GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ

143 408 3
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2013, 01:26

Giáo án Đòa 7 Tiết 1 Bài 1 : DÂN Số I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : Học sinh cần có những hiểu biết căn bản về : _ Dân số và tháp tuổi. _ Dân số là nguồn lao động của một đòa phương. _ Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số. _ Hậu quả của sự gia tăng dân số ở các nước đang phát triển. 2) Kỹ năng : _ Hiểu và nhận biết được sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số. _ Rèn kỹ năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi. 3) Thái độ : Thấy được tầm quan trọng của sự gia tăng dân số đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước. II – Đồ dùng dạy học : _ Tháp tuổi hình 1.1 phóng to. _ Biểu đồ gia tăng dân số Thế Giới từ đầu công nguyên đến năm 2050 hình 1.2. _ Biểu đồ hình 1.3 và hình 1.4 . III – Phương pháp : chia nhóm , vấn đáp ,trực quan, thảo luận nhóm, diễn giảng. IV – Các bước lên lớp : 1) ổn đònh . 2) Dặn dò : qui đònh về tập vở và bộ môn . 3) Giảng : Họat động 1 : DÂN Số Và NGUồN LAO ĐộNG Họat động dạy và học Ghi bảng GV : cho HS đọc khái niệm dân số cuối trang, đọc SGK đoạn kênh chữ từ “kết quả điều tra … lao động của một đòa phương”.  Nơi theo tổng điều tra dân số TG năm 2000 thì DS TG khỏang 6 -7 tỉ người. ? Dựa vào kiến thức SGK : hãy cho biết kết quả điều tra dân số có tác I - Dân số và nguồn lao động : _ Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao 1 Giáo án Đòa 7 dụng gì ? HS trả lời GV chốt ý : cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số và nguồn lao động của 1 đòa phương, 1 nước. Ghi bảng  HS lập lại theo nội dung SGK / 5. GV khẳng đònh : DS là nguồn lao động q báu cho sự phát triển KT- XH của 1 đòa phương ,và DS được biểu hiện cụ thể bằng 1 tháp tuổi (tháp DS)  ghi bảng và treo tranh 1.1 / SGK /4 và đánh số thư’ tự 1,2,3,4 trên hình 1.1 ? Dựa vào kênh hình 1.1 SGK /4 hãy cho biết tên, vò trí mang số 1,2,3,4 trên 2 tháp tuổi . GV bổ sung : 1 : độ tuổi  cột dọc 2 : Nam  trái 3 : Nữ  phải 4 : số dân (triệu người )  chiều ngang Và số lượng người trong các độ tûi từ 0-4 đến 100 tuổi luôn được biểu diễn bằng một băng dài hình chữ nhật. ? Tháp tuổi được chia thành mấy màu ? ý nghóa của các màu nêu cụ thể. HS: 3 màu , mỗi màu có độ tuổi khác nhau : Đáy tháp (xanh lá) : 0 -14 t : nhóm tuổi < tuổi LĐ Thân (xanh dương) : 15 -59 t : nhóm trong tuổi LĐ Đỉnh (cam) : 60-100t : nhóm > tuổi LĐ ? Các em thuộc nhóm tuổi nào (dưới tuổi LĐ) GV : gọi HS đọc câu hỏi SGK /13, và chia nhóm. N1: trong tổng số các em từ khi mới sinh ra đến 4tuổi  100t ở tháp A ước tính bao nhiêu bé trai và gái ? Tháp A Nam Nữ 0-4t khỏang 5,5 tr 5,5tr 5-9t 4,5tr 4,8tr N2 : Tương tự ở tháp B Tháp B Nam Nữ 0-4t khoảng 4,3tr 4,8tr 5-9t 5,1tr 4,4tr N3 : Hình dạng 2 tháp tuổi khác nhau như thế nào ? A : Tháp có đáy rộng, thân thon dần về đỉnh  tháp có dân số trẻ. B : Tháp có dáy thu hẹp lại, thân tháp rộng phình ra  tháp có dân động … của một đòa phương một nước. _ Dân số được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi. 2 Giáo án Đòa 7 số già. N4 : tháp tuổi có hình dạng như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi LĐ cao (tháp có đáy thu hẹp lại, thân tháp phình rộng ra) HS làm việc theo từng nhóm và cử đại diện từng nhóm trả lời. ? Như vậy tháp tuổi giúp cho ta hiểu được đặc điểm gì của DS ? HS dựa vào SGK trả lời. GV : tháp tuổi là biểu hiện cụ thể về DS của 1 đòa phương . - Tháp tuổi cho biết các độ tuổi của DS, số nam, nữ, số người trong độ tuổi < LĐ , trong tuổi LĐ và số người > tuổi LĐ. - Tháp tuổi cho biết nguồn LĐ hiện tại và trong tương lai cuả một đòa phương. - Hình dáng tháp tuổi cho ta biết DS trẻ (tháp A) hay DS già (tháp B). Họat động 2 : DS TG TĂNG NHANH TRONG TK 19 Và TK 20 . ? Dựa vào SGK /4 cho biết thế nào gia tăng DS tự nhiên và gia tăng DS cơ giới. HS trả lời và gạch đích SGK. GV : treo tranh biểu đồ hình 1.2 và hỏi : hãy đọc tên biểu đồ hình 1.2 . Hướng dẫn HS cách nhận xét biểu đồ DS . - Biểu đồ gồm 2 trục : + Dọc : đơn vò tỉ người + Ngang : số năm ? DS TG ở Công nguyên khỏang bao nhiêu tỉ người ? triệu người ? Năm 1925 ? Năm 1500 ? Năm 1804 ? Năm 1927 ? …… Năm 2050 ? ? Hãy tính xem : - Từ công nguyên  1250 cách nhau bao nhiêu năm, DS tăng bao nhiêu người. - Từ năm 1928-1500 1500-1804  cách bao nhiêu năm, DS tăng bao 1804-1999 nhiêu ? II-Dân số Thế Giới tăng nhanh trong TK19 và TK20 : - Gia tăng dân số tự nhiên. - Gia tăng dân số cơ giới. - Dân số Thế Giới ngày càng tăng nhanh, nhất là trong 2 thế kỉ gần đây. 3 Giáo án Đòa 7 ? DS TG tăng nhanh bắt đầu từ khi nào ? (1960) vì sao? (tiến bộ trong các lónh vực KT-XH -Y tế) ? Qua đó các em có nhận xét gì về tình hình tăng DS từ TK19 - 20.  DS TG ngày càng tăng nhanh. Ghi bảng. ? Hãy giải thích tại sao giai đọan đầu công nguyên  TK15 DS tăng chậm và sau đó DS gia tăng rất nhanh (2 TK gần nay) - Tăng chậm : do dòch bệnh , đói kém, CT - Tăng nhanh : tiến bộ các lónh vực KT-XH-YT  DS TG tăng nhanh trong TK19-20. Họat động 3 : Sự BùNG Nổ DÂN Số GV : do dân số tăng quá nhanh và đột biến trong TK 19,20 đưa tới sự bùng nổ dân số (BNDS) ? Bùng nổ DS TG xảy ra o các nứơc thuộc châu lục nào ? ( á, phi, Mỹ La Tinh ) ? cho biềt tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của DS TG nơi có bùng nổ DS. (2,1%) GV : vì sao xảy ra BNDS và gây ra những hậu quả ntn ? cùng các biện pháp khắc phục . Cho HS phân tích 2 biểu đồ 1.3 , 1.4 GV : Cho HS thảo luận : - Qua biểu đồ hãy cho biết TLS. TLT của các nước phát triển ? - Qua biểu đồ hãy cho biết TLS. TLT của các nước đang phát triển ? - Giai đoạn từ 1950 – 2000 nhóm nước nào có tỷ lệ GTDS cao hơn , tập trung ở Châu Lục nào ? Giải thích? - GV : chốt ý lại cho HS. III-Sự bùng nổ dân số : - Các nước đang phát triển có tỉ lệ GTDS tự nhiên cao. - DS tang nhanh và đột biến dẫn đến BNDS ở nhiều nước C.á ,C.Phi và Mỹ La Tinh . - Các chính sách DS và phát trển KT-XH đã góp phần hạ thấp tỹ lệ GTDS ở nhiều nước. 4 ) Củng cố : - Nhân xét tháp tuổi A cho biết những đặc điểm gi` của DS? - BNDS xảy ra khi nào ? Nêu nguyên nhân, hâu quã và cách giải quyết? 5 ) Dặn dò : - Học bài - Ôn lại cách phân tích biểu đồ H 1.1 , 1.2 ,1.3 , 1.4 SGK. 4 Giáo án Đòa 7 - Chuẩn bò trước bài 2 - Làm BT tập 2 / SGK Tiết 2 Bài 2 : SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI I – Mục tiêu: 1 ) Kiến thức : biết được sự phân bố dân cư khi6ng đều và những vùng đông dân trên Thế Giới. - Nhận biết sự khác nhau và sự phân bố của 3 chủng tộc chính trên TG. 2 ) Kó năng : Rèn luyện KN đọc BĐ phân bố DC - Nhận biết được 3 chủng tộc chình trên TG qua ảnh và qua thực tế 3 ) Thái độ : - Các chủng tộc đều bình đẳng như nhau. II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên (ĐH) Tg giúp cho HS đối chiếu với BĐ 2.1 nhằm giải thích vùng đông dân, vùng thưa dân trên TG. - Tranh ảnh các chủng tộc trên TG. III – Phương pháp :diễn giải, chia nhóm , trực quan , dùng lời. IV - Các bước lên lớp : 1) ổn đònh 2) Kiểm tra bài cũ : - Tháp tuổi cho chúng ta biết nhửng đặc điểm gì của DS. - BNDS xảy ra khi nào ? Nêu nguyên nhân, hậu quả và phương hướng giải quyết ? 3) Giảng : Hoạt động 1 : Sự PHÂN Bố DÂN CƯ Họat động dạy và học Ghi bảng GV : cho HS đọc khái niệm DS . Phân loại khái niệm DS # số dân . ? Vậy dân cư là gì? ? MĐDS là gì ? (HS tra bảng thuật ngữ) GV : nêu công thức tính MĐDS ở 1 nơi ? Yêu cầu HS quan sát lược đồ 2.1 và giải thích cách thể I - Sự PHÂN Bố DÂN CƯ : a. Dân cư : phân bố ko đồng đều. - Những nôi đông dân : nơi cò điều kiện sống và GT thuận lợi như ĐB , 5 Giáo án Đòa 7 hiện trên lược đồ : mổi dấu chầm đỏ là 500.000 người . Nơi nào nhiều chấm là đông người và ngược lại . Như vậy mật độ chấm đỏ thể hiện sự phân bố dân cư. HS : quan sát hình 2.1 cho biết : ? Những khu vực tập trung đông dân ? ? 2 khu vực có MĐDS cao nhất ? ? Tại sao những khu vực này lại đông dân, thưa dân?  Đông : CT Bắc, ĐN Braxin, ĐB Hoa Kì, Tây và Tây Âu, Trung Đông, Tây Phi, Nam á, ĐNá . Khu vực đông dân nhất ? Tại sao ? (2 khu vực đông dân nhất : Nam á và Đông Nam á ) Qua pt biểu đồ các em có nhận xét gì về sự phân bố DC trên TG . Nguyên nhân của sự phân bố DC không đều . GV : chốt ý : ngày nay với phương tiện đi lại và KT hiện đại , con người có thể sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên TG . KH ấm áp. - Những nơi thưa dân : vùng núi, vùng sâu vùng xa. b. MĐ dân số: là số người TB sống trên 1km². Hoạt động 2 : CáC CHủNG TộC GV : hướng dẫn HS tra cứu bảng thuật ngữ. ? Các chủng tộc là gì ? ? Trên TG có mấy chủng tộc chính ? ? Căn cứ vào đâu ngươi ta chia dân cư TG thành 3 chùng tộc chính ? Quan sát hình 2.2 cho biết : ? Những người trong hình thuộc từng chủng tộc nào ? Dựa vào hình vẽ mô tả hình dạng bên ngoài của từng chủng tộc : da vàng , da trắng, da đen . ? Các chủng tộc này sống phân bố chủ yếu ở đâu? GV chốt ý : sự # nhau giữa các chủng tộc chỉ là về hình thái bên ngoài . Mọi người đều có cấu tạo cơ thể như nhau . Sự khác nhau đó chỉ bắt đầu xảy ra cách đây 500.000 năm khi loái người còn phụ thuộc vào tự nhiên . Ngày nay sự # nhau về hình thái bên ngoài là do di truyền .Để có thể nhận biết các chủng tộc ta dựa vào sự # nhau của màu da, màu tóc , … Trước kia có sự phân biệt chủng tộc gay gắt giữa chủng tộc da trắng và da đen . Ngày nay 3 chủng tộc đả chung sống và làm việc ở tất cả các Châu Lục và các QG trên TG . II - CáC CHủNG TộC : DC TG thuộc 3 chủng tộc chính là Mongoloit (Châu á) , Nêgroit (Châu Phi ) Ơropeoit ( Châu Âu) 4) Củng cố : - DS trên TG thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao ? 6 Giáo án Đòa 7 - Căn cứ vào đâu người ta chia DC trên TG ra thành các chủng tộc ? Các chủng tộc này sinh sống chủ yếu ở đâu ? 5) Dặn dò : - Làm BT 2SGK - Đọc trước bài 3 Tiết 3 Bài 3 : QUầN CƯ – ĐÔ THò HOá I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Nắm được những đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn (QCNT) và quần cư đô thò (QCĐT) - Biết được vài nét về sự phát triển đô thò và sự hình thành các siêu đô thò 2) Kó năng : - Nhận biết QCNT hay QCĐT qua cảnh chụp hay qua thực tế. - Nhận biết được sự phân bố các siêu đô thò đông dân nhất trên TG . - Phân tích bảng số liệu. 3) Thái độ : - Yêu thiên nhiên đất nước , thái độ về và hành động đối với việc bảo vệ MT II - Đồ dùng dạy học : - BĐ DC TG có thể hiện các đô thò. - ảnhc ác đô thò ở VN hoặc TG III – Phương pháp : Trực quan , nhóm , dùng lới, phát vấn. IV – Các bước lên lớp : 1) ổn đònh : 2) KT bài cũ : - Câu hỏi SGK : câu 1 , 3 / 19 - Gọi HS sua73 bài 2 phần BT 3) Giảng : Hoạt động 1 : QUầN CƯ NÔNG THÔN Và QUầN CƯ ĐÔ THò Họat động dạy và học Ghi bảng GV : Cho HS đọc phần khái niệm quần cư ở cuối bảng tra cứu trang 186 SGK. I - QUầN CƯ NÔNG THÔN Và QUầN CƯ ĐÔ 7 Giáo án Đòa 7 HS: quan sát hình 3.1 và 3.2 trao đổi theo nhóm : ? Nội dung chính của mỗi hình ? (tên? ) ? Sự giống và khác nhau của 2 hình này về nhà cửa , đường sá, MĐDS. Từ đó nêu hoạt động KT chủ yếu của mỗi quang cảnh  Nêu lên lối sống ở NT và ĐT có những điểm gì # nhau ? GV : cho 1  3 nhóm phát biểu còn lại cả lớp nghe, nhận xét, cho ý kiến . GV chốt ý : - Có 2 kiểu quần cư chính : QCNT và QCĐT - Cho HS đọc phần chữ đỏ SGK - Xu thế ngày nay ngày càng có nhiều người sống trong các đô thò , trong khi đó tỉ lệ người sống trong các NT có xu hướng giảm dần . THò : - Có 2 kiểu quần cư chính : quần cư nông thôn và quần cư thành thò. - ở nông thôn MĐDS thường thấp , HĐKT chủ yếu là sx NN , lâm nghiệp hay ngư nghiệp. - ở đô thò , MĐDS rất cao , HĐKT chủ yếu là CN và DV. Hoạt động 2 : ĐÔ THò HOá _ CáC SIÊU ĐÔ THò GV : cho HS đọc khái niệm ĐTH ở phần thuật ngữ SGK. Cho HS minh hoạ khái niệm ĐTH qua hình 3.1 và 3.2 . HS : đọc SGK và trả lời câu hỏi : ? ĐT xuất hiện trên TĐ từ thời kì nào ? ? ĐT phát triển mạnh nhất khi nào ? ? Siêu ĐT là gi` ? GV : cho HS quan sát hình 3.3 và trả lời câu hỏi : ? Có bao nhiêu siêu ĐT trên TG có từ 8 triệu dân trở lên. ( 23) ? Châu lục nào có nhiều siêu đô thò từ 8 triệu dân trở lên nhất ( Châu á – 12) ? Kể tên của các Siêu ĐT ở C. á từ 8 triêu dân trở lên ? ? Phần lớn các Siêu ĐT lớn thuộc các nùc đang phát triển ? Theo em quá trình phát triển tự phát của các Siêu ĐT và đô thò mới đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong những lónh vực nào ? Hãy cho 1 vài VD minh hoạ . GC chốt ý : mở rộng kiến thức ở bài đọc thêm. II - ĐÔ THò HOá _ CáC SIÊU ĐÔ THò : Các ĐT đã xuất hiện từ thời cổ đại . Đến TK 20 ĐT xuất hiện rộng khắp TG . - Nhiều ĐT phát triển thành các Siêu ĐT . - Ngày nay số người sống trong các ĐT đã chiếm khoảng 50% DS TG và có xu hướng càng tăng. 4) Củng cố : - Câu 1 / 12 SGK 8 Giáo án Đòa 7 - Xác đònh và đọc tên 2 SĐT lớn măm 1950, 19875, 2000 trên lược đồ dựa vào bảng số liệu trang 12 SGK 5) Dặn dò : - Học bài 3 - Làm BT 2 / SGK - Chuẩn bò bài TH và trả lời câu hỏi bài 4 9 Giáo án Đòa 7 Tiết 4 Bài 4 : THựC HàNH PHÂN TíCH LƯợC Đồ DÂN CƯ Và THáP TUổI I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : Qua tiết thực hành củng cố cho HS : - Khái niệm MĐDS và sự phân bố DC không đồng đều trên TG. - Các khái niệm đô thò, siêu ĐTvà sự phân bố các SĐT ở Châu á. 2) Kó năng : củng cố và nâng cao thêm 1 bước các khái niệm sau : - Nhận biết 1 số cách thể hiện MĐDS , phân bố DS và các đô thò trên lược đồ DS. - Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ DS. - Đọc sự biến đổi kết cấu DS theo độ tuổi 1 đòa phương qua táhp tuổi , nhan dạng tháp tuổi . - Qua các bài thực hành HS củng cố KT, kó năng đã học của toàn chương và biết vận dụng vào việc tìm hiểu thực tế DS Châu á , DS một đòa phương . 3) Thái độ : ý thức được về gia tăng DS và ĐTH. II – Đồ dùng dạy học : - Các hình 4.1, 4.2 ,4.3 phóng to - BĐ hành cáhnh VN - BĐ tự nhiên Châu á III - Phương pháp : làm việc theo nhóm tổ , làm việc cá nhân , trực quan , dùng lời phát vấn. IV - Các bước lên lớp : 1) ổn đònh 2) KT bài cũ : - KT phần chuan bò bài làm của HS ở nhà về BT thực hành. 3) Giảng : Hoạt động : BàI TậP 1 Hoạt động dạy và học Ghi bảng HS : đọc lược đồ MĐDS tỉnh Thái Bình năm 2000 : Quan sát hình 4.1 và BĐ hành chánh Vn và yêu cầu : - Đ05c tên lược đồ - Đọc bảng chú giải trong lược đồ(Có 3 thang MĐDS: < 1000, 1000 – 3000 , > 3000 người / Km² ) I – BàI TậP 1 : Quan sát H.4.1: nơi có MĐDS cao nhất là thò x4 Thái Bình , MĐDS > 3000ng/km² 10 [...]... quan sát Hình 7. 1 ,7. 2 ,7. 3 , 7. 4  Chia nhóm N1: Quan sát hình 7. 1 , 7. 2 , nhận xét : - Hướng gió - Nguyên nhân GM mùa hạ , GM mùa đông ở khu vực 18 Giáo án Đòa 7 ĐNá và Ná N2 : Từ phân tích nhận xét trên em hãy giải thích tại sao ở KV này lại có LM # nhau giữa mùa hạ và mùa đông ? - Hãy liên hệ thời tiết mùa hạ , mùa đông ở VN N3 : Đọc và phân tích BĐ KH hình 7. 3 , 7. 4 : + Nhiệt độ tháng cao nhất... số các tháng có LM TB tháng từ 170  gần 250 mm tháng ) N4 :- LM cao nhất vào tháng mấy ? = 250 mm -LM thấp nhất vào tháng mấy ? > 150mm -Chênh lệch giữa LM cao nhất và thấp nhất là bao 14 - Có 4 kiểu MT : (SGK) II - MÔI TRƯờNG XíCH ĐạO ẩM : 1 Vò trí : - Từ 5°B  5 ° N dọc theo 2 đường XĐ 2 Khí hậu : - Nóng ẩm quanh năm (nhiệt độ từ 25°C - 28°C , nhiệt độ chênh lệch giữa tháng cao nhất và tháng nhất... lên trên bề mặt đất vào mùa khô ) GV chốt ý và kết luận nội dung của bài trong SGK trang 22 4) Củng cố : câu 1,2,3 trang 22 SGK 5) Dặn dò : - Làm câu 4 SGK / 22 - Đọc trứơc bài 7 - Học bài 6 17 Giáo án Đòa 7 Tuần: 04 Tiết: 07 Bài 7 : Ngày soạn: 30/8/2008 Người soạn: Võ Thanh Điền MÔI TRƯờNG NHIệT ĐớI GIó MùA I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Nắm sơ qua nguyên nhân hình thành gió mùa ở đới nóng và đặc điểm... có 1 thới kì khô hạn 3 tháng lựa chọn BĐ phù hợp với ảnh và : đây là MT nhiệt đới theo phương pháp loại trừ C : nóng quanh năm và có 2 lần nhiệt độ tăng 29 Giáo án Đòa 7 GV hướng dẫn HS quan sát lại cao mưa theo mùa, có thời kí hô hạn tới 6 tháng : ảnh để lựa chọn BĐ B hay C là MT nhiệt đới  B : vì mưa nhiều hơn , phù hợp với Xavan có nhiều cây hơn hình C ( BĐ C có tới 6 tháng mùa khô ) Hoạt động... biểu diễn nhiệt độ TB các tháng trong năm có hình dạng ntn ? giao động cao nhất và thấp nhất đường biểu diễn nhiêt độ là bao nhiêu ?  đường biểu diễn nhiệt độ TB các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ của Singapo có đặc điểm gì ? ( nóng quanh năm) N2 : Nhiệt độ cao nhất vào tháng mấy ? (mùa hạ) Nhiệt độ thấp nhất vào tháng mấy ? ( mùa đông ) Tính chênh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và lạnh nhất... giữa tháng cao nhất và tháng nhất rất nhỏ khoảng 3° C - Mưa nhiều quanh năm , LM TB năm từ 1500  2500 mm - Độ ẩm rất cao > 80% Giáo án Đòa 7 nhiêu mm? (100mm) HS : thảo luận, các nhóm trình bày,cả lớp nhận xét và góp y GV chốt ý và nhận xét HS : đọc đặc điểm của MT XĐ ẩm / 17 SGK 3 Rừng rậm xanh quanh năm GV : cho HS quan sát hình 5.3, 5.4 - Nắng nóng mưa nhiều ? Dựa vào tên của 2 hình và nội dung... biết tại sao đới nóng còn gọi là nội CT ? quanh TĐ ( 30° B – 30 °N) ý nghóa của nội CT : là KV 1 năm có 2 lần MT chiếu thẳng góc và 2 CT là giới hạn cuối cùng của MT 13 Giáo án Đòa 7 chiếu thẳng góc 1 lần và đây là kV có góc MT chiếu sáng lớn nhất , nhận được lượng nhiệt của MT cao nhất nên nơi đây gọi là đới nóng GV treo BĐ các loại gió trên TĐ HS lên xác đònh hướng và đọc tên loại gió thổi giữa 2 CT... 1.Hình dáng tháp tuổi : H.4.2 : đáy rộng thân thon dần về đỉnh Số tuổi LĐ cà nam nữ đều giảm, tuổi LĐ thì nhiều hơn  trẻ nhiều hơn già  tháp trẻ H.4.3 : đáy thu hẹp thân phình ra Số tuổi < LĐ giảm , nhóm LĐ tăng lên và nhiều hơn  trẻ giảm , tuổi LĐ tăng lên  tháp già KL : sau 10 năm DS Tp.HCM đã già đi 2 So sánh nhóm tuổi từ 1519 tuổi : tăng nhiều hơn - Nhóm tuổi < tuổi LĐ ( 0  14t) giảm Giáo án. .. thất thường -Gió mùa có ảnh hưởng lớn tới cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống của con người Hoạt động 2 : CáC ĐặC ĐIểM KHáC CủA MÔI TRƯờNG GV : hướng dẫn HS quan sát hình 7. 5 và 7. 6 II - CáC ĐặC ĐIểM KHáC CủA MÔI TRƯờNG Hỏi: Qua hình 7. 5 , 7. 6 em có nhận xét gì về màu sắc , cảnh thiên nhiên qua 2 mùa ở đòa điểm trên + Mùa mưa : rừng cao su lá xanh tươi , mượt mà + Mùa khô : rừng cao su lárụng nay , cây... trên thế giới 19 Giáo án Đòa 7 GV: Thích hợp trồng nhiều loại cây LT và cây CN nhiệt đới  thu hút nhiều LĐ và nuôi sống được nhiều người Liên hệ tới VN : tính chất NĐ GM này đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với SX NN  GV kết luận : MT đa dạng và phong phú nhất của đới nóng , là nơi tập trung đông dân nhất TG 4) Củng cố : - Câu 1,2 SGK trang 25 5) Dặn dò : – Học bài 7 – Đọc SGK bài 8: . SGK / 22 - Đọc trứơc bài 7 - Học bài 6 17 Giáo án Đòa 7 Tuần: 04 Tiết: 07 Ngày soạn: 30/8/2008 Người soạn: Võ Thanh Điền Bài 7 : MÔI TRƯờNG NHIệT ĐớI. quanh năm , đa số các tháng có LM TB tháng từ 170  gần 250 mm tháng ) N4 :- LM cao nhất vào tháng mấy ? = 250 mm -LM thấp nhất vào tháng mấy ? > 150mm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ, GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ, So sánh nhóm tuổi từ 1519 tuổi : tăng, Rút kinh nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay