Đề kiểm tra Công nghệ 9 - Đề số 3

4 1,090 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2013, 01:25

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 9 Modun SỬA CHỮA XE ĐẠP (Thời gian làm bài: 45 phút) NỘI DUNG NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG 1. Thay ruột dây phanh, má phanh Câu 1 1,5 2. Vá săm, thay lốp - Vá săm Câu 2 1,0 - Thay lốp Câu 3 2,5 4. Thay xích, líp Thay xích Câu 5 3,0 5. Thay xích, líp Thay líp Câu 4 2,0 TỔNG SỐ CÂU 1 1,5 2 3,5 1 5,0 TỔNG % ĐIỂM 15% 35% 50% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 9 Modun SỬA CHỮA XE ĐẠP (Thời gian làm bài: 45 phút) PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) Câu 1. Hãy điền nội dung vào các ô trống theo đúng thứ tự các bước của quy trình thay ruột dây phanh xe đạp Bôi mỡ ruột dây Rút căng 1 phanh mới dây phanh Câu 2. Em hãy khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng về Quy trình kiểm tra săm thủng của xe đạp. A. Cạy lốp - Tháo van - Lấy săm ra khỏi lốp -Bơm hơi vào săm và kiểm tra - Đánh dấu lỗ thủng B. Tháo van - Lấy săm ra khỏi lốp -Bơm hơi vào săm và kiểm tra - Đánh dấu lỗ thủng C. Bơm hơi vào săm và kiểm tra -Tháo van - Cạy lốp - Lấy săm ra khỏi lốp - Đánh dấu lỗ thủng D. Tháo van - Cạy lốp - Lấy săm ra khỏi lốp -Bơm hơi vào săm và kiểm tra - Đánh dấu lỗ thủng Câu 3. Em hãy sắp xếp thứ tự các bước trong khung sau thành quy trình thay lốp xe đạp 1) 3) 2) 4) 5) Thứ tự: . PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 4. Nêu hiện tượng hư hỏng thường gặp của líp xe đạp và biện pháp khắc phục? Câu 5. Hãy trình bày cụ thể từng bước thực hiện của quy trình thay xích xe đạp ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm) 2 Tháo săm, tháo lốp cũ Tháo bánh xe Kiểm tra Lắp lốp mới, lắp săm Lắp bánh xe vào xe Câu 1 (1,5 điểm) - mỗi bước điền đúng 0,5 điểm Tháo bỏ ruột dây phanh cũ Bôi mỡ ruột dây phanh mới Gài đầu dây phanh Rút căng dây phanh Điều chỉnh đai ốc tăng phanh và kiểm tra Câu 2 (1 điểm) - Câu 3 (2,5 điểm) – mỗi thứ thứ tự xếp đúng 0,5 điểm Thứ tự của quy trình thay lốp xe đạp: 3 – 1 – 4 – 5 – 2 Phần II. Tự luận (5 điểm) Câu 4. (2 điểm) - Hiện tượng hư hỏng thường gặp của líp xe đạp là: trượt líp, đạp bàn đạp líp quay tròn, xe không đi được (còn gọi là trượt cá). - Biện pháp khắc phục: nhỏ một ít dầu hoả hoặc xăng vào ổ líp và quay ngược chiều kim đồng hồ một lúc cho chất bẩn trong líp trôi ra, sau đó quay thuận chiều kim đồng hồ, nếu líp hết trượt cá thì tiếp tục đi được một thời gian. Nếu bằng cách trên không được thì phải tháo ổ líp kiểm tra, sửa chữa hoặc thay líp. Câu 5 (3 điểm)- mỗi bước trình bày đúng, rõ ràng, cụ thể được 0,5 điểm Quy trình thay xích xe đạp gồm 6 bước thực hiện như sau: Bước 1: Vặn nới lỏng ốc trục bánh xe sau, đẩy bánh xe về phía trước, cho xích chùng hoàn toàn. Tuột xích ra khỏi đĩa, líp. Bước 2:Tháo xích cũ ra khỏi xe bằng cách dùng kìm tháo mắt khoá xích Bước 3: Chặt xích mới cho vừa kích thước Bước 4: Lắp gá xích vào đĩa và líp, lắp gá mắt khoá xích, kiểm tra độ dài cho phép của xích, tháo xích ra khỏi đĩa để xích chùng lại, lắp mắt khoá xích, sử dụng kìm trình tự lắp ngược lại với trình tự tháo. Bước 5: Lắp xích vào đĩa, líp và căng xích. D 3 Chỉnh độ căng của xích bằng cách: đẩy bánh xe sau theo khe định hướng ở càng sau, đến khi xích căng thì xiết một bên đai ốc vào. Đẩy bánh xe cân giữa hai bên đuôi xe rồi xiết đai ốc bên còn lại, không vặn chặt đai ốc ngay lần đầu. Khi căng xích, vừa đẩy cho bánh sau cân giữa 2 bên đuôi xe vừa quay thử sao cho xích không căng hoặc chùng quá. Độ võng của xích khoảng 5-10 mm là đạt yêu cầu. Nếu xích căng quá thì đẩy trục bánh sau trong khe định hướng theo chiều ngược lại. Bước 6: Kiểm tra và xiết chặt. Kiểm tra lại độ căng xích bằng cách quay trục bàn đạp. Xích chuyển động nhẹ, đều, trơn , không cộm, không căng quá là đạt yêu cầu. Dùng cờ-lê xiết chặt ốc hai đầu trục. 4 . săm ra khỏi lốp -Bơm hơi vào săm và kiểm tra - Đánh dấu lỗ thủng C. Bơm hơi vào săm và kiểm tra -Tháo van - Cạy lốp - Lấy săm ra khỏi lốp - Đánh dấu lỗ thủng. Quy trình kiểm tra săm thủng của xe đạp. A. Cạy lốp - Tháo van - Lấy săm ra khỏi lốp -Bơm hơi vào săm và kiểm tra - Đánh dấu lỗ thủng B. Tháo van - Lấy săm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Công nghệ 9 - Đề số 3, Đề kiểm tra Công nghệ 9 - Đề số 3, Đề kiểm tra Công nghệ 9 - Đề số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay