị vinh dự đón đồng chí , đồng chí huyện đoàn, đồng chí , Bí thư Đảng ủy xã Tân Hồng đến dự, đạo Hội nghị Kính thưa đồng chí bạn! Tại Hội nghị, 40 đại biểu đại diện cho hội viên, niên toàn xã sôi thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết công tác Hội phong trào niên nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới; góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình đại hội Hội cấp Hội nghị hiệp thương bầu Ủy ban Hội khóa III gồm 13 đ/c đủ tiêu chuẩn, lực, phẩm chất, thể tính liên tục, kế thừa, đổi Đây tập thể tiêu biểu cho đoàn kết, đại diện cho ý chí, nguyện vọng cán bộ, hội viên, niên toàn xã Hội nghị hiệp thương bầu Đoàn đại biểu thay mặt cho cán bộ, hội viên, niên xã nhà tham dự Đại hội Hội huyện lần thứ III Kính thưa toàn thể Hội nghị! Trong niềm vui chung trước thành công Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đạo, giúp đỡ Hội LHTN Việt Nam huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND - UBND, ban ngành đoàn thể xã Tân Hồng thời gian vừa qua đạo, giúp đỡ kịp thời, đầy tình cảm trách nhiệm cho thành công Hội nghị Hội nghị bày tỏ tình cảm sâu sắc trân trọng ghi nhận đóng góp đồng chí Ủy ban Hội xã khoá II Trong năm qua đồng chí đoàn kết, sát cánh, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu tập thể Ủy ban Hội đạo công tác Hội phong trào niên xã nhà ngày phát triển Trong niềm phấn khởi thành công Hội nghị, kế thừa truyền thống quê hương Tân Hồng, Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, niên Tân Hồng nhận thức sâu sắc vai trò tuổi trẻ trước công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, siết chặt tay vượt qua khó khăn, thử thách, nắm thời cơ, vận hội mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu công tác Hội nghị đề góp phần toàn Đảng bộ, quyền nhân dân xã thực thành công nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tương lai tươi sáng tuổi trẻ Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn chủ tịch, xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 15 Xin trân trọng cảm ơn! * Chào cờ Xin trân trọng kính mời đồng chí đại biểu khách quý toàn thể Hội nghị đứng dậy làm lễ chào cờ: Quốc ca Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đại biểu khách quý toàn thể Hội nghị Xin mời toàn thể đại biểu dự Hội nghị nghỉ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 16 KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2014 – 2019 Tân Hồng, tháng năm 2014 17 [...]... dậy làm lễ chào cờ: Quốc ca Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể Hội nghị Xin mời toàn thể đại biểu dự Hội nghị về nghỉ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 16 KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN CẤP CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2014 – 2019 Tân Hồng, tháng 3 năm 2014 17 ... kết quả hiệp thương bầu Uỷ ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III và Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHTN huyện Bình Giang lần thứ III Xin trân trọng kính mời * Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý! Thưa Hội nghị! 11 Tại phiên họp thứ nhất, Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III nhiệm kỳ 2009 -2014 đã nhất trí hiệp thương 13 đ/c vào Ủy ban Hội LHTN xã Tân Hồng khóa III, nhiệm kỳ 2014 -2019 Cụ... quyết Nghị quyết: (đ/c Hưng) Kính thưa toàn thể Hội nghị! Hội nghị đã nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Hội nghị Hội LHTN xã Tân Hồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 - 2019 Xin ý kiến Hội nghị Đại biểu nào nhất trí với bản dự thảo Nghị quyết vừa được trình bày, xin cho biểu quyết? Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác?(Không có đại biểu nào) Như vậy 100% Đại biểu đã nhất trí bản dự thảo Nghị quyết... toàn xã Hội nghị đã hiệp thương bầu Đoàn đại biểu thay mặt cho cán bộ, hội viên, thanh niên xã nhà tham dự Đại hội Hội huyện lần thứ III Kính thưa toàn thể Hội nghị! Trong niềm vui chung trước sự thành công của Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự chỉ đạo, giúp đỡ của Hội LHTN Việt Nam huyện; Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể xã Tân Hồng. .. ban Hội LHTN khóa III 5 Đ/c Vũ Thị Hương – Uv ủy ban Hội LHTN khóa III Ngay sau khi Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III hiệp thương bầu Ủy Ban Hội LHTN xã khóa III nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã khóa mới đã tiến hành họp phiên thứ nhất Tại phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban Hội LHTN đã tổ chức hiệp thương cử các đ/c có tên sau giữ các chức danh của Hội nhiệm... HĐND, UBND xã Tân Hồng Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí 14 Biểu quyết các chỉ tiêu, thông qua Nghị quyết Hội nghị (Đ/c Việt giới thiệu) Thưa toàn thể Hội nghị! Hội nghị Hội LHTN xã Tân Hồng lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c Vũ Thị Thu Thủy thay mặt Đoàn Thư ký Hội nghị lên thông qua Nghị quyết... đoàn kết và đổi mới, Hội nghị Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hồng lần thứ III đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp Hội nghị vinh dự được đón đồng chí , đồng chí huyện đoàn, đồng chí , Bí thư Đảng ủy xã Tân Hồng đã đến dự, chỉ đạo Hội nghị Kính thưa các đồng chí và các bạn! Tại Hội nghị, 40 đại biểu đại diện cho hội viên, thanh niên trong toàn xã đã sôi nổi thảo luận với... hội cấp trên, cấp ủy Đảng chính quyền và cán bộ hội viên, chúng tôi xin hứa sẽ đoàn kết thống nhất cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp góp phần xây dựng xã Tân Hồng ngày càng giàu mạnh, văn minh Xin trân trọng cảm ơn Đại hội 13.Phát biểu của lãnh đạo huyện Hội: (Đ/c Việt giới thiệu) Thưa toàn thể Hội nghị! 13 Trong những năm qua, công tác Hội và phong trào TN xã Tân. .. đồng chí (Trong đó đại biểu đương nhiên là - Chủ tịch Hội xã Tân Hồng: 01 đồng chí và đại biểu hiệp thương bầu tại Hội nghị xã Tân Hồng là 04 đồng chí) 2 Cơ cấu (theo phân bổ của huyện) cụ thể như sau: - Đại biểu đương nhiên là: 01 đại biểu - Đại biểu là cán bộ chủ chốt của Đoàn – Hội cấp xã: 01 đại biểu - Thanh niên nông thôn: 01 đại biểu - Thanh niên thuộc các CLB, tổ, đội, nhóm: 02 đại biểu * Yêu... hương Tân Hồng, Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên Tân Hồng nhận thức sâu sắc về vai trò của tuổi trẻ trước công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng siết chặt tay vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm chắc thời cơ, vận hội mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do Hội nghị đề ra góp phần cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã thực
- Xem thêm -

Xem thêm: KỊCH BẢN PHIÊN LÀM VIỆC CHÍNH THỨC HỘI NGHỊ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN XÃ TÂN HỒNG, KỊCH BẢN PHIÊN LÀM VIỆC CHÍNH THỨC HỘI NGHỊ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN XÃ TÂN HỒNG, KỊCH BẢN PHIÊN LÀM VIỆC CHÍNH THỨC HỘI NGHỊ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN XÃ TÂN HỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay