Nhận định về những sai lầm tai hại... - Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ

39 374 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 11:25

Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ Nhận định sai lầm tai hại 1- Ðối Với Dân Tộc Nhận định sai lầm tai hại Ðảng Cộng Sản Việt Nam Dân Tộc Phật Giáo Việt Nam Ai biết, chủ nghĩa Cộng sản Karl Marx hoàn thành nhằm tiêu diệt chủ nghĩa Tư toàn giới, sau chiến tranh giới lần thứ nhất, Lê nin thành công việc thiết lập chế độ cộng sản nước Nga vào năm 1917 Kể từ đó, sau đại chiến giới lần thứ hai bắt đầu chiến tranh lạnh, giới chia làm hai phe rõ rệt Cộng sản Tư đối nghịch cách không khoan nhượng Phe cộng sản nhằm "đào mồ chôn sống phe Tư bản" để làm bá chủ giới, cộng sản phong trào quốc tế Cộng sản chủ trương độc tài chuyên chính, giai cấp công nhân lãnh đạo, gây căm thù đấu tranh giai cấp kẻ giàu người nghèo, hứa hẹn lấy nhà giàu chia cho người nghèo để mang lại cơm no áo ấm cho họ dùng cách mạng bạo lực để thực mục đích - sức mạnh phát từ nòng súng châm ngôn Cộng sản chủ trương tiêu diệt tôn giáo, họ người vô thần vật, tôn giáo họ, Karl Marx nói, "thuốc phiện" loài người mà bọn Tư lợi dụng để ru ngủ nhân dân lao động hòng dễ bề bóc lột Người dân Nga sống cảnh nghèo khổ bị áp chế độ Nga hoàng từ lâu, nghe chủ trương lời hứa hẹn tất nhiên tán thành chủ nghĩa cộng sản, nhờ mà cộng sản thành công Nga Nhưng nói thiết nghĩa tốt cho nước Nga tốt cho Việt Nam Mỗi nước có vấn đề riêng vấn đề phải giải theo bối cảnh lịch sử, văn hóa phong tục tập quán nước Cái bất hạnh cho dân tộc Việt Nam người cộng sản Việt Nam không ý thức điều Như vừa nói trên, giới chia làm hai phe Cộng sản Tư bản, đâu, nước thuộc địa nhược tiểu Phi châu, Á châu Mỹ châu La tinh giành độc lập sau chiến thứ hai, theo Cộng sản Tư núp chiêu "chống cộng sản để bảo vệ giới tự do" mà can thiệp vào công việc nội nước Cũng thế, theo Tư Cộng sản lại núp chiêu "giải phóng dân tộc" để bành trướng chủ nghĩa cộng sản Việt Nam trường hợp Sau chiến tranh giới lần thứ hai, hầu thuộc địa Á châu độc lập đa số chẳng theo phe nào, dân nước sống hòa bình để xây dựng đất nước Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ củng cố độc lập non trẻ họ, có nước Việt Nam khốn khổ chiến tranh tàn phá suốt hai mươi chín năm trời (1946-1975) người cộng sản Việt Nam đưa vận mệnh nước Việt Nam ràng buộc vào với sống quyền lợi phe cộng sản quốc tế Giá người Việt Nam thời không cộng sản quốc tế mà dân tộc thật sự, Nehru Ấn Ðộ, Sukarno Nam Dương hay Nasser Ai cập v.v dân tộc Việt Nam tránh hai mươi chín năm chiến tranh ý thức hệ Quốc Cộng tương tàn lực ngoại bang chi phối Năm 1946, thực dân Pháp trở lại Việt Nam với hy vọng chiếm lại thuộc địa cũ Nhưng, người nhớ, sau chiến thứ hai, nước Pháp kiệt quệ, làm đủ khả để thực giấc mơ ? Song phe Tư chi tiền súng đạn đề nhờ thực dân Pháp "ngăn chặn cộng sản tiến xuống vùng Ðông Nam Á để bảo vệ giới tự do", Việt Nam thuộc địa cũ Pháp, người Pháp có lý để trở lại nước Tư khác trực tiếp nhảy vào Ngược lại, cộng sản Việt Nam kêu gọi toàn dân đứng lên chống đế quốc xâm lược để "bảo vệ tiền đồn phe Xã hội chủ nghĩa" Thế Việt Nam trở thành đấu trường để hai phe Cộng sản Tư đọ sức Ðể tạo cho lí đáng, người Pháp đưa cựu hoàng Bảo Ðại dựng lên phủ Bảo hoàng chống cộng để bảo vệ độc lập quốc gia, dùng người Việt bắn giết người Việt, cảnh "nồi da xáo thịt" bắt đầu kéo dài đến năm 1975 (sẽ nói sau) Khốn nỗi, bên cạnh ông Bảo hoàng ông mũi lõ, mắt thau, tóc quăn da đen, người dân Việt yêu nước mà tin ông Bảo hoàng "bảo vệ độc lập quốc gia" ? Về điểm này, phe Cộng sản khôn phe Tư bản, họ dùng người xứ, họ cho vay tiền bạc, súng đạn cố vấn hậu trường mà thôi, họ không đưa quân lính nước cộng sản khác đến trực tiếp chiến đấu chiến trường Bởi thế, người Cộng sản xứ tạo cho vẻ "chính nghĩa chống ngoại xâm", tuyệt đại đa số nhân dân tin ủng hộ họ lòng yêu nước Vì lẽ tám mươi năm phải sống ách thống trị thực dân Pháp, đánh đuổi quân Pháp để dành độc lập mà chẳng hoan nghênh sẵn sàng hy sinh, cuối Cộng sản thắng Sau thảm bại trận Ðiện Biên Phủ, người Pháp thấy không đủ sức theo đuổi chiến tranh, mà tiếp tục, nước Pháp nợ nần chồng chất Do đó, năm 1954, Pháp thỏa hiệp với cộng sản Việt Nam chia đôi nước Việt Nam theo hiệp định Genève, cắt từ vĩ tuyến 17 trở Bắc cho cộng sản để Pháp rút quân về, sau chín năm bắn giết đốt phá Sau Pháp rút đi, cộng sản tiếp thu Hà Nội cai trị toàn miền Bắc, bắt đầu thực chủ nghĩa cộng sản (mà thời kháng chiến chưa dám làm sợ lòng dân) chuẩn bị cho căm thù đấu tranh giai cấp, tức đánh đuổi kẻ thù bên rồi, phải toán kẻ thù bên Những kẻ thù bên ? Ðó : "Trí, Phú, Ðịa, Hào, Tôn giáo, Lưu manh" phải "đào tận gốc trốc tận rễ" Nghĩa trí thức - đặc biệt Quốc Dân Ðảng - người giầu, địa chủ, cường hào, tôn giáo, lưu manh, đào tận gốc trốc tận rễ có nghĩa phải tiêu diệt cho hết ! Và Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ căm thù đấu tranh giai cấp diễn năm 1956, hình thức Cải cách Ruộng đất "ôn nghèo gợi khổ" kéo dài suốt sáu tháng trời Mỗi xã có đội cải cách Trung ương đảng phái về, gồm toàn người xa lạ, từ miền Trung Những người miền Bắc phái vào miền Trung, người khác xứ tình cảm địa phương dễ bề thẳng tay tàn ác mà không sợ bị nhận diện Khẩu hiệu đội cải cách : "Nhất đội nhì trời" Cũng miền Nam năm 1975, cộng sản khí "thừa thắng xông lên", công trường làm thủy lợi, cộng sản trương hiệu "Thằng trời đứng bên, thủy lợi tiến lên thay trời !" "vắt đất nước, thay trời làm mưa", ngông cuồng ! Một ông vua thời phong kiến xưng "thiên tử" (con trời), ngày đội cải cách đảng cộng sản "bố trời" người muốn kêu xin điều phải nói : "Con cúi đầu xin đèn trời soi xét" Oái ăm thay ! Một đảng trị đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đánh đổ vua chúa phong kiến, thực dân đế quốc để mang lại "độc lập tự hạnh phúc" cho toàn dân, lại bố trời ! Quyền lợi lợi lộc làm hư hỏng người đến Khi đội xã họ đến nhà nghèo xã, xưa chuyên cày thuê cuốc mướn, chăn trâu cắt cỏ cho nhà giàu, người làm mõ xã Những người gọi "thành phần cốt cán" đội cải cách giao cho công việc "nghiên cứu điều tra" xem địa chủ, cường hào, phú nông, trí thức (tức đảng viên Quốc dân đảng), rơi vào thành phần bị bắt giam riêng nơi để chờ ngày đem đấu tố coi nắm chết tay Trong thời gian khổ chủ bị giam canh gác cẩn mật, thân nhân không đến gần, đến bị tội lây Sở dĩ đội cải cách giao cho người nghèo xã làm công việc quan trọng người nghèo khổ hay mang lòng ghen ghét oán hận, kinh Phật nói "bần khổ đa oán" (nghèo khổ nhiều oán), dễ bị kích động để trở thành căm thù, mà có căm thù tố khổ thành công Sau thành phần cốt cán nghiên cứu điều tra xong, đội cải cách định ngày đưa khổ chủ đấu tố Các khổ chủ đưa đến đấu trường mà đội gọi "Tòa án nhân dân", thường cánh đồng bãi đất rộng Ở đấu trường, đài cao dựng lên (như lễ đài) dành cho đội cải cách "bồi thẩm đoàn" (dĩ nhiên người nghèo mù chữ xã) Tòa án nhân dân ngồi Các khổ chủ cúi đầu quì dưới, hai tay bị trói giặt sau lưng Khi đội cải cách luận tội, có điều oan ức muốn kêu, khổ chủ phải nói : "Con cúi đầu xin đèn trời soi xét " Ngày tất dân xã (mỗi gia đình để người già nhà giữ nhà) phải đến dự để tố khổ chủ (tất nhiên họ học tập trước rồi) Ðại khái họ kể : "Ngày trước chúng mày bóc lột chúng tao, cho chúng tao vay nặng lãi ; ngày giỗ ngày tết chúng tao phải đưa gà, trứng gà, thịt lợn, gạo nếp đến biếu chúng mày, tính đến có hàng ngàn hàng vạn gà, trứng ; làm thuê cho chúng mày chúng mày cho chúng tao ăn đói, lại đánh đập hành hạ chúng tao, v.v v.v " Có nhiều trường hợp tố cha, vợ tố chồng, trò tố thầy, anh em họ hàng tố lẫn Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ nguyên nhân bất hòa gia đình trước Tố xong, tòa án nhân dân định tội kết án tử hình, tất đám đông phải hô to ba lần : "Tử hình ! Tử hình ! Tử hình !" vừa hô vừa giơ tay đấm lên hư không ba Thế khổ chủ bị bịt mắt lại đưa đến trói vào cột dựng sẵn đội hành gồm năm người đứng nhắm bắn, khổ chủ gục đầu xuống kết liễu đời ! Người ta kể có trường hợp bắn bắn lại lần khổ chủ chết Sau hồi vỗ tay hoan hô, đám đông về, để mai hoan hô nữa, hết xã đến xã khác ! Sau đó, tài sản khổ chủ tử hình, gọi "quả thực" chia cho thành phần cốt cán, người gian nhà, người giường, bàn, ghế, hòm, cối xay, cối giã, cày, bừa, bát đĩa nồi niêu, giần sàng rổ rá, chổi cùn, rế rách , nghĩa có chia Như nói trên, đấu tranh căm thù giai cấp diễn suốt sáu tháng trời, toàn miền Bắc chết chóc nhiều, đến bảy trăm nghìn người (trong đó, có nhiều trường hợp, cán nói với nguyên văn sau : ("Cộng sản chặt đầu cộng sản đau chứ") đảng cộng sản Việt Nam phải lệnh sửa sai và, người cán kể nói : "Hồ chủ tịch đích thân đứng xin lỗi nhân dân" Nhưng có điều mỉa mai đảng cộng sản Việt Nam thường tự hào không sai lầm, chí, hồi bị cộng sản giam nhà tù Phan Ðăng Lưu Bà Chiểu, Gia Ðịnh, năm 1977, nghe hát loa đài, ca tụng đảng "chân lý", đảng "mặt trời", lại phải sửa sai ? Một điều đau đớn dù có sửa sai, có xin lỗi bảy trăm nghìn người mạng tài sản họ tiêu tan ! Tuy nhiên, chưa hết chết chóc Vì sau sửa sai, người ta lại chém giết Chả là, thời gian tố khổ, có nhiều người thù oán riêng tư, "mượn gió bẻ măng" dựa vào đấu tố mà tố bậy, tố oan để trả tư thù Do đó, sửa sai, thân nhân khổ chủ chết bị tố oan, trở lại giết kẻ tố oan để trả thù Chẳng hạn trường hợp anh "cốt cán" xã bị cụt ngón tay trỏ từ thuở nhỏ, đến thời cải cách tố khổ, dùng ngón tay cụt mà tố đến mười người Ðối với người nói : "Tao chăn trâu cắt cỏ cho mầy, cho tao ăn đói không trả công chớ, lại chặt ngón tay tao !" Sau nầy anh bị giết lại thời gian sửa sai Con số người chết trường hợp nhiều Thật bầu không khí căm thù ngút trời mà từ bốn nghìn năm lịch sử chưa có Sư cụ chùa Long Khánh xã Vũ Ðoài - nơi bị quản thúc mười năm (1982-1992) - bị tố đảng viên Quốc dân đảng bị giam hai tháng, đến sửa sai tha, không chết Còn người nọ, nghèo phải làm công, thật nhân hậu, người chủ nhà thương tình, túng thiếu vay thóc ăn người chủ cho vay mà không lấy lãi Ðến thời cải cách, người ta buộc ông phải tố người chủ, ông ta đành phải lên tố Ông ta nói : "Tao nghèo khổ phải làm thuê làm mướn cho mầy, cho tao ăn hai bữa cơm no, tối trả công tao đấu gạo ; tao túng thiếu đến vay thóc mầy, cho vay không, không lấy lãi " Ðội cải cách phải cho người lôi cổ ông ta xuống, không cho tố Lại xã nọ, ông Linh mục bị đưa đấu tố, Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ người đứng tố bà đanh đá xã, bà ta tên Ðức Khi ông Linh mục quì đấu trường, bà Ðức (Ðức mà thất đức) đứng trước xỉa xói vào mặt ông Linh mục chửi bới tệ, bà ta nói : "Tu hành mầy, có mà tu hú ; tu mà ăn thịt gà cá gỡ cho béo vào, mặt phèn phẹt theo cộng sản mà làm hại dân hại nước ! ?" Lập tức đội cải cách sai người lên kéo bà ta ra, bà hăng máu, không chịu nói : "Chưa hết ! Nó nhiều tội lắm, chưa tố hết" Nhưng người bịt miệng bà ta người cầm tay lôi bà ta Có lẽ bà ta dạy nói "đi theo Quốc gia, theo Tây mà làm hại dân hại nước", lúc bà hăng say, quên bẵng mà nói lầm "đi theo cộng sản" ? Sau ông Linh mục đưa (1992) chưa ! Kể từ sau ngày cải cách đấu tố trở đi, thân nhân họ hàng địa chủ, cường hào, trí thức, sư, linh mục bị gọi thằng đường gặp người nông dân lớn bé già trẻ nào, phải khoanh tay cúi đầu chào : "Con xin chào ông nông dân, xin chào bà nông dân !" Người ta kể chuyện em bé gái sáu tuổi bế em trai chơi, bà già thân nhân địa chủ gặp khoanh tay cúi đầu chào : "Con xin chào bà nông dân bế ông nông dân chơi !" ! Thật chuyện cười nước mắt Chưa hết, sư cụ chùa Long Khánh xã Vũ Ðoài, sau tha về, hôm ngày 15 (ngày rằm), cụ nấu xôi cúng Phật, cụ đơm xôi vào đĩa, bà già tín đồ xã ra, trông thấy, họ nói : "Mầy không đơm xôi cúng Phật, đồ phản động dơ dáy ! Việc vườn Ðể xôi cho chúng tao đơm, vườn làm cỏ !" Ôi ! Luân thường đạo lý : "Than ôi ! Văn minh Ðông Á trời thâu sạch, lúc nầy cương thường đảo ngược ru ?" (Tản Ðà) Nhà thơ biết trước, qua đời, khỏi phải chứng kiến cảnh đau lòng Kể từ sau ngày cải cách, tôn ti trật tự xã hội đảo lộn, luân thường đạo lý đổ nát, cảnh tố cha, vợ tố chồng, anh em họ hàng tố lẫn nhau, tất giá trị tinh thần truyền thống sụp đổ Cuộc cải cách nầy chiến tranh ý thức hệ huynh đệ tương tàn ròng rã hai mươi chín năm, khiến ba triệu người chết, bốn triệu người bị thương nửa triệu trẻ em sinh quái thai giá đắt mà dân tộc Việt Nam phải trả để đổi lấy học thuyết phi nhân vô luân mà bị loại bỏ mảnh đất thí nghiệm lần cách bảy mươi tư năm (1917-1991) Những phải chịu trách nhiệm cho thảm họa ? Trên kể sơ qua nét tổng quát đấu tố mà thôi, chi tiết liên quan đến cách làm việc, thủ đoạn khủng bố, cách đối xử với khổ chủ thời gian họ bị giam cầm trước thức đưa đấu trường để bị tố xử bắn, thật khủng khiếp, diễn tả Sau toán kẻ thù "có nợ máu" với nhân dân rồi, đảng cộng sản Việt Nam hứa với nhân dân xây dựng xã hội công bằng, có cơm ăn áo mặc, ai, kẻ giàu người nghèo, không nạn người bóc lột người, làm thuê làm mướn cho ai, nông nghiệp giới hóa toàn quốc ; cụ già sáu mươi tuổi trở lên, không sức lao Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ động, có "An dưỡng đường", cụ phòng khang trang đẹp đẽ, có người phục vụ chu đáo Xã hội cộng sản ăn mày, trộm cướp, đĩ điếm, nghiện ngập, hút xách, có công ăn việc làm, nạn thất nghiệp, tóm lại thiên đường mặt đất Và sau mặt đất dân số tăng lên đông quá, không đủ chỗ ở, đưa bớt lên mặt trăng ! ! Ðể thực lời hứa lấy ruộng địa chủ chia cho nông dân, đảng cộng sản chia ruộng cho dân cách đồng cấp "Sở hữu chủ" hẳn hoi Bằng sở hữu chủ phải cắm ruộng để chứng tỏ quyền sở hữu người Và để thực không làm thuê làm mướn cho ai, đảng bảo dân thành lập Tổ đổi công (một loại Hợp tác xã nhỏ), nghĩa Tổ năm nhà tùy ý, hợp lại với nhau, hôm cày cấy cho nhà này, ngày mai cày cấy cho nhà khác, hết lượt Thuế nông nghiệp lúc nhẹ, nhân dân vui mừng lắm, nói theo danh từ thời thượng "hồ hởi phấn khởi" Từ bao đời nay, "ơn Bác ơn Ðảng", người nông dân thực có mảnh ruộng làm chủ mảnh ruộng Ðời sống nông dân giai đoạn tương đối sung túc, dân tin yêu đảng Nhưng tiếc hồ hởi phấn khởi chẳng bao lâu, đến năm 1960, đảng bắt dân phải góp hết ruộng vào Hợp tác xã lớn để "làm chủ tập thể" không sở hữu riêng Nông dân có đem góp hết vào Hợp tác xã : trâu bò, cày bừa, cối xay, cối giã, trục lúa v.v tóm lại tất nông cụ riêng trước xung vào Hợp tác xã Người nông dân nhiên thấy hoàn toàn người vô sản, hai bàn tay để làm thuê lấy điểm, có khác trước làm thuê cho "bọn địa chủ tàn ác bóc lột", cho ăn ngày hai bữa cơm no, tối trả công đấu gạo ; làm thuê cho Hợp tác xã không cơm, tối lại trả cho tám lạng hay cân thóc đựng vào mo cau mang (một cân thóc sáu lạng gạo, người khỏe ăn bữa không no) Bởi người dân nói với "Hợp tác lên to lấy mo đựng thóc" Một ông "cắc cớ" lại nói "Hợp tác lên to đói hết rồi", bị gọi Ủy ban nhân dân xã Xã bảo : "Anh nói nói xấu cách mạng, bôi nhọ chế độ ?" Ông cắc cớ trả lời : "Ðâu dám ! Ý muốn nói Hợp tác xã lên to hết đói rồi, nghĩa không đói nữa, no đủ cả" Thế ông cắc cớ thong thả Lại "nhà thơ" làm câu thơ sau : Sáng bước chân bụng đói Trưa lưng lửng tối ta thôi, bị gọi Ủy ban gán cho tội bôi bác chế độ Nhà thơ phủ nhận bảo thơ có bốn câu tứ tuyệt, nhân dân truyền tụng có hai câu đầu mà bỏ hai câu cuối Làm cho thơ không trọn nghĩa Ông xã hỏi hai câu cuối anh ? Nhà thơ đọc : Ðói no chi quản thời chinh chiến Mỹ cút bác với Ông xã nói : "Ừ, hay !" Thế nhà thơ thung dung Ðến năm 1980, Ðảng cộng sản thấy cách làm ăn tập thể kiểu Hợp tác xã bết bát quá, chẳng chịu gắng sức làm, lại lãng phí, có phá ngầm nữa, lẽ họ có làm mà không hưởng, không lời đảng nói "làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu", nên họ chẳng thiết tha gì, làm qua loa cho xong việc nhà chăm lo lợn gà Do đó, sản lượng nông nghiệp ngày giảm sút nặng nề, đảng đưa sách khoán sản phẩm, hy vọng cải thiện tình Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ hình Nhưng Hợp tác lấy sản nặng nên ông dân chẳng thóc đói hoàn đói Còn cụ già sáu bảy mươi tuổi, không làm ruộng sung vào đội trồng theo hiệu Bác Hồ "Trăm năm trồng người mười năm trồng cây" Loại trồng hai bên lề đường bạch đàn, xà cừ phi lao Hợp tác xã dùng chúng làm củi đốt nung gạch làm nhà kho Một hôm, có bảy tám cụ ông cụ bà vác đến trồng hai bên đường vào chùa Vũ Ðoài, cụ vào chùa nghỉ giải lao, hỏi cụ đâu cụ cho biết trồng lấy điểm Tôi tò mò hỏi cụ trồng điểm, cụ cho biết năm điểm lạng thóc Tôi nói : "Nghe đâu cụ có An dưỡng đường, có người phục vụ chu đáo mà, cụ phải trồng lấy điểm ?" Các cụ trả lời : "Chả biết sau nào, "ăn đứng đường"" An dưỡng đường mà cụ nói chệch ăn đứng đường lạ thật Ðã vậy, cụ trồng xong, ngày sau người ta bẻ nhổ hết vào ban đêm, em bé chăn trâu cho Hợp tác xã (trước chăn trâu cho địa chủ bóc lột) làm vè hoan hô cụ : Hoan hô cụ trồng Mười chết chín gật gù ! Các cụ chẳng vừa, làm vè "phản pháo" lại : Các cháu có mắt mù Mười gật gù đâu ? ! Nghĩa mắt cháu mười sống sót cây, mắt cụ mưới chết hết mười ! Thực cụ trồng chúng xuống để lấy điểm sống qua ngày thôi, chúng sống hay chết mặc, cụ đâu có quan tâm Còn người bẻ nhổ lại nghĩ chúng có lớn lên chẳng dùng, nhổ cho khuất mắt Nạn tham ô nông thôn phổ biến Nông dân phải trả sản nặng, thiếu phải bù lỗ, phải nói khó với ông lái máy cày máy bừa làm kỹ ruộng để cấy cho tốt lúa, ông máy cày hay cày lỏi ; hợp đồng bừa ba lượt ông bừa hai lượt Làm dối số dầu xăng mà hãng máy cày cấp cho máy Các ông lái máy cày lấy dầu xăng dối đem bán chợ đen, mà cày bừa ruộng không kĩ, lúa xấu Bởi nông dân phải nói khó với ông cày bừa cho kĩ Nhưng muốn phải luộc gà nấu xôi cho ông ăn được, dân gian có câu "Trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà" Trâu đen trâu thật, trâu đỏ máy cày sơn màu đỏ cách mạng Thật trớ trêu, phải biếu gà cho địa chủ bóc lột, ngày phải đút lót gà cho máy cày Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ! Nhưng sau máy cày nghĩ, ăn gà ăn thôi, không vui, nên máy cày lấy tiền gạo đưa nhà vợ ăn cho vui Rồi đến điện lực Ðiện nông thôn dùng để bơm nước vào đồng để cày bừa Ðến thời vụ, Hợp tác xã muốn có nước vào đồng trước để cày bừa, phải đưa thịt gạo nếp đến "lót tay" ông cán coi trạm điện bật cầu dao cho điện, không chờ, thời vụ mặc Nhưng Hợp tác xã sợ thời vụ lúa xấu, không đủ thóc đóng thuế cho nhà nước nguy, đành phải mang gạo thịt đi, chờ Bởi vậy, dân gian lại có câu tiếu lâm Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ thời đại : "Có kí lô oét có kí lô oắt" Oét tiếng kêu oen oét lợn, oắt (watt) đơn vị điện lực Hoặc câu không phần hóm hỉnh, : "Có cầu thớt có cầu dao" Cái thớt dùng để thái thịt luôn với dao, cầu dao cầu dao công tơ điện, có gạo thịt bật lên, không cúp xuống ! Lại làng xóm, nhà giả muốn có đèn điện thắp sáng nhà, vào ba ngày tết, đám cưới, đám ma v.v xin ông cán trạm điện cho phép câu điện vào, dĩ nhiên, phải có gà lợn gạo nếp đường dẫn lối Cho nên người dân lại có câu ca dao : Muốn cho điện sáng nhà Ruột lợn ruột gà phải nối đến nơi ! Thật buồn cười, trước cộng sản lên án tư nắm lấy phương tiện sản xuất để thao túng bóc lột dân lao động, cộng sản có máy cày, có trạm điện có tha dân đâu ! Những câu tiếu lâm, ca dao nạn tham ô nông thôn nhiều lắm, : Mỗi người làm việc hai Ðể cho cán mua đài (radio) mua xe Mỗi người làm việc ba Ðể cho cán xây nhà xây sân tiếu lâm lãnh vực khác nhiều, không chủ trương nói điều đó, nêu câu làm điển hình Cuối cùng, sách khoán sản phẩm thất bại, đến năm 1985 đảng cho khoán trắng Nghĩa cho dân thuê ruộng đóng thuế cho nhà nước, hệt sách phát canh thu tô "địa chủ bóc lột bị giết" trước kia, khác trước địa chủ cá thể, địa chủ tập thể đảng nhà nước Thế mèo lại hoàn mèo Rồi bắt đầu phá Hợp tác xã : nhà kho, sân kho, nhà nuôi lợn, nhà chăn tằm, nhà thuốc, vườn ươm cây, cửa hàng hợp tác xã, ao cá Bác Hồ, vườn Bác Hồ v.v phá hết, bán đấu giá hết Một hôm, có người xóm chùa rủ xem chỗ máy bay B52 Mỹ bỏ bom, ngạc nhiên Tôi hỏi bỏ bao giờ, ông ta bảo vài hôm nay, lại ngơ ngác không hiểu Sau lát ông ta nói dân chúng mua nhà nuôi lợn Hợp tác xã, họ đập phá lấy gạch, trông y B52 bỏ bom Lúc vỡ lẽ Mấy hôm trước có người thành phố Nam Ðịnh sang thăm cho quà hiệu Liên xô, bên hộp có chữ CCCP, không hiểu, đưa hỏi ông ta nghĩa gì, ông ta bảo chữ viết tắt câu : Các cha phá, phá, cô phá, cậu phá, phá, cháu phá, chắt phá, chút phá, chít phá, nói xong ông ta cười sằng sặc Tôi nghĩ bụng, thật chữ quái ác, định mệnh dân tộc ? Thảo mà đình chùa miếu mạo họ phá, hệ mà phá liệu đất nước Tôi nhớ lại thời "tiêu thổ kháng chiến" Bao nhiêu công sức lực, mồ hôi nước mắt nông dân đổ suốt phần tư kỷ để xây dựng, gom góp hết vào Hợp tác xã, tan thành mây khói, số tiền bán đấu giá tài sản chui vào đâu, ngườì dân Tổ tiên Việt Nam qua đời, kinh nghiệm sống đúc kết thành câu ngạn ngữ, ca dao ngắn gọn hay để dạy cháu đời sau lãnh vực Như luật Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ nhân cụ nói "Ðời cha ăn mặn đời khát nước", nghĩa kẻ làm điều ác sớm muộn phải chịu báo ác Về số phận cụ nói "Số giàu đến dửng dưng, số nghèo mắt tráo trưng nghèo" Ðúng vậy, thời cải cách, địa chủ cường hào bị tịch thu hết nhà cửa ruộng vườn, thóc gạo đồ dùng tiền bạc họ lấy sạch, chuồng trâu cho ở, giường chiếu không có, phải nằm đất, không ăn, phải mò cua bắt ốc sống qua ngày Vậy mà họ lại giàu có, nhà xây sân gạch, dư thóc lúa tiền bạc Trái lại, người ngày trước lấy họ chia ăn, sau lâu ăn hết, người chia nhà bán nhà, người đồ đạc bán đồ đạc, rút nghèo hoàn nghèo Có điều mỉa mai sau ngày cải cách, thân nhân địa chủ, cường hào bị gọi thằng kia, gặp họ phải cúi đầu chào ông nông dân bà nông dân, lại người đến nhà thân nhân cháu địa chủ, cường hào vay tiền vay thóc gọi họ cụ ông bà tùy tuổi tác, không dám gọi thằng Nhưng không lãnh vực mà cụ dạy bảo cháu kĩ lãnh vực làm ăn tập thể theo kiểu cộng sản Các lãnh vực khác thường có câu hay hai câu cùng, riêng lãnh vực làm ăn tập thể có tới ba câu, : "Cha chung không khóc ; nhiều sãi không đóng cửa chùa ; nhiều thầy rối ma, nhiều cha khó lấy chồng" Ngày người cộng sản Việt Nam không chịu học học tổ tiên ông cha, mà lại học ông Karl Marx, ông Lê-nin, tin ông nói hơn, hay hơn, nên bắt dân làm ăn tập thể, hao tiền tốn phí công mà chẳng nên việc Rồi đến lãnh vực trị thế, tổ tiên Việt Nam thiếu đường lối sách hay, vua Thánh Tôn (1054-1072) đời Lý, hôm ngồi xử án điện Thiên Khánh, có công chúa Ðộng Thiên đứng hầu bên cạnh Vua vào công chúa mà nói với quan : "Lòng trẫm yêu dân yêu trẫm vậy, hiềm trăm họ dại dột, làm bậy phải tội, trẫm thương Từ sau tội nhẹ tha, tội nặng giảm bớt đi" Hoặc Nguyễn Trãi : "Lấy nhân nghĩa thắng tàn, đem trí nhân trừ cường bạo" Những giá trị nhân cao quí đầy nhân tính thế, người cộng sản Việt Nam không học, lại học sách hận thù đấu tranh giai cấp, tố khổ nhân dân khiến trăm nghìn đồng bào vô tội phải chết oan ? ! Trở lại vấn đề khoán trắng sau tập thể Hợp tác xã thất bại Nghĩa (1985) ruộng đem khoán trắng cho dân, khốn nỗi trâu bò cày bừa tất nông cụ khác trước góp hết vào Hợp tác xã, Hợp tác xã giải thể, tài sản bán đấu giá, nông dân không trả lại gì, lại phải mua sắm đồ Nhưng khó trâu bò, hàng trăm nghìn đồng trâu, dân lấy tiền đâu mà mua ; xăng dầu lại đắt, không đủ sức thuê máy cày Vả lại, trước kia, vào Hợp tác xã bờ ruộng phải phá hết để làm thành "ruộng đồng cò bay thẳng cánh chó chạy cong đuôi" để cày máy Bây ruộng khoán trắng, nhà vài ba sào (một sào Bắc 366m vuông), dân lại phải đắp bờ lên để đánh dấu giữ nước, dù người có khả thuê máy cày chẳng cày Cho nên đa số nông dân dùng cuốc mai để cuốc bẩy ruộng, nhát cuốc giơ lên bập xuống, họ lại nói "Cơ giới hóa toàn quốc" ! Họ bảo "đảng ta" nói nông nghiệp Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ giới hóa toàn quốc mà ! Trẻ em bảy tám tuổi phải giới hóa toàn quốc Cuốc xong, nhà có nhiều người trẻ khỏe bừa lấy Cứ hai người kéo, người cầm bừa, người đường thấy khen : "Gớm, hai trâu khỏe !" họ cười với thông cảm Cảnh làm nhớ lại năm 1975 xem phim chiếu Tivi Sàigòn kể lại đời cụ Hồ Chí Minh (lúc phim cụ gọi anh Ba), từ bến Nhà Rồng Saigon cụ xuống tàu tìm đường cứu nước, mà nguyên nhân khiến cụ phải cụ thấy người dân phải làm thân trâu kéo cày Bây đây, sau gần nửa kỷ cách mạng thành công, xây dựng chủ nghĩa cộng sản, người dân lại phải kéo bừa thay trâu ! Ở Vũ Ðoài thấy người kéo bừa không kéo cày, nặng Cuộc đời thật đèn cù, quay hết vòng trở lại Còn tệ nạn xã hội trộm cướp, trấn lột, ăn mày, ăn hối lộ, nghiện ngập v.v nhan nhản Thế từ sau ngày cải cách đấu tố giết chết bảy trăm nghìn người, đảng cộng sản hứa hẹn với nhân dân miền Bắc xây dựng xã hội thiên đường mặt đất, đến ba mươi sáu năm (1956-1992) mà chưa thực được, có lẽ bánh vẽ ? Bây đến lượt miền Nam ? Như nói đoạn trên, sau trận Ðiện Biên Phủ, người Pháp thỏa hiệp với cộng sản chia đôi nước Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 trở Bắc thuộc cộng sản, từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thuộc Pháp Nhưng phe Tư Mỹ cầm đầu, thấy Pháp kiệt quệ, chín năm trời hao tiền tốn mà chẳng làm nên việc, gạt Pháp để trực tiếp can thiệp vào Việt Nam cách đưa ông Ngô Ðình Diệm dựng lên quyền Quốc gia chống cộng mạnh để bảo vệ giới tự Sau đó, cộng sản vin vào cớ mà lập gọi "Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam" để chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc Thế chiến tranh Quốc gia Cộng sản lại bắt đầu miền Nam Chính quyền ông Ngô Ðình Diệm ngày trở nên độc tài, gia đình trị có tính kì thị tôn giáo, nên lòng dân Sau tiêu diệt giáo phái khác, Cao Ðài, Hòa Hảo, năm 1963, ông Ngô Ðình Diệm tay đàn áp Phật giáo, toàn thể tăng ni Phật tử miền Nam phải đứng lên chống lại để bảo vệ đạo pháp Ðến tháng 11 năm 1963, chế độ ông Ngô Ðình Diệm bị lật đổ Năm 1965, sau gọi "sự kiện vịnh Bắc Việt", phủ Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc, đến năm 1966 đổ vào miền Nam nửa triệu quân Mỹ hàng chục nghìn quân nước đồng minh Thái Lan, Nam Hàn, Úc Ðại Lợi để trực tiếp chiến đấu, từ chiến trở nên ác liệt, chết chóc tàn phá khủng khiếp Với nửa triệu quân Mỹ quân đồng minh mà phe Tư không thắng phe Cộng sản Có nhiều nguyên do, nguyên diện đông đảo đoàn quân ngoại bang đất nước Việt Nam tạo thêm "chính nghĩa" bề cho cộng sản Việt Nam, khiến hiệu "chống Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc" họ trở thành thực, nhờ thế, cộng sản động viên toàn lực nhân dân miền Bắc phận lớn nhân dân yêu nước miền Nam có thiện cảm với cộng sản ủng hộ họ, cuối cộng sản thắng Về điểm Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ thôi, làm phải Cũng người thợ tập đóng bàn (vừa nói ông vừa vào bàn ăn), đóng chưa đóng khác, đóng phải được" Tôi nghe mà giật mình, người cộng sản quan niệm việc quản lý đất nước mà đơn giản ! Đến tháng năm 1982, cộng sản đưa Bắc quản thúc xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nghiệm lời nói ông cán Về nông nghiệp, nói phần 1, năm 1956, sau căm thù đấu tranh giai cấp, giết địa chủ, đảng cộng sản chia ruộng cho dân làm chủ lập Tổ đổi công làm lẫn cho : người thợ đóng bàn Đến năm 1960, đảng bắt đầu góp hết ruộng vào Hợp tác xã lớn để làm chủ tập thể : đóng bàn thứ hai Đến năm 1980, thấy lối làm ăn tập thể thất bại, đảng đề sách khoán sản phẩm : đóng bàn thứ ba Đến năm 1985, sách khoán sản phẩm chẳng gì, đảng cho khoán trắng : đóng bàn thư tư ! Nhưng bàn thứ tư lại méo mó, xấu xí ba trước nhiều, quay 180 độ để trở lại chế độ phát canh thu tô địa chủ ngày trước mà cộng sản giết ! Thế vỡ lẽ họ mò mẫm gặp làm nấy, làm, hỏng bỏ Chỉ khổ cho người dân hiền lành phải làm vật hy sinh nhóm người thử nghiệm tư tưởng ngông cuồng thiển cận họ ; suốt phần tư kỷ (1960-1985), phải đổ của, sức lực mồ hôi nước mắt để xây dựng Hợp tác xã làm chủ tập thể kiểu cộng sản, tất bị phá toang Đây nói nông nghiệp thôi, sống nông thôn, lãnh vực kinh tế cộng sản huy khác Nhưng thôi, bàn đóng lần chót bàn kinh tế thị trường tự kiểu tư ! Trở lại điều tra vụ mười hai tăng ni tự thiêu tỉnh Cần Thơ để phản đối sách đàn áp Phật giáo, mà cộng sản định gán cho Đ.Đ.Thích Huệ Hiền tội làm điểm cho Mỹ Ngụy tội hủ hóa để khiến cho chết mười hai vị tăng ni trở thành vô nghĩa, mưu đồ thất bại, không kí vào biên đúc kết để hợp pháp hóa cho mưu đồ họ Từ tình hình ngày căng thẳng ngày 3-3-1977 đến điểm cao cộng sản đến chiếm dụng Cô Nhi Viện Quách Thị Trang đường Trần Quốc Toản (phía sau Việt Nam Quốc tự mà trước họ chiếm rạp chiếu bóng lớn xây lên đó), giật bảng mang danh hiệu GHPGVNTN liệng xuống lề đường Ngay 11 hôm ấy, nhân danh Tổng Thư Kí Viện Hóa Đạo, kí thông tư kêu gọi tăng ni sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đạo pháp danh dự Giáo hội Đến ngày 6-4-1977, T.T Huyền Quang số vị khác bị bắt vào nhà tù Phan Đăng Lưu Bà Chiểu Gia Định Ít lâu sau, biết cố T.T Thích Thiện Minh bị bắt chết cách bí ẩn sở công an Sài gòn đường Trần Hưng Đạo Thật đau đớn, xót xa Đến ngày 10-12-1978, bị đưa tòa xét xử, T.T Huyền Quang tha về, vị khác phải thêm người tháng tù Sau tha về, lại tiếp tục làm việc Giáo hội cũ Khoảng đầu năm 1980, lần đầu Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ tiên cố Hòa thượng Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, T.T Trí Tịnh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng TT Minh Châu, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục, nhà nước cộng sản mời với tư cách cá nhân dự "gặp mặt đầu năm", ông Nguyễn Văn Linh, Bí Thư Thành ủy chủ trì Ba vị cho biết có Hòa thượng Thích Đôn Hậu vị đứng đầu tổ chức Phật giáo nước có mặt mục đích họp mặt bàn việc thống Phật giáo Việt Nam Tôi nghĩ lạ, việc thống Phật giáo mà ông Bí Thư Thành ủy đảng cộng sản lại chủ trì họp bàn, đảng cộng sản kiêm Giáo hội ? Sao mà tham ? Nhưng lúc nghe vị thuật lại biết ý kiến gì, lẽ ba vị mời dự họp với tư cách cá nhân không liên quan đến Giáo hội Từ trở đi, ba vị lại họp trình bày lại với Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo ý kiến họp yêu cầu Viện Hóa Đạo cho biết ý kiến T.T Huyền Quang chủ trương Viện Hóa Đạo thức mời cử đại diện dự họp đường hoàng Viện có ý kiến họp, ba vị họp với tư cách cá nhân Viện không dám lạm bàn Vả lại, việc thống Phật giáo việc chư tăng hai miền, không chư tăng Bắc, Nam họp lại với bàn bạc, mà nhà nước lại can thiệp vào làm Đất nước thống nhất, dĩ nhiên Phật giáo mong thống nhất, cho việc Phật giáo hai miền công việc nhà nước Về sau, cố Hòa thượng Trí Thủ bầu làm Trưởng ban vận động Thống Phật giáo, T.T Trí Tịnh Phó trưởng ban T.T Minh Châu làm Thư kí Từ ba vị họp luôn, có họp Hà Nội, lần họp về, vị đưa vấn đề trước Viện Hóa Đạo xin góp ý kiến, không dám bàn đến, lí Viện Hóa Đạo có thức mời dự họp bàn việc thống Phật giáo đâu, kể Ban vận động thống Phật giáo lập lập đâu, Viện Hóa Đạo không biết, Viện góp ý cho Thế vào khoảng cuối năm 1980, văn phòng Viện Hóa Đạo nhận văn thư cố Hòa thượng Trí Thủ ký tên với tư cách Trưởng ban vận động thống Phật giáo, xin đến thăm xã giao Viện Hóa Đạo vị giáo phẩm Viện tiếp đón vào ngày Tôi thảo văn thư phúc đáp hân hạnh tiếp đón phái đoàn vào ngày xin cho trước danh sách thành viên chức vụ phái đoàn để tiện việc xếp Hôm sau nhận danh sách từ chùa Xá Lợi gửi đến, gồm có : sư cụ Phạm Thế Long (ngày trước Bắc sư lấy họ Thích, từ cộng sản cai trị, họ bắt phải gọi theo họ tục, Phạm Thế Long Còn chùa coi hộ, tức gia đình, không gọi chùa (đây nằm âm mưu tiêu diệt Phật giáo dần dần), người mà ba mươi năm trước (1945-1980) kêu gọi niên tăng miền Bắc lúc "hãy tạm xếp cà sa khoác chiến bào", Phó chủ tịch Quốc hội cộng sản, làm Trưởng đoàn, cố Hoà thượng Trí Thủ Phó trưởng đoàn, T.T Trí Tịnh Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ đoàn viên, T.T Minh Châu đoàn viên, Đ.ĐTừ Hạnh (cựu Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia Định) đoàn viên Khi nhìn qua danh sách phái đoàn Ban vận động thống Phật giáo đến thăm "xã giao" Viện Hóa Đạo, cười thầm liên tưởng đến hai câu thơ đầu thơ "Nói chuyện với ảnh" nhà thơ Tản Đà : Người đâu giống đa tình Ngỡ lại với ta Vì danh sách, trừ cụ Phạm Thế Long ra, người "trong nhà", "tréo cẳng ngỗng" đến mỉa mai vị "chủ nhân ông" tự biến thành người khách xa lạ "thăm xã giao" nhà ! Đúng ngày định, phái đoàn đến Viện Hóa Đạo, T.T Huyền Quang, T.T Pháp Tri tiếp phái đoàn Sau nghi thức giới thiệu, sư cụ Phạm Thế Long đứng lên nói : "Thưa qúi vị ! Hôm phái đoàn Ban vận động thống Phật giáo đến đây, trước hết, để thăm Tổ đình Ần Quang tăng ni chùa Ần Quang, cầu chúc quí vị dồi sức khoẻ đạt nhiều thành tích tốt đẹp Sau xin thưa để quí vị rõ Đảng chủ trương đất nước thống nhất, Phật giáo phải thống Vậy mục đích đến hôm nay, vừa nói để thăm Tổ đình Ần Quang để xin quí vị góp ý kiến cho việc thống Phật giáo mà nhà chung cho Phật giáo nước" Khi cụ Phạm Thế Long dứt lời, ngồi xuống, gọi thư kí đưa hai văn thư Ban vận động thống Phật giáo xin đến thăm xã giao Viện Hóa Đạo vị giáo phẩm Viện, văn thư Văn phòng Viện Hoá Đạo trả lời định ngày đón tiếp phái đoàn nói Tôi đọc lại hai văn thư thật rõ ràng, nói : "Thưa phái đoàn, theo tinh thần nội dung văn thư Ban vận động thống Phật giáo đọc hôm phái đoàn đến để thăm xã giao Viện Hóa Đạo vị giáo phẩm Viện Song, cụ Trưởng đoàn vừa nói, vị đến để thăm Tổ đình Ần Quang tăng ni chùa Ần Quang để hỏi ý kiến việc thống Phật giáo, có thăm Viện Hóa Đạo đâu ? Vậy, Văn phòng Tổ đình Ần Quang đầu ngõ vào, mời quí vị đó, Văn phòng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN" Nói xong, mời T.T Huyền Quang T.T Pháp Tri giải tán Bấy thấy "lắt léo" "lật lờ đánh lận đen" sư cụ cộng sản : muốn đến thăm nói thăm ông A, đến nơi lại bảo thăm ông B ! Có đâu, thâm ý sư cụ nhà ta cố tình tránh né, không thừa nhận tính hợp pháp GHPGVNTN, Nhưng hôm mà góp ý kiến sư cụ lại tuyên bố ý kiến GHPGVNTN ! Thấy tình hình không êm xuôi, cụ Phạm Thế Long định "lùi bước" để "tiến ba bước" cách đứng lên chắp tay xin sám hối xác nhận lại phái đoàn đến thăm Viện Hóa Đạo vị giáo phẩm Viện nội dung văn thư Lúc mời T.T Huyền Quang T.T Pháp Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ Tri ngồi lại tiếp Phái đoàn Thượng tọa Huyền Quang phát biểu : "Quí Ngài người đề xướng việc thống theo chủ trương Đảng muốn thống Phật giáo, quí ngài kiến trúc sư nhà Phật giáo nước, quí ngài có đồ án chưa ? Kiểu mẫu nhà ? Tuy nhiên, theo lời Hòa thượng Thích Đôn Hậu kể lại, Giáo hội khó có vinh dự sống chung nhà Phật giáo nước Vì Hòa thượng có lần bàn với ông Nguyễn Văn Hiếu, lúc Bộ trưởng Văn hóa phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam, xin thống Phật giáo nước, ông Bộ trưởng trả lời Hòa thượng : "Thống tốt, thống tổ chức Phật giáo yêu nước, thống làm với Phật giáo phản động ?" Hòa thượng hỏi : "Phật giáo phản động Phật giáo ?" Ông Bộ trưởng không trả lời Như vậy, nhà nước muốn ám Giáo hội phản động, không dự phần vào việc thống Phật giáo nước, nên không dám đóng góp ý kiến" Khi H.T Huyền Quang dứt lời, nói : "Mấy chục năm qua, quí vị Bắc may mắn sống hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc, quí vị làm nhiều việc cho Phật pháp ấy, miền Nam phải sống chiến tranh, lại bị kìm kẹp, đàn áp, nên chẳng làm Phật Mà có làm chút nhà nước trưng dụng Như quí vị thấy, trường Trung Tiểu học Bồ Đề, viện Đại học Vạn Hạnh, Trung tâm văn hóa sở từ thiện xã hội từ Trung ương đến địa phương phải giao cho nhà nước Các Phật học viện phải giải tán cho tăng ni sinh đâu lo việc sản xuất, Giáo hội chẳng Cho nên, vinh dự thống với quí vị với hai bàn tay không Như vậy, cần thống với ?" Lúc đến ngọ trai, mời phái đoàn lại dùng cơm trưa, chuẩn bị Thế thăm xã giao hỏi ý kiến chẳng mang lại kết Từ đó, cố H.T Trí Thủ, T.T Trí Tịnh, Minh Châu Ban vận động thống Phật giáo tiếp tục vận động, tiếp tục họp, lần họp về, vị lại thúc ép T.T Huyền Quang gia nhập thống T.T Huyền Quang chủ trương cách cương GHPGVNTN phải thức mời dự họp, họp với ai, đứng tổ chức họp để bàn việc thống Phật giáo, thống sở nào, theo hình thức nào, cấu tổ chức sao, sau thống rồi, tổ chức Phật giáo trước kia, không riêng GHPGVNTN, mà tổ chức giáo phái khác xóa bỏ hẳn, hay giữ lại hình thức để lo sinh hoạt nội bộ, điều Giáo hội cần phải biết rõ, cần phải bàn cho thấu đáo trước thống hoàn toàn, nói thống cách khơi khơi Kết luận, đưa ý kiến : "Ngôi nhà GHPGVNTN tăng ni miền Nam, từ Quảng Trị đến Cà Mau xây dựng nên với đóng góp xương máu, nước mắt toàn thể tăng ni Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ Phật tử miền Nam, họ tất tập trung để trông nom nhà được, nên họ nhờ quí vị trông nom giữ nhà giùm họ Nếu lý đó, quí vị thấy tiếp tục giữ nhà giùm họ nữa, quí vị phải gọi họ mà trả nhà lại cho họ để họ định, họ muốn giữ lại nhà, họ nhờ người khác, họ muốn bán cho thuê quyền họ, quí vị thẩm quyền định việc Nói cách khác, Hiến chương Giáo hội qui định, Đại hội Giáo hội thường niên hai năm kỳ, có vấn đề liên quan đến tồn vong Giáo hội, phải triệu tập Đại hội bất thường để giải quyết, Ban đạo Viện Hóa Đạo quyền định Bây lúc có liên quan đến tồn vong Giáo hội, xin Hòa thượng Viện trưởng thay mặt Đức Tăng Thống, triệu tập Đại hội bất thường để Đại hội định vấn đề này" Sau hôm, nhận văn thư sở Công an thành phố mời gặp ông Quang Minh (xin nói nhỏ đất nước Việt Nam độc lập tự hạnh phúc này, nhận thư sở công an mời "dựng tóc gáy" đó) Riêng có "vinh dự" nhiều lần Khi đến nơi, sau vài câu nói xã giao, ông Quang Minh bảo "Đảng" cần thống Phật giáo lúc buộc phải đồng ý (tất nhiên với giọng hăm dọa quen thuộc) Tôi nói nghe sư cụ Phạm Thế Long nói chùa Ần Quang vậy, đưa Hiến chương Giáo hội trình bày vừa nói trên, phải Đại hội định cá nhân nhóm người định Và tôi, yêu cầu ông Quang Minh cho triệu tập Đại hội bất thường Tôi nói rõ bình thường tỉnh cử năm đại biểu ba, tình hình nay, yêu cầu cho tỉnh cử vị Chánh đại diện, Chánh đại diện đau ốm, vị Phó Thư Kí, hay ban đại diện thay Rồi nói với ông Quang Minh thông cảm phải làm theo nguyên tắc Hiến chương mà ông làm hành Nhưng ông Quang Minh bảo không ! Tôi nói việc thống Phật giáo đâu phải việc hành quân mà gấp rút Ông Quang Minh bảo nguyên văn sau : "Tính ông thích làm anh hùng !" Tôi nói : "Tôi nhà sư tu hành mà anh hùng nỗi gì, anh hùng rơm ?" Ông Quang Minh nói : "Sư thứ phải sư vừa đâu !" Tôi đứng dậy chào ông "thong thả" Đến khoảng tháng năm 1981, cố H.T Trí Thủ, với danh nghĩa Trưởng ban vận động thống Phật giáo, đề nghị Viện Hóa Đạo cử Đại diện Giáo hội dự Đại hội thống Phật giáo họp Hà Nội vào cuối năm Tôi đề nghị nhà nước không cho triệu tập Đại hội bất thường phải triệu tập Hội đồng Viện Hóa Đạo gồm mười quận Giáo hội Đô thành để thông báo cho họ biết việc Cố Hòa thượng Trí Thủ đồng ý Hôm sau gửi văn thư mời vị Ban Đại diện Giáo hội mười quận chùa Ần Quang họp Hình họ đoán trước họp quan trọng nên họ dự đông, Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ có vị Đại diện thức mười quận, mà có tăng ni dự thính, ngồi chật giảng đường, đứng sân hành lang chùa Cố H.T Trí Thủ chủ tọa họp (xin nhắc lại, với tư cách Trưởng ban vận động thống Phật giáo ngài khách, nên lần trước ngài "thăm xã giao" nhà Ngài Nhưng hôm với tư cách Viện trưởng Viện Hóa Đạo nên Ngài chủ tọa họp) Với tư cách Tổng thư kí Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, đứng lên tuyên bố rõ lý triệu tập họp Trước hết, đọc lại văn thư mà Viện Hóa đạo gửi phủ Thủ tướng Hà Nội nói rõ trình thành lập Giáo hội cấu tổ chức hoạt động Giáo hội miền Nam Việt Nam trước ngày đất nước thống nhất, đồng thời, gửi kèm Hiến chương nội qui Giáo hội để tường trình với nhà nước Kế đó, nói với vị Đại diện Giáo hội họp sau : "Nay H.T Viện trưởng Viện Hóa Đạo đứng làm Trưởng ban vận động thống Phật giáo, thành lập ban này, thành lập đâu bầu Hòa thượng làm Trưởng ban, Viện Hóa Đạo hoàn toàn điều đó, nay, Giáo hội chưa thức mời dự họp bàn thống Phật giáo Bởi vậy, Giáo hội chưa biết thống sở nào, theo hình thức sau thống nhất, tư cách pháp lý GHPGVNTN Đây vấn đề tồn vong Giáo hội, mà theo Hiến chương Giáo hội, phải Đại hội định Cách hôm, sở Công an mời bảo phải đồng ý thống nhất, nói với ông Quang Minh (người tiếp tôi) Ban đạo Viện Hóa Đạo không đủ thẩm quyền định việc quan trọng này, mà phải Đại hội Giáo hội Và yêu cầu ông Quang Minh cho triệu tập Đại hội bất thường, tỉnh cần vị Chánh đại diện hay Thư kí được, ông Quang Minh không đồng ý, viện lẽ không đủ ! Bây H.T Viện trưởng đề nghị Viện Hóa Đạo cử Đại biểu Giáo hội dự Đại hội thống Phật giáo họp Hà Nội, nhận thấy Đại hội bất thường nhà nước không cho, hôm Viện Hóa Đạo mời quí vị họp để hỏi ý kiến tùy quí vị định" Trước dứt lời để trao quyền điều khiển họp cho Hòa thượng chủ tọa, có bày tỏ vài ý kiến sau : "Kính bạch Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo chủ tọa họp, kính thưa toàn thể quí vị, quí vị thấy rõ thuyền GHPGVNTN lênh đênh biển khơi gặp sóng to gió lớn, chưa biết chìm lúc Vậy, quí vị có mặt hôm cảm thấy nguy nan sợ hãi mà muốn bước sang thuyền khác để thoát thân, xin quí vị việc tự do, không ngăn cản Nhưng xin quí vị điều : trước bước sang thuyền khác qúi vị để mặc cho thuyền Giáo hội lênh đênh trôi dạt sóng gió với người lại đó, họ cố sức lèo lái, may mắn vượt qua nguy nan mà đến bờ bình an họ sống, chẳng may thuyền chìm họ sẵn sàng chết theo nó, quí vị đừng tâm nhận chìm thuyền mà có lần đưa quí vị đến bờ danh vọng, lợi lộc, trước bước sang thuyền khác Tôi xin quí vị Tôi dứt lời cảm ơn quí vị" Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ Khi nói xong hội trường sân, hành lang lên tràng pháo tay vang dội, thấy T.T Trí Tịnh đứng dậy trước tiên, kế T.T Minh Châu sau Hòa thượng Viện trưởng chủ tọa ! Thế họp tự nhiên tan Sau nghe có tiếng vọng lại : "Hôm thầy Quảng Độ mời để thóa mạ chúng tôi" Còn lại Thượng tọa Huyền Quang tôi, nhìn lúc giải tán ! Ba hôm sau, Văn phòng Viện Hóa Đạo nhận "Thông báo" Ban vận động thống Phật giáo đề ngày 17-9-1981, T.T Minh Châu kí tên, dài lắm, nhớ đoạn ngắn, có lẽ đoạn quan trọng Thông báo Đoạn sau : " Thượng tọa Thích Quảng Độ, Tổng thư kí Viện Hóa Đạo, triệt hạ uy tín toàn Ban vận động thống Phật giáo Việt Nam, phá hoại công thống Phật giáo, ngang nhiên thách thức với phủ Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam người khuyến khích hỗ trợ nghiệp thống Phật giáo nước !" Bản Thông báo Ban vận động thống Phật giáo sau gửi khắp tỉnh miền Nam, bắt tăng ni học tập kí tên kiến nghị gửi chùa Ần Quang, yêu cầu Giáo hội trục xuất khỏi Giáo hội không đặt chân đến chùa Ần Quang ! Không biết làm việc giúp Ban vận động thống Phật giáo, dù thấy có trách nhiệm giúp thêm tay cách cho dán Thông báo trước Văn phòng Viện Hóa Đạo cho in ronéo thêm hàng chục ram giấy để phân phát cho tăng ni Phật tử "học tập" cho có hiệu Một Phật tử nói với : "Người ta đòi trục xuất thầy khỏi Giáo hội chùa Ần Quang mà thầy lại quảng cáo thêm cho người ta ?" Tôi trả lời : "Bao người ta trục xuất hay, thầy làm việc thầy giúp thêm họ tay có làm sao, đạo hữu giấy cũ cho thầy thêm !" Nhân xin minh không chủ trương "phá hoại thống Phật giáo" mà muốn thống tinh thần hòa hợp, đồng thuận theo luật Phật "Hòa hợp phủ ? - Hòa hợp !" (chư tăng có hòa hợp không ? - Hòa hợp !) ; nghĩa việc thống Phật giáo việc chư tăng hai miền Nam Bắc, phải chư tăng hai miền định cách hòa hợp đồng thuận, không muốn nhà nước cộng sản can thiệp vào bắt phải thống theo ý muốn nhà nước để sau dễ bề lợi dụng Giáo hội cho mục đích trị hợp thức hóa cho chủ trương tiêu diệt Phật giáo đảng nhà nước cộng sản Còn bảo "ngang nhiên thách thức với phủ Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam", thì, trời ơi, dám làm điều ? Bởi biết phủ Mặt trận Tổ quốc đảng cộng sản Việt Nam lập ra, hai quan quyền lực nước, cộng thêm biết máy bay tàu bò, xe tăng thiết giáp, hỏa tiễn thần công, súng đạn đầy người, nhà tù khắp nước, công an ruồi ; nhà sư tay lấy tấc sắt, họa có điên rồ muốn chầu tổ tiên ông bà Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ dám "ngang nhiên thách thức" ! T.T Minh Châu ác lắm, muốn nhờ búa tạ để đập nát hạt đậu nhỏ ! tu hành từ bi mà T.T Minh Châu với có xa lạ đâu, học với bên Tích Lan sau sang học bên Ần Độ, học khác trường mà Khi Giáo hội mở Viện Đại học Vạn Hạnh vừa làm việc Viện Hóa Đạo, vừa làm việc Đại học Vạn Hạnh thân mật quí hóa Mỗi Thượng tọa có việc phải xuất ngoại Thượng tọa giao cho Quyền Viện trưởng Xử lý Đại học Vạn Hạnh Thế biết danh lợi dễ làm cho người hư hỏng, biết cộng sản đến đâu làm tình người tan nát đến Và tháng sau T.T Huyền Quang bị đưa quản thúc lưu đày Thông báo Tôi biết điều sau bị đưa Bắc lâu, người ta nói với họ thắc mắc hỏi công an lại bắt đây, công an bảo Nam chống phá Giáo hội, ông Trí Thủ, Trí Tịnh, Minh Châu yêu cầu nhà nước đưa "hắn" (tức tôi) để họ dễ làm việc, nhà nước có bắt đâu Cái lợi thống Phật giáo cộng sản huy Có lẽ T.T Minh Châu muốn mình sống "Thiên đường" thôi, chuyến Liên xô với cố H.T Trí Thủ về, T.T Minh Châu tuyên bố "Mạc Tư Khoa" (thủ đô Liên xô cũ) Thiên đường mặt đất T.T Minh Châu chu du nước Mỹ đến Hoa Thịnh Đốn, bơ sữa Hoa Thịnh Đốn không ngon bơ sữa thiên đường Mạc Tư Khoa ! Chưa hết, sau T.T Minh Châu xuất gia, bát cơm mà T.T Minh Châu ăn cơm Bắc Tông (tức Đại Thừa), bổn sư Thượng tọa đức Đệ Tăng Thống GHPGVNTN Sau ngài sang Tích Lan Ần Độ học Nam Tông (tức Tiểu Thừa), ngài mặc áo vàng vào tuyên bố kinh điển Đại Thừa (tức Bắc Tông) Đức Phật nói (ngụ ý ma nói), mà đức Phật nói có Trường kinh, Trung kinh, Tăng kinh v.v mà ngài dịch tiếng Việt Vậy theo quan điểm T.T Minh Châu, người tu theo Bắc Tông kẻ ngoại đạo tư cách sống Thiên đường, Sài gòn thiên đường, phải đuổi xuống địa ngục ! Đến cuối năm 1981, Đại hội thống Phật giáo thức mở Hà Nội Tôi biết, T.T Thích Thiện Siêu cầm đầu phái đoàn mười người nói đại diện cho GHPGVNTN, có văn thư đề cử đóng khuôn dấu Viện Hóa Đạo đường hoàng, ngạc nhiên Bởi T.T Thiện Siêu có chức vụ Viện Hóa Đạo đâu, mà Viện Hóa Đạo cử T.T Thiện Siêu làm đại biểu Viện dự họp, khuôn dấu Viện Hóa Đạo cất giữ, đến văn phòng mang đến, hết làm việc mang về, khuôn dấu đâu ? Lúc đầu không tin, lẽ biết T.T Thiện Siêu bậc học thức, có đức hạnh, kính trọng Thượng tọa tuyệt đại đa số tăng ni miền Nam thế, không tin Thượng tọa lại làm việc vậy, sau biết rõ thật ! Trong Đại hội ấy, cố Hòa thượng Trí Thủ bầu làm Trị trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (do cộng sản huy), T.T Trí Tịnh Đệ Phó trị trưởng, T.T Minh Châu Thư Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ kí Văn phòng II đặt chùa Xá Lợi Sài gòn, T.T Thiện Siêu vị khác có chức vụ, nghĩa tùy theo công lao nhiều ít, tưởng thưởng ! Tôi nhớ tháng 12 năm 1978, sau tha từ nhà tù Phan Đăng Lưu về, vị đệ tử T.T Trí Tịnh, trước có học Đại học Vạn Hạnh, từ Thủ Đức lên thăm tôi, vị nói với "thầy (tức T.T Trí Tịnh) bảo thầy bậc đại trí tránh tai nạn" Đến nghĩ lại thấy T.T Trí Tịnh T.T Minh Châu thực hai bậc đại trí Năm 1963, ông Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, tăng ni Phật tử buộc lòng phải đứng lên chống lại ; nửa đêm 20 tháng năm 1963, ông Diệm cho cảnh sát công tất chùa toàn miền Nam, bắt hết tăng ni Sáng hôm sau Phật tử Thủ Đức biết tin ấy, vào chùa Vạn Đức báo cho T.T Trí Tịnh biết khóc lóc T.T Trí Tịnh bảo họ : "Các sư tu hành mà làm trị người ta bắt phải, khóc lóc !" Nhưng, sau chế độ Ngô Đình Diệm đổ, GHPGVNTN thành lập T.T Trí Tịnh giữ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng Đến tháng năm 1975 T.T Trí Tịnh không dự họp Viện Hóa Đạo Ngày 30-4-1975 cộng sản toàn thắng tiếp thu Sài gòn ; ngày 155-1975 cộng sản tổ chức ăn mừng chiến thắng có diễn binh trước dinh Độc Lập truyền hình trực tiếp Khi nhìn vào Tivi, khán đài danh dự, thấy T.T Trí Tịnh ngồi chễm chệ rồi, thật bậc đại trí ! Còn T.T Minh Châu năm 1964 từ Ần Độ trở Giáo hội mời làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ giáo dục kiêm Viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh Năm 1972 chiến Việt Nam đến giai đoạn khốc liệt Người ta chưa quên Quảng Trị mùa hè rực lửa Lúc đó, Hội nghị Tôn giáo Thế giới Hòa bình (The World Conference on Religion and Peace) vận động hòa bình cho Việt Nam mời Giáo hội tham gia Tình hình chiến ngày sôi động đến khoảng tháng năm 1975, T.T Minh Châu không dự họp Viện Hóa Đạo tuyên bố tách rời khỏi đường lối vận động hòa bình Giáo hội T.T Minh Châu nói ngài chuyên lãnh vực văn hóa giáo dục mà Nhưng đến năm 1976 T.T Minh Châu lại ứng cử vào Quốc hội thống cộng sản (1992) ngài ngồi quan Thì T.T Minh Châu thích làm trị cộng sản không thích vận động hòa bình Cũng bậc đại trí có Kể từ ngày cố H.T Trí Thủ bầu làm Trị trưởng Giáo hội nhà nước GHPGVNTN không Viện trưởng Viện Hóa Đạo Không có Viện trưởng Phó Viện trưởng lên Quyền Viện trưởng có Đại hội bầu lại Hiến chương Giáo hội qui định Do đó, T.T Huyền Quang Đệ Phó Viện trưởng lên làm Quyền Viện trưởng tiếp tục làm việc Giáo hội thường Có lẽ nhà nước cộng sản Việt Nam nghĩ rằng, để T.T Huyền Quang tiếp tục làm việc vậy, sau Giáo hội nhà nước khó lòng đến chiếm Văn Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ phòng Viện Hóa Đạo ; mà không chiếm Văn phòng trụ sở Trung ương Giáo hội khó bắt Giáo hội địa phương theo Giáo hội nhà nước, việc phải đến đến dựa vào Thông báo T.T Minh Châu tố cáo "ngang nhiên thách thức với phủ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" nói làm sở Lúc chiều ngày 24-2-1982, nhận văn thư sở Công an thành phố, bì đề "Hỏa tốc" Tôi mở xem biết "mời" đến sở Công an vào ngày 25-2-1982, lí cho biết sau, ông Quang Minh tiếp đón (lại Quang Minh !) Kể có "duyên" với ông lắm, có lẽ từ bao kiếp trước ! Tôi chức vụ ông, cấp cao Suốt thời gian nhà tù Phan Đăng Lưu, tuần, tháng, lại "tiếp" ông ta lần để "làm việc" (tức lấy cung) Rồi sau khỏi nhà tù, ông "tiếp" có lẽ lần lần chót Người thứ hai mà "kết duyên thắm thiết" ông Mai Chí Thọ Giám đốc sở Công an thành phố sau Bộ trưởng Bộ Nội vụ ; "hỏi thăm sức khỏe" Lại lần "dựng tóc gáy" Đúng ngày 25-2-1982, tới sở Công an, đưa đến phòng ngồi chờ có hai anh công an đồng phục mang súng lục đứng canh gác Đúng dựng tóc gáy Tôi nghĩ bụng lại phen nghỉ mát ? Khoảng tiếng đồng hồ sau, họ cho khủng bố đủ, đưa vào gặp ông Quang Minh Ông ta nói : "Ông làm việc tôn giáo làm trị ( !), có thái độ với ông" Thế khoảng năm phút sau, ông Quang Minh đứng dậy đọc định, ông Lê Quang Chánh ký tên, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố, trục xuất khỏi thành phố Sau phút, người gọi Trưởng toán đưa đến lãnh nhiệm vụ bốn anh công an vũ trang đầy đủ áp giải xuống xe đưa đi, hệt vụ bắt cóc người đòi tiền chuộc ! Lúc 30 Khi đến ngã ba Dầu Dây thuộc tỉnh Long Khánh, đoàn xe chừng mười dừng lại khu rừng cao su nghỉ để ăn cơm trưa, thấy T.T Huyền Quang ngồi cách độ mười mét, lúc biết T.T Huyền Quang "ngao du sơn thủy" chuyến Kể từ ngày đó, sinh hoạt GHPGVNTN hoàn toàn bị đình đốn Sau đó, cố H.T Trí Thủ, Trị trưởng Trung ương Giáo hội nhà nước chiếm Văn phòng Viện Hóa Đạo chùa Ần Quang làm Văn phòng "Thành hội Phật giáo" Giáo hội nhà nước Hòa thượng Thích Đôn hậu, Chánh thư kí kiêm Xử lí Viện Tăng thống GHPGVNTN, gửi văn thư phản đối việc làm cố H.T Trí ThuÍ Rồi từ trở đi, tất tổ chức GHPGVNTN từ Trung ương đến địa phương bị buộc phải hạ bảng hiệu Giáo hội xuống trương hiệu Giáo hội nhà nước lên thay, trụ sở, nhân viên của GHPGVNTN trước đây, biến thành trụ sở, nhân viên Giáo hội nhà nước, Chánh đại diện, Thư kí ban ban nọ, hệt cấu tổ chức GHPGVNTN, khác có tên gọi "Giáo hội Phật giáo Việt Nam" tức Giáo hội nhà nước mà Thật đòn gậy ông đập lưng ông hiểm độc Đây mưu đồ ngắn hạn, tức dùng Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ người Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống để triệt hạ GHPGVNTN, dài hạn, Giáo hội Phật giáo nhà nước dùng để tiêu diệt Phật giáo cách hợp thức hợp pháp, Hội Phật giáo Thống Việt Nam sư cụ Trí Độ làm Hội trưởng miền Bắc trước Và cuối cùng, thực tiến lên "thiên đường cộng sản" Giáo hội nhà nước bị tiêu diệt Nhưng viễn tượng thiên đường cộng sản xem xa vời lắm, từ tường Bá Linh sụp đổ, khối cộng sản Đông âu Liên xô tan rã, khiến đứng cộng sản Việt Nam lung lay, cộng sản lại lợi dụng Phật giáo làm chỗ dựa, đưa vận mệnh Phật giáo Việt Nam ràng buộc vào với chủ nghĩa xã hội, nửa kỷ trước, cộng sản Việt Nam đưa vận mệnh nước Việt Nam ràng buộc vào với khối cộng sản quốc tế Cũng chục năm qua, cộng sản đâu có nhắc đến ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 10 tháng âm lịch dở trò tế Tổ Rồi miền Nam, cộng sản cho chùa thu nhận người xuất gia cho mở trường Phật học để đào tạo tăng ni Cũng vào ngày Phật Đản ngày tết, quan chức đảng nhà nước có đến chùa "lễ Phật" ! Chao ôi, quí hóa thay ! Các ngài vô thần đến lễ Phật, Phật tổ chứng minh công đức ! Nhưng từ năm 1945, 1954 hay từ năm 1975 mà ngài nhà ta làm có tốt không ? Tuy nhiên, thưa chẳng che mắt Thánh đâu Bất "Giết chẳng tha làm phúc" thôi, chưa tiêu diệt lợi dụng đã, "lùi bước để tiến ba bước" mà ! "Phân gà" gạt lúc mà chẳng Thật vậy, nói đổ xuống sông xuống biển, mai mốt tường Bá Linh lại xây lại, khối cộng sản Đông âu Liên xô khôi phục, cộng sản Việt Nam lại "thừa thắng xông lên" năm 1975, làm chùa để ngài vô thần đến lễ Phật ! Tôi nhớ sau ngày 30-4-1975, hiệu : "Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng muôn năm !", "Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch bất diệt" treo khắp nẻo đường Sài gòn, hang ngõ hẻm thấy bảng đỏ vàng trông chói mắt Rồi đến ngày cách mạng tháng 10 Nga tổ chức kéo dài tháng Lúc có ông cộng sản nhắc đến ngày 10 tháng giỗ Tổ Hùng Vương đến chùa lễ Phật đâu ? Cũng cộng sản đào mồ chôn sống "bọn" Tư làm tư để ngài rước vào Việt Nam xin gia nhập khối Tư Đông Nam Á mà trước ngài cho tay sai đế quốc Mỹ ? Đập tượng phá chùa để đến lễ Phật, chôn sống tư để theo tư bản, kể giỏi, hay ! Tóm lại, đạo Phật truyền vào Việt Nam hai nghìn năm, chung vận mệnh thăng trầm vinh nhục với dân tộc Việt Nam suốt dòng lịch sử Đạo Phật cống hiến cho dân tộc Việt Nam ? Vấn đề ghi rõ sử sách, không dám nhắc lại sợ dài dòng cho chủ quan Tôi xin trích đoạn ngắn sách Lý Thường Kiệt giáo sư Hoàng Xuân Hãn phần thứ ba chương XIV, trang 429, nói đạo Phật đời Lý Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ kết luận sau : "Nói tóm lại, sau đời vua hãn họ Đinh, Lê, ta thấy xuất kẻ cầm quyền có độ lượng khoan hồng, người giúp việc tham lam phản bạn Đời Lý gọi đời THUẨN TỪ lịch sử nước ta Đó nhờ ảnh hưởng đạo Phật Mà thực vậy, lúc ta thấy có Nho gia xích Phật giáo, ta biết nước có tranh quyền lợi mà giết lẫn Sau Đàm Dĩ Mông sa thải tăng già, có Trần Thủ Độ tàn sát họ Lý Cuối đời Trần, Nho học lên thịnh Có Trương Hán Siêu, Lê Quát trích Phật giáo, sau lại có Hồ Quý Ly sát hại họ Trần Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly làm việc kia, muốn thi hành sách vị danh, xa hẳn lòng bác từ bi Phật" Còn điều muốn nói : Bất ai, muốn trở thành Phật tử chân chính, trước hết phải lãnh nhận ba Quy y Phật Pháp Tăng sống theo năm giới điều : Không giết hại, không trộm cướp, không gian dâm, không nói dối, không uống rượu Đó đời sống đạo đức Ngày xưa, sau đánh bại Sở Bá Vương Hạng Vũ thống Trung Hoa, Hán Cao Tổ Lưu Bang kiêu căng ngạo mạn, hay chế giễu chửi bới nhà Nho, có gặp Nho sinh bắt họ bỏ mũ Cao Tổ tiểu vào mũ họ ! Nhà trí thức Giả Nghị thấy khuyên Cao Tổ đọc sách, Lưu Bang trả lời : "Nãi công cư mã thượng nhi đắc thiên hạ an thi thư ?" Nghĩa "Ta ngồi lưng ngựa mà thiên hạ, cần phải đọc sách ?" Rõ giọng kẻ võ biền gặp thời, kẻ tiểu nhân đắc Giả Nghị thưa : "Chúa công ngồi lưng ngựa mà thiên hạ, ngồi lưng ngựa mà trị thiên hạ !" Thật chí lí Các vua chúa Việt Nam đời Lý, Trần thông minh khiêm tốn Hán Cao Tổ Tàu ; họ tự biết giới hạn mình, họ biết cậy có nhà tù, quân đội, công an mà làm tất việc, mà khiến dân trở nên lương thiện Bởi họ làm chùa khuyến khích việc làm chùa khắp nơi để thờ Phật, nhờ Tăng dạy dân sống theo ba Qui y năm giới điều để xây dựng xã hội có đạo đức, nhân ái, lễ nghĩa, hiếu thảo độ lượng, nhờ xã hội yên vui Tâm lý người kể lạ Ngày nhận thấy niên miền Bắc, phần nhiều họ không sợ nhà tù, họ vào, vào ra, nghỉ mát Thậm chí họ nói niên không vào tù vài ba lần đời niên ! Vậy mà đến chùa Vũ Đoài, nghe nói đạo Phật, nhân báo ứng, địa ngục v.v anh đâm sợ bỏ nghề bất chính, nghề đồ tể nhiều anh bỏ Như vậy, đảng cộng sản Việt Nam, theo giáo điều vô thần vật chủ nghĩa cộng sản quốc tế, nhằm tiêu diệt đạo Phật, phá hủy đình chùa, tức đạp đổ đạo đức dân tộc, hủy hoại di sản kiến thức văn hóa tổ tiên, phản bội tinh thần nhân truyền thống dân tộc, tinh thần "dĩ hòa vi quí" ông cha từ ngàn xưa để thay căm thù đấu tranh giai cấp, cộng thêm với việc dạy dỗ tố cha, vợ tố chồng, anh em họ hàng thầy trò tố lẫn cải cách ruộng đất "ôn Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ nghèo gợi khổ" miền Bắc năm 1956 đánh tư sản miền Nam năm 1975, khiến cho đạo đức nhân nghĩa dân tộc gây dựng hàng nghìn năm bị đổ nát tan hoang, tôn ti trật tự xã hội bị đảo lộn luân thường đạo lý phải bại hoại Hậu ngày lợn chết người ta khóc, bố mẹ chết người ta mừng ; lợn đau ốm người ta lo chạy chữa thuốc thang, tráng trứng gà cho lợn ăn, bố mẹ ốm đau nằm khô chờ chết ! Người ta kể câu chuyện anh thành phố nuôi chó Tây để bán, mua giường sắm cho ngủ, mua thịt bò, trứng gà cho ăn ; bà mẹ ốm đau nằm không, thấy thèm quá, nói với "Tao ốm nằm đây, chẳng có ăn mà thấy mày cho chó ăn thịt bò, trứng gà thao thèm !" Người trả lời : "Bà biết không ? Bạc triệu ! Còn bà làm đồng mà đòi ăn thịt bò với trứng gà ? Bà chết mau may !" Khủng khiếp chưa, Rồng cháu Tiên ! Còn tình trạng chửi bố mẹ xẩy cơm bữa, chí giết bố mẹ Đáng lo thay ! Sự tàn phá vật chất, sửa chữa xây dựng lại, tương đối dễ, hủy hoại tinh thần đến đời vãn cứu Đó sai lầm tai hại đảng cộng sản Việt Nam Phật giáo nói riêng văn hóa truyền thống dân tộc nói chung Kết luận Tôi rằng, đảng cộng sản Việt Nam đọc nhận định này, cho chống đảng, mà chống đảng tức chống Tổ quốc, chống trời, chắn bị đấu tố đến chết Tôi ý thức rõ điều đó, sẵn sàng đón nhận, điều nói nhận định thật, phải chết cho thật, chẳng có đáng ân hận hối tiếc caÍ Vả lại, chẳng đời : bố chết sớm, mẹ bị cộng sản Việt Nam bắt đày với năm 1982 chết thảm thương xã Vũ Đoài năm 1985 ; sư phụ (bổn sư) Hòa thượng Thích Đức Hải, du học nước Pháp, bị Việt Minh đến chùa bắt vào lúc sáng ngày 19-8-1945, tức ngày 12 tháng năm Ầt Dậu, ngày cách mạng thành công, đưa đến sân đình làng Bặt, gần nhà ông Bùi Bằng Đoàn, phủ Ứng Hòa tỉnh Hà Đông xét xử tử kết án tử hình tội "Việt gian bán nước", đưa thầy bãi cỏ trước đình bắn vào màng tai thầy ba phát súng lục, dòng máu đỏ tươi phun lên thẳng tắp, nay, nhớ in, lúc 18 tuổi Nhân xin minh oan cho thầy Việt gian bán nước mà nguyên nhân sau : Vì năm Giáp Thân (1944), nhiều nơi người Nhật bắt dân phá lúa để trồng đay, tháng 10 năm lại mùa, nên năm Ầt Dậu (1945) dân đói lắm, hai tỉnh Thái Bình, Nam Định, người chết đói nằm ngổn ngang đầy đường Những sức được, họ kéo lên Hà Nội, Hà Đông để xin ăn, nhiều người đến nơi kiệt sức nằm chết đường phố Lúc thầy chùa làng Thanh Sam phủ Ứng Hòa tỉnh Hà Đông, nghe người ta nói thương tâm lắm, thầy Thị xã Hà Đông, lập hội cứu tế giúp người đói, lúc tháng năm 1945 Thầy mở khu trại đưa Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ người đói để nuôi Bấy thầy có nhờ ông Hồ Đắc Điềm Tổng đốc Hà Đông, can thiệp với người Nhật xin số gạo để cứu đói Hội cứu nhiều người qua đói, đến tháng năm 1945 người đói khỏe mạnh, tất họ trở quê cũ để thu hoạch vụ chiêm, trại đóng cửa thầy trò chùa Có Vậy mà đến ngày 19-8-1945 cách mạng thành công, Việt Minh lên án thầy theo Nhật, bán nước, giết vừa nói Ngày có nhiều người chết tương tự Đến lượt sư bá (tức anh đạo thầy tôi), Hòa thượng Thích Đại Hải, trụ trì chùa Pháp Vân (chùa Dâu) tỉnh bắc Ninh, bị Việt Minh bắt năm 1946 sau chết tội đảng viên Quốc dân đảng ! (Tôi mở ngoặc đơn để nói thêm rằng, người Quốc dân đảng ? Họ người yêu nước, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, mồ liệt sĩ Quốc dân đảng Yên bái đó, họ có nợ máu với cộng sản Việt Nam đâu mà cộng sản nỡ tâm giết họ ?) Trong cải cách đấu tố năm 1956, Quốc dân đảng xếp vào kẻ thù hàng đầu (tức trí thức) bị phát phải giết hết Chẳng qua cộng sản Việt Nam học sách cộng sản Tàu mà Vì Quôc dân đảng Trung Hoa (Tưởng Giới Thạch) nắm quyền đánh với cộng sản Tàu, khiến Mao Trạch Đông phải mở "Vạn lí trường chinh" Đến tháng 12 năm 1949, Mao Trạch Đông chiếm toàn lục địa Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch phải chạy đảo Đài Loan, sau họ Mao lệnh giết hết đảng viên Quốc dân đảng Trung Hoa lại không chạy kịp để trả thù Tuy họ Mao chưa dạ, ngờ có kẻ len lỏi trốn thoát hàng ngũ nhân viên chế độ cũ, phải phát giác để tiêu diệt cho hết Bởi vậy, đến năm 1956, họ Mao tung chiến dịch "Trăm hoa đua nở", nghĩa cho phép tất người tự nói điều không lòng với chế độ cộng sản để đảng sửa sai Ai tưởng thật có điều dấu kín tâm tư đem phun hết Thế họ Mao tiêu diệt tất người nhẹ dạ, hầu hết đảng viên Quốc dân đảng, tin vào chiến dịch trăm hoa đua nở ? Nhưng Việt Nam Quốc dân đảng nắm quyền đâu, có đánh với cộng sản Việt Nam đâu mà Quốc dân đảng phải giết hết ? Rồi đến sư Tổ (ông nội đạo), trụ trì chùa Trà Lũ Trung, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm 1954, cộng sản vào chùa bảo Tổ dùng thuốc phiện tôn giáo ru ngủ nhân dân, bị qui định thành phần đưa đấu tố, Tổ sợ phải tự thắt cổ chết ! Nay đến lượt bị cộng sản Việt Nam giam cầm đày đọa suốt mười năm rồi, "tội" trung thành với lí tưởng đạo Phật, muốn bảo vệ văn hóa truyền thống dân tộc, di sản tinh thần kiến trúc vật chất tổ tiên, thôi, có tranh giành quyền lợi với đâu Vì, theo tôi, văn hóa truyền thống di sản tinh thần tổ tiên quan trọng, nhờ mà dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa lực phong kiến, đế quốc thực dân xưa nay, thống trị Việt Nam trước sau có tới nghìn năm Dĩ nhiên, lâu đời nên văn hóa cổ Nhận định sai lầm tai hại Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ truyền có lỗi thời, ta nên bỏ đi, học hỏi hay đẹp giới mà bồi bổ thêm cho mạnh ; bảo lâu đời rồi, không thích hợp với đời nữa, bỏ hết để thay vào thứ văn hóa hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ, bị rơi vào trạng : Tây Tây Đông chẳng Đông Quỉ quái sinh lũ cuồng ngông Mồ mả tổ tiên cày xới hết Đình chùa miếu mạo phá không Ông bà xem nhẹ lợn Bố mẹ coi khúc gỗ thông Phảng phất non sông hồn Lạc Việt Bốn nghìn tuổi sử tủi hay không ? Tóm lại, nói trên, mẹ tôi, sư phụ tôi, sư bá tôi, sư Tổ chết thảm, đến lượt lại chết thảm, xin góp thêm giọt máu vào trang sử đau thương dân tộc Viết xã Vũ Đoài huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Tháng năm 1992 (Ngày 14 tháng 12, Tân Mùi) Kỉ niệm năm thứ 10 bị quản thúc lưu đày Thích Quảng Độ Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Đánh máy : nguoivietvhdp Nguồn: nguoivietvhdp Được bạn: NHDT đưa lên vào ngày: 23 tháng năm 2006
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận định về những sai lầm tai hại... - Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Nhận định về những sai lầm tai hại... - Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Nhận định về những sai lầm tai hại... - Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn