Tiểu luận môn kinh tế vĩ mô năng suất lao động trong các doanh nghiệp việt nam và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động

12 607 2
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2016, 10:19

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHỦ ĐỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 10 DANH SÁCH NHÓM Quách Thùy Trang Trần Minh Nguyệt Vũ Ngọc Anh Bùi Thị Hồng Hà Dương Vân Lan Anh Đặng Thị Hương Ly Tạ Thị Liên Lê Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Thùy Linh Đỗ Nhã Linh I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Khái niệm Năng suất thước đo mức độ hiệu người đơn vị sản xuất chuyển đổi nguồn lực sản xuất để tạo sản phẩm hàng hóa dịch vụ cho xã hội Phương pháp tính Phương pháp đo lường suất:  Năng suất đa yếu tố  Năng suất vốn  Năng suất lao động (chỉ tiêu quan trọng) Năng suất lao động (NSLĐ) phản ánh lực tạo cải, hiệu suất lao động cụ thể trình sản xuất, đo số sản phẩm hay lượng giá trị tạo đơn vị thời gian, hay lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất đơn vị sản phẩm NSLĐ thể tính chất trình độ tiến tổ chức, đơn vị sản xuất, hay phương thức sản xuất; yếu tố quan trọng định sức cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế Theo Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), NSLĐ tính số sản phẩm hàng hóa dịch vụ cuối tạo cho đơn vị lao động tham gia vào hoạt động sản xuất Hàng hoá dịch vụ cuối tạo kinh tế tổng sản phẩm nước (GDP) Lao động tham gia vào hoạt động sản xuất tạo GDP phản ánh thời gian, công sức kỹ lực lượng lao động thường tính lao động làm việc, công lao động, hay lực lượng lao động điều chỉnh theo chất lượng Ở Việt Nam, NSLĐ tiêu phản ánh hiệu suất làm việc lao động, đo GDP tính bình quân lao động thời kỳ tham chiếu, thường năm NSLĐ xã hội tính theo công thức sau: Năng suất lao động xã hội = Tổng sản phẩm nước (GDP) Tổng số người làm việc bình quân Chỉ tiêu NSLĐ thường phân tổ theo ngành kinh tế (hoặc khu vực kinh tế) loại hình kinh tế Nguồn số liệu tính NSLĐ lấy từ: (i) Số liệu GDP hàng năm; (ii) Số lao động làm việc bình quân (số lao động có việc làm) Cả hai tiêu thu thập, tính toán theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu GDP Tổng cục Thống kê áp dụng khái niệm, nguyên tắc, nguồn thông tin phương pháp tính theo quy định hệ thống tài khoản quốc gia Liên hợp quốc; tiêu lao động làm việc (lao động có việc làm) tính theo khuyến nghị Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) II THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Thực trạng suất lao động Việt Nam 1.1 Năng suất lao động toàn kinh tế NSLĐ toàn kinh tế năm 2015 đạt 79,3 triệu đồng/lao động (tương đương khoảng 3.657 USD/lao động) tăng 6,4% so với năm 2014, bình quân giai đoạn 2006-2015 tăng 3,9%/năm, giai đoạn 2006-2010 tăng 3,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 tăng 4,3%/năm NSLĐ Việt Nam thời gian qua có cải thiện đáng kể theo hướng tăng qua năm, khoảng cách tương đối NSLĐ với nước ASEAN thu hẹp dần Cụ thể, năm 1994 NSLĐ Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines Indonesia gấp 29,2 lần; 10,6; 4,6; 3,1 2,9 lần NSLĐ Việt Nam năm 2013 khoảng cách tương đối giảm xuống tương ứng 18 lần; 6,6; 2,7; 1,8 1,8 lần Tuy nhiên, suất lao động nước ta mức thấp so với nước khu vực Điều cho thấy khoảng cách thách thức kinh tế Việt Nam phải đối mặt việc bắt kịp mức suất nước Nguyên nhân chủ yếu tình hình do: - Quy mô kinh tế nước ta nhỏ, xuất phát điểm thấp; - Cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch; - Lao động nông nghiệp lao động khu vực phi thức chiếm tỷ lệ cao, NSLĐ ngành nông nghiệp khu vực phi thức nước ta thấp - Máy móc, thiết bị quy trình công nghệ lạc hậu; chất lượng, cấu hiệu sử dụng lao động chưa đáp ứng yêu cầu - Trình độ tổ chức, quản lý hiệu sử dụng nguồn lực nhiều bất cập, tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp yếu tố vốn lao động, đóng góp suất nhân tố tổng hợp (TFP) thấp - Ngoài ra, số “điểm nghẽn” “rào cản” cải cách thể chế thủ tục hành chậm khắc phục 1.2 Năng suất lao động theo khu vực kinh tế ngành kinh tế NSLĐ khu vực kinh tế theo giá hành Đơn vị : Triệu đồng Năm Khu vực nông lâm nghiệp thủy sản KV công nghiệp xây dựng KV dịch vụ 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7,5 13,6 14,1 16,8 22,9 26,2 27 29,2 31,1 46,3 66,7 70,7 80,3 98,3 115,0 123,9 135, 133,6 33,3 52,2 57,9 63,8 76,5 83,7 92,8 99,9 106,6 Tổng 21,4 34,8 37,9 44,0 55,2 63,1 68,7 74,7 79,3 Nguồn: Tổng cục Thống kê Ngành khai khoáng có NSLĐ cao với mức bình quân lao động năm 2015 theo giá hành đạt 1,74 tỷ đồng , gấp 21,9 lần mức NSLĐ chung toàn kinh tế; Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa không khí đạt 1,15 tỷ đồng, gấp 14,5 lần Một số ngành có NSLĐ đạt 100 triệu đồng như: Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; y tế hoạt động trợ giúp xã hội Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ yếu gia công lắp ráp nên NSLĐ tốc độ tăng suất không cao, đạt 68,8 triệu đồng/lao động, khoảng 87% NSLĐ chung toàn xã hội Riêng ngành tài chính, ngân hàng bảo hiểm có NSLĐ cao (632,3 triệu đồng/lao động), từ năm 2008 đến nay, tăng trưởng NSLĐ thấp, chí liên tục giảm sút năm 2009-2011 Ngành kinh doanh bất động sản (không kể khấu hao nhà dân cư) đạt khoảng 407,4 triệu đồng/lao động, tính theo giá so sánh 2010, NSLĐ ngành năm 2015 70% mức NSLĐ năm 2010 phát triển thiếu ổn định thị trường bất động sản thời gian qua 1.3 Năng suất lao động theo thành phần kinh tế NSLĐ khu vực có vốn đầu tư nước dẫn đầu, năm 2015 đạt 368 triệu đồng (theo giá hành), gấp 1,4 lần khu vực Nhà nước (258,9 triệu đồng) 8,3 lần khu vực Nhà nước (44,5 triệu đồng) 1.4 Năng suất lao động khu vực doanh nghiệp NSLĐ bình quân toàn khu vực doanh nghiệp năm 2014 theo giá hành ước tính đạt 281,4 triệu đồng/lao động, doanh nghiệp Nhà nước đạt 732,5 triệu đồng/lao động; doanh nghiệp Nhà nước đạt 168,2 triệu đồng/lao động; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) đạt 317,4 triệu đồng/lao động Theo ngành kinh tế, NSLĐ bình quân doanh nghiệp khu vực dịch vụ đạt mức cao với 349,6 triệu đồng/lao động, doanh nghiệp khu vực công nghiệp xây dựng đạt 253,5 triệu đồng/lao động NSLĐ khu vực doanh nghiệp (Theo giá hành) Đơn vị : Triệu đồng Năm 2001 2007 2011 2012 2013 Tổng số Chia theo loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp FDI Chia theo khu vực kinh tế Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ 61,5 129,9 247,8 263,8 269,1 Ước 2014 281,4 69,8 32,2 104,1 217,4 86,5 132,0 521,3 174,6 254,1 728,8 171,9 242,5 734,9 153,9 301,8 732,5 168,2 317,4 18,1 49,8 103,0 60,8 104,2 209,9 157,9 200,2 350,7 138,4 214,1 373,0 142,1 247,2 322,5 148,5 253,5 349,6 Nguồn: Điều tra doanh nghiệp - Tổng cục Thống kê Theo giá hành, giai đoạn 2007 - 2013 tiền lương bình quân lao động khu vực doanh nghiệp tăng 16,9%/năm, NSLĐ bình quân khu vực tăng 12,9%/năm Điều cho thấy, tăng tiền lương chưa phản ánh tăng NSLĐ; tiền lương tăng nhanh cao so với tăng NSLĐ chủ yếu tác động sách điều chỉnh mức lương tối thiểu Phân theo ngành kinh tế, doanh nghiệp ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm có NSLĐ cao với 1,68 tỷ đồng/lao động năm 2013; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hoà không khí đạt 1,6 tỷ đồng/lao động; ngành khai khoáng 1,14 tỷ đồng/lao động; thông tin truyền thông đạt 862 triệu đồng/lao động; nghệ thuật, vui chơi giải trí 668 triệu đồng/lao động Những ngành có mức NSLĐ thấp là: Xây dựng 115 triệu đồng/lao động; dịch vụ lưu trú ăn uống 135 triệu đồng/lao động; nông, lâm nghiệp thủy sản 142 triệu đồng/lao động; riêng ngành bán buôn, bán lẻ sửa chữa ô tô, xe máy đạt khoảng 80 triệu đồng/lao động; 1.5 Năng suất lao động theo Theo kết Điều tra lao động việc làm, số làm việc trung bình tuần lao động làm việc Việt Nam giảm dần từ 47 năm 2009 xuống 45,2 năm 2012 43,5 năm 2014 NSLĐ làm việc Việt Nam năm 2014 theo giá hành đạt 33 nghìn đồng, cao 3,2 nghìn đồng so với năm 2013 Theo giá so sánh 2010, NSLĐ theo năm 2014 tăng 6,8% so với năm 2013 (cao mức tăng 4,9% NSLĐ tính theo lao động), bình quân giai đoạn 2010-2014 tăng 5,4% (bình quân tốc độ tăng NSLĐ tính theo lao động giai đoạn 2010-2014 3,8%) Điều cho thấy, NSLĐ làm việc Việt Nam có gia tăng đáng kể So với số nước khu vực, số làm việc trung bình tuần lao động Việt Nam tương đương với Malaysia (trung bình 44,9 giờ/tuần); cao Thái Lan (42,7 giờ/tuần), thấp nhiều mức bình quân 51,7 giờ/tuần Singapore Do số làm việc lao động Singapore cao so với Việt Nam, nên khoảng cách suất tính theo làm việc Singapore Việt Nam năm 2012 lớn (15,7 lần) Năm Singapore Malaysia Thái Lan Việt Nam Số làm việc trung bình tuần (giờ) 2009 2010 2011 2012 51.2 51.7 51.7 51.7 42.4 44.4 44.4 44.9 42.5 42.5 42.5 42.7 47.0 45.0 45.6 45.2 NSLĐ làm việc (USD-PPP2005) 2009 2010 2011 33.4 36.2 36.7 14.5 14.4 14.7 5.8 6.2 6.2 2.0 2.1 2.2 2012 36.0 15.0 6.5 2.3 Nguồn: TCTK tính toán số liệu Các số phát triển giới - World Development Indicators -Worldbank Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lao động Việt Nam  Xuất phát điểm quy mô kinh tế Mặc dù quy mô kinh tế Việt Nam tăng gấp 29 lần vòng 24 năm (1990-2014) khoảng cách GDP với nước thu hẹp dần, so với số nước khu vực Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore Philipines quy mô kinh tế Việt Nam nhỏ Tại thời điểm năm 2014, GDP Indonesia gấp 4,8 lần GDP Việt Nam; Thái Lan gấp lần; Malaysia gấp 1,8 lần; Singapore gấp 1,7 lần Philipines gấp 1,5 lần Với xuất phát điểm thấp , quy mô kinh tế nhỏ, việc thu hẹp khoảng cách tương đối thu nhập bình quân NSLĐ Việt Nam với nước thời gian qua thành tựu đáng ghi nhận, chưa đủ để thu hẹp khoảng cách tuyệt đối giá trị NSLĐ so với nước khu vực  Chất lượng lao động, cấu nhân lực hiệu sử dụng lao động qua đào tạo Năm 2015, nước có 10,5 triệu lao động đào tạo tổng số 52,9 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm, chiếm 19,9% Như vậy, nước có 42,4 triệu người (chiếm 80,1% tổng số lao động) chưa đào tạo để đạt trình độ chuyên môn kỹ thuật Chất lượng lao động có chênh lệch rõ khu vực nông thôn thành thị Ở thành thị lao động đào tạo chiếm 36,3%, nông thôn có 12,6% Đây rào cản lớn cho việc cải thiện suất lao động Cơ cấu nguồn nhân lực chưa phù hợp với nhu cầu thực tế, chưa cân đối ngành đào tạo Nhân lực đào tạo ngành kỹ thuật-công nghệ chiếm tỷ trọng thấp Lao động có trình độ kỹ thuật cao, công nhân lành nghề, đặc biệt ngành trọng điểm khí, điện tử, kỹ thuật điện, nhân lực trình độ cao làm việc ngành, lĩnh vực tác động mạnh tới tốc độ tăng trưởng cao bền vững bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thiếu hụt như: Chuyên gia dự báo, tư vấn pháp luật quốc tế, chuyên gia cấp cao quản trị doanh nghiệp, tài chính, ngân hàng, thương mại quốc tế; lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, điều khiển tự động hoá, công nghệ sinh học, lượng nguyên tử  Trình độ tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh hiệu sử dụng nguồn lực Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2010 chủ yếu dựa vào đóng góp vốn lao động, yếu tố vốn đóng góp tới 72,03% yếu tố lao động đóng góp 23,69% Việc huy động nguồn vốn lớn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội hiệu đầu tư thấp, thể qua hệ số ICOR Việt Nam mức cao tăng lên qua thời kỳ: Trong giai đoạn 2001-2005, để tạo đồng GDP Việt Nam phải đầu tư 4,88 đồng; giai đoạn 2006- 2010 cần 6,96 đồng; giai đoạn 2011-2015 tiếp tục mức 6,91 đồng  Quá trình đô thị hóa, tích tụ công nghiệp Quá trình đô thị hóa kênh có tác động mạnh làm chuyển đổi cấu lao động ngành kinh tế từ lao động có trình độ thấp sang ngành sử dụng công nghệ đại, nâng cao NSLĐ Nhìn chung trình đô thị hóa Việt Nam diễn chậm (tỷ lệ dân số thành thị năm 2015 đạt 34,3%), đồng nghĩa với lượng cung lao động cho khu vực công nghiệp dịch vụ thấp; lao động chủ yếu làm việc khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, khó có điều kiện để thúc đẩy tăng NSLĐ khu vực công nghiệp dịch vụ  Các nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ cấp độ doanh nghiệp Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng hàng đầu việc nâng cao NSLĐ lực cạnh tranh kinh tế Có nhiều nhân tố tác động đến NSLĐ cấp độ doanh nghiệp như: Trình độ kỹ người lao động; tài sản, khả tổ chức, quản lý đổi mới; vị trí địa lý, mức độ tập trung doanh nghiệp, đô thị hóa III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM Giải pháp nâng cao NSLĐ cho toàn kinh tế 1.1 Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô Thực hiệu đột phá chiến lược, đẩy mạnh cấu lại kinh tế gắn với đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao suất, chất lượng, hiệu sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp, kinh tế Nâng cao hiệu lực, hiệu quản trị nhà nước phát triển kinh tế - xã hội Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý Nhà nước Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ 1.2 Đẩy nhanh tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý chiều rộng chiều sâu, vừa mở rộng quy mô, vừa trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững Thực cấu lại kinh tế, Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững; phát triển hài hòa, cân đối vùng/ miền Đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu lao động từ khu vực có NSLĐ thấp sang khu vực NSLĐ cao 1.3 Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động đầu tư cho khoa học công nghệ (KHCN), thu hút thành phần xã hội tham gia hoạt động KHCN Tăng cường gắn kết chặt chẽ KHCN với sản xuất, gắn kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp nhằm thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu Phát triển mạnh, đầy đủ thị trường khoa học công nghệ Cần nghiên cứu xây dựng hệ thống tổ chức hỗ trợ trung gian hiệu nhằm gắn kết hai bên cung - cầu thị trường KHCN, đẩy mạnh trình thương mại hóa sản phẩm, gia tăng sản phẩm KHCN thị trường tăng cường đổi công nghệ doanh nghiệp Tăng cường hiệu chợ công nghệ, cần định hướng phát triển số loại hình chợ theo hướng công nghệ ưu tiên, công nghệ mũi nhọn, công nghệ cần phổ biến đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước theo thời kỳ 1.4 Thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành Thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành dựa vào lợi thế, tiềm phát triển vùng, ngành kinh tế gắn với khía cạnh đóng góp chuyển dịch cấu vùng, ngành vào NSLĐ ngành NSLĐ toàn kinh tế Chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ có giá trị cao; đồng thời trọng chuyển dịch cấu nội ngành công nghiệp từ sản xuất dựa vào lao động sang dựa vào công nghệ từ sản xuất hàng có giá trị gia tăng thấp sang hàng có giá trị gia tăng cao Chuyển dịch lao động từ khu vực phi thức sang khu vực thức có NSLĐ cao 1.5 Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng gắn kết với đổi kinh tế-xã hội nước để nâng cao hiệu tăng cường hợp tác hỗ trợ Việt Nam với nước mục tiêu phát triển chung đất nước Tập trung khai thác hiệu Hiệp định, cam kết thương mại cho phát triển chuyển dịch cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa; mở rộng thị trường; khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ, kỹ quản lý từ bên để nâng cao NSLĐ sức cạnh tranh 1.6 Đổi giáo dục, đào tạo dạy nghề theo hướng đại, đáp ứng nhu cầu xã hội hội nhập quốc tế - Đổi toàn diện giáo dục quốc dân theo hướng hội nhập quốc tế nội dung, phương pháp giảng dạy, thi cử sát hạch quản lý giáo dục - Tổ chức tốt công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh ghế nhà trường - Nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng triển khai hệ thống trung tâm thông tin, dự báo cung cầu nhân lực quốc gia; làm tốt công tác dự báo nhu cầu nhân lực đến ngành/lĩnh vực kinh tế theo giai đoạn, - Tiến hành đào tạo nhân lực cách bản, nghiêm túc, trang bị cho người học đầy đủ kiến thức từ lý thuyết đến thực hành, kỹ đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng lao động DN, quan, tổ chức 1.7 Nghiên cứu cải cách sách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù hợp tăng tiền lương tăng NSLĐ - Thực điều chỉnh mức lương sở, mức lương tối thiểu theo lộ trình phù hợp, bảo đảm mức sống tối thiểu người lao động Xây dựng vận hành hệ thống thông tin thị trường lao động; nâng cao lực dự báo, kế hoạch hóa nguồn nhân lực - Điều chỉnh nhanh mức lương tối thiểu khu vực DN - Điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình tiến tới bảo đảm nhu cầu tối thiểu người hưởng lương gắn với đổi hoạt động nghiệp công phù hợp với khả kinh tế - Đối với khu vực hành nhà nước, đảng, đoàn thể, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thu gọn đầu mối tinh giản biên chế, khoán kinh phí quản lý hành - Đối với khu vực nghiệp công, cầm đổi chế hoạt động, chế tài tiền lương gắn với kết hoạt động đơn vị - Thiết kế thang lương, bảng lương đảm bảo chất thước đo giá trị lao động xã hội, phản ánh mức độ phức tạp công việc mà người lao động đảm nhận Giải pháp nâng cao NSLĐ cho khu vực doanh nghiệp 2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tiến hành đào tạo nhân lực cách bản, nghiêm túc, trang bị cho người học đầy đủ kiến thức từ lý thuyết đến thực hành, kỹ mềm (ngoại ngữ, tin học, tư duy, tác phong công nghiệp, làm việc nhóm…) đưa nhân lực Việt Nam nhanh chóng tiếp cận trình độ quốc tế chuyên môn, nghiệp vụ kỹ liên quan Đặc biệt việc đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng lao động DN, quan, tổ chức 2.2 Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, khuyến khích đổi sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lực quản trị, từ nâng cao NSLĐ, chất lượng sản phẩm lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Tăng cường đầu tư hoạt động nghiên cứu phát triển doanh nghiệp Phát huy liên kết Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp để ứng dụng, chuyển giao kết nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất, đổi công nghệ nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 2.3 Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ doanh nhân, trọng đào tạo kiến thức, kỹ quản trị đại, chuyên nghiệp Tiến hành đổi tổ chức quản trị doanh nghiệp bao gồm đổi hình thức doanh nghiệp, đổi máy quản trị doanh nghiệp đổi tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện kinh tế 2.4 Tăng cường quản lý sử dụng nhân lực có hiệu Tăng cường quản lý sử dụng nhân lực có hiệu quả, cần trọng từ khâu tuyển chọn, bố trí, sử dụng lao động, đảm bảo lao động có trình độ, lực phù hợp; đồng thời tăng cường đào tạo đào tạo lại đến nâng cao trình độ, kỹ người quản lý lao động lao động; tạo môi trường làm việc thân mật nhằm làm cho nhân viên gắn bó với doanh nghiệp, phát huy sáng kiến, tăng khả làm việc nhóm Ngoài cần phải đảm bảo lợi ích người lao động cách tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần sức khỏe người lao động doanh nghiệp, tạo điều kiện để người lao động ổn định đời sống, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo sức lao động, tham gia hoạt động xã hội, góp phần nâng cao suất lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển 2.5 Tăng cường khả tiếp cận vốn Tiếp tục tăng cường khả tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa để doanh nghiệp có điều kiện tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực… góp phần nâng cao NSLĐ Cần có sách hỗ trợ vốn để nuôi dưỡng triển khai ý tưởng sáng tạo, đổi doanh nghiệp 2.6 Xác định chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp cần xác định lại chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế sở trường, lực tài doanh nghiệp Lựa chọn quy mô phù hợp, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng hàm lượng công nghệ cao Hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế Giữ vững thị trường truyền thống bước thâm nhập vào thị trường phân đoạn thị trường cao cấp 2.7 Chính sách xây dựng vùng/ngành kinh tế Nhà nước phải có sách xây dựng vùng kinh tế, ngành kinh tế trọng điểm phù hợp với lợi tiềm vùng, ngành Khuyến khích phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo mạng liên kết sản xuất hình thành chuỗi giá trị [...]... quản trị doanh nghiệp bao gồm đổi mới hình thức doanh nghiệp, đổi mới bộ máy quản trị doanh nghiệp và đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện kinh tế hiện nay 2.4 Tăng cường quản lý và sử dụng nhân lực có hiệu quả Tăng cường quản lý và sử dụng nhân lực có hiệu quả, cần chú trọng từ khâu tuyển chọn, bố trí, sử dụng lao động, đảm bảo lao động có trình độ, năng lực... cường đào tạo và đào tạo lại đến nâng cao trình độ, kỹ năng của người quản lý lao động và lao động; tạo môi trường làm việc thân mật nhằm làm cho nhân viên gắn bó hơn với doanh nghiệp, phát huy sáng kiến, tăng khả năng làm việc nhóm Ngoài ra cần phải đảm bảo lợi ích của người lao động bằng cách tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của người lao động trong các doanh nghiệp, tạo... nghiệp, tạo điều kiện để người lao động ổn định đời sống, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo sức lao động, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển 2.5 Tăng cường khả năng tiếp cận vốn Tiếp tục tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp có điều kiện tăng cường... khoa học - Doanh nghiệp để ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 2.3 Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp Nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ doanh nhân, trong đó chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng quản trị hiện đại, chuyên nghiệp Tiến... tin, đào tạo nhân lực… góp phần nâng cao NSLĐ Cần có chính sách hỗ trợ vốn để nuôi dưỡng và triển khai các ý tưởng sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp 2.6 Xác định chiến lược kinh doanh Doanh nghiệp cần xác định lại chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và sở trường, năng lực tài chính của doanh nghiệp Lựa chọn quy mô phù hợp, phát triển những sản phẩm mới có giá trị gia tăng và hàm lượng... rộng vào thị trường quốc tế Giữ vững các thị trường truyền thống và từng bước thâm nhập vào các thị trường hoặc những phân đoạn thị trường cao cấp 2.7 Chính sách xây dựng vùng/ngành kinh tế Nhà nước phải có chính sách xây dựng vùng kinh tế, ngành kinh tế trọng điểm phù hợp với lợi thế và tiềm năng của từng vùng, ngành Khuyến khích phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp. .. ngành kinh tế trọng điểm phù hợp với lợi thế và tiềm năng của từng vùng, ngành Khuyến khích phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn kinh tế vĩ mô năng suất lao động trong các doanh nghiệp việt nam và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động , Tiểu luận môn kinh tế vĩ mô năng suất lao động trong các doanh nghiệp việt nam và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động , Tiểu luận môn kinh tế vĩ mô năng suất lao động trong các doanh nghiệp việt nam và các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động , II. THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM, III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay