Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

86 296 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 16:58

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế -  - IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH LÊ THỊ THU HUỆ Niên khóa: 2009 - 2013 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế -  - IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣I H O ̣C K NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH Giáo viên hướng dẫn: LÊ THỊ THU HUỆ TS TRẦN HỮU TUẤN Đ A Sinh viên thực hiện: Lớp: K43 B KHĐT Niên khóa: 2009 - 2013 Huế, tháng năm 2013 Lời cám ơn Để hoàn thành tập cuối khóa này, cố gắng thân, nhận nhiều giúp đỡ nhiều mặt tổ chức cá nhân Tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô – người tận tình U Ế truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học tập trường ́H thực tập Đặc biệt, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến thầy Trần TÊ Hữu Tuấn, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành tập cuối khóa H Tôi xin chân thành cám ơn đến Ban giám đốc tập thể cán bộ, IN công nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt K Nam chi nhánh Quảng Bình giúp đỡ, hướng dẫn, cung cấp số ̣C liệu tạo điều kiện cho có kiến thức thực tế quý O báu soát thời gian thực tập đơn vị ̣I H Mặc dù có cố gắng nỗ lực bị giới hạn thời gian, Đ A kiến thức kỹ nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý quý thầy cô, anh chị bạn bè để báo cáo hoàn thiện Tôi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2013 Sinh viên thực tập Lê Thị Thu Huệ MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ vii Ế DANH MỤC BẢNG BIỂU viii U TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ix ́H PHẦN 1: MỞ ĐẦU TÊ 1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 12 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 13 H 2.1 Mục tiêu chung 13 IN 2.2 Mục tiêu cụ thể 13 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13 K 3.1 Đối tượng nghiên cứu 13 ̣C 3.2 Phạm vi nghiên cứu 13 O PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 ̣I H 4.1 Phương pháp thu thập tài liệu 13 4.2 Phương pháp phân tích số liệu 14 Đ A 4.2.1 Phương pháp phân tích thống kê 14 4.2.2 Phương pháp toán kinh tế 14 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 15 1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Hoạt động huy động vốn 16 1.2.2 Hoạt động đầu tư vốn 16 1.2.3 Hoạt động dịch vụ ngân hàng 16 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 17 2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 17 2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 18 2.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng 18 2.2.2 Căn vào mục đích tín dụng 18 2.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 19 Ế 2.2.4 Căn vào hình thức cấp tín dụng 19 U 2.2.5 Vai trò tín dụng ngân hàng 21 ́H Chất lượng tín dụng cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 22 TÊ 3.1 Quan điểm chất lượng tín dụng 22 3.2 Đặc điểm chất lượng tín dụng 23 3.3 Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng NHTM 24 H 3.3.1 Chỉ tiêu định tính 24 IN 3.3.2 Chỉ tiêu định lượng 24 K 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 27 ̣C 3.4.1 Các nhân tố môi trường hoạt động 27 O 3.4.2 Các nhân tố thuộc phía khách hàng 28 ̣I H 3.4.3 Các nhân tố thuộc phía ngân hàng 29 3.5 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 31 Đ A Những học kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng nước giới 32 4.1 Kinh nghiệm Mỹ 33 4.2 Việt Nam 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH 36 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 36 1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 36 1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 38 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển 38 1.2.2 Cơ cấu tổ chức 39 1.2.3 Kết hoạt động kinh doanh 41 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 43 Ế 2.1 Quy mô tín dụng 43 U 2.2 Cơ cấu tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi ́H nhánh Quảng Bình 45 TÊ 2.2.1 Cơ cấu theo loại tiền tệ 46 2.2.2 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn cho vay 47 2.2.3 Cơ cấu tín dụng theo đối tượng vay 48 H 2.3 Phân nhóm nợ hệ thống xếp hạng tín dụng nội 49 IN 2.3.1 Giới thiệu hệ thống xếp hạng tín dụng nội Chi nhánh ngân hàng K TMCP Đầu tư Phát triển tỉnh Quảng Bình 49 ̣C 2.3.2 Đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển O chi nhánh Quảng Bình thông qua việc phân nhóm nợ 50 ̣I H ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH Đ A QUẢNG BÌNH 53 3.1 Điều tra khảo sát khách hàng vay vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 53 3.2 Phân tích xử lý số liệu 54 3.3 Kết phân tích 54 3.3.1 Thông tin chung người vấn 54 3.3.2.Đánh giá độ tin cậy thang đo 58 3.3.3.Kiểm định khác biệt đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng hai nhóm khách hàng 59 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 65 4.1 Những kết đạt 65 4.2 Những mặt hạn chế 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHANH QUẢNG BÌNH 68 Ế Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam U chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020.68 ́H 1.1 Mục tiêu tổng quát hoạt động tín dụng 68 Việt Nam TÊ 1.2 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển 69 1.3 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển H Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 69 IN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng 71 K 2.1 Xây dựng chiến lược hoạt động tín dụng 71 ̣C 2.2 Đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng 72 O 2.3 Thực tốt việc phân loại khách hàng sách khách hàng 73 ̣I H 2.4 Cơ cấu lại dư nợ 74 2.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng dự án đầu tư, Đ A phương án sản xuất kinh doanh 75 2.6 Bổ sung nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tín dụng 76 2.7 Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng tăng khả cạnh tranh hoạt động tín dụng 77 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIỆN NGHỊ 79 1.KẾT LUẬN 79 2.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế NHTM: Ngân hàng thương mại DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1: Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 40 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động cho vay theo loại tiền 46 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động vốn cho vay theo kỳ hạn 47 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn cho vay theo đối tượng .49 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết số tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh 42 Bảng 2.2: Doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 43 Bảng 2.3: Cơ cấu tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 45 Ế Bảng 2.5: Tình hình nợ xấu ngân hàng địa bàn năm 2012 52 U Bảng 2.6: Thông tin khách hàng theo đối tượng khách hàng 55 ́H Bảng 2.7: Thông tin chung khách hàng theo giới tính độ tuổi 56 Bảng 2.8: Thông tin chung khách hàng theo tài sản chấp .57 TÊ Bảng 2.9: Thông tin số lần vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 57 H Bảng 2.10 Thang đo yếu tố tác động đến chất lượng tín dụng 59 IN Bảng 2.11 Giá trị trung bình nhân tố theo đối tượng khách hàng 60 Đ A ̣I H O ̣C K Bảng 2.12 Kiểm định giá trị trung bình nhóm khách hàng 61 10 2.2 Đẩy mạnh công tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng Nguồn vốn có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng, sở đảm bảo cho hoạt động ngân hàng phát triển cách bền vững Qua xem xét tình hình hoạt động Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển tỉnh Quảng Bình thấy nguồn vốn huy động chỗ đáp ứng Ế dư nợ tín dụng vào năm 2009 55,36%, năm 2010 63,18%, năm 2011 U 64,79% năm 2012 77,56% Có thể thấy nguồn vốn huy động chỗ Chi ́H nhánh ngày có xu hướng tăng dần lên nguồn vốn huy động chỗ chưa thể đáp ứng dư nợ tín dụng Chi nhánh Bởi phần lại TÊ Chi nhánh phải vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam với chi phí cao nhiều so với nguồn vốn huy động Chi nhánh tiềm ẩn rủi ro H khả khoản Bên cạnh cần nhận thấy muốn tăng trưởng IN tín dụng phát triển bền vững phải có nguồn vồn dồi việc tăng K trưởng nguồn huy động vốn Vì nhiệm vụ hàng đầu Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển O ̣C Quảng Bình phải đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt nguồn vốn trung dài ̣I H hạn để đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng lớn địa bàn Để đẩy mạnh công tác huy động vốn thời gian tời Chi nhánh cần thực Đ A số giải pháp sau: - Đa dạng hóa sản phẩm huy động vốn Bên cạnh sản phẩm huy động vốn truyền thống, cần tiếp tục nghiên cứu đưa sản phẩm như: tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm dự thưởng, đẩy mạnh phát triển trái phiếu, kỳ phiếu với nhiều thời hạn lãi suất linh hoạt, lãi suất thang bậc Đặc biệt Chi nhánh cần đẩy mạnh huy động vốn trung dài hạn thông qua phát hành trái phiếu chứng tiền gửi - Xây dựng sách lãi suất mềm dẻo, linh hoạt Chính sách lãi suất huy động phải xây dựng sở đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền lợi ích ngân hàng Lãi suất cần phải cụ thể, chi tiết cho đối tượng, tạo thuận lợi cho việc huy động vốn Đây vấn đề mà thời gian qua, Chi nhánh thực tương đối tốt 72 Tuy nhiên, cần phải tiếp tục thực tốt hơn, chi tiết, đa dạng nhiều mức lãi suất ứng với nguồn vốn, đồng thời phải cân đối, hợp lý tổng nguồn - Chính sách chăm sóc khách hàng Chiến lược thu hút giữ khách hàng cần phải quan tâm mức Cần tạo thêm dịch vụ bổ sung cho khách hàng gửi tiền ưu đãi sử dụng dịch vụ khác ngân hàng thẻ toán, dịch vụ chuyển tiền 2.3 Thực tốt việc phân loại khách hàng sách khách hàng Ế Hiện nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam xây dựng hệ U thống xếp hạng tín dụng nội để thực việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ́H ro theo định 493/2005/QĐ-NHNN Thông tư số 15/2010/TT-NHNN Trên sở xếp hạng tín dụng nội bộ, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam TÊ ban hành sách khách hàng để đưa sách đa dạng, phù hợp áp dụng đối tượng khách hàng Do đó, Chi nhánh cần xây dựng sách riêng H phù hợp với điều kiện đặc điểm khách hàng IN Theo số liệu điều tra ta thấy có khác biệt đánh giá nhóm khách K hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp quy trình, thời gian xét duyệt cho vay, mức lãi suất, nguồn vốn hay thời hạn vay hỗ trợ, tư vấn ngân hàng Để thực O ̣C tốt điều đòi hỏi Chi nhánh phải hoàn thiện sách khách hàng, ̣I H quan tâm tới nhu cầu nhóm khách hàng để tạo sách phù hợp Các sách tập trung thực nội dung sau: Đ A - Giữ mở rộng quan hệ với khách hàng uy tín, truyền thống đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có khả phát triển - Chi nhánh sử dụng phần quỹ khen thưởng để thưởng cho khách hàng có nhiều đóng góp với ngân hàng thưởng cho cá nhân có thành tích tốt hoạt động tín dụng - Tích cực, chủ động tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ làm ăn hiệu quả, có tài khoản đảm bảo Việc phát triển khách hàng cần phải giao thành tiêu cụ thể tới cán bám sát trình thực - Thực sách lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi việc cho vay khách hàng cá nhân nhằm đẩy mạnh cho vay bán lẻ 73 - Thường xuyên coi trọng công tác hội thảo, hội nghị với khách hàng, tăng cường giao lưu hiểu biết ngân hàng khách hàng - Đối với khách hàng hoạt động không hiệu quả, phát sinh nợ xấu tiềm ẩn nợ xấu (nợ từ nhóm đến nhóm 5), Chi nhánh cần xây dựng lộ trình giảm dần dư nợ tại, việc cho vay nhằm mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian thực lộ trình giảm dư nợ cho vay Đồng thời tăng cường tài sản bảo đảm cho khoản vay nhằm hạn chế rủi ro Ế 2.4 Cơ cấu lại dư nợ U Cơ cấu dư nợ có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Mặc dù có điều ́H chỉnh song cấu dư nợ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình nhiều điều chưa hợp lý chưa phù hợp với cấu nguồn TÊ huy động định hướng phát triển tín dụng ngành Vì thời gian tới cần điều chỉnh cấu tín dụng theo hướng sau: H - Đẩy mạnh cho vay ngắn hạn để nâng cao tỷ trọng dư nợ vay ngắn hạn IN tổng dư nợ đồng thời giảm dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn K Hiện dư nợ trung dài hạn Chi nhánh chiếm tỷ trọng 51,77% tổng dư nợ Trong nguồn vốn huy động trung dài hạn chiếm 30,15% tổng nguồn O ̣C vốn huy động Do Chi nhánh phải sử dụng phần nguồn vốn ngắn hạn ̣I H vay trung dài hạn Điều dễ dẫn đến rủi ro khả khoản khách hàng có nhu cầu rút lượng vốn lớn Chi nhánh chưa thu hồi Đ A khoản vay Với đặc thù Chi nhánh hoạt động địa bàn có kinh tế chưa thật phát triển nhu cầu vốn trung dài hạn để đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, đổi công nghệ lớn Hơn nữa, thời gian qua Chi nhánh cho vay số dự án lớn theo ủy nhiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam mà tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn Chi nhánh cao với 51,77% Nhưng Chi nhánh bước để thực tiến trình giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn xuống 50% - Cơ cấu lại khách hàng theo hướng giảm dần dư nợ vay doanh nghiệp Nhà nước, đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp quốc doanh 74 Điều Chi nhánh thực tốt Trong 75% doanh nghiệp địa bàn có quan hệ với Chi nhánh có 90% doanh nghiệp doanh nghiệp quốc doanh - Đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cho vay bán lẻ, giảm dần tỷ trọng cho vay khách hàng lớn để phân tán rủi ro Theo số liệu điều tra giá trị đánh giá trung bình việc tiếp cận vốn tín dụng hay đáp ứng nhu cầu vốn, lãi suất, thời hạn vay cho giá trị lớn Ế Điều có nghĩa Chi nhánh phần đáp ứng nhu cầu khách U hàng Tuy nhiên, môi trường cạnh tranh gay gắt ngân hàng địa bàn ́H Chi nhánh cần đưa sách nhằm thúc đẩy, khuyến khích cho vay bán lẻ cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Đồng thời, Chi nhánh TÊ cần cung cấp thêm sản phẩm dịch vụ kèm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng cá nhân hay khách hàng nhỏ tiếp cận nguồn vốn vay Chi nhánh dễ H dàng IN 2.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng dự án đầu tư, K phương án sản xuất kinh doanh Trong công tác tín dụng, ba khâu tác nghiệp quan trọng kiểm tra trước, O ̣C kiểm tra kiểm tra sau cho vay Trong đó, kiểm tra trước cho vay ̣I H tức công tác thẩm định khách hàng, thẩm định dự án, phương án vay vốn yêu cầu quan trọng định đến chất lượng khoản vay Áp dụng nguyên tắc 5C Đ A kỹ thuật phân tích tín dụng hữu ích làm giảm thời gian thẩm định, xét duyệt cho vay: - Một tư cách người vay: Là ý thức trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay người vay Vì phương pháp định lượng xác để đánh giá uy tín, cán ngân hàng định cách chủ quan liệu khách hàng có khả trả khoản vay hay không Do trước hết cán ngân hàng cần nắm rõ mục đích xin vay vốn, thái độ trách nhiệm việc sử dụng vốn vay khách hàng Và cần xem xét tình hình tín dụng khách hàng ngân hàng ngân hàng khác, trình độ học vấn kinh nghiệm kinh doanh khách hàng vấn đề khác liên quan đến cá nhân, trình độ, kinh nghiệm khách hàng 75 - Hai lực người vay: Điều kiện tiên khách hàng vay phải có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi để ký hợp đồng tín dụng Bên cạnh đó, ngân hàng phải biết xác kế hoạch trả nợ xem xét luồng tiền kinh doanh, nguồn thu nhập khách hàng để đánh giá khả chi trả thành công khoản vay - Ba vốn: Ngân hàng phải biết khả nguồn vốn tự có khách hàng Bởi dự án phương án sản xuất kinh doanh có tỷ trọng U giảm tăng khả thu hồi khoản nợ vay Ế nguồn vốn tự có lớn, tức tỷ trọng vốn vay thấp làm cho áp lực trả nợ, trả lãi vay ́H - Bốn chấp hay bảo lãnh bên thứ ba: điều kiện cần để xem xét, đánh giá cho vay Khi đánh giá khía cạnh đảm bảo tiền vay, cán TÊ ngân hàng phải xem xét khách hàng không trả nợ vay ngân hàng thu nợ từ nguồn bán tài sản dùng đảm bảo H - Năm điều kiện khác: liên quan đến hoàn cảnh kinh tế địa IN phương, quốc gia Hoạt động khách hàng có ảnh hưởng đến toàn K kinh tế? Nếu kinh tế bị suy thoái, liệu doanh số khách hàng có giảm mạnh hay không, có bị ảnh hưởng Những công ty có doanh số ổn định không bị ảnh O ̣C hưởng nhiều kinh tế thông thường ngân hàng ưu ̣I H 2.6 Bổ sung nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tín dụng Đây yếu tố quan trọng hàng đầu, tác động trực tiếp đến hình ảnh ngân Đ A hàng trước khách hàng hoạt động tín dụng, chất lượng sản phẩm tín dụng Bởi chiến lược người chiến lược lâu dài nên Chi nhánh cần có đầu tư quan tâm thường xuyên đến đội ngũ cán điều hành trực tiếp làm công tác tín dụng Mặc dù theo nghiên cứu khảo sát điều tra, giá trị trung bình đánh giá lực thái độ chuyên nghiệp cán Chi nhánh theo khách hàng nhóm doanh nghiệp 4,07 khách hàng cá nhân 4,23 Điều cho thấy, chất lượng đội ngũ cán Chi nhánh đánh giá cao Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển chế thị trường môi trường cạnh tranh gay gắt ngày nay, BIDV cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán tín dụng theo hướng: 76 - Đảm bảo đủ số lượng cán làm công tác tín dụng sở có thời gian kiểm soát, quản lý khoản vay cách đầy đủ, chặt chẽ từ phát sinh đến thu hồi nợ - Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán tín dụng đáp ứng yêu cầu cạnh tranh hội nhập điều kiện Theo đó, cán phải hội đủ yếu tố kiến thức, lực chuyên môn đạo đức nghề nghiệp Mục tiêu cuối có đội ngũ cán làm công tác tín dụng động, Ế lĩnh, có kỹ giao tiếp, tiếp thị phục vụ khách hàng; xử lý nghiệp vụ U cách vững vàng, có khả khai thác thông tin nhanh chóng, xác đầy đủ; kỹ ́H tư vấn, đàm phán với khách hàng nhằm bảo vệ quyền lợi ngân hàng nâng cao giá trị dịch vụ cho khách hàng; kỹ phân tích tổng hợp suy đoán, TÊ nhìn nhận cách logic, đánh giá lựa chọn khách hàng suốt trình mở rộng phát triển quan hệ tín dụng H 2.7 Nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt nhu cầu khách IN hàng tăng khả cạnh tranh hoạt động tín dụng K Trong hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng, chất lượng phục vụ đóng vai trò quan trọng, định chất lượng sản phẩm O ̣C Vì vậy, BIDV Quảng Bình cần làm tốt nội dung sau: ̣I H - Công tác tư vấn hỗ trợ khách hàng: Sự đánh giá chất lượng tư vấn hội kinh doanh hỗ trợ ngân hàng dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp có Đ A giá trị trung bình 3,80, có nghĩa chưa đáp ứng nhu cầu Đối với nhóm khách hàng cá nhân 4,33 có nghĩa phần đáp ứng nhu cầu Từ nghiên cứu điều tra cho thấy Chi nhánh cần đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng, đặc biệt nhóm khách hàng doanh nghiệp Bởi so với nhóm khách hàng cá nhân nhóm khách hàng doanh nghiệp cần thông tin xác kịp thời để nắm bắt hội kinh doanh Trong ngân hàng thường nơi có đầy đủ thông tin cách xác toàn diện thị trường, giá cả, phương án kinh doanh, ngân hàng nơi có trang thiết bị đại, tiên tiến nhất, dễ tiếp thu thông tin nước giới Cho nên ngân hàng tư vấn hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp hay làm trung gian để hỗ trợ khách hàng việc tiêu thụ sản phẩm Vì 77 ngân hàng BIDV Quảng Bình cần quan tâm đến công tác tư vấn hỗ trợ khách hàng - Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tín dụng Theo số liệu điều tra đánh giá sở vật chất, quy trình, thời gian vay vốn theo khách hàng cá nhân 4,33 theo khách hàng doanh nghiệp 3,70 Điều có nghĩa sở vật chất, quy trình, thời gian vay vốn chưa thực đáp ứng yêu cầu khách hàng doanh nghiệp so với khách hàng doanh nghiệp Ế khách hàng cá nhân đáp ứng tương đối Do Chi nhánh cần có Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H chóng thỏa mãn nhu cầu khách hàng U sách nhằm hoàn thiện quy trình nghiệp vụ tín dụng nhằm tạo thuận tiện, nhanh 78 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong hoạt động ngân hàng thương mại, tín dụng hoạt động mang lại nguồn thu lớn đồng thời hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại ảnh hưởng Ế lớn đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng mà ảnh hưởng lớn U đến toàn kinh tế Do nâng cao chất lượng tín dụng để đáp ứng tốt nhu ́H cầu khách hàng hạn chế rủi ro vấn đề ngân hàng thương mại quan tâm hàng đầu TÊ Thông qua việc nghiên cứu chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình cho thấy: H Hoạt động tín dụng mạnh Ngân hàng TMCP Đầu IN tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Mặc dù cạnh tranh ngân K hàng địa bàn lớn Chi nhánh có quy mô tín dụng lớn, đơn vị có thị phần tín dụng lớn số ngân hàng địa bàn tỉnh Quảng Bình ̣C Trong năm qua Chi nhánh trọng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng, O mà hoạt động tín dụng Chi nhánh nhìn chung đảm bảo an toàn Nhiều năm ̣I H liền Chi nhánh không phát sinh nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu mức thấp tỷ lệ chung toàn hệ thống BIDV tỷ lệ xấu ngân hàng địa bàn Đ A Hoạt động tín dụng Chi nhánh góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cấu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình Tuy nhiên bên cạnh kết đạt hoạt động tín dụng Chi nhánh số mặt hạn chế, thể hiện: -Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm gần Chi nhánh thấp làm cho thị phần tín dụng Chi nhánh ngày thu hẹp - Cơ cấu tín dụng nhiều chỗ chưa hợp lý: việc cân đối cấu nguồn vốn huy động cấu tín dụng theo loại tiền tệ, thời hạn; tỷ trọng cho vay 79 khách hàng doanh nghiệp cao mà chưa quan tâm mức đến tín dụng bán lẻ - Quy trình xét duyệt cho vay nhiều bất cập dẫn đến thời gian xét duyệt, thẩm định kéo dài chưa hợp lý khách hàng - Việc tiếp cận vốn vay khó khăn nhóm khách hàng cá nhân, hay lãi suất chưa thực linh hoạt nhóm khách hàng Để khắc phục hạn chế đòi hỏi thời gian tới Ngân hàng TMCP Ế Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình cần phải xây dựng chiến lược U phát triển hoạt động tín dụng phù hợp với mục tiêu, định hướng tín dụng Ngân ́H hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam đồng thời phải áp dụng đồng nhiều giải pháp như: TÊ - Thực tốt việc phân loại áp dụng sách khách hàng - Chuyển dịch cấu tín dụng theo định hướng Ngân hàng TMCP Đầu tư H Phát triển Việt Nam IN - Nâng cao chất lượng công tác, quy trình thẩm định, giảm thời gian xét duyệt K - Thực sách nhằm đáp ứng nhu cầu lãi suất, mức vốn, thời hạn vay nhóm khách hàng O ̣C - Bổ sung nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tín dụng ̣I H Trong phải đặc biệt trọng đến việc đẩy mạnh công tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng địa bàn, cấu lại dư nợ vay để phù hợp Đ A với cấu nguồn vốn huy động nhằm đảm bảo cho hoạt động tín dụng Chi nhánh hoạt động an toàn, bền vững Bên cạnh Chi nhánh phải trọng đến việc nâng cao chất lượng phục vụ để tăng khả cạnh tranh nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng, giữ vững vị đơn vị đứng đầu địa bàn tỉnh Quảng Bình MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH - Cần bổ sung thêm cán tín dụng cần nâng cao chất lượng công tác quan hệ khách hàng Vì chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng phụ thuộc nhiều vào quan hệ ngân hàng khách hàng thái độ phục vụ cán ngân hàng Bên 80 cạnh chịu tác động lớn kết hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng nên việc tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động khách hàng yêu cầu quan trọng công tác tín dụng Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển tỉnh Quảng Bình có quy mô tín dụng lớn, có nhiều khách hàng lớn mà việc quản lý khách hàng phức tạp, đòi hỏi cán phụ trách phải có trình độ chuyên môn kinh nghiệm hoạt động tín dụng Trong đội ngũ cán làm công tác tín dụng Ế Chi nhánh phần lớn trẻ, có chuyên môn kinh nghiệm chưa U nhiều, lại phải phụ trách lúc nhiều doanh nghiệp nên mức độ nắm bắt tình hình ́H hoạt động doanh nghiệp doanh nghiệp lớn nhiều hạn chế Do công việc nâng cao chất lượng tín dụng TÊ thời gian tới Chi nhánh cần bổ sung thêm đội ngũ cán tín dụng để giảm áp lực Bên cạnh Chi nhánh nên tổ chức, phát động phong trào nhằm nâng H cao chất lượng phục vụ khách hàng cán ngân hàng Và ngân hàng nên tổ IN chức lớp đào tạo nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cho cán Bởi chất K lượng phục vụ khách hàng yếu tố quan trọng hàng đầu để giữ chân khách hàng lại với ngân hàng O ̣C - Phát triển mạng lưới ̣I H Định hướng tín dụng thời gian tới BIDV nói chung BIDV Quảng Bình nói riêng hướng tới khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng cá Đ A nhân, phát triển dịch vụ phát hành thẻ ATM Do BIDV Quảng Bình cần trọng đến công tác phát triển mạng lưới để tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng Hiện Chi nhánh có điểm giao dịch, điểm giao dịch nằm địa bàn thành phố Đồng Hới, có điểm giao dịch huyện Bố Trạch Quán Hàu tỉnh Quảng Ninh Còn tỉnh khác chưa có nên cần phát triển mạng lưới BIDV thêm 81 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG Điều tra chất lượng tín dụng Ngân hàng Kính chào quý khách hàng! Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng tín dụng phục vụ khách hàng Ế ngày tốt Chúng tiến hành nghiên cứu chất lượng tín U dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng ́H Bình (BIDV Quảng Bình) Xin quý khách vui lòng giành cho thời TÊ gian để trả lời số câu hỏi Kính mong quý khách hàng giúp đỡ hoàn thành phiếu điều tra Tất thông tin ghi phiếu điều tra H cam kết giữ bí mật tuyệt đối IN Chúng xin chân thành cám ơn quý khách hàng K Câu hỏi 1: Xin ông/bà cho biết ông/bà vay vốn ngân hàng để phục vụ cho:  Nhu cầu cá nhân gia đình O ̣C  Phục vụ hoạt động kinh doanh Doanh Nghiệp ̣I H (Nếu DN tiếp câu 2, cá nhân xin sang câu 3) Câu hỏi 2: Nếu doanh nghiệp xin cho biết DN ông/bà thuộc loại hình Đ A sau đây?  DN nhà nước  Công ty TNHH  DNTN  Công ty cổ phần  DN khác Câu 3: Xin ông/bà cho biết ông/bà ( quan ông/bà) có thường xuyên vay vốn ngân hàng hay không? 82  Chỉ vay lần  Thỉnh thoảng  Thường xuyên Câu 4: Xin ông/bà cho biết ông/bà ( quan ông/bà) vay vốn BIDV Quảng Bình lần?  Chỉ lần  lần U Ế  lần ́H  Nhiều lần TÊ Câu 5: Xin ông/bà cho biết việc vay vốn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, ông/bà ( quan ông/bà) có vay vốn tổ chức tín dụng khác không? IN H  Không, vay ngân hàng BIDV Quảng Bình  Có vay tổ chức khác K Câu 6: Khi vay vốn BIDV Quảng Bình, ông/bà ( quan ông/bà) ̣C áp dụng biện pháp đảm bảo sau đây? O  100% khoản vay phải chấp ̣I H  Vừa chấp, vừa tín chấp Đ A  Hoàn toàn tín chấp Câu 7: Xin ông/bà cho biết ông/bà (hoặc quan ông/bà) vay vốn ngân hàng để sử dụng vào mục đích sau đây?  Mua sắm máy móc, thiết bị  Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh  Phục vụ cho mục đích tiêu dùng  Các mục đích khác 83 Câu 8: Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến cho việc vay vốn BIDV Quảng Bình cách khoanh tròn vào số mà ông bà cho phù hợp 1.Rất không đồng ý, Không đồng ý, Bình thường, Đồng ý, Rất đồng ý Chỉ tiêu 5 5 Ế Cơ sở vật chất, quy trình vay vốn, thời gian vay vốn U ́H ngân hàng BIDV Quảng Bình thuận tiện nhanh chóng Sự tư vấn hội kinh doanh hỗ trợ khách TÊ hàng ngân hàng BIDV Quảng Bình kịp thời Việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng BIDV dễ IN H dầy đủ Ngân hàng đáp ứng nhu cầu khách ̣C K dàng ̣I H Nhân viên ngân hàng BIDV đánh giá có lực có thái độ chuyên nghiệp khách hàng Đ A O hàng vốn, lãi suất, thời hạn vay Câu 9: Xin ông/bà cho biết vài thông tin cá nhân: Tuổi: Giới tính:  Nam  Nữ Xin chân thành cám ơn hợp tác quý Ông/Bà 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại (Bản dịch), NXB Tài chính-Hà Nội Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng David Cook (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Chính trị Quốc gia Ế Hà Nội U C.Mác (1962), Tư Bản, Quyển 3, Tập 2, Nhà xuất Sự Thật ́H Viện Ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội TÊ TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê H Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật tổ chức IN tín dụng K PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2008) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thông Kê O ̣C Web: Việt Nam open educational resources http://voer.edu.vn/module/kinh- ̣I H te/chat-luong-tin-dung-cua-ngan-hang-thuong-mai.html 10 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên Đ A cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức 85 ii Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ [...]... cấp tín dụng và bộ phận kiểm tra và Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ giám sát tín dụng độc lập 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH 1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 1.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam U Ế - Lịch sử về ngân hàng. .. phát sinh 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng tín dụng của ngân U Ế hàng thương mại Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu ́H tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TÊ TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng. .. Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình ” làm luận văn tốt nghiệp của mình 12 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu chung mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là tìm hiểu thực trạng nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình và đề xuất một vài giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và. .. thống kê trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là bảng cân đối kế toán, các báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình , Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình Các tài liệu này chủ yếu được sử dụng để phân tích đặc điểm chung và thực trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Đối với số liệu sơ... hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã hoàn toàn trở thành một ngân hàng thương mại Đ A Từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có những tên gọi: + Từ ngày 26/4/1957 đến ngày 25/4/1981: Ngân hàng kiến thiết Việt Nam + Từ ngày 26/4/1981 đến ngày 13/11/1990: Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam + Từ ngày 14/11/1990 đến 26/4/2012: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt. .. động tín dụng Ế luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, quyết định sự thành bại của hoạt động kinh U doanh ngân hàng Do đó, đề tài “ giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân ́H hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã được chọn TÊ làm đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học Đề tại trước hết đi nghiên cứu và đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng tại H chi nhánh về mặt định lượng, ... tài đã có những đánh giá tư ng đối khách quan và chính xác về chất lượng hoạt động tín dụng tại chi nhánh trên cả hai mặt định tính và định lượng Từ đây đề tài đưa ra các giải pháp cơ bản và một số kiến nghị đối với các cơ quan, ban ngành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tín dụng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 11 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI... Quảng Bình 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU H 3.1 Đối tư ng nghiên cứu Việt Nam chi nhánh Quảng Bình K 3.2 Phạm vi nghiên cứu IN Là chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển ̣C Trong phạm vi nghiên cứu này, đề tài tập trung xem xét từ hai góc độ chính là: O thực trạng chất lượng dư nợ tín dụng của ngân hàng và sự đánh giá của khách hàng về ̣I H chất lượng sản phẩm tín dụng. .. rủi ro tín dụng cũng mang tính thời sự và việc nâng cao chất lượng tín dụng là vấn đề IN sống còn được quan tâm hàng đầu của các ngân hàng thương mại Với truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, trong những năm qua K Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình đã có hoạt ̣C động tín dụng rất hiệu quả và không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định được vị thế O là ngân hàng. .. hàng về ̣I H chất lượng sản phẩm tín dụng do ngân hàng cung cấp.Đề tài chọn địa điểm nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình Về mặt Đ A thời gian đề tài sẽ phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng tại Chi nhánh trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng cho những năm tiếp theo 4 PHƯƠNG PHÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình , Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình , Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn