Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị u nền sọ bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Việt Đức

65 956 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2016, 21:48

U nền sọ có thể nằm ở nền sọ trước, giữa hoặc sau. Phần lớn u nền sọ là các u lành tính (u màng não, u sọ hầu, u tuyến yên…), một số ít ác tính, vì vậy u phát triển từ từ, ít triệu chứng cho tới khi kích thước lớn chèn ép vào giao thoa thị giác hoặc gây hội chứng tăng áp lực sọ mới được phát hiện, gây khó khăn cho phẫu thuật. Điều trị phẫu thuật các khối u nền sọ cho tới nay vẫn còn là thách thức đối với phẫu thuật viên thần kinh do u lớn và liên quan các mạch máu lớn. Lựa chọn đường mổ thích hợp đóng vai trò quan trọng cho thành công của phẫu thuật. Đường mổ kinh điển cho các loại u vùng này vẫn là đường mổ mở qua hộp sọ trán hoặc thái dương tuỳ phẫu thuật viên. Nhược điểm lớn nhất của đường mổ qua hộp sọ là dễ tổn thương nhu mô não và mạch máu lớn mặc dù đã có sự hỗ trợ của hệ thống định vị và kính vi phẫu [7]. Ngày nay can thiệp các khối u ở tầng trước nền sọ qua mở sọ chỉ áp dụng với các khối u có kích thước lớn. Vài năm gần đây, cùng với sự phát triển của phẫu thuật nội soi, hệ thống định vị trong phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật các khối u nền sọ tầng trước qua đường mũi- xoang bướm ngày càng phát triển ở Việt Nam, đặc biệt là phẫu thuật u tuyến yên mang lại nhiều tiện ích với ưu điểm : an toàn, ít các biến chứng do tổn thương nhu mô não và mạch máu, thời gian hậu phẫu ngắn, ít khó chịu cho người bệnh. Với những kinh nghiệm thu nhận được từ phẫu thuật u tuyến yên qua mũi – xoang bướm bằng nội soi, Khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức phát triển đường mổ này cho phẫu thuật các khối u khác ở nền sọ như u sọ hầu, u màng não kích thước nhỏ… Để có cách nhìn khái quát về vai trò của phẫu thuật nội soi đối với các khối u nền sọ, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị u nền sọ bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Việt Đức” nhằm hai mục tiêu: 1.Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh u nền sọ. 2.Đánh giá kết quả điều trị u nền sọ bằng phẫu thuật nội soi. MỤC LỤC U sọ nằm sọ trước, sau Phần lớn u sọ u lành tính (u màng não, u sọ hầu, u tuyến yên…), số ác tính, u phát triển từ từ, triệu chứng kích thước lớn chèn ép vào giao thoa thị giác gây hội chứng tăng áp lực sọ phát hiện, gây khó khăn cho phẫu thuật .1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lịch sử phẫu thuật nội soi điều trị u sọ 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Tại Việt Nam 1.2 Giải phẫu sọ 1.2.1 Hệ thống xương sọ 1.2.2 Hệ thống cấp máu não vùng sọ , 1.2.2.1 Động mạch cảnh 1.2.2.2 Động mạch đốt sống – thân 1.3 Một số u sọ hay gặp 1.3.1 Nang khe Rathke 1.3.2 Chordoma 1.3.3 U sọ hầu .10 1.4 Các phương pháp phẫu thuật u sọ 13 1.4.1 Các phương pháp phẫu thuật mở nắp sọ 13 1.4.2 Phẫu thuật qua mũi xoang bướm sử dụng kính vi phẫu 14 1.4.3 Phẫu thuật nội soi qua mũi xoang bướm 14 1.4.3.1 Chỉ định 14 1.4.3.2 Chống định 15 1.4.3.3 Phương pháp phẫu thuật nội soi qua mũi-xoang bướm u sọ .15 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 1.5 Đối tượng nghiên cứu 23 1.5.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .23 1.5.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 23 1.6 Phương pháp nghiên cứu 23 1.6.1 Thiết kế nghiên cứu 23 1.6.2 Nội dung nghiên cứu 24 1.6.2.1 Đặc điểm dịch tễ 24 1.6.2.2 Tiền sử: 24 1.6.2.3 Hỏi bệnh 24 1.6.2.4 Các triệu chứng, hội chứng lâm sàng 24 1.6.2.5 Cận lâm sàng: 25 1.6.2.6 Chẩn đoán hình ảnh: 25 1.6.2.7 Kết phẫu thuật nội soi 25 1.6.2.8 Mô bệnh học 26 1.6.3 Quy trình phẫu thuật nội soi qua mũi-xoang bướm u sọ 26 1.6.3.1 Phương tiện 26 1.6.3.2 Kĩ thuật 26 1.6.4 Theo dõi biến chứng sau phẫu thuật nội soi 27 1.6.4.1 Chảy máu tổn thương động mạch cảnh 27 1.6.4.2 Rò dịch não tuỷ 27 1.6.4.3 Viêm màng não, áp xe não 28 1.6.4.4 Các biến chứng nội tiết 28 1.6.4.5 Rối loạn điện giải 28 1.6.4.6 Biến chứng tổn thương mũi 28 1.6.4.7 Biến chứng mắt 28 1.6.4.8 Liệt dây thần kinh sọ 28 1.6.4.9 Tử vong 28 1.6.5 Xử lý số liệu 29 1.6.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 29 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 1.7 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 30 1.7.1 Dịch tễ học 30 1.7.2 Triệu chứng lâm sàng 34 1.7.3 Đặc điểm u cộng hưởng từ 35 1.7.3.1 Kích thước u 35 1.7.3.2 Tính chất u 35 1.8 Kết phẫu thuật u phương pháp nội soi 37 1.8.1 Kết lấy u .37 1.8.1.1 Tổng quát kết lấy u 37 1.8.1.2 Kết lấy u theo kích thước u 38 1.8.1.3 Kết lấy u theo tiền sử phẫu thuật 38 1.8.1.4 Khả lấy u theo tính chất u 39 1.8.2 Kết thay đổi thị lực .39 1.8.3 Kết biến đổi nội tiết trước sau mổ 40 1.8.4 Bién chứng sau mổ .41 : BÀN LUẬN 43 1.9 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 43 1.9.1 Đặc điểm tuổi giới 43 1.9.2 Triệu chứng lâm sàng 44 1.9.2.1 Đau đầu 44 1.9.2.2 Rối loạn thị giác 44 1.9.2.3 Đái nhạt 44 1.9.2.4 Rối loạn nội tiết 45 1.9.2.5 Rối loạn tâm thần 45 1.9.3 Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh 46 1.9.4 Kết phẫu thuật 47 1.9.4.1 Kết lấy u 47 1.9.4.2 Kết thay đổi thị lực 48 1.9.4.3 Kết thay đổi nội tiết 49 1.9.4.4 Biến chứng 50 : KẾT LUẬN 52 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH BẢNG Bảng 3.1 Phân bố bệnh nhân theo giới Error: Reference source not found Bảng 3.2 Phân bố bệnh nhân theo tuổi Error: Reference source not found Bảng 3.3 Tiền sử phẫu thuật Error: Reference source not found Bảng 3.4 Giải phẫu bệnh u sọ Error: Reference source not found Bảng 3.5 Triệu chứng lâm sàng .Error: Reference source not found Bảng 3.6 Kích thước u cộng hưởng từ Error: Reference source not found Bảng 3.7 Đặc điểm u cộng hưởng từ Error: Reference source not found Bảng 3.8 Vị trí u .Error: Reference source not found Bảng 3.9 Kết lấy u Error: Reference source not found Bảng 3.10 Kết lấy u theo kích thước u .Error: Reference source not found Bảng 3.11 So sánh khả lấy u theo tiền sử phẫu thuậtError: Reference source not found Bảng 3.12 So sánh khả lấy u theo tính chất u Error: Reference source not found Bảng 3.13 Kết thay đổi thị lực Error: Reference source not found Bảng 3.14 Kết biến đổi nội tiết trước sau mổ Error: Reference source not found Bảng 3.15 Đặc điểm nội tiết trước mổ .Error: Reference source not found Bảng 3.16 Biến chứng sau mổ Error: Reference source not found BIỂU Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo giới Error: Reference source not found Biểu đồ 3.2 Phân bố nhóm tuổi Error: Reference source not found Biểu đồ 3.3 Tiền sử phẫu thuật Error: Reference source not found Biểu đồ 3.4 Phân nhóm loại u sọ Error: Reference source not found Biểu đồ 3.5 Triệu chứng lâm sàng .Error: Reference source not found Biểu đồ 3.6 Kích thước u Error: Reference source not found Biểu đồ 3.7 Tính chất u Error: Reference source not found Biểu đồ 3.8 Vị trí u .Error: Reference source not found Biểu đồ 3.9 Khả lấy u Error: Reference source not found Biểu đồ 3.10 Kết thị lực sau mổ Error: Reference source not found Biểu đồ 3.11 Biến chứng sau mổ Error: Reference source not found HÌNH U sọ nằm sọ trước, sau Phần lớn u sọ u lành tính (u màng não, u sọ hầu, u tuyến yên…), số ác tính, u phát triển từ từ, triệu chứng kích thước lớn chèn ép vào giao thoa thị giác gây hội chứng tăng áp lực sọ phát hiện, gây khó khăn cho phẫu thuật .1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lịch sử phẫu thuật nội soi điều trị u sọ 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Tại Việt Nam 1.2 Giải phẫu sọ 1.2.1 Hệ thống xương sọ 1.2.2 Hệ thống cấp máu não vùng sọ , 1.2.2.1 Động mạch cảnh 1.2.2.2 Động mạch đốt sống – thân 1.3 Một số u sọ hay gặp 1.3.1 Nang khe Rathke 1.3.2 Chordoma 1.3.3 U sọ hầu .10 1.4 Các phương pháp phẫu thuật u sọ 13 1.4.1 Các phương pháp phẫu thuật mở nắp sọ 13 1.4.2 Phẫu thuật qua mũi xoang bướm sử dụng kính vi phẫu 14 1.4.3 Phẫu thuật nội soi qua mũi xoang bướm 14 1.4.3.1 Chỉ định 14 1.4.3.2 Chống định 15 1.4.3.3 Phương pháp phẫu thuật nội soi qua mũi-xoang bướm u sọ .15 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 1.5 Đối tượng nghiên cứu 23 1.5.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân .23 1.5.2 Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 23 1.6 Phương pháp nghiên cứu 23 1.6.1 Thiết kế nghiên cứu 23 1.6.2 Nội dung nghiên cứu 24 1.6.2.1 Đặc điểm dịch tễ 24 1.6.2.2 Tiền sử: 24 1.6.2.3 Hỏi bệnh 24 1.6.2.4 Các triệu chứng, hội chứng lâm sàng 24 1.6.2.5 Cận lâm sàng: 25 1.6.2.6 Chẩn đoán hình ảnh: 25 1.6.2.7 Kết phẫu thuật nội soi 25 1.6.2.8 Mô bệnh học 26 1.6.3 Quy trình phẫu thuật nội soi qua mũi-xoang bướm u sọ 26 1.6.3.1 Phương tiện 26 1.6.3.2 Kĩ thuật 26 1.6.4 Theo dõi biến chứng sau phẫu thuật nội soi 27 1.6.4.1 Chảy máu tổn thương động mạch cảnh 27 1.6.4.2 Rò dịch não tuỷ 27 1.6.4.3 Viêm màng não, áp xe não 28 1.6.4.4 Các biến chứng nội tiết 28 1.6.4.5 Rối loạn điện giải 28 1.6.4.6 Biến chứng tổn thương mũi 28 1.6.4.7 Biến chứng mắt 28 1.6.4.8 Liệt dây thần kinh sọ 28 1.6.4.9 Tử vong 28 1.6.5 Xử lý số liệu 29 1.6.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 29 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 1.7 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 30 1.7.1 Dịch tễ học 30 Phân bố bệnh nhân theo giới 30 Bảng 3.4 Giải phẫu bệnh u sọ 32 1.7.2 Triệu chứng lâm sàng 34 Bảng 3.5 Triệu chứng lâm sàng 34 1.7.3 Đặc điểm u cộng hưởng từ 35 1.7.3.1 Kích thước u 35 1.7.3.2 Tính chất u 35 Bảng 3.7 Đặc điểm u cộng hưởng từ 35 1.8 Kết phẫu thuật u phương pháp nội soi 37 1.8.1 Kết lấy u .37 1.8.1.1 Tổng quát kết lấy u 37 1.8.1.2 Kết lấy u theo kích thước u 38 Bảng 3.10 Kết lấy u theo kích thước u 38 1.8.1.3 Kết lấy u theo tiền sử phẫu thuật 38 1.8.1.4 Khả lấy u theo tính chất u 39 1.8.2 Kết thay đổi thị lực .39 1.8.3 Kết biến đổi nội tiết trước sau mổ 40 1.8.4 Bién chứng sau mổ .41 : BÀN LUẬN 43 1.9 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 43 1.9.1 Đặc điểm tuổi giới 43 1.9.2 Triệu chứng lâm sàng 44 1.9.2.1 Đau đầu 44 1.9.2.2 Rối loạn thị giác 44 1.9.2.3 Đái nhạt 44 1.9.2.4 Rối loạn nội tiết 45 1.9.2.5 Rối loạn tâm thần 45 1.9.3 Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh 46 1.9.4 Kết phẫu thuật 47 1.9.4.1 Kết lấy u 47 1.9.4.2 Kết thay đổi thị lực 48 1.9.4.3 Kết thay đổi nội tiết 49 1.9.4.4 Biến chứng 50 : KẾT LUẬN 52 ĐẶT VẤN ĐỀ U sọ nằm sọ trước, sau Phần lớn u sọ u lành tính (u màng não, u sọ hầu, u tuyến yên…), số ác tính, u phát triển từ từ, triệu chứng kích thước lớn chèn ép vào giao thoa thị giác gây hội chứng tăng áp lực sọ phát hiện, gây khó khăn cho phẫu thuật Điều trị phẫu thuật khối u sọ thách thức phẫu thuật viên thần kinh u lớn liên quan mạch máu lớn Lựa chọn đường mổ thích hợp đóng vai trò quan trọng cho thành công phẫu thuật Đường mổ kinh điển cho loại u vùng đường mổ mở qua hộp sọ trán thái dương tuỳ phẫu thuật viên Nhược điểm lớn đường mổ qua hộp sọ dễ tổn thương nhu mô não mạch máu lớn có hỗ trợ hệ thống định vị kính vi phẫu Ngày can thiệp khối u tầng trước sọ qua mở sọ áp dụng với khối u có kích thước lớn Vài năm gần đây, với phát triển phẫu thuật nội soi, hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật khối u sọ tầng trước qua đường mũi- xoang bướm ngày phát triển Việt Nam, đặc biệt phẫu thuật u tuyến yên mang lại nhiều tiện ích với ưu điểm : an toàn, biến chứng tổn thương nhu mô não mạch máu, thời gian hậu phẫu ngắn, khó chịu cho người bệnh Với kinh nghiệm thu nhận từ phẫu thuật u tuyến yên qua mũi – xoang bướm nội soi, Khoa phẫu thuật thần kinh Bệnh viện Việt Đức phát triển đường mổ cho phẫu thuật khối u khác sọ u sọ hầu, u màng não kích thước nhỏ… Để có cách nhìn khái quát vai trò phẫu thuật nội soi khối u sọ, tiến hành đề tài nghiên cứu: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh đánh giá kết điều trị u sọ phẫu thuật nội soi Bệnh viện Việt Đức” nhằm hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh u sọ Đánh giá kết điều trị u sọ phẫu thuật nội soi TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lịch sử phẫu thuật nội soi điều trị u sọ 1.1.1 Trên giới Lịch sử phẫu thuật nội soi sọ thực tế lịch sử phẫu thuật tuyến yên Ca phẫu thuật tuyến yên Sir Victor Horsley vào năm 1889 qua đường mở trán ông không công bố kết , Schloffer xem cha đẻ phẫu thuật tuyễn yên đại Năm 1906, ông công bố báo cáo khả phẫu thuật tuyên yên qua xương bướm thực phẫu thuật vào năm 1907 Năm 1910, Oskar Hirsh, bác sĩ tai mũi họng, giới thiệu đường mổ qua xương bướm, xuyên vách để tới tuyến yên, mà sử dụng đến ngày Cushing thực ca phẫu thuật tuyến yên ông vào 1909 sử dụng phương pháp Hirsh Tuy nhiên, khó khăn rò dịch não tuỷ, kiểm soát chảy máu, phù não sau mổ, ảnh hưởng đến thị lực tỉ lệ tái phát, cuối ông từ bỏ đường mổ qua xương bướm theo đường mở nắp sọ Đây bước lùi lớn đường mổ qua xương bướm phần lớn phẫu thuật tuyến yên thực qua đường mở nắp sọ 35 năm Từ năm 1956, phẫu thuật viên người Pháp Gerard Guiot thực 1000 ca phẫu thuật tuyến yên qua xương bướm Học trò Giuot, Jules Hardy cách mạng hoá đường mổ qua xương bướm ông sử dụng phẫu thuật vi phẫu trang bị dụng cụ vi phẫu vào năm 1967 Ống nội soi cứng ngày Karl Storz phát minh năm 1965 ông kết hợp hệ thống quang học Hopkins sợi quang để mang ánh sáng xuống đầu ống soi Ống nội soi cho phép cải thiện thị trường, mang đến hình ảnh toàn cảnh phóng đại từ đầu dụng cụ kính hẹp Đến ống nội soi đại phát minh, phẫu thuật nội soi xoang cạnh mũi trở nên phổ biến Khởi đầu với Messerklinger, vào năm 1970, ông xuất ấn phẩm chẩn đoán điều trị bệnh viêm xoang nội soi Phẫu thật nội soi xoang cạnh mũi tiến nhanh chóng phổ biến ấn phẩm Kennedy, Stammberger cộng từ năm 1980 Phẫu thuật nội soi tuyến yên áp dụng rộng rãi Jankowski năm 1992 báo cáo từ Jho Carrau năm 1997, đánh dấu khởi đầu phẫu thuật nội soi tuyến yên đại Cappabianca cộng người phát triển đội ngũ phẫu thuật nội soi đưa nhiều cải tiến kĩ thuật tử đầu năm 2000 Những phẫu thuật sọ tiến ngày có hai phẫu thuật viên với thao tác bốn tay 1.1.2 Tại Việt Nam Tại bệnh viện Việt Đức, phẫu thuật qua xoang bướm thực từ năm 2000 với u tuyến yên, u sọ hầu u sọ khác Phẫu thuật nội soi qua xoang bướm thực từ năm 2010 đến thành thường quy , 1.2 Giải phẫu sọ 1.2.1 Hệ thống xương sọ Nền sọ tạo nên phần sàn khoang sọ, ngăn cách não với cấu trúc vùng mặt vùng cổ xương móng Giải phẫu sọ phức tạp không đánh giá trực tiếp lâm sàng Phẫu thuật mà không nắm xác giải phẫu trở thành thảm hoạ Nền sọ trước gồm năm xương: (1) xương sàng, (2) xương bướm, (3) xương chẩm, (4) xương thái dương, (5) xương trán Có ba vùng tự nhiên nhận thấy nhìn sọ từ xuống Gồm hố sọ trược, sau Tuy 1.9.2 Triệu chứng lâm sàng 1.9.2.1 Đau đầu Đau đầu triệu chứng hay gặp nhất, xuất 51 tổng số 52 bệnh nhân, chiếm 98,1% Đây triệu chứng thường gặp nghiên cứu Dương Đại Hà với tỉ lệ 86,7%, Phan Trung Đông với tỉ lệ 77,7% Tuy nhiên, theo nghiên cứu Ricardo J Komotar tỉ lệ đau đầu 35,5% Theo chúng tôi, khác đau đầu triệu chứng chủ quan, không đặc hiệu Ngoài ra, nước Âu-Mỹ trình độ y tế phát triển sàng lọc, phát sớm bệnh, không đến lúc đau đầu bệnh nhân đến khám bệnh Đau đầu biểu tăng áp lực nội sọ thân khối u choán chỗ hộp sọ, u xâm lấn não thất ba gây tắc nghẽn lưu thông dịch não tủy 1.9.2.2 Rối loạn thị giác Rối loạn thị giác gặp 48 bệnh nhân chiếm 92,3% Các triệu chứng rối loạn thị giác giảm thị lực, khuyết thị trường, tổn thương gai thị Tỉ lệ chiếm 67,8% theo Shozo Yamada , 75,8% theo Ricardo J Komotar Tỉ lệ cao nghiên cứu có bệnh nhân có u kích thước cm Các triệu chứng thị giác gây khối u chèn ép vào thần kinh thị giác, giao thoa thị giác, tăng áp lực nội sọ gây phù gai thị 1.9.2.3 Đái nhạt Đái nhạt trước mổ nghiên cứu có 12 bệnh nhân chiếm 23,1% Đái nhạt trước mổ biểu tiểu nhiều lít/24 giờ, tỉ trọng nước tiểu 1,003 áp lực thẩm thấu 200 mosmol/lít Đái nhạt u sọ thuộc thể đái tháo nhạt trung ương, nguyên nhân khối u chèn ép vào cuống tuyến yên, vùng đồi gây giảm sản sinh hormon chống niệu ADH , Tỉ lệ đái nhạt trước mổ tương tự kết 44 nghiên cứu Shozo Yamada với tỉ lệ 24,7% , Ricardo J Komotar với tỉ lệ 32,3% 1.9.2.4 Rối loạn nội tiết Trong nghiên cứu chúng tôi, rối loạn nội tiết gặp 33 bệnh nhân với tỉ lệ 63,5% Rối loạn nội tiết trẻ em gây biến đổi thể nặng nề khối u phát triển từ trước bệnh nhân trưởng thành Các biến đổi gồm đái nhạt, chậm phát triển thể chất, chậm phát triển sinh dục Chậm phát triển thể chất biểu tình trạng nhi tính tình trạng lùn: phát triển xương chậm lại, thể còi cọc, thấy rõ đến tuổi dậy Các tuyến sinh dục đặc điểm giới tính phụ không phát triển Con trai không võ giọng, gái vú có lớp mỡ dẹp ngực , Ở người lớn biểu tình trạng suy tuyến yên giảm khả tình dục, rối loạn kinh nguyệt, đái nhạt Kết nghiên cứu tương đồng với nghiên cứu Shozo Yamada với tỉ lệ rối loạn nội tiết 66% , Ricardo J Komotar với tỉ lệ 55,8% 1.9.2.5 Rối loạn tâm thần Chúng gặp bệnh nhân có biểu rối loạn tâm thần, chiếm 9,6% với biểu thay đổi nhân cách, suy giảm trí nhớ Ở bệnh nhân 40 tuổi, tỉ lệ suy giảm trí nhớ lên đến 50% Sự suy giảm trí nhớ tổn thương đến thể vú đường kết nối thể vú với hệ thống hải mã, hệ vòm bó vú-dưới đồi 45 Tác giả Ricardo J Komotar et al 2012 He Dong Van, Duy Pham 2015 Đau đầu % Rối loạn thị giác % Rối loạn nội tiết % Đái nhạt trước mổ % 35,5 75,8 55,8 32,3 98,1 92,3 63,5 23,1 1.9.3 Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh Nghiên cứu gặp u có kích thước lớn 40 mm (6/52 bệnh nhân với tỉ lệ 11,5%) không gặp u có kích thước 20 mm Chủ yếu u khoảng kích thước từ 20 đến 40 mm, chiếm 88,5% Kết phù hợp với kết nghiên cứu Shozo Yamada cộng Những khối u lớn kích thước 40 mm, tập trung vùng não thất ba khó để thực lấy u qua đường mũi – xoang bướm mở nắp sọ Trong 52 bệnh nhân, u dạng hỗn hợp gồm phần nang phần đặc chiếm tỉ lệ cao (59,6%) U dạng đặc chiếm tỷ lệ cao thứ (26,9), thấp u dạng nang (13,5%) Nghiên cứu tỉ lệ u dạng hỗn hợp chiếm tỉ lệ cao nhất, giống nghiên cứu tác giả Ricardo J Komotar 2012 Tuy nhiên nghiên cứu Shozo Yamamda, tỉ lệ u dạng nang lại chiếm tỉ lệ cao Theo chúng tôi, khác khâu lựa chọn bệnh nhân để thực phẫu thuật nội soi, với u dạng nang khả thực phẫu thuật dễ dạng u dạng đặc Tác giả Shozo Yamada et al 2010 Ricardo J Komotar et al 2012 He Dong Van, Duy Pham 2015 Dạng nang % 78,9 24,6 Dạng đặc % 4,4 21,9 Hỗn hợp % 16,7 53,9 13,5 26,9 59,6 Về vị trí u, vùng não thất ba vùng yên chiếm tỉ lệ cao nhất, tương ứng 20/52 (chiếm 38,5%) 16/52 (chiếm 30,8%) Vùng dốc có 46 ca, chiếm 11,5%, có ca u nguyên sống ca ung thư vòm họng U xoang bướm có trường hợp, chiếm 13,5% u hố yên có trường hợp, chiếm 5,8% Như u hoành yên chiếm 69,3% hoành yên chiếm 30,7% Kết gần với kết Shozo Yamada 2010, với tỉ lệ u hoành yên chiếm 62,2% hoành yên chiếm 37,8% 1.9.4 Kết phẫu thuật 1.9.4.1 Kết lấy u Tỉ lệ lấy hết hoàn toàn khối u chiếm 59,6%, lấy u gần hoàn toàn chiếm 25%, lấy u phần chiếm 15,4% So với nhiều nghiên cứu Ricardo J., Shozo Yamada khả lấy u hoàn toàn thấp Chúng cho điều liên quan đến trình độ phẫu thuật viên Khả lấy u Lấy hết u Lấy gần hết Lấy phần Shozo Yamada et al 2010 77,8 18,9 3,3 Ricardo J Komotar et al 2012 66,9 24,6 8,5 He Dong Van, Duy Pham 2015 59,6 25 15,4 Khả lấy hết u nhóm có chưa có tiền sử phẫu thuật 26/52, Tác giả chiếm 50%, nhóm có tiền sử phẫu thuật 5/52, chiếm 9,6% Kiểm định Khi bình phương với p=0,014 cho thấy có khác biệt có ý nghĩa thống kê khả lấy hết u nhóm có tiền sử phẫu thuật chưa có tiền sử phẫu thuật, với p[...]... chẩn đoán là u nền sọ và được ph u thuật nội soi qua đường mũi-xoang bướm tại khoa Ph u thuật Thần kinh, bệnh viện Việt Đức trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015 1.5.1 Ti u chuẩn lựa chọn bệnh nhân - Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán là u nền sọ (bằng lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ), được ph u thuật nội soi và có kết quả mô bệnh học - Bệnh nhân đầy đủ hồ sơ bệnh án - Có... sắn, tham gia ph u thuật và theo dõi sau mổ - Chọn m u thuận tiện, cỡ m u ước lượng khoảng 30 bệnh nhân Chúng tôi đã lấy được 52 bệnh nhân 1.6.2 Nội dung nghiên c u Các chỉ ti u nghiên c u được thu thập theo bệnh án m u nghiên c u (phần phụ lục) 1.6.2.1 Đặc điểm dịch tễ - Tuổi - Giới - Nghề nghiệp 1.6.2.2 Tiền sử: - Ph u thuật, đặc biệt ph u thuật liên quan đến bệnh u nền sọ hiện tại - Bệnh toàn thân,... phương pháp ph u thuật u nền sọ 1.4.1 Các phương pháp ph u thuật mở nắp sọ Có rất nhi u đường ph u thuật khác nhau được áp dụng để đi u trị u nền sọ Tùy thuộc vào vị trí và kích thước khối u, các đường ph u thuật có những u điểm và nhược điểm riêng Ph u thuật bằng kính vi ph u, lựa chọn đường mổ thích hợp đóng vai trò quan trọng đến thành công của ph u thuật Từ trước tới nay, đường mổ kinh điển trán – thái... làm ảnh hưởng đến đánh giá kết quả ph u thuật - Bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên c u 1.6 Phương pháp nghiên c u 1.6.1 Thiết kế nghiên c u - Phương pháp nghiên c u là phương pháp mô tả lâm sàng, không có đối chứng, tiến c u - Thời gian nghiên c u: Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015 - Mọi thông tin chỉ ti u nghiên c u tác giả trực tiếp khai thác, đánh giá, 23 điền vào bệnh án m u có sắn, tham gia ph u. .. ph u thuật nội soi u nền sọ trước và các nguy cơ của ph u thuật, gây mê - Buổi tối trước ngày mổ: vệ sinh mũi họng sạch sẽ, khí dung (gồm kháng sinh Ampicilin và Salbutamol) - Kiểm tra các xét nghiệm: nội tiết, điện giải, công thức m u - Các bệnh lí phối hợp và thuốc đi u trị đang dùng (thuốc đi u trị nội tiết và bệnh toàn thân khác) - Chuẩn bị CD ghi hình ảnh chụp CHT và/ hoặc CLVT 64 dãy để chuẩn... phần nang và phần đặc ; thấy được ảnh hưởng đến các c u trúc 11 xung quanh Ngày nay là chỉ định bắt buộc để chẩn đoán và chuẩn bị trước mổ u sọ h u + Sinh hoá: xét nghiệm các hormon nội tiết, thấy suy giảm của trục dưới đồi-tuyến yên 12 Hình1 .4 Hỉnh ảnh u sọ h u trên cộng hưởng từ T1W trước và sau khi ph u thuật (Nguồn “Principles of Neurological Surgery”) 1.4 Các phương pháp ph u thuật u nền sọ 1.4.1... + Kích thước u: 4cm là lớn + Tính chất u: dạng nang đơn thuần, dạng đặc đơn thuần, hỗn hợp đặc và nang dựa vào tín hi u trên T1W, T2W + Mức độ ngấm thuốc đối quang từ 1.6.2.7 Kết quả ph u thuật nội soi Trong quá trình ph u thuật, chúng tôi đánh giá - Tính chất u trong mổ: mềm dễ lấy hay đặc khó lấy 25 - Khả năng lấy u: dựa vào quá trình lấy u trong mổ và theo dõi trên... 0,05 1.6.6 Vấn đề đạo đức trong nghiên c u - Tất cả bệnh nhân trong nhóm nghiên c u đ u được giải thích kĩ về tình trạng bệnh, phương pháp ph u thuật, các nguy cơ, biến chứng có thể xảy ra do gây mê, do ph u thuật và kí cam kết đi u trị - Ph u thuật được thực hiện bởi nhóm ph u thuật viên được đào tạo căn bản, có kinh nghiệm - Tất cả thông tin bệnh nhân đ u được giữ bí mật - Bệnh nhân được hẹn tái... không giảm khả năng quan sát, ph u tích các mạch m u, thần kinh nền sọ và các c u trúc xung quanh so với kĩ thuật mở nắp sọ thông thường Tuy nhiên đường mổ này hẹp, trường mổ cần nhi u ánh sang, khó vén não, và cần ph u thuật viên có kinh nghiệm sử dụng kính vi ph u 1.4.2 Ph u thuật qua mũi xoang bướm sử dụng kính vi ph u Trong khoảng 30 năm trước nhứng năm 1950, ph u thuật qua mũi xoang bướm không... Sau đó, từ 1956, Gerard Guiot đã thực hiện trên 1000 ca ph u thuật tuyến yên qua xương bướm Jules Hardy đã cách mạng hoá đường mổ qua xương bướm khi ông sử dụng ph u thuật vi ph u và trang bị dụng cụ vi ph u vào năm 1967, đạt được những thành công đáng kể Và từ đó, kỉ nguyên ph u thuật qua mũi xoang bướm dưới kính vi ph u được mở ra , Tuy nhiên, nhược điểm của kính vi ph u là góc nhìn không rộng , và
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị u nền sọ bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Việt Đức, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị u nền sọ bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Việt Đức, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị u nền sọ bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Việt Đức, U nền sọ có thể nằm ở nền sọ trước, giữa hoặc sau. Phần lớn u nền sọ là các u lành tính (u màng não, u sọ hầu, u tuyến yên…), một số ít ác tính, vì vậy u phát triển từ từ, ít triệu chứng cho tới khi kích thước lớn chèn ép vào giao thoa thị giác hoặc gây h

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn