DẠY học THEO CHỦ đề vật lý 10 PHẦN các lực cơ học

20 1,016 9
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 22:16

Dạy học theo chủ đề vật lý lớp 10 phần các lực cơ học, soạn rất chi tiết theo đúng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học. Tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên, sinh viên ngành sư phạm và học sinh. Chủ đề: CÁC LỰC CƠ HỌC I – XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN Chủ đề bao gồm Bài 1: Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn Bài 2: Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc Bài 3: Lực ma sát Bài 4: Lực hướng tâm Thời lượng: tiết Hình thức: Tổ chức dạy học lớp, trải nghiệm sáng tạo II – XÁC ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ 1.Kiến thức − Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn viết hệ thức định luật − Nêu ví dụ lực đàn hồi đặc điểm lực đàn hồi lò xo (điểm đặt, hướng) − Phát biểu định luật Húc viết hệ thức định luật độ biến dạng lò xo − Viết công thức xác định lực ma sát trượt r u r mg P − Nêu gia tốc rơi tự tác dụng trọng lực viết hệ thức = − Nêu lực hướng tâm chuyển động tròn tổng hợp lực tác dụng lên vật viết công thức ht mv r F = = mω2r 2.Kĩ − Vận dụng định luật Húc để giải tập đơn giản biến dạng lò xo − Vận dụng công thức lực hấp dẫn để giải tập đơn giản − Vận dụng công thức tính lực ma sát trượt để giải tập đơn giản − Biểu diễn vectơ lực phản lực số ví dụ cụ thể − Xác định lực hướng tâm giải toán chuyển động tròn vật chịu tác dụng hai lực 3.Thái độ - Cẩn thận, trung thực làm thí nghiệm; đoàn kết, hợp tác thảo luận - Ham học hỏi, cầu thị tranh thủ giúp đỡ gia đình học tập - Có ý thức vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thưc tiễn Hình thành phát triển lực * Năng lực - Năng lực thực nghiệm - Năng lực giải vấn đề sáng tạo - Năng lực tự học - Năng lực công nghệ thông tin truyền thông * Định hướng hình thành phẩm chất - Tự chủ, tự tin giao tiếp trình bày trước lớp - Bồi dưỡng tinh thần nhân ái, yêu thương giúp đỡ sống, trách nhiệm thân trước vấn đề cộng đồng III –XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Mức độ Nhận biết Thông hiểu Nội dung Hoạt động khởi động - HS nhận biết lực tự nhiên - Lấy ví dụ lực gần gũi xung quanh - Làm thí nghiệm định tính trọng lực , lực đàn hồi lò xo – dây cao su, mực ma sát, lực hướng tâm chuyển động tròn … Hình I Lực hấp - Biết lực hấp dẫn tồn - Nêu đặc điểm thành dẫn Định luật xung quanh lực hấp dẫn hai kiến vạn vật hấp - Biểu lực hút chất điểm tỉ lệ thuận thức dẫn Trái đất lên vật; với tích hai khối lượng - Biết lực hút chúng tỉ lệ hành tinh hệ mặt nghịch với bình trời, vũ trụ lực hấp phương khoảng cách dẫn chúng Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng cao Giải tập tính lực hấp dẫn tính đại lượng công thức định luật vạn vật hấp dẫn Trong giải lực hút hành tinh để thấy vai trò lực hấp - Phát biểu viết biểu dẫn thức định luật vạn vật hấp dẫn II Lực đàn - Nêu ví dụ lực hồi lò xo đàn hồi thiết bị Định luật Húc dân dụng cân đồng hồ, giảm xốc xe máy … - Nêu đặc - Biết cách tính độ điểm lực đàn hồi lò xo biến dạng lò xo đại - Phát biểu viết biểu lượng công - Giải tập hệ ghép lò xo - Xây dựng định luật Húc III Lực ma sát IV Lực hướng tâm - Biết đặc điểm lực đàn hồi lò xo, dây cao su, dây thép… - Biết cấu tạo hoạt động lực kế - Biết có loại lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn - Lấy ví dụ loại lực ma sát tương ứng - Biết vai trò, vị trí loại lực ma sát sống người khoa học kĩ thuật thức định luật Húc - Biết lực hướng tâm chất lực trên, lực biết - Lấy ví dụ lực hướng tâm - Hiểu đặc trưng lực hướng tâm lực giữ cho vật chuyển động tròn Nêu chất lực ma sát trượt Nêu đặc điểm lực ma sát trượt Xây dựng công thức tính lực ma sát trượt - Xây dựng biểu thức lực hướng tâm thức định luật Húc - Vẽ lực đàn hồi lò xo lò xo nén, lò xo dãn - Tính lực ma sát trượt đại lượng công thức tính lực - Vẽ véctơ lực ma sát trượt dựa vào chất cản trở chuyển động lực phương pháp thực nghiệm Phân tích lực gây gia tốc hướng tâm, chẳng hạn như: -Lực hấp dẫn Trái Đất vệ tinh nhân tạo -Lực ma sát nghỉ vật đứng yên bàn quay Tìm hợp lực tính độ lớn lực hướng tâm, đại lượng công thức - Giải tập chuyển động vật có lực ma sát - So sánh lực ma sát nghỉ lực ma sát trượt - Xây dựng công thức lực ma sát trượt phương pháp thực nghiệm -Hợp lực trọng lực phản lực ô tô chuyển động cầu cong Hoạt động luyện tập Hoạt động tìm tòi – mở rộng - Giải tập để củng cố, hệ thống hóa kiến thức - Giải tập sử dụng tổng hợp kiến thức kĩ - Giải tập thí nghiệm - Tìm hiểu, tham quan ứng dụng thực tế - Nghiên cứu, đề xuất giải số vấn đề thực tế có liên quan IV - BẢNG MÔ TẢ CÁC NĂNG LỰC CÓ THỂ PHÁT TRIỂN TRONG CHỦ ĐỀ Nhóm lực Nhóm NLTP liên quan đến sử dụng kiến thức vật lí Năng lực thành phần Mô tả mức độ thực chủ đề K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập K4: Vận dụng (giải thích, dự đoán, tính toán, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào Nêu định nghĩa lực học Viết công thức độ lớn lực học Phân biệt đặc điểm tác dụng lực học Trả lời câu hỏi SGK Làm tập SGK sách tập Lấy ví dụ thực tế tác dụng ảnh hưởng lực học Nêu rõ điều kiện để áp dụng công thức tính lực tình thực tiễn Nhóm NLTP phương pháp (tập trung vào lực thực nghiệm lực mô hình hóa) P1: Đặt câu hỏi kiện vật lí 10 11 P2: mô tả tượng tự nhiên ngôn ngữ vật lí quy luật vật lí tượng P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thông tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí P4: Vận dụng tương tự mô hình để xây dựng kiến thức vật lí 12 13 14 Giải thích tượng thực tế dựa vào lực học Trả lời câu hỏi tập SGK Tại vật gần Trái Đất thường bị rơi phía Trái Đất? Tại vệ tinh lại quanh quanh Trái Đất, hành tinh lại quay quanh Mặt Trời? Tại xe thắng gấp lại trượt đoạn đường dừng lại? Quan sát dạng tượng thực tế Trái Đất quay quanh Mặt Trời, vật gần mặt Đất bị hút phía Trái Đất, mô tả lại ngôn ngữ vật lí Quan sát thí nghiệm nêu cách xác định độ lớn lực ma sát, lực đàn hồi Đọc SGK, tham khảo tài liệu mạng, quan sát tượng thực tế Quan sát, phân tích kết thí nghiệm tình thực tiễn Vận dụng tương tự lực để xây dựng đặc điểm lực khác Như từ đặc điểm lực đàn hồi ta xây dựng đặc điểm lực căng dây phản lực mặt tiếp xúc P5: Lựa chọn sử dụng công cụ Các phép biến đổi đại số kiến thức vectơ toán học phù hợp học tập vật lí P6: điều kiện lí tưởng Nêu điều kiện để áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn, định tượng vật lí luật Húc P7: đề xuất giả thuyết; suy hệ kiểm tra P8: xác định mục đích, đề xuất Xác định mục đích, đưa phương án, tiến hành thí nghiệm: phương án, lắp ráp, tiến hành xử lí kết 15 Về lực đàn hồi thí nghiệm rút nhận xét Nhóm NLTP trao đổi thông tin P9: Biện luận tính đắn kết thí nghiệm tính đắn kết luận khái quát hóa từ kết thí nghiệm X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngôn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí X2: phân biệt mô tả tượng tự nhiên ngôn ngữ đời sống ngôn ngữ vật lí (chuyên ngành ) Về lực ma sát Rút nhận xét sau tiến hành thí nghiệm thu kết 16 Phân tích nguyên nhân gây sai số kết thí nghiệm Phát triển lực thông qua hoạt động thảo luận nhóm để giải vấn đề giao đặc điểm, tác dụng ảnh hưởng lực học thực tế Phân biệt đặc điểm lực tác dụng ảnh hưởng cụ thể lực ngôn ngữ đời sống ngôn ngữ vật lí -Nhận xét kết thí nghiệm X3: lựa chọn, đánh giá -So sánh kết với nhóm khác, với SGK nguồn thông tin khác nhau, -Nhận xét chung X4: mô tả cấu tạo nguyên tắc Mô ta cấu tạo nguyên tắc hoạt động thiết bị giảm xóc hoạt động thiết bị kĩ thuật, ô tô xe máy công nghệ X5: Ghi lại kết từ Phát triển lực thông qua hoạt động thảo luận nhóm, hoạt động học tập vật lí thông qua hoạt động báo cáo nhóm, hoạt động gợi ý (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) hợp thức hóa kiến thức GV X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe Phát triển lực thông qua hoạt động báo cáo kết giảng, tìm kiếm thông tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách phù hợp X7: thảo luận kết công việc Phát triển lực thông qua hoạt động thảo luận nhóm, báo vấn đề liên quan cáo kết góc nhìn vật lí X8: tham gia hoạt động nhóm Phát triển lực thông qua hoạt động thảo luận nhóm học tập vật lí - Xác định trình độ kiến thức có: lực hấp dẫn, trọng C1: Xác định trình độ có lực, lực đàn hồi,…thông qua bài kiểm tra lớp, tập tự giải kiến thức, kĩ năng, thái độ cá nhà nhân học tập vật lí - Đánh giá kĩ thí nghiệm C2: Lập kế hoạch thực - Lập kế hoạch tập học vật lí thực kế hoạch học tập kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập lớp,ở nhà vật lí nhằm nâng cao trình độ - Theo dõi trình thực kế hoạch có điều chỉnh kế hoạch thân cho phù hợp nhằm nâng cao trình độ thân C3: vai trò (cơ hội) hạn Trình bày điều kiện áp dụng định luật vạn vật hấp dẫn chế quan điểm vật lí định luật Húc Nhóm trường hợp cụ thể môn Vật lí NLTP môn Vật lí liên quan C4: so sánh đánh giá - đến cá khía cạnh vật lí- giải pháp kĩ thuật nhân khác mặt kinh tế, xã hội môi trường * Trong sống: C5: sử dụng kiến thức vật lí để - Tác dụng trọng lực rơi vật gần mặt đất đánh giá cảnh báo mức độ an toàn ảnh hưởng đến người thí nghiệm, vấn đề * Trong kĩ thuật: sống công nghệ - Các thiết bị giảm xóc đại - Các vệ tinh nhân tạo C6: nhận ảnh hưởng vật lí lên Nhận biết tầm quan trọng kiến thức vật lí đến mối quan hệ xã hội lịch sử phát triển ngành hàng không vũ trụ V BẢNG CÂU HỎI MINH HỌA CỦA CHỦ ĐỀ CÁC LỰC CƠ HỌC Mức độ Vận dụng Nhận biết Nội dung Hoạt động khởi động Hình thành kiến thức I Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn Thông hiểu III Lực ma sát Vận dụng cao Kể tên lực xung quanh em? Chúng lực nào? Vai trò lực xung quanh ta? Tại Trái đất quay xung quanh Mặt trời mà không bị bứt Lực giữ Trái đất quay xung quanh Mặt Trời? Hãy nêu đặc điểm lực hấp dẫn? Hãy phát biểu viết hệ thức lực hấp dẫn? Các đại lượng công thức gì? II Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc Vận dụng thấp Lực đàn hồi xuất Hãy nêu đặc điểm nào? lực đàn hồi lò xo? Giới hạn đàn hồi Hãy phát biểu viết ? biểu thức định luật Húc? - Trong tự nhiên có Hãy nêu đặc điểm loại lực ma sát lực ma sát trượt? nào? Hãy chứng minh trọng lực trường hợp riêng lực hấp dẫn Giải tập tính độ lớn lực hấp dẫn Giải tập tính độ biến dạng lò xo đại lượng công thức định luật Húc Hãy vẽ lực ma sát Giải tập vật kéo vật trượt chuyển động có mặt phẳng lực ma sát Hãy nêu công thức lực ma sát trượt? IV Lực hướng tâm Giải tập lực hướng tâm cho xe chuyển động cầu cong Giải tập Hoạt động vận dụng (Luyện tập) - Giải tập để củng cố, hệ thống hóa kiến thức Hoạt động tìm tòi – mở rộng Nghiên cứu tìm hiểu cấu tạo hoạt động cân đồng hồ, thiết bị giảm xốc - Giải tập sử dụng tổng hợp kiến thức kĩ - Giải tập thí nghiệm - Nghiên cứu, đề xuất giải số vấn đề thực tế có liên quan Lực giử cho Hãy nêu đặc điểm vật chuyển động lực hướng tâm ? tròn ? Hãy chứng minh công thức lực hướng tâm chuyển động tròn đều? ngang? 10 VI - TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Tiết Nội dung Bước Khởi động LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Lực hấp dẫn gì? Các hoạt động Em biết lực tự nhiên? Liệt kê lực; tồn lực Cho học sinh xem lực kế; cân đồng hồ … Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục I trang 67 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Lực hấp dẫn gì? Cho ví dụ ? Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức Lực hấp dẫn xác định nào? Điều kiện áp dụng công thức tính lực hấp dẫn Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục II trang 67, 68 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Lực hấp xác định định luật gì? Nội dung định luật? Điều kiện áp dụng định luật? Nêu rõ đại lượng vật lí công thức Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận 11 - GV xác nhận ý kiến - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức Trọng lực trường hợp riêng lực hấp dẫn Đặc điểm trọng lực Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục III trang 68 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Trọng lực gì? Độ lớn trọng lực xác định nào? Công thức xác định gia tốc rơi tự Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức Vận dụng kiến thức giải tập Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc nhóm, đọc làm tập số 4, 5, 6, SGK trang 69 70 Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức Tình xuất phát - đề xuất vấn đề LỰC Tìm hiểu đặc điểm Dùng hai tay kéo dãn lò xo hai tay có chịu tác dụng lực lò xo không? Nếu có lực 12 ĐÀN lực đàn hồi HỒI lò xo điểm đặt CỦA hướng LÒ XO ĐỊNH LUẬT HÚC Chuyển giao nhiệm vụ có điểm đặt, hướng nào? Đề nghị học sinh hoạt động nhóm HS hoạt động nhóm Thực nhiệm vụ Hai HS đại diện hai nhóm báo cáo Báo cáo, thảo luận Phát biểu vấn đề đặt Phát biểu vấn đề Đề xuất giải pháp giải vấn đề Chuyển giao nhiệm vụ Dùng hai tay kéo dãn lò xo hai tay có chịu tác dụng lực lò xo không? Nếu có lực có điểm đặt, hướng nào? Đề nghị học sinh hoạt động nhóm Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm Báo cáo, thảo luận Mỗi nhóm báo cáo kết Lựa chọn giải pháp Làm thực nghiệm Thực giải pháp giải vấn đề (Lí thuyết) Chuyển giao nhiệm vụ Dùng hai tay kéo dãn lò xo hai tay có chịu tác dụng lực lò xo không? Nếu có lực có điểm đặt, hướng nào? Thực nhiệm vụ Thảo luận nhóm Báo cáo, thảo luận Mỗi nhóm báo cáo kết Kết luận, nhận định Trả lời câu hỏi tình đặt Thực giải pháp giải vấn đề (Thực hành) Chuyển giao nhiệm vụ Dùng hai tay kéo dãn lò xo hai tay có chịu 13 tác dụng lực lò xo không? Nếu có lực có điểm đặt, hướng nào? Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm (thực hành theo nhóm) Báo cáo, thảo luận Báo cáo kết Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức Nhận xét hợp thức hoá kiến thức Tình xuất phát - đề xuất vấn đề Chuyển giao nhiệm vụ Độ lớn lực đàn hồi lò xo xác định nào? Thực nhiệm vụ HS hoạt động nhóm Báo cáo, thảo luận Hai HS đại diện hai nhóm báo cáo Phát biểu vấn đề Phát biểu vấn đề đặt Tìm hiểu độ lớn lực đàn hồi lò xo Đề xuất giải pháp giải vấn đề Chuyển giao nhiệm vụ Độ lớn lực đàn hồi lò xo xác định nào? Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm Báo cáo, thảo luận Mỗi nhóm báo cáo kết Lựa chọn giải pháp Làm thực nghiệm Thực giải pháp giải vấn đề (Lí thuyết) Chuyển giao nhiệm vụ Độ lớn lực đàn hồi lò xo xác định nào? Thực nhiệm vụ Thảo luận nhóm Báo cáo, thảo luận Mỗi nhóm báo cáo kết Kết luận, nhận định Trả lời câu hỏi tình đặt 14 Thực giải pháp giải vấn đề (Thực hành) Chuyển giao nhiệm vụ Độ lớn lực đàn hồi lò xo xác định nào? Thực nhiệm vụ Hoạt động nhóm (thực hành theo nhóm) Báo cáo, thảo luận Báo cáo kết Kết luận, nhận định, hợp thức hóa kiến thức Nhận xét hợp thức hoá kiến thức Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc nhóm, đọc mục phần II trang 73 SGK Trả lời câu hỏi: nêu đặc điểm lực căng, lực đàn hồi mặt tiếp xúc bị ép vào? Tìm hiểu lực căng Thực nhiệm vụ dây phản lực Báo cáo, thảo luận mặt tiêp xúc - HS làm việc cá nhân - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức LỰC MA SÁT Đo độ lớn lực ma sát nào? Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục I.1 trang 75 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Đo độ lớn lực ma sát trượt nào? Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức 15 kiến thức Chuyển giao nhiệm vụ Độ lớn lực ma sát phụ thuộc yếu Thực nhiệm vụ Báo cáo, thảo luận tố công thức xác định nào? - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục I.2, I.4 trang 76 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Độ lớn lực ma sát trượt phụ thuộc yếu tố nào? Công thức xác định nào? - HS làm việc cá nhân - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức Chuyển giao nhiệm vụ LỰC HƯỚN G TÂM Lực hướng tâm gì? Thực nhiệm vụ Đặc điểm lực Báo cáo, thảo luận hướng tâm - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục I.1 I.2 trang 80 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Lực hướng tâm gì? Công thức tính - HS làm việc cá nhân - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức Ảnh hưởng lực hướng tâm Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục I.3 trang 80 81 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Lực hướng tâm có vai trò thực tế Thực nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp 16 - Các HS khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - GV xác nhận ý kiến thực tế - Thể chế hóa kiến thức Kết luận Nhận định Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức Hoạt động vận dụng tìm tòi – mở rộng Giải tập trắc nghiệm để ôn tập Bảng so sanh lực học Giải tập tự luận tổng hợp kiến thức Giao tập thí nghiệm ma sát, lực đàn hồi VII KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Hình thức kiểm tra, đánh giá - Đánh giá thường xuyên hoạt động học tập cá nhân nhóm thông qua kết thực nhiệm vụ học tập phiếu học tập - Kiểm tra miệng, viết - Kiểm tra câu TNKQ Công cụ kiểm tra, đánh giá: Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá lực Câu 1: Khi khối lượng vật tăng lên gấp đôi khoảng cách chúng tăng lên gấp đôi lực hấp dẫn chúng thay đổi ? A Giảm lần B Tăng lên lần C giữ nguyên cũ D tăng lên lần Câu 2: Ở độ cao sau gia tốc rơi tự phân nửa gia tốc rơi tự mặt đất ? ( cho bán kính trái đất R ) h= A ( ) −1 R h= B ( ) h= +1 R C R D h = 2R 17 Câu 3: Điều sau sai nói trọng lực ? A Trọng lực xác định biểu thức P= mg B trọng lực tác dụng lên vật thay đổi theo vị trí vật trái đất C trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ nghịch với khối lượng chúng D trọng lực l lực hút trái đất tác dụng lên vật Câu 4: Lực hấp dẫn hai vật đáng kể vật có : A thể tích lớn B khối lượng lớn C khối lượng riêng lớn D dạng hình cầu Câu 5: Hai xe tải giống nhau,mỗi xe có khối lượng 2,0.104 kg,ở cách xa 40m.Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lượng P xe ?Lấy g = 9,8m/s2 A 34.10 - 10 P B 85.10 - P C 34.10 - P D 85.10 - 12 P Câu 6: Hai tàu thuỷ, tàu có khối lượng 100000 chúng cách 0,5km Lực hấp dẫn chúng A ≈ 27N B 54N C 5,4N D 27000N Câu 7: Hai cầu có khối lượng 200 kg, bán kính m đặt cách 100 m Lực hấp dẫn chúng lớn bằng: A 2,668.10-6N B 2,668.10-7N C.2,668.10-8N D.2,668.10-9N Câu 8: lực đàn hồi xuất : A vật đứng yên B vật chuyển động có gia tốc C vật đặt gần mặt đất D vật có tính đàn hồi bị biến dạng Câu 9: Lực đàn hồi đặc điểm sau : 18 A ngược hướng với biến dạng B tỉ lệ với biến dạng C giới hạn D xuất vật bị biến dạng Câu 10: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm.Khi bị kéo,lò xo dài 24cm lực đàn hồi 5N Hỏi lực đàn hồi 10N, chiều dài ? A 28cm B 48cm C 40cm D 22cm Câu 11: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm độ cứng 40N/m.Giữ cố định đầu tác dụng vào đầu lực 1,0N để nén lò xo Khi chiều dài ? A 2,5cm B 12,5cm C 7,5cm D 9,75cm g = 10 m s Khối lượng vật Câu 12: Treo vật vào lò xo có độ cứng k = 100N/m lò xo dãn 10cm Cho A 100g B 500g C 800g D 1kg Câu 13: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm lực đàn hồi N Hỏi lực đàn hồi lò xo 10 N chiều dài bao nhiêu? A 28cm B 40 cm C 48cm D 22 cm Câu 14: Lực ma sát trượt xuất : A vật đặt mặt phẳng nghiêng B vật bị biến dạng C vật chịu tác dụng ngoại lực đứng yên D vật trượt bề mặt nhóm vật khác Câu 15: Khi vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm : A lực tác dụng lên vật 19 B hợp lực tất lực tác dụng lên vật C thành phần trọng lực theo phương hướng vào tâm quỹ đạo D nguyên nhân làm thay đổi độ lớn vận tốc Câu 16: Một vận động viên môn hockey( môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt bóng để truyền cho vận tốc đầu 10m/s.Hệ số ma sát trượt bóng mặt băng 0,01.Hỏi bóng quãng đường dừng lại ?Lấy g = 9,8m/s2 A 39m B 51m C 45m D 57m Câu 17: Điều xảy hệ số ma sát hai mặt tiếp xúc lực ép hai mặt tiếp xúc tăng lên ? A Tăng lên C Không thay đổi B Giảm D Không biết v = 100 km h hãm phanh Cho g = 9,8 m s Đường khô, hệ Câu 18: Một xe ôtô chạy đường lát bê tông với vận tốc số ma sát trượt lốp xe mặt đường µ = 0,7 Quãng đường ôtô kể từ hãm phanh là: A 48,4m B 50,2m C 56,2m D 62,4m Câu 19: Một ôtô có khối lượng m = 1200kg (coi chất điểm) chuyển động với vận tốc 36km/h cầu vồng coi g = 9,8 m s Tính áp lực ôtô vào mặt cầu điểm cao cầu vồng cung tròn có bán kính R = 50m Cho lên A 12000N B 9360N C 6000N D 14160N Câu 20: Một ôtô có khối lượng m = 1200kg (coi chất điểm) chuyển động với vận tốc 36km/h cầu vồng coi g = 9,8 m s Tính áp lực ôtô vào mặt cầu điểm thấp cầu vồng cung tròn có bán kính R = 50m Cho xuống A 12000N B 9860N C 14160N D 12160N 20 [...]... A vật đặt trên mặt phẳng nghiêng B vật bị biến dạng C vật chịu tác dụng của ngoại lực nhưng nó vẫn đứng yên D vật trượt trên bề mặt nhóm của vật khác Câu 15: Khi vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm là : A một trong các lực tác dụng lên vật 19 B hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật C thành phần của trọng lực theo phương hướng vào tâm quỹ đạo D nguyên nhân làm thay đổi độ lớn của vận tốc Câu... 2R 17 Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực ? A Trọng lực được xác định bởi biểu thức P= mg B trọng lực tác dụng lên vật thay đổi theo vị trí của vật trên trái đất C trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ nghịch với khối lượng của chúng D trọng lực l lực hút của trái đất tác dụng lên vật Câu 4: Lực hấp dẫn giữa hai vật chỉ đáng kể khi các vật có : A thể tích rất lớn B khối lượng rất lớn C khối... 2,0 .104 kg,ở cách xa nhau 40m.Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe ?Lấy g = 9,8m/s2 A 34 .10 - 10 P B 85 .10 - 8 P C 34 .10 - 8 P D 85 .10 - 12 P Câu 6: Hai tàu thuỷ, mỗi tàu có khối lượng 100 000 tấn khi chúng ở cách nhau 0,5km Lực hấp dẫn giữa chúng là A ≈ 27N B 54N C 5,4N D 27000N Câu 7: Hai quả cầu có khối lượng mỗi quả 200 kg, bán kính 5 m đặt cách nhau 100 m Lực. ..VI - TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Tiết Nội dung Bước Khởi động 1 LỰC HẤP DẪN ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Lực hấp dẫn là gì? Các hoạt động Em biết lực nào trong tự nhiên? Liệt kê các lực; chỉ ra sự tồn tại mỗi lực Cho học sinh xem lực kế; cân đồng hồ … Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị HS làm việc cá nhân, đọc mục I trang 67 SGK VL10, trả lời câu hỏi sau: Lực hấp dẫn gì? Cho ví dụ ? Thực... các bài tập trắc nghiệm để ôn tập Bảng so sanh các lực cơ học Giải bài tập tự luận tổng hợp kiến thức Giao bài tập thí nghiệm về ma sát, lực đàn hồi VII KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC 1 Hình thức kiểm tra, đánh giá - Đánh giá thường xuyên các hoạt động học tập của cá nhân và nhóm thông qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập trên phiếu học tập - Kiểm tra miệng, viết - Kiểm tra bằng các. .. chúng lớn nhất bằng: A 2,668 .10- 6N B 2,668 .10- 7N C.2,668 .10- 8N D.2,668 .10- 9N Câu 8: lực đàn hồi xuất hiện khi : A vật đứng yên B vật chuyển động có gia tốc C vật đặt gần mặt đất D vật có tính đàn hồi bị biến dạng Câu 9: Lực đàn hồi không có đặc điểm nào sau đây : 18 A ngược hướng với biến dạng B tỉ lệ với biến dạng C không có giới hạn D xuất hiện khi vật bị biến dạng Câu 10: Một lò xo có chiều dài tự... có độ cứng k = 100 N/m thì lò xo dãn ra được 10cm Cho là A 100 g B 500g C 800g D 1kg Câu 13: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm Khi bị kéo, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu? A 28cm B 40 cm C 48cm D 22 cm Câu 14: Lực ma sát trượt xuất hiện khi : A vật đặt trên mặt phẳng nghiêng B vật bị biến dạng C vật chịu tác... có chịu tác dụng lực của lò xo không? Nếu có thì lực đó 12 2 ĐÀN của lực đàn hồi của HỒI lò xo về điểm đặt và CỦA hướng LÒ XO ĐỊNH LUẬT HÚC Chuyển giao nhiệm vụ có điểm đặt, hướng như thế nào? Đề nghị học sinh hoạt động nhóm HS hoạt động nhóm Thực hiện nhiệm vụ Hai HS đại diện hai nhóm báo cáo Báo cáo, thảo luận Phát biểu vấn đề đặt ra Phát biểu vấn đề Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề Chuyển giao... rõ các đại lượng vật lí trong công thức Thực hiện nhiệm vụ - HS làm việc cá nhân Báo cáo, thảo luận - Hai HS báo cáo trước lớp - Các HS khác lắng nghe, đưa ra các ý kiến thảo luận 11 - GV xác nhận ý kiến đúng - Thể chế hóa kiến thức Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa - HS ghi nhận kiến thức kiến thức Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn Đặc điểm của trọng lực Chuyển giao nhiệm vụ - Đề. .. dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N Hỏi khi lực đàn hồi bằng 10N, thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu ? A 28cm B 48cm C 40cm D 22cm Câu 11: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và độ cứng 40N/m.Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0N để nén lò xo Khi ấy chiều dài của nó bằng bao nhiêu ? A 2,5cm B 12,5cm C 7,5cm D 9,75cm g = 10 m 2 s Khối lượng của vật Câu 12: Treo một vật vào lò
- Xem thêm -

Xem thêm: DẠY học THEO CHỦ đề vật lý 10 PHẦN các lực cơ học, DẠY học THEO CHỦ đề vật lý 10 PHẦN các lực cơ học, DẠY học THEO CHỦ đề vật lý 10 PHẦN các lực cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay