Nâng cao năng lực cạnh tranh trong xây dựng công trình dân dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hải Thạch

138 162 2
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2016, 15:16

1. Tính cấp thiết của đề tài Trải qua nhiều năm tiến hành đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường đã mang đến nhiều thành tựu to lớn đối với đất nước và con người Việt Nam. Đất nước đã có những thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Trong xu thế hội nhập với thế giới hiện nay, các doanh nghiệp nước ngoài ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Năng lực của các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng cũng cần trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, các công tác quản lý, giám sát của các chủ đầu tư về xây dựng được tăng cường và xiết chặt hơn. Các yêu cầu kỹ thuật, các tiêu chuẩn chất lượng cũng được nâng cao hơn. Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng sẽ ngày càng quyết liệt hơn nữa. Như vậy, để tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng tìm tòi các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh để từ đó xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh. Nâng cao năng lực cạnh tranh chính là đáp ứng yêu cầu tất yếu khách quan, phù hợp với quy luật cạnh tranh của thương trường và cũng là phục vụ lợi ích của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều phải đối mặt với cạnh tranh, với quy luật “mạnh được yếu thua”, nếu né tránh thì sớm muộn gì doanh nghiệp cũng bị cạnh tranh, đào thải. Do vậy, để có thể tồn tại, đứng vững trên thương trường và thắng được đối thủ thì tất yếu doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh của mình bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ; áp dụng thành tựu công nghệ tiên tiến vào sản xuất, sử dụng kiến thức quản lý hiện đại và hoạt động quản trị một cách khoa học, sáng tạo. Do cuộc bùng nổ cách mạng công nghệ toàn cầu, với những tiến bộ khoa học đã tạo ra những dây truyền máy móc thiết bị vô cùng hiện đại, tự động hóa, làm giảm rất nhiều chi phí cho sản xuất, tăng tiến độ hoàn thành sản phẩm, và giúp doanh nghiệp có thể thực hiện được những dự án có quy mô lớn và tính phức tạp cao về mặt kỹ thuật. Trong cuộc đua này nếu doanh nghiệp nào tận dụng được sức mạnh kỹ thuật thì chắc chắn sẽ về đích nhanh hơn. Mà để tiếp cận với những công nghệ cao này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải tự tích lũy, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch tiền thân là Xí nghiệp sản xuất xây dựng, xây lắp điện Hải Thạch được thành lập năm 1985, qua gần 25 năm phát triển, hiện nay công ty đã có 12 công ty thành viên trong các lĩnh vực như: xây dựng xây lắp điện; sản xuất vật liệu, các sản phẩm cho ngành xây dựng; đầu tư kinh doanh bất động sản, tài chính,… Công ty đã tham gia hàng ngàn công trình xây dựng lớn, nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực mang tính trọng điểm của tỉnh và quốc gia, tiêu biểu như: Xây dựng, lắp đặt Hệ thống điện chiếu sáng đường Hùng Vương, quốc lộ 1A qua địa phận Thành phố Tuy Hòa; Quảng trường 1/4, Cầu Phú Mỹ Thành phố HCM, Cầu Đà Rằng, Nhà máy phân vi sinh Công ty Mía Đường Tuy Hòa; Trạm bơm nước mặn - Dự án nuôi tôm Công nghiệp Sông Cầu, Khu sản xuất giống thuỷ sản Sông Cầu; Khu Resort và nghỉ mát cao cấp Sao Việt; Trạm dừng chân và khu du lịch Cà Ná (Ninh Thuận)… Cũng như mọi doanh nghiệp xây dựng khác, công ty cũng phải chịu sức ép mạnh mẽ từ các đối thủ trong nước và nước ngoài. Vì vậy để tồn tại và phát triển trong điều kiện như vậy Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hải Thạch cần phải có những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xây dựng công trình dân dụng của mình. Từ cách đặt vấn đề đó, học viên đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong xây dựng công trình dân dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hải Thạch ”làm đối tượng nghiên cứu luận văn thạc sĩ với mục đích nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng của công ty trong thời gian qua, từ đó, tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng của công ty trong thời gian tới. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian gần đây đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp. Trong đó, có thể chỉ ra một số nghiên cứu sau: - Sách tham khảo: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”, do TS Nguyễn Hữu Thắng chủ biên, Viện quản lý kinh tế - Học viện chính trị Quốc gia Hà Nội, 2008. Cuốn sách này đã làm rõ các vấn đề: + Một số vấn đề lý luận chung về NLCT của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế hiện nay. + Thực trạng doanh nghiệp và NLCT của doanh nghiệp Việt Nam. + Một số quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao NLCT của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. - Sách “Chính sách kinh tế và NLCT của doanh nghiệp”, do TS. Đinh Thị Nga chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2011 Sách gồm 3 chương: + Chương 1: Tác động của hệ thống chính sách kinh tế đến NLCT của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập - Những vấn đề về lý luận và kinh nghiệm quốc tế. + Chương 2: Thực trạng tác động của hệ thống chính sách của Nhà nước đến NLCT của doanh nghiệp Việt Nam + Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện hệ thống chính sách kinh tế của Nhà nước nhằm nâng cao NLCT của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập. - Sách: “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO”, PGS.TS Vũ Văn Phúc chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2011 Cuốn sách phản ánh thực trạng NLCT của doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO qua nhiều cách tiếp cận theo ngành, theo lĩnh vực, theo loại hình doanh nghiệp. Đây là một thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để đánh giá sức mạnh nội lực của các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị và bài học kinh nghiệm để giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao NLCT một cách lành mạnh và bền vững. Phần I: Những vấn đề chung Phần II: Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO- Thực trạng, giải pháp, kiến nghị Phần III: Kinh nghiệm từ thực tiễn - Bài viết: “Nâng cao NLCT của doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”, Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 2(12) -tháng 1-2/2012. Bài viết này đã chỉ rõ bản chất của cạnh tranh là tối đa hoá lợi nhuận. Cạnh tranh kinh tế ở cả 3 cấp độ: nền kinh tế, doanh nghiệp và sản phẩm. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm “kiến tạo”nên NLCT của nền kinh tế. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đã được đề cập nhiều song hiện vẫn còn chưa có sự thống nhất cao, bởi: nói đến NLCT là cần xem xét điều kiện, bối cảnh phát triển đất nước trong từng thời kỳ cụ thể, đồng thời NLCT phải thể hiện khả năng “đua tranh”, “tranh giành”giữa các doanh nghiệp và phải thể hiện bằng phương thức hay cách thức cạnh tranh phù hợp. Tác giả cũng chỉ rõ cần phải nghiên cứu cạnh tranh diễn ra cả ở trong lĩnh vực sản xuất lẫn trong lĩnh vực trao đổi và trên thị trường. - Bài viết: “Khủng hoảng kinh tế - Cơ hội nâng cao NLCT của doanh nghiệp” TS. Lê Chí Hiếu. Trong bài viết này, tác giả đã chỉ rõ: doanh nghiệp Việt Nam là một lực lượng còn rất non trẻ, chỉ mới thực sự xuất hiện trong hơn 30 năm gần đây nhờ vào chính sách đổi mới của Nhà nước. Bởi vậy, doanh nghiệp Việt Nam có những đặc điểm như những thiếu niên mới chập chững bước ra thế giới cạnh tranh kinh tế thì phải đương đầu ngay với sóng gió, giông bão của biển khơi trong quá trình hội nhập, chưa kể những tàn phá khủng khiếp của các đợt khủng hoảng kinh tế tài chính đang xảy ra. Tuy nhiên vấn đề nào cũng có tính 2 mặt, khủng hoảng vừa là thách thức nhưng cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp thay đổi, tồn tại và phát triển. Cần biết phát huy điểm mạnh và chủ động cải cách, tái cơ cấu lại bộ máy, sửa đổi khắc phục các yếu kém; thay đổi để thích nghi với môi trường mới giúp doanh nghiệp tồn tại, vượt qua khủng hoảng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Trong đó, các doanh nghiệp trong nước cần chú trọng 4 vấn đề lớn sau: nguồn vốn, công nghệ, nguồn nhân lực và các giá trị vô hình. - Bài viết: “Phân tích một số yếu tố cấu thành NLCT của doanh nghiệp”- ThS. Ngô Thanh Hoa bộ môn Quản trị kinh doanh khoa Vận tải - Kinh tế trường Đại học Giao thông vận tải. - Bên cạnh đó, có rất nhiều tác giả chọn đề tài NLCT làm đối tượng nghiên cứu luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ. Trong đó, có thể kể ra những công trình sau: +Luận án tiến sĩ của Ngô Thị Tuyết Mai năm 2007: Nâng cao sức cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. + Luận văn thạc sĩ của tác giả Bùi Quang Trung: Nâng cao NLCT của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Bắc Giang từ năm 2006 - 2010. + Luận văn thạc sĩ của tác giả Mai Thị Thanh Hòa: Nâng cao NLCT của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Các công trình trên đã tiếp cận NLCT với những góc độ và cấp độ khác nhau đồng thời làm rõ phần nào lý luận và thực tiễn NLCT và nâng cao NLCT. Tuy nhiên cho đến nay, chưa có đề tài nào nghiên cứu về nâng cao NLCTtrong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch. 3. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao NLCT trong xây dựng công trình dân dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hải Thạch. Để đạt được mục tiêu nêu trên, luận văn xác định một số nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau đây trong quá trình nghiên cứu: - Xác định khung lý thuyết vềNLCT của doanh nghiệptrong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng. LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu thân tôi, kết nghiên cứu luận văn xác thực chưa công bố kỳ bất công trình khác trước Tác giả Phan Thanh Huyền LỜI CẢM ƠN Luận văn thực hướng dẫn tận tình PGS.TS.GVCC Lê Thị Anh Vân Học viên trân trọng cảm ơn cô giáo định hướng dẫn mẫu mực suốt trình thực nghiên cứu Học viên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy, Cô giáo Viện Đào tạo Sau Đại Học đào tạo giúp đỡ khoa học trình hoàn thiện nghiên cứu Học viên xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, anh/chị đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ thông tin, góp ý phân tích sâu sắc nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu Trân trọng! Tác giả Phan Thanh Huyền MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng .ii Nguyên nhân điểm yếu lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch iii Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Thạch iv Thứ nhất, nâng cao lực tài iv Thứ hai, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .iv Thứ ba, nâng cao lực sở vật chất, kỹ thuật công nghệ iv Thứ tư, nâng cao lực quản lý doanh nghiệp iv Thứ năm, nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng iv Thứ sáu, hoàn thiện sách giá xây dựng iv Thứ bảy, đẩy nhanh tiến độ xây dựng iv Thứ tám,cải thiện thương hiệu iv Thứ chín, hoàn thiện dịch vụ kèm theo iv -Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu xây dựng dân dụng v PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG1 .9 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG 1.1 Cạnh tranh doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng 1.1.1 Khái niệm đặc điểm xây dựng công trình dân dụng .9 1.1.1.1 Khái niệm xây dựng công trình dân dụng 1.1.1.2 Đặc điểm xây dựng công trình dân dụng 10 1.1.2 Cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng .13 1.1.2.1 Khái niệm cạnh tranh cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng 13 1.1.2.2 Đặc điểm cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng 15 1.2 Năng lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng doanh nghiệp 15 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng doanh nghiệp 15 1.2.2 Những yếu tố cấu thành lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng doanh nghiệp 17 1.2.2.1 Năng lực tài .17 1.2.2.2 Nguồn nhân lực 18 1.2.2.3 Năng lực sở vật chất, kỹ thuật công nghệ 19 1.2.2.4 Năng lực quản lý doanh nghiệp .19 1.2.2.5 Chất lượng công trình 20 1.2.2.6 Tiến độ thi công 21 1.2.2.7 Giá xây dựng 22 1.2.2.8 Thương hiệu doanh nghiệp .22 1.2.2.9 Dịch vụ kèm theo 23 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng doanh nghiệp 24 Thị phần chiếm lĩnh doanh nghiệp 24 1.2.4 Các yếu tố môi trường bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng doanh nghiệp 25 1.2.4.1 Nhóm yếu tố thuộc môi trường vĩ mô .25 1.2.4.2 Nhóm yếu tố thuộc môi trường ngành .27 1.2.5 Các mô hình phân tích lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng doanh nghiệp 29 1.2.5.1 Ma trận SWOT 29 Bảng 1.1 Ma trận SWOT .30 1.2.5.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 31 Bảng 1.2 Bảng mẫu ma trận hình ảnh cạnh tranh .31 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CỦA 33 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI THẠCH .33 2.1 Tổng quan công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch .33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch .33 2.1.2 Ngành, nghề kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch .34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch .35 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 35 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch .35 2.2.1 Thực trạng môi trường cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 35 2.2.1.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 35 2.2.1.2 Các yếu tố thuộc môi trường ngành 39 Bảng 2.1 Thị phần doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng dân dụng địa bàn tỉnh Phú Yên .42 2.2.2 Kết cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 45 2.2.2.1 Thị phần chiếm lĩnh 45 Hình 2.2 Thị phần doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng dân dụng địa bàn tỉnh Phú Yên .45 Hình 2.3 Thị phần doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng dân dụng địa bàn tỉnh Phú Yên .46 Bảng 2.2 Tốc độ tăng trưởng thị phần doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng dân dụng địa bàn tỉnh Phú Yên 46 2.2.2.2 Doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp 47 Bảng 2.3 Tổng hợp báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch giai đoạn 2012-2014 .47 Hình 2.4 Biến động thu nhập, chi phí, lợi nhuận sau thuế Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch giai đoạn 2012-2014 .48 2.2.3 Thực trạng lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch .49 2.2.3.1 Năng lực tài .49 Bảng 2.4 Bảng cân đối kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 50 Hải Thạch giai đoạn 2012-2014 50 Bảng 2.5 So sánh số tiêu tài Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch số đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2011-2014 51 2.2.3.2 Nguồn nhân lực 55 Bảng 2.6 Cơ cấu lao động thu nhập CBCNV Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch giai đoạn 2011-2014 56 Hình 2.5 Cơ cấu lao động Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 58 giai đoạn 2011-2014 .58 Bảng 2.7 Cơ cấu lao động theo cấp bậc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch giai đoạn 2011-2014 59 Hình 2.6 Cơ cấu lao động theo cấp bậc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch giai đoạn 2011-2014 59 Bảng 2.9 Kết đào tạo Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng .61 Hải Thạch giai đoạn 2012-2014 61 Xây dựng Hải Thạch .62 2.2.3.3 Năng lực sở vật chất, kỹ thuật công nghệ 62 2.2.3.4 Năng lực quản lý doanh nghiệp .67 Bảng 2.13 Kinh nghiệm thi công xây lắp công trình công ty 69 Bảng 2.14 So sánh chất lượng sản phẩm xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch với doanh nghiệp cạnh tranh .72 2.2.3.6 Tiến độ thi công 73 Bảng 2.15 Số liệu thời gian thi công số công trình, hạng mục công trình thuộc số dự án Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch đảm nhận 73 Bảng 2.16 So sánh tiến độ thực dự án, công trình, hạng mục công trình Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch với số công ty cạnh tranh giai đoạn 2008-2014 74 2.2.3.7 Giá xây dựng 75 Bảng 2.17 Giá thầu hạng mục công trình dự án Công ty cổ phần 76 Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 76 2.2.3.8 Thương hiệu doanh nghiệp .76 Hình 2.7 Hình ảnh thương hiệu Tập đoàn Hải Thạch 77 2.2.3.9 Dịch vụ kèm theo 77 Bảng 2.18 Tổng hợp kết khảo sát hài lòng khách hàng hoạt động xây dựng dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 78 Hình 2.8 Mức độ hài lòng chung khách hàng hoạt động xây dựng dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 80 2.2.4 Sử dụng mô hình ma trận hình ảnh cạnh tranh phân tích lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch so số đối thủ .80 Bảng 2.19 Ma trận hình ảnh cạnh tranh - 2014 81 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 82 2.3.1 Điểm mạnh lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 82 2.3.2 Điểm yếu nguyên nhân điểm yếu lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch .83 CHƯƠNG 86 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CỦA 86 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI THẠCH .86 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch đến năm 2020 86 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch đến năm 2020 86 3.1.2.Định hướng nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 88 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch 89 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng .89 3.2.1.1 Nâng cao lực tài .89 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 92 3.2.1.3 Nâng cao lực sở vật chất, kỹ thuật công nghệ 95 3.2.1.4 Nâng cao lực quản lý doanh nghiệp .96 3.2.1.5 Nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng .98 3.2.1.6 Hoàn thiện sách giá xây dựng 99 3.2.1.7 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 3.2.1.8 Cải thiện thương hiệu .101 3.2.1.9 Hoàn thiện dịch vụ kèm theo 102 3.2.2 Nhóm giải pháp khác 102 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu xây dựng dân dụng 102 3.2.2.2 Hoàn thiện công tác điều hành đạo thi công công trường .103 3.2.2.3 Thực tốt sách, an sinh xã hội .103 3.3 Một số kiến nghị 103 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO : Tổ chức Thương mại giới CBCNV : Cán công nhân viên CP : Cổ phần CTCP : Công ty cổ phần TNHH TM : Trách nhiệm hữu hạn thương mại QCVN : Quy chuẩn Việt Nam BXD : Bộ Xây dựng GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HĐQT : Hội đồng quản trị NLCT : Năng lực cạnh tranh CTHT : Công ty Hải Thạch CT S4TL : Công ty Số Thăng Long CT HH : Công ty Hiệp Hòa ROA : Tỷ suất lợi nhuận ròng tài sản ROE : Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu UBND : Ủy ban nhân dân 97 xác, quán, kiên định đạt hiệu Một điều kiện định tồn phát triển tổ chức doanh nghiệp phải đảm bảo nguồn thông tin nội công ty - Để hoạt động công ty đạt hiệu cao ban lãnh đạo công ty phải biết kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân lợi ích tập thể Cùng với hướng mục đích hoạt động cá nhân tổ chức thống với mục đích, lợi ích công ty - Công ty tiến hành xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý chung cho toàn công ty, quản lý chất lượng, chi tiết cho lĩnh vực Gắn trách nhiệm quyền lợi cá nhân với công việc giao Từ có quy định để công tác quản lý dần vào nề nếp, tạo uy tín công ty với công trình chất lượng, an toàn, hiệu quả, giải tồn thời gian trước để lại Đào tạo kỹ quản lý cho cán lãnh đạo: Quản lý hoạt động phức tạp cần thực người đào tạo có kỹ kiến thức quản lý Do việc đào tạo kỹ quản lý cho cán quản lý cấp cần thiết Tùy theo cấp độ quản lý khác nhau, cần xây dựng kế hoạch đào tạo khác Ở cấp thấp, cần tập huấn ngắn hạn Ở cấp cao cần tổ chức khoá đào tạo ngắn hạn, cử học khoá học quản lý sở đào tạo chuyên nghiệp Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Lãnh đạo công ty cần phải tăng cường giáo dục nhân viên văn hóa doanh nghiệp từ cách trang phục nhân viên, cách trang trí hay bày biện công ty, thái độ ứng xử với khách hàng, chất lượng hàng hóa dịch vụ đến uy tín, danh tiếng thương hiệu công ty.Giúp họ thấy nét riêng công ty Làm họ thêm yêu mến cống hiến sáng tạo, nhiệt tình, hợp tác sản xuất để đạt hiệu cao Củng cố tăng cường mối quan hệ ngoại giao với quan ban ngành, yếu tố quan trọng định đến hiệu sản xuất kinh doanh công 98 ty, từ nâng cao vị công ty thị trường 3.2.1.5 Nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng Ở nước ta nay, tình trạng số công trình chất lượng không đảm bảo xảy không giai đoạn thi công mà giai đoạn lập dự án đầu tư thiết kế kỹ thuật Điều thể qua báo cáo tổng kết công tác quản lý chất lượng công trình Bộ Xây dựng, mà nguyên nhân khảo sát thiết kế chiếm tỷ trọng 60%, 40% thi công Ở tác giả muốn đề cập đến biện pháp tăng cường quản lý chất lượng công trình dự án đầu tư duyệt rồi, thông qua đấu thầu tư vấn lập thiết kế kỹ thuật chủ đầu tư quan tâm đến tiến độ mà chủ đầu tư yêu cầu tham chiếu Để đáp ứng đươc yêu cầu chủ đầu tư, nên tư vấn thiết kế nhiều bỏ qua số công đoạn để hoàn thành hồ sơ giao nộp cho chủ đầu tư, chủ đầu tư giao cho tư vấn thẩm tra Nếu tư vấn thẩm tra làm tốt, phát sai sót tư vấn thiết kế cần thời gian sửa chữa làm tiến độ thực dự án bị kéo dài Còn chủ đầu tư lại thúc ép tư vấn thẩm tra làm nhanh để kịp cho đấu thầu thi công vấn đề bỏ qua tư vấn thiết kế tư vấn thẩm tra thời gian mà kiểm tra lại đương nhiên chất lượng hồ sơ thiết kế không mong muốn Có điều sai sót không gây đổ vỡ công trình tức mà sau mười năm, hai mươi năm cố xảy ra, lúc khó truy cứu trách nhiệm Để tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch cần phải: - Cần kiểm tra trình thực hiện, nhằm tránh trường hợp hồ sơ dự thầu khai chuyên gia có nhiều kinh nghiệm có cấp cao thực lại chuyên gia mà lại kỹ thuật viên bình thường - Cần phải có giá sàn cho chi phí lập thiết kế kỹ thuật Đã có nhiều trường hợp giá dự thầu tư vấn thiết kế bỏ thấp 1/2 giá duyệt thầu để trúng thầu sau làm không đạt chất lượng - Trong hồ sơ thiết kế, tư vấn thiết kế phải phân định đắn 99 phận quan trọng, phận quan trọng thứ yếu để có ứng xử phù hợp, nhằm đảm bảo chất lượng tương ứng cho phận công trình khâu thiết kế gia công lắp đặt, thi công, quản lý khai thác, công tác quản lý kỹ thuật, thẩm định xét duyệt cấp - Ở giai đoạn thi công, thực tế Chính phủ có nhiều quy trình quy phạm nhằm đảm bảo chất lượng thi công hạng mục công trình, cần yêu cầu bên có liên quan chấp hành đầy đủvà nghiêm túclà giảm đáng kể cố đáng tiếc xảy ra, thể hiện: + Chấp hành luật pháp liên quan tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng + Việc quản lý chất lượng phải kịp thời, khách quan, thận trọng, xác + Tôn trọng chức trách tổ chức liên quan việc quản lý chất lượng Kịp thời thông báo ngăn chặn sai phạm kỹ thuật có nguy làm hư hỏng, giảm cấp công trình gây cố nguy hiểm cho công trình xây lắp + Thực nghiêm chỉnh chế độ thưởng phạt việc bảo đảm chất lượng công trình xây lắp theo điều lệ quản lý xây dựng - Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí phương pháp đánh giá chất lượng công trình xây lắp dựa tiêu chuẩn kỹ thuật chung Bộ Xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật riêng dự án - Phải đánh giá chất lượng công trình sau hoàn thành đưa vào sử dụng, từ rút kinh nghiệm cho dự án đầu tư xây dựng tới 3.2.1.6 Hoàn thiện sách giá xây dựng Sản phẩm Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch công trình xây dựng có giá trị cao, tuổi thọ công trình dài Công ty nhận thức có đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng tiêu chí chất lượng công trình cạnh tranh lâu dài thương trường với công ty khác Chính vậy, thời gian qua công ty dùng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm như: thành lập hai tổ giám sát có chức năng, nhiệm vụ cụ thể riêng Một tổ có trách nhiệm giám sát kiểm tra chất lượng yếu tố đầu vào từ khâu thu mua đến khâu bảo quản cất giữ nhằm có nguyên vật 100 liệu đạt chất lượng, đảm bảo phục vụ kịp thời cho tiến độ thi công, giảm thiểu tới mức tối đa hao hụt nguyên vật liệu Một tổ có nhiệm vụ giám sát khâu thi công kiểm tra chất lượng, kỹ thuật nhằm tránh tình trạng “rút lõi công trình” làm giảm chất lượng sản phẩm gây tổn hại đến uy tín doanh nghiệp Như vậy, biện pháp hạ giá thành sản phẩm đảm bảo chất lượng chìa khóa giúp cho doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh thương trường Để giảm giá thành công ty phải tìm biện pháp nhằm giảm giá thành xây dựng công trình dân dụng đến mức để nâng cao lực cạnh tranh Ngoài ra, công ty phải phải tiến hành sản xuất theo quy trình thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 từ khâu kiểm tra vật liệu đầu vào, biện pháp thi công, nghiệm thu giai đoạn nhằm phát kịp thời sai sót để có biện pháp xử lý nhằm tránh thiệt hại lớn hơn, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm uy tín công ty thương trường 3.2.1.7 Đẩy nhanh tiến độ xây dựng - Để đảm bảo thực tiến độ thời gian xây lắp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch cần phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phải thực đầy đủ, nghiêm túc quy định, trình tự quản lý đầu tư; thực thi công việc thẩm quyền, trách nhiệm phân công, ủy quyền - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định tất giai đoạn từ khâu lập dự án đến tổ chức thi công, bàn giao đưa công trình vào sử dụng Đặc biệt trọng đến công tác giám sát thi công (thi công hồ sơ thiết kế duyệt, chủng loại vật tư, thiết bị, quy trình, quy phạm, ghi nhật ký công trình đầy đủ, trung thực) lập, thẩm định, phê duyệt toán công trình đảm bảo đủ hồ sơ, khối lượng, định mức, đơn giá chế độ sách Nhà nước - Phải kịp thời thông tin, báo cáo tiến độ thực dự án, kiến nghị biện pháp xử lý có phát sinh vượt thẩm quyền - Cần quan tâm đến lực đội ngũ lao động để đảm bảo chất lượng công trình - Cần phải có phối hợp tốt giữ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 101 Hải Thạch với quan quản lý Nhà nước có liên quan Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Địa chính, quyền địa phương nơi dự án xây dựng để tranh thủ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi công tác thực dự án xây dựng đảm bảo quy định Nhà nước tiến độ thực 3.2.1.8 Cải thiện thương hiệu Cơ chế định thầu tương lai dần bị xóa bỏ, cần thiết từ phải đẩy mạnh xây dựng thương hiệu mở rộng xúc tiến khai thác thị trường bên thị trường truyền thống chịu ảnh hưởng nhiều từ Tập đoàn Hải Thạch Việc xây dựng thương hiệu mạnh quảng bá hình ảnh tích cực doanh nghiệp điều kiện thiết yếu để tăng giá trị cổ phiếu doanh nghiệp sàn chứng khoán, trì kênh huy động vốn hiệu cho doanh nghiệp - Xây dựng thương hiệu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch gắn liền với thương hiệu Tập đoàn Hải Thạch:Hiện nay, thương hiệu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch gắn kết chặt chẽ với thương hiệu Tập đoàn Tập đoàn Hải Thạch làm công tác thương hiệu hiệu thông qua đối tác tư vấn thương hiệu chuyên nghiệp Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch cần tiếp tục phát huy thương hiệu công ty đầu đàn Tập đoàn Hải Thạch Để làm việc cần thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để xây dựng kế hoạch dài hạn cho việc phát triển thương hiệu hoạt động quảng bá cách khoa học hiệu Chú trọng công tác vệ sinh môi trường cảnh quan đô thị công trường: Đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, hình ảnh bề chuyên nghiệp công trình xây dựng thi công mang lại nhiều ý nghĩa với công chúng thước phim quảng cáo hào nhoáng phương tiện thông tin đại chúng Một công trình xây dựng nhỏ thông thường kéo dài tháng đến năm, công trình lớn kéo dài năm, năm lâu Sự diện công trình xây dựng thông thường mang lại bất tiện cho người dân sinh sống qua lại khu vực thi công Do vậy, công ty xây dựng lâu năm trọng việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp 102 thông qua việc trọng công tác vệ sinh, an toàn bảo vệ môi trường xung quanh công trình, qua thể tôn trọng môi trường xung quanh cam kết với cộng đồng Việc đầu tư cho hệ thống tường rào, lưới bao che, hệ thống giàn giáo ngăn nắp, sẽ, bảng tên dự án, logo biển hiệu công ty, biển cảnh báo nguy hiểm, lực lượng ứng trực hướng dẫn giao thông v.v đầu tư khôn ngoan hiệu để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp với cộng đồng Chú trọng công tác an toàn lao động: Việc trọng công tác an toàn lao động quan trọng Một tai nạn thương tật chết người làm ổn định xã hội mà gây nhiều thiệt hại kinh tế hình ảnh doanh nghiệp 3.2.1.9 Hoàn thiện dịch vụ kèm theo Đẩy mạnh dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng chăm sóc khách hàng sau bàn giao công trình trình sử dụng, khai thác công trình chủ đầu tư Nhanh chóng phối hợp với chủ đầu tư giải vấn đề phát sinh trình khai thác công trình, qua để thể tinh thần trách nhiệm công ty sản phẩm mình, nâng cao hình ảnh thương hiệu công ty, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh công ty Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra định kỳ mặt kỹ thuật, thẩm mỹ công trình xây dựng để kịp thời phát xử lý hỏng hóc có nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy cao từ phía khách hàng 3.2.2 Nhóm giải pháp khác 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu xây dựng dân dụng - Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư Tập đoàn Hải Thạch để đẩy mạnh thực công tác tiếp thị, đấu thầu đảm nhận thi công công trình - Kiểm điểm tình hình thực toàn dự án triển khai Đánh giá thực chất hiệu kinh tế công trình, dự án rút học kinh nghiệm cho công trình, dự án - Tích cực làm việc với Chủ đầu tư quan hữu quan để có giải pháp giải dứt điểm vấn đề phát sinh không lường trước ảnh hưởng giá 103 nhân công, nguyên liệu chi phí thiếu hụt khác dự án 3.2.2.2 Hoàn thiện công tác điều hành đạo thi công công trường - Nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm đội công tác thi công xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đạo đội trình triển khai dự án - Tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát thi công công trường, thường xuyên kiểm điểm tình hình dự án, tiến độ thi công để kịp thời có biện pháp giải vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng dự án Thường xuyên đôn đốc giám sát việc thực trang bị bảo hộ lao động công tác an toàn, vệ sinh lao động công trường - Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 công ty, chuẩn hóa quy trình, quy định quản lý, tổ chức thi công, tổ chức công trường, chuẩn hóa đội ngũ quản lý, công nhân,… 3.2.2.3 Thực tốt sách, an sinh xã hội - Thực tốt sách người lao động, đảm bảo tốt sách tiền lương, không ngừng cải tiến điều kiến sống, điều kiện làm việc toàn Cán công nhân viên công ty đặc biệt với công nhân làm việc công trường - Kết hợp với tổ chức đoàn thể tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc… người lao động nhằm mang lại suất lao động vao mang lại hiệu kinh tế cho công ty 3.3 Một số kiến nghị Qua trình nghiên cứu, luận văn xin đưa số kiến nghị với Nhà nước sau: Để doanh nghiệp thực tốt hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế từ nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Ngoài việc doanh nghiệp đưa định hướng chiến lược hợp lý giải pháp để thực cần có giúp đỡ tạo điều kiện Nhà Nước Nhà nước cần xem xét 104 tạo điều kiện hỗ trợ sau: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế sách doanh nghiệp: Tăng cường hỗ trợ mạnh mẽ Chính phủ quan quản lý nhà nước trình thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.Các công cụ sách Nhà nước hỗ trợ mặt khác cần thiết.Môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý, nhân tố xã hội có ảnh hưởng lớn doanh nhân kinh tế đất nước Do đó, thông qua chủ trương, sách cụ thể, nhà nước cần tạo điều kiện cụ thể cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiệu phát triển bền vững Bên cạnh pháp luật nhà nước nên hoàn thiện sách kinh tế như: sách tài chính, sách thương mại, sách cạnh tranh, hàng rào thương mại…nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho công ty kinh tế thị trường đầy sôi động Nhà nước đảm bảo cho doanh nghiệp hệ thống sách thống nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều thuận lợi việc thâm nhập thị trường, nâng cao lực cạnh tranh như: - Về hoạt động tài chính, tín dụng: Nhà nước cần hoàn thiện chế cho loại hình doanh nghiệp bình đẳng việc cấp vốn, bình đẳng lãi suất để giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn kinh tế giới suy thoái nhà nước ban hành sách tài ưu đãi cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp, thời gian kéo dài, giãn thuế, giảm thuế phải nộp…từ tạo điều kiện cho công ty tích lũy vốn cần thiết để củng cố hoạt động SXKD, vượt qua khó khăn, thử thách, có điều kiện tham gia thi công công trình Đẩy mạnh hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng, đại hóa hệ thống cung cấp thông tin mở rộng dịch vụ cung cấp thông tin tin dụng cho doanh nghiệp - Chính sách thương mại: Cụ thể hóa pháp luật thương mại, Luật thương mại sửa đổi Tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại thị trường nội địa, tạo khung khổ pháp lý ổn định cho hoạt động xuất nhập Để hội nhập tốt vào kinh tế khu vực toàn cầu Chính phủ nên hoàn thiện văn pháp luật như: luật chống bán phá giá, luật cạnh tranh, 105 luật định quyền, luật đấu thầu, luật đầu tư, cho phù hợp với quốc tế sân chơi WTO Đối với văn luật, nghị định thông tư hướng dẫn phải kịp thời với thời điểm Luật, tránh tình trạng luật có hiệu lực mà văn hướng dẫn chưa có.Điều gây khó khăn cho doanh nghiệp việc thực hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp - Chính sách đầu tư: xây dựng, sửa đổi bổ sung quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, địa phương cho phù hợp với xu phát triển giới, phù hợp với điều kiện địa phương, cam kết quốc tế công khai hóa ưu đãi đầu tư Riêng UBND tỉnh Phú Yên: - Chú trọng công tác giải phóng mặt nhanh chóng, kịp thời; - Bố trí vốn toán thời gian theo quy định; - Ban hành sách thu hút đầu tư: sách hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường… Phát triển định chế hỗ trợ doanh nghiệp: - Hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp: Để hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần nhiều thông tin nước như: thông tin thị trường, thông tin pháp luật, sách, thông tin công nghệ, nguồn nguyên liệu…Hiện nay, doanh nghiệp thiếu thông tin nghiêm trọng ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh.Để giúp doanh nghiệp có thông tin, cần có hỗ trợ từ phía Nhà Nước, tổ chức.Hình thức hỗ trợ hình thành sở liệu thông tin cho doanh nghiệp, phát triển “chính phủ điện tử”.Ngoài ra, cần tổ chức cho doanh nghiệp tiếp xúc với quan chức năng, quan ngoại giao Việt Nam nước ngoài.Khuyến khích hình thành tổ chức cung cấp thông tin - Khuyến khích hình thành tăng cường vai trò hội nghề nghiệp Hiện nước ta có khoảng 200 hội nghề nghiệp.Tuy nhiên, nhiều hội nghề nghiệp mang tính hình thức, chưa thực hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp Do cần khuyến khích thành lập hội nghề nghiệp nâng cao vai trò hội nghề nghiệp việc hỗ trợ doanh nghiệp: trao đổi kinh nghiệm, cung cấp 106 thông tin, tìm kiếm hợp đồng… Nhà nước cần đầu tư cho giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, nghiên cứu triển khai: - Nhà nước cần xây dựng giáo dục đại với cấu ngành nghề hợp lý, nâng cao trình độ kiến thức tay nghề.Thông qua nắm bắt nhu cầu doanh nghiệp xây dựng nội dung, chương trình phù hợp - Hiện nay, hệ thống giáo dục nhiều bất cập: tình trạng thừa thầy, thiếu thợ, tình trạng có cấp kiến thức kỹ phản ánh bất cập lớn nguồn nhân lực mà có Trong lúc đó, cỗ máy đào tạo chạy theo quán tính tiếp tục cho thị trường sản phẩm mà thị trường có nhu cầu.Điều bắt buộc nhiều doanh nghiệp phải tổ chức đào tạo lại người qua đào tạo.Rõ ràng chi phí hai lần kể mặt thời gian tài cho việc.Mà vậy, khả cạnh tranh quốc gia không cao.Cải cách hệ thống giáo dục đào tạo theo đòi hỏi thị trường lao động cần thiết để loại bỏ nguyên nhân loại Vì vậy: + Nhà nước cần tổ chức lại hệ thống giáo dục, cấu đào tạo, hướng toàn dân vào ngành nghề phù hợp với trình độ với yêu cầu đất nước.Các trường đào tạo nghề phải đào tạo người thợ có tay nghề cao, có ý thức kỷ luật lao động tốt Giáo dục đại học phải tạo doanh nghiệp tài ba, kỹ sư giỏi biết tiếp thu thành tựu công nghệ đại, biết cải tiến nghiên cứu phát minh nhiều sáng kiến làm nhiều sản phẩm công nghệ phục vụ phát triển kinh tế + Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cán nghiên cứu Viện, trường đại học, doanh nghiệp thực tập thực tập nghiên cứu nước ngoài, hợp tác nghiên cứu để nâng cao trình độ Mặt khác, nhà nước doanh nghiệp cần có chế độ đãi ngộ cao cá nhân có sáng chế tốt, mang lại nhiều lợi ích nhằm khuyến khích tài để họ không ngừng học hỏi, nghiên cứu + Nhà nước cần hỗ trợ tư vấn thiết bị, công nghệ đại, thích hợp cung cấp thông tin công nghệ, thị trường cho doanh nghiệp, tạo lập phát triển 107 thị trường công nghệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tăng cường lực sản xuất, chế biến sản phẩm Chính phủ cần hỗ trợ thành lập tổ chức hỗ trợ tư vấn (bằng hình thức đa dạng) lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, giúp doanh nghiệp nâng cao suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, có thêm tiềm lực công hội nhập quốc tế Tất biện pháp nhằm tạo điều kiện cho việc cung cấp nguồn nhân lực đầu vào cho doanh nghiệp có chất lượng cao, giúp họ nâng cao lực cạnh tranh thời kì hội nhập quốc tế Đẩy mạnh trình cải cách thủ tục hành chính: Nhà nước cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sở tạo thuận lợi không buông lỏng quản lý, với Nhà Nước không can thiệp sâu vào hoạt động doanh nghiệp cụ thể bãi bỏ thủ tục, khâu không cần thiết trình xét duyệt đầu tư, áp thuế hải quan, thông quan hàng hóa, đăng kí kinh doanh…; đơn giản hóa minh bạch hóa ban hành quy định rõ ràng thủ tục hành chính, đầu tư để giảm bớt thời gian chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời quy định phải phù hợp với quy chuẩn quốc tế; Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho tổ chức xã hội, cho doanh nghiệp hoạt động hiệu cao, đặc biệt việc nâng cao lực Cụ thể, ta thấy sản phẩm xây dựng công trình dân dụng chủ yếu cho nhà nước, công tác tra giám sát trải qua khâu Vì vậy, nhà nước cần quy định cụ thể, tránh chồng chéo dự án mà tổ chức nhiều tra, kiểm tra tra nhà nước, kiểm toán nhà nước, công an…mà doanh nghiệp biết kết luận quan nhà nước định cuối Mở rộng mối quan hệ thương mại, ngoại giao với nước: Hiện Việt nam thành viên WTO hội mở rộng thị trường lớn, lực cạnh tranh quốc gia nâng cao Vì nhà nước cần phải tăng cường ngoại giao nhằm xúc tiến thương mại đầu tư, tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp quảng bá hình ảnh Việt Nam quốc tế nhằm tìm kiếm nhà đầu tư vào nước.Điều tạo điều kiện cho 108 doanh nghiệp nước nâng cao lực cạnh tranh trường quốc tế KẾT LUẬN Tạo dựng cho vị định thương trường trì vị trí cách bền vững lâu dài điều doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chế thị trường mong muốn cố gắng để làm điều đó.Để có vị trí vững trên thương trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tận dụng hội, hạn chế rủi ro thị trường phát huy điểm mạnh hạn chế điểm yếu không ngừng nâng cao lực cạnh tranh để ngày củng cố vị trí vững Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch nhận thức không ngừng nâng cao lực cạnh tranh để ngày lớn mạnh phát triển.Hoạt động chế thị trường cạnh tranh khốc liệt hội nhập công ty gặp không khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh mình.Đứng trước tình hình để vượt qua khó khăn để đứng vững thị trường công ty xác định nhiệm vụ mục tiêu hàng đầu công ty thời điểm nâng cao lực cạnh tranh, với đưa biện pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty với nỗ lực cố gắng học tập tập thể cán nhân viên thời gian qua thực khẳng định chỗ đứng kinh tế thị trường đầy thử thách công ty đối thủ cạnh tranh lĩnh vực xây dựng địa bàn tỉnh Phú Yên nói riêng nước nói chung Qua trình nghiên cứu, luận văn làm sáng tỏ vấn đề sau: - Xác định khung lý luận lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng doanh nghiệp xây dựng, tạo phân tích, đánh giá luận văn - Thu thập số liệu tiến hành đánh giá thực trạng lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, phân tích đặt mối quan hệ so sánh với 03 công ty cạnh tranh ngành, bao gồm: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số - Thăng Long; Công ty 109 cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa; Công ty cổ phần Xây dựng Đầu tư 492 Qua đó, điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch - Dựa kết đánh giá thực trạng chương 2, kết hợp với việc đánh giá điều kiện khác Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, luận văn tiến hành đề xuất số giải pháp có tác dụng nâng cao lực cạnh tranh xây dựng công trình dân dụng công ty thời gian tới Tuy nhiên nội dung đề tài rộng, công ty có nhiều lĩnh vực hoạt động khả nhận thức thân hạn chế nên để tài tác giả tập trung vào phân tích đánh giá lực cạnh tranh công ty mảng xây dựng công trình dân dụng, đồng thời đề số giải pháp thật cần thiết để giúp công ty ngày đứng vững phát triển kinh tế có cạnh tranh liệt Mặc dù cố gắng lựa chọn phân tích vấn đề cách tỉ mỉ hạn chế khả nghiên cứu nên sai sót tránh khỏi Chính vậy, học viên mong nhận góp ý thầy, cô giáo bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Trân trọng ! 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Mưu (2005), Giáo trình quản lý nhà nước kinh tế; Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Đinh Thị Nga (2011), Chính sách kinh tế lực cạnh tranh doanh nghiệp, Nhà xuất Chính trị Quốc gia M.Porter (2008), Lợi cạnh tranh, Nhà xuất trẻ Hà Nội Nguyễn Hữu Thắng (2008), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nay, Viện quản lý kinh tế - Học viện trị Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Lệ Thúy, Bùi Thị Hồng Việt (2012) Giáo trình sách kinh tế- xã hội, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà (2011), Giáo trình Khoa học Quản lý tập I,II, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà (2012), Giáo trình Quản lý, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2003), Thị trường, chiến lược, cấu: Canh tranh GTGT, định vị phát triển doanh nghiệp, Nxb Tông hợp Tp HCM Trần Xuân Kiên, Marketing chìa khoá vàng kinh doanh, Nxb Thanh niên, Hà Nội 10 Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất trị quốc gia, Hà 11 Nội Vũ Văn Phúc (2011), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam sau năm gia nhập WTO, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 12 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch (2011 - 2014), Bảng cân đối kế toán 13 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch (2011 - 2014), Báo cáo kết 14 hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch (2011 - 2014), Báo cáo lưu 111 15 16 chuyển tiền tệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, Hồ sơ lực "Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)", Tạp chí Phát triển Hội 17 nhập, số 2(12) - tháng 1-2/2012 Thông tin Internet
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong xây dựng công trình dân dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hải Thạch, Nâng cao năng lực cạnh tranh trong xây dựng công trình dân dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hải Thạch, Nâng cao năng lực cạnh tranh trong xây dựng công trình dân dụng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hải Thạch, -Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu xây dựng dân dụng, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, Thị phần chiếm lĩnh của doanh nghiệp, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI THẠCH, Hải Thạch giai đoạn 2012-2014, Xây dựng Hải Thạch, Đầu tư Xây dựng Hải Thạch, GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CỦA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay