Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4

28 196 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2016, 21:54

Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4 Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4 Trang A MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài: Nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá đại hoá nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh đại Thời đại công nghệ thông tin đến nhanh có tác động mạnh mẽ đến tất mặt đời sống xã hội Công nghệ thông tin động lực quan trọng phát triển, với số ngành công nghệ cao khác làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội đất nước Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực giáo dục Đảng Nhà nước quan tâm Cụm từ “ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học” ngày nhiều người nhắc đến trường phổ thông, cao đẳng đại học Công nghệ thông tin ứng dụng vào việc thiết kế “Giáo án điện tử” trọng nhà trường chủ trương sở giáo dục đào tạo Tuy nhiên, không giáo viên có hiểu biết chưa việc sử dụng “Giáo án điện tử” để hỗ trợ dạy học Giáo viên biến tiết dạy “Giáo án điện tử” thành buổi trình chiếu cho học sinh xem ghi phô diễn hình ảnh Họ biến máy chiếu Projector thành “bảng đen thứ hai” để thay cho việc phải viết bảng, hay thay cho việc sử dụng đồ dùng dạy học Sử dụng máy chiếu không phù hợp, lạm dụng máy chiếu, nội dung trình chiếu dư thừa, không phù hợp (ví dụ, với nội dung đơn giản, diễn đạt lời, hay đồ dùng dạy học khác mà sử dụng đến máy chiếu, lại có nhiều hình ảnh không phù hợp với nội dung dạy ) Vì vậy, hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học chưa cao Khi học sinh chưa thực có hứng thú học tập dẫn đến chất lượng học tập giảm sút Trong học tập không theo kịp bạn, em chán học Từ đó, nảy sinh ngồi học nói chuyện, làm việc riêng, trêu chọc bạn, cư xử với bạn chưa tốt … Nếu thiếu giáo dục thầy cô, nhà truờng dẫn đến hậu không tốt cho hệ trẻ Là giáo viên dạy lớp Trang Bốn, xác định phải có trách nhiệm giáo dục móng, hình thành nhân cách từ ban đầu cho học sinh Trong giảng dạy, trau dồi tay nghề, tham khảo tài liệu, tìm tòi phương tiện thông tin để áp dụng số biện pháp số kinh nghiệm để khơi dậy học sinh niềm hứng thú học tập tiết học có hiệu Từ kết học tập tốt Vậy để có tiết dạy học tốt, ta cần hiểu rõ vai trò công nghệ thông tin việc dạy học nói chung dạy học môn Đạo đức Tiểu học nói riêng nào? Ứng dụng vào dạy học Đạo đức Tiểu học cho hợp lý? Đó vần đề có ý nghĩa khoa học thực tiễn thu hút quan tâm giáo viên Để giải vấn đề xin đưa số kinh nghiệm “Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn Đạo đức lớp Bốn” II Mục đích chọn đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học môn Đạo đức lớp Bốn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn này, nâng cao hiệu giáo dục nhà trường III Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu: Nhiệm vụ đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Đạo đức 2.Phương pháp nghiên cứu: Để nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát sư phạm Trang - Phương pháp nghiên cứu sư phạm IV Giới hạn nghiên cứu: - Trong khuôn khổ đề tài này, nghiên cứu soạn giảng giáo án điện tử Đối tượng nghiên cứu cách sử dụng phương tiện công nghệ thông tin để phục vụ dạy học môn Đạo Đức lớp - Thời gian nghiên cứu từ tháng 09/2013 – tháng 02/2014 V Điểm kết nghiên cứu Việc nghiên cứu soạn giảng giáo án điện tử giúp xác định nhiều vấn đề mới, cụ thể: - Hiểu rỏ công cụ soạn giảng Power Point - Thành thạo việc giảng dạy giáo án điện tử - Cách thiết kế học giáo án điện tử hiệu Trang B NỘI DUNG I Lịch sử đề tài: Ngày nay, việc đổi phương pháp dạy học trường phổ thông nhà nước xã hội quan tâm Định hướng đổi phương pháp dạy học xác định Nghị Trung ương Khóa VII (1.1993), Nghị Trung ương khóa VIII (12.1996), thể chế hóa Luật giáo dục (2005) Đặc biệt, theo Luật Giáo dục điều 82.2 ghi: “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Như vậy, theo quy định Luật giáo dục, giáo viên phải chuyển dần từ phương pháp dạy học truyền thống (giáo viên giử vai trò trung tâm) sang phương pháp dạy học tích cực – lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, tạo cho học sinh hứng thú học tập Ngoài ra, giáo viên phải bồi dưỡng cho học sinh kĩ nhận biết chất vấn đề, có lực tư độc lập vận dụng sáng tạo kiến thức học vào thực tiễn Để đạt điều đó, giáo viên phải tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trình dạy học II Cơ sở lý luận: Khái niệm “Công nghệ thông tin”: Công nghệ thông tin ( IT – Information Technology) ngành ứng dụng công nghệ quản lý xử lý thông tin, ngành sử dụng máy tính phần Trang mềm để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền thu nhập thông tin Theo Nghị 49/CP Chính phủ ngày tháng năm 1993 “công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kĩ thuật đại- chủ yếu kĩ thuật máy tính viễn thông- nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin phong phú tiềm lĩnh vực hoạt động người xã hội Như vậy, công nghệ thông tin tập hợp phương tiện công cụ kĩ thuật đại máy tính, máy chiếu Projector, mạng Internet… để cung cấp nguồn tài nguyên vô phong phú, đa dạng cho lĩnh vực đời sống người xã hội Đặc biệt, ngày Internet với kết nối băng tầng rộng tới tất trường học giúp cho việc ứng dụng kiến thức, kĩ hiểu biết công nghệ thông tin vào dạy học dần trở thành thực Vai trò công nghệ thông tin với dạy học: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trình dạy học nhu cầu thực tế cấp thiết lí sau: Thứ nhất, hệ thống giáo dục phương Tây, công nghệ thông tin thức đưa vào chương trình học phổ thông Người ta nhanh chóng nhận nội dung công nghệ thông tin có ích cho tất môn học khác Do đó, việc ứng dụng vào dạy học trường phổ thông Việt Nam phù hợp với quy luật phát triển thời đại Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học phù hợp với chủ trương, sách Đảng Nhà nước Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ: “từng bước phát triển giáo dục dựa công nghệ thông tin…công nghệ thông tin đa phương tiện tạo thay đổi lớn hệ thống quản lí giáo dục, Trang chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cách mạng phương pháp dạy học Như vậy, Bộ Giáo dục Đào tạo xác định đường phát triển cho giáo dục Việt Nam “dựa công nghệ thông tin” phương tiện để thúc đẩy “cách mạng phương pháp dạy học” – nghĩa thay đổi phương pháp dạy học nhà trường Thứ ba, công nghệ thông tin góp phần đại hóa phương tiện dạy học, phần mềm dạy học Activestudio, Powerpoint…sẽ giúp giáo viên tạo giảng phù hợp nhu cầu học sinh, giúp học sinh có nhiều phương pháp tiếp thu kiến thức Đặc biệt, giúp cho giáo viên tạo lớp học mang tính tương tác hai chiều: giáo viên – học sinh ngược lại Điều phù hợp với quan điểm Bộ Giáo dục Đào tạo “học trình thu nhận thông tin có định hướng, có tái tạo phát triển thông tin; dạy trình phát thông tin giúp người học thực trình cách có hiệu quả” Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh tiếp nhận thông tin học hiệu biến thông tin thành kiến thức Đồng thời, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, khai thác nhiều giác quan người học để lĩnh hội tri thức Thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp giáo viên rút ngắn thời gian giảng dạy, có thời gian đầu tư cho trình dẫn dắt, tạo tình có vấn đề để kích thích tư sáng tạo học sinh Học sinh dễ dàng hình dung có khái niệm xác hình ảnh, vật, tượng tiếp xúc với chúng hình ảnh trực quan (hình tư liệu, đồ, đoạn phim tư liệu …) Thứ năm, việc ứng dụng tin học vào dạy học xu hướng tất giáo dục tiên tiến giới Ngoài ra, xét góc độ tâm lí lứa tuổi, học sinh tiểu học giai đoạn phát triển nhận thức đường nhận thức em không thoát khỏi quy luật: từ trực quan sinh động Trang đến tư trừu tượng thực tiễn Do đó, việc sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học để cung cấp cho em tư liệu trực quan sinh động (tranh ảnh, đồ, phim tư liệu…), giúp em biết hiểu chất vấn đề hoàn toàn phù hợp với em Mặt khác, Việt Nam đường đổi hội nhập nên không tiếp nhận tiến khoa học kĩ thuật Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nước ta vấn đề cần thiết III Thực trạng vấn đề: Thuận lợi: -Đội ngũ giáo viên đào tạo chuẩn chuẩn, yêu nghề, mến trẻ, ham học hỏi chịu khó đầu tư cho tiết dạy -Được quan tâm cấp lãnh đạo nhà trường, bậc phụ huynh học sinh Học sinh đến lớp có phòng học khang trang thoáng mát, có sân chơi rộng rãi, tạo cho em có không khí học tập thoải mái Nhà trường trang bị máy chiếu để giáo viên sử dụng cho tiết dạy mình.Với sở vật chất tương đối đầy đủ tận tâm dạy dỗ thầy , cô giáo việc đổi phương pháp tạo hấp dẫn tiết học hơn, học sinh dễ tiếp thu kiến thức hơn, thích học Từ giúp em học tập cách tích cực, chủ động, sáng tạo tự tin - Nhà trường có máy tính trang bị internet, giúp cho giáo viên thuận tiện việc cập nhật thêm thông tin, tư liệu cho nội dung giảng Khó khăn: a Về phía học sinh: Trang - Đa số học sinh vùng nông thôn, nên đồ dùng học tập em thiếu thốn Nhiều trẻ quan tâm cha mẹ Một số trẻ tự ti, nhút nhát, ngôn ngữ yếu Học sinh thụ động học b Về phía giáo viên: - Trong dạy giáo viên thường cho học sinh quan sát tranh tập sau dùng phương pháp hỏi đáp để rút kiến thức học, học sinh thảo luận có thảo luận việc thảo luận chưa hiệu cho lắm, học sinh đóng vai xử lý tình huống, chơi trò chơi giáo viên sợ nhiều thời gian - Do công nghệ thông tin giáo viên, nên việc ứng dụng vào việc dạy học gặp nhiều hạn chế IV Nội dung nghiên cứu: Cách soạn dạy giáo án điện tử: Sau bước để soạn dạy giáo án điện tử Bước 1: Chọn giảng hay phần giảng thích hợp: Tuy nhiên, theo tôi, có ba điểm để định nên soạn giáo án điện tử hay không - Một mong muốn giáo viên tổ chức hoạt động học tập tích cực cách liên kết hình ảnh với lời nói cách tự nhiên, cách vận dụng hình ảnh ngôn từ cô đọng slide Power Point để khơi gợi hay kích thích liên tưởng tưởng tượng học sinh (Sự liên tưởng tưởng tượng tạo nhiều cách thức suy nghĩ nhiều dạng hoạt động học tập) Trang - Hai nội dung chủ yếu dạy đòi hỏi phải mở rộng chứa đựng số ý tưởng khai thác thành tình có vấn đề - Ba nguồn tư liệu hình ảnh phong phú liên quan đến nội dung dạy sẵn có (có thể truy cập từ Internet hay nguồn tài nguyên khác băng đĩa ghi âm, ghi hình, phim ảnh… điều quan trọng ý tưởng sẵn có kinh nghiệm người biên soạn) Bước 2: Lập dàn ý trình bày Đây giai đoạn quan trọng Ở giai đoạn này, có ba nội dung chủ yếu mà người soạn thiết phải hình dung rõ ràng nháp - Thứ phần kiến thức cốt lõi trình bày cách ngắn gọn cô đọng - Hai câu hỏi, hoạt động học tập tập học sinh cần thực - Thứ ba hình ảnh (tĩnh động), âm thanh, sơ đồ, bảng biểu… sử dụng để minh họa kiến thức hay để giúp học sinh thực hoạt động học tập Thoạt đầu, giáo viên miêu tả thành phần kiến thức Theo kinh nghiệm, để dàn ý dạy trở nên rõ ràng, trình bày ý tưởng dạy dạng slide, nhờ dễ dàng biến thành soạn Bước 3: Tìm tư liệu văn bản, tư liệu hình ảnh, âm chuẩn bị công cụ biên soạn Tư liệu tìm nhiều nguồn khác nhau: sách báo, tạp chí, internet, từ CD, VCD, DVD nhập vào máy tính phần mềm thích hợp Bước 4: Viết giáo án điện tử Trang 10 Đây hoạt động đòi hỏi nhiều kỹ thuật sử dụng máy tính, đặc biệt phần mềm Power Point Sau đây, xin nêu số mẹo để soạn thảo giáo án điện tử nhanh hiệu - Soạn Slide nội dung thật hoàn chỉnh mặt: (hiệu ứng), Font chữ cỡ chữ, màu nền, màu ……Sau copy toàn Slide cho trang sau, cần thay đổi phần Text nội dung, tất hiệu ứng chọn giữ nguyên, không cần chọn lại - Cài đặt đường dẫn đặc biệt cho câu hỏi để linh hoạt đặt câu hỏi trình bày minh hoạ cho giảng Lúc cần, tự định trình bày hay không trình bày, đặt câu hỏi hay không đặt câu hỏi, tùy đối tượng học sinh, không cần phải phô diễn hết giảng - Đặt hình ảnh, âm chương trình song song, không cần cắt chèn vào giảng, mở giảng ta mở đồng thời chương trình Thao tác chèn thường nhiều thời gian gây nhiều biến động cho giảng chép chép lại Lưu file giáo án dạng Slide Show để tránh thời gian phải mở từ đầu chọn Slide Show cho giảng Một số ý nhỏ định lớn đến kết dạy giáo viên cách trình bày giảng * Một số điều cần lưu ý: + Font chữ phải dễ đọc, rõ ràng Ví dụ font Arial, Times New Roman + Màu chữ phải rõ phông Ví dụ chữ màu xanh đậm, đỏ hay đen trắng hay xanh nhạt Tránh việc dùng tranh ảnh bị trùng màu với chữ, nội dung + Cỡ chữ vào khoảng 28 trở lên để học sinh dễ đọc Trang 14 + Câu hỏi kiểm tra: nội dung “Giữ gìn công trình công cộng” + Trò chơi khởi động: “Giữ gìn công trình công cộng” - Bài +Giới thiệu hình ảnh minh họa hoạt có liên quan đến nội dung học từ giới thiệu phần ghi nhớ cho học sinh + Bài tập 1: thảo luận nhóm đôi- trình bày -> tạo hiệu ứng Đ-S tương ứng + Bài tập 3: làm phiếu tập.-> tạo hiệu ứng kiểm tra kết - Củng cố : trò chơi củng cố * Phần giáo án sử dụng chương trình Power Point: Slide 1: Phần giới thiệu Trang 15 Slide 2: văn nghệ khởi động Miêu tả: Bấm chuột vào hình đất để phát nhạc Slide 3: Trờ chơi Miêu tả: Có loại trái hình Ứng loại trái câu hỏi Chọn loại trái tương ứng câu xuất Chọn loại trái khác loại trái vừa chọn trước câu hỏi tương ứng biến mất, câu hỏi tương ứng xuất Giáo viên cho học sinh tự chọn loại trái Trang 16 cho Có thể kiểm tra hết hay kiểm tra với hai câu Slide 6: Giới thiệu Trang 17 Slide đến slide 18 giới thiệt thông tin liên quan đến thiên tai xảy năm hoạt động nhân đạo người Trang 18 Slide 19 – 20 Các câu hỏi gợi ý dẫn đến phần ghi nhớ Slide 21: Rút phần ghi nhớ học Trang 19 Slide 22 : Xem đoạn phim nói lòng nhân Slide 23: Bài tập Miêu tả: sử dụng kết hợp thẻ đúng-sai dạy Khi chọn ngẫu nhiên câu đó, câu chọn đổi màu, đồng thời kết xuất tương ứng Nếu câu chọn chữ Đúng Nếu câu chọn sai thì chữ Sai Trang 20 Slide 24: Bài tập Miêu tả: sử dụng phiếu tập Sau làm xong gọi học sinh đọc trước lớp kiểm tra Gọi học sinh chọn ngẫu nhiên câu đó, câu chọn đổi màu, đồng thời kết xuất tương ứng Nếu câu chọn đồng ý khoanh tròn trước câu tương ứng, ngược lại dấu gạch chéo Trang 21 Slide 25-26: Trò chơi củng cố: Chăm sóc vườn hoa Miêu tả: Có câu hỏi tương ứng với loại hoa Chọn ô câu hỏi tương ứng xuất Trả lời xong hoa nở Trang 22 Slide 27-28 : dặn dò kết thúc tiết học Kết đạt được: Sau thực giải pháp, thấy tiết học Đạo đức lớp có nhiều kết tốt - Hỗ trợ tích cực việc giảng dạy cho học sinh sử dụng nhiều “kênh truyền tải” minh họa cho nội dung giảng - Trong tiết học, em chủ động tiếp thu kiến thức mới, không tình trạng bỡ ngỡ, thụ động học tập - Học sinh hiểu biết cách vững có thói quen tốt học tập - Các em biết hoà vào tập thể lớp, tham gia thảo luận tích cực, hăng hái tham gia phát biểu xây dựng - Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp chủ động mặt thời gian, chủ động hoạt động, giúp việc tổ chức hoạt động hiệu hơn, tiết học sôi Trang 23 - Các em tiếp thu học cách nhẹ nhàng, yêu thích học môn Đạo đức Bảng số liệu kết môn Đạo đức tính đến cuối học kì I sau: A+ Sĩ số Đầu năm Giữa học kì I Cuối học kì I 29 29 29 SL 15 23 A % 27,6 51,8 79,4 SL 21 14 % 72,4 48,2 20,6 Bài học kinh nghiệm Qua thực tế giảng dạy rút dược học kinh nghiệm là: + Giáo viên phải nhiệt tình với công tác giảng dạy theo phương pháp + Lựa chọn, phối hợp phương pháp phù hợp với nội dung, yêu cầu giáo dục học, phù hợp với đặc điểm trình độ học sinh, quỹ thời gian với hoàn cảnh, điều kiện thực tế lớp học phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia + Động viên, khuyến khích, khen ngợi em học sinh kịp thời + Giáo viên phải làm cho học sinh thấy đồ dùng học tập quan trọng việc học tập tất môn học + Công nghệ thông tin giáo án, đóng vai trò hỗ trợ cho trình giảng dạy giúp giáo viên cung cấp cho học sinh nhiều nguồn tư liệu khác vật, tượng như: kênh chữ, kênh hình, phim tư liệu…để cho học sinh tự tìm tri thức cho Từ đó, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh học tập Trang 24 + Máy móc phương tiện giúp cho giảng hay hơn, sinh động song không tất cả, có phương pháp giảng dạy đạt hiệu cần thiết Hiệu tiết học tập trung vào vai trò người thầy Người thầy không người truyền thụ kiến thức mà phải biết cách dẫn dắt học sinh tham gia tích cực giảng kết phải xem học sinh lĩnh hội tri thức + Power Point chương trình ứng dụng, ta cần nắm vững nguyên tắc thiết kế, làm không khó Chỉ khó cách thiết kế, cách thể ý tưởng người mà Trang 25 C KẾT LUẬN Công nghệ thông tin sử dụng phổ biến có tác động mạnh mẽ đến tất lĩnh vực đời sống xã hội Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ngày trở nên cấp thiết Nếu biết khai thác tốt ứng dụng hiệu công nghệ thông tin vào việc thiết kế giảng việc tiếp thu kiến thức học sinh trở nên dễ dàng Giáo viên cung cấp cho học sinh kiến thức từ nhiều kênh khác vấn đó, học sinh tự rút tri thức cho Điều cần thiết phù hợp với mục tiêu giáo dục nước ta “phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả hợp tác; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh” Đó niềm mong mỏi hy vọng tất người làm công tác giáo dục Hi vọng tương lai không xa, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học trở nên phổ biến để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam Trên kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy giảng dạy môn Đạo đức Đề tài không tránh khỏi hạn chế, mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp, Ban giám hiệu cấp lãnh đạo để tiết dạy Đạo đức cho học sinh hứng thú hiệu hơn, học sinh đến trường thực sự: “Mỗi ngày đến trường ngày vui” “Học mà vui – Vui mà học” Tôi xin chân cảm ơn! Phước Thạnh, ngày tháng năm 2014 Người viết Trang 26 Dương Thị Tích Trang 27 DANH MỤC THAM KHẢO Sách Đạo Đức - Bộ Giáo dục đào tạo Chuyên đề giáo dục tiểu học Lê Tùng Lâm, Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Lịch sử “Các nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020” Tạp chí giáo dục - Tạp chí lí luận – khoa học giáo dục * Bộ Giáo dục đào tạo, số 215 (kì – 6/2009) http://violet.vn/ http://www.gdtd.com.vn/ Trang 28 MỤC LỤC A: Mở đầu .Trang I Lý chọn đề tài Trang II Mục đích chọn đề tài Trang III Nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu Trang IV Giới hạn nghiên cứu Trang V Điểm kết nghiên cứu Trang B: Nội dung Trang I Lịch sử đề tài Trang II Cơ sở lý luận Trang III Thực trạng vấn đề Trang IV Nội dung nghiên cứu Trang IV Nội dung nghiên cứu Trang Cách soạn dạy giáo án điện tử: Trang Ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế giảng Đạo đức Trang 11 Kết đạt Trang 22 Bài học kinh nghiệm Trang 23 C: Kết luận Trang 25 Danh mục tham khảo Trang 26 *Ghi chú: Đề tài có kèm theo đĩa CD minh họa nội dung dạy Đạo đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4, Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4, Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn đạo đực lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn