TTMKT nhóm 5 cocacola

36 831 1
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2016, 22:20

tình thế truyền thông và chương trình xúc tiến bán của cocacola, phân tích và đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình xúc tiến bán hàng với mục tiêu marketing, mục tiêu truyền thông marketing.Coca cola luôn đầu tư cho các chiến lược quảng cáo sản phẩm của hãng. Tại những cửa hàng bán lẻ và tại các siêu thị, Coca Cola bao giờ cũng được bày bán ngang tầm mắt, ngay trước những hành lang. Theo công ty truyền thông và nghiên cứu thị trường tại Việt Nam, Coca Cola tại Việt Nam đã chi khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ cho các quảng cóa sản phẩm trên truyền hình và báo giấy trong năm 2008.Các quảng cáo của Coca cola rất ấn tượng và thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, với những ý tưởng độc đáo, sáng tạo đọc đáo
- Xem thêm -

Xem thêm: TTMKT nhóm 5 cocacola, TTMKT nhóm 5 cocacola, TTMKT nhóm 5 cocacola, Đo lường hiệu quả

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn