Giải bài tập trang 91 SGK Sinh học lớp 10: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

2 454 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2016, 17:33

DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật và môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật. 2. Kĩ năng: HS phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật. 3. Giáo dục: cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học vào trong đời sống hàng ngày. II. Chuẩn bị: Các hình vẽ trong sách giáo khoa. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Các kiểu dinh dưỡng, hô hấp và lên men ở VSV. V.Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 (?) Hãy kể tên một số loại vi sinh vật mà em biết ? HS: (?) Vi sinh vật là gì ? HS: là những sinh vật có kích thước rất nhỏ. (?) Môi trường sống của VSV như thế nào ? HS Môi trường tự nhiên và môi trường nuôi cấy. (?) Môi trường nuôi cấy Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật I. Khái niệm vi sinh vật: VSV là những sinh vật nhỏ bé, gồm nhiều nhóm phân loại khác nhau, VSV hấp thụ và chuyển hoá vật chất nhanh, sinh trưởng mạnh. II. Môi trường và các kiểu dinh dưỡng: 1. Các loại môi trường cơ bản: - Môi trường tự nhiên: VSV có ở khắp nơi, trong môi trường có điều kiện sinh thái đa dạng. - Môi trường phòng thí nghiệm: + Môi trường dùng chất tự nhiên. + Môi trường tổng hợp: gồm các chất đã có đặc điểm gì ? Hoạt động 2 Chuyển hoá vật chất là một quá trình phức tạp, sau khi hấp thụ các chất và năng lượng trong tế bào diễn ra các phản ứng hoá sinh để biến đổi các chất. (?) Hãy thảo luận và hoàn thành phiếu học tập sau? HS thảo luận và đại diện nhóm trả lời các nhóm nhận xét và bổ sung biết thành phần hoá học và số lượng. + Môi trường bán tổng hợp: gồm chất tự nhiên và chất hóa học. 2. Các kiểu dinh dưỡng (sgk) III. Hô hấp và lên men: 1. Hô hấp: Hô hấp hiếu khí Hô hấp kị khí Khái niệm Là quá trình OXH các phân tử hữu cơ. Quá trình phân giải cacbohiđrat để thu NL cho TB. Chất nhận điện tử cuối Ôxi phân tử. - ở SV nhân thực chuỗi truyền điện tử Phân tử hữu cơ NO3, SO4. Em hiểu thế nào là lên men ? Cho ví dụ ?iHS: Làm sữa chua, làm dấm… cùng ở màng trong ti thể. - ở SV nhân sơ diễn ra ngay trên màng sinh chất. Sản phẩm tạo thành CO2, H2O, NL NL 2. Lên men: - Lên men là quá trình chuyển hoá kị khí diến ra trong tến bào chất. - Chất cho điện tử và chất nhận điện tử là các phân tử hữu cơ. - Sản phẩm tạo thành sữa chua, rượu, dấm… 1. Củng cố: Câu 1: Vi sinh vật là gì ? A. Là virut kí sinh gây bệnh cho sinh vật khác. B. Là vi trùng có kích thước hiển vi sống hoại sinh hoặc kí sinh. C. Là những cơ thể sống có kích thước hiển vi.* D. Cả a và b. Câu 2: Làm thế nào để phân biệt được các kiểu dinh dưỡng của VSV ? A. Đời sống tự do, kí sinh hoặc hoại sinh. B. Nguồn cacbon mà chúng sử dụng. C. Nguồn năng lượng. D. Cả b và c.* Câu 3: Hô hấp ở vi sinh vật là gì ? A. Là chuỗi phản ứng ôxi hoá khử diễn ra ở màng tạo thành ATP.* B. Là quá trình trao đổi khí ôxi và CO2 giữa cơ thể và môi trường. C. Là quá trình phân giải các chất cung cấo năng lượng cho tổng hợp chất mới. D. Là quá trình phân giải các chất không cần ôxi. 2. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải 1, 2, trang 91 SGK Sinh 10: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật A Tóm tắt lý thuyết: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật Căn vào nguồn lượng nguồn cacbon, vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng khác nhau: quang tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa tự dưỡng hóa dị dưỡng Tùy thuộc vào có mặt ô xi phân tử mà vi sinh vật có kiểu hô hấp hay lên men Vi sinh vật có khắp nơi với môi trường tự nhiên khác Có loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật bản: môi trường dùng chất tự nhiên, môi trường tổng hợp môi trường bán tổng hợp B Hướng dẫn giải tập SGK trang 91 Sinh học lớp 10: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật Bài 1: (trang 91 SGK Sinh 10) Cho ví dụ môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển Đáp án hướng dẫn giải 1: Trong môi trường tự nhiên, vi sinh vật có mặt khắp nơi, môi trường điều kiện sinh thái đa dạng Ví dụ, vi khuẩn lên men lactic, lên men êtilic; nấm rượu vang; nấm men cadina albicans gây bệnh người Bài 2: (trang 91 SGK Sinh 10) Nêu tiêu chí để phân thành kiểu dinh dưỡng vi sinh vật Đáp án hướng dẫn giải 2: Dựa vào nhu cầu nguồn lượng nguồn cacbon vi sinh vật để phân thành kiểu dinh dưỡng vi sinh vật Ở sinh vật có kiểu dinh dưỡng – Quang tự dưỡng: Nguồn lượng ánh sáng, nguồn dinh dưỡng CO2, nhóm gồm vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía màu lục – Quang dị dưỡng: Nguồn lượng ánh sáng, nguồn dinh dưỡng chất hữu cơ, nhóm gồm vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục màu tía – Hóa tự dưỡng: Nguồn lượng chất hóa học, nguồn dinh dưỡng CO2, nhóm gồm vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn ôxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí – Hóa dị dưỡng: Nguồn lượng chất hóa học, nguồn dinh dưỡng chất hữu cơ, nhóm gồm nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp Bài 3: (trang 91 SGK Sinh 10) Khi có ánh sáng giàu CO2 loại sinh vật phát triển môi trường với thành phần tính theo đơn vị g/l sau: (NH4)3PO4 – 1,5; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0.2; CaCl2 – 0,1; NaCl – 5,0 a) Môi trường loại môi trường gì? b) Vi sinh vật phát triển môi trường có kiểu dinh dưỡng gì? c) Nguồn cacbon, nguồn lượng nguồn nitơ vi sinh vật gì? Đáp án hướng dẫn giải 3: a) Môi trường có thành phần tính theo đơn vị g/l là: (NH4)3PO4 – 1,5; KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,2; CaCl2 – 0,1; NaCl – 1,5 Khi có ánh sáng giàu CO2 môi trường khoáng tối thiểu thích hợp cho số vi sinh vật quang hợp b) Vi sinh vật có kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng vô c) Nguồn cacbon CO2, nguồn lượng vi sinh vật ánh sáng, nguồn nitơ phốtphatamôn Bài 1 : SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I. MỤC TIÊU Học sinh : Mô tả cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và các ion khoáng. - Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây. - Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng. II. THIẾT BỊ DẠY HỌC - Tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 sách giáo khoa. Có thể sử dụng thêm hình vẽ cấu tạo chi tiết của lông hút rễ. - Máy chiếu qua đầu nếu dùng bảng trong. III. TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Không kiểm tra, giới thiệu chương trình Sinh học 11 2. Bài mới Hoạt động của thầy trò Nội dung kiến thức Đặt vấn đề : - Thế giới bao gồm những cấp độ nào ? Đặc tính chung của tất cả các cấp độ tổ chức sống là gì ? - Cho sơ đồ sau : Hãy điền thông tin thích hợp vào dấu”?” Như vậy cây xanh tồn tại phải thường xuyên trao đổi chất với môi trường, sự trao đổi chất đó diễn ra như thế nào, chúng ta cùng nghiên cứu nội dung : Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ. * Hoạt động 1 Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 1.1, 1.2 Giáo viên : Dựa vào hình 1.1 hãy mô tả cấu tạo bên ngoài của rễ ? Học sinh : Rễ chính, rễ bên, lông hút, miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng. Đặc biệt là miền lông hút phát triển. Giáo viên : Dựa vào hình 1.2 hãy tìm ra mối liên hệ giữa nguồn nước ở trong đất I. RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƯỚC : 1. Hình thái của hệ rễ : và sự phát triển của hệ rễ ? Học sinh : Rễ cây phát triển hướng tới nguồn nước. * Hoạt động 2 Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục 2, kết hợp quan sát hình 1.1 ? Rễ thực vật trên cạn phát triển thích nghi với chức năng hấp thụ nước và muối khoáng như thế nào ? ? Tế bào lông hút có cấu tạo thích nghi với chức năng hút nước và khoáng như thế nào? ? Môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của lông hút như thế nào? Học sinh : Trong môi trường quá ưu trương, quá Axít hay thiếu ôxy thì lông hút sẽ biến mất. 2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ : - Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ các lông hút làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp cây hấp thụ được nhiều nước và mối khoáng. - Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, không thấm Cutin, có áp xuất thẩm thấu lớn. * Hoạt động 3 Giáo viên : Cho học sinh dự đoán sự biến đổi của tế bào khi cho vào 3 cốc đựng 3 III. CƠ CHẾ HẤP THU NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ CÂY. 1. Hấp thụ nước và các ion khoáng dung dịch có nồng độ ưu trương, nhược trương, đẳng trương ? Từ đó cho biết được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế nào ? Giải thích ? Học sinh : Nêu được + Trong môi trường ưu trương tế bào co lại (co nguyên sinh) +Trong môi trường nhược trương tế bào trong nước. + Nước được hấp thụ từ đất vào tế bào lông hút luôn theo cơ chế thụ động như trên. - Dịch của tế bào lông hút và dịch ưu trưng do dịch tế bào chứa các chất hoà tan và áp suất thấu cao trong dịch tế bào chủ yếu do quá trình thoát hơi nước tạo nên. ? Các ion kháng được hấp thụ từ tế bào lông hút như thế nào ? - Học sinh : Các ion khoáng được hấp thụ tư đất vá tế bào lông hút. a. Hấp thụ nước - Nước được hấp thụ liên tục từ nước vào tế bào lông hút luôn theo cơ chế thẩm thấu : Đi từ nhược trương vào dung dịch ưu trương của các tế bào rễ cây nhờ sự chênh lệch áp xuất thẩm thấu (hay chênh lệch thế nước). VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 11 SGK Sinh học lớp 11: Sự hấp thụ nước muối khoáng rễ I Tóm tắt kiến thức Rễ quan hấp thụ nước ion khoáng a Hình thái hệ rễ - Tuỳ loại môi trường, rễ có hình thái khác để thích nghi với chức hấp thụ nước muối khoáng b Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11: Vận chuyển chất I Tóm tắt kiến thức: Vận chuyển chất Dòng mạch gỗ a Cấu tạo mạch gỗ: - Tế bào mạch gỗ gồm tế bào chết, có loại là: Quản bào mạch ống Chúng màng bào quan Các tế bào loại nối với thành ống dài từ rễ lên để dòng mạch gỗ di chuyển bên - Quản bào mạch ống nối với theo cách: Đầu tế bào nối với đầu tế bào thành ống dài từ rễ đến cho dòng mạch gỗ di chuyển bên - Thành mạch gỗ linhin hoá tạo cho mạch gỗ có độ bền chịu nước b Thành phần dịch mạch gỗ: - Chủ yếu nước ion khoáng Ngoài có chất hữu tổng hợp từ rễ (a amin, amit, vitamin …) c Động lực đẩy dòng mạch gỗ: - Là phối hợp lực: + Lực đẩy (áp suất rễ) + Lực hút thoát nước + Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ Dòng mạch a Cấu tạo mạch rây: - Mạch rây gồm tế bào sống ống rây tế bào kèm b Thành phần dịch mạch rây: - Chủ yếu đường saccarozơ, axít amin, hoocmon thực vật, số hợp chất hữu khác (như ATP), số ion khoáng sử dụng lại, đặc biệt nhiều kali c Động lực dòng mạch rây: - Là chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (lá) quan chứa (rễ, củ, …) - Mạch rây nối tế bào quan nguồn với tế bào quan chứa giúp dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II Đáp án lời giải tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11 Bài Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên lá? Trả lời: Mạch gỗ gồm quản bào mạch ống tế bào chết chúng thực chức mạch dẫn chúng trở thành ống rỗng, màng, bào quan Các đầu cuối vách bên đục thủng lỗ Vách linlin hóa bền chịu áp lực dòng nước hên Chúng nối với thành ống dài từ rễ lên đến tận tế bào nhu mô lá, tạo thuận lợi cho dòng vận chuyển nhựa nguyên di chuyển bên Các ống xếp sít loại (quản bào - quản bào, mạch ống - mạch ống) hay khác loại (quản bào - mạch ống) theo cách lỗ bên ống sít khớp với lỗ bên ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển bên liên tục số ống bị hư hỏng hay bị tắc đường cho dòng vận chuyển ngang Bài Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên gỗ cao lớn hàng chục mét? Trả lời: Áp suất rể (động lực đầu dưới), lực hút thoát nước (động lực đầu trên) lực liên kết phân tử nước với phân tử nước với vách mạch gỗ Bài Nếu ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ ống tiếp tục lên không, sao? Trả lời: Nếu mộl ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên ống tiếp tục lên cách di chuyển ngang qua lỗ bên vào ống bên cạnh liếp tục di chuyển lên Bài Độnq lực đẩy dòng mạch rây từ đến rễ quan khác? Trả lời: Sự chênh lệch áp suất thẩm thâu quan cho (lá) quan nhận (rễ, hạt, ) 3.Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạotrong chọn giống động vật, thực vật và vi sinh vật.3.Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống động vật, thựcvật và vi sinh vật.- Trong chọn giông vi sinh vật: đã tạo được chủng nấm pênixilin có hoạt tính cao hơn 200 lần dạng banđầu; đã tạo được các thể đột biến sinh trưởng mạnh để tăng sinh khối ở nấm men và vi khuẩn, chọn đượccác thé đột biến giảm sức sống không còn khá năng gây bệnh để tạo vacxin phòng bệnh cho người và giasúc.- Trong chọn giống cây trồng: đã tạo ra giống lúa Tám thơm đột biến khắc phục tình trạng khan hiếm gạoTám thơm trong các tháng 6-11.Sử dụng các thể đa bội ờ dâu tầm, dương liễu, dưa hấu,... để tạo ra các giống cây trồng đa bội có năngsuất cao, phẩm châ't tốt.- Trong chọn giống vật nuôi: sử dụng đột biến nhàn tạo ở động vật bậc thấp. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11: Thoát nước I Tóm tắt kiến thức: Thoát nước Vai trò trình thoát nước - Thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ có vai trò giúp vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên đến phận khác mặt đất - Thoát nước có tác dụng hạ nhiệt độ - Thoát nước giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên cần cho quang hợp Thoát nước qua a Lá quan thoát nước: Cấu tạo thích nghi với chức thoát nước Các tế bào biểu bì tiết lớp phủ bề mặt gọi lớp cutin, lớp cutin phủ toàn bề mặt trừ khí khổng b Hai đường thoát nước: Qua lớp cutin qua khí khổng - Thoát nước qua khí khổng chủ yếu, điều tiết độ mở khí khổng quan trọng Độ mở khí khổng phụ thuộc vào hàm lượng nước tế bào khí khổng gọi tế bào hạt đậu + Khi no nước, thành mỏng tế bào khí khổng căng làm cho thành dày cong theo làm cho khí khổng mở + Khi nước, thành mỏng hết căng thành dày duỗi thẳng làm khí khổng đóng lại Khí khổng không đóng hoàn toàn - Thoát nước qua cutin biểu bì lá: Lớp cutin dày thoát nước giảm ngược lại Các tác nhân ảnh hưởng đến trình thoát nước - Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió ion khoáng ảnh hưởng đến thoát nước + Nước: Điều kiện cung cấp nước độ ẩm không khí ảnh hưởng nhiều đến thoát nước thông qua việc điều tiết độ mở khí khổng + Ánh sáng: Khí khổng mở chiếu sáng Độ mở khí khổng tăng từ sáng đến trưa nhỏ lúc chiều tối, ban đêm khí khổng mở + Nhiệt độ, gió, số ion khoáng,…cũng ảnh hưởng đến thoát nước ảnh hưởng đến tốc độ thoát phân tử nước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cân nước tưới tiêu hợp lý cho - Cân nước tính so sánh lượng nước rễ hút vào (A) lượng nước thoát (B) + Khi A = B: Mô đủ nước phát triển bình thường + Khi A > B: Mô thừa nước phát triển bình thường + Khi A < B: Mất cân nước, héo, lâu ngày bị hư hại chết Phần tìm hiểu thảo luận Đọc bảng trả lởi câu hỏi sau: - Những số liệu bảng chữ phép khẳng định rằng, số lượng khí khổng có vai trò quan trọng thoát nước - Vì mặt đoạn khí khổng có thoát nước? - Dựa vào số liệu bảng 3, hình 3.3 điều vừa nêu, cho biết cấu trúc tham gia vào trình thoát nước Trả lời: - Số liệu số lượng khí khổng/mm2 mặt mặt với cường độ thoát nước mg/24 mặt lá: Mặt có nhiều khí khổng mặt trên, có cường độ thoát nước cao loài - Mặt đoạn khí khổng có thoát nước chứng thực trình thoát nước xảy không qua đường khí khổng Bởi vì, nước khuếch tán qua lớp biểu bì chưa bị lớp cutin dày che phủ, gọi thoát nước qua cutin VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cấu trúc tham gia vào trình thoát nước khí khổng cutin II Giải tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11 Bài Vì bóng mát mái che vật liệu xây dựng? Trả lời: Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, thoát nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh Nhờ vậy, không khí bóng vào ngày hè nóng mát so với nơi bóng mát so với không khí mái che vật liệu xây dựng Bài Cây vườn đồi, có cường độ thoát nước qua cutin mạnh ? Trả lời: Cây vườn Bài Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng? Trả lời: Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng hàm lượng nước tế bào khí khổng 3.Công nghệ sinh học là gì? Gổm những lĩnh vực nào? Cho biếtvai BÀI 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG Bố cục bài giảng I. KIỂM TRA BÀI CŨ II. GIẢNG BÀI MỚI III. CỦNG CỐ IV. BÀI TẬP VỀ NHÀ I. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Các con đường thoát hơi nước ở thực vật là: a. qua cutin và qua khí khổng. b. qua cutin và qua biểu bì. c. qua biểu bì và qua tế bào mô giậu. d. qua khí khổng và qua tế bào mô giậu. a. qua cutin và qua khí khổng. I. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Lượng nước mà rễ cây hấp thụ được bị mất đi qua con đường thoát hơi nước là bao nhiêu? a. 95%. b. 96%. c. 97%. d. 98%.d. 98%. I. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 3: Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của thoát hơi nước đối với đời sống của cây? a. là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ đến mọi cơ quan của cây trên mặt đất b. giúp hạ nhiệt độ của lá của lá cây vào những ngày nóng đảm bảo cho quá trình sinh lý xảy ra bình thường. c. giúp khí khổng mở cho khí CO2 khuyếch tán vào lá cần cho quang hợp. d. cả a, b,c.d. cả a, b,c. I. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Độ đóng mở của khi khổng chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố nào? a. Các ion khoáng. b. hàm lượng nước. c. hàm lượng protein. d. hàm lượng cacbohidrat và lipit b. hàm lượng nước. GIẢNG BÀI MỚI I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY III. NGU N CUNG C P C C NGUYỒ Ấ Á êN T DINH D NG KHO NG CHO C YỐ ƯỠ Á Â Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG Hãy mô tả thí nghiệm, nêu nhận xét, giải thích? Cây trồng trong dung dịch đủ các chất dinh dưỡng khoáng, phát triển bình thường, ra hoa. Cây trồng trong dung dịch thiếu kali còi cọc,kém phát triển,lá vàng ,không ra hoa. Vì Kali là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu giúp cho sự sinh trưởng và phát tiển của cây. Nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu là nguyên tố: + Thiếu nó cây không thể hoàn thành chu trình sống. + Không thể thiếu hoặc thay thế bằng nguyên tố khác. + Trực tiếp tham gia vào trao đổi chất của cơ thể.  Nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu là gì?  Nguyên tố khoáng (Ph©n lo¹i theo hµm l îng Đại lượng 10 -1 – 10 -4 chất khô (99.95%) Vi lượng 10 -5 – 10 -7 chất khô C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg Fe, M n , B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni. Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây được chia thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào ? kể tên một số nguyên tố dinh dưỡng khoáng trong từng nhóm? Bài 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY II. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY 1. Dấu hiệu thiếu các nguyên tố dinh dưỡng Cây có lá vàng úa là do thiếu nguyên tố dinh dưỡng Mg 2+ qua việc quan sát thí nghiệm em có nhận xét gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 91 SGK Sinh học lớp 10: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, Giải bài tập trang 91 SGK Sinh học lớp 10: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, Giải bài tập trang 91 SGK Sinh học lớp 10: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay