Báo cáo thực tập Mạng lưới cung cấp dịch vụ tại khu du lịch Phong Nha hiện nay Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

127 140 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016, 07:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ KHOA XÃ HỘI HỌC   BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KHÓA Tên đề tài: Mạng lưới cung cấp dịch vụ khu du lịch Phong Nha, nay: thực trạng giải pháp (nghiên cứu trường hợp xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) LỚP XÃ HỘI K34 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHÓM TS Lê Thị Kim Lan NIÊN KHÓA: 2010- 2014 Ths Phan Nữ Ngọc Lan CN Nguyễn Hữu An Huế, 5/5/2013 Lời cám ơn! Để đáp ứng nhu cầu Thực tập thực tế môn học phương pháp nghiên cứu xã hội học, tập thể lớp Xã hội học k 34 với thầy cô khoa Xã hội học xây dựng đề tài nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế du lịch Phong Nha, Quảng Bình khía cạnh: sinh kế cộng đồng dân cư tác động du lịch, mạng lưới cung cấp dịch vụ du lịch cách sử dụng nguồn vốn sinh kế hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch, vai trò hoạt động du lịch…Đề tài nghiên cứu tập trung vào số đối tượng người làm du lịch, hộ gia đình hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ phục vụ cho du lịch Sau khoảng thời gian dài từ xây dựng đề cương nghiên cứu lúc với địa bàn để tiến hành nghiên cứu cuối chúng tôi, sinh viên khoa Xã hội học có tay sản phẩm nghiên cứu Để có kết ngày hôm không nhắc tới công lao to lớn từ phía quyền đông đảo người dân hoạt động lĩnh vực cung cấp dịch vụ du lịch địa bàn Phong Nha – Kẻ Bàng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện giúp đỡ cho đoàn sinh viên tiến hành hoạt động nghiên cứu Chúng xin gửi lời cám ơn đến Ông Hoài chánh văn phòng UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xin gửi lời cám ơn đến Ông Trứ chủ tịch UBND xã Sơn Trạch, xin gửi lời cám ơn đến anh Tý cán bán chuyên trách xã Sơn Trạch, toàn thể đông đảo người dân thôn Hà Lời, Phong Nha, Cù Lạp 1, Xuân Tiến xã Sơn Trạch bớt chút thời gian quý báu cho tiến hành thu thập thông tin, đặc biệt xin gửi lời cám ơn đến bác trưởng thôn dù bận rộn công việc dành thời gian để dẫn đoàn sinh viên đến với hộ gia đình làm dịch vụ để thu thập thông tin Cuối xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý thầy cô cán giảng dạy khoa Xã hội học hướng dẫn, chăm lo cho đoàn sinh viên từ lúc xây dựng đề tài nghiên cứu lúc hoàn thành đề tài nghiên cứu DANH SÁCH NHÓM Phan Thăng Long (nhóm trưởng) Lê Thanh Ngân (nhóm phó) Phan Văn Bình Phan Quốc Dũng Trương Vĩnh Mai Hương Trần Thị Lành Lê Thị Ninh Phạm Thị Thiên Quý Phạm Thị Thanh 10 Đỗ Thị Hồng Thúy 11 Nguyễn Thị Tự 12 Phan Thị Thủy 13 Ngô Thị Trầm Mục lục A Phần mở đầu: Lý chọn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu, khách thể, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Khách thể nghiên cứu 4.3 Phạm vi nghiên cứu 4.4 Không gian 4.5 Thời gian Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu 5.3 Phương pháp chọn mẫu 5.4 Phương pháp phân tích tài liệu 5.5 Phương pháp vấn sâu 5.6 Phương pháp thảo luận nhóm tập trung 5.7 Phương pháp quan sát Giả thuyết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Khung lý thuyết B PHẦN NỘI DUNG A Cơ sở lý luận Các khái niệm 1.1Khái niệm dịch vụ 1.2Khái niệm du lịch 1.3 Khái niệm dịch vụ du lịch 1.4 Khái niệm mạng lưới 1.5 Khái niệm mạng lươi cung cấp dịch vụ du lịch 1.6 Khái niệm chất lượng dịch vụ du lịch 1.7 Khái niệm du lịch bền vững Các lý thuyết liên quan 2.1 Lý thuyết cấu trúc – chức 2.2 Lý thuyết lựa chọn lý 2.3 Lý thuyết mạng lưới xã hội II Kết nghiên cứu Vài nét địa bàn nghiên cứu Kết nghiên cứu 2.1 Những yếu tố tác động đến hoạt động du lịch khu du lịch Phong Nha 2.1.1 Tác động nguồn nhân lực đến hoạt động du lịch khu du lịchPhong Nha 2.1.2 Tác động điều kiện tự nhiên đến hoạt động du lịch khu du lịch Phong Nha 2.1.3 Tác động điều kiện kinh tế – xã hội đến hoạt động du lịch khu du lịch Phong Nha 2.1.4 Tác động loại hình dịch vụ đến hoạt động du lịch khu du lịch Phong Nha 2.1.5 Tác động đường lối phát triển du lịch đến hoạt động du lịch khu du lịch Phong Nha 2.2 Những thuận lợi khó khăn mạng lưới cung cấp dịch vụ du lịch khu du lịch Phong Nha 2.2.1 Những thuận lợi khó khăn người cung cấp dịch vụ khu du lịch Phong Nha 2.2.2 Những thuận lợi khó khăn quyền địa phương khu du lịch Phong Nha C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Nguyện vọng, đề xuất nạn nhân thân nhân Khuyến nghị giải pháp D.BÀI HỌC KINH NGHIỆM E TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Danh mục biểu đồ Biều đồ 1: Biểu thị độ tuổi tham gia hoạt động du lịch Biều đồ 2: Biểu thị nguồn vốn quan trọng Biểu đồ 3: Biểu thị trình độ học vấn người làm dịch vụ Biểu đồ 4: Biểu thị phương thức hoạt động du lịch Biều đồ 5: Biểu thị tác động đất đến hoạt động du lịch Biểu đồ 6: Biểu thị tác động nước đến hoạt động du lịch Biểu đồ 7: Biểu thị tác động khoáng sản đến hoạt động du lịch Biểu đồ 8: Biểu thị tác động rừng đến hoạt động du lịch Biểu đồ 9: Biểu thị tác động khí hậu đến hoạt động du lịch Biểu đồ 10: Cơ sở hạ tầng ảnh hưởng đến hoạt động du lịch Biều đồ 11: Biểu thị loại hình dịch vụ Phong Nha Bảng 12: Chính quyền địa phương hỗ trợ tập huấn kỹ Bảng 13: Làm nghề khác trước tham gia hoạt động du lịch Bảng 13: Làm nghề khác trước tham gia hoạt động du lịch Bảng 14: Đánh giá mức độ hiệu lớp tập huấn Biều đồ 15: Những khó khăn người cung cấp dịch vụ Biều đồ 16: Các lớp tập huấn mà người làm du lịch mong muốn tham gia Biểu đồ 17: Các hình thức quảng bá cho hoạt động du lịch Phong Nha Biểu đồ 18: Nguyện vọng mở rộng kình doanh người làm dịch vụ Danh mục bảng biểu Bảng 1: Tổng thu nhập hàng tháng Bảng 2: Các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động du lịch Bảng 3: Mức độ ảnh hưởng sở hạ tầng đến hoạt động du lịch A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Du lịch ngày có vai trò quan trọng Việt Nam Đối với khách du lịch nước ngoài, người du lịch khám phá văn hóa thiên nhiên, bãi biển cựu chiến binh Mỹ Pháp Việt Nam trở thành địa điểm du lịch Đông Nam Á Các dự án đầu tư vào bất động sản du lịch dọc theo bờ biển 3.000 km và thành phố lớn gia tăng nhanh chóng Dịch vụ du lịch ngày đa dạng Công ty lữ hành địa phương quốc tế cung cấp tour du lịch tham quan làng dân tộc thiểu số, tour du lịch xe đạp, thuyền kayak du lịch nước cho du khách Việt Nam, đặc biệt gắn kết với quốc gia láng giềng Campuchia Lào Thái Lan Ngoài ra, nhờ vào việc nới lỏng quy định lại, xuất cảnh, khách du lịch nước lại tự nước từ năm 1997 Nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ nông nghiệp sang kinh tế dịch vụ Hơn phần ba tổng sản phẩm nước tạo dịch vụ, bao gồm khách sạn phục vụ công nghiệp giao thông vận tải Ngày có nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước đổ vào ngành du lịch Sau ngành công nghiệp nặng phát triển đô thị, đầu tư nước hầu hết tập trung vào du lịch, đặc biệt dự án khách sạn Với tiềm lớn, từ năm 2001, Du lịch Việt Nam phủ quy hoạch, định hướng để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Mặc dù "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 2010" có vài tiêu không đạt được, từ năm 2011, "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" thủ tướng phủ Việt Nam phê duyệt ngày 30/12/2011 để tiếp nối Việt Nam có nhiều tiềm để phát triển du lịch, danh thắng, di tích lịch sử… Những địa điểm du lịch từ lâu trở thành điểm du lịch tiếng cho khách nước nhiều danh lam thắng cảnh Trong đó, cần phải kể đến khu danh thắng tiếng Phong Nha – Kẻ Bàng UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo năm 2003 Trước trở thành vườn quốc gia, khu vực khu bảo tồn tự nhiên Khu bảo tồn Phong Nha-Kẻ Bàng có diện tích 5000 Chính phủ Việt Nam thức công bố ngày tháng năm 1986 mở rộng thành 41.132 vào năm 1991 Ngày 12 tháng 12 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ có định số 189/2001/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng thành vườn quốc gia với tên gọi Phong Nha-Kẻ Bàng cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km phía Tây Bắc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 500 km phía bắc Phía tây vườn quốc gia giáp khu vực bảo tồn Hin Namno, khu vực carxtơ nằm tỉnh Khăm Muộn, Lào Du lịch Phong Nha, năm 2012 đánh dấu lần du lịch tỉnh nhà vượt ngưỡng triệu lượt khách du lịch, tăng 9% so với năm 2011 Con số thể nỗ lực vượt bậc người làm công tác du lịch tỉnh nhà bối cảnh “khó khăn chồng chất khó khăn” Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, so với tiềm lớn du lịch, kết đạt khiêm tốn Vậy nguyên nhân đâu? Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Bình mở nhiều lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên sở lưu trú, số đơn vị thiếu mặn mà tham gia Ngoài ra, nhiều "nút thắt" giá dịch vụ, môi trường vệ sinh, an ninh trật tự chưa tháo gỡ thỏa đáng Những lý khiến khâu quảng bá nhiều sở lưu trú "dậm chân chỗ" việc xây dựng thương hiệu riêng cho sở lưu trú trở nên khó khăn Thêm vào tính liên kết sở lưu trú với sở lưu trú với đơn vị khác như: công ty lữ hành, công ty tổ chức dịch vụ rời rạc, thiếu hiệu Các sở lưu trú chưa thực ngồi lại với để tìm giải pháp, tháo gỡ khó khăn, mà chủ yếu "đường ai, người chạy" Bên cạnh đó, đơn vị cư trú tỉnh ta đáp ứng yêu cầu nhỏ lẻ khách, chưa biết kết nối để phục vụ nhu cầu khác (như tham quan du lịch, trải nghiệm làng nghề, thưởng thức ẩm thực địa đặc sắc ) Từ lý xin chọn đề tài: “Mạng lưới cung cấp dịch vụ vườn quốc gia Phong Nha, nay: Thực trạng giải pháp” đề góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Phong Nha Tổng quan tài liệu nghiên cứu: Từ lâu du lịch tượng kinh tế xã hội quan trọng với đời sống nhân loại Trong trình phát triển, hoàn thiện tự làm ngành du lịch nhiều chiến lược cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách du lịch phát triển du lịch bền vững chiến lược thiếu trở thành động du lịch lớn Nhạy bén trước tình hình phát triển du lịch giới cộng với ưu lớn tài nguyên du lịch sinh thái du lịch Việt Nam đưa chiến lược phát triển, rõ: Ưu tiên phát triển du lịch sinh thái nhằm tạo hình ảnh du lịch Việt Nam năm đầu kỷ XXI Do thu hút lượng khách du lịch lớn trở thành nhân tố quan trọng việc phát triển du lịch nước nói chung địa phương nói riêng Xứ Quảng hội tụ đầy đủ tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn có sức hấp dẫn lớn, giá trị lớn Chính tháng 7/2003 VQG Phong Nha - Kẻ Bàng UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên giới với tiêu chí địa chất, địa mạo Hiện Chính phủ Việt Nam lập hồ sơ khoa học Di sản thiên nhiên giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để đệ trình UNESCO xem xét tiếp tục công nhận Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng Di sản thiên nhiên giới tiêu chí da dạng sinh học 10 tập trung diện thuộc hộ nghèo để chăn nuôi phát triển kinh tế hay vay tiền sinh viên gia đình có em theo học xa nhà Tình hình du lịch có biến động, năm trước số lượng khách đông, số giảm đáng kể động Thiên Đường đưa vào hoạt động từ năm 2012, lượng khách du lịch đến giảm vào mùa đông đặc thù điều kiện tự nhiên_ mùa đông mực nước dâng cao, điều kiện lại tương đối khó khăn, vào mùa hè tương đối ổn định Khoảng cách từ nhà tới trung tâm làm việc km tương đối gần, tới động Phong Nha xa khoảng km Du khách thường sử dụng loại hình dịch vụ thuyền để phục vụ cho loại hình dịch vụ thuyền để phục vụ cho việc tham quan lại nhiếp ảnh với số lượng ngày nhiều du khách tự trang bị máy tham quan du lịch nên nhu cầu chụp ảnh trước Đa số khách du lịch thường tới tham quan lại ngày khu vực xa miền Bắc, miền Nam hay du khách nước có nhu cầu nghỉ lại nhiều khó khăn việc lại Theo ý kiến chị khách du lịch đến lo ngại an toàn thuyền thuyền thấp giá vé đắt tăng vé chung đội thuyền, bữa trước giá vé 250 nghìn bữa tăng tới 320 nghìn trung bình thuyền khoảng 12 người Trước người dân địa phương đa số dùng thuyền gỗ giá từ 40 đến 60 triệu đồng thuyền, số gia đình có điều kiện hay vay vốn thêm đóng thêm thuyền nhôm giá từ 100 triệu đồng thuyền, người theo đạo công giáo phụ trách đóng thuyền Theo đánh giá chị hoạt động nhà nghỉ tương đối bình thường, tượng phức tạp Đa số nhân viên quán người địa phương hay nhà bà Hiện trung tâm hoạt động bình thường, chưa có hoạt động bật để phục vụ du khách tham quan Chị không thấy nhận xét hay phàn nàn từ phía du khách đa số khách du lịch tham quan xong 113 lại lưu trú mà thời gian tiếp xúc với khách không nhiều, chủ yếu hoạt động nhiếp ảnh phục vụ khách du lịch tới tham quan động Hiện sở vật chất điện đường trường trạm tương đối tốt đáp ứng yêu cầu khách không thấy du khách phàn nàn gì, du khách mua đồ lưu niệm phần giá đắt, hàng hóa chưa phong phú đa dạng, trật tự an ninh tốt, không thấy xuất loại hình du lịch trá hình Tình trạng cò mồi, lôi kéo khách du lịch diễn Nhân viên môi trường đô thị làm việc nhiệt tình quyền địa phương quản lí tốt hoạt động du lịch Hoạt động dịch vụ du lịch phụ thuộc vào trung tâm, chiến lược nhà nước địa phương hoạt động du lịch chị chưa nắm bắt Đề xuất ý kiến cá nhân chị việc hành nghề nhiếp ảnh: mong muốn hoạt động tham quan du lịch phát triển hơn, chị vay thêm vốn để mua máy ảnh phục vụ nghề nhiếp ảnh Trường hợp 2: Bác Lê Quý Lân, trưởng thôn Hà Lời Khi hỏi thâm niên công tác, bác cho biết làm trưởng thôn mười năm chuẩn bị có đợt bầu trưởng thôn Một ngày làm việc mười tiếng lương trưởng thôn bác ba triệu tháng Bác cho biết số thông tin tình hình du lịch địa phương: có 80 hộ thôn Hà Lời làm nghề du lịch Chủ yếu chụp ảnh, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ chèo thuyền Trước có nhiều hộ làm nghề chèo thuyền sau khó khăn, tiền kiếm từ làm du lịch không đủ sống nên có hộ bán thuyền chuyển đến nơi khác sinh sống Những người làm chụp ảnh dần bỏ nghề thuế cao mà họ không kiếm tiền liên tục mà quay vòng đến phiên theo thuyền để hành nghề kiếm tiền Bác Lân xúc nhắc đến việc hỗ trợ từ trung tâm du lịch: “Thì có hỗ trợ hỗ trợ mà chiếm đất dân nhiều, trung tâm du lịch 114 mở phải thu hồi đất dân mà bồi thường rẻ bán lại giá lại cao Tôi thấy bà khó khăn chồng chất khó khăn” Khi hỏi thuận lợi người làm dịch vụ, bác Lân cho biết thuận lợi lớn người dân sống quanh khu du lịch Phong Nha phát triển nghề du lịch Phong Nha có lâu giữ vẻ đẹp thu hút nhiều du khách Thứ hai có lớp tập huấn mở để người dân tham gia, học tập Và thứ ba có hỗ trợ từ phía Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội cao tuổi… Hội có hỗ trợ vốn cho hộ kinh doanh gặp khó khăn Nhưng bên cạnh thuận lợi bác kể nhiều khó khăn, yếu hoạt động du lịch địa phương nói chung người làm du lịch nói riêng Về sở hạ tầng, bác nghĩ chỗ neo thuyền chật, thuyền đông chen lấn, không đáp ứng yêu cầu an toàn sông Bên cạnh cở sở vật chất thiếu thốn, chưa có loa đài để lần có đoàn khách đến mở để tuyên truyền, quảng bá Bác chia sẽ: “Trước đây, trẻ bác có chạy thuyền, khó khăn lắm, thuyền không cấp, dân phải tự bỏ tiền đóng thuyền, chi phí lớn mà tiền hưởng từ chuyến ít, thêm vào bảo hiểm, đồ bảo hộ lao động Sau bác phải bỏ nghề.” An ninh, vệ sinh kém, nhiều đóng rác to trước khu du lịch Phong Nha mà chẳng tới thu dọn Phân trâu, bò nằm la liệt đường gây thẩm mỹ, ô nhiễm môi trường Cầu cống không sửa chữa, nhiều chỗ cống nằm hở, nguy hiểm cho du khách người dân Về phía người làm dịch vụ, bác cho biết: “Ở chủ yếu trình độ học vấn thấp, chủ yếu cấp hai, làm ăn tự phát Cho nên để mang tính chuyên nghiệp không có, nên không làm thỏa mãn khách du lịch tới đây” Khi có lượng khách đông phục vụ qua quýt, không chu đáo Giao tiếp 115 người cung cấp dịch vụ khách kém, chưa niểm nở với khách Du lịch làm chưa bản, khâu kiểm soát vé chưa chặt nên xuống bến lộn xộn Về phía quyền địa phương, có mở lớp tập huấn giao cho thôn vận động người dân tham dự Nhưng bên cạnh quyền tỉnh Quảng Bình chưa đầu tư, chỉnh sữa, sở hạ tầng Chưa có tổ chuyên kiểm tra, giám sát Chính quyền xã bỏ bê nghĩ Phong Nha không nằm khâu quản lý “Không biết thị tỉnh hay xã có thời gian họ đưa người dân chỗ ngập lụt để bán đất cho trung tâm du lịch Tôi nghĩ làm du lịch trước hết phải nghĩ đến lợi ích người dân trước đã”- Bác chia Bác cho biết thêm số khó khăn khác địa phương khác Tệ nạn xã hội ngày tăng trộm cướp, nghiện hút… mà nguyên nhân chủ yếu trình độ học vấn thấp Còn có tình trạng ăn xin nhiều, trèo kéo khách nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ, khách sạn… Tại thôn Xuân Tiến, thôn trung tâm du lịch tồn hoạt động du lịch tra mại dâm Bên cạnh việc niên có trình độ học vấn cao thường không lại phát triển du lịch địa phương mà thường bỏ đến nơi có tiềm lực để phát triển Khi hỏi đề xuất theo cá nhân bác bác niềm nở chia sẽ: “Tôi nghĩ nên tạo điều kiện cho em địa phương, nâng cao sở hạ tầng thu hút khách du lịch Nên hỗ trợ vốn phương tiện hành nghề để người dân bớt khoản chi phí lớn Phải đóng bảo hiểm trang bị đồ bảo hộ lao động cho nghề mang tính chất nguy hiểm, quyền xã, tỉnh cần quản lý tốt công tác an ninh, vệ sinh môi trường Cũng cần đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có thái độ niềm nở với khách Du lịch tỉnh cần xây dựng để thu hút khách” 116 C KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM TẬP TRUNG Chủ đề: Tìm hiểu mạng lưới cung cấp dịch vụ khu du lịch Phong (xã Sơn Trach, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) Đối tượng: Người làm dịch vụ du lịch khu du lịch Phong Nha (có người tham dự có thợ ảnh, người chèo thuyền, người buôn bán người kinh doanh nhà hàng) Địa điểm: Nhà văn hóa thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Nhóm thực hiện: nhóm 3, Xã hội học K34 Thời gian: 90 phút Nội dung: Thực trạng hoạt động du lịch địa phương: Theo ý kiến đa số người dân cho biết khu du lịch Phong Nha năm gần có tu sửa, nâng cấp sở hạ tầng bên cạnh chưa đáp ứng nhu cầu, thị hiếu khách du lịch Chị Hà làm nghề nhiếp ảnh nhận xét: “Lượng khách du lịch có lúc tới đông ngày thôi, có chơi đâu mà lại, khách họ muốn chơi trò chơi chỗ khác tham động xong thôi” Một số ý kiến cho việc động Phong Nha cách xa trung tâm thành phố bất lợi xã Sơn Trạch có dân cư thưa thớt lại có trình độ học vấn thấp nên khó phát triển cách bền vững Một vấn đề khác chị Bê, làm nghề buôn bán chia sẽ: “Theo nghĩ, thời tiết có ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch, làm buôn bán tùy vào thời tiết, vào tầm tháng đến tháng đông khách, làm ăn tầm tháng đến tháng mưa rét, khách ít, không làm ăn được” Qua ý kiến người tham gia biết lượng khách du lịch giảm có phần nguyên nhân việc chia làm hai động: động Phong Nha 117 động Thiên Đường Vì động nên quan tâm nhiều hơn, đầu tư nhiều nên lượt khách đến động Thiên Đường tăng lượng khách tới Phong Nha giảm Những thuận lợi khó khăn người làm dịch vụ: Điểm mạnh người làm dịch vụ Điểm yếu người làm dịch vụ - Có sức khỏe - Thiếu phương tiện hành nghề - Có lực cá nhân - Trình độ học vấn, trình độ văn hóa - Có khiếu thấp - Nhanh nhẹn - Có dại tốn nhiều thời gian - Có trình độ chuyên môn - Thiếu vốn: để mua phương tiện kinh - Giao tiếp với khách tốt doanh - Đã qua tập huấn, đào tạo - Trình độ ngoại ngữ hạn chế - Có kinh nghiệm, am hiểu lịch sử - Phụ nữ làm công việc nặng nhọc (vận chuyển hàng hóa) Cơ hội người làm dịch vụ Thách thức người làm dịch vụ - Địa bàn có khu du lịch tiếng - Hoạt động kinh doanh theo mùa vụ - Được đào tạo chuyên môn - Đường sá không thuận lợi - Sự hỗ trợ từ tổ chức phi phủ - Lượng khách giảm chia động - Cơ sở hạ tầng cải thiện (động Phong Nha động Thiên Đường) - Trung tâm du lịch tạo việc làm cho - Không có nhà chờ người dân - - động Tham gia vào lớp học kỹ - Không có bảo hiểm, đồ bảo hộ lao Chưa dân chủ (theo chiều từ xuống) - Chưa có động viên, khuyến khích (quà, thưởng, tiền lễ tết…) 118 - Bố trí công việc chưa hợp lý - Thiếu vốn để tu sữa phương tiện - Chưa có sản phẩm địa phương tạo Nguyện vọng ý kiến đề xuất người làm dịch vụ - Cần hỗ trợ vốn để mua sắm trang thiết bị kinh doanh (nhà hàng) phương tiện kinh doanh (máy ảnh) “Cái quyền xã giải cho mà” – Theo ý kiến chị Bê, buôn bán - Cần phải tạo sản phẩm mang dấu ấn địa phương để quảng bá cho đặc sản địa phương - Đáp ứng sở hạ tầng cho nhân viên nhà chờ “Nhiều mệt tìm chỗ ngồi nghỉ không có, đành phải ngồi nắng, mưa đó, khổ lắm.”- Chị Hà, nhiếp ảnh chia - Giảm mức thuế dịch vụ bán hàng - Cần bố trí công việc hợp lý (điều phối nhân viên để theo thuyền hợp lý tránh trình trạng tranh giành, xô đẩy) - Quảng bá loại hình du lịch để thu hút khách - Làm kinh doanh không nên phân biệt khách dân địa phương - Đầu tư cầu cống - Ấp dụng mức thuế khác địa điểm bán hàng “Vô lý lắm, người làm ăn khó khăn, không đủ tiền sống lại thu mức thuế với loại hình dịch vụ nhà hàng, khách sạn? ” – Chị Hà, nhiếp ảnh xúc 119 120 Phỏng vấn sâu Ông Nguyễn Văn Hòa bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã Sơn Trạch 121 122 123 Nhóm thúc đẩy làm việc với người dân Thảo luận nhóm tập trung 124 Nhóm thúc đẩy làm việc với người dân thảo luận nhóm tập trung 125 126 127
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Mạng lưới cung cấp dịch vụ tại khu du lịch Phong Nha hiện nay Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Báo cáo thực tập Mạng lưới cung cấp dịch vụ tại khu du lịch Phong Nha hiện nay Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Báo cáo thực tập Mạng lưới cung cấp dịch vụ tại khu du lịch Phong Nha hiện nay Thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay