MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN

71 856 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2016, 11:23

MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN TINH MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang MƯỜI CÔNG ĐỨC LỚN CỦA VIỆC IN KINH Những tội lỗi gây tạo trước , nhẹ tiêu trừ , nặng thành nhẹ Thường thiện thần ủng hộ, tránh khỏi nạn ôn dịch, thiên tai , trộm cướp, giặc giã,lao tù Nhờ công đức Pháp bảo khiến oan gia trái chủ đời trước giải thoát , khổ nạn oán thù Không bị xoa , ác quỷ xâm phạm ; rắn độc , thú làm hại Tâm an ổn , ngày không hiểm nạn , đêm không ác mộng , sắc mặt hồng hào , sức khoẻ dồi , việc làm kiết lợi Thành tâm phụng trì giáo Pháp , không mong cầu mà cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ , gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài Nói làm điều trời người yêu mến , phàm đến đâu nhiều người thật lòng mộ , cung kính Người ngu thành kẻ trí , kẻ bệnh lành , lúc khốn khó hanh thông Còn phụ nữ lúc xả báo thân, chuyển thành thân nam Xa hẳn đường ác , sinh vào cõi lành , tướng mạo đoan chánh , tư chất ưu việt, phước báo thù diệu 10 Có thể gieo trồng lành cho tất chúng sinh, lấy tâm chúng sinh làm ruộng phước , vô lượng báo thù thắng ; sinh ta chỗ thường gặp Phật nghe Pháp , đến khai mở ba minh , thân chứng sáu thông , sớm thành Phật Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang Lời người dịch Kinh Bát Đại Nhân Giác kinh ngắn ngọn, song nội dung lại bao quát toàn tư tưởng bản, chủ yếu Phật giáo; lại thêm, văn kinh sáng, gảy gọn, dễ vào lòng người, nên xưa bậc thiền đức coi trọng, truyền bá Theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, BÀI GIẢNG BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Thượng tăng ni MƯỜI sinh Tòng lâm vàKINH Phật Học Viện phải học thuộc lòng vàHòa đọc tụng kinh nàyTHÍCH hàng ngày TINH Ở Việt Nam, Kinh Bát Đại Nhân Giác dịch dạy chốn tòng lâm Phật Học Viện môn học bắt buộc người sơ tâm xuất gia, lưu truyền rộng rãi giới Phật tử lâu Pháp sư Diễn Bồi năm 1958 sang Việt Nam giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác chùa Xá Lợi bảo: "Hành giả Phật giáo Trung Quốc trước thường tụng niệm Tâm Kinh Bát Nhã, nên thọ trì thêm Kinh Bát Đại Nhân Giác; hành giả Phật giáo Việt Nam trước thường tụng niệm Kinh Bát Đại Nhân Giác, nên chí tâm tụng đọc thêm Tâm Kinh Bát Nhã." Như đủ thấy, kinh Bát Đại Nhân Giác Tâm Kinh Bát Nhã có vai trò quan trọng đời sống tu học người Phật nào! Nội dung kinh bao gồm tám điều giác ngộ bậc (Phật, Bồ tát), nghĩa lý uẩn súc, bao quát hệ thống tư tưởng Giải Thoát Đạo Bồ Tát Đạo Phật giáo, nên trước có nhiều vị cao tăng thạc đức thích, giảng giải Quyển sách biên tập mười giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác đại sư Tinh Vân, Tông chủ Phật Quang Sơn Đài Loan nay, nên có tên: Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác Đây tác phẩm Phật học phổ thông giới Phật tử trân trọng, truyền bá rộng rãi Đài Loan gần Đại sư giải thích cách dễ hiểu, sinh động, thực tế, cộng thêm nhiều mẫu chuyện lý thú để giúp người nghe, người đọc dễ dàng thâm nhập diệu lý tron kinh Năm 1992, người viết phụ trách môn Kinh Bát Đại Nhân Giác trường hạ chùa Bửu Liên (Bình Thạnh), chùa Định Thành (quận 7), v.v sử dụng sách tài liệu để tham khảo, giảng dạy mùa an cư Nhận thấy tài liệu hữu ích cho tăng ni Phật tử bước đầu học Phật, nên vừa dạy vừa dịch Việt văn, mãn hạ dịch phẩm hoàn thành, cho in photo lưu hành nội để tăng ni, Phật tử có tài liệu tu học Thấm thoát thời gian chín năm, dịch thức xuất để kết pháp duyên đại chúng Trải qua thêm đoạn đường tu học, đương nhiên nhìn lại khứ thấy có điểm chưa vừa ý Đó học vấn tiến tư tưởng chín chắn Cho nên dịch bút giả xem lại, so với dịch cũ có sửa lại lời văn, bổ túc thêm phần dịch thơ, thích xuất xứ, nguyên văn để tiện cho người dạy, người học tham khảo, tra cứu Trong phần trình bày giảng, bút giả chia làm năm phần: Hán văn, Phiên âm, Dịch nghĩa, Giảng giải, Dịch thơ Phần Hán văn Phiên âm giúp người học chữ Hán, tăng ni lớp sơ cấp có nguyên tham khảo, học hỏi Phần Dịch nghĩa dịch theo nhịp cầu năm chữ, tương ứng với nhịp câu bốn chữ bên Hán văn, giúp cho việc tụng đọc hiểu rõ nghĩa câu chữ Hán Phần Giảng giải Đại sư Tinh Vân Những câu kinh trích dẫn, thơ kệ đó, dịch giả phần lớn nêu rõ xuất xứ, nguyên văn phần cước chú, tiện cho việc đối chiếu, nghiên cứu thêm Phần Dịch thơ dịch theo thể song thất lục bát, trọng âm vận, không đánh nguyên ý, nhằm giúp cho việc ghi nhớ, thọ trì ngày Trong phần xuất xứ, ghi tắt dựa theo qui định học thuật quốc tế Ví dụ xuất xứ ghi: (T09, no 278, p 467, a21~22) NhưBÀI GIẢNG có nghĩa: KINH Đại Chánh 9, kinh số 278,Hòa trang Thượng 467, phần trên, từ MƯỜI BÁTTạng, ĐẠIquyển NHÂN GIÁC THÍCH dòng 21 đến dòng 22 Đại Chánh Tạng tức Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Nhật Bản biên tập, TINH Đại Tạng Kinh phổ biến Một trang Đại Tạng Kinh chia làm ba phần: phần trên, phần giữa, phần dưới, dùng a, b, c để ký hiệu Trước soạn Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải mang tính giáo khoa hoàn thiện để sử dụng thức trường Sơ Trung Phật Học Việt Nam, thiết nghĩ Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác giúp thêm tài liệu tham khảo học tập cho tăng ni sinh nước Còn giới Phật tử nói chung, sách khơi mở cho người đọc nhận thức đắn Phật giáo, tức Bồ tát đạo nhập với tinh thần xuất thế! Đó là: Sự đời tắt lửa lòng Vẫn len vào chốn bụi hồng lợi sinh! Người đọc phát hiện: Giải thoát đạo Bồ tát đạo bổ túc thành tựu cho Đại thừa Tiểu thừa xác định tâm lượng rộng lớn hay nhỏ hẹp, mà pháp thấp, pháp cao Như Kim Kim Cương nói: "Các pháp bình đẳng cao thấp." Kinh Bát Đại Nhân Giác có giá trị tư tưởng hành trì vậy, mong đệ tử Phật ghi nhớ, tụng niệm ngày, để tự tỉnh thức thức tỉnh người, sống đời Đại nhân an lạc, giải thoát Cuối cùng, xin dẫn lời Đại sư Tinh Vân để thay lời kết: Tám điều giác ngộ la bàn nhà biển, đường phía trước cho nhân sinh! Tám điều giác ngộ tiếng chuông vang vọng đêm trường, thức tỉnh mơ màng giấc mộng! Đây Thánh điển cho chúng sinh nhận rõ đường mê, quay nẻo giác; giúp người Phật tử cải thiện sống, thăng hoa nhân cách, ngày tốt đẹp hơn! Sở Nghiên cứu Phật Học Trung Hoa Taipei ngày 31/10/2000 Dịch giả: Thích Minh Quang cẩn chi Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang Kinh Tám Điều Giác Ngộ Sa môn An Thế Cao dịch từ Phạn sang Hán Thích Minh Quang dịch từ Hán sang Việt MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Người Phật phát tâm học đạo TINH Luôn ngày đêm y giáo phụng hành Đại nhân giác ngộ đành rành Tám điều ghi nhớ, chí thành niệm tu Điều thứ tâm luông giác biết Cõi gian thiệt vô thường Đổi đời sinh tử tang thương Cõi nước lớn dường mỏng manh! Thân tứ đại sinh thành tử hoại Già bệnh đeo khổ ải, giả không Hòa hợp năm ấm lửa vòng Chỉ ảo ảnh, ngã tìm Thế biết gian hư huyễn Diệt lại sinh biến chuyển vô thường Chúng sinh mê đắm chấp nương Vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau Tâm cội nguồn bao nghiệp ác Thân nghe theo tạo tác tội khiên Xuống lên sinh tử triền miên Tội đầy dẫy miền rừng hoang Người Phật phải toan quán sát Đạo lý bao quát đường tu Đó thiền quán công phu Dứt mê, chuyển nghiệp, khỏi tù tử sinh Điều thứ hai phải nên giác ngộ Ham muốn nhiều, luỵ khổ sâu Nhọc nhằn sinh tử lâu Đều tham dục dẫn đầu gây nên Tâm muốn, giữ bền đạo nghiệp Hạnh vô vi, không tiếp nghiệp duyên Tự nhiên hết não phiền An vui tự miền nhân gian Hòa Thượng THÍCH Điều thứ ba biết tâm rong ruổi MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Luôn tìm cầu, đeo đuổi chẳng nhàm TINH Không thỏa lòng tham Tội theo đó, làm sâu Bậc Bồ tát vô cầu, biết đủ Vui phận nghèo, qui củ tu hành Trau dồi tuệ nghiệp lợi sanh Vung gươm trí tuệ, cắt mành vô minh Điều thứ tư phải ghi nhớ Lười biếng làm lỡ dở đạo tâm Quen theo thói tục lạc lầm Đắm mê sa đoạ hầm khổ đau Nên thường phải dồi trau tinh Dũng mãnh tu phá não phiền Bốn ma hàng phục bình yên Khỏi ngục ấm giới miền chân Điều thứ năm nằm lòng giác biết Vì ngu si muôn kiếp tử sanh Bồ tát phát nguyện tu hành Nghe nhiều học rộng Pháp lành Như Lai Để tăng trưởng gia tài trí tuệ Và tựu thành xuất biện tài Giảng kinh giáo hóa muôn loài Cho niềm vui lớn, ngồi tòa sen Điều thứ sáu phải nên giác ngộ Nghèo khổ nhiều tật đố trách phiền Thường gây việc oan khiên Ngang nhiên kết buộc ác duyên với người! Bậc Bồ tát độ đời bố thí Bình đẳng tâm không nghĩ oán thân Càng thương kẻ ác nhân Khoan dung hỉ xả phần lỗi xưa Điều thứ bảy nhớ ghi giác biết Hòa Thượng THÍCH Ngũ dục muôn kiếp họa tai MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Thân tục qua ngày TINH Tâm không đắm nhiễm trần thói đời Thường nhớ nghĩ ba y, bình bát Tiêu biểu cho Bồ tát xuất gia Chí mong sớm xa nhà Sống đời giải thoát an hòa cao Lập nguyện lớn cầu vô thượng đạo Hạnh kiên trì hoài bão độ sanh Dù bao chướng ngại tu hành Vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi! Điều thứ tám nhớ ghi giác biết Lửa tử sinh muôn kiếp đốt thiêu Chúng sinh khổ não đủ điều Xưa đọa đày Phát tâm lớn chịu thay đau khổ Hạnh đại thừa rộng độ quần sinh Khiến cho tất hữu tình Đồng lên bờ giác bình an vui Phật Bồ tát tám điều giác ngộ Từng y theo tự độ, độ tha Bồ đề tâm phát sâu xa Tinh hành đạo chướng ma phục hàng Vung gươm tuệ cắt si ám Rải mưa bi, dập đám lửa phiền Pháp thân nương lấy thuyền Niết bàn, giải thoát bình yên lên bờ Thấy đau khổ, lòng từ không nỡ Thừa nguyện xưa, thuyền trở bến mê Lại dùng tám việc đề huề Chỉ cho sinh chúng quay bờ Biết giác ngộ, xa lìa ngũ dục Thấy tử sinh ngục khổ đau Tu tâm quyét trần lao Hòa Thượng THÍCH Theo đường thánh đạo, Niết bàn MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Đệ tử Phật TINH tụng trì tám việc Hòa Thượng THÍCH Niệm niệm tội diệt phước sanh Bồ đề chánh giác sớm thành An vui thường trú, tử sanh không Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang Lược sử ngài An Thế Cao (người dịch kinh từ Phạm sang Hán) Ngài tên Thanh, tự Thế Cao vương tử nước An Tức (một nước cổ thuộc vùng đất Ba Tư, phía Tây Bắc Ấn Độ nay.) Vì họ ngài lấy theo tên nước, nên có tên An Thanh, An Hầu, An Thế Cao Thuở nhỏ, An Thế Cao có tiếng hiếu thảo, lại thêm thông tuệ, có chí cầu học; sách voẻ nước ngoài, thiên văn, địa lý, y học, v.v thảy tinh thông Đặc biệt phương diện ngôn ngữ, tương truyền ngài thông thạo ba mươi sinh ngữ, nghe hiểu tiếng chim thú Một hôm, An Thế Cao bạn đường, gặp đàn chim én ríu rít, liền nói: "Chúng bảo có người đem thức ăn đến." Một lát sau nhiên vậy! Mọi người lấy làm kinh dị Tiếng tăm ngài sớm lừng lẫy khắp nơi Thế Cao nhà mà giữ gìn giới pháp vô nghiêm tịnh Sau vua cha mất, ngài lên nối ngôi, song thấu đáo lẽ vô thường, khổ không, nên sớm xem vinh hoa phú quý bèo bọt mây Khi mãn tang cha xong, Thế Cao liền nhường lạ cho chú, xuất gia du phương học đạo Với tài đức sẵn có, chẳng ngài thông đạt Tam Tạng, sở trường A Tỳ Đàm thiền quán đến mức nhập diệu Sau đó, Thế Cao qua nước Tây Vực để hoằng hóa; vào niên hiệu Kiến Hòa thứ II đời Đông Hán Hoàn Đế (148), lại đến Lạc Dương Trung Quốc Với sức thông tuệ nghe biết ngàn, ngài chẳng thông thạo tiếng Hoa tham gia công tác dịch thuật hai mươi năm (đến niên hiệu Kiến Ninh thứ III đời Hán Linh Đế - 170) Đây thời kỳ đầu Phật giáo Trung Quốc, thuật ngữ Phật giáo chưa phong phú, có người thông thạo hai thứ tiếng Phạn Hoa nên việc dịch thuật khó khăn nhiều chỗ lầm lẫn Thế Cao nhờ người Tây Vực, lại thông thạo hai ngôn ngữ, nên dịch kinh xác Kinh điển ngài dịch nghĩa lý rõ ràng, văn từ xác đáng, lời không hoa mỹ mà văn chất lại chẳng quê mùa chút Độc MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH giả đọc văn, say mê chán Ngài đánh giá vị đứng đầu nhà dịch thuật TINH thời đó, vị mở đường, đặt móng cho Phật giáo Trung Quốc Những kinh ngài dịch An Ban Thủ Ý, Ấm Trì Nhập, A Tỳ Đàm, Ngũ Pháp Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Chuyển Pháp Luân, Bát Chánh Đạo, Thiền Hành Pháp Tưởng, Tu Hành Đạo, v.v khoảng ba mươi bốn bộ, bốn mươi Đây theo Tam Tạng Ký Ngoài nhiều thuyết khác, Cao Tăng Truyện nói có ba mươi chín Thế Cao người thông đạt lý, biết rõ nghiệp duyên Sự tích thần dị đời ngài thực không lường Thế Cao nói tiền thân vị xuất gia chung với người bạn đồng tu Vị ưa thích bố thí cúng dường tính tình lại hay sân hận Mỗi khất thực, gặp người thí chủ làm trái ý ông liền giận Thế Cao nhiều lần khuyên bảo mà ông ta không ăn năn cải đổi Như hai mươi năm, hôm ngài từ biệt người bạn đi, nói rằng: "Tôi Quảng Châu để trả cho hết túc nghiệp Ông tinh tấn, thông đạt kinh điển chẳng tôi, tính nhiều sân hận Sau mệnh chung, e ông phải bị đọa, mang thần hình xấu xa đáng sợ Nếu đắc đạo đến độ ông." Sau Thế Cao đến Quảng Châu, gặp thời giặc cướp hoành hành, khắp nơi loạn lạc Trên đường ngài gặp tên thiếu niên, ta rút dao nói: "Ta tìm gặp rồi!" Ngài mỉm cười trả lời: "Ta đời trước mắc nợ mạng ông, nên từ xa đến để trả Ông gặp ta liền sân, có lòng hờn giận từ đời trước." Nói xong, ngài thản nhiên không chút sợ hãi, ung dung đưa cổ cho chém! Lúc ấy, người xem đứng chật hai bên đường, không không kinh dị Sau đó, thần thức Thế Cao thác sinh lại làm vương tử nước An Tức, An Thế Cao đời Sau du hóa Trung Quốc, việc dịch kinh hoằng pháp xong, gặp loạn Mạc Quan Lạc thời Hán Linh Đế (niên hiệu Kiến Ninh thứ III - 170), ngài chấn tích đến Giang Nam, nói rằng: "Tôi đến Giang Nam để độ người bạn đồng tu xưa." Thuyền đến hồ Cung Đình Nơi có miếu thờ thần tiếng linh thiêng Các thương khách ngang ghé lại cúng lễ, đường xuôi buồm thuận gió Trước có người đến đốn trộm trúc trồng quanh miếu, cho thuyền chở Nhưng thuyền quãng liền bị lật chìm, trúc trôi trở lại nơi cũ Từ thuyền nhân kinh sợ, không dám động phạm đến miếu Lúc An Thế Cao ba mươi người khách đồng thuyền ngang qua, vài người đại diện mang lễ vật lên miếu cúng tế để cầu bình an Thần miếu liền giáng xuống bảo rằng: "Trong thuyền có Sa môn, xin mời lên đây!" Mọi người kinh ngạc, vội mời An Thế Cao lên miếu Ngài vào miếu, thần liền bảo: "Thuở xưa ngài xuất gia học đạo Tôi thích bố thí mà tính lại hay sân hận nên phải bị đoạ làm thần giữ miếu hồ Cung Đình, cai quản chu vi cà ngàn dặm Tôi MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH nhờ phước bố thí nên tài vật dồi dào, song sân hận phải bị đoạ làm thần giữ miếu Nay gặp lại TINH bạn tu xưa thật vui buồn lẫn lộn, bùi ngùi Thọ mạng chẳng Thân hình to lớn xấu ác chết e làm ô uế sông hồ, nên định dời sang đầm Sơn Tây Tôi chết di sợ đọa vào địa ngục Tôi có ngàn xấp lụa thứ bảo vật, xin ngài nhận lấy để xây chùa tháp, cầu siêu độ cho tôi." An Thế Cao nói: "Tôi đến cốt để độ ông Sao ông không cho thấy nguyên hình?" Thần đáp: "Thân xấu xa đáng sợ, e khiến người kinh hãi." Thế Cao hỏi: "Xin phần mà người trông thấy không kinh sợ." Thần liền từ phía sau giường đưa đầu lên Thì mãng xà lớn, dài bao nhiêu, thấy đầu cao đến gối Ngài An Thế Cao liền đọc vài biến kinh tiếng Phạn cho nghe Nghe xong, mãng xà buồn bã, lệ rơi lã chã, giây lát liền ẩn Sau đó, Thế Cao thu dọn lụa đồ vật miếu xuống thuyền Thuyền dong buồm rời bến, mãng xà leo lên núi nhìn theo đến hút tầm mắt Khi đến Dự Chương, ngài đem đồ vật thần miếu dùng vào việc xây cất chùa Đông Tự Lúc Thế Cao rồi, thần mạng chung Tối đến, người thấy có thiếu niên đến quì trước An Thế Cao nhận lời nguyện, giây lát bổng nhiên không thấy đâu Thế Cao nói với người chung thuyền: "Thiếu niên vị thần miếu hồ Cung Đình, thoát thân xấu ác." Từ miếu hét linh thiêng Sau người ta thấy mãng xà lớn chết đầm Sơn Tây, đầu đuôi dài đến dặm! Nơi trở thành Xà thôn (làng rắn) huyện Tầm Dương An Thế Cao sau Quảng Châu, tìm đến nhà vị thiếu niên đời trước giết Vị thiếu niên còn, song trở thành ông lão tóc bạc Thế Cao gặp vị đó, liền nhắc lại chuyện trả nợ mạng xưa nói rõ nhân duyên đời trước, hoan hỷ bảo: "Ta chút dư báo, nên phải Cối Kê để trả xong!" Vị khách Quảng Châu nhận Thế Cao bậc phi phàm nên tỉnh ngộ, ăn năn tội lỗi trước Từ vô cung kính An Thế Cao tình nguyện theo đến Cối Kê Đến nơi vào chợ, gặp lúc có loạn, người ta đánh lầm trúng đầu ngài, nhân liền qua đời Vị khách Quảng Châu hai lần chứng kiến việc trả báo ngài nên vô tin sợ nhân quả, tinh tu tập thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho người biết Xa gần hay biết, không không thương tiếc! Soạn dịch theo Cao Tăng truyện Phật Quang Đại Từ Điển Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang Bài giảng thứ I Khái thuật Kinh Bát Đại Nhân Giác Tôi hoan hỷ giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác, thánh điển ứng dụng nhập Phật giáo, trước vị thính chúng Trước giảng vào nội dung, xin thuật khái quát kinh Tôi dự định giảng kinh mười buổi Kinh tên Bát Đại Nhân Giác, nội dung nói tám điều giác ngộ bậc Mỗi điều giảng bài, nên phần tông có tám giảng Còn tựa đề Kinh, dịch giả, phần tự giảng phần khái thuật Phần lưu thông cuối Kinh văn phần tổng kết, giảng Như vậy, có tất mười giảng Vì giảng thuyết Kinh này, gọi Mười Bài Giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác (Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh Thập Giảng) Nhân duyên Phật nói kinh Phàm việc có nhân duyên Đức Phật lại giảng Kinh này? Tất nhiên có nhân duyên Đó lúc ngài tỉnh xá Kỳ Viên, hôm Pháp hội, tôn giả An Na Luật thiên nhãn đệ thưa với Phật rằng: - Bạch đức Thế Tôn, Tăng đoàn với tinh thần lục hòa, việc quên mình, xả bỏ tự ngã điều chúng làm được; chúng sinh phải tuyệt đối từ bi, tuyệt đối nhân ái, điều mà chúng biết Nhưng bạch đức Thế Tôn! Những Phật tử gia học đạo nhiều, đệ tử xuất gia tiếp cận xã hội hoằng Pháp lợi sinh đông Những vị làm để cầu giác ngộ, tiến nhập Niết bàn? Cúi xin đức Thế Tôn từ bi khai thị! Đức Phật mỉm cười cách an lành, hoan hỷ trả lời: - Này A Na Luật, lời nói ông Điều ông hỏi vấn đề học hạnh Đại nhân (Bồ tát) Tôi ông mà nói tám điều giác ngộ bậc Đại nhân, mà đệ tử Phật nên ngày đêm chí tâm tụng niệm Đây nhân duyên đức Phật giảng nói Kinh Bố cục Kinh văn Mở đầu tất Kinh Phật có câu: Ta nghe vầy, thuở Phật nơi đâu, với ai, v.v Đây gọi sáu việc thành tựu Vậy Kinh lại không có? Đây Kinh đức Phật nói Pháp hội, mà trích đoạn lời Phật dạy Kinh đời ngũ dục mà muốn không bị ngũ dục làm ô nhiễm, điều vốn không dễ dàng Nhưng người MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH tu học Bồ tát đạo bị ngũ dục làm ô nhiễm Chỉ cần đem Pháp lạc thay dục TINH lạc, lấy việc tu tập để đối trị tham dục, sống tự nhiên tự tại, an lạc Lấy việc tu tập để đối trị ngũ dục có hai cách: Một đệ tử xuất gia, hai đệ tử gia Phật tử gia muốn không bị chìm đắm ngũ dục, phải giữ gìn năm giới Không sát hại bừa bãi, phải có lòng nhân từ Không lấy phi pháp, phải tôn trọng đạo nghĩa Không tà dâm, phải giữ gìn lễ giáo Không vọng ngữ, phải chân thật, thành tín Không uống rượu, phải bình tỉnh, sáng suốt Năm giới bẳn làm người Đại sư Thái Hư nói: Nhân cách thành tựu Phật thành tựu Làm người làm tốt đẹp, việc tu học theo Phật Pháp tự nhiên thành tựu Làm người tốt đẹp thực việc dễ dàng Socrates ban ngày cầm đuốc đường Ai hỏi ông làm gì, ông trả lời: - Tôi muốn tìm xem có người đời không! Người gìn giữ năm giới đời ít, mà kẻ giữ trọn vẹn lại hơn! Vừa nói đến trì giới, người vào đạo e sợ Họ cho giới luật ràng buộc: Điều nên làm, điều không nên làm Thật ra, giới phòng ngừa điều phi pháp, cấm ngăn việc xấu ác (phòng phi ác) Giới ràng buộc, mà mang nội dung tự cách tuyệt đối Nói tự nói đến nguyên tắc không làmg trở ngại, xâm phạm người khác Giới luật gìn giữ thân tâm chúng ta, không để xâm phạm vào người khác Như sát sinh xâm phạm đến tự sinh mạng người Trộm cướp xâm phạm đến an toàn tài vật người Tà dâm xâm phạm, làm hại đến hoà hợp, hạnh phúc người Nói vọng xâm phạm, làm hại đến niềm tin người khác Uống rượu xâm phạm, làm hại đến người Giả đến nhà giam để điều tra tội phạm nhân, hầu hết vi phạm năm giới! Tội giết người tội phạm giới sát sinh Tội trộm cướp, lừa gạt, chiếm dụng, tham ô tội phạm giới trộm cướp Tội phá hoại gia cang, vi phạm phong mỹ tục, vợ bé, cưỡng hiếp, v.v phạm giới tà dâm Tội lừa đảo, dụ dỗ, bói toán gạt người, vu khống làm hại danh dự, tung tin đồn thất thiệt, v.v phạm giới nói vọng Tội buôn bán thuốc phiện, hút chích ma túy, say rượu quậy phá, đánh nhau, v.v phạm giới rượu Phàm làm người phải giữ giới Năm dục nước lũ, dễ gây nên tai họa Nếu có đê trì giới ngăn chặn, biển tham dục không gây tai họa Trong Kinh nói: Thường nghĩ đến ba y, bình bát pháp khí, chí mong xuất gia, giữ đạo sạch, nói người cư sĩ gia, thân không xuất gia mà tâm thường hâm mộ nếp sống tịnh với ba y, bình bát, giới luật người tu sĩ xuất gia Nếu làm vậy, xa lìa MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC trói buộc, giữ gìn nhân cách sạch, cao TINH Hòa Thượng THÍCH Ba y, bình bát, pháp khí vật người xuất gia Ba y ca sa, chia làm ba loại: Tăng Già Lê (Đại y) Uất Đa La Tăng (Y thất) An Đà Hội (Y ngũ) Bình bát đồ đựng thức ăn khất thực Tiếng Phạn Bát Đa La, Trung Hoa dịch ứng lượng khí, có hình thể, màu sắc thể lượng tương ứng Pháp khí vật dụng giúp cho việc tu hành pháp cổ, pháp loa, pháp đăng, pháp tràng chuông, mõ, khánh, v.v Không luận ba y, bình bát hay pháp khí đại biểu cho Tăng đoàn tịnh, tượng trưng cho nhân cách người tu hành Hoàng đế Thuận Trị có thơ rằng: Cơm chùa thiên hạ có thiếu chi Bình bát tùy duyên khắp chốn Vàng ngọc gian đâu phải quí Đắp ca sa diệu kỳ Hoàng đế Thuận Trị khen ngợi bình bát, ca sa, khen ngơi Tăng đoàn xuất gia Người ta phần nhiều có tâm lý quên ân phụ nghĩa, thích ghi nhớ cừu hận mà không chịu nghĩ đến ân tình Trong xã hội, ta dù ngàn lần giúp người mà lần không làm vừa ý họ bị hiềm giận! Nên Kinh dạy người đệ tử gia học Phật phải thường nghĩ nhớ đến ba y, bình bát, pháp khí, không nên nhớ đến lầm lỗi người Phật tử gia Trưởng giả Duy Ma Cật, phu nhân Thắng Man Bồ tát gia Văn Thù, Phổ Hiền tướng Bồ tát gia để giáo hóa chúng sinh Chỉ có Địa Tạng Bồ tát tướng xuất gia Bồ tát phân biệt hình tướng xuất gia hay gia, mà dựa vào phát tâm tu hành để đánh giá phẩm vị cao hay thấp Hơn nữa, nói xuất gia có bốn hạng khác nhau: Thân tâm xuất gia: Đây vị Tỳ kheo không tham luyến cảnh dục Thân gia mà tâm xuất gia: Đây hàng cư sĩ thọ dụng ngũ dục mà tâm không đắm nhiễm Thân xuất gia tâm không xuất gia: Đây hạng tu sĩ đầu tròn áo vuông mà tâm luyến tục Thân tâm không xuất gia: Đây người tục thọ dụng năm dục, chìm đắm nhiễm Đứng trê phương diện xét vậy, người học đạo không luận xuất gia hay gia không khác Phật tử gia thân không mặc ca sa, cần chí mong xuất gia, tức tâm xuất gia tốt Vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân nói: Xuất gia việc bậc đại trượng phu, kẻ làm tướng văn, tướng võ đảm đương Nếu làm MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH vị Tỳ kheo xuất gia có khả hoằng Pháp lợi sinh, tốt nên làm vị cư sĩ gia hộ trì TINH Chánh Pháp! Trong hàng ngũ Phật giáo ngày nay, phần nhiều người xuất gia không xuất gia, người gia không gia, thật khiến cho vô xót xa! Người xuất gia ham phú quý vinh hoa xã hội, sống mong cầu vật chất, bị tục hóa; người gia lại thích can thiệp vào việc Tăng đoàn, quản lý chùa chiền, tượng không tốt đẹp Hy vọng sau này, hàng Bồ tát gia ủng hộ Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo, trọng việc từ thiện xã hội, không nên quyền lợi quản lý tài sản tự viện mà tranh giành với hàng Tỳ kheo; hy vọng sau này, người xuất gia trụ trì Phật Pháp, trụ trì Tam Bảo, phải có tảng đức hạnh, học vấn vững chắc, để lãnh đạo Phật tử gia nghiệp giáo dục, văn hóa, từ thiện Được vậy, Phật giáo may mắn thay! Chúng sinh may mắn thay! Kinh người gia cần phải chí mong xuất gia, giữ đạo sạch; người xuất gia phải hạnh tịnh cao xa, từ bi với tất Hạnh tịnh tức phạm hạnh Phạm có nghĩa tịnh, hạnh hành vi cách sống Cách sống xa lìa lỗi lầm, dục lạc, phạm hạnh Từ đem đến cho chúng sinh niềm vui, bi làm vơi hết khổ đau chúng sinh Thương yêu giáo hóa từ bi Đệ tử xuất gia phải thực hành hạnh tịnh đến chỗ cao xa, dùng lòng từ bi vô ngã để đối đãi với tất chúng sinh, đem â huệ chan rải khắp đời! Dịch thơ: Điều thứ bảy nhớ ghi giác biết Ngũ dục muôn kiếp họa tai Thân tục qua ngày Tâm không đắm nhiễm trần thói đời Thường nhớ nghĩ ba y, bình bát Tiêu biểu cho Bồ tát xuất gia Chí mong sớm xa nhà Sống đời giải thoát an hòa cao Lập nguyện lớn cầu Vô thượng đạo Hạnh kiên trì hoài bão độ sanh Dù bao chướng ngại tu hành Vẫn không lay chuyển hạnh lành từ bi! Biểu đồ 8: Tóm tắt nội dung điều giác ngộ thứ VII Điều giác ngộ thứ bảy MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Phàm phu TINH Hòa Thượng THÍCH - ngũ dục: tài, sắc, danh, thực, thùy - tai họa: thêm đấu tranh, thiêu đốt người, làm hại người, không chân thật, không lâu dài - Bồ tát: - Tại gia - chí nguyện xuất gia - thường nhớ ba y, bình bát pháp khí, giữ đạo - Xuất gia - thâm tâm xuất gia - phạm hạnh cao xa, từ bi tất Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang Bài giảng thứ IX Tâm Đại Thừa phổ độ chúng sinh Phiên âm: Đệ bát giác tri: Sinh tử xí nhiên, khổ não vô lượng, phát Đại thừa tâm, phổ tế thiết, nguyện đại chúng sanh, thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sanh, tất cánh đại lạc Dịch nghĩa: Điều giác ngộ thứ tám: Sinh tử thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm Đại thừa, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay chúng sinh, gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất loài, đại an lạc Giảng giải: Tám điều giác ngộ Bồ tát mà Kinh nói, điều thứ gian quan Phật giáo; thứ hai đến điều thứ bảy nói nhân sinh quan Phật giáo Điều giác ngộ cuối tông yếu Kinh, thuyết minh: Đại thừa tâm phổ độ chúng sinh Chúng ta đọc Kinh từ đầu đến cuối nói gian vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh, ngũ dục tai họa, đa cầu tội lỗi, phải lìa sinh tử, phải ba cõi, dường thuộc tư tưởng Tiểu thừa Nhưng tông yếu Kinh muốn người học Phật phát tâm đại từ bi, độ khắp chúng sinh; thay chúng sinh đảm đương khổ nạn Đây hoàn toàn tư tưởng Đại thừa nhập Cuộc sống độc thiện kỳ thân, mang nặng màu sắc chủ nghĩa cá nhân Nhưng hành giả Đại thừa MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH cầu giải thoát cho riêng mình, mà mang bi nguyện cứu đời giúp người, làm TINH việc lợi lạc cho hữu tình xã hội Đây ý tâm yếu Kinh Đức Phật thuyết Pháp, nhiều Kinh điển lấy hàng Tỳ kheo làm đối tượng Nhưng Kinh Bát Đại Nhân Giác lại thiên Phật tử gia, nhằm hướng dẫn hàng cư sĩ học Phật phải làm để cải thiện sống, nhận thức gian nào, để phổ độ chúng sinh Lời văn Kinh ngắn gọn, song thực đại biểu cho tư tưởng Tiểu thừa, Đại thừa Phật giáo Theo Kinh này, hành giả muốn tu học Bồ tát đạo, bước phải tu Pháp môn Tiểu thừa Cho nên, hành giả trước hết phải danh lợi giả dối gian triệt để buông bỏ, rèn luyện thân tâm, tích cực chuẩn bị đạo lực đến mức không bị gian ô nhiễm, sau tùy nghi bước vào đời cứu giúp chúng sinh Đây gọi Bồ tát chân Không luận hành giả Tiểu thừa thiên thoát ly gian, hay hành giải Đại thừa thiên phổ độ chúng sinh, hai có nhìn chung là: Sinh tử thiêu đốt, khổ não thực vô biên Chúng sinh vòng luân hồi gây tạo tội lỗi Thân phạm sát sinh, trộm cướp, tà dâm; tâm đầy tham lam, sân hận, si mê Những nghiệp tội vô lượng vô biên đó, lửa kiếp hỏa đốt cháy gian, thiêu đốt thân tâm, khiến chúng sinh phải chịu khổ não Nói đến khổ não vô lượng, Kinh tùy lúc nói có hai khổ, ba khổ, tám khổ, v.v Tóm lại Ta Bà giới khổ đau Văn trước nói qua thân có khổ già bệnh chết; tâm có khổ tham sân si; gia đình có khổ ân biệt ly; quyến thuộc có khổ không hòa hợp; xã hội có khổ cầu muốn không được, oán thù gặp nhau; quốc gia có khổ chiến tranh, giặc giả; thiên nhiên có khổ lũ lụt, động đất, giông bão Khổ chi phối gian, bách chúng sinh Mục đích học Phật giải thoát đau khổ Nhân sinh khổ Nhưng cần phải hỏi: Khổ từ đâu ra? Khổ từ đa dục mà Đa dục từ chỗ có? Đa dục từ chấp ngã có Vì chấp ngã gây khổ? Vì tương quan ngã chấp pháp chấp không điều hòa Có khổ vật mà có, mong cầu vật chất mà không thỏa mãn Có khổ người mà có, quan hệ đụng chạm ta người Có khổ thân tâm mà có, già, bệnh, phiền não, vốn theo, có mặt với sinh Có khổ dục vọng cộng với nhận thức mà có, nội tâm nhận thức gian sai lầm mà Chúng ta bị khổ não bao vây, không luận ai, có nguyện vọng chung giải thoát đau khổ Cho nên trách nhiệm Bồ tát phải phát tâm Đại thừa, cứu độ cho tất chúng sinh thoát khỏi khổ ách Nói đến cứu độ tất chúng sinh thoát khỏi khổ ách, có chia hai cách khác Một trước cứu độ cho sau cứu độ người khác Hai trước cứu độ người khác, chưa độ không cần gấp Trước cứu độ sau độ người bảo: Mình độ, độ MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH người? Biển khổ mênh mông, chúng sinh chìm đắm, bơi cứu vớt họ TINH được? Vì vậy, muốn phổ độ tất chúng sinh, trước phải liễu thoát sinh tử, không ưu bi khổ não Còn nói trước độ người mà chưa độ, Bồ tát phát tâm Bồ tát nơi chúng sinh mà học Bồ tát lìa chúng sinh không gọi Bồ tát Lúc cứu độ chúng sinh viên mãn, lúc Bồ tát đạo viên mãn Không luận nói cách nào, phát tâm Đại thừa học đạo, nguyện độ khắp tất chúg sinh, việc trọng yếu hết hoằng pháp lợi sinh Đối với Bồ tát, hoằng pháp bổn phận tất nhiên, lợi sinh hoài bão xưa nay, không chút chần chờ, dự Đây thái độ Bồ tát Đại thừa đời Nói phát tâm Đại thừa, tâm Đại thừa? Phật giáo chia Đại thừa Tiểu thừa Đại thừa Bồ tát, Tiểu thừa Thanh văn, Duyên giác, mà Kinh Pháp Hoa dùng xe dê, xe nai xe trâu trắng lớn để tỉ dụ Thanh văn tự độ, độ người, xe dê chở đồ Duyên giác độ thân thuộc, xe nai chở đồ Bồ tát tự độ lại phổ độ chúng sinh, xe trâu trắng lớn chở thứ hàng hóa Phát tâm Đại thừa nói đây, tâm Bồ tát độ khắp tất chúng sinh Tâm Đại thừa bao hàm tâm Bồ đề, tâm đại bi tâm phương tiện Tâm Bồ đề hạt giống (nhân), tâm đại bi gốc rễ (bản), tâm phương tiện hoa trái (cứu cánh) Một hành giả Bồ tát phát tâm, định phải có đủ ba tâm nói trên, gọi phát tâm Đại thừa Phát tâm Bồ đề phát tâm cầu Phật đạo Nói Phật đạo, phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp đạt Không phát tâm Vô thượng Bồ đề, qua khảo nghiệm lâu xa vậy? Kinh nói: Trong đời có người phát tâm Bồ đề, có thêm hạt giống thành Phật Học Phật không phát tâm Bồ đề, ruộng không gieo giống, có ngày gặt hái? Tâm Bồ đề tâm thệ nguyện, có tâm thệ nguyện thành tựu Phát tâm Bồ đề phát bốn lời thệ nguyện rộng lớn (Tứ hoằng thệ nguyện): Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyệ thành Đây tâm Bồ đề Đại thừa Phát tâm đại bi phát tâm độ chúng sinh Bồ tát độ chúng sinh phải phát tâm đại từ vô duyên, đại bi đồng thể, xem khổ nạn chúng sinh khổ nạn mình, xem niềm vui chúng sinh niềm vui mình, độ chúng sinh mà không mong cầu báo đáp, thấy việc phục vụ chúng sinh lẽ đương nhiên Nguyện thay chúng sinh, chịu vô lượng khổ mà Kinh nói, tâm đại bi MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Đại thừa TINH Hòa Thượng THÍCH Phát tâm phương tiện phát tâm thực hành bốn pháp nhiếp hóa (Tứ nhiếp pháp) Chúng sinh tính bất đồng, nên muốn giải cứu đau khổ cho chúng sinh, cần phải có nhiều phương tiện khéo léo Đức Phật quán sát tính chúng sinh mà tuỳ duyên thuyết pháp, nói bốn muôn tám ngàn pháp môn Đây đức Phật có phương tiện độ sinh Bồ tát thực hành bốn pháp nhiếp hóa (Tứ nhiếp pháp): Bố thí, ngữ, lợi hành, đồng sự, để khiến cho tất loài, đại an lạc Đây tâm phương tiện Gồm đủ ba tâm: Tâm Bồ đề, tâm đại bi, tâm phương tiện, gọi tâm Đại thừa Phát tâm Đại thừa cứu độ chúng sinh, cần phải làm chuyện khó làm, nhẫn việc khó nhẫn Nếu không, tâm Đại thừa không dễ phát khởi Thuở khứ, Xá Lợi Phất nhân địa tu tập chuyển từ Tiểu thừa lên Đại thừa, chứng vào bậc Thất địa Bồ tát bất thoái, có vị trời muốn đến thử tâm Đại thừa ngài Vị trời hóa người hiếu, ngồi than khóc bên đường Xá Lợi Phất ngang trông thấy hỏi: - Xin hỏi lại ngồi mà khóc/ Có chuyện xảy vậy? - Không liên can đến ngài, xin yên - Hãy nói cho biết, đệ tử Phật thương yêu giúp đỡ người Ông có điều khó khăn, xin nói giúp - Việc tôi, sợ ngài không giúp được! - Ông nói cho nghe xem! Xá Lợi Phất giục Lúc vị than thở: - Mẹ chẳng may bị mắc chứng bệnh nan y Thầy thuốc bảo phải dùng mắt người sống hòa với thuốc uống hết Nhưng người phải bậc thánh tu hành! Ngài nghĩ xem, mắt người sống khó kiếm, lại phải mắt bậc thánh tu hành kiếm đâu ra? Nghĩ đến mẹ không cách cứu được, định phải chết, nên đau lòng than khóc Nghe xong, Xá Lợi Phất mỉm cười, từ hòa nói với người ấy: - Được rồi, ông an tâm, giúp cho! - Thật ư? - Không sai chút nào! Nói cho ông biết, người chứng quả, phát tâm Đại thừa đem vật thân thí cho chúng sinh Nay có hội đem vật thân cho chúng sinh, xin ông móc mắt tôi! Nói xong Xá Lợi Phất điềm nhiên đứng cho người móc mắt Song người xua tay bảo: - Làm không được! Tôi không dám móc mắt ngài, việc làm phạm pháp Nếu ông hoan hỷ cứu mạng mẹ tôi, xin tự móc mắt lấy! MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH Xá Lợi Phất nghe nói có lý, liền tự tay móc mắt bên trái ra, ráng chịu đựng đau nói với người ấy: TINH - Ông cầm lấy, cầu nguyện mẹ ông sớm bình phục Nhưng người lại xua tay nói: - Thầy thuốc bảo phải mắt bên phải được! Con mắt bên trái ngài đâu có cần? Xá Lợi Phất nghe xong, giật thất sắc, nghĩ bụng: - Thật không may! Con mắt bên trái móc rồi, lại bên phải để nhìn, biết làm sao? Ông tự trách vô ý, không hỏi trước cần bên nào! Kế đó, Xá Lợi Phất lại nghĩ: Các bậc thánh xưa tu học Bồ tát đạo, phát tâm Đại thừa, trải qua nhiều đời nhiều kiếp xả bỏ đầu mắt tủy não bố thí cho chúng sinh Ta lại không làm được? Cứu người phải tới nơi tới chốn Con mắt bên trái không dùng được, cho mắt bên phải Suy nghĩ xong, ngài dũng mãnh móc mắt phải cho người Nhưng người cầm lấy mắt đưa lên mũi ngửi, liền quăng xuống đất, lấy chân chà đạp lên, mắng rằng: - Ông bậc thánh mà tròng mắt lại hôi vậy? Đâu đem làm thuốc để trị bệnh cho mẹ tôi! Xá Lợi Phật lúc mù, tai nghe biết người quăng mắt xuống đất chà đạp lên, lại nghe lời mắng chửi nên nản lòng, suy nghĩ: Ông cần mắt người sống thứ tìm Tôi phát tâm Đại thừa, phổ độ chúng sinh nên móc mắt cho ông Thế mà mắt bên trái ông nói vô dụng, mắt bên phải ông chê hôi, có lầm lỗi với ông mà ông lại mắng tôi! Xá Lợi Phất lúc không lòng nghĩ chuyện cứu độ chúng sinh, vô chán nản, cảm thấy chúng sinh khó độ, nên không phát tâm Đại thừa Đây đoạn đường trải qua Xá Lợi Phất nhân địa tu hành thuở khứ Qua ta thấy, tâm Đại thừa thật khó phát vô Song không nên sợ khó Do có quan niệm phân biệt đối đãi chúng ính, nên tâm đại bi đồng thể Nếu lìa bốn tướng: ngã, nhân, chúng ính, thọ Kinh Kim Cương nói, tâm Đại thừa phổ độ chúng sinh phát khởi Muốn thực hạnh lợi tha, phải có tinh thần dũng mãnh, xông pha vào chốn dầu sôi lửa bỏng, hoan hỷ nguyện thay chúng sinh chịu vô lượng khổ Được vậy, hành giả Bồ tát Đại thừa Đức Phật xuất gia phát bốn thệ nguyện: Nguyện cứu khổ ách cho chúng sinh Nguyện trừ chướng cho chúng sinh Nguyện đoạn tà kiến cho chúng sinh Nguyện độ chúng sinh khỏi vòng sinh tử Bốn tâm nguyện này, tâm Đại thừa Bồ tát - MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH Kinh Kim Cương nói: Nếu Bồ tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, TINH Bồ tát Lại nói: Nếu Bồ tát (còn kiến chấp) thấy có tướng pháp, tức chấp trước tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả Kinh Hoa Nghiêm nói: Không cần an lạc cho riêng Chỉ nguyện chúng sinh hết khổ Đây tâm Đại thừa độ khắp tất chúng sinh Bồ tát Như Bồ tát Văn Thù đại trí, Bồ tát Phổ Hiền đại hạnh, Bồ tát Quán Âm đại bi, Bồ tát Địa Tạng đại nguyện, nhân vật đại biểu phát tâm Đại thừa, đáng cho noi theo Tóm lại, mong riêng khỏi khổ, hạng người bình thường (đương nhiên có người tánh hạ liệt không mong thoát khổ, thích ngồi lao ngục); mong người khác thoát khổ, hạng người có tâm thiện lớn; mong thay chúng sinh chịu khổ, hàng Bồ tát phát tâm Đại thừa Những bậc Bồ tát phát tâm Đại thừa Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng khiến chúng sinh đại an lạc nơi Niết bàn tịnh giải thoát Dịch thơ: Điều thứ tám nhớ ghi giác biết Lửa tử sinh muôn kiếp đốt thiêu Chúng sinh khổ não đủ điều Xưa đoạ đày Phát tâm lớn chịu thay đau khổ Hạnh Đại thừa rộng độ quần sinh Khiến cho tất hữu tình Đồng lên bờ giác bình an vui Biểu đồ 9: Tóm tắt nội dung điều giác ngộ thứ VIII Điều giác ngộ thứ tám - Phàm phu - ba cõi không an nhà lửa - Sinh tử thiêu đốt - Khổ não vô lượng - Bồ tát - phát Đại thừa tâm - khiến an lạc lớn - Độ khắp tất - Chịu thay đau khổ Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Dịch giả : Thích Minh Quang Bài giảng thứ X Tổng kết Kinh Bát Đại Nhân Giác Phiên âm: Như thử bát sự, nãi thị chư Phật Bồ tát Đại nhân chi sở giác ngộ, tinh hành đạo, từ bi tu tuệ, thừa pháp thân thuyền, chí Niết bàn ngạn Phục hoàn sinh tử, độ thoát chúng sinh, dĩ tiền bát sự, khai đạo thiết, linh chư chúng sinh, giác sinh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo Nhược Phật đệ tử, tụng thử bát sự, niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú Bồ đề, tốc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sinh tử, thường trú khoái lạc Dịch nghĩa: Tám điều nói đây, Đại nhân Phật Bồ tát, tự giác ngộ, tinh hành đạo, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn; trở lại sinh tử, độ thoát chúng sinh, đem tám điều này, dạy cho tất cả, khiến loài chúng sinh, biết sinh tử khổ, xa lìa năm dục, tu tâm theo thánh đạo Nếu người đệ tử Phật, tụng niệm tám điều này, niệm, diệt vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ đề, mau thành tựu Chánh giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc Trong giảng thứ I, giảng qua phần tự Từ giảng thứ II đến giảng thứ IX phần chánh tông giảng thứ X tổng kết phần lưu thông Kinh Trong phần lưu thông tổng kết Kinh văn, so với điều giác ngộ có nhiều hơn, ý nghĩa giảng qua phần trên, nên xem qua liền hiểu Chẳng qua, có vài chỗ chưa đề cập đến, nên cần phải nói rõ thêm Nội dung Kinh này, suy xét kỹ lưỡng thấy sáu Ba la mật Sáu Ba la mật hành môn mà Bồ tát cần phải tu tập, gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ Trong Kinh văn dường hai pháp Ba la mật thiền định nhẫn nhục trực tiếp nói đến Song thật sáu Ba la mật tổng thể bất khả phân, xuyên suốt với Chúng ta xem phần Kinh văn tổng kết, thấy bao hàm sáu Ba la mật Trong Kinh văn có có câu tu tâm Thánh đạo Thánh đạo tám Thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định Chánh định bát Thánh đạo thiền định sáu Ba la mật Đến nhẫn nhục, thường nghe nói: Biết đủ thường an vui; biết nhẫn tự nhiên an ổn Tri túc nhẫn nhục pháp môn đem lại an lạc Kinh văn nói: Xa lìa năm dục, trở lại sinh tử, độ thoát chúng sinh, người không nhẫn nhục được, mà làm nổi? Trong Kinh nhấn mạnh: Tinh hành đạo cốt phải từ bi tu tuệ Trong sáu Ba la mật, trí tuệ quan trọng Đức Phật mẹ tất chúng sinh, trí tuệ lại mẹ tất chư Phật! Năm Ba la mật trước chân, trí tuệ Ba la mật mắt Người có chân đường, thiếu mắt, gặp nguy hiểm trùng trùng Trong Lục độ, bố thí nhẫn nhục hạnh lành mà gian có Nhưng bố thí gian có thương hại mà bố thí, có mua danh mà bố thí, có mong cầu báo đáp mà bố thí Bố thí trí tuệ soi thấy thể tánh ba (người thí, vật, thí, người thọ thí) không Cho nên, coi hạnh lành hữu vi gian, mà bố thí Ba la mật Không có trí tuệ, tất Phật Pháp trở thành gian pháp Cho nên Bồ tát phát tâm học đạo, mong liễu sinh tử, nguyện độ chúng sinh, không luận bố thí, trì giới hay tinh tấn, v.v phải lấy trí tuệ làm đầu; có trí tuệ, lại từ bi, tinh hành đạo, nương theo thuyền pháp thân, đến nơi bờ Niết bàn Thuyền pháp thân Phật tính chân mà sẵn đủ Chúng sinh luân hồi sáu nẻo sinh tử, cuối cứu độ, mãi trầm luân, nhờ có thuyền pháp thân nương tựa, vốn có sẵn nơi người Chúng sinh có thuyền pháp thân, lại trôi giạt, trầm luân, khỏi biển khổ, lên bờ Niết bàn Niết bàn, người Trung Quốc hiểu lầm chết Thật sai lầm to lớn vô Niết bàn mang ý: Muôn đức viên mãn, công đức trang nghiêm Niết bàn từ chỗ động loạn, trở nơi vắng lặng, không sinh tử, phiền não, giải thoát hoàn toàn Niết bàn đối đãi với sinh tử Phật Pháp ví sinh tử bờ bên Niết bàn bờ bên Chúng sinh bờ sinh tử bên này, phải chịu vô thường, khổ đau, ưu bi phiền não Thánh giả an trú Niết bàn bờ bên kia, thường lạc ngã tịnh, an ổn tự Cảnh giới Niết bàn nơi chúng sinh hướng đến Nếu chúng sinh biết nương thuyền từ Phật Pháp, qua đến bờ Niết bàn Tư tưởng Niết bàn nói trên, dường tư tưởng hoàn toàn xuất Vì thế, có người cho tu hành trốn lánh gian, trốn lánh thực Thực ra, Bồ tát sau Niết bàn, lại phải trở lại sinh tử, độ thoát chúng sinh Pháp sư Từ Hàng viên tịch có để lại câu kệ: Nếu người chưa độ MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Không nên trốn lánh cho riêng mình! TINH Hòa Thượng THÍCH Bồ tát chứng Niết bàn trốn lánh, mà thành tựu sở học cho trước, sau chèo chống thuyền tử, vào biển sinh tử, cứu vớt chúng sinh Người niệm Phật nguyện vãng sinh Tây phương Tịnh độ, chán bỏ gian, mà trước cầu chứng bất thoái chuyển, sau nương sức thệ nguyện trở lại Ta bà, rộng độ chúng ính Nếu chúng sinh chưa độ mà riêng muốn vào Niết bàn, Niết bàn cứu cánh, mà hành vi Tiểu thừa Bồ tát sau nương tám điều giác ngộ tu hành chứng Niết bàn, lại đến nhân gian sinh tử, đem tám điều này, khai thị người, khiến chúng sinh biết sinh tử khổ, buông bỏ năm dục, tu tâm Thánh đạo Nói đến tu tâm, điều ý Người ta thường tham cầu hưởng thụ giác quan mắt tai mũi lưỡi, song tâm lại bỏ qua, không chút quan tâm Mắt tham lam sắc tướng xinh đẹp, tai tham luyến âm véo von, mũi ham thích mùi hương thơm ngát, lưỡi tham mê vị ngon béo bùi, thân tham đắm cảm xúc êm mát, song lại bỏ quên người chủ tâm Nhưng mai vô thường đến, mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi mùi, lưỡi không nếm vị, thân không cảm xúc, chừng tâm hoang mang lo sợ Tục ngữ bảo: Đợi nạn gấp ôm chân Phật Còn lúc bình thường chẳng thắp hương! Đây người lúc bình thường tu tâm Xưa có người giàu có, suốt đời keo kiệt, tu thân mà tu tâm Ông lấy bốn bà vợ, mà người yêu quí bà vợ thứ tư, suốt ngày ân ái, nửa bước không rời Kế bà vợ thứ ba, người ông vô yêu mến, gặp mừng, xa buồn nhớ Còn bà vợ thứ hai, lúc nghèo khổ ông thương yêu, đến giàu có tình cảm lần lần phai lạt Song người vợ mà ông bỏ bê, chưa biết quan tâm, chăm sóc, người vợ cả! Một hôm, ông mắc phải chứng bệnh nan y, biết chết, ông cho gọi bà vợ thứ tư, người mà ông thương yêu đến bảo: - Này phu nhân! Trước thương yêu bà nhất, không giây phút xa lìa Nay không sống bao lâu, chết cô đơn tịch mịch; tài sản, vợ nhiều, chẳng đem theo Giờ muốn bà theo cho trọn tình trọn nghĩa, ý bà sao? Bà vợ thứ tư nghe sợ quá, vội đáp: - Ông suy nghĩ vớ vẩn! Ông già bệnh, chết lẽ đương nhiên, này, mà chết theo ông được? Ông bà thứ ba không tệ gì, không kêu bà với ông? Phú ông biết thở dài chán nản Một lát sau, ông lại cho mời bà thứ ba đến yêu cầu bà thứ tư Bà nghe xong giật mình, vội nói: MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH - Làm được? Tôi trẻ đẹp, ông chết tái giá mà! Sao không gọi bà thứ TINH hai theo? Phú ông lại biết thở dài, xua tay bảo bà thứ ba lui Bà thứ ba rồi, ông cho gọi bà thứ hai đến, yêu cầu bà theo hầu hạ Bà nghe xong, vội vã xua tay: - Không được! Không được! Tôi mà theo ông được? Bà vợ thứ tư bà vợ thứ ba ông chẳng chịu làm gì, việc nhà lo liệu, bỏ nhà cửa theo ông Chẳng qua tình cảm vợ chồng, ông chết đưa ông tới mộ trở về! Phú ông nghe õng nghẹn ngào tuyệt vọng, chẳng biết trông nhờ vào Cuối ông nhớ đến bà vợ cả, người bà lâu ông quên bẳng, cho người mời bà đến bên giường, buồn rầu nói: - Này bà, trước thật có lỗi, đối xử với bà lạnh nhạt Nay xuống âm phủ, không làm bạn, bà có chịu với không? Bà vợ nghe xong, không sợ, mà trang trọng đáp: - Lấy chồng phải theo chồng Nay ông mất, sống được, xin theo ông cho trọn nghĩa thủy chung! - Bà bà! Bà chịu theo sao? Phú ông ngạc nhiên ý tưởng hỏi lại, nói: - Ôi, trước lòng thủy chung bà, nên bỏ bê, không ngó ngàng đến Tôi đối xử với bà thứ tư thứ ba mạng sống mình, bà thứ hai không tệ bạc Thế mà chết, họ lại quên ân phụ nghĩa, bỏ mà Còn bà không coi trọng, lại chịu theo mãi! Ôi! Tôi phụ bạc bà Sao đối xử tối với bà sớm hơn? Phú ông nói xong ôm bà vợ chết chung lúc Đây câu chuyện ngụ ngôn, mang ý nghĩa sâu sắc ghi lại Kinh Ý nghĩa gì? Bà vợ thứ tư mà ta chưa xa rời nửa bước, thân thể, thân thể mà người ta yêu quí Người ta trang sức, chăm sóc, làm thoả mãn đòi hỏi thân Nhưng thử hỏi, đến chết liệu có đem thân thể theo không? Hay lúc đó, xác xình thối, vô ích, phải mau mau chôn cất, hay thiêu đốt! Bà vợ thứ ba muốn tái giá, tiền bạc, cải mà ta yêu tiếc, có mừng, buồn Nhưng đến chết, dù gia tài đồ sộ, tiền muôn bạc vạn, thử hỏi ta có đem theo đồng nào? Hay tiền bạc tái giá vào tay người khác! Bà vợ thứ hai phải lo chăm sóc gia đình, bà con, bạn bè Lúc ta nghèo khổ, khó khăn cần giúp đỡ, nhớ đến bà con, bạn bè, song có tiền lại nghĩ đến thân! Đừng tưởng điều nhờ vào bà con, bạn bè giúp đỡ Đến sinh tử, đường Chí thân cha với MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Hòa Thượng THÍCH con, đến lúcTINH chết không theo được, chi kẻ khác hay sao? Bất họ đưa đám tang đoạn đường, đến mộ, lấp đất chôn xong lại trở về! Còn bà vợ mà ta bỏ bê, quên lãng, tâm ta Khi sống tu tâm, lo tham cầu ngũ dục, gây tạo nghiệp tội Đến chết, biết ngũ dục không đem theo được, có nghiệp thiện ác nơi tâm, thọ sinh với Vì cổ nhân nói: Một mai vô thường đến Mới hay mộng huyễn thân Muôn việc đem chẳng Chỉ nghiệp theo thức thần Tu tâm tu tâm Thánh đạo điều mà cần phải đặc biệt coi trọng Phải đoạn trừ tâm dua nịnh, giả dối, sân hận, tham dục Khi sống mạnh khoẻ, nên nỗ lực tu tâm, người phát tâm học đạo! Kinh Di Giáo nói: "Nên đoan tâm mình, lấy tâm chân thật, thẳng làm gốc." Kinh Duy Ma nói: "Tâm thẳng đạo tràng." Khi thành tựu việc tịnh hóa tâm mình, chuyển tình thức hành trí tuệ, lúc thành tựu Phật đạo! Học Kinh xong, có kết luận khái quát sau: Tám điều giác ngộ điều mà tất chư Phật Bồ tát nên giác ngộ, để lo việc liễu sinh thoát tử phổ độ chúng sinh Bồ tát Đại nhân phải nên tinh tu học trau dồi phước tuệ từ bi, nương thuyền pháp thân đến bờ Niết bàn giải thoát an lạc Rồi sau trở lại giới này, vào sinh tử để giáo hóa, cứu độ chúng sinh biển khổ Vậy dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh? Đó đem tám điều giác ngộ khai thị, khiến người giác ngộ sinh tử khổ, buông bỏ dục vọng khoái lạc không thật ngũ dục, tu tâm để hoàn thành Bát Thánh đạo Nếu đệ tử Phật thường tụng niệm, ghi nhớ tám điều lòng, lợi ích lớn Người diệt trừ vô lượng tội nghiệp ý niệm, tinh tu tập, tiến đường hướng đến Bồ đề, ngày lên Chánh giác, dứt hẳn sinh tử khổ não, thường trú nơi Niết bàn tịnh, giải thoát an lạc Dịch thơ: Phật Bồ tát giác ngộ Tám điều này, tự độ độ tha Bồ đề tâm phát sâu xa Tinh hành đạo, chướng ma phục hàng Vung gươm tuệ, cắt si ám MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC Rải mưa bi,TINH dập đám lửa phiền Pháp thân nương lấy thuyền Niết bàn, giải thoát bình yên lên bờ Thấy đau khổ, lòng từ không nỡ Thừa nguyện xưa, thuyền trở bến mê Lại dùng tám việc đề huề Chỉ cho sinh chúng quay bờ Biết giác ngộ, xa lìa ngũ dục Thấy tử sinh ngục khổ đau Tu tâm quét trần lao Theo đường Thánh đạo, Niết bàn Đệ tử Phật tụng trì tám việc Niệm niệm tội diệt phước sanh Bồ đề chánh giác sớm thành An vui thường trú, tử sanh không Dịch xong lại Tổ đình Giác Nguyên Ngày 10 - - 1992 Thích Minh Quang Lời cuối: Cám ơn bạn theo dõi hết truyện Nguồn: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ Đánh máy: NgocLinh & canary Nguồn: ngoclinh NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO Phật lịch 2545- dương lịch 2001 Được bạn: Ct.Ly đưa lên vào ngày: 11 tháng năm 2008 Hòa Thượng THÍCH
- Xem thêm -

Xem thêm: MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN, MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN, MƯỜI BÀI GIẢNG KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC - Hòa Thượng THÍCH TINH VÂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn