Quản lý hoạt động giáo dục trẻ tại trường mầm non định công, quận hoàng mai, thành phố hà nội, trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

116 384 1
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2016, 09:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ KIỀU DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƢỜNG MẦM NON ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ THỊ KIỀU DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƢỜNG MẦM NON ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60140114 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH THỊ KIM THOA HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Bằng lòng kính trọng sâu sắc tình cảm chân thành, em xin trân trọng cảm ơn: Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội giảng viên giảng dạy em trình em học tập nghiên cứu đề tài luận văn Em xin chân thành cảm ơn Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hoàng Mai, Ban giám hiệu, đồng chí giáo viên, phụ huynh học sinh bạn đồng nghiệp trường mầm non Định Công, quận Hoàng Mai cộng tác, giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo đầy trách nhiệm cho em trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Em cảm ơn gia đình, bạn bè bạn đồng nghiệp động viên giúp đỡ em suốt trình học tập hoàn thành đề tài Mặc dù cố gắng nhiều học tập, nghiên cứu, hoàn thiện luận văn chắn đề tài có thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo, đồng nghiệp để đề tài tốt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Lê Thị Kiều Dung i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSVC : Cơ sở vật chất CSGD : Chăm sóc giáo dục ĐDĐC : Đồ dùng đồ chơi GD : Giáo dục GDMN : Giáo dục mầm non GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GDPT : Giáo dục phát triển KH&CN : Khoa học công nghệ KH GD VN : Khoa học giáo dục Việt Nam ND : Nội dung PPDH : Phương pháp dạy học PHHS : Phụ huynh học sinh QLGD : Quản lý giáo dục UBND : Ủy ban nhân dân TBDH : Thiết bị dạy học ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ, hình vẽ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ, QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ Ở TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước .8 1.2 Lý luận chung quản lý giáo dục 1.2.1 Khái niệm .9 1.2.2 Chức quản lý giáo dục 11 1.2.3 Nội dung quản lý giáo dục 13 1.3 Quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non 14 1.3.1 Hoạt động giáo dục trẻ mầm non .14 1.3.2 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non 16 1.4 Những yếu tố tác động tới quản lý hoạt động giáo dục trẻ trƣờng mầm non 24 1.4.1 Các yếu tố bên 24 1.4.2 Các yếu tố bên trường mầm non .25 1.5 Những yêu cầu đổi GDMN 28 1.5.1 Giáo dục mầm non trước đổi 28 1.5.2 Giáo dục mầm non sau đổi 29 Tiểu kết chương 31 iii CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƢỜNG MẦM NON ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 32 2.1 Tổ chức phương pháp nghiên cứu 32 2.1.1 Giới thiệu sơ lược địa bàn nghiên cứu 32 2.1.2 Mẫu nghiên cứu 33 2.1.3 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2 Phân tích kết nghiên cứu thực trạng 37 2.2.1 Thực trạng hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công 37 2.2.2 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trẻ trƣờng mầm non Định Công .50 Tiểu kết Chương 64 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƢỜNG MẦM NON ĐỊNH CÔNG, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 65 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích 65 3.1.2 Đảm bảo tính hệ thống đồng 65 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn .65 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu .65 3.2 Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công 66 3.2.1 Biện pháp 1: Quản lý việc thực mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhà trường 66 3.2.2 Biện pháp 2: Chỉ đạo triển khai thực đổi hình thức, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường 70 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường quản lý việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ 73 iv 3.2.4 Biện pháp 4: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường 76 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục trẻ giáo viên trường 83 3.2.6 Biện pháp 6: Thực quản lý việc phối hợp nhà trường gia đình để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trẻ 86 3.3 Mối quan hệ biện pháp 89 3.4 Kết khảo cứu tính cấp thiết, khả thi biện pháp 90 Tiểu kết chương 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 100 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số học sinh trường Mầm non Định Công từ 2012 - 2015 32 Bảng 2.2 Đội ngũ giáo viên trường mầm non Định Công 33 Bảng 2.3 Đội ngũ giáo viên phân công vào lớp năm học 2014 - 2015 34 Bảng 2.4 Phân bố số lượng mẫu khảo sát phụ huynh học sinh 35 Bảng 2.5 Kết đánh giá mức độ thường xuyên thực công tác phối hợp PHHS 48 Bảng 2.6 Mức độ quan tâm nhà quản lý đến nội dung sổ soạn 50 Bảng 2.7 Mức độ hiệu công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên 56 Bảng 2.8 Mức độ thường xuyên việc nhà quản lý tham gia công tác phối hợp với PHHS 60 Bảng 3.1 Kết khảo cứu tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công 91 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1 Chu trình quản lý 11 Biểu đồ 2.1 Mức độ đầy đủ hiệu việc thực mục tiêu giáo dục trẻ 38 Biểu đồ 2.2 Mức độ “hiệu quả” phân theo trình độ học vấn giáo viên 40 Biểu đồ 2.3 Mức độ đầy đủ hiệu việc thực nội dung chương trình giáo dục trẻ 42 Biểu đồ 2.4 Mức độ thường xuyên hiệu việc thực hình thức 43 giáo dục trẻ 43 Biểu đồ 2.5 Mức độ thường xuyên hiệu thực phương pháp 44 giáo dục trẻ 44 Biểu đồ 2.6 Mức độ thường xuyên hiệu việc sử dụng ĐDĐC giáo dục trẻ 46 Biểu đồ 3.1 Mối tương quan tính cấp thiết tính khả thi 92 biện pháp đề xuất 92 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hòa chung với xu phát triển giới, Việt Nam bước vào thời kì hội nhập khu vực quốc tế, với mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Để thực thành công mục tiêu đó, Đảng Nhà nước ta đặt giáo dục vào vị trí quốc sách hàng đầu, coi người trung tâm đầu tư cho người đầu tư cho phát triển Trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta, Giáo dục mầm non bậc học đầu tiên, tảng cho phát triển giáo dục tiểu học bậc học tiếp theo, có vai trò đặc biệt quan trọng việc đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách người Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp Có thể nói trẻ mầm non non, ta trồng non tốt sau lên tốt, ta gieo hạt giống tốt tạo tiền đề vững cho hệ trẻ mai sau Thấy rõ tầm quan trọng bậc học mầm non, năm gần Bộ Giáo dục Đào tạo trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ coi chất lượng giáo dục trẻ mầm non vấn đề quan tâm hàng đầu bậc học mầm non Chất lượng giáo dục trẻ mầm non định hình thành phát triển nhân cách người Nhân cách người tương lai phụ thuộc lớn vào giáo dục trẻ trường mầm non Chất lượng giáo dục trẻ mầm non tốt trẻ thành người tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội Ngược lại, chất lượng giáo dục trẻ mầm non không tốt trẻ thành người xấu, sau trẻ thành gánh nặng cho xã hội Chính việc giáo dục trẻ mầm non quan trọng gia đình, nhà trường quốc gia Trong giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, với phát triển không ngừng khoa học, công nghệ, văn hóa nghệ thuật, đòi hỏi người phải đa năng, có khả xử lý vấn đề phát sinh sống cách hiệu Do vậy, với đổi chung giáo dục, giáo dục Tiểu kết chƣơng Trên sở lý luận phân tích, qua khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục trẻ quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công, tác giả đề xuất biện pháp để việc quản lý hoạt động giáo dục trẻ đạt hiệu cao Đó biện pháp: Quản lý việc thực mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhà trường; Chỉ đạo triển khai thực đổi hình thức, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường; Tăng cường quản lý việc sử dụng ĐDĐC phục vụ hoạt động giáo dục trẻ; Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục trẻ giáo viên trường; Thực quản lý việc phối hợp nhà trường gia đình để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trẻ Qua khảo cứu, biện pháp đề xuất nhận đồng thuận cao CBQL giáo viên Đa số biện pháp nhận 100% ý kiến đánh giá cấp thiết khả thi, phiếu đánh giá “không cấp thiết” “không khả thi” Nếu nhà trường thực đồng biện pháp góp phần lớn việc hoàn thành mục tiêu giáo dục, đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ bối cảnh đổi giáo dục 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu lý luận thực tiễn đề tài, tác giả rút số kết luận sau: Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ yêu cầu cần thiết nhà trường mầm non, PHHS toàn xã hội, đặc biệt bối cảnh đổi giáo dục Để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mầm non, nhiệm vụ quan trọng nhà quản lý phải nắm rõ biện pháp quản lý hiệu Qua nghiên cứu lý luận làm rõ số khái niệm công tác quản lý, quản lý giáo dục, quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non, biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ, nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục trường mầm non, yêu cầu đổi GDMN Qua nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công, nhận thấy bên cạnh thành tựu đạt nhà trường số hạn chế định công tác giáo dục trẻ quản lý hoạt động giáo dục trẻ Giáo viên chưa trọng thực đồng mục tiêu giáo dục trẻ, xem nhẹ mục tiêu phát triển tình cảm – kỹ xã hội Nội dung giáo dục trẻ thực đầy đủ chưa hiệu quả, chưa phát huy tính tích cực trẻ, hoạt động tích hợp chưa phù hợp Chưa đan xen hình thức phương pháp giáo dục trẻ cách phù hợp, hình thức sử dụng đơn điệu Đặc biệt có số giáo viên hạn chế lực trình lựa chọn phương pháp giáo dục trẻ phù hợp với nội dung học Giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học mang tính đối phó, có Ban giám hiệu kiểm tra sử dụng không đồ dùng dạy học Nếu có sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên chưa phát huy hết công dụng đồ dùng Công tác phối hợp PHHS chưa coi trọng nhiều hình thức, chủ yếu thông qua họp PHHS định kì Công tác quản lý hoạt động giáo dục trẻ lãnh đạo nhà trường chưa coi trọng Việc quản lý mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục trẻ chưa đạt hiệu cao Công tác bồi dưỡng 94 giáo viên chưa đồng không mang lại kết thực chất, chưa tạo động lực, kích thích giáo viên trình học tập, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn Kiểm tra đánh giá giáo viên chưa sâu, chưa triệt để, mang nặng hình thức cảm tính Nhìn chung công tác quản lý hoạt động giáo dục trẻ lãnh đạo trường mầm non Định Công chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng, đề tài xây dựng biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công Đó biện pháp sau: Biện pháp 1: “Quản lý việc thực mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhà trường.” Biện pháp 2: “Chỉ đạo triển khai thực đổi hình thức, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường” Biện pháp 3: “Tăng cường quản lý việc sử dụng ĐDĐC phục vụ hoạt động giáo dục trẻ” Biện pháp 4: “Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường” Biện pháp 5: “Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục trẻ giáo viên trường” Biện pháp 6: “Thực quản lý việc phối hợp nhà trường gia đình để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trẻ.” Muốn nâng cao hiệu quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công, đòi hỏi người lãnh đạo phải sử dụng đồng biện pháp Các biện pháp có quan hệ biện chứng với nhau, hỗ trợ cho trình thực Kết trưng cầu ý kiến biện pháp mà tác giả đề xuất Luận văn cho cấp thiết khả thi, kết cao từ 91.1% trở lên Kết cho thấy độ tin cậy biện pháp đề xuất tốt 95 Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội - Tiếp tục tham mưu với cấp ngành có chế cho nhà trường đủ định biên giáo viên lớp, có sách khuyến khích người qua trình độ đào tạo đạt chuẩn, giáo viên, CBQL có trình độ Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng hưởng bậc lương theo bằng, đảm bảo theo thời gian làm việc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực cho giáo viên yên tâm công tác - Tăng cường tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, công tác kiểm tra kịp thời để sửa chữa bất cập nhà trường gặp phải 2.2 Đối với UBND quận Hoàng Mai - Thực Đề án tách trường mầm non Định Công thành trường mầm non độc lập, đảm bảo đủ nhân lãnh đạo nhà trường, đáp ứng tình trạng nhiều điểm trường ảnh hưởng đến trình quản lý - UBND quận ưu tiên quĩ đất xây dựng thêm trường mầm non công lập địa bàn phường Định Công, đáp ứng nhu cầu học tập em địa bàn - Thực chương trình mục tiêu Quốc gia, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận trị, lý luận quản lý Nhà nước, chương trình GDMN mới, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, bồi dưỡng thực hồ sơ sổ sách quản lý, hồ sơ kiểm tra cho cán nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ CBQL giáo dục toàn quận Phối hợp phòng ban chuyên môn mở lớp bồi dưỡng chuyên môn đổi phương pháp dạy học, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, tổ chức kiến tập lĩnh vực giáo dục trẻ cho giáo viên - Tuyên truyền sâu rộng nhân dân, tổ chức xã hội Đề án nâng cao chất lượng GDMN để họ hiểu tham gia thực - Có sách hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý CBQL giáo viên mầm non 96 2.3 Đối với giáo viên - Nhận thức vai trò nhiệm vụ theo qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ GD&ĐT ban hành Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lực sư phạm, rèn luyện phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, cập nhật kiến thức theo kịp phát triển xã hội Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên công việc - Luôn coi trọng trẻ, gương để trẻ noi theo, sẵn sàng chịu trách nhiệm kết chăm sóc, giáo dục trẻ lớp 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Khái niệm quản lý giáo dục chức quản lý giáo dục Bộ GD&ĐT (2009), Chương trình GDMN, Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ GD&ĐT (1999), Chiến lược GDMN từ năm 1998 đến năm 2020 NXB Hà Nội Bộ GD&ĐT (2008), Chiến lược GDMN từ năm 2009 đến năm 2020 NXB Hà Nội Bộ GD&ĐT (2008), Qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonBan hành kèm theo QĐ số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT, Nxb Giáo dục Bộ GD&ĐT (2009), Điều lệ trường mầm non NXB Giáo dục Bộ GD&ĐT (2009), Tài Liệu bồi dưỡng cán quản lý giáo viên mầm non NXB giáo dục Việt Nam Phạm Thị Châu (2000), Một số vấn đề quản lý giáo dục mầm non Nxb ĐHQG Hà Nội Phạm Thị Châu – Trần Thị Sinh (2000), Một số vấn đề quản lý giáo dục mầm non Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Đức Chính (chủ biên) – Vũ Lan Hƣơng (2015), Phát triển Chương trình giáo dục NXB giáo dục Việt Nam 12 Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 Glenn Doman (1964), Giáo dục sớm thiên tài 14 Phạm Minh Hạc (1984), Tâm lý học giáo dục, NXB giáo dục, Hà Nội 15 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề quản lý giáo dục khoa học giáo dục Nxb Giáo dục, Hà Nội 16 Nguyễn Thị Bích Hạnh (2009), Cẩm nang nghiệp vụ Quản lý GDMN – kiến thức kỹ Nxb Hà Nội 98 17 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (chủ biên) – Lê Thị Mai Phương (2009), Giáo trình Khoa học quản lý giáo dục Nxb Học viện quản lý giáo dục 18 Nguyễn Thị Hòa (2011), Giáo trình Giáo dục học mầm non NXB Đại học sư phạm 19 Trần Kiểm (2015), Những vấn đề Khoa học quản lý giáo dục NXB Đại học sư phạm 20 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiễn Nxb ĐHQG Hà Nội 21 Maria Montessori (1936), Phương pháp giáo dục Montessori 22 Chu Thị Hồng Nhung (2014), Tình hình đổi giáo dục mầm non Việt Nam qua giai đoạn Tạp chí khoa học ĐHSP TPHCM 23 Nguyễn Ngọc Quang, Những khái niệm lý luận quản lý giáo dục Trường Cán quản lý giáo dục Trung ương I, Hà Nội, 1989 24 Phan Thế Sủng – Lƣu Xuân Mới ( 2000), Tình cách ứng xử tình quản lý giáo dục đào tạo Nxb ĐHQG Hà Nội 25 Shichid Makoto (2002), Cha mẹ Nhật dạy 26 Nguyễn Ánh Tuyết (1998), Tâm lý học trẻ em trước tuổi học NXB giáo dục 27 Lê Thị Ánh Tuyết (1999), Những yêu cầu đổi quản lý GDMN Tạp chí GDMN 28 Lê Thị Ngọc Trâm - Lê Thu Hƣơng - Lê Thị Ánh Tuyết (2011), Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non NXB giáo dục Việt Nam 29 Từ điển Tiếng Việt (1998) Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 30 UBND Quận Hoàng Mai (2010), Đề án „„Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non quận Hoàng Mai giai đoạn 2010 đến 2015” 99 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ ( Dành cho giáo viên trường) Để góp phần xây dựng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công, quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội Chúng tiến hành thu thập số thông tin cần thiết Rất mong cộng tác giúp đỡ đồng chí Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến số nội dung cách đánh dấu “X” vào ô mà đồng chí cho phù hợp Họ tên (có thể không điền):…………………………………… Năm sinh:……………………………Năm vào ngành…………… Phụ trách lớp:……………………………………………………… Trình độ đào tạo:…………………………………………………… Phần 1: Thực trạng hoạt động giáo dục trẻ Câu 1: Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực mục tiêu giáo dục trẻ? Theo đồng chí, việc thực mục tiêu đạt hiệu mức độ nào? Đồng chí đánh dấu vào mức độ phù hợp ứng với câu hỏi T MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ T Rất hiệu Khá Ít Ko Rất Đầy Khá Hiếm Ko hiệu hiệu hiệu hiệu đầy đủ đầy thực NỘI DUNG KHẢO SÁT quả quả đủ đủ Mục tiêu phát triển thể chất Mục tiêu phát triển nhận thức Mục tiêu phát triển ngôn ngữ Mục tiêu phát triển tình cảm – kỹ xã hội Mục tiêu phát triển thẩm mỹ 100 Câu 2: Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá thực trạng việc thực nội dung chương trình giáo dục trẻ ? MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Rất hiệu Khá Ít Không T T hiệu hiệu hiệu hiệu quả quả MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ Rất Đầy Khá Hiếm Ko đầy đủ đầy thực đủ đủ NỘI DUNG KHẢO SÁT ND chương trình giáo dục phát triển thể chất ND chương trình giáo dục phát triển nhận thức ND chương trình giáo dục phát triển ngôn ngữ ND chương trình giáo dục phát triển tình cảm – kỹ XH ND chương trình giáo dục phát triển thẩm mỹ ND giáo dục đảm bảo tính tích hợp Câu 3: Để đạt mục tiêu giáo dục trẻ, giáo viên sử dụng nhiều hình thức phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục Dưới hình thức phương pháp giáo viên thường sử dụng Đồng chí đánh dấu vào mức độ phù hợp với hình thức, phương pháp giáo dục trẻ ? MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ T Rất hiệu Khá Ít Ko T hiệu hiệu hiệu hiệu quả quả NỘI DUNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ THƢỜNG XUYÊN Rất thường Khá Hiếm Ko thường xuyên thường thực xuyên xuyên Hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ Hoạt động tập thể Hoạt động theo nhóm 3 Hoạt động cá nhân Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục trẻ Phương pháp trực quan minh họa Phương pháp dùng lời nói Phương pháp thực hành, trải nghiệm Phương pháp tạo tình giáo dục Phương pháp giáo dục tình cảm, khích lệ Phương pháp nêu gương, đánh giá 101 Câu 4: Theo đồng chí, tần suất hiệu việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi giáo viên vào hoạt động giáo dục trẻ mức độ nào? Đồng chí vui lòng đánh dấu X vào ô thích hợp? MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ T Rất hiệu Khá Ít Ko T hiệu hiệu hiệu hiệu quả quả MỨC ĐỘ THƢỜNG XUYÊN Rất thường Khá Hiếm Ko thường xuyên thường thực xuyên xuyên NỘI DUNG KHẢO SÁT Đồ dùng, đồ chơi dạy học tự làm Đồ chơi đại Phương tiện dạy học đại Tranh in minh họa Vật thật Lô tô in màu Câu 5: Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trẻ cần phải có phối hợp với PHHS nhiều hình thức khác Dưới hình thức phối hợp PHHS hoạt động giáo dục trẻ Đồng chí đánh dấu X vào mức độ thực tương ứng với câu hỏi? TT MỨC ĐỘ THƢỜNG XUYÊN NỘI DUNG KHẢO SÁT Rất thường Khá Hiếm Ko thường xuyên thường thực xuyên xuyên Trao đổi đón trẻ Trao đổi trả trẻ Trao đổi chương trình giáo dục trẻ Tổ chức buổi phổ biến kiên thức giáo dục trẻ theo chuyên đề Tư vấn riêng với PHHS trẻ PHHS tham gia số hoạt động nhà trường PHHS tham gia họp phụ huynh 102 Phần 2: Câu hỏi thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trẻ Để giáo viên thực tốt chương trình giáo dục trẻ, lãnh đạo nhà trường thường có hình thức quản lý hoạt động giáo dục trẻ Sau hình thức mà nhà quản lý thường sử dụng, đồng chí vui lòng đánh dấu vào mức độ phù hợp câu hỏi Câu 1: Theo đồng chí, nội dung duyệt soạn giáo viên, nhà quản lý quan tâm nội dung mức độ nào? TT MỨC ĐỘ QUAN TÂM NỘI DUNG KHẢO SÁT Rất Quan Bình Hiếm Không quan tâm thường quan tâm tâm Mục đích yêu cầu Nội dung giáo dục Hình thức, phương pháp tổ chức dạy học Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học Cách đánh giá kết trẻ Phân bố thời gian dạy học Câu 2: Để nâng cao chất lượng hoạt động động giáo dục trẻ, nhà quản lý sử dụng hình thức, phương pháp quản lý giúp nâng cao lực chuyên môn hiệu hoạt động giáo dục trẻ cho giáo viên Đồng chí đánh giá tần suất hiệu hình thức mức độ nào? MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ Rất hiệ Khá Ít Ko TT hiệu u hiệu hiệu hiệu quả quả NỘI DUNG KHẢO SÁT Dự Sinh hoạt chuyên môn Tiết mẫu Thi lí thuyết phương pháp môn Thi đồ dùng dạy học Hội giảng Tổ chức cho GV tham quan trường bạn 103 MỨC ĐỘ THƢỜNG XUYÊN Rất thường Khá Hiếm Ko thường xuyên thường thực xuyên xuyên Câu 3: Theo đồng chí, việc kiểm tra đánh giá nhà quản lý ảnh hưởng mức độ đến việc nâng cao chất lƣợng hoạt động giáo dục trẻ giáo viên? TT MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ NỘI DUNG KHẢO SÁT Kiểm tra đầu năm học Kiểm tra hàng tháng Kiểm tra học kỳ Kiểm tra hàng ngày Kiểm tra đột xuất Kiểm tra báo trước Rất tốt Tốt Khá Chưa Ko tốt tốt Tốt Câu 4: Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến đánh giá mức độ nhà quản lý phân bổ đồ dùng đồ chơi cho nội dung giáo dục trẻ nào? Hãy đánh dấu vào mức độ tương ứng với nội dung? T MỨC ĐỘ PHÙ HỢP T Rất Khá Phù Ít Ko phù phù hợp phù phù hợp hợp hợp hợp NỘI DUNG KHẢO SÁT Phân bổ ĐDĐC cho ND giáo dục phát triển thể chất Phân bổ ĐDĐC cho ND giáo dục phát triển nhận thức Phân bổ ĐDĐC cho ND giáo dục phát triển ngôn ngữ Phân bổ ĐDĐC cho ND giáo dục phát triển tình cảm – kỹ XH Phân bổ ĐDĐC cho ND giáo dục phát triển thẩm mỹ 104 MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ Thừa Vừa Thiếu Rất Không đủ thiếu có Câu 5: Đồng chí vui lòng cho biết, trình quản lý công tác phối hợp PHHS, nhà lãnh đạo thực nội dung sau mức độ nhƣ nào? TT MỨC ĐỘ THƢỜNG XUYÊN NỘI DUNG KHẢO SÁT Rất thường Khá Hiếm Ko thường xuyên thường thực xuyên xuyên Lãnh đạo tiếp nhận báo cáo thường xuyên GV việc phối hợp PHHS Lãnh đạo hỗ trợ kịp thời phản hồi công tác phối hợp PHHS Lãnh đạo tham gia vào việc phối hợp PHHS 105 PHỤ LỤC 2: MẪU KHẢO SÁT TÍNH CÁP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Đồng chí vui lòng cho biết mức độ cấp thiết khả thi số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Định Công theo cấp độ giảm dần, cách đánh dấu X vào ô lựa chọn Biện Pháp Tính cấp thiết Biện pháp 1: “Phát triển chương trình giáo dục lĩnh vực tình cảm – kỹ xã hội cho trẻ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhà trường.” Biện pháp 2: “Tăng cường quản lý việc thực mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục trẻ trường” Biện pháp 3: “Chỉ đạo triển khai thực đổi hình thức, phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trường” Biện pháp 4: “Tăng cường quản lý việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục trẻ” Biện pháp 5: “Tăng cường tổ chức có hiệu hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên” Biện pháp 6: “Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục trẻ giáo viên trường” 106 Tính khả thi Biện pháp 7: “Tăng cường công tác quản lý việc phối hợp nhà trường gia đình để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục trẻ” Xin trân trọng cảm ơn ! 107
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục trẻ tại trường mầm non định công, quận hoàng mai, thành phố hà nội, trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý hoạt động giáo dục trẻ tại trường mầm non định công, quận hoàng mai, thành phố hà nội, trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay , Quản lý hoạt động giáo dục trẻ tại trường mầm non định công, quận hoàng mai, thành phố hà nội, trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay