Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

5 434 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2016, 16:01

1/5 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NINH Trường THCS-THPT Nguyễn Bình  (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài:90 phút,không tính thời gian phát đề Mã đề thi 121 Cho hằng số Plang là h=6,625.10 -34 Js và tốc độ ánh sáng trong chân không là c=3.10 8 m/s Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng. Sau thời gian 20 s con lắc thực hiện 10 dao động toàn phần. Lấy 3,14   thì gia tốc trọng trường nơi đó có giá trị là: A. 10 m/s 2 . B. 9,86 m/s 2 . C. 9,80 m/s 2 . D. 9,78 m/s 2 . Câu 2: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với một tụ điện dung   4 2.10 C F    . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều   AB u 100cos 100 t V 4           Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A.   i 2 cos 100 t A 4           . B.   i 2 cos 100 t A 2           . C.   i 2cos 100 t A 2           . D.    i 2cos 100 t A   . Câu 3. Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/(H), tụ có điện dung C = 10 -4 /(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U 0 .cos100t (V). Để hiệu điện thế u RL lệch pha /2 so với u RC thì R bằng bao nhiêu? A. R = 100  . B. R = 100 2  . C. R = 200  . D. R = 300  . Câu 4: Dùng hạt  có động năng 4 (MeV) bắn vào hạt nhân 14 7 N đang đứng yên, sau phản ứng sinh ra 2 hạt nhân X và hạt proton. Biết hạt nhân proton có động năng 5 (MeV), góc hơp bởi vecto vận tốc hạt proton và hạt  là 120 0 , coi khối lượng các hạt gần bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Phản ứng này toả hay thu bao nhiêu năng lượng? A. Toả năng lượng, E = 2.7614 (MeV) B. Thu năng lượng, E = - 2.526 (MeV) C. Toả năng lượng,  E = 2.145 (MeV) D. Thu năng lượng,  E = - 2.475 (MeV) Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân:    2 2 3 1 1 1 2 0 H H He n . Biết độ hụt khối của 2 1 H là 0.0024u, năng lượng toả ra từ phản ứng bằng 3.25 (MeV), 1u = 931 2 MeV C . Năng lượng liên kết của hạt nhân 3 2 e H là: A. 6.6189 (MeV) B. 5.1233 (MeV) C. 7.7188 (MeV) D. 4.6852 (MeV) Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí trên đường dây sẽ A. tăng 100 lần. B. giảm 100 lần. C. tăng lên 10 4 lần. D. giảm đi 10 4 lần. Câu 7. Mạch RLC nối tiếp. Khi tần số của dòng điện là f thì Z L = 25(  ) và Z C = 75(  ) nhưng khi dòng điện trong mạch có tần số f 0 thì cường độ hiệu dụng qua mạch có giá trị lớn nhất. Biểu thức giữa f 0 và f là: A. f = 25 3 f 0 . B. f 0 = 3 f. C. f 0 = 25 3 f. D. f = 3 f 0 . Câu 8: Chiếu bức xạ  1 vào 1 tấm kim loại bị cô lập về điện thì điện thế cực đại là V 1 và động năng ban đầu cực đại bằng công thoát electron. Thay bức xạ  1 bằng bức xạ  2 thì điện thế cực đại là 9V 1 . Thay bức xạ  2 bằng 1 bức xạ khác có bước sóng bằng hiệu 2 bước sóng trên thì điện thế cực đại là : A. 8V 1 B. 5V 1 C. 4 V 1 D. 1.5 V 1 Câu 9: Khi electron từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì phát ra 1 phô ton có bước sóng  1 , khi electron từ quỹ đạo O về quỹ đạo L thì phát ra phô A. 25  1 = 63  2 B. 256 1 = 675 2 C. 63 1 = 25 2 D. 675 1 = 256 2 2/5 Câu 10: Gọi A là biên độ dao động,  là tần số góc của một vật dao động điều hòa. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa liên hệ với nhau bởi phương trình A. 2 2 2 2 4 v a A .     B. 2 2 2 2 4 v a A .     C. 2 2 2 2 2 v a A .     D. 2 2 2 2 2 v a A .     Câu 11: Khi một sóng cơ lan truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi ? A. Tốc độ lan truyền sóng. B. Tần số sóng. C. Bước sóng. D. Năng lượng sóng. Câu 12: Một sóng cơ phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với tốc độ v = 2 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có trang ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN LỚP 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian giao đề Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: SBD: Câu 1: Đồ thị biểu diễn x  A cos(t   ) x (cm) Phương trình dao động 10  B x  10 cos( t )(cm) t (s O )  C x  10 cos(8 t )(cm) D x  10 cos(4t  )(cm) 10 Câu 2: Một lắc lò xo dao động điều hoà tự theo phương nằm ngang với chiều dài quỹ đạo 14cm Vật có khối lượng m = 100g, lò xo có độ cứng k = 100N/m Cho π2≈ 10 Quãng đường lớn mà vật s là: A x  cos(10t )(cm) A 21cm B 10,5cm C 14 cm D cm Câu 3: Một sợi dây đàn hồi AB dài 60 cm hai đầu cố định kích thích dao động với tần số 20Hz dây có sóng dừng ổn định với nút sóng Tính bước sóng A 12 cm B 15cm C 30 cm D 24cm Câu 4: Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương tần số Biết dao động thứ có biên độ A1 = cm trễ pha /2 so với dao động tổng hợp Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ biên độ dao động thứ dao động tổng hợp có li độ cm Biên độ dao động tổng hợp A cm B 18 cm C cm D 12cm Câu 5: Ứng dụng sau ứng dụng từ tượng cộng hưởng A Lên dây đàn B Đo vận tốc âm C Máy đo tần số D Máy đầm bê tông Câu 6: Hai vật dao động điều hòa phương, tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt + φ1) x2 = A2cos(ωt + φ2) Gọi x(+) = x1 + x2 x(−) = x1 – x2 Biết biên độ dao động x(+) gấp lần biên độ dao động x(−) Độ lệch pha cực đại x1 x2 gần với giá trị sau ? A 500 B 400 C 300 D 600 Câu 7: Một lắc lò xo mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 2N/m vật nhỏ khối lượng 40g Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng ngang 0,1 Ban đầu giữ vật vị trí lò xo bị giãn 20cm buông nhẹ để lắc dao động tắt dần Lấy g= 10m/s2 Kể từ lúc đầu thời điểm tốc độ vật bắt đầu giảm, lắc lò xo giảm lượng A 39,6mJ B 240mJ C 24,4mJ D 79,2mJ Câu 8: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(t + φ) Mốc vị trí cân Khoảng thời gian hai lần liên tiếp lắc có động 0,1 s Lấy π2 =10 Khối lượng vật nhỏ A 200 g B 40 g C 100 g D 400 g Câu 9: Một lắc đơn gồm cầu tích điện dương 100  C , khối lượng 100 g buộc vào sợi dây mảnh cách điện dài 1,5 m Con lắc treo điện trường 5000V/m, véc tơ cường độ điện thẳng đứng hướng lên Cho g = 10 m/s2 Chu kì dao động nhỏ lắc điện trường A 3,44s B 1,51s C 0,94 s D 1,99s Câu 10: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách 19cm, dao động pha theo phương thẳng đứng với tần số 25Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50cm/s Trên đoạn AB có : A 18 cực tiểu giao thoa B 20 cực tiểu giao thoa C 21 cực đại giao thoa D 23 cực đại giao thoa Trang 1/5 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 11: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m, cầu M có khối lượng kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm Khi cầu xuống đến vị trí thấp có vật nhỏ khối lượng 500 g bay theo phương trục lò xo, từ lên với tốc độ v tới dính chặt vào M lấy g = 10m/s2 Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa Biên độ hệ hai vật sau va chạm 10 cm Tốc độ v có giá trị bằng: A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 12: Tai người phân biệt độ to hai âm độ chênh lệch mức cường độ âm chúng là: A 1dB B 1B C 1,3 dB D 1,3B Câu 13: Sóng truyền sợi dây dài l với bước sóng , để có sóng dừng sợi dây với đầu dây cố định đầu dây tự A l = (2k + 1)λ với k = 0, 1, 2,… B l = kλ/2 với k = 1, 2, 3,… l 4l C λ = với k = 0, 1, 2, D λ = với k = 0, 1, 2,… k 1 2k  Câu 14: Một sóng truyền theo trục Ox có phương trình u = 8cos(0,5x – 0,4t - /4) u tính cm, x tính m, t tính s) Tốc độ truyền sóng môi trường A 8cm/s B cm/s C 0,8 m/s D 0,5m/s Câu 15: Một lắc đơn dài 56 cm treo vào trần toa xe lửa Con lắc bị kích động bánh toa xe gặp chỗ nối ray Lấy g = 9,8 m/s2 Cho biết chiều dài thay ray 12,5 m Biên độ dao động lắc lớn tàu chạy thẳng với tốc độ A 40 km/h B 72 km/h C 30 km/h D 24 km/h Câu 16: Một âm thoa có tần số dao động riêng 880 Hz đặt sát ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 70 cm Đổ dần nước vào ống nghiệm có n vị trí mực nước cho âm khuếch đại lên mạnh Biết tốc độ truyền âm không khí 340 m/s Xác định giá trị n A B C D Câu 17:Một đàn ghita có phần dây dao động ℓ0 = 42 cm, căng hai giá A B hình vẽ Đầu cán đàn có khắc lồi C, D, E, … chia cán thành ô 1, 2, 3, … Khi gảy đàn mà không ấn ngón tay vào ô dây đàn dao động phát âm L quãng ba ( la3) có tần số 440 Hz Ấn vào phần dây dao động CB = ℓ1, ấn vào ô phần dây dao động DB = ℓ2, … biết âm phát cách nửa cung, quãng nửa cung ứng với tỉ số tần số a = = 1,05946 hay = 0,944 Khoảng cách AC có giá trị A 2,05 cm B 2,36 cm C 2,24 cm Câu 18: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 3cos(  t  D 2,49 cm  ) cm, pha dao động chất điểm thời điểm t = 1s A 0,5  (rad) B  (rad) C - 0,5  (rad) D 1,5  (rad) Câu 19: Treo vật có khối lượng m vào đầu tự lò xo có chiều dài tự nhiên 40 cm kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng chiều dài lò xo biến thiên khoảng từ 44 cm đến 56 cm Tỉ ...Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng  Đề thi thử Quốc gia môn Vật Lý năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) =====  ===== Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp ………………… Mã đề: 136 Cho biết: m e = 9,1.10 -31 kg; e = – 1,6.10 -19 C; h = 6,625.10 -34 Js; c = 3.10 8 m/s; N A = 6,02.10 23 mol -1 . Câu 1. Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về A. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô B. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử. C. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử. D. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử. Câu 2. Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân tối bậc 5 bên kia vân trung tâm là A. 7,5i. B. 9,5i. C. 8,5i. D. 6,5i Câu 3. Đầu A của một sợi dây đàn hồi dài nằm ngang dao động theo phương trình ) 6 4cos(5    tu A (cm). Biết vận tốc sóng trên dây là 1,2m/s. Bước sóng trên dây bằng: A. 1,2m B. 0,6m C. 2,4m D. 4,8m Câu 4. Đặt điện áp u=100cos( 6 6   t )(V) vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i=2cos( 3   t )(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 50 3 W. B. 100 3 W. C. 50 W. D. 100 W. Câu 5. Cho mạch dao động lí tưởng với C = 1 nF, L = 1 mH, điện áp hiệu dụng của tụ điện là U C = 4 V. Lúc t = 0, u C = 2 2 V và tụ điện đang được nạp điện. Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động. A. 4 2 . cos(10 6 t + 3  )(A). B. 4 2 .10 -3 cos(10 6 t - 6  )(A) C. 4 2 .10 -3 cos(10 6 t + 6  )(A). D. 4 2 . cos(10 6 t - 3  )(A). Câu 6. Tìm kết luận sai. Để phát hiện ra tia X, người ta dùng A. mạch dao động LC. B. màn huỳnh quang. C. máy đo dùng hiện tượng iôn hoá. D. tế bào quang điện. Câu 7. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U 0 sinωt thì dòng điện trong mạch là i = I 0 sin(ωt + π/6). Đoạn mạch điện này luôn có A. Z L < Z C . B. Z L = R. C. Z L > Z C . D. Z L = Z C Câu 8. Tại một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm bộ môn Vật lý Trường THPT Tiên Hưng. Một học sinh lớp 12A1, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng A. T = (6,12  0,05)s B. T = (2,04  0,05)s C. T = (6,12  0,06)s D. T = (2,04  0,06)s Câu 9. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng K=100N/m, vật nặng có khối lượng m=400g được treo thẳng đứng. Kích thích cho vật dao động với biên độ A 0 , nhưng do có sức cản của môi trường dao động là tắt dần. Để con lắc tiếp tục dao động người ta dùng một lực biến thiên tuần hoàn F h có tần số dao động thay đổi được, tác dụng lên vật. Điều chỉnh tần số của ngoại lực f h qua 4 giá trị: f 1 =1Hz; f 2 =5Hz; f 3 =4Hz; f 4 =2Hz. Con lắc dao động với biên độ nhỏ nhất khi tần số của ngoại lực là A. f 1 . B. f 3 . C. f 4. D. f 2 . Câu 10. Trong dao động của con lắc lò xo đặt nằm ngang, nhận định nào sau đây là đúng? A. Li độ của vật bằng với độ biến dạng của lò xo. B. Tần số dao động phụ thuộc vào biên độ dao động. C. Độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về. D. Lực đàn hồi có độ lớn luôn khác không. Câu 11. Đối với sự lan truyền sống điện từ thì A. vectơ cường độ điện trường E  và vectơ cảm ứng từ B  luôn cùng phương với phương truyền sóng. B. vectơ cường độ điện trường E  cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ B  vuông góc với vectơ cường độ điện trường E  . C. vectơ cường độ điện trường E  và vectơ cảm ứng từ B  luôn vuông góc với phương truyền sóng. D. vectơ cảm ứng từ B  cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường E  vuông góc với vectơ cảm ứng từ B  . Câu 12. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện. B. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề Trang 1/4 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TÂY NINH Trường THPT Trảng Bàng ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THPT Năm học 2014-2015 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Cho biết hằng số plăng h=6,625.10 -34 Js; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -19 C; số Avôgađrô N A = 6,02.10 23 mol -1 . Câu 1: Đặt điện áp u = 120cos(100πt + π/6 ) V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = cos(100πt- π/6)A, Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng A. 60 3 W B. 120 W C. 60 W D. 30 W Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4cm và chu kì 2s. Quãng đường vật đi được trong 4s là A. 16 cm B. 64 cm C. 8 cm D. 32 cm Câu 3: Tại O có các nguồn âm giống nhau. Nếu tại O có 4 nguồn thì tại điểm A thu được âm có mức cường độ âm là 50dB, nếu tại M là trung điểm của OA thu được âm có mức cường độ âm 60dB thì tại O có bao nhiêu nguồn âm? A. 10 nguồn B. 5 nguồn C. 20 nguồn D. 15 nguồn Câu 4: Để khử trùng các dụng cụ y tế, người ta thường dùng loại tia nào sau đây A. Tia X B. Tia tử ngoại C. Tia hồng ngoại D. Tia Laze Câu 5: Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S 1 , S 2 giống nhau. Phương trình dao động tại S 1 và S 2 đều là: u=2cos(40πt)(cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 8(m/s). Bước sóng có giá trị nào trong các giá trị sau A. 12(cm) B. 40(cm) C. 16(cm) D. 8(cm) Câu 6: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có A. năng lượng liên kết càng lớn B. năng lượng liên kết càng nhỏ C. năng lượng liên kết riêng càng lớn D. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ Câu 7: Khi nói về âm thanh, điều nào sau đây không đúng? A. Tốc độ âm thanh phụ thuộc vào khối lượng riêng và tính đàn hồi của môi trường B. Tốc độ âm thanh không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường C. Âm thanh truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí D. Âm thanh là sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20 000 Hz Câu 8: Một con lắc lò xo có độ cứng k=2N/m, vật có khối lượng m=80g được đặt trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g=10m/s 2 . Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng A. 1,6 J B. 1,6 mJ C. 0,16 mJ D. 0,16 J Câu 9: Đoạn mạch RLC nối tiếp đang có cộng hưởng điện. Chọn kết luận sai A. Hệ số công suất cực đại B. u L = u C C. Khi tăng hay giảm C thì cường độ dòng điện hiệu dụng đều giảm D. Z = R Câu 10: Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùngsóng A. Sóng trung vì bị tầng điện li phản xạ B. Vô tuyến cực dài vì năng lượng sóng lớn C. Sóng ngắn vì bị tầng điện li phản xạ D. Vô tuyến cực ngắn vì có năng lượng lớn Câu 11: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung tụ điện là C 1 thì bước sóng mà máy thu được là 10 m. Từ giá trị C 1 , nếu tăng điện dung của tụ điện thêm 1 lượng ∆C thì máy thu được sóng có bước sóng , còn nếu giảm điện dung của tụ 1 lượng 2∆C thì máy bắt được sóng có bước sóng /2. Nếu từ giá trị C 1 tăng điện dung của tụ điện thêm 1 lượng 9∆C thì máy bắt được sóng có bước sóng A. 40 m B. 20 m C. 4 m D. 2 m Câu 12: Một mạch điện AB gồm tụ C nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số 2 ω = LC . Điểm giữa C và L là M. Khi u MB =40V thì u AB có giá trị A. 160V B. – 30V C. – 120V D. 200V Câu 13: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc g. Khi giảm chiều dài con lắc đi 19% thì tần số con lắc sẽ A. tăng 19% B. tăng 10% C. giảm 10% D. giảm 19% Câu 14: Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ=0,597µm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt Trang 2/4 vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là A. 27 km B. 470 km C. 6 km D. 274 km Câu 15: Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối Trang 1/6 - Mã đề thi 134 SỞ GD&ĐT GIA LAI TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP ______________ ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2015 Môn: Vật lý Thời gian: 90 phút (50 câu trắc nghiệm khách quan) Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một hộp đen chỉ chứa một hoặc hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp góc  (với 0 <  < 0,5  ). Đoạn mạch đó A. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện. B. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm. C. gồm điện trở thuần và tụ điện. D. chỉ có cuộn cảm. Câu 2: Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 20 1 (s) thì động năng của một vật dao động điều hòa lại bằng nửa cơ năng của nó. Số dao động toàn phần thực hiện trong mỗi giây là A. 10. B. 20. C. 5. D. 3. Câu 3: Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu tần số 1000Hz. Tại điểm M cách nguồn một khoảng 2m có mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm N cách nguồn âm 20m có mức cường độ âm là A. 40dB B. 70dB C. 60dB D. 50dB Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm). Biết miền chồng nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 là 0,36mm. Độ rộng của dải quang phổ giao thoa bậc 1 là A. 0,21 mm. B. 0,18 mm. C. 0,42 mm D. 0,24 mm. Câu 5: Một sóng cơ đi từ trong nước ra ngoài không khí thì A. tần số không đổi, bước sóng tăng B. tần số giảm, bước sóng không đổi C. tần số tăng, bước sóng giảm D. tần số không đổi, bước sóng giảm Câu 6: Số Nuclon của hạt nhân Cl 35 17 nhiều hơn số notron của hạt nhân Na 23 11 A. 6 hạt. B. 12 hạt. C. 23 hạt. D. 5 hạt. Câu 7: Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 10 cm, trên mặt nước, dao động đồng pha với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Xét hình vuông MNPQ nhận AB làm trục đối xứng (A thuộc MQ, B thuộc NP). Trên đoạn NQ, điểm dao động cực đại cách trung điểm O của AB đoạn xa nhất bằng A. 8,19 cm B. 11,58cm C. 7,07 cm D. 5 cm Câu 8: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình 1 1 cos( ) 6 x A t     (cm) và 2 2 cos( )x A t     (cm). Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(  t+  ) cm. Để biên độ A 2 có giá trị cực đại thì A 1 có giá trị A. 18 3 cm B. 15 3 cm C. 9 3 cm D. 7cm Câu 9: Dung kháng của một mạch R,L,C mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải A. giảm tần số dòng điện xoay chiều. B. giảm điện trở của mạch. C. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. D. tăng điện dung của tụ điện Câu 10: Một mạch dao động LC gồm tụ điện C và cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r. Để dao động trong mạch được duy trì với điện áp cực đại trên tụ điện U 0 thì mỗi giây phải cung cấp cho mạch một năng lượng bằng A. 2 0 r.CU 2L B. 2 0 r.CL 2U C. 2 0 2r.LCU D. 2 0 2L r.CU Câu 11: Chọn phương án sai: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng A. có thể bị khúc xạ qua lăng kính. B. có một màu xác định C. có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác. D. không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Trang 2/6 - Mã đề thi 134 Câu 12: Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 20 lần số vòng dây cuộn sơ cấp, được đặt ở đầu đường dây tải điện. So với khi không dùng máy biến áp thì công suất tổn hao điện năng trên đường dây A. giảm đi 400 lần B. tằng thêm 400 lần C. tăng thêm 20 lần D. giảm đi 20 lần Câu 13: Treo vật m vào lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn đoạn a. Chu kỳ dao động riêng của con lắc được tính theo công thức: A. a g T  2 B. g a T  2 C. a g T  2 1  D. g a T  2 1  Câu 14: Catôt của một ống phóng điện tử có công thoát electron A = 1,188 eV. Chiếu một chùm ánh sáng có bước sóng  vào catôt này thì hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện thì hiệu điện thế đặt giữa anốt và katốt U AK = -1,15 V. Nếu U AK = 4 V thì động năng lớn nhất của electron khi tới anôt bằng A. 51,5 eV. B. 0,515 eV. C. 5,15 eV. D. 5,45 eV. Câu 15: Chu kỳ dao động riêng của con lắc lò xo là T o . Nếu ta cho điểm treo con lắc dao động điều hoà với chu kỳ T Đề thi thử THPT Quốc gia - Môn Vật Lý - Trang 1/6 - Mã đề thi 143 SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT TRẦN THỊ TÂM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 - 2015 MÔN: Vật lý Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên thí sinh: …………… ……… SBD:…… Mã đề thi 143 Câu 1:Dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng là dao động điều hòa, khi điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng 1,2mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA, Khi điện áp giữa hai đầu tụ bằng -0,9mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2,4mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L=5μH. Chu kỳ biến thiên năng lượng điện trường trong tụ bằng A. 20μs. B. 31,4μs C. 62,8μs. D. 15,7μs. Câu 2: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α 0 . Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Ở vị trí con lắc có động năng bằng thế năng thì li độ góc của nó bằng A. 0 3   . B. 0 2   C. 0 2   . D. 0 3   . Câu 3: Chọn câu sai. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nh A. Độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ. B. Bề rộng của các vạch quang phổ C. Số lượng các vạch quang phổ. D. Màu sác và vị trí các vạch màu. Câu 4: Khi nói về sóng cơ học phát biểu nào sau đây là sai? A. Sóng cơ học lan truyền trên mặt nước là sóng ngang B. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí và chân không. C. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc. D. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất. Câu 5: Một máy biến thế có tỉ lệ về số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200V, thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là A. 20 2 V. B. 10 2 V. C. 10V. D. 20V Câu 6: Hai con lắc đơn treo cạnh nhau có chu kỳ dao động nhỏ là 4s và 4,8s. Kéo hai con lắc lệch một góc nhỏ như nhau rồi đồng thời buông nhẹ thì hai con lắc sẽ đồng thời trở lại vị trí này sau thời gian A. 2/11s B. 6,248s C. 24s D. 8,8s Câu 7: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 4cos(10t+ 6  ), với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chọn kết luận đúng. A. Lúc t = 6  s thì x = 2 cm; v > 0. B. Chu kỳ dao động của vật là 10  s. C. Chiều dài quỹ đạo bằng 4 cm D. Tốc độ cực đại của vật là 40 cm/s. Câu 8:Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô E n = -13,6/n 2 (eV); với n = 1, 2, 3 Một electron có động năng bằng 12,6 eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển động lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron sau va chạm là A. 1,2 eV. B. 2,4 eV. C. 10,2 eV. D. 3,2 eV Câu 9:Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng khoảng cách giữa hai khe a=2mm, kính ảnh đặt cách hai khe D = 0,5m. Một người có mắt bình thường quan sát hệ vân giao thoa qua kính lúp có tiêu cự f = 5cm trong thái không điều tiết thì thấy góc trông khoảng vân là 10’. Bước sóng  của ánh sáng là: A. 0,55μm B. 0,65μm C. 0,45μm D. 0,60μm Câu 10:Phóng xạ và phân hạch hạt nhân A. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng B. đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân C. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng D. đều không phải là phản ứng hạt nhân Đề thi thử THPT Quốc gia - Môn Vật Lý - Trang 2/6 - Mã đề thi 143 Câu 11: Tại hai điểm M và N trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: u 1 = u 2 = Acos100πt (cm), tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 75 cm/s. Xét đoạn thẳng EF = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với MN. Khoảng cách lớn nhất từ EF đến MN sao cho trên đoạn EF chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là: A. 3,3 cm. B. 6 cm. C. 9,7 cm D. 8,9 cm. Câu 12:Một chất điểm đang dao động điều hoà trên một đường thẳng mà trên đó có 7 điểm M 1 ,M 2 ,M 3 ,M 4 ,M 5 ,M 6 ,M 7 xung quanh vị trí cân bằng O trùng M 4 . Cho biết trong quá trình dao động cứ 0,05s thì chất điểm lại đi qua các điểm M 1 ,M 2 ,M 3 , O(M 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1), Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay