Vai trò của sở y tế trong thúc đẩy các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng theo định hướng của bộ y tế

43 465 1
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2016, 08:32

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VAI TRÒ CỦA SỞ Y TẾ TRONG THÚC ĐẨY CÁC BỆNH VIỆN KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA BỘ Y TẾ TS TĂNG CHÍ THƯỢNG – PGĐ SỞ Y TẾ TP.HCM Trách nhiệm SYT nâng cao chất lượng KCB theo định hướng BYT & đáp ứng yêu cầu thực tiễn TP.HCM 1) Nâng cao lực khám chữa bệnh y tế sở nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đến KCB ban đầu trạm y tế, BV tuyến huyện 2) Đổi phương thức hoạt động nhằm tăng hiệu cấp cứu người bệnh tình trạng nguy kịch, bao gồm cấp cứu ngoại viện cấp cứu bệnh viện 3) Cải tiến chất lượng liên tục bệnh viện theo 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện – BYT, nhằm giảm than phiền, xúc, tăng hài lòng người bệnh Bên cạnh: - BV vệ tinh BV tuyến cuối tỉnh phía Nam - Khoa vệ tinh BV TP BV quận, huyện SYT triển khai thí điểm: - Phòng khám đa khoa vệ tinh BV Quận đặt Trạm y tế với đủ CK: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, TMH, RHM, PHCN, da liễu, BS gia đình… Lọc thận nhân tạo Hiện nay, TYT phường Bình Chiểu – Quận Thủ Đức:  Mỗi ngày: 120 - 170 lượt khám, có ngày 200 lượt (trước đây: 20 – 30 lượt)  Chạy thận nhân tạo: Sau tuần triển khai có 116 lượt chạy thận Trạm y tế TRIỂN KHAI MẠNG LƯỚI CẤP CỨU 115 CỦA TP.HCM Mạng lưới Trạm cấp cứu vệ tinh 115 TP.HCM hình thành:  Hiện nay: trạm, cấp cứu ngoại viện 2.500 trường hợp  Mục tiêu: 24 trạm phủ khắp quận, huyện Xây dựng đề án PARAMEDIC trình BYT UBNDTP cho TP.HCM triển khai thí điểm TRIỂN KHAI QUY TRÌNH “BÁO ĐỘNG ĐỎ LIÊN VIỆN” NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA TẠI CÁC BỆNH VIỆN TP.HCM Góc độ QLNN chất lượng hoạt động khám chữa bệnh sở trực thuộc SYT: - Tai biến điều trị xảy ra, gây xúc người bệnh - Giao tiếp, ứng xử với người bệnh nhân viên y tế bị phản ánh qua đường dây nóng SYT, UBND TP, BYT - Quản lý tuân thủ phác đồ điều trị quản lý kê đơn chưa lãnh đạo bệnh viện quan tâm mức - Ứng dụng CNTT cải cách thủ tục hành chánh BV chưa triển khai hiệu đồng - An ninh trật tự BV chưa thật an toàn cho người bệnh nhân viên y tế Góc độ người dân đến khám chữa bệnh BV thuộc SYT TP.HCM (Cty chuyên khảo sát hài lòng khách hàng – 6/2015) Tỉ lệ phản hồi tích cực theo 12 lãnh vực văn hoá ATNB bệnh viện TP.HCM Làm việc nhóm khoa 96,3 Lãnh đạo khoa khuyến khích ATNB 94,4 Học tập - Cải tiến liên tục 93,9 4.Hỗ trợ lãnh đạo ATNB 91 Nhận thức ATNB 79 Thông tin, phản hồi sai sót 83,7 Tần suất báo cáo cố 72,5 Cởi mở thông tin sai sót 60 Mối liên hệ với khoa khác 85,1 10 Nhân lực TP HCM U.S (*) 62,1 11 Bàn giao chuyển bệnh 75,8 12 Xử lý có cố 67,3 20 40 60 80 100 % (*): Hospital survey on patient safety culture 2012 - AHRQ 29 Khảo sát hài lòng người bệnh tất bệnh viện • Ban Khảo sát hài lòng người bệnh HĐ QLCL SYT thực hiện: tất BV thuộc SYT quản lý • SYT đặt hàng Công ty Nielsen chuyên khảo sát hài lòng khách hàng • Đề án ứng dụng CNTT: 50 Ki-ốt khảo sát hài lòng người bệnh bệnh viện (màn hình chạm) giúp GĐ BV SYT nắm bắt kịp thời góp ý người bệnh phòng khám BV Phản hồi đường dây nóng SYT, UBNDTP, BYT đến bệnh viện Sở Y tế giao ban quí chuyên đề “CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN” - Thành phần tham dự: - Thường trực HĐ QLCL KCB Sở Y tế, phòng ban chức SYT - Đại diện BGĐ BV phụ trách QLCL BV - Các trưởng phòng KHTH, TP QLCL, TP Điều dưỡng, TP khác tuỳ theo nội dung giao ban Sở Y tế tổ chức Hội thi Điều dưỡng trưởng giỏi cấp Thành phố chuyên đề “An toàn người bệnh” (năm 2015) Tổ chức Hội thi Hộ sinh trưởng giỏi cấp Thành phố chuyên đề “An toàn sản khoa” (năm 2016) Năm 2016: Tổ chức bình chọn Giải thưởng chất lượng Bệnh viện cấp Thành phố lần thứ • Đến ngày 14/8: có 72 đề tài 20 BV địa bàn Thành phố đăng ký bình chọn • SYT thành lập hội đồng bình chọn: – Hội đồng QLCL SYT mở rộng – Hội đồng báo chí • Dự kiến có giải thưởng tương ứng mục tiêu chất lượng SYT • Công bố rộng rãi Hội nghị tổng kết chất lượng hàng năm SYT Đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm theo tiêu chí chất lượng bệnh viện BYT • Thành phần tham gia đánh giá chất lượng BV: phòng ban SYT + thành viên HĐ QLCL SYT (# 50 người, chia làm 3-4 đoàn) • ban chuyên trách phân cho đoàn • Kết hợp đánh giá lại điểm tồn qua lần kiểm tra, giám sát chuyên đề năm Ban chuyên trách • Kết hợp đánh giá lại phản ánh qua đường dây nóng mà SYT phản hồi cho BV NHÓM 1: HƯỚNG BỆNH ĐẾN NGƯỜI 3,5 2,5 NHÓM 5: TIÊUNhóm CHÍ ĐẶC THÙ SẢN, NHI 1,5 0,5 Nhóm NHÓM 4: HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 2014 2015 NHÓM 2: PHÁT Nhóm TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Nhóm NHÓM 3: CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT KẾT LUẬN Cách làm SYT TP.HCM: – Chuyển đổi qui định, thông tư BYT (tầm vĩ mô) thành khuyến cáo cụ thể tạo thống triển khai thực sở KB, CB trực thuộc Sở (tầm vi mô) – Huy động nhân tố tích cực sở với SYT: đào tạo, huấn luyện; chia kinh nghiệm; giám sát thực – Nâng cao trách nhiệm quản lý bệnh viện BGĐ đội ngũ quản lý khoa, phòng BV – Vai trò QLNN SYT toàn diện Kết bước đầu: • Hoạt động HĐ QLCL SYT buộc BV “phải chuyển động” theo hướng tích cực có lợi cho NB, có lợi cho BV, có lợi cho ngành y tế • Thành viên HĐ QLCL SYT tham gia nhiệt tình, cảm nhận vừa tham gia đóng góp cho ngành y tế vừa học từ thực tiễn • Đã tác động (+) vào đội ngũ làm công tác QLBV đông đảo ngành y tế: trưởng, phó khoa phòng BV thành tố quan trọng làm BV thật chuyển động theo hướng không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ KCB, lấy người bệnh làm trung tâm, xem người bệnh “khách hàng”: 1) Định hướng đạo Bộ Y tế (+++) 2) Hỗ trợ hướng dẫn Sở Y tế (+) 3) Quyết tâm Bệnh viện (+) 4) Người dân biết chọn lựa (+) 5) Chất lượng bệnh viện gắn liền với mức thu viện phí (-)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của sở y tế trong thúc đẩy các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng theo định hướng của bộ y tế, Vai trò của sở y tế trong thúc đẩy các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng theo định hướng của bộ y tế, Vai trò của sở y tế trong thúc đẩy các bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng theo định hướng của bộ y tế, Trách nhiệm của SYT về nâng cao chất lượng KCB theo định hướng của BYT & đáp ứng yêu cầu thực tiễn của TP.HCM, NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA TẠI CÁC BỆNH VIỆN TP.HCM, Nguyên nhân của thực trạng chất lượng KCB tại TP.HCM ?, Hoạt động của HĐ QLCL KCB của SYT TP.HCM, Tủ sách Phác đồ điều trị - Sở Y tế TP.HCM, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ, Tỉ lệ phản hồi tích cực theo 12 lãnh vực của văn hoá ATNB của các bệnh viện TP.HCM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn