bài tập lớn luật sở hữu trí tuệ Công ty Hennessy là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai và nhãn hiệu của chai Hennessy XO .Cơ sở Tiến Thành đã thu gom những chai rượu Hennessy XO

18 706 5
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2016, 14:08

Đề : Công ty Hennessy chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai nhãn hiệu chai Hennessy XO Cơ sở Tiến Thành thu gom chai rượu Hennessy XO (chai không) cho rượu sản xuất,dán nhãn “Tiến Thành: bán thị trường.Được biết nhãn hiệu “Tiến Thành” không trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Hennessy XO Theo anh chị, hành vi sở Tiến Thành có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp công ty Tiến Thành không ? Tại ? I, MỞ ĐẦU Chúng ta sống thời đại “toàn cầu hóa” với xâm nhập, cạnh tranh gay gắt kinh tế tất quốc gia.Tham gia vào chiến khốc liệt không tiếng súng đòi hỏi quốc gia,mỗi kinh tế thành viên đủ tiềm lực,dám nghĩ dám làm,dám cạnh tranh mà điều quan trọng phải xây dựng cho chiến lược phù hợp đảm bảo tính cạnh tranh nhanh nhạy kịp thời chế luật pháp vừa thông thoáng,vừa chặt chẽ để thu hút đầu tư từ bên ngoài,vừa bảo vệ ngành kinh tế nước.Chính thế, năm gần đây,luật sở hữu trí tuệ mà lên quyền sở hữu công nghiệp thu hút quan tâm nhiều nhà làm luật nước doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đông đảo quần chúng quan tâm.Khoa học công nghệ phát triển lên ngày,chính bối cảnh kinh tế thị trường thay đổi đòi hỏi phải có sách tạo thuận lợi quyền sở hữu trí tuệ ,quyền chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp mà thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.Vì đề nêu hai đối tượng quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu kiểu dáng công nghiệp,nên tiểu luận nhỏ tập trung xác định xem có hay không hành vi xâm phạm đến hai đối tượng II.NỘI DUNG 1.Một vài khái niệm 1.1.Khái niệm kiểu dáng công nghiệp Căn vào khoản 13, điều 4,Luật sở hữu trí tuệ 2009, kiểu dáng công nghiệp hình dáng bên sản phẩm thể hình khối ,đường nét,màu sắc kết hợp yếu tố này.Sản phẩm hiểu đồ vật ,dụng cụ,phương tiện….được sản xuất phương pháp công nghiệp hay thủ công nghiệp,có kết cấu chức rõ ràng,được lưu thông độc lập.Về điều kiện để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo điều 63 có ba điều kiện là: có tính mới,có tính sáng tạo, có khả áp dụng công nghiệp 1.2 Khái niệm nhãn hiệu Theo khoản 16, điểm LSHTT 2009,nhãn hiệu dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa ,dịch vụ tổ chức cá nhân khác 1.3 Văn bảo hộ Theo khoản điều 92 LSHTT, văn bảo hộ ghi nhận chủ sở hữu sáng chế ,kiểu dáng công nghiệp,thiết kế bố trí,nhãn hiệu (gọi chủ văn bảo hộ);tác giả sáng chế,kiểu dáng công nghiệp,thiết kế bố trí;đối tượng,phạm vi thời hạn bảo hộ 1.3.1.Văn bảo hộ nhãn hiệu Khoản 6, điều 93,LSHTT quy định giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, gia hạn nhiều lần liên tiếp, lần mười năm.Để trì hiệu lực giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu chủ văn bằn bảo hộ phải nộp phí gia hạn hiệu lực ; mức lệ phí,thủ tục gia hạn theo quy định phủ 1.3.2.Văn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Theo khoản điều 93,LSHTT ,bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn,có thể gia hạn hai lần liên tiếp,mỗi lần năm năm.Để gia hạn hiệu lực văn độc quyền kiểu dáng công nghiệp ,chủ văn bảo hộ cần phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.Thủ tục trì gia hạn hiệu lực văn Chính phủ quy định.Như ,văng hiệu lực bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tối đa mười năm năm Khi hết thời hạn bảo hộ chủ sở hữu văn không chủ sở hữu quyền sử dụng thuộc công chúng 2) Giải tình 2.1 Công ty Tiến Thành có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Công ty Hennessy không ?Vì sao? Trước hết, để xem xét xem có hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không , ta cần quan tâm đối tượng xem xét bị xâm phạm nhãn hiệu hay kiểu dáng công nghiệp Theo tình nêu đề nhãn hiệu công ty Tiến Thành không trùng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu công ty Hennessy XO ,cho nên, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ công ty Tiến Thành xác định với đối tượng kiểu dáng chai rượu Hennessy mà Tiến Thành sử dụng để làm sản phẩm chai rượu Thực vậy,các công ty lớn bỏ nhiều tiền vào việc thiết kế bao bì sản phẩm, việc làm không phí phạm Bởi ngày người có nhận thức rõ ràng đắn bao bì sản phẩm Bao bì tác dụng chứa đựng, bảo vệ, mô tả giới thiệu sản phẩm mà chứa đựng nhiều nhân tố tác động đến khách hàng việc định lựa chon mua hàng họ.Vì vậy, nói, thiết kế bao bì sản phẩm có đóng góp không nhỏ việc xây dựng thương hiệu mạnh quán.Đối với số mặt hàng, bao bì “hồn” sản phẩm Ngoài ra, kiểu dáng bên sản phẩm có công dụng khác như: - Thẩm mỹ: Bao bì sản phẩm cần giây để thu hút ý khách hàng Nghiên cứu cho thấy, có tới 70% người mua hàng dựa vào bao bì - Đa dụng - Chức bảo vệ - Trải nghiệm người dùng : Người dùng sản phẩm sử dụng lại bao bì chúng cách tiết kiệm chi phí,hay đơn giản bao bì sản phẩm đẹp ấn tượng họ Để xác định xem công ty Tiến thành có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không ? Và xâm phạm quyền nào, tiểu luận xin chia trường hợp khác nhau: Có hai quan điểm việc xác định hành vi sử dụng vỏ chai rượu công ty Tiến Thành có phải hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp hay không trường hợp văn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai công ty Hennessy thời hạn bảo hộ Quan điểm 1: Công ty Tiến Thành có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp chai thời hạn bảo hộ theo luật SHTT Việt Nam công ty Tiến Thành chủ thể có quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp chai rượu Hennessy Quan điểm nà cho công ty Tiến Thành có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp công ty Hennessy có hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp hình chai rượu Hennessy XO Theo quan điểm cho hành vi công ty Tiến Thành xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp công ty Hennessy.Căn vào điều 126 Luật SHTT 2009 , hành vi xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp hành vi: “1.Sử dụng sáng chế bảo hộ,kiểu dáng công nghiệp bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó….trong thời hạn hiệu lực văn bảo hộ mà không phép chủ sở hữu 2.Sử dụng sáng chế,kiểu dáng công nghiệp,thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định quyền tạm thời quy định điều 131 LSHTT” Căn vào điều 124 ,LSHTT 2009 sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: “… Sử dụng kiểu dáng công nghiệp việc thực hành vi sau đây: a) Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên kiểu dáng công nghiệp bảo hộ; b) Lưu thông ,quảng cáo,chào hàng,tàng trữ để lưu thông sản phẩm quy định điểm a khoản này; c) Nhập sản phẩm quy định điểm a khoản này.” Hành vi công ty Tiến Thành xâm phạm đến quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp công ty Hennessy sử dụng bao bì sản phẩm kiểu dáng công nghiệp công ty Hennessy mà không đồng ý công ty Mặc dù công ty Tiến Thành không trực tiếp sản xuất vỏ chai rượu công ty ( sử dụng vỏ chai rượu công ty Hennessy kiểu dáng công nghiệp bảo hộ công ty Tiến Thành sản xuất sản phẩm chai rượu ghi nhãn công ty có mang “hình dáng bên kiểu dáng công nghiệp bảo hộ, có hành vi lưu thông ,chào bán,quảng cáo,chào hàng,tang trữ để lưu thông sản phẩm ”.Như vậy,căn theo luật định,hành vi công ty Tiến Thành xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với kiểu dáng công nghiệp chai công ty Hennessy Việc xác định hành vi vi phạm vào điều 5, Nghị định Chính phủ số 105/2006NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ quản lí nhà nước sở hữu trí tuệ quy định: “Hành vi bị xem xét hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy có đủ sau đây: Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi đối tượng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Có yếu tố xâm phạm đối tượng xem xét Người thực hành vi bị xem xét chủ thể quyền sở hữu trí tuệ người pháp luật quan có thẩm quyền cho phép theo quy định luật SHTT Hành vi bị xem xét xảy Việt Nam ” Thứ nhất,vỏ chai rượu Hennessy coi đối tượng bảo hộ theo quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp theo khoản điều nghị định 105 Thứ hai,việc xác định thêm yếu tố xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp theo điều 10, nghị định 105 có nêu: “1.Yếu tố xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp sản phẩm phần sản phẩm mà hình dáng bên không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp bảo hộ Thứ ba,căn để xác định yếu tố kiểu dáng công nghiệp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp xác định theo độc quyền kiểu dáng công nghiệp” Đối với độc quyền kiểu dáng công nghiệp công ty Hennessy , công nhận chủ sở hữu văn bảo hộ nên công ty bảo hộ với tư cách chủ sở hữu văn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Tuy nhiên cần lưu ý liệu việc công nhận chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai có phải công nhận Việt Nam không hay nói cách khác công ty Hennessy có phải bảo hộ theo chế bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp chai Việt Nam không ? Có hai trường hợp, công ty Hennessy bảo hộ Việt Nam thi có hai khả xảy ra:  Khả thứ nhất: công ty Hennessy đăng kí bảo hộ Việt Nam theo chế bảo hộ Việt Nam  Khả thứ hai : công ty Hennessy đăng kí bảo hộ quốc tế mà theo điều ước thỏa thuận có quy định phát sinh quyền chủ sở hữu hoàn tất thủ tục đăng kí theo quy định pháp luật Thứ tư, sản phẩm bị coi yếu tố xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp thuộc trường hợp sau: a) Trên sản phẩm phần sản phẩm bị xem xét,kể trường hợp cấp văn độc quyền kiểu dáng công nghiệp,có tập hợp đặc điểm tạo dáng tạo thành tổng thể chất sao(gần phân biệt khác biệt ) kiểu dáng công nghiệp chủ sở hữu khác bảo hộ mà không đồng ý người b) Trên sản phẩm phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp đặc điểm tạo dáng hợp thành tổng thể chất kiểu dáng công nghiệp sản phẩm sản phẩm đưuọc bảo hộ người khác Kiểu dáng công nghiệp coi khác biệt không đáng kể với kiểu dáng công nghiệp bảo hộ theo quy định pháp luật kiểu dáng công nghiệp chất kiểu dáng công nghiệp bảo hộ Như vậy, hành vi công ty Tiến Thành thu gom chai đựng rượu công ty Hennessy đóng gói,dán nhãn hiệu hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp chai chất sản phẩm chai rượu mang nhãn hiệu Tiến Thành có kiểu dáng chai không khác so với kiểu dáng chai rượu công ty Hennessy.Theo luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam , công ty Hennessy có cách thức khác để bảo hộ quyền có quyền tự bảo vệ nhờ can thiệp quan,tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biện pháp dân ,hành chính,hình sự… Quan điểm 2: Công ty Tiến Thành hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp kiểu dáng công nghiệp chai công ty Hennessy văn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hiệu lực Theo quan điểm dựa quy định pháp luật để xác định hành vi công ty Tiến Thành có xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp hay không vào thuyết hết quyền mà Quốc tế ghi nhận việc áp dụng theo tinh thần chung hết quyền sở hữu công nghiệp pháp luật quyền sở hữu công nghiệp Việt Nam.Ý kiến cá nhân em nghiêng quan điểm thứ hai.Sau đây, tiểu luận xin tập trung làm rõ quan điểm Trước hết, theo thuyết hết quyền, sản phẩm/hàng hóa sản xuất dựa đối tượng sở hữu trí tuệ quyền, nhãn hiệu,kiểu dáng công nghiệp đưa thị trường lần chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hay cho phép họ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ không quyền kiểm soát, can thiệp vào trình lưu thông sản phẩm, hàng hóa Nói cách khác quyền họ hết, cạn kiệt từ hàng hóa đưa thị trường hợp pháp lần chủ sở hữu văn bảo hộ.Việc áp dụng nguyên tắc hết quyền quốc tế có lợi cho sách tự hóa thương mại, giúp Việt Nam tận dụng sản phẩm/hàng hóa hãng giá rẻ từ nguồn cung cấp khác Quyền sở hữu trí tuệ chất có tính quốc gia/lãnh thổ, đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bảo hộ quốc gia không đồng nghĩa với việc chúng bảo hộ quốc gia khác Tại Việt Nam, tinh thần chung áp dụng nguyên tắc hết quyền quốc tế, vốn cụ thể hóa pháp luật sở hữu công nghiệp điều 125.2 Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) theo chủ thể quyền sở hữu công nghiệp quyền cấm người khác “lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng sản phẩm đưa thị trường, kể thị trường nước cách hợp pháp”.Nói cách khác, hành vi sử dụng vỏ chai rượu công ty Tiến Thành Việt Nam không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, viện dẫn hành vi lưu thông,nhập khẩu,khai thác công dụng sản phẩm(rượu Hennessy) đưa thị trường nước (Việt Nam) cách hợp pháp ghi nhận luật Việt Nam luật nước Hành vi công ty Tiến Thành bị coi hành vi xâm phạm giả sử hành vi sản xuất,thiết kế kiểu dáng chai rượu giống thiết kế chai rượu công ty Hennessy công ty Hennessy có sách thu hồi lại vỏ chai để sử dụng trường hợp thuộc hai trường hợp đưa ra.Quan điểm theo thuyết hết quyền có lợi cho sách tự hóa thương mại,giúp công ty tận dụng nguyên liệu sản phẩm giá rẻ từ nguồn cung cấp khác Theo quan điểm đạo Đảng chủ trương mở rộng,thúc đẩy phát triển kinh tế ,Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, liệt triển khai ba đột phá chiến lược, tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp kinh tế Hơn nữa, với việc gia nhập tổ chức quốc tế khu vực,tham gia hiệp định quốc tế hướng tới đồng thuận,nhất trí hợp tác phát triển nước thành viên.Đến ,nước ta ký kết 10 Hiệp định thương mại tự tiếp tục đàm phán FTA khác :Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản (Vietnam - Japan economic Partnership Agreement VJEPA) Hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam – Chile.Việt Nam ASEAN ký kết triển khai thực hiệp định FTAs Hiệp định Khu vực Thương mại Tự ASEAN (AFTA), Hiệp định Thương mại Tự ASEAN Trung Quốc (ACFTA) Hiệp định Thương mại Tự ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA), AJFTA, Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN-Ấn Độ (AIFTA),khu vực thương mại tự nước ASEAN, Australia New Zealand (AANZFTA) Như vậy,theo tinh thần trên, có sách kinh tế mở rộng mà pháp luật Việt Nam cần phải mở rộng, hoàn thiện theo hướng chế thông thoáng phù hợp với pháp luật quốc tế lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà lĩnh vực khác  Cá nhân em nghiêng quan điểm thứ hai giải thích đây, kinh tế thị trường Việt Nam ngày mở cửa hội nhập quốc tế hơn,những nguyên tắc luật pháp Việt Nam có xu hướng phù hợp với pháp luật quốc tế.Việc tuân theo pháp luật quốc tế giúp dễ dàng mở cửa hội nhập với kinh tế nước khác,giúp doanh nghiệp tận dụng sản phẩm ,nguyên liệu ngoại chất lượng tốt,giảm đầu vào tăng đầu ,doanh nghiệp Việt nâng cao khả cạnh tranh với công ty,tập đoàn kinh tế khác giới 10 Một số trường hợp khác mà công ty Tiến Thành không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp Khả bao gồm có trường hợp:  Trường hợp 1: Công ty Tiến Thành không đồng ý sử dụng kiểu dáng công nghiệp chai thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai công ty Hennessy hết thời hạn  Trường hợp : Công ty Tiến Thành thực hành vi sử dụng kiểu dáng theo định quan có thẩm quyền đồng ý công ty rượu Hennessy qua hợp đồng chuyển giao  Trường hợp : Kiểu dáng chai Hennessy không bảo hộ Việt Nam Trường hợp 1: Công ty Tiến Thành Thành không đồng ý sử dụng kiểu dáng công nghiệp chai thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai công ty Hennessy hết thời hạn Theo điều 93 ,luật SHTT 2009 hiệu lực văn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp,trong luật SHTT quy định hiệu lực văn bảo hộ có hiệu lực toàn lãnh thổ Việt Nam.Khoản 4, điều 93,LSHTT 2009 ,bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp kéo dài hết năm năm kể từ ngày nộp đơn gia hạn hai lần liên tiếp ,mỗi lần năm năm.Quy định trên,ta hiểu,ngày hết hiệu lực văn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp sau 15 năm kể từ ngày văn có hiệu lực.Như sau thời hạn 15 năm, văn bảo hộ KDCN chai đương nhiên hết hiệu lực thuộc tài sản công cộng, dẫn đến việc công ty Tiến Thành sử dụng vỏ chai để đóng gói không coi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ kiểu dáng công nghiệp Trường hợp : Công ty Tiến Thành thực hành vi sử dụng kiểu dáng theo định quan có thẩm quyền đồng ý công ty rượu Hennessy qua hợp đồng chuyển giao 11 Trường hợp ,công ty Tiến Thành có quyền thực hành vi lấy vỏ chai rượu công ty Hennessy làm vỏ chai rượu cho vỏ chai mình.Căn vào khoản 3,điều 5, nghị định 105/2006/NĐ-CP xác định hành vi xâm phậm quyền sở hữu trí tuệ người thực hành vi bị xem xét chủ thể quyền sở hữu trí tuệ người pháp luật cho phép theo quy định điều 25,26,32,33,khoản khoản điều 125,điều 133,điều 134,khoản điều 137,các điều 145,190 195 luật sở hữu trí tuệ bị coi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.Như ,nếu công ty Tiến Thành chuyển giao quyền theo chế mà pháp luật quy định phép : ủy quyền,thông qua hợp đồng chuyển giao,tặng cho , thừa kế….thì coi không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ thể khác Trường hợp : Kiểu dáng chai Hennessy không bảo hộ Việt Nam Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kiểu dáng công nghiệp chai công ty rượu Hennessy không bảo hộ Việt Nam.Nhưng ta ý đến trường hợp công ty Hennessy không nộp đơn đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai Việt Nam Theo nguyên tắc văn bảo hộ bảo hộ nước mà đối tượng sở hữu công nghiệp nộp đơn thời hạn bảo hộ theo thời hạn ghi văn bảo hộ ,vì dù kiểu dáng công nghiệp chai công ty Hennessy có pháp luật nước khác bảo hộ không phát sinh hiệu lực Việt Nam.Vì vậy, để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp mình,Hennessy cần đăng kí quyền sở hữu công nghiệp kiểu dáng chai để bảo vệ tốt quyền Đề không yêu cầu trường hợp1,theo quan điểm cho công ty Tiến Thành có hành vi xâm phạm quyền theo quy định LSHTT ,điều 198 đến điều 210 quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ điều nghị định 12 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sở hữu trí tuệ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ áp dụng biện pháp quyền tự bảo vệ;tùy trường hợp cụ thể biện pháp dân sự,biện pháp hành chính,biện pháp hình sự,biện pháp khẩn cấp tạm thời Trong tình áp dụng biện pháp tự bảo vệ, dân sự,hành hình sự,biện pháp khẩn cấp tạm thời.Cần lưu ý áp dụng đồng thời hai biện pháp hình hành hành vi vi phạm gây hậu quả; mức độ nghiêm trọng hành vi ,thời gian,khối lượng sản phẩm vi phạm hậu tác động chủ thể khác xã hội để xem xét hành vi có cấu thành tội phạm theo luật hình không Căn vào điều 171 ,BLHS thông tư hướng dẫn thi hành liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTC-BTP ngày 29 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi bị coi tội phạm hình Điều 171.Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Các biện pháp xử phạt hành áp dụng thuộc trường hợp theo nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực sở hữu công nghiệp: Biện pháp dân áp dụng theo điều 202,LSHTT 2009.Biện pháp thuộc thẩm quyền tòa án để buộc cá nhân,tổ chức có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải : 1.Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;2.Buộc xin lỗi cải công khai;3 Buộc thực nghĩa vụ dân sự; 4.Buộc bồi thường thiệt hại; 5.Buộc tiêu hủy buộc phân phối đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại hàng hóa,nguyên lieu,vật liệu phương tiện sử dụng chủ yếu để sản xuất,kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả khai thác quyền chủ sở hữu trí tuệ.Tuy nhiện ,chủ sở hữu văn bảo hộ cần phải chứng minh nghĩa vụ đương theo điều 13 203,căn xác định thiệt hại xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo điều 204 mức bồi thường thiệt hại theo điều 205 luật sở hữu trí tuệ Cũng áp dụng biện pháp khẩn cấp tam thời theo quy định điều 207 LSHTT 2009 ,áp dụng với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,nguyên liệu,vật liệu,phương tiện sản xuất,kinh doanh hàng hóa thu giữ;kê biên;niêm phong,cấm thay đổi trạng,cấm di chuyển;cấm dịch chuyển quyền sở hữu biện pháp khẩn cấp tam thời khác áp dụng theo quy định luật tố tụng dân sự.Thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm thời dựa điều 210 LSHTT điều 100 Bộ luật TTDS Điều 100 Thẩm quyền định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời trước mở phiên Thẩm phán xem xét, định Việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời phiên Hội đồng xét xử xem xét, định III.KẾT LUẬN Như vậy, tình công ty Tiến Thành ,có hai quan trường hợp văn bảo hộ sở hữu kiểu dáng công nghiệp hiệu lực.Đây điểm hạn chế luật quy định mập mờ gây nhiều cách hiều khác ,dẫn đến khó khăn việc thi hành áp dụng pháp luật.Với chế mở nay,nhà làm luật cần quy định theo hướng mở nữa,giúp tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế theo hướng thị trường,tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp ,tập đoàn kinh tế Việt Nam với tổ chức kinh tế khác giới 14 Đề :Công ty Hennessy chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai nhãn hiệu chai Hennessy XO Cơ sở Tiến Thành thu gom chai rượu Hennessy 15 XO (chai không) cho rượu sản xuất,dán nhãn “Tiến Thành: bán thị trường.Được biết nhãn hiệu “Tiến Thành” không trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Hennessy XO Theo anh chị, hành vi sở Tiến Thành có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp công ty Tiến Thành không ? Tại ? 16 17 18 [...]... khả năng cạnh tranh của những doanh nghiệp ,tập đoàn kinh tế Việt Nam với các tổ chức kinh tế khác ở trên thế giới 14 Đề 8 :Công ty Hennessy là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai và nhãn hiệu của chai Hennessy XO Cơ sở Tiến Thành đã thu gom những chai rượu Hennessy 15 XO (chai không) rồi cho rượu của mình sản xuất,dán nhãn Tiến Thành: bán ra thị trường.Được biết nhãn hiệu Tiến Thành không trùng... khác mà công ty Tiến Thành không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp Khả năng này bao gồm có 3 trường hợp:  Trường hợp 1: Công ty Tiến Thành không được sự đồng ý sử dụng kiểu dáng công nghiệp chai nhưng thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai của công ty Hennessy đã hết thời hạn  Trường hợp 2 : Công ty Tiến Thành đã được thực hiện hành vi sử dụng kiểu dáng theo quyết định của cơ... đồng ý của công ty rượu Hennessy qua hợp đồng chuyển giao  Trường hợp 3 : Kiểu dáng chai Hennessy không được bảo hộ tại Việt Nam Trường hợp 1: Công ty Tiến Thành Thành không được sự đồng ý sử dụng kiểu dáng công nghiệp chai nhưng thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai của công ty Hennessy đã hết thời hạn Theo điều 93 ,luật SHTT 2009 về hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, trong đó luật. .. văn bằng bảo hộ KDCN về chai đương nhiên hết hiệu lực và thu c về tài sản công cộng, dẫn đến việc công ty Tiến Thành sử dụng vỏ chai để đóng gói sẽ không coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp Trường hợp 2 : Công ty Tiến Thành đã được thực hiện hành vi sử dụng kiểu dáng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự đồng ý của công ty rượu Hennessy qua hợp đồng chuyển... kiểu dáng công nghiệp chai của công ty rượu Hennessy không được bảo hộ ở Việt Nam.Nhưng ta chú ý hơn đến trường hợp công ty Hennessy không nộp đơn đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chai của mình tại Việt Nam Theo nguyên tắc của văn bằng bảo hộ chỉ bảo hộ tại nước mà đối tượng sở hữu công nghiệp đã nộp đơn và thời hạn bảo hộ theo thời hạn được ghi trong văn bằng bảo hộ ,vì thế dù kiểu dáng công nghiệp. .. ,công ty Tiến Thành có quyền thực hiện hành vi lấy vỏ chai rượu của công ty Hennessy làm vỏ chai rượu cho vỏ chai của mình.Căn cứ vào khoản 3,điều 5, nghị định 105/2006/NĐ-CP về xác định hành vi xâm phậm quyền sở hữu trí tuệ thì người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không phải là người được pháp luật cho phép theo quy định tại các điều 25,26,32,33,khoản 2 và. .. 2 điều 137,các điều 145,190 và 195 của luật sở hữu trí tuệ thì bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Như vậy ,nếu công ty Tiến Thành được chuyển giao quyền theo các cơ chế mà pháp luật quy định được phép như : ủy quyền,thông qua hợp đồng chuyển giao,tặng cho , thừa kế….thì sẽ được coi là không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể khác Trường hợp 3 : Kiểu dáng chai Hennessy không được bảo hộ tại... nghiệp chai của công ty Hennessy có được pháp luật nước khác bảo hộ nhưng cũng không phát sinh hiệu lực tại Việt Nam.Vì vậy, để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của mình ,Hennessy cần đăng kí quyền sở hữu công nghiệp về kiểu dáng chai để bảo vệ tốt hơn quyền của mình Đề bài không yêu cầu nhưng trong trường hợp1,theo quan điểm cho rằng công ty Tiến Thành có hành vi xâm phạm quyền thì theo quy định của LSHTT... quyền của chủ sở hữu trí tuệ. Tuy nhiện ,chủ sở hữu văn bằng bảo hộ cần phải chứng minh nghĩa vụ của đương sự theo điều 13 203,căn cứ xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo điều 204 và mức bồi thường thiệt hại theo điều 205 của luật sở hữu trí tuệ Cũng có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tam thời theo quy định điều 207 LSHTT 2009 ,áp dụng với các hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu. .. vi xâm phạm quyền thì theo quy định của LSHTT ,điều 198 đến điều 210 về các quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và điều 4 nghị định 12 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ thì đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng các biện pháp quyền tự bảo vệ;tùy từng trường hợp cụ thể các biện pháp dân sự,biện
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn luật sở hữu trí tuệ Công ty Hennessy là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai và nhãn hiệu của chai Hennessy XO .Cơ sở Tiến Thành đã thu gom những chai rượu Hennessy XO, bài tập lớn luật sở hữu trí tuệ Công ty Hennessy là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai và nhãn hiệu của chai Hennessy XO .Cơ sở Tiến Thành đã thu gom những chai rượu Hennessy XO, bài tập lớn luật sở hữu trí tuệ Công ty Hennessy là chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chai và nhãn hiệu của chai Hennessy XO .Cơ sở Tiến Thành đã thu gom những chai rượu Hennessy XO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay