Kế hoạch học tập tuyển sinh 2018-2019

1 227 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2016, 23:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG ĐÀO TẠO Số: 67/ KH/ĐHNH-PĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2013 KẾ HOẠCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 29 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 27 NĂM HỌC 2013 - 2014 Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa Ngày Buổi Lớp 09/9/2013 Thứ Sáng CT1 Chiều CT2 Sáng CT1 Chiều CT2 Sáng CT1 Chiều CT2 Sáng CT1 Chiều CT2 Sáng CT1 Chiều CT2 Sáng CT1 10/9/2013 Thứ 11/9/2013 Thứ 12/9/2013 Thứ 13/9/2013 Thứ 14/9/2013 Thứ 15/9/2013 Chủ nhật 16/9/2013 Thứ 17/9/2013 Thứ 18/9/2013 Thứ 19/9/2013 Thứ 20/9/2013 Thứ - Lớp CT1 (487 sinh viên): ĐH29NH01, ĐH29NH02, ĐH29NH03, ĐH29NH04, ĐH29NH05, ĐH29AV01, ĐH29AV02 - Lớp CT2 (467 sinh viên): ĐH29QT01, ĐH29KT01, ĐH29KT02, ĐH29KT03, ĐH29HT01, CĐ26NH01 - Thời gian: Sáng CT2 Sáng CT1 Chiều CT2 Sáng CT1 Chiều CT2 Sáng CT1 - Địa điểm học: Hội trường lớn, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức Chiều CT2 Sáng CT1 Chiều CT2 - Ghi chú: Sáng thứ (14/9) sáng chủ nhật (15/9) buổi làm vệ sinh môi trường Sinh viên học đủ buổi đủ điều kiện làm thi cuối đợt học Tài liệu học tập nhận vào buổi học Sáng CT1 Chiều CT2  Sáng: 7h00 – 11h00  Chiều:13h00 – 17h00 2.Học Giáo dục quốc phòng: Từ 30.09.2013 đến 25.10.2013, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức 3.Kế hoạch học tập HKI: Từ 28.10.2013 đến 26.01.2014, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức PHÒNG ĐÀO TẠO (đã ký) TS PHAN NGỌC MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch học tập tuyển sinh 2018-2019, Kế hoạch học tập tuyển sinh 2018-2019, Kế hoạch học tập tuyển sinh 2018-2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn