Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó ở huyện đầm hà và hải hà tỉnh quảng ninh, thử nghiệm chiết xuất thuốc lào và bách bộ trị ve cho chó

106 1,115 3
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016, 09:36

1 ` ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THẾ MẠNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH VE CHÓ Ở HUYỆN ĐẦM HÀ VÀ HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH, THỬ NGHIỆM CHIẾT XUẤT THUỐC LÀO VÀ BÁCH BỘ TRỊ VE CHO CHÓ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THẾ MẠNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH VE CHÓ Ở HUYỆN ĐẦM HÀ VÀ HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH, THỬ NGHIỆM CHIẾT XUẤT THUỐC LÀO VÀ BÁCH BỘ TRỊ VE CHO CHÓ Chuyên ngành: THÚ Y Mã số: 60 64 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN THỊ KIM LAN THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Đỗ Thế Mạnh ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập thực đề tài này, nhận quan tâm, bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè động viên khích lệ gia đình Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Cô giáo GS TS Nguyễn Thị Kim Lan trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình suốt trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa thầy, cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập Tôi xin trân trọng cảm ơn hộ gia đình nuôi chó số xã, thị trấn thuộc huyện Đầm Hà Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đồng nghiệp ngành giúp trình thực đề tài Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ủng hộ, động viên, giúp đỡ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành tốt luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Đỗ Thế Mạnh iii DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ R sanguineus Rhipicephalus sanguineus % Phần trăm Cs Cộng TB Trung bình g/l Gam/lít fl Femtolit pg Picogam iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng Bảng 3.1 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó số xã huyện Đầm Hà Hải Hà Trang 44 Bảng 3.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó theo tuổi 47 Bảng 3.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve theo tính biệt chó 49 Bảng 3.4 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó theo giống 51 Bảng 3.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó theo mùa năm 53 Bảng 3.6 Tỷ lệ biểu lâm sàng chủ yếu chó bị ve ký sinh 55 Bảng 3.7 So sánh số lượng hồng cầu, bạch cầu, hàm lượng huyết sắc tố chó khỏe chó bị ve ký sinh 57 Bảng 3.8 Công thức bạch cầu chó khỏe chó bị ve ký sinh 58 Bảng 3.9 Kết kiểm tra độc tính dịch chiết Thuốc lào 10% 60 củ Bách 10% sau 24 loại dung môi Bảng 3.10 Kết kiểm tra độc tính dịch chiết Thuốc lào 10% củ Bách 10% NaOH 5% thời điểm chiết xuất 64 Bảng 3.11 Kết kiểm tra độc tính dịch chiết Thuốc lào Bách nồng độ khác ngâm 24 NaOH 5% 66 Bảng 3.12 Kết điều trị thử nghiệm cho chó nhiễm ve dịch chiết Thuốc lào ngâm NaOH 5% (thời gian ngâm 24 giờ) 68 Bảng 3.13 Kết điều trị thử nghiệm chó nhiễm ve dịch chiết củ Bách ngâm NaOH 5% (thời gian ngâm 24 giờ) 69 Bảng 3.14 Kết sử dụng dịch chiết Thuốc lào 20% để trị ve cho chó số địa phương 71 Bảng 3.15 Kết sử dụng dịch chiết củ Bách để trị ve cho chó số địa phương 72 v DANH MỤC HÌNH, ĐỒ THỊ Tên hình, đồ thị Trang Hình 1.1 Ve ký sinh chó (Rhipicephalus sanguineus) Hình 1.2 Công thức cấu tạo Nicotin 23 Hình 3.1 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm ve chó số xã huyện Đầm Hà Hải Hà 45 Hình 3.2 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm ve chó theo tuổi 48 Hình 3.3 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm ve chó theo tính biệt 50 Hình 3.4 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm ve chó theo giống 51 Hình 3.5 Biểu đồ tỷ lệ nhiễm ve chó theo mùa 54 Hình 3.6 Biểu đồ công thức bạch cầu chó khỏe chó nhiễm ve Hình 3.7a Biểu đồ kết kiểm tra độc tính dịch chiết Thuốc lào 10% loại dung môi ngâm chiết Hình 3.7b Biểu đồ kết kiểm tra độc tính dịch chiết Bách 10%trong loại dung môi ngâm chiết Hình 3.8a Biểu đồ kết kiểm tra độc tính dịch chiết Thuốc lào 10% thời điểm ngâm chiết Hình 3.8b Biểu đồ kết kiểm tra độc tính dịch chiết Bách 5% thời điểm ngâm chiết Hình 3.9 Biểu đồ so sánh hiệu lực điều trị Dịch chiết Thuốc lào 20% dịch chiết Bách 20% điều trị ve cho chó thực địa 59 62 62 65 65 73 vi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Một số đặc điểm sinh học chó 1.1.2 Một số đặc điểm sinh học chó 1.1.2 Ve Rhipicephalus sanguineus ký sinh chó 1.1.3 Cơ sở khoa học việc dùng thuốc thảo dược phòng trừ ngoại ký sinh trùng 14 1.1.4 Những thuốc nghiên cứu 20 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 25 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 25 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 26 Chương ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Vật liệu nghiên cứu 29 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 29 2.2.1 Địa điểm 29 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó huyện Đầm Hà Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 30 vii 2.3.2 Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng chó bị ve ký sinh 30 2.3.3 Bào chế thử nghiệm dịch chiết xuất từ Thuốc lào củ Bách để diệt ve chó thí nghiệm 30 2.3.4 Sử dụng dịch chiết xuất từ Thuốc lào Bách để trị ve cho chó 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Phương pháp thu thập mẫu 30 2.4.2 Phương pháp định loài ve ký sinh chó 31 2.4.3 Phương pháp xác định tỷ lệ cường độ nhiễm ve 31 2.4.4 Quy định số yếu tố liên quan đến tiêu nghiên cứu dịch tễ bệnh ve chó 31 2.4.5 Phương pháp theo dõi biểu lâm sàng chủ yếu chó bị ve ký sinh 32 2.4.6 Phương pháp xác định thay đổi số tiêu sinh lý máu chó bị ve ký sinh 32 2.4.7 Phương pháp thử nghiệm chiết xuất hoạt chất từ Thuốc lào củ Bách để trị ve cho chó 32 2.4.8 Chuẩn bị dược liệu 34 2.4.9 Chuẩn bị động vật thí nghiệm 35 2.4.10 Bố trí tiến hành thí nghiệm 35 2.4.11 Phương pháp xử lý số liệu 39 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 3.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó huyện Đầm Hà Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 40 3.1.1 Xác định loài ve ký sinh chó Đầm Hà Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 40 3.1.2 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó số xã huyện Đầm Hà Hải Hà 40 3.1.3 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó theo tuổi 43 3.1.4 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó theo tính biệt 45 3.1.5 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó theo giống 46 3.1.6 Tỷ lệ cường độ nhiễm ve chó theo mùa 48 viii 3.2 Nghiên cứu triệu chứng lâm sàng chó bị ve ký sinh 51 3.2.1 Tỷ lệ biểu lâm sàng chủ yếu chó bị ve ký sinh 51 3.2.2 Sự thay đổi số số máu chó bị ve ký sinh 52 3.2.3 Công thức bạch cầu chó khỏe chó bị ve ký sinh 54 3.3 Bào chế thử nghiệm dịch chiết xuất từ Thuốc lào tươi củ Bách tươi để diệt ve chó thí nghiệm 55 3.3.1 Xác định dung môi chiết xuất thích hợp với Thuốc lào củ Bách 55 3.3.2 Xác định thời gian ngâm chiết thích hợp Thuốc lào củ Bách dung môi thích hợp 58 3.3.3 Xác định nồng độ chiết xuất thích hợp Thuốc lào Bách ve chó thí nghiệm 61 3.4 Sử dụng dịch chiết xuất từ Thuốc lào Bách để trị ve cho chó 63 3.4.1 Thử nghiệm dịch chiết xuất từ Thuốc lào củ Bách ngâm NaOH 5% để trị ve cho chó thí nghiệm 63 3.4.2 Sử dụng chiết xuất từ Thuốc lào củ Bách để trị ve cho chó huyện Đầm Hà Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 65 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 69 Kết luận 69 Đề nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 82 Ảnh 9: NaOH nguyên chất thí nghiệm diệt ve dịch chiết Thuốc lào ngâm NaOH 5% nồng độ khác Ảnh 10: HCl nguyên chất thí nghiệm diệt ve dịch chiết Bách Bộ ngâm NaOH 5% nồng độ khác 83 PHỤ LỤC THỐNG KÊ Bảng 3.2 Tỷ lệ nhiễm theo tuổi Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 43 60,14 4,887 Không nhiễm 64 46,86 6,273 129 111,86 2,628 70 87,14 3,373 199 Total 172 134 306 Total 107 Chi-Sq = 17,160 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 43 68,09 9,246 Không nhiễm 64 38,91 16,180 153 127,91 4,922 48 73,09 8,613 201 Total 196 112 308 Total 107 Chi-Sq = 38,961 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 129 140,30 0,909 Không nhiễm 70 58,71 2,173 153 141,71 0,900 48 59,30 2,152 201 Total 282 118 400 Total 199 84 Chi-Sq = 6,134 DF = P-Value = 0,013 Bảng 3.3 Tỷ lệ nhiễm theo tính biệt Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 67 70,24 0,150 Không nhiễm 32 28,76 0,366 104 100,76 0,104 38 41,24 0,255 142 Total 171 70 241 Total 99 Chi-Sq = 0,876 DF = P-Value = 0,349 Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 80 81,63 0,033 Không nhiễm 61 59,37 0,045 74 72,37 0,037 51 52,63 0,051 125 Total 154 112 266 Total 141 Chi-Sq = 0,165 DF = P-Value = 0,685 Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 147 153,85 0,305 Không nhiễm 93 86,15 0,544 178 171,15 0,274 89 95,85 0,489 267 Total 325 182 507 Total 240 Chi-Sq = 1,612 DF = P-Value = 0,204 85 Bảng 3.4 Tỷ lệ nhiễm theo giống chó Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 44 48,96 0,502 Không nhiễm 25 20,04 1,227 127 122,04 0,201 45 49,96 0,492 172 Total 171 70 241 Total 69 Chi-Sq = 2,423 DF = P-Value = 0,120 Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 50 46,32 0,292 Không nhiễm 27 30,68 0,441 104 107,68 0,126 75 71,32 0,190 179 Total 154 102 256 Total 77 Chi-Sq = 1,049 DF = P-Value = 0,306 Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 94 100,00 0,360 Không nhiễm 62 56,00 0,643 231 225,00 0,160 120 126,00 0,286 351 Total 325 182 507 Total 156 Chi-Sq = 1,449 DF = P-Value = 0,229 86 Bảng 3.5 Tỷ lệ nhiễm theo mùa Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 25 36,19 3,458 Không nhiễm 26 14,81 8,448 146 134,81 0,928 44 55,19 2,268 190 Total 171 70 241 Total 51 Chi-Sq = 15,102 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 32 55,00 9,618 Không nhiễm 63 40,00 13,225 122 99,00 5,343 49 72,00 7,347 171 Total 154 112 266 Total 95 Chi-Sq = 35,534 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Nhiễm Không nhiễm Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhiễm 57 93,59 14,305 Không nhiễm 89 52,41 25,545 268 231,41 5,785 93 129,59 10,331 361 Total 325 182 507 Total 146 Chi-Sq = 55,966 DF = P-Value = 0,000 87 Bảng : SInh lý máu Chi-Square Test: Chó khỏe Chó bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Chó khỏe 8100 7499,37 48,105 Chó bệnh 11400 12000,63 30,062 Total 19500 9400 9076,16 11,555 14200 14523,84 7,221 23600 11200 9576,12 275,372 13700 15323,88 172,084 24900 9800 10960,61 122,897 18700 17539,39 76,800 28500 7600 8960,78 206,648 15700 14339,22 129,138 23300 10400 9191,53 158,884 13500 14708,47 99,289 23900 8500 9537,66 112,893 16300 15262,34 70,548 24800 9500 8230,08 195,953 11900 13169,92 122,454 21400 9300 8960,78 12,841 14000 14339,22 8,025 23300 10 7500 9306,91 350,806 16700 14893,09 219,224 24200 Total 91300 146100 237400 Chi-Sq = 2430,799 DF = P-Value = 0,000 Two-Sample T-Test and CI: Chó khỏe Chó bệnh Two-sample T for Chó khỏe vs Chó bệnh Chó khỏe Chó bệnh N 10 10 Mean 9130 14610 StDev 1204 2246 SE Mean 381 710 Difference = mu (Chó khỏe) - mu (Chó bệnh) Estimate for difference: -5480,00 88 95% lower bound for difference: -6877,21 T-Test of difference = (vs >): T-Value = -6,80 Both use Pooled StDev = 1801,6967 P-Value = 1,000 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: Chó khỏe Chó bệnh Two-sample T for Chó khỏe vs Chó bệnh Chó khỏe Chó bệnh N 10 10 Mean 6668 4875 StDev 665 948 SE Mean 210 300 Difference = mu (Chó khỏe) - mu (Chó bệnh) Estimate for difference: 1793,00 95% lower bound for difference: 1157,89 T-Test of difference = (vs >): T-Value = 4,90 Both use Pooled StDev = 818,9699 P-Value = 0,000 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: HC Chó khỏe HC Chó bệnh Two-sample T for HC Chó khỏe vs HC Chó bệnh HC Chó khỏe HC Chó bệnh N 10 10 Mean 6668 4875 StDev 665 948 SE Mean 210 300 Difference = mu (HC Chó khỏe) - mu (HC Chó bệnh) Estimate for difference: 1793,00 95% lower bound for difference: 1157,89 T-Test of difference = (vs >): T-Value = 4,90 P-Value = 0,000 Both use Pooled StDev = 818,9699 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: HGB Chó khỏe HGB Chó bệnh Two-sample T for HGB Chó khỏe vs HGB Chó bệnh HGB Chó khỏe HGB Chó bệnh N 10 10 Mean 14,50 10,50 StDev 2,07 1,43 SE Mean 0,65 0,45 Difference = mu (HGB Chó khỏe) - mu (HGB Chó bệnh) Estimate for difference: 4,00000 95% lower bound for difference: 2,61999 T-Test of difference = (vs >): T-Value = 5,03 P-Value = 0,000 Both use Pooled StDev = 1,7795 Two-Sample T-Test and CI: MCV Chó khỏe MCV Chó bệnh Two-sample T for MCV Chó khỏe vs MCV Chó bệnh MCV Chó khỏe MCV Chó bệnh N 10 10 Mean 61,30 60,50 StDev 3,65 3,44 SE Mean 1,2 1,1 DF = 18 89 Difference = mu (MCV Chó khỏe) - mu (MCV Chó bệnh) Estimate for difference: 0,800000 95% lower bound for difference: -1,951527 T-Test of difference = (vs >): T-Value = 0,50 P-Value = 0,310 Both use Pooled StDev = 3,5481 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: MCH Chó khỏe MCH Chó bệnh Two-sample T for MCH Chó khỏe vs MCH Chó bệnh MCH Chó khỏe MCH Chó bệnh N 10 10 Mean 20,84 34,32 StDev 3,08 2,36 SE Mean 0,97 0,74 Difference = mu (MCH Chó khỏe) - mu (MCH Chó bệnh) Estimate for difference: -13,4800 95% lower bound for difference: -15,6060 T-Test of difference = (vs >): T-Value = -10,99 P-Value = 1,000 Both use Pooled StDev = 2,7415 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: MCH Chó khỏe MCH Chó bệnh Two-sample T for MCH Chó khỏe vs MCH Chó bệnh MCH Chó khỏe MCH Chó bệnh N 10 10 Mean 20,84 34,32 StDev 3,08 2,36 SE Mean 0,97 0,74 Difference = mu (MCH Chó khỏe) - mu (MCH Chó bệnh) Estimate for difference: -13,4800 95% lower bound for difference: -15,6060 T-Test of difference = (vs >): T-Value = -10,99 P-Value = 1,000 Both use Pooled StDev = 2,7415 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: MCHC Chó khỏe MCHC Chó bệnh Two-sample T for MCHC Chó khỏe vs MCHC Chó bệnh N 10 10 MCHC Chó khỏe MCHC Chó bệnh Mean 19,03 24,02 StDev 1,74 2,52 SE Mean 0,55 0,80 Difference = mu (MCHC Chó khỏe) - mu (MCHC Chó bệnh) Estimate for difference: -4,99000 95% lower bound for difference: -6,67021 T-Test of difference = (vs >): T-Value = -5,15 P-Value = 1,000 Both use Pooled StDev = 2,1666 Two-Sample T-Test and CI: Lympho Chó khỏe Lympho Chó bệnh Two-sample T for Lympho Chó khỏe vs Lympho Chó bệnh Lympho Chó khỏe Lympho Chó bệnh N 10 10 Mean 3037 2391 StDev 675 323 SE Mean 213 102 DF = 18 90 Difference = mu (Lympho Chó khỏe) - mu (Lympho Chó bệnh) Estimate for difference: 646,000 95% lower bound for difference: 235,776 T-Test of difference = (vs >): T-Value = 2,73 P-Value = 0,007 Both use Pooled StDev = 528,9821 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: Mono Chó khỏe Mono Chó bệnh Two-sample T for Mono Chó khỏe vs Mono Chó bệnh Mono Chó khỏe Mono Chó bệnh N 10 10 Mean 417,6 539 StDev 59,1 187 SE Mean 19 59 Difference = mu (Mono Chó khỏe) - mu (Mono Chó bệnh) Estimate for difference: -121,000 95% lower bound for difference: -228,658 T-Test of difference = (vs >): T-Value = -1,95 P-Value = 0,966 Both use Pooled StDev = 138,8250 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: GR Chó khỏe GR Chó bệnh Two-sample T for GR Chó khỏe vs GR Chó bệnh GR Chó khỏe GR Chó bệnh N 10 10 Mean 6321 11034 StDev 867 1538 SE Mean 274 486 Difference = mu (GR Chó khỏe) - mu (GR Chó bệnh) Estimate for difference: -4713,00 95% lower bound for difference: -5681,39 T-Test of difference = (vs >): T-Value = -8,44 Both use Pooled StDev = 1248,7297 P-Value = 1,000 DF = 18 Two-Sample T-Test and CI: GR Chó khỏe GR Chó bệnh Two-sample T for GR Chó khỏe vs GR Chó bệnh GR Chó khỏe GR Chó bệnh N 10 10 Mean 6321 11034 StDev 867 1538 SE Mean 274 486 Difference = mu (GR Chó khỏe) - mu (GR Chó bệnh) Estimate for difference: -4713,00 95% lower bound for difference: -5681,39 T-Test of difference = (vs >): T-Value = -8,44 Both use Pooled StDev = 1248,7297 P-Value = 1,000 Chi-Square Test: GR Chó khỏe GR Chó bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts DF = 18 91 GR Chó khỏe 5670 5345,28 19,726 GR Chó bệnh 9006 9330,72 11,300 Total 14676 6392 6362,18 0,140 11076 11105,82 0,080 17468 7840 6498,04 277,139 10001 11342,96 158,765 17841 6860 5749,20 214,616 8925 10035,80 122,947 15785 5168 5910,55 93,288 11060 10317,45 53,442 16228 7176 7297,14 2,011 12859 12737,86 1,152 20035 5695 6978,08 235,923 13464 12180,92 135,153 19159 6650 6825,11 4,493 12089 11913,89 2,574 18739 6510 6058,79 33,603 10125 10576,21 19,250 16635 10 5250 6186,63 141,802 11736 10799,37 81,234 16986 Total 63211 110341 173552 Chi-Sq = 1608,637 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: MCV Chó khỏe MCV Chó bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts MCV Chó khỏe 56 60,90 0,394 MCV Chó bệnh 65 60,10 0,399 59 60,39 0,032 61 59,61 0,033 Total 121 120 92 65 61,90 0,155 58 61,10 0,157 123 66 65,43 0,005 64 64,57 0,005 130 64 65,43 0,031 66 64,57 0,032 130 65 60,90 0,276 56 60,10 0,280 121 58 58,88 0,013 59 58,12 0,013 117 62 59,89 0,074 57 59,11 0,075 119 57 58,38 0,033 59 57,62 0,033 116 10 61 60,90 0,000 60 60,10 0,000 121 Total 613 605 1218 Chi-Sq = 2,041 DF = P-Value = 0,991 Chi-Square Test: HC Chó khỏe HC Chó bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts HC Chó khỏe 6270 5522,49 101,182 HC Chó bệnh 3290 4037,51 138,396 Total 9560 6720 6608,50 1,881 4720 4831,50 2,573 11440 6160 6348,55 5,600 4830 4641,45 7,660 10990 7340 6631,61 75,671 4140 4848,39 103,502 11480 5980 5978,84 0,000 4370 4371,16 0,000 10350 93 6280 6908,89 57,245 5680 5051,11 78,299 11960 7390 7960,24 40,850 6390 5819,76 55,874 13780 7740 7838,93 1,249 5830 5731,07 1,708 13570 5820 5724,67 1,587 4090 4185,33 2,171 9910 10 6980 7157,28 4,391 5410 5232,72 6,006 12390 Total 66680 48750 115430 Chi-Sq = 685,845 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: BC Chó khỏe BC Chó bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts BC Chó khỏe 8100 7499,37 48,105 BC Chó bệnh 11400 12000,63 30,062 Total 19500 9400 9076,16 11,555 14200 14523,84 7,221 23600 11200 9576,12 275,372 13700 15323,88 172,084 24900 9800 10960,61 122,897 18700 17539,39 76,800 28500 7600 8960,78 206,648 15700 14339,22 129,138 23300 10400 9191,53 158,884 13500 14708,47 99,289 23900 8500 9537,66 112,893 16300 15262,34 70,548 24800 9500 8230,08 195,953 11900 13169,92 122,454 21400 94 9300 8960,78 12,841 14000 14339,22 8,025 23300 10 7500 9306,91 350,806 16700 14893,09 219,224 24200 Total 91300 146100 237400 Chi-Sq = 2430,799 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: HGB Chó khỏe HGB Chó bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts HGB Chó khỏe 11 12,18 0,114 HGB Chó bệnh 10 8,82 0,158 14 13,34 0,033 9,66 0,045 23 17 16,24 0,036 11 11,76 0,049 28 12 12,76 0,045 10 9,24 0,063 22 13 12,76 0,005 9,24 0,006 22 16 16,24 0,004 12 11,76 0,005 28 15 16,24 0,095 13 11,76 0,131 28 16 14,50 0,155 10,50 0,214 25 14 13,92 0,000 10 10,08 0,001 24 10 17 16,82 0,002 12 12,18 0,003 29 Total 145 105 250 Total 21 95 Chi-Sq = 1,162 DF = P-Value = 0,999 * NOTE * Command canceled Chi-Square Test: Lym Chó khỏe Lym Chó bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Lym Chó khỏe 2025 1795,92 29,221 Lym Chó bệnh 2052 2281,08 23,006 2632 2285,32 52,592 2556 2902,68 41,407 5188 2800 2681,77 5,213 3288 3406,23 4,104 6088 2548 3016,99 72,903 4301 3832,01 57,398 6849 2052 2217,92 12,412 2983 2817,08 9,772 5035 2808 2545,21 27,133 2970 3232,79 21,362 5778 2380 2771,63 55,337 3912 3520,37 43,567 6292 2375 2199,42 14,017 2618 2793,58 11,036 4993 2418 2175,19 27,104 2520 2762,81 21,339 4938 10 1875 2223,65 54,664 3173 2824,35 43,038 5048 Total 23913 30373 54286 Total 4077 Chi-Sq = 626,623 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: Mono Chó khỏe Mono Chó bệnh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts 96 Mono Chó khỏe 405 326,24 19,016 Mono Chó bệnh 342 420,76 14,744 376 412,27 3,191 568 531,73 2,474 944 560 424,06 43,575 411 546,94 33,786 971 392 579,54 60,688 935 747,46 47,054 1327 380 440,22 8,238 628 567,78 6,388 1008 416 358,55 9,204 405 462,45 7,136 821 425 470,36 4,374 652 606,64 3,391 1077 475 363,36 34,302 357 468,64 26,596 832 372 345,89 1,971 420 446,11 1,528 792 10 375 455,51 14,229 668 587,49 11,033 1043 Total 4176 5386 9562 Total 747 Chi-Sq = 352,918 DF = P-Value = 0,000 [...]... bộ trị ve cho chó 2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, triệu chứng lâm sàng bệnh ve chó ở huyện Hải Hà và Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 3 - Nghiên cứu tác dụng dược lý của hai loại dược liệu Việt Nam: Thuốc lào và Bách bộ, từ đó xác định nồng độ thích hợp để diệt ve cho chó - Điều trị thử nghiệm diệt ve ký sinh trên chó tại huyện Hải Hà và Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bằng chiết xuất Thuốc lào. .. nhược điểm của các loại hóa dược tổng hợp bằng con đường hóa học Trong những năm gần đây, số lượng chó nuôi ở tỉnh Quảng Ninh tăng cao; tuy nhiên, việc phòng trị bệnh ngoại ký sinh trùng, đặc biệt là bệnh do ve ký sinh ở chó còn ít được chú ý Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó ở huyện Đầm Hà và Hải Hà - tỉnh Quảng Ninh, thử nghiệm chiết xuất Thuốc lào và Bách. .. lào và Bách bộ 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học của đề tài Kết quả của đề tài là những thông tin khoa học bổ sung và hoàn thiện thêm các nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ và triệu chứng lâm sàng bệnh ve ở chó, đề xuất biện pháp điều trị hiệu quả bệnh do ve ký sinh ở chó bằng chiết xuất Thuốc lào và củ Bách bộ 3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Kết quả của đề tài là cơ sở khoa... tôi nghiên cứu về chiết xuất của cây Thuốc lào và Bách bộ trong phòng, trị bệnh ve cho chó 1.1.3.1 Tình hình sử dụng thuốc điều trị ký sinh trùng hiện nay * Yêu cầu của thuốc trị ngoại ký sinh trùng Mỗi loại ký sinh trùng đều có đặc điểm sinh trưởng, phát triển và đặc điểm ký sinh riêng, vì vậy thuốc dùng để phòng trị ngoại ký sinh trùng ngoài những yêu cầu 15 chung như những loại thuốc khác còn có... trong và ngoài nước 1.2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước Theo Tô Du và Xuân Giao (2006) [10], có một số loài côn trùng ký sinh ở da và lông của chó, chúng hút màu và truyền một số bệnh cho chó như bệnh lê dạng trùng, bệnh xuất huyết do Rickettsia, bệnh sán hạt dưa trong đó có loài Rhipicephalus sanguineus Nguyễn Thanh Hải (2007) [13], đã nghiên cứu và bào chế được 12 chế phẩm dạng thuốc mỡ từ cây Thuốc. .. điều trị bệnh ve cho chó và bò đạt hiệu quả cao 26 Bùi Thị Tho (2003) [47] đã dùng hạt cây Củ đậu chế thành dạng thuốc bột và thuốc mỡ ở các nồng độ khác nhau trị ve ký sinh trên bò ở Gia Lâm (Hà Nội), kết quả cho thấy: thuốc bột nồng độ 20% trong bột CaCO3, bôi 2 lần đạt tỷ lệ chết ve là 100% Thuốc mỡ nồng độ 20% chỉ cần bôi 1 lần đã sạch ve ký sinh trên cơ thể bò Nguyễn Thị Kim Lan (2012) [25] cho. .. cáo những hộ gia đình nuôi chó tại tỉnh Quảng Ninh và các địa phương khác trong việc phòng trị bệnh ve ở chó, góp phần hạn chế tỷ lệ và cường độ nhiễm, hạn chế thiệt hại do ve chó gây ra 4 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học của đề tài 1.1.1 Một số đặc điểm sinh học của chó * Nguồn gốc chó nhà Chó nhà hiện nay có nhiều nguồn gốc khác nhau, đã được con người nuôi và thuần hóa sớm nhất, cách... Thanh Hải (2007) [13] cho thấy: Thuốc mỡ 10% sau 2 lần bôi thuốc, sau 48 giờ chó và bò sạch ve Thuốc mỡ 20% sau 2 lần bôi thuốc, sau 36 giờ chó và bò sạch ve Thuốc mỡ 30% chỉ cần 1 lần bôi thuốc, sau 24 giờ chó và bò sạch ve Khi sử dụng các chế phẩm thuốc mỡ trên bôi cho chó và bò không thấy động vật thí nghiệm nào có biểu hiện trúng độc, không dị ứng hay nổi mẩn trên da Trần Quang Hùng (1995) [17] cho. .. trưởng và phát triển của chó Latrofa M S và cs (2014) [66] cho biết, các loài ve đóng vai trò là vật môi giới truyền bệnh của một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở chó như: Anaplasma platys, Cercopithifilaria spp., Ehrlichia canis và Hepatozoon canis Chính vì vậy, ve ký sinh là nhân tố trung gian nguy hiểm truyền bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi và từ đó truyền bệnh sang người Điều trị ve cho chó, ... Doberman Chó được nuôi nhiều thì vấn đề dịch bệnh xảy ra trên chó ngày càng phức tạp hơn, khó kiểm soát, không những gây ảnh hưởng trực tiếp tới chó nuôi mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe con người Vì vậy, các bệnh thường gặp ở chó đang là vấn đề được người nuôi chó và các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Ngoài những bệnh truyền nhiễm thường gặp như bệnh dại, bệnh viêm dạ dày và ruột truyền nhiễm, bệnh Carê, bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó ở huyện đầm hà và hải hà tỉnh quảng ninh, thử nghiệm chiết xuất thuốc lào và bách bộ trị ve cho chó, Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó ở huyện đầm hà và hải hà tỉnh quảng ninh, thử nghiệm chiết xuất thuốc lào và bách bộ trị ve cho chó, Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh ve chó ở huyện đầm hà và hải hà tỉnh quảng ninh, thử nghiệm chiết xuất thuốc lào và bách bộ trị ve cho chó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay