Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn vật lý lớp 11 năm 2016 đề đề xuất của trường THPT chuyên chu văn an hà nội

1 375 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2016, 11:02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI – ĐBBB 2016 Môn: Vật lý – Lớp 11 Câu 1: (4 điểm)  Cho hai hạt α : A B, lúc đầu A đứng yên, B bay từ xa tới với vận tốc v (hình vẽ) Tính khoảng cách ngắn mà B tới gần A Xét hai trường hợp: a) h = B +  b) h ≠ m v0 h (Hạt α hạt nhân nguyên tử He , mang điện m tích +2e) A + Câu 2: (5 điểm) Cho mạch điện xoay chi u hình vẽ Hai cu n cảm có đ t cảm hai điện tr có giá trị R Đặt vào hai đầu A, B m t điện áp xoay chi u A Biết điện áp tức thời uMB pha với điện áp tức thời uAB Tìm tần ố điện áp xoay chi u t ố điện áp hiệu dụng R M L R L N U MB U AB Câu 3: (4 điểm) M t phẳng, hình tròn, đồng chất, bán kính R, bị khoét m t phần có góc tâm 2 / , khối lượng m, chuyển đ ng quay không ma át quanh trục cố định qua O, vuông góc với mặt phẳng (hình vẽ) 1- Tìm vị trí khối tâm G 2- Trên đường thẳng qua O G, người ta gắn thêm m t vật nhỏ khối lượng m1  m / , cách O m t đoạn x Cho hệ dao đ ng nhỏ quanh trục qua O Tìm x để chu kỳ dao đ ng hệ nhỏ Câu 4: (4 điểm) 2 / O M t thấu kính mỏng hai mặt lồi có bán kính Khi đặt thấu kính không khí khoảng cách hai tiêu điểm 2f1, đặt nước 2f2 Cho chiết uất không khí 1, nước nn Tìm chiết uất tuyệt đối chất làm thấu kính Đặt thấu kính ngập m t nửa nước ao cho trục vuông góc với mặt phân cách nước không khí Tìm khoảng cách hai tiêu điểm Câu 5: (3 điểm) Cho dụng cụ au: m t nguồn điện không đổi, m t tụ điện chưa biết điện dung, m t điện tr có giá trị lớn biết, m t micrôampe kế, dây nối, ngắt điện, đồng hồ bấm giây giấy kẻ ô tới mm Hãy đ xuất phương án th c nghiệm để đo điện dung tụ điện cho Hết B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn vật lý lớp 11 năm 2016 đề đề xuất của trường THPT chuyên chu văn an hà nội , Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn vật lý lớp 11 năm 2016 đề đề xuất của trường THPT chuyên chu văn an hà nội , Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn vật lý lớp 11 năm 2016 đề đề xuất của trường THPT chuyên chu văn an hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay