Tội mua bán người theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn

77 390 1
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2016, 16:15

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƢƠNG THU HẢI TỘI MUA BÁN NGƢỜI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số : 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn thạc sỹ Luật học “Tội mua bán người theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn” hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Luận văn công trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn PGS.TS Hồ Sỹ Sơn Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Dƣơng Thu Hải LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa học luận văn thạc sỹ Luật học mình, trước hết xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, khoa, phòng quý thầy cô Học viện Khoa học Xã hội nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt trình học tập hoàn thành luận văn thạc sỹ Luật học Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Hồ Sỹ Sơn trực tiếp hướng dẫn, định hướng chuyên môn, quan tâm giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi trình thực luận văn Bên cạnh đó, gửi lời cảm ơn đến quan, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, động viên suốt thời gian học tập thực luận văn Mặc dù cố gắng trình thực luận văn tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý quý thầy, cô bạn bè MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI MUA BÁN NGƢỜI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM………………5 1.1 Khái quát lập pháp hình Việt Nam tội mua bán người 1.2 Khái niệm dấu hiệu pháp lý tội mua bán người theo pháp luật hình Việt Nam hành 1.3 Hình phạt tội mua bán người theo pháp luật hình Việt Nam hành 19 1.4 Phân biệt tội mua bán người với số tội phạm khác 22 Chƣơng 2: ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI MUA BÁN NGƢỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 30 2.1 Thực tiễn định tội danh tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn30 2.2 Thực tiễn định hình phạt tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn 44 Chƣơng 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐÚNG ĐỐI VỚI MUA BÁN NGƢỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 59 3.1 Yêu cầu định tội danh định hình phạt tội mua bán người 59 3.2 Các giải pháp bảo đảm định tội danh định hình phạt tội mua bán người 61 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………….70 DANH MỤC VIẾT TẮT ADPL Áp dụng pháp luật BCA Bộ Công an BLDS Bộ luật dân BLHS Bộ luật hình BTP Bộ Tư pháp CNXH Chủ nghĩa xã hội CTTP Cấu thành tội phạm QĐHP Quyết định hình phạt QPPL Quy phạm pháp luật TANDTC Tòa án nhân dân tối cao THTP Tình hình tội phạm TNHS Trách nhiệm hình VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự nghiệp đổi đem lại cho đất nước ta nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt nhiều mặt, vị nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, mặt trái kinh tế thị trường làm phát sinh yếu tố tiêu cực cho đời sống xã hội Tình hình tội phạm nói chung tội mua bán người nói riêng trở thành vấn nạn, mang tính thời nóng bỏng gây xúc toàn xã hội, không Việt Nam mà phạm vi toàn giới với diễn biến ngày phức tạp; tính chất thủ đoạn hoạt động ngày nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt; nhiều trường hợp có tổ chức chặt chẽ có tính xuyên quốc gia Đáng ý xuất số đường dây đưa người sang Trung Quốc bán nội tạng cho bệnh viện tư, dẫn đến nạn nhân bị tử vong Lạng sơn tỉnh miền núi biên giới, thuộc khu vực Đông bắc Tổ quốc Việt Nam với diện tích 830.521 (8.305,21Km2), đường biên giới với Trung Quốc dài 253 km Phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, Phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, Phía Nam giáp tỉnh Bắc Giang, Phía Đông Nam giáp tỉnh Quảng Ninh, Phía Tây giáp tỉnh Bắc Kạn, Phía Tây Nam giáp tỉnh Thái Nguyên Lạng Sơn có cửa Quốc tế: Cửa đường sắt Đồng Đăng cửa đường Hữu Nghị, có hai cửa quốc gia là: Chi Ma (huyện Lộc Bình), Bình Nghi (huyện Tràng Định) cặp chợ biên giới với Trung Quốc Có vị chiến lược quan trọng vùng Đông Bắc Tổ quốc Việt Nam Lạng Sơn điểm đầu Việt Nam tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng Chính phủ Việt Nam ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng Chính vậy, hoạt động xuất nhập cảnh hai nước mở rộng, nhu cầu lại thăm thân, du lịch buôn bán ngày gia tăng Đồng thời với thuận lợi giao lưu vậy, tình hình tội phạm Lạng Sơn có diễn biến phức tạp nhiều loại tội phạm đặc thù tỉnh biên giới phát sinh như: Buôn lậu, vận chuyển tiền giả, mua bán trái phép chất ma túy… đặc biệt tội mua bán người Tình hình tội phạm mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời gian qua có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày tinh vi xảo quyệt gây hậu nghiêm trọng Loại tội phạm không xâm phạm danh dự, nhân phẩm người mà ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe nạn nhân Đặc biệt việc mua bán người nhằm phục vụ nhu cầu mại dâm tương đối lớn Vì thế, nguyên nhân làm bùng phát đại dịch HIV, bệnh thể kỉ mà Việt Nam giới chưa có thuốc chữa Để góp phần nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng ngừa tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc nghiên cứu cách toàn diện có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn tội mua bán người từ đưa yêu cầu biện pháp bảo đảm định tội danh định hình phạt tội mua bán người vấn đề cấp thiết Đó lý tác giả chọn đề tài “Tội mua bán người theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Do tội mua bán người có diễn biến phức tạp có tính chất “xuyên quốc gia” nên nước có nhiều công trình nghiên cứu khoa học mức độ khác nhau, khía cạnh, phương diện khác tội mua bán người như: Luận án tiến sỹ Luật học tác giả Nguyễn Văn Hương với đề tài “Đấu tranh phòng chống tội mua bán phụ nữ Việt Nam (Hà Nội – 2008); Luận án tiến sỹ Luật học tác giả Trần Minh Hưởng với đề tài “phát hiện, điều tra tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em qua biên giới lực lượng cảnh sát nhân dân” (Hà Nội – 2006); Luận văn thạc sỹ luật học tác giả Hoàng Hương Thủy với đề tài “tội mua bán phụ nữ: số vấn đề lý luận thực tiễn” (Hà Nội – 2005); Các công trình dạng viết giải pháp nâng cao hiệu công tác đấu tranh với tội mua bán người bối cảnh hội nhập quốc tế tác giả PGS.TS Hà Việt Dũng TS Hồ Thế Hòe (cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp: www.moj.gov.vn) Tội mua bán người đề cập, nghiên cứu giáo trình như: Giáo trình luật hình Việt Nam phần tội phạm cụ thể Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005, Giáo trình Luật hình Việt Nam Đại học Luật Hà Nội năm 2008 Như vậy, việc nghiên cứu tội mua bán người mới, nhiên góc độ Luật Hình công trình nói nghiên cứu tội mua bán người khía cạnh tổng quát chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu tội mua bán người cách đầy đù có hệ thống Trong đề tài tác giả tiếp tục nghiên cứu sở đánh giá, khái quát vấn đề phát sinh từ thực tiễn tội mua bán người xảy địa bàn tỉnh Lạng Sơn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tác giả lấy quan điểm khoa học, quy định pháp luật hình tội mua bán người, thực tiễn định tội danh định hình phạt tội địa bàn tỉnh Lạng Sơn để nghiên cứu đối tượng xác định tội mua bán người theo pháp luật hình Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu góc độ Luật Hình Tố tụng hình gắn với thực tiễn định tội danh định hình phạt địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Trên cở sở nghiên cứu khái niệm, dấu hiệu pháp lý tội mua bán người; thực tiễn định tội danh, định hình phạt tội địa bàn tỉnh Lạng Sơn luận văn đề xuất giải pháp bảo đảm định tội danh định hình phạt tội mua bán người theo pháp luật hình Việt Nam 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích đây, luận văn thực nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Khái quát trình, quy định hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam tội mua bán người; - Phân tích khái niệm dấu hiệu pháp lý tội mua bán người theo pháp luật hình Việt Nam; - Phân tích thực trạng định tội danh định hình phạt tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015; - Phân tích yêu cầu kết hợp với hạn chế, bất cập định tội danh định hình phạt tội mua bán người, đưa giải pháp bảo đảm định tội danh định hình phạt tội Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh tội phạm nói chung; đường lối Đảng văn pháp luật Nhà nước tội phạm hình phạt trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đề tài sử dụng tổng thể phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, so sánh, phương pháp thống kê hình sự, phương pháp chuyên gia để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết nghiên cứu luận văn góp phần nhận thức sâu dấu hiệu pháp lý tội mua bán người, lý luận thực tiễn định tội danh định hình phạt tội mua bán người Các kiến nghị luận văn góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự, tăng cường chất lượng áp dụng quy phạm pháp luật hình Các kết nghiên cứu luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu hoạt động thực tiễn Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có cấu trúc chương: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận pháp luật tội mua bán người theo pháp luật hình Việt Nam Chƣơng 2: Định tội danh định hình phạt tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn Chƣơng 3: Các yêu cầu giải pháp bảo đảm định tội danh định hình phạt tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI MUA BÁN NGƢỜI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái quát lập pháp hình Việt Nam tội mua bán ngƣời 1.1.1 Giai đoạn trước ban hành Bộ luật hình năm 1985 Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cho kháng chiến chống mỹ miền Nam Mặc dù gặp nhiều khó khăn sở vật chất với lòng tâm sâu sắc nhân dân ta hoàn thành tốt kế hoạch năm đặt Tuy nhiên xuất phát từ tình hình miền Bắc vừa giải phóng nên diễn biến tình hình tội phạm phức tạp, nhiều loại tội phạm xuất kết tất yếu, số tội bắt cóc trẻ em bán cho đồng bào miền núi Theo báo cáo tổng kết công tác chuyên đề xét xử năm 1964 Tòa án nhân dân tối cao năm 1963 “có số loại tội số vụ đưa tới Tòa án (09 vụ) theo báo cáo số địa phương số vụ xảy lại nhiều hành vi bắt cóc trẻ em mang bán” Theo nhận định báo cáo loại tội nghiêm trọng xâm phạm vào tình cảm sâu sắc người, vào thân phận trẻ mối lo âu người làm cha làm mẹ Thủ đoạn mà bọn tội phạm sử dụng thường lợi dụng lúc trẻ em người trông nom, bắt cóc em lên miền núi bán cho đồng bào địa phương Như vậy, thời điểm ngành Tòa án xác định tội bắt cóc trẻ em đem bán loại tội phạm nghiêm trọng chưa có điều luật cụ thể quy định trừng phạt loại tội nên thực tế Tòa án xử phạt bị cáo thực tội phạm với mức án nhẹ Và Tòa án nhân dân tối cao xác định loại tội phạm nghiêm trọng nên Tòa án tối cao xác định nên phạt thật nặng kẻ bắt cóc Tòa án tối cao xác định mức khung hình phạt nên áp dụng cho kẻ có hành vi bắt cóc từ năm đến 15 năm, người mua trẻ mà biết rõ đứa bé bị bắt cóc phạt tù tới năm Đồng thời báo cáo xác định thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình loại tội phạm bắt cóc trẻ em giải vụ án hình tiền đề cho phân hóa trách nhiệm hình cá hóa hình phạt cách xác Luận văn tiến hành nghiên cứu thực trạng tội mua bán người tỉnh Lạng Sơn, thực tiễn định tội danh tội mua bán người theo cấu thành bản, cấu thành tăng nặng định tội danh trường hợp có đồng phạm nêu hạn chế, bât cập pháp luật hình sự, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng định tội danh tội mua bán người Mặt khác, Luận văn phân tích khái niệm, nguyên tắc, cứ, định hình phạt; luận văn rõ ý nghĩa việc định hình phạt sở pháp lý để đạt mục đích hình phạt Mục đích hình phạt có đạt hay không phụ thuộc vào định hình phạt Hội đồng xét xử Quyết định hình phạt tác động đến ý thức m i cá nhân để họ thấy tính nghiêm minh pháp luật từ chấp hành pháp luật cách nghiêm túc Qua thực tiễn việc quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn tiến hành định hình phạt tội mua bán người, tác giả phân tích, đánh giá việc định hình phạt theo cấu thành tội phạm bản, cấu thành tội phạm tăng nặng định hình phạt trường hợp đồng phạm nêu nguyên nhân, hạn chế, bât cập pháp luật hình sự, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tội mua bán người 58 Chƣơng CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐÚNG ĐỐI VỚI MUA BÁN NGƢỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Yêu cầu định tội danh định hình phạt tội mua bán ngƣời Để đưa vụ án hình tội mua bán người xét xử nghiêm minh vấn đề định tội danh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng định tội danh sở cần thiết cho việc truy cứu trách nhiệm hình người phạm tội mua bán người Chỉ sở xác định người phạm tội thực hành vi phạm tội mua bán người quy định Điều 150 BLHS 2015, Tòa án định hình phạt phù hợp hành vi phạm tội Nói cách khác định tội đúng, xác tội mua bán người tiền đề, điều kiện cho việc định hình phạt đắn người phạm tội Định tội danh ý nghĩa định vụ án hình mà góp phần mang lại hiệu đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Tuy nhiên, vấn đề định tội danh xác định khung hình phạt trường hợp có hành vi phạm tội thỏa mãn dấu hiệu nhiều cấu thành tội phạm vấn đề phức tạp tranh luận thực tiễn lý luận khoa học hình Để định tội danh định hình phạt tội mua bán người cần đặt yêu cầu nhằm bảo đảm tính khách quan thực tế: Tăng cường nhận thức nội dung quy định Bộ luật hình sự: nhận thức nội dung Bộ luật Hình quy định loại tội tội phạm cụ thể có ý nghĩa lớn việc định tội danh định hình phạt Đó công cụ sắc bén Nhà nước để bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ chế độ xã hôi chủ nghĩa, an ninh trật tự xã hội, quyền lợi ích hợp pháp công dân, chống hành vi phạm tội, giáo dục người ý thức tôn trọng tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm Việc tuân thủ nghiêm chỉnh quy định BLHS định tội danh định hình phạt điều kiện 59 cần thiết quan trọng việc thực sách hình Nhà nước nhằm khắc phục tình hình tội phạm nước ta Để định tội danh đúng, người định tội danh tội mua bán người cần đáp ứng yêu cầu sau: Thứ nhất, kết định tội danh tội mua bán người phải dựa sở xác định tình tiết vụ án; nhận thức nội dung quy định trọng BLHS quy định Điều 119 BLHS năm 1999 (để định tội danh hành vi mua bán người xảy trước thời điểm BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành) Điều 150 BLHS năm 2015; xác định rõ mối quan hệ dấu hiệu thực tế dấu hiệu quy định Luật Hình Thứ hai, người định tội danh tội mua bán người phải nắm vững sở triết học định tội danh, mối quan hệ đơn chung; nắm vững vấn đề định tội danh chân lý khách quan; phải nắm vững hình thức logic định tội danh Thứ ba, người định tội danh phải quán triệt ý nghĩa BLHS định tội danh; nội dung quy phạm pháp luật áp dụng, nắm vững cấu quy phạm pháp luật áp dụng, nắm vững cấu thành tội phạm cấu thành tội phạm tăng nặng tội mua bán người Thứ tư, định tội danh tội mua bán người phải thực theo giai đoạn trình định tội danh, định tội danh đầy đủ theo yếu tố cấu thành tội mua bán người, định tội danh theo hành vi phạm tội mua bán người chưa hoàn thành, trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, trường hợp đồng phạm, trường hợp cạnh tranh quy phạm pháp luật hình sự, trường hợp phạm nhiều tội, trường hợp có thay đổi quy phạm pháp luật hình tội mua bán người… Như vậy, định tội danh phải đảm bảo yêu cầu tội, người, pháp luật Để định tội mua bán người Tòa án mà nói xác Hội đồng xét xử, dĩ nhiên trước hết phải định tội danh đúng, vì: Thứ nhất, nắm vững quy định pháp luật trách nhiệm hình hình thức nó, quy định hệ thống hình phạt loại hình phạt cụ thể quy định phần chung BLHS năm 2015; quy định 60 định hình phạt; tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; quy định miễn hình phạt, tổng hợp hình phạt, định hình phạt trường hợp phạm tội chưa hoàn thành, đồng phạm, phạm nhiều tội… Thứ hai, nắm vững nội dung hình phạt hình phạt bổ sung quy định khoản 1, Điều 150 BLHS năm 2015 Thứ ba, quán triệt sâu sắc mục đích hình phạt nguyên tắc định hình phạt để định hình phạt cần, vừa, đủ người phạm tội mua bán người Tóm lại, hình phạt định áp dụng tội mua bán người phải bảo đảm tính hợp pháp, tính hợp lý, để có công bằng, bình đẳng, dân chủ, cá thể hóa nhân đạo, để cải tạo, giáo dục người phạm tội mua bán người đồng thời nâng cao ý thức pháp luật người để họ góp phần phòng, chống tội mua bán người có hiệu 3.2 Các giải pháp bảo đảm định tội danh định hình phạt tội mua bán ngƣời 3.2.1 Tăng cường nhận thức lý luận pháp luật tội mua bán người Hiện tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, tính chất ngày nguy hiểm hậu mà tội phạm gây ngày nghiêm trọng; đó, tội phạm mua bán người đánh giá loại tội phạm có diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ bị quốc tế hóa mạnh Trước tình hình đó, Đảng Nhà nước ta đề nhiều chủ trương, sách, biện pháp có sách hình triệt để, nghiêm khắc nhằm đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn mua bán người Trên sở Hiến pháp Nhà nước CHXHCN Việt Nam, pháp luật phòng chống mua bán người không ngừng phát triển hoàn thiện Hiến pháp Nhà nước CHXHCN Việt Nam quy định rõ quyền bình đẳng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự phụ nữ; bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em; công dân có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm 61 Nhận thức lý luận pháp luật tội mua bán người có ý nghĩa lớn việc định tội danh Các dấu hiệu CTTP tội mua bán người quy định BLHS mang tính trừu tượng nêu cách khái quát nét đặc trưng mang tính phổ biến để điều chỉnh tượng thực tế muôn hình, muôn vẻ Đòi hỏi phải có trình tư để nhận thức sâu rộng, đắn nội dung dấu hiệu CTTP Rất nhiều QPPLHS chưa xác định rõ ràng ranh giới chúng với Để định tội danh người tiến hành tố tụng cần lựa chọn quy phạm pháp luật, đối chiếu, so sánh xác, đầy đủ dấu hiệu tội phạm quy định điều luật, khoản, điểm với tình tiết hành vi phạm tội thực Tội mua bán người nhấn mạnh trải qua trình quy định hoàn thiện Hiện BLHS năm 2015 quy định tội mua bán người Điều 150 với nội dung mẻ Chính điều đặt nhu cầu tăng cường nhận thức lý luận tội mua bán người, nhận thức nội hàm khái niệm tội mua bán người dấu hiệu pháp lý tội yếu tố khách thể tội phạm, mặt khách quan tội phạm, chủ thể tội phạm mặt chủ quan tội phạm mua bán người Đặc biệt cần phân tích sâu dấu hiệu hành vi mặt khách quan với dạng cụ thể Vậy, vấn đề đặt cần tăng cường nhận thức nào? Thứ nhất, cần tổ chức tập huấn, chuẩn bị áp dụng quy định BLHS năm 2015 tội mua bán người Thứ hai cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền quy định BLHS năm 2015 nói chung Điều 150 tội mua bán người nói riêng Thứ ba, tổ chức tọa đàm với chuyên đề tội mua bán người, tổ chức hội thảo, chuyên đề tội mua bán người 3.2.2 Tăng cường nhận thức lý luận định tội danh định hình phạt tội mua bán người Định tội danh vấn đề quan trọng, giai đoạn trình áp dụng pháp luật hình Tất việc làm trước (từ khởi tố, điều tra, truy tố) suy cho nhằm phục vụ cho việc định tội xác Định tội có ý nghĩa định vụ án hình sự, sở cần thiết đầu 62 tiên cho việc truy cứu trách nhiệm hình người phạm tội Khi tiến hành định tội danh cần phải vào quy phạm phần chung lẫn quy phạm phần tội phạm BLHS đồng thời phải viện dẫn cách xác đầy đủ điều khoản bao quát toàn hành vi nguy hiểm cho xã hội nêu BLHS Trên sở xác định người phạm tội thực hành vi phạm tội gì, quy định điều, khoản Bộ luật hình sự, người áp dụng định hình phạt phù hợp hành vi phạm tội Hành vi người đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm người chịu trách nhiệm hình hình phạt Nó bảo đảm cho việc không xét xử oan người không phạm tội Vì thế, định tội xem tiền đề, điều kiện cho việc định hình phạt đắn, góp phần mang lại hiệu đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Trong trường hợp định tội không xác dẫn đến kết án sai, không phù hợp với thật khách quan vụ án, xử lý oan người vô tội, để lọt tội phạm, xử nhẹ nặng so với tính nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội Việc xử lý hình thiếu xác xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp công dân, làm giảm uy tín quan tư pháp, vi phạm pháp chế, ảnh hưởng không nhỏ đến công đấu tranh phòng chống tội phạm 3.2.3 Tăng cường hướng dẫn áp dụng pháp luật hình tội mua bán người Trước hết, hoạt động áp dụng pháp luật có liên quan chặt chẽ với hoạt động xây dựng pháp luật Để thực áp dụng pháp luật có hiệu trước hết phải có pháp luật tốt Nói cụ thể phải có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với quy luật khách quan phát triển kinh tếxã hội, phù hợp với điều kiện kinh tế, trị, văn hóa xã hội, tâm lí, tổ chức mà pháp luật tác động, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi đất nước m i thời kì phát triển Sau ban hành pháp luật, vấn đề quan trọng có ảnh hưởng tới việc thực hiện, áp dụng pháp luật tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán nhân dân để người nắm quy định pháp luật, từ họ có ý tức tự giác tuân theo pháp luật Trong thời gian tới, quan nhà nước có thẩm quyền cần hoàn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; ban hành, sửa đổi, bổ sung, giải thích hướng dẫn áp 63 dụng pháp luật kịp thời Tiếp tục đổi hoạt động để nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật tạo hệ thống pháp luật đồng bộ, mang tính khả thi cao, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực Đây yêu cầu quan trọng làm sở cho việc bảo đảm ADPL Thêm nữa, công tác giải thích hướng dẫn áp dụng thống pháp luật vấn đề quan trọng cần thiết Đây công việc khó khăn phức tạp, đòi hỏi nâng cao lực trí tuệ ngang tầm với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội biến động phong phú Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tăng cường giải thích pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống pháp luật thông qua khảo sát, nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đổi tư nâng cao chất lượng văn giải thích, hướng dẫn góp phần bảo đảm thống pháp luật tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa [40] 3.2.4 Tăng cường tổng kết thực tiễn định tội danh định hình phạt tội mua bán người Luôn coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, kiểm tra giải án hình cấp sơ thẩm; giám đốc thẩm, tái thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Toà án cấp huyện bị kháng nghị Để bảo đảm chất lượng hoạt động này, chủ yếu phải thông qua công tác kiểm tra giải khiếu nại phòng Kiểm tra giám đốc án Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn định tội danh định hình phạt thực chất tổng kết việc ADPL hệ thống quan Toà án theo chủ đề định thời gian định nêu án, định đắn, xác, có tính mẫu mực để toàn ngành học tập án, định ban hành chưa xác, chưa thoả đáng, có sai lầm xem xét, đánh giá chứng cứ, việc chọn quy phạm pháp luật để rút kinh nghiệm Trên sở đưa đánh giá thực chất xác, phù hợp thực tiễn quy phạm pháp luật sau Nhà nước ban hành: quy phạm pháp luật phát huy tác dụng tốt; quy phạm pháp luật mang tính chung chung, trừu tượng khó thực hiện; quy phạm pháp luật quy định cụ thể, cứng nhắc không đáp ứng yêu cầu sống xã hội 64 3.2.5 Tăng cường lực cán định tội danh định hình phạt tội mua bán người Cần kiện toàn tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ, lực nghiệp vụ chuyên phải thường xuyên nâng cao lý luận trị, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho Thẩm phán - lực lượng chủ yếu hoạt động áp dụng pháp luật, xây dựng phát triển đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Thư ký, Thẩm tra viên, Chuyên viên nhằm bảo đảm nguồn nhân lực sẵn sàng cho điều kiện Nâng cao chất lượng Thẩm phán sở nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, lấy hoạt động xét xử làm trung tâm nhằm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người bảo vệ pháp chế XHCN Toà án cấp cần tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thẩm nhân dân thực nhiệm vụ, đồng thời bố trí Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử nghiên cứu hồ sơ, chủ động phối với thường trực đoàn mời Hội thẩm nhân dân tham gia vụ án phù hợp với chuyên môn Hội đồng nhân dân Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cấp - quan có thẩm quyền việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm - nên có phối hợp tốt Toà án để thực Hội thẩm nhân dân đại diện cho nhân dân bảo đảm hoạt động Toà án thuận lợi Việc nâng cao chất lượng Thẩm phán Việt Nam cần dựa giải pháp sau: Hoàn thiện hệ thống pháp luật Thẩm phán, mở rộng nguồn bổ nhiệm Thẩm phán; trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán; hoàn thiện chế độ tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán; cải cách chế độ tiền lương chế độ đãi ngộ khác Thẩm phán; hoàn thiện chế độ khen thưởng, kỷ luật Thẩm phán; bảo đảm điều kiện vật chất cho hoạt động Thẩm phán; tăng cường biện pháp bảo đảm cho hoạt động Thẩm phán; tăng cường công tác kiểm tra giám sát với hoạt động đội ngũ Thẩm phán; nâng cao trách nhiệm cá nhân Thẩm phán Để tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động định tội danh định hình phạt nói chung định tội danh định hình phạt tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng cần phải có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Hội thẩm nhân dân sau: Đổi quy định, tiêu chuẩn tuyên chọn Hội Thẩm nhân dân phải 65 quy định rõ ràng tiêu chuẩn đạo đức, trình độ pháp luật trình độ nghiệp vụ Hoàn thiện tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân 3.2.6 Các giải pháp khác - Tăng cường hoạt động phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử: Lực lượng Công an nhân dân phải phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng, lực lượng Hải quan ngành hữu quan để kịp thời phát điều tra khám phá đường dây mua bán người, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát Toà án nhanh chóng truy tố, xét xử công khai, với mức hình phạt nghiêm khắc để vừa trừng trị, giáo dục người phạm tội, vừa có ý nghĩa răn đe phòng ngừa chung Trừng trị nghiêm khắc băng nhóm có tổ chức, tên cầm đầu, chủ mưu - Tăng cường nâng cao lực cho cán quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh phối hợp quan bảo vệ pháp luật công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người: cần kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán trực tiếp làm công tác bảo vệ pháp luật; quan cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng tình báo, biên phòng, ngoại giao… để phát kịp thời đối tượng mua bán người - Cần nhận thức đầy đủ vai trò sách đãi ngộ cán bộ, công chức làm quan tiến hành tố tụng bao gồm đãi ngộ vật chất khuyến khích tinh thần: tiền lương, thưởng; phụ cấp chức vụ, khu vực, làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn; Từng bước tăng cường sở vật chất, trang thiết bị kinh phí hoạt động - Các cấp ủy Đảng, quyền địa phương cần tăng cường công tác đạo, giám sát lực lượng giao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; - Thành lập lực lượng chuyên trách để đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người thời gian tới có hướng phát triển mạnh quy mô tính chất; - Thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn nơi tội phạm hay diễn để nắm tình hình có biện pháp nghiệp vụ tương ứng; - Tăng cường công tác phối hợp lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm Mua bán người hai nước Việt Nam Trung Quốc khu vực đường biên để triệt phá đường dây tội phạm Mua bán người không cho chúng tiếp tục thực tội phạm đến cùng; 66 - Trong trường hợp cần thiết chủ động xây dựng kế hoạch đề xuất mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người qua biên giới, nòng cốt lực lượng biên phòng kết hợp với lực lượng chuyên môn khác kết hợp với lực lượng đấu tranh, phòng chống tội Mua bán người Trung Quốc đấu tranh trấn áp tội phạm toàn tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh; - Phối hợp Cơ quan điều, Viện kiếm sát, Tòa án chọn vụ án điểm, đưa xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục bị cáo người dân tham dự phiên tòa, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi Mua bán người phát - Nâng cao ý thức xã hội, ý thức pháp luật nhân dân: tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước an ninh trật tự bịt kín sơ hở mà kẻ phạm tội lợi dụng Phát huy vai trò nhân dân chủ động phòng ngừa tội phạm Nâng cao chất lượng nghiệp vụ ngành Tư pháp làm sáng tỏ đặc điểm, quy luật, hành vi loại tội phạm Kết luận chƣơng Qua thực tiễn việc quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn tiến hành định tội danh định hình phạt tội mua bán người đồng thời sở phân tích nguyên nhân, hạn chế, bất cập nêu chương Trong chương tác giả nêu yêu cầu định tội danh định hình phạt tội mua bán người từ đưa giải pháp bảo đảm định tội danh định hình phạt tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn Các giải pháp nêu góp phần khắc phục hạn chế vừa nêu trên, nâng cao hiệu hoạt động định tội danh định hình phạt, tăng tính răn đe, góp phần hạn chế tội phạm mua bán người tăng hiệu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho trình hội nhập toàn cầu hóa pháp luật hình nước ta 67 KẾT LUẬN Trong năm gần tình hình tội phạm Việt Nam vô nhức nhối, số tội phạm mua bán người Mua bán người không tội phạm diễn phạm vi khu vực, mà ngày lan rộng với thủ đoạn ngày tinh vi, xảo nguyệt, có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tội mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015 có diễn biến phức tạp, thủ đoạn thực tội phạm ngày tinh vi xảo quyệt Tội mua bán người quy định sớm pháp luật hình Nhà nước Việt Nam, nhiên thực tế tội mua bán người có yếu tố gây tranh cãi việc định tội danh Bên cạnh đó, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS việc nhận thức, cách hiểu khác dẫn đến việc áp dụng pháp luật không đồng Trong trình áp dụng pháp luật hình có vấn đề vướng mắc phát sinh nhận thức thực thi nhiệm vụ cán ngành, cấp Trong trình điều tra, truy tố xét xử gặp nhiều khó khăn Do việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá cách toàn diện chi tiết yếu tố cấu thành tội phạm mua bán người theo Điều 119 BLHS năm 1999 tạo sở pháp lý quan trọng việc ADPL xử lý người, tội đưa chế tài xác Đây để phân biệt hành vi phạm tội có dấu hiệu giống trình xét xử nhằm không ngừng nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng ngừa, chống tội mua bán người Từ thực tiễn quan có thẩm quyền hoạt động giải vụ án mua bán người địa bàn tỉnh Lạng Sơn hoạt động định tội danh hoạt động quan trọng việc xác định người có phải chịu TNHS cho hành vi gây hay không, hoạt động định tội danh tội mua bán người quy trình nhận thức lý luận có tính logic, đồng thời dạng hoạt động thực tiễn ADPL hình tiến hành cách sở chứng cứ, tài liệu thu thập tình tiết thực tế vụ án để đối chiếu, so sánh kiểm tra nhằm xác định phù hợp dấu hiệu hành vi mua 68 bán người thực với dấu hiệu CTTP tội mua bán người quy định Điều 119 BLHS Quyết định hình phạt hoạt động nhận thức ADPL hình Hội đồng xét xử thực sau định tội danh tùy thuộc vào trường hợp để định khung hình phạt, loại hình phạt, mức hình phạt cụ thể phạm vi giới hạn khung hình phạt luật định áp dụng cho cá nhân người phạm tội, phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho hành vi xã hội hành vi phạm tội miễn hình phạt cho người phạm tội theo quy định BLHS Để đảm bảo bảo pháp chế XHCN, hoạt động QĐHP phải thực luật định Trong luận văn, tác giả bước đầu tiếp cận, khái quát, đưa có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động định tội danh QĐHP tội mua bán người theo quy định Điều 119 BLHS địa bàn tỉnh Lạng Sơn Khảo sát đánh giá tình hình diễn biến tội phạm mua bán người thời gian qua cho thấy công tác giải xét xử Tòa án nhân dân trọng quan tâm Các vụ án đa phần kháng cáo, kháng nghị có xu hướng giảm năm gần Đặc biệt vụ kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, tái thẩm Điều cho thấy n lực lớn từ phía quan tiến hành tố tụng tỉnh Lạng Sơn việc khắc phục khó khăn, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, đề đường lối, xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xét xử Đây quan trọng để xây dựng nội dung, giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng việc định tội danh định hình phạt tội mua bán người Để nghiên cứu hoàn thiện luận văn “tội mua bán người theo quy định pháp luật hình từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn” tác giả cố gắng sưu tầm tài liệu, tìm tòi nghiên cứu, vận dụng lý luận thực tiễn Những giải pháp đề cập đến luận văn tương đối cụ thể, chưa toàn diện vấn đề hoàn thiện quy định tội mua bán người giúp quan tiến hành tố tụng giải án nhanh hơn, hiệu không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm Vì điều kiện khả có hạn nên đề tài nhiều khiếm khuyết mong đóng góp thầy cô đồng nghiệp để tác giả có điều kiện hoàn thiện để tài tốt 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Beo, Giáo trình luật hình Việt Nam (phần tội phạm), NXB Chính trị quốc gia – thật, Hà Nội, năm 2001 Bình luận khoa học Bộ luật hình (1996), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình (1994), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật hình Việt Nam (1985), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật tố tụng hình Việt Nam (1988), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật hình Việt Nam (1999), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật tố tụng hình Việt Nam (2003), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ luật hình Việt nam (2015), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (1999), nghiên cứu chuyên khảo phần chung luật hình sự, tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 10 Lê Cảm, (chủ biên) (2003), Giáo trình luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 11 Lê Cảm (chủ biên) Trách nhiệm hình miễn trách nhiệm hình sự, Nxb Tư pháp Hà Nội 12 Nguyễn Ngọc Hòa (1991) Tội phạm luật Hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 13 Nguyễn Ngọc Hòa (1999) “mục đích hình phạt”, Luật 14 Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn (2000) từ điển giải thích Luật học, Nxb công an nhân dân 15 Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên) (2001) Trách nhiệm hình phạt , Nxb Công an nhân dân 16 Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên (2005) Giáo trình Luật Hình Việt Nam – tập Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân 17 Trần Minh Hưởng (2006) Luận án tiến sĩ luật học, đề tài “phát hiện, điều tra tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em qua biên giới lực lượng cảnh sát nhân dân”, Hà Nội – 2006 70 18 Nguyễn Văn Hương (2008) Luận án tiến sĩ luật học, đề tài “đấu tranh phòng chống tội mua bán phụ nữ Việt Nam”, Hà Nội – 2008 19 Nguyễn Văn Hương (2008) Tội mua bán phụ nữ BLHS năm 1999 – Một số vấn đề cần hướng dẫn bổ sung, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 7/2008) 20 Hoàng Thị Tố Loan (2013) kết chương trình phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn (2011-2013) địa bàn tình Lạng Sơn, cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn http://www.langson.gov.vn 21 Dương Tuyết Miên (2004) Quyết định hình phạt, Luận án tiến sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội 22 Dương Tuyết Miên (2007) Định tội danh định hình phạt, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội 23 Nguyệt My, Đức Linh, Công an Lạng Sơn tăng cường đấu tranh tội phạm mua bán người , Báo Lạng Sơn 24 Nguyễn Minh Diễm Quỳnh (2007) Luận văn thạc sĩ luật học đề tài “đấu tranh phòng, chống tội mua bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam – thực trạng giải pháp”, Hà Nội – 2009 25 Quốc Hội (2009) Luật phòng chống Mua bán người, Nxb Tư pháp, Hà Nội 26 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình luật hình Việt Nam tập 1, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 27 Đinh Thị Phương Thúy (2008) Luận văn thạc sỹ luật học, đề tài “đấu tranh phòng chống tội mua bán phụ nữ địa bàn thành phố Hà Nội”, Hà Nội – 2008 28 Hoàng Hương Thủy (2005) Luận Văn thạc sỹ luật học, đề tài “tội mua bán phụ nữ: số vấn đề lý luận thực tiễn” Hà Nội – 2005 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2013), Giáo trình luật hình Việt Nam tập 2, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 30 Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình luật Hình Việt Nam (phần tội phạm), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 31 Võ Khánh Vinh (2014) Lý luận chung định tội danh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 71 32 Võ Khánh Vinh (2014), luật Hình Việt Nam (phần chung), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 33 Võ Khánh Vinh (2011), Quyền người , Nxb Khoa học xã hội, Việt Nam 34 Võ Khánh Vinh (2012) Xã hội học pháp luật vấn đề , Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 35 Võ Khánh Vinh, Phạm Hồng Hải, Đào Trí Úc, Nguyễn Mạnh Kháng, Phạm Văn Tỉnh (2000) Tội phạm học Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 36 Võ Khánh Vinh (1990), Nguyên tắc cá thể hóa việc định hình phạt, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 Võ Khánh Vinh (1994), Nguyên tắc công luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân Trang Web: 38 http://www.baomoi.com 39 http: //www.tapchikiemsat.org.vn 40 http://baolangson.vn 72
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội mua bán người theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn, Tội mua bán người theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn, Tội mua bán người theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay