Quyền hiến bộ phận cơ thể theo pháp luật Việt Nam hiện hành

14 181 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2016, 21:44

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THÚY QUYỀN HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH Chuyên ngành : Luật Dân tố tụng dân Mã số Công trình hoàn thành Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Đình Nghị Phản biện 1: Phản biện 2: : 60 38 01 03 Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn, họp Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 Vào hồi ., ngày tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn Trung tâm thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm tư liệu - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.4 Pháp luật hiến phận thể nước Châu Âu Pháp luật hiến phận thể nước Châu Á Pháp luật hiến phận thể Châu Mỹ Pháp luật hiến phận thể Châu Đại Dương Chương 2: HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI THEO LUẬT 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Các quan, tổ chức hỗ trợ việc hiến phận thể người Cơ sở y tế Ngân hàng mô/tế bào Trung tâm điều phối quốc gia Hiến phận thể sống Chủ thể Quyền nghĩa vụ người hiến Trình tự, thủ tục Hiến phận thể sau chết Chủ thể Quyền người hiến Trình tự thủ tục Chương 3: THỰC TIẾN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN 28 30 32 32 33 THỰC ĐỊNH CỦA VIỆT NAM MỞ ĐẦU 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Khái niệm Bộ phận thể người Hiến phận thể người Nguyên tắc vấn đề hiến phận thể người Nguyên tắc tự nguyện người hiến, người ghép Nguyên tắc mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy nghiên cứu khoa học Nguyên tắc không nhằm mục đích thương mại Nguyên tắc giữ bí mật thông tin có liên quan đến người hiến, người ghép, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Tôn trọng thể người Quyền thông tin người hiến Tiến trình phát triển quy định pháp luật Việt Nam quyền hiến phận thể Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức ban hành kèm theo Nghị định Hội đồng Bộ trưởng số 23HĐBT ngày 24 tháng năm 1991 Bộ luật dân năm 1995 Bộ luật dân năm 2005 Luật Hiến, lấy, ghép mô, phận thể người hiến, lấy xác 2006 Quyền hiến phận thể số nước giới 7 12 13 15 16 18 33 33 35 36 38 38 45 49 53 53 59 60 69 THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI 19 20 21 21 23 25 25 26 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật hiến phận thể người Thực trạng áp dụng quy định pháp luật Việt Nam hành hiến phận thể người Tình hình nhu cầu ghép phận thể người Việt Nam Kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiến phận thể người Về sách chung Về giải pháp cụ thể KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 69 69 75 88 88 89 99 100 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển bùng nổ công nghệ y sinh học phát triển cao đẩy đến nguy phá vỡ quy luật tự nhiên, quy tắc, quan điểm người tồn suốt chiều dài lịch sử Để kiểm soát nó, quy tắc hành xử liên quan đến thể người đặt nhanh chóng luật hóa tạo thành động lực định hướng phát triển công nghệ y sinh học mang tính nhân Ngành y học Việt Nam tiếp thu sáng tạo thành tựu khoa học nước phát triển Trong đó, thành công từ việc cho - nhận, cấy ghép phận thể (BPCT) kết đáng tự hào Do đó, pháp luật cần phải bảo hộ tốt quyền cá nhân xã hội Pháp luật Việt Nam nhiều nước giới ban hành luật riêng để điều chỉnh vấn đề Đầu tiên, quy định Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989, Bộ luật dân (BLDS) năm 2005 cụ thể quy định Luật hiến, lấy, ghép mô, BPCT người hiến, lấy xác năm 2006 nhằm điều chỉnh quan hệ phát sinh từ việc áp dụng kỹ thuật y học tiến đời sống xã hội Việc hiến BPCT người thực cách đắn có ý nghĩa to lớn nhân đạo sâu sắc góp phần vào phát triển y học khoa học người Để quy định điều chỉnh vấn đề ngày phù hợp với đời sống xã hội, em lựa chọn đề tài: "Quyền hiến phận thể theo pháp luật Việt Nam hành" Đồng thời, tác giả tìm hiểu thực trạng hiến BPCT cá nhân Việt Nam từ đề xuất kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hoạt động hiến, lấy, ghép BPCT người Tình hình nghiên cứu đề tài Quyền hiến BPCT cá nhân nhiều nước giới ghi nhận thành Luật riêng quy định cụ thể pháp luật chuyên ngành như: Pháp, Hoa kỳ, Nhật, Singapore, Trung Quốc…và có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều hội thảo luận bàn vấn đề Ở Việt Nam pháp luật ghi nhận thành luật riêng vấn đề mới, có tính nhạy cảm cao liên quan đến phong tục, tập quán người Á Đông Cho nên, đề tài nghiên cứu khoa học Một số công trình nghiên cứu khoa học lĩnh vực y học vấn đề ghép mô, thận, tạng…như: "Nghiên cứu số vấn đề ghép gan để tiến hành ghép gan người Việt Nam", đề tài nghiên cứu cấp nhà nước Học viện Quân y năm 2005 hay giảng Học viện Quân y Đỗ Tất Cường cộng sự: "Ghép tạng, ghép thận hồi sức điều trị sau ghép" năm 2002 Trong lĩnh vực luật học, quyền hiến BPCT quy định mang tính nguyên tắc BLDS năm 2005 cụ thể hóa Luật Hiến, lấy, ghép mô, BPCT người hiến lấy xác năm 2006 nên chưa có nhiều người tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề Một số công trình nghiên cứu vấn đề như: - Cuốn sách PGS.TS Phùng Trung Tập (chủ biên): "Quyền hiến, lấy xác phận thể người", Nhà xuất Hà Nội, 2013 - Luận văn thạc sĩ: "Quyền nhân thân liên quan đến thân thể cá nhân theo quy định Bộ luật dân 2005", Lê Thị Hoa, 2006 - Luận văn thạc sĩ: "Quyền hiến phận thể cá nhân theo quy định Bộ luật dân 2005", Nguyễn Trà My, 2008 - Khóa luận tốt nghiệp Nguyễn Minh Du: "Quyền hiến phận thể theo quy định Bộ luật dân năm 2005", Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006 Ngoài có số tọa đàm Pháp lệnh hiến, lấy, ghép mô, BPCT khám nghiệm tử thi Nhà pháp luật Việt - Pháp tổ chức năm 2004 Các công trình nghiên cứu diễn thời điểm khác tình hình thực tiễn lại luôn biến đổi Hơn nữa, Luật Hiến, lấy, ghép mô, BPCT người hiến xác năm 2006 đời bước ngoặt lớn Cho nên, công trình nghiên cứu chưa toàn diện hoàn thiện mặt pháp lý, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Chính lí trên, tác giả mạnh dạn nghiên cứu vấn đề "Quyền hiến phận thể theo pháp luật Việt Nam hành" để quy định pháp luật hoàn thiện phù hợp với thực tiễn sống Mục đích nhiệm vụ luận văn * Mục đích Quyền hiến, lấy, ghép BPCT cá nhân phát triển từ lâu giới Việt Nam nhu cầu ghép lớn ngày gia tăng Tuy nhiên, nguồn cung cấp BPCT người lại khan chi phí chữa bệnh lại cao Vì vậy, mục đích nghiên cứu luận văn làm rõ quy định hành pháp luật hiến BPCT, tìm hiểu hoạt động hiến BPCT cá nhân theo pháp luật hành Đồng thời, luận văn tìm hiểu thực trạng hiến BPCT cá nhân Việt Nam nào? Qua đó, tác giả đề số giải pháp cụ thể việc xây dựng hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quy định pháp luật quyền hiến BPCT cá nhân cho phù hợp với đời sống xu hướng phát triển y học Việt Nam * Nhiệm vụ luận văn Để thực mục đích trên, luận văn phải làm nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu khái niệm BPCT người hiến BPCT người - Tìm hiểu quy định số giới quyền hiến BPCT - Tiến trình phát triển quy định pháp luật Việt Nam quyền hiến BPCT - Hiến BPCT người theo Luật thực định Việt Nam - Thực trạng pháp luật Việt Nam quyền hiến BPCT - Hướng hoàn thiện quy định pháp luật quyền hiến BPCT cá nhân Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu đề tài "Quyền hiến phận thể theo pháp luật Việt Nam hành" là: - Một số vấn đề khái quát chung tiến trình phát triển quy định pháp luật Việt Nam quyền hiến BPCT - Quy định số giới quyền hiến BPCT - Nêu điểm hoạt động Hiến BPCT người theo Luật thực định Việt Nam - Tổng kết tình hình thực hoạt động hiến BPCT cộng đồng, nêu điểm bất cập, hạn chế nguyên nhân - Xây dựng khuyến nghị cần thiết để sửa đổi hoàn thiện quy định pháp luật quyền hiến BPCT cá nhân Hiến, lấy, ghép BPCT cá nhân lĩnh vực rộng liên quan đến nhiều ngành khoa học như: Y học, luật học… Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả nghiên cứu đến khía cạnh pháp lý quyền hiến, lấy, ghép BPCT cá nhân theo quy định pháp luật Việt Nam hành Để quy định pháp luật vấn đề phù hợp với thực tiễn, luận văn nghiên cứu, phân tích hạn chế quy định pháp luật đề số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam quyền hiến BPCT cá nhân Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp biện chứng vật, trình nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp truyền thống như: Phương pháp lịch sử; phương pháp so sánh; phương pháp phân tích tài liệu; phương pháp tổng hợp, đánh giá; phương pháp quy nạp phương pháp diễn dịch Đóng góp mặt khoa học luận văn Quyền hiến BPCT cá nhân pháp luật quy định Luật Hiến, lấy, ghép mô, BPCT người hiến, lấy xác năm 2006 Tuy nhiên, việc nghiên cứu quy định cách cụ thể, chi tiết để đạt hiệu cao thực tiễn việc làm cần thiết Qua trình nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật quyền hiến BPCT nước giới Việt Nam, tác giả làm bật tính đại độc lập pháp luật Việt Nam; làm rõ nguyên tắc pháp luật việc thực quyền hiến BPCT cá nhân… Đồng thời qua đó, tác giả đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam quyền hiến BPCT cá nhân Từ đó, tác giả mạnh dạn đưa số giải pháp khắc phục để Luật ngày hoàn thiện phù hợp với đời sống xã hội Khi pháp luật quyền hiến BPCT cá nhân hoàn thiện thống có nhiều nguồn hiến cứu sống nhiều người bệnh giải tình trạng khan nguồn cung cấp BPCT người nước ta Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận hiến phận thể người Chương 2: Hiến phận thể người theo luật thực định Việt Nam Chương 3: Thực tiễn áp dụng kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiến phận thể người 1.1 Khái niệm 1.1.1 Bộ phận thể người Qua phân tích, BPCT người hiểu là: Một thể thống hình thành từ loại mô khác tạo thành thể sống hoàn chỉnh mà BPCT thực chức trao đổi chất khác 1.1.2 Hiến phận thể người Hiến BPCT người có nghĩa cá nhân tự nguyện tặng/cho phần thể sống sau chết mục đích chữa bệnh, giảng dạy nghiên cứu khoa học hoàn toàn vô điều kiện Theo quy định BLDS năm 2005 "quyền hiến phận thể người" quyền nhân thân cá nhân, thể tự định đoạt họ BPCT Đây quyền bổ sung vào BLDS năm 2005 nhu cầu hiến, lấy ghép BPCT ngày tăng 1.2 Nguyên tắc vấn đề hiến phận thể người Ở Việt Nam, Điều Luật Hiến, lấy ghép mô, BPCT người hiến lấy xác năm 2006 ghi nhận nguyên tắc: 1.2.1 Nguyên tắc tự nguyện người hiến, người ghép Tự nguyện hiểu tự nguyện hoàn toàn Điều có nghĩa định hiến BPCT cá nhân phải đưa trạng thái hoàn toàn bình thường, minh mẫn, sáng suốt định phải dựa việc họ thông tin Tự nguyện hiến nhận BPCT cá nhân phải thể thông qua việc bày tỏ nguyện vọng hiến mô, BPCT với sở y tế đăng ký hiến thông qua mẫu đơn có đơn tự nguyện xin phép Nguyên tắc tự nguyện cho phép chủ thể có quyền thay đổi, hủy bỏ việc hiến BPCT thời điểm họ muốn mà không cần đưa lý hay giải thích Họ có quyền tự định việc hiến hay không hiến BPCT 1.2.2 Nguyên tắc mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy nghiên cứu khoa học Một số biện pháp bảo đảm quyền sống cho người tạo điều kiện mặt kĩ thuật, mặt pháp lý để y học cứu sống ngày nhiều bệnh nhân hiểm nghèo Vì vậy, mục đích chữa bệnh việc hiến BPCT cần đặt lên hàng đầu Bên cạnh đó, hiến BPCT nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học để tìm phương thức chữa bệnh hiệu suy cho người Hiến mô, BPCT người việc làm nhân đạo mà giúp cho người cần BPCT để giảng dạy có sở thực tế hơn, hiểu rõ thể người hay người cần BPCT để nghiên cứu có điều kiện để tiến hành thực nghiệm BPCT người đem lại hiệu cao giảng dạy nghiên cứu khoa học 1.2.3 Nguyên tắc không nhằm mục đích thương mại Thứ nhất, không trả tiền cho việc hiến BPCT người Việc "không trả tiền" áp dụng đối tượng: người hiến, nhận, bác sĩ, sở y tế nhằm ngăn chặn biến tướng thương mại hóa thể người từ nguồn, hướng hệ thống hoạt động hiến BPCT Thứ hai, cấm quảng cáo cho người cho tổ chức cụ thể Điều có nghĩa là: hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu, môi giới nhu cầu hiến, nhận BPCT cho người, tổ chức cụ thể mang tính 10 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI thương mại bị cấm Các biến tướng thương mại hóa tinh vi nên hoạt động nội dung chiến dịch truyền thông đến nhân dân phải Bộ Y tế cho phép 1.2.4 Nguyên tắc giữ bí mật thông tin có liên quan đến người hiến, người ghép, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Luật hiến, lấy, ghép mô, BPCT người hiến lấy xác quy định cụ thể nguyên tắc Điều 38 "Bí mật thông tin" có nghĩa thông tin danh tính cá nhân biết đến Nguyên tắc đặt yêu cầu: thông tin người hiến, nhận phải mã hóa bảo mật, người hiến cước người nhận ngược lại; cấm tiết lộ thông tin cho phép xác định người hiến, nhận Bảo mật thông tin nghĩa vụ bắt buộc nhân viên hoạt động mạng lưới hiến tặng Ở Việt Nam, mặt lý thuyết, nguyên tắc áp dụng cho tất trường hợp hiến BPCT, không phân biệt hiến sống hay chết Ngoài nguyên tắc đây, không luật Việt Nam trực tiếp quy định tinh thần luật, tiếp cận vấn đề hiến BPCT người cần tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc sau: 1.2.5 Tôn trọng thể người Tôn trọng thể quyền cá nhân, nội dung quyền người Sự tôn trọng thể người tạo nên tính bất khả xâm phạm nó; cá nhân có quyền toàn vẹn thân thể, bảo vệ chống lại xâm phạm người khác, chết Nội dung nguyên tắc tôn trọng thể người Việt Nam ghi nhận văn luật Việc tôn trọng thể người không chỗ bảo vệ chế bất khả xâm phạm mà chỗ ngăn chặn khả công cụ hóa với quy chế phi tài sản thể người 1.2.6 Quyền thông tin người hiến Việt Nam không quy định nguyên tắc hay quyền cụ thể văn pháp luật mà thể nội dung quyền rải rác quy định thủ tục hiến Thông tin cung cấp phải đáp ứng hai thuộc tính đủ Đó phải tất thông tin cần thiết, trung thực, đầy đủ chất hệ phương tiện, liệu pháp, thủ thuật y học áp dụng thể người cung cấp thông tin, đặc biệt lưu ý đến thông tin rủi ro Nội dung thông tin thuộc quyền người hiến thông tin cho phép xác định danh tính người nhận nên không bị mâu thuẫn với nguyên tắc bí mật thông tin người hiến - nhận 1.3 Tiến trình phát triển quy định pháp luật Việt Nam quyền hiến phận thể 1.3.1 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 Luật rõ việc lấy mô BPCT phục vụ cho mục đích y tế, việc lấy mô BPCT phải đồng ý người cho trường hợp người cho bình thường có đầy đủ lực pháp luật dân lực hành vi (NLHV) dân Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân tôn trọng tự nguyện người bệnh chữa bệnh phương pháp cấy, ghép mô, BPCT Khi tiến hành cấy, ghép BPCT phải đồng ý họ Tuy nhiên, Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân không quy định rõ trình tự, thủ tục hiến BPCT quyền lợi mà người hiến hưởng hay trách nhiệm pháp lý người hiến hay sử dụng BPCT không mục đích y tế 1.3.2 Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức ban hành kèm theo Nghị định Hội đồng Bộ trưởng số 23 - HĐBT ngày 24 tháng năm 1991 Ngay sau đời Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, Điều lệ khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức ban hành kèm theo Nghị định Hội đồng Bộ trưởng số 23 - HĐBT ngày 24 tháng năm 1991 quy định chi tiết quy định "đồng ý" Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân hai điểm, phải người tự nguyện viết thành văn 1.3.3 Bộ luật dân năm 1995 Theo quy định BLDS năm 1995 pháp luật cho phép áp dụng phương pháp chữa bệnh mới, đồng thời cho phép lấy, ghép 11 12 BPCT người phải đồng ý người Tuy nhiên quy định chung chung chưa gắn liền với thực tiễn nên việc áp dụng quy định luật để thực thực tế khó 1.3.4 Bộ luật dân năm 2005 Với tư cách Luật chung, BLDS năm 2005 ghi nhận quyền hiến BPCT cá nhân Cá nhân theo cách hiểu BLDS năm 2005 phải người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ NLHV dân có quyền hiến BPCT Điều 33 BLDS năm 2005 đồng thời quy định việc hiến BPCT chấp nhận với hai mục đích chữa bệnh cho người khác nghiên cứu khoa học, loại trừ hoàn toàn mục đích thương mại, kinh doanh 1.3.5 Luậ t Hiế n, lấ y, ghép mô, phậ n thể ngư i hiế n, lấ y xác 2006 Theo quy định Luật Hiến, lấy, ghép mô, BPCT người hiến, lấy xác tất người từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt người người Việt Nam hay không có đầy đủ NLHV dân có quyền hiến mô, BPCT Luật quy định chung chung người hiến người nhận phải làm thủ tục để kiểm tra sức khỏe, Luật không quy định kiểm tra sức khỏe bao gồm 1.4 Quyền hiến phận thể số nước giới 1.4.1 Pháp luật hiến phận thể nước Châu Âu Ở nước Châu Âu, quy định pháp luật hiến, lấy, ghép mô, BPCT người triển khai thực từ sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành phẫu thuật ghép mô, BPCT người phát triển cách mạnh mẽ Pháp luật nước quy định nguyên tắc, điều kiện cho sử dụng phận lấy từ thể người Điều thể Chỉ thị Nghị Viện Châu Âu Hội đồng Châu Âu việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng tính an toàn hoạt động cho, nhận, kiểm soát, xử lý, lưu giữ, cung cấp mô tế bào người 1.4.2 Pháp luật hiến phận thể nước Châu Á Tại nước Châu Á, từ năm 1959 đến nay, nhiều nước Thái Lan, Nhật Bản, Philippin, Singapore, Malaysia, Indonesia…đều có luật quy định hiến, lấy, ghép mô, BPCT người 1.4.3 Pháp luật hiến phận thể Châu Mỹ Hiến, cấy, ghép mô, BPCT người phát triển từ sớm đạt nhiều thành công Hoa Kỳ Đạo luật năm 1987 quy định cho tạng Đạo luật quy định cá nhân phải người từ 18 tuổi thực việc cho tạng với mục đích chữa trị, ghép tạng, giáo dục nghiên cứu khoa học Việc cho tạng thực với văn kiện cho tạng ký người cho 1.4.4 Pháp luật hiến phận thể Châu Đại Dương Việc hiến lấy, ghép mô, BPCT người quy định đạo luật người bang New South Wales Ôtrâylia năm 1983 quy định việc hiến BPCT người lớn trẻ 13 14 Chương HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI THEO LUẬT THỰC ĐỊNH CỦA VIỆT NAM 2.1 Các quan, tổ chức hỗ trợ việc hiến phận thể người 2.1.1 Cơ sở y tế Các sở y tế mạng lưới chia thành loại: giấy phép lấy BPCT, khám lâm sàng, có giấy phép lấy BPCT, tham gia hoạt động lấy chuyển giao cho sở phép ghép có nhu cầu; có giấy phép ghép BPCT, phép lấy phải chuyển cho sở khác bệnh nhân họ không thuộc trường hợp ưu tiên ghép Cơ cấu thành viên Hội đồng tư vấn đa dạng, gồm chuyên gia pháp luật, y tế, tâm lý nhằm đưa xã hội vào công việc đầy ý nghĩa này, tránh tình trạng dành quyền cho phép lấy BPCT người sống vào tay nhóm bác sĩ/phẫu thuật viên 2.1.2 Ngân hàng mô/tế bào Là thành tố quan trọng chuỗi mắt xích hệ thống mạng lưới hiến - ghép BPCT Đây nơi chịu trách nhiệm thực thao tác xử lý, lưu giữ, phân phối BPCT người hiến dạng tế bào, mô thành phẩm chưa thành phẩm Ngân hàng tổ chức dạng ngân hàng đơn mô/tế bào (chuyên lưu giữ loại mô/tế bào đó) đa mô/tế bào (lưu giữ loại mô/tế bào khác nhau) tùy theo khả mong muốn người thành lập Ngân hàng việc bảo quản mô/tế bào phép tổ chức lấy chúng đáp ứng tiêu chuẩn luật định, sở y tế trực tiếp lấy ngân hàng cử người xuống lấy Ngân hàng mô/tế bào tư nhân nhiều gây lo ngại tình trạng lợi dụng để tổ chức buôn bán người muốn kiểm soát tính an toàn minh bạch mối liên hệ chặt chẽ với mắt xích khác hệ thống phải nhấn mạnh 2.1.3 Trung tâm điều phối quốc gia Trung tâm cầu nối người có nhu cầu với người có khả tự nguyện hiến mô, BPCT người có số phù hợp sinh học Trung tâm có ngân hàng bảo quản tạng tiếp nhận đăng ký hiến tạng từ người hiến tình nguyện Bên cạnh đó, Trung tâm điều phối quốc gia (TTĐPQG) phải thực phát triển hoạt động hiến cộng đồng: khắc phục tình trạng thiếu mảnh ghép cách tổ chức chiến dịch tuyên truyền địa điểm công cộng, phối hợp tổ chức hoạt động lấy, ghép, đánh giá, báo cáo việc thực tổ chức nghiên cứu, đào tạo nhân lực, tư vấn sách, soạn thảo văn quy phạm pháp luật lĩnh vực 2.2 Hiến phận thể sống 2.2.1 Chủ thể Về mặt khoa học, có ba tiêu chí dành cho chủ thể hiến cần phải quan tâm điều kiện: tuổi NLHV (khẳng định khả tự định chịu trách nhiệm); sức khỏe (đảm bảo an toàn phẫu thuật trước hết cho người lấy sau cho người nhận); quan hệ người hiến người nhận (đảm bảo tính phi thương mại hành vi) * Điều kiện sức khỏe: Trên nguyên tắc cân đối lợi ích rủi ro người tiến hành thủ thuật y học điều kiện cho chủ thể hiến sức khỏe phẫu thuật Việc kiểm tra tình hình sức khỏe người hiến trước định lấy BPCT họ thủ tục bắt buộc * Điều kiện tuổi NLHV: Việc đặt điều kiện NLHV hạn định tuổi người hiến phụ thuộc phần lớn vào động lấy BPCT họ Về bản, có hai động thúc đẩy việc lấy BPCT người là: xuất phát từ nhân đạo (mong muốn hiến xuất trước việc lấy) lợi ích người lấy (quyết định lấy xuất trước mong muốn hiến) Pháp luật đòi hỏi khắt khe: người hiến phải từ 18 tuổi có NLHV đầy đủ Về nguyên tắc, cá nhân đến tuổi trưởng thành (đủ 18) coi có đầy đủ NLHV không thuộc trường hợp mất, hạn chế NLHV xảy bị tòa án tuyên (DDiều 22, 33 BLDS 2005) tòa án làm việc có yêu cầu (Bộ luật tố tụng dân 2004) Tuy mốc chung quốc gia thường 18 tuổi Việt Nam quy định thêm cụ thể khung giới hạn theo BPCT hiến: từ 18-60 máu (mục I, phân A, điểm 1, Điều lệnh truyền máu), nam từ 20 - 55, nữ từ 18 -35 tế bào sinh dục (Điều 7, Nghị định số 12/2003/CP) * Điều kiện quan hệ người hiến - nhận: phải người thân thích - họ hàng phạm vi đời (trừ trường hợp hiến tế bào sinh dục, máu, tủy) phối ngẫu, kể trường hợp chung sống từ năm trở lên (Điều L.1231-1 BL.Y tế cộng đồng Pháp) Việt Nam quan điểm hoàn toàn khác, điều kiện đặt trường hợp hiến tế bào sinh dục với nội dung phủ định: người có dòng máu trực hệ, có phạm vi đời hiến cho nhằm bảo vệ trật tự gia đình truyền thống 2.2.2 Quyền nghĩa vụ người hiến Những quyền lợi người hiến động lấy BPCT họ Cụ thể: Đối với người hiến động lấy BPCT lợi ích người việc hiến kết phát sinh, lợi ích sức khỏe người hiến mục đích để thực thủ thuật lấy BPCT 15 16 Đối với người hiến động lấy BPCT người khác, lúc việc cho phần thể chấp nhận rủi ro định thể tình thương sâu sắc người mà định dũng cảm người hiến khó khăn họ phải đối mặt điều kiện sức khỏe thân giảm sút đời phía trước dài Quyền người hiến tế bào sinh dục Nghị định số 12/2003/CP quy định gián tiếp thông qua trách nhiệm cán y tế: khoản 2, điều 19 với nội dung tương tự quyền người hiến mà động lấy BPCT lợi ích thân họ phân tích Pháp luật Việt Nam không quy định trực tiếp nghĩa vụ người hiến Về nguyên tắc, người hiến chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh liên quan đến việc cung cấp thông tin không đúng, rút lại định hiến chất lượng BPCT hiến 2.2.3 Trình tự, thủ tục * Hiến mà động lấy BPCT lợi ích người hiến Nhân viên y tế tiến hành trao đổi trực tiếp với người bệnh việc hiến BPCT lấy, nêu rõ mục đích sử dụng Mọi trường hợp thay đổi mục đích sử dụng ban đầu phải báo cho người hiến * Hiến mà động lấy BPCT người khác Thể ý chí hiến: Có thể thực phương thức: internet, điện thoại, gửi thư, gặp trực tiếp… đồng ý phải thể rõ ràng, mang tính chủ động phải có chứng cụ thể việc đồng ý thủ tục cần phải thực điều kiện bắt buộc cho hiệu lực pháp lý định hiến người sống đăng ký Thực lấy BPCT: Ở Luật 75/06 có phân biệt việc lấy quan chuyên biệt không tái sinh (Điều 15) BPCT bình thường: mô, quan chuyên biệt tái sinh (Điều 14) Trường hợp hiến quan chuyên biệt không tái sinh thủ tục diễn tương tự hiến phận bình thường nhiên có thêm thủ tục bắt buộc quan trọng lấy ý kiến Hội đồng tư vấn sau kiểm tra số sinh học có kết (quy định tổ chức hoạt động Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/BYT) Người ta tiến hành lấy BPCT mà chưa hoàn thành thủ tục đăng ký hiến, nhiên trường hợp Khoản 2, Điều 14, Luật 75/06 quy định ngoại lệ phép ghép mô cho cha mẹ, anh chị em ruột người Chăm sóc hậu phẫu người hiến: Sau tiến hành ca phẫu thuật lấy BPCT, sở y tế thực trách nhiệm chăm sóc hậu phẫu, phục hồi sức khỏe người hiến đồng thời lập hồ sơ theo dõi tình hình sức khỏe mặt thể chất tinh thần 2.3 Hiến phận thể sau chết 2.3.1 Chủ thể Có tiêu chí ý là: điều kiện tuổi NLHV, điều kiện sức khỏe người hiến không bị ràng buộc điều kiện quan hệ người hiến - nhận * Điều kiện sức khỏe người hiến: không thực quan trọng xét đơn đăng ký họ * Điều kiện tuổi NLHV: Pháp luật quy định thành trường hợp: đăng ký không đăng ký Nếu người đăng ký hiến sau chết, họ phải thỏa mãn yêu cầu tuổi NLHV cách chặt chẽ: từ đủ 18 tuổi, có NLHV đầy đủ (khoản 1, Điều 18, Điều 5, Luật 75/06) Nếu người không đăng ký hiến BPCT sau chết phẫu thuật để lấy BPCT họ Tuy nhiên, ngoại lệ áp dụng chủ thể có đồng ý văn cha, mẹ/người giám hộ/vợ, chồng/đại diện thành niên người (điểm c, khoản 2, Điều 21, Luật 75/06) 2.3.2 Quyền người hiến Các quyền họ giá trị tinh thần đơn xác lập họ chết (trừ quyền cung cấp bảo vệ thông tin); đương nhiên họ gánh chịu nghĩa vụ Quyền gần quan trọng 17 18 người hiến sau chết tôn trọng khôi phục thẩm mỹ thi thể sau hiến 2.3.3 Trình tự thủ tục * Thể ý chí: Trên giới, việc thể ý chí chủ thể chủ yếu thực hình thức đăng ký, có chế: đăng ký đồng ý đăng ký từ chối Phần lớn quốc gia lựa chọn chế đăng ký đồng ý có Việt Nam Các trình tự thủ tục đăng ký, thay đổi, hủy bỏ đơn thực tương tự hiến BPCT người sống (chi tiết điều 18, Điều 20, Luật 75/06), điểm khác biệt kết việc đăng ký, thay đổi, hủy bỏ đơn việc cấp, cấp lại, thu hồi thẻ đăng ký hiến cho chủ thể * Thực lấy BPCT: Không phải chết xem xét lấy BPCT cho dù trước người ta đăng ký hiến Thường có trường hợp lấy BPCT người chết: Trường hợp thứ nhất: Tử vong bệnh viện; trường hợp thứ hai: Tử vong bệnh viện; trường hợp thứ ba: Ngừng chăm sóc 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật hiến phận thể người Ghép mô, BPCT người đặt nhiều vấn đề khía cạnh đạo đức, văn hóa, pháp lý, vấn đề kỹ thuật y khoa… cần phải giải cho phù hợp với điều kiện cụ thể quốc gia, khu vực 3.1.1 Thực trạng áp dụng quy định pháp luật Việt Nam hành hiến phận thể người Từ BLDS 2005 có hiệu lực với việc ban hành đạo luật chuyên ngành điều chỉnh Luật hiến, lấy ghép mô, BPCT người hiến, lấy xác năm 2006 tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quyền thực thực tế, số người tham gia đăng kí hiến tăng lên đáng kể Và nguyên nhân quy định luật số chỗ bỏ ngỏ, chưa thực khả thi, thiếu thống với văn khác dẫn đến thực tiễn áp dụng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc Thứ nhất, Điều Luật hiến, lấy ghép mô, BPCT người hiến, lấy xác năm 2006 quy định phạm vi điều chỉnh không quy định vấn đề cho nhận tế bào thuộc phạm vi điều chỉnh Luật không coi máu BPCT Thứ hai, Luật quy định cụ thể việc lấy, ghép BPCT người nhằm mục đích chữa bệnh song chưa có quy phạm cụ thể điều chỉnh việc hiến, lấy mô, BPCT người nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy Thứ ba, Luật chưa đề cập đến vấn đề hiến BPCT, hiến xác tử tù nhằm phục vụ cho chữa bệnh nghiên cứu khoa học nên khó khăn cho sở y tế nhận xác trường hợp người có án tử hình muốn hiến xác họ cho y học Thứ tư, Điều 11 Luật đề cập đến hành vi bị luật cấm lĩnh vực chưa đưa chế tài cụ thể áp dụng vi phạm hành vi Thứ năm, quy định NLHV người hiến xác, BPCT sau chết Luật quy định cá nhân từ mười tám tuổi trở lên, có NLHV dân đầy đủ có quyền hiến xác, BPCT sau chết Vướng mắc họ không thực quyền hiến không đáp ứng điều kiện NLHV thân chế định hạn chế NLHV nhằm hạn chế người giao dịch tài sản, quyền hiến xác, BPCT quyền nhân thân Thứ sáu, việc dùng tử thi vô thừa nhận Tuy nhiên, luật gần chưa làm rõ xác vô thừa nhận? Thứ bảy, người chết có đơn tự nguyện hiến sau họ chết gia đình họ không đồng ý hiến, liệu sở y tế có quyền cưỡng chế không? Thứ tám, vấn đề tranh chấp việc hiến xác, BPCT sau chết Ngoài bất cập nêu trên, nhiều vấn đề xoay quanh việc thực quyền hiến xác, BPCT sau chết mà luật để ngỏ như: Một là, chưa quy định cụ thể trình tự thủ tục hiến, lấy BPCT, xác để nghiên cứu khoa học 19 20 Chương THỰC TIẾN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HIẾN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI Hai là, chưa quy định điều kiện tổ chức nhận xác, BPCT người để nghiên cứu khoa học Ba là, chưa có quy định mở rộng đối tượng hiến xác, hiến BPCT Cuối cản trở từ yếu tố tâm lý, phong tục tập quán, tôn giáo hạn chế nhận thức người dân quyền hiến xác, BPCT sau chết ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu việc hiến Mặt khác, thông tin việc hiến xác, BPCT sau chết hạn chế rải rác trang web riêng, bệnh viện lớn ý đăng tải tuyên truyền việc hiến nên việc hiến xác với nhiều người xa lạ 3.1.2 Tình hình nhu cầu ghép phận thể người Việt Nam Ở Việt Nam vấn đề "nóng" thu hút ý quan tâm, tranh luận nhiều cấp ngành Tuy nhiên vấn đề lớn quan trọng liên quan, chịu ràng buộc nhiều yếu tố vấn đề khác như: quyền sống, quyền tự quyết, giá trị tinh thần gắn với đạo đức tín ngưỡng… vô số quan điểm lý lẽ đan xen Bản thân vấn đề không làm ảnh hưởng tới "đời sống tinh thần" sau chết, mà thuận lòng người nghĩa cử cao đẹp, đáp ứng nhu cầu thực tế tất người sống phát triển khoa học y học Khi vào sống người dân chấp thuận, chắn không vi phạm văn hóa dân tộc trước người xã hội lầm tưởng Tuy vậy, cần thiết phải có quản lý nhà nước vấn đề cách chặt chẽ theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi ích người thân, gia đình cá nhân tự nguyện hiến xác mô tạng Đồng thời đáp ứng nguyện vọng, tâm niệm cá nhân người hiến xác, hiến BPCT sau chết Chính điều mà cần phải có cân nhắc, với nguyên tắc việc hiến nhận BPCT luật định như: tự nguyện với người hiến, người ghép; mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy nghiên cứu khoa học; không nhằm mục đích thương mại… Cho đến ngày hoạt động lấy, ghép mô, BPCT người trở nên phổ biến ngày phát triển Hiện nay, Việt Nam, nhu cầu hiến, lấy, ghép mô, BPCT người nước ta lớn ngày gia tăng Những thành tựu tạo nên thành tích bật hệ thống khám, chữa bệnh, mang lại uy tín niềm tự hào cho ngành y tế, phù hợp với xu hội nhập, giải nhu cầu điều trị chỗ nhân dân giảm tốn cho người ghép phải nước điều trị Đến tại, nhiều bệnh viện công bố khả thực ca phẫu thuật ghép trị liệu; ngân hàng mô thành lập bước đầu vào hoạt động; tình hình triển khai xây dựng đưa vào vận hành rõ ràng chậm chạp lại đóng vai trò quan trọng nhất, đầu mối quản lý hoạt động hiến, ghép BPCT Thực trạng công tác quản lý y tế nước ta chưa theo kịp với phát triển điều ngành y tế phải thừa nhận Nó mối lo ngại việc kiểm soát khả thương mại, buông lơi quản lý thiếu chặt chẽ, thiếu đồng ngân hàng hữu ngày rõ nét, đặc biệt chưa có chế tài nghiêm khắc liên quan đến lĩnh vực luật hóa Nguyên nhân có nhiều, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu kinh phí, nhân lực thiếu hoạt động tuyên truyền: chưa thực tích cực có chiều sâu, có kế hoạch cụ thể Hiện tại, quy định cụ thể cho phép "tử tù" hiến xác nhân đạo Luật không cấm tử tù hiến xác lại quy định pháp lý quy trình hiến xác thủ tục để tử tù hiến xác Hơn nữa, tranh cãi pháp lý địa vị pháp lý tử tù, mâu thuẫn mục đích hình phạt tử tù chế độ chăm sóc đặc biệt người hiến xác khiến cho việc tử tù xin hiến xác chưa thể làm Trong lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao hiến, ghép BPCT phương diện y học chuyên môn có lẽ quan tâm hàng thứ hai, sau phương diện pháp lý đạo đức 21 22 Việc hiến BPCT người không túy y học mà vấn đề xã hội, chịu nhiều tác động yếu tố tâm linh, đạo đức, pháp luật, tâm lý… Rào cản tâm lý biện giải đưa cho tượng này, cụ thể người hiến tiềm ngại vấn đề huyết thống nảy sinh Thậm chí có muốn hiến lúc họ thuận lợi thực ý nguyện cao này: Một là, họ trình tự thủ tục nào, đến đâu để thực mong muốn ấy, vào google tìm kiếm thông tin vất vả Hai là, có biết thực thủ tục chưa có trợ giúp cần thiết người hiến công bố định với gia đình nên lúc lấy người thân phản đối đành chịu Đa số người dân ghi nhận mục đích lớn lao việc hiến tặng, đánh giá cao ý nghĩa hành động đồng tình với chủ trương vận động xã hội Phần đông nhận thức rõ việc hiến phù hợp với đạo lý, quan niệm truyền thống dân tộc, thể tinh thần hy sinh người khác, đáng ngợi ca Nhưng việc họ thuận lòng hiến việc hoàn toàn khác, sẵn sàng nhập chưa có Đó chưa đề cập tới thực tế việc có ý định thực ý định khoảng cách Đáng ý nhóm niên, nhóm phụ nữ tỷ lệ đồng ý thấp so với nhóm khác Thực tiễn áp dụng pháp luật hiến BPCT nảy sinh vi phạm cộm quy định cụ thể Điều 11, Luật 75/06 chưa đủ trường hợp vi phạm quy định cấm hoạt động người đa dạng nhiều Về mặt lý thuyết, tất hành vi vi phạm pháp luật hiến BPCT người phải xử lý thông qua công cụ hỗ trợ sở hai phương thức tự vệ, yêu cầu bảo vệ 23 Đối với chế tài hình sử dụng quy định tội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người để áp dụng hoạt động hiến khiên cưỡng 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiến phận thể người 3.2.1 Về sách chung Việt Nam muốn xây dựng luật cách dài để dùng cho 20 - 30 năm, thiết cần xây dựng hai chương trình hiến từ người sống từ người chết, trọng từ khâu văn đến khâu tuyên truyền thi hành 3.2.2 Về giải pháp cụ thể * Trước tiên giải pháp liên quan đến xây dựng sửa đổi hoàn thiện pháp luật hiến BPCT: + Tại khoản Điều Luật loại bỏ quy định quan hệ ghép tủy, tế bào nhân tạo máu việc điều trị bệnh ung thư máu khiếm khuyết luật + Bổ sung nguyên tắc tôn trọng thể người nguyên tắc quyền thông tin người hiến nguyên tắc liên quan đến hoạt động hiến BPCT người + Cần quy định mở rộng phạm vi chủ thể có quyền đăng ký hiến mô, BPCT + Điều 11 Luật quy định hành vi bị nghiêm cấm lại không quy định chế tài cụ thể để xử lý hành vi vi phạm pháp luật Nếu người có hành vi trái luật phải chịu trách nhiệm hình sự, dân hay hành chính? + Tại khoản Điều 14 chưa phù hợp + Tại Điều 16 Luật quy định chung chung mà không quy định cụ thể chất lượng, tiêu chuẩn sở vật chất, kỹ thuật sở y tế thực việc hiến, lấy, ghép BPCT điều trị bệnh nhân + Điểm a, khoản 2, Điều 17 Luật cần làm rõ quy định khám sức khỏe định kỳ quy định chung chung khó thực thực tiễn 24 + Theo quy định Điều 35 Luật, ngầm hiểu cá nhân có quyền thành lập Ngân hàng mô + Trường hợp xác định chết não nên hướng dẫn cho phép người đứng đầu sở y tế lấy, ghép BPCT ủy quyền việc định nhóm chuyên gia xác định chết não công bố kết chết não + Luật nên quy định rõ tử thi vô thừa nhận (Xác người địa cư trú cuối cùng), vấn đề nhạy cảm, khái niệm xác người vô thừa nhận khái niệm trừu tượng pháp luật không quy định rõ dễ bị lạm dụng + Luật nên có quy định gia đình người hiến mô, BPCT, hiến xác sau chết tôn vinh mặt tinh thần + Bổ sung quy định cho phép cá nhân lập di chúc thể ý nguyện hiến xác cho nghiên cứu khoa học sau chết + Pháp luật cần có quy định chặt chẽ trình tự thủ tục việc hiến, lấy xác, BPCT người cho mục đích nghiên cứu khoa học quy định điều kiện tổ chức nhận xác, BPCT người để nghiên cứu khoa học + Đồng thời hướng dẫn loại hình bảo hiểm y tế cho người hiến quan chuyên biệt hưởng suốt đời Đồng thời cần ban hành văn pháp luật cho phép loại hình bảo hiểm chuyên lĩnh vực + Quy định thêm trường hợp hiến tế bào (khác tế bào sinh dục), hiến tủy + Bổ sung quyền chăm sóc sức khỏe sau hiến trứng/noãn + Đối với tử tù: Luật nên quy định cho tử tù hiến xác + Hướng dẫn bệnh viện không phép lấy, ghép BPCT người tham gia vào hệ thống hiến vệ tinh với hoạt động chủ yếu: tuyên truyền việc hiến BPCT, cấp nhận đơn đăng ký hiến, chuyển đơn đến địa có thẩm quyền đăng ký đơn + Một vấn đề quan trọng chế tài cần phải quy định, chúng áp dụng thực tế lại thiếu * Về giải pháp thực luật hiến BPCT: Đối với hệ thống hiến BPCT: + Nhanh chóng phát huy vai trò TTĐPQG để hoạt động có hiệu + Nên thành lập nên dạng ngân hàng ảo để cung cấp mảnh ghép cần không trực tiếp có hoạt động lưu giữ thực tế mà lưu giữ hồ sơ người sẵn sàng hiến + Cho phép hiệp hội liên quan đến hiến - ghép BPCT tham gia hoạt động vệ tinh vào hệ thống hiến BPCT người Đối với vấn đề đăng ký hiến BPCT: Xây dựng chương trình đăng ký hiệu giản đơn Đối với vấn đề tuyên truyền: Phải tuyên truyền cho nhân dân để họ hiểu ý nghĩa thiêng liêng, giá trị nhân văn, tiến nghĩa cử cao đẹp "hiến phận thể"… + Với ảnh hưởng tôn giáo, tốt tiến hành giải thích cho người dân hiểu trợ giúp từ chức sắc tôn giáo + Phong tục tập quán trở ngại lớn giải phóng, xóa bỏ thói quen cũ, lập thói quen cách khẳng định tồn với lịch sử + Cần đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục + Có thể giải thiếu hụt nguồn máu theo quy luật vào tháng nghỉ hè học sinh, sinh viên cách mở rộng đối tượng hiến niên, dân cư địa phương, doanh nghiệp 25 26 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng chung nhiều nước giới kéo theo phát triển kinh tế nước tham gia hội nhập khiến cho nhu cầu sống người ngày tăng cao Cùng với phát triển xã hội phát triển nhiều bệnh mới, cần phải tiến hành cấy, ghép BPCT để mang lại sống Hoạt động cấy ghép, ghép BPCT để cứu người thực từ lâu giới gặt hái nhiều thành công Để điều chỉnh hoạt động có tính nhạy cảm cao, liên quan đến tính mạng người nhiều nước ban hành đạo luật điều chỉnh quan hệ hiến BPCT đảm bảo hoạt động hiến BPCT thực tốt mang lại ý nghĩa nhân đạo sâu sắc Pháp luật Việt Nam hoàn thiện để không ngừng xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng quy định hiến, lấy, ghép BPCT tạo nên khung pháp lý có tính thống cao Mặc dù mà luật hiến BPCT làm đáng ghi nhận bộc lộ số bất cập đáng lưu tâm cần phải sửa chữa, hoàn thiện chiến lược phát triển lâu dài ngành y tế Có luật chưa đủ mà cần phải có thể chế cho phép luật tồn áp dụng Trước mắt, cần phát huy hiệu hoạt động TTĐPQG công cụ liên kết quản lý toàn mạng hệ thống Sau kiện toàn tất văn liên quan để đảm bảo tính thống tính khả thi Có hoạt động cụ thể công tác hiến BPCT người triển khai theo mà mong đợi tạo luật điều chỉnh Hy vọng đề cập viết có ích cho công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật hiến BPCT nói riêng pháp luật đạo đức y sinh học nói chung Việt Nam 27 28
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền hiến bộ phận cơ thể theo pháp luật Việt Nam hiện hành, Quyền hiến bộ phận cơ thể theo pháp luật Việt Nam hiện hành, Quyền hiến bộ phận cơ thể theo pháp luật Việt Nam hiện hành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay