Tiểu luận lớp BD cán bộ quản lý cấp phòng 2016

14 7,906 55
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2016, 13:03

PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ Giới thiệu khóa bồi dưỡng kỹ quản lý lãnh đạo cấp phòng Trong máy Nhà nước phòng cấp Chức chung cấp phòng chuyển tải tổ chức thực định cấp trực tiếp phản ánh yêu cầu, nguyện vọng đề xuất công chức đơn vị với lãnh đạo cấp Trong quan hệ với chủ trương sách Nhà nước, phòng cấp có chức tư vấn triển khai Nội dung công việc Phòng lĩnh vực có tính chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cao Trình bày lý cá nhân định tham dự khóa học bồi dưỡng Mục tiêu chung: Cập nhật, trang bị kiến thức kỹ quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao lực đội ngũ công chức tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Trang bị cập nhật cho công chức lãnh đạo cấp phòng kiến thức chung quản lý, lãnh đạo - Đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện kỹ quản lý, lãnh đạo thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm công chức lãnh đạo cấp phòng - Góp phần xây dựng hành vi thái độ làm việc phù hợp lãnh đạo cấp phòng Giới thiệu cấu trúc nội dung chương trình khóa học bồi dưỡng 3.1 Kiến thức, kỹ quản lý lãnh đạo chung cấp phòng Số tiết STT Chuyên đề, hoạt động Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành Lãnh đạo cấp phòng vận dụng kiến thức, kỹ lãnh đạo cấp phòng Kỹ cập nhật áp dụng pháp luật công tác Kiến thức, kỹ quản lý lãnh đạo cấp phòng Kỹ lập tổ chức thực kế hoạch công tác lãnh đạo cấp phòng 4 4 4 4 Kỹ tham mưu lãnh đạo cấp phòng 4 Kỹ quản lý phát triển nhân lãnh đạo cấp phòng 4 Chuyên đề báo cáo: Phong cách lãnh đạo quản lý trình giải công tác chuyên môn Phòng có phát sinh yếu tố gây cản trở cho việc xử lý công việc 24 12 12 Ôn tập, kiểm tra 36 36 Tổng 72 3.2 Kiến thức, kỹ quản lý lãnh đạo theo lĩnh vực - Lĩnh vực nội Số tiết STT Chuyên đề, hoạt động Tổng Thảo Lý luận, thuyết thực hành Phân tích phát triển tổ chức 1 Kiểm tra, giám sát hoạt động cấp phòng 1 Chuyên đề báo cáo: Những vấn đề thực tiễn đặt việc xây dựng phát triển tổ chức máy trình cải cách hành nước ta 2 4 Tổng - Lĩnh vực kinh tế- tài Số tiết STT Chuyên đề, hoạt động Lý thuyết Tổng Thảo luận, thực hành Kỹ năng, công cụ, mô hình phân tích dự báo kinh tế - tài 4 Phân cấp quản lý lĩnh vực kinh tế tài 4 Chuyên đề báo cáo: Những vấn đề thực tiễn đặt cải cách tài công học rút từ trình cải cách hành nước ta 4 Ôn tập, kiểm tra 24 12 12 Tổng - Lĩnh vực văn hóa- xã hội Số tiết Chuyên đề, hoạt động Lý thuyết Tổng Thảo luận, thực hành Quản lý cung ứng dịch vụ công văn hóa - xã hội 4 Phân cấp quản lý lĩnh vực văn hóa - xã hội 4 Chuyên đề báo cáo: Thực tiễn công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội năm qua học kinh nghiệm 4 24 12 12 Ôn tập, kiểm tra Tổng - Đi thực tế viết đề án thu hoạch cuối khóa STT Hoạt động Số tiết Đi thực tế 16 Tổng hợp chương trình ôn tập Viết đề án/thu hoạch cuối khóa bế giảng Tổng số 16 40 Cảm ơn: Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ, Học viện hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện giúp đỡ thực tốt chương trình khóa học PHẦN II NỘI DUNG Công tác cải cách hành nói chung; công tác cán công chức nói riêng Đảng Nhà nước, quan, đoàn thể, cấp, ngành quan tâm năm gần Cải cách hành chính, đổi công tác cán nhu cầu khách quan nghiệp đổi xây dựng đất nước, trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực khơi dậy tiềm phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn lực người Những năm gần công tác cải cách hành nước ta có bước chuyển biến đáng kể: Về thể chế, tổ chức máy, cán công chức, tài công tạo bước đột phá Hệ thống tổ chức máy cấp, ngành tiếp tục kiện toàn tăng cường lực, hiệu lực hoạt động, quy chế tổ chức Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, công tác luân chuyển, đề bạt cán thực đồng ngành, cấp, quan đơn vị Mặc dù có nhiều chuyển biến, tiến công tác cải cách hành chính, đổi công tác cán Song quan quản lý nhà nước nhiều tồn tại, chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ đề giai đoạn Đó máy tổ chức, quản lý cồng kềnh, đội ngũ cán bộ, công chức bộc lộ nhiều mặt yếu bất lực Những tình xảy công tác quản lý, điều hành, xử lý không kịp thời, đạt hiệu thấp; gây mâu thuẫn nội quan, đơn vị, chất lượng, mức độ hoàn thành công việc không cao Từ thực tiễn Tôi thấy việc cải cách thủ tục hành chính, việc nâng cao, bồi dưỡng cho đội ngũ cán công chức, cán quản lý cần thiết tình hình nhiệm vụ nay, để đáp ứng cho yêu cầu công đổi đất nước, phát triển kinh tế - xã hội Trong thực tế đội ngũ cán công chức có phận không nhỏ lực, phẩm chất, thiếu kiến thức kỹ xử lý hành Từ nảy sinh nhiều vấn đề công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác chuyên môn nội quan đơn vị mà tình sau xảy quan hành huyện TLL Giới thiệu tình Tình xảy Phòng VH, huyện TLL Trong quan có 01 đồng chí trưởng phòng, 01 đồng chí phó trưởng phòng 03 đồng chuyên viên Có số cán bộ, công chức có lực, trình độ chuyên môn tốt, hầu hết cán bộ, công chức có trình độ đại học, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có số đồng chí nhận thức chưa đầy đủ, trình độ chuyên môn hạn chê Đội ngũ cán làm công tác quản lý (chủ yếu cấp phòng) hầu hết qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học, 01 đồng chí Trưởng phòng nhiều tuổi, có trình độ Đại học Tại chức, 01 đồng chí phó phòng có trình độ đại học quy, trình độ, lực quản lý yếu kém, cán lãnh đạo có phong cách làm việc độc đoán, chuyên quyền, tính linh hoạt, kết hợp với thái độ ngạo mạn, coi thường nhân viên nên xảy tình trạng đoàn kết nội bộ, công việc chuyên môn trì trệ, viện lộn xộn xảy quan Sau việc xảy Phòng VH, huyện TLL Hoàn cảnh đời Nguyên nhân xảy tình : Hưởng ứng vận động nâng cao chất lượng hiệu công tác, phát huy tinh thần kỷ luật công tác, quan phát động cán công chức quan Sau tháng phát động, đơn vị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, tìm phương hướng, giải pháp khắc phục khuyết điểm, yếu đơn vị Cũng phòng, ban khác quan, phòng mở họp CBCC tham gia, để tiến hành kiểm điểm việc chấp hành, thực nội dung đợt phát động phong trào thi đua tất mặt công tác cán bộ, công chức thảo luận, góp ý đánh giá Song tập trung chủ yếu vào nội dung chấp hành ý thức kỷ luật quan Tại họp đồng chí BH phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực phân công theo dõi việc chấp hành giấc lao động cán bộ, công chức phòng nêu lên: trường hợp có số cán nhân viên, có lúc bỏ nơi làm việc tranh thủ rủ quán uống bia, uống rượu, lấy danh nghĩa tiếp khách đơn vị dùng tiền công quỹ phòng, gây nghi ngờ, bàn tán tạo không khí căng thẳng đơn vị Những việc làm vi phạm kỷ luật lao động, không với phẩm chất đạo đức người đảng viên Cả đơn vị lắng nghe cho ý kiến thẳng thắn, chân thành, việc xem vấn đề xảy ra, sau họp, vài cá nhân trò chuyện to nhỏ với trưởng phòng họ cho nội dung, ý tứ phát biểu đồng chí BH ám tư cách, ý thức kỷ luật lãnh đạo phòng( mà cụ thể ám Trưởng Phòng) Do tác động câu chuyện, vài cá nhân đơn vị, bất đồng trước đồng chí BH, Trưởng phòng vội vàng tập hợp ý kiến số đảng viên thuộc lĩnh vực phó phòng tâm đầu ý hợp chuẩn bị nội dung, lý để kiểm điểm, phê bình BH sau tuần Diễn biến tình Vẫn ngày, đồng chí BH đến quan làm việc bình thường Hoàn toàn bất ngờ anh đồng chí Trưởng phòng thông báo đến dự họp đột xuất, lãnh đạo chuyên môn triệu tập Bắt đầu vào họp, đồng chí Trưởng phòng thông báo lý họp với nội dung đánh giá việc làm đươc, chưa nội dung triển khai thực Khoảng tiếng đồng hồ đầu họp: đồng chí trình bày báo cáo kết thực Sau đồng chí trưởng phòng phát biểu thông qua nội dung thảo luận, chuyển sang lĩnh vực chuyên môn đơn vị đề cập đến vấn đề tư tưởng, ý thức cán đảng viên đơn vị Trong có nêu: thời gian gần có vài đảng viên yếu kém, sa xút phẩm chất, tượng bè phái, gây rối chia rẽ nội bộ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào thi đua đơn vị, tạo mối nghi kỵ, tố cáo lẫn nhau, làm suy giảm uy tín cán lãnh đạo đơn vị Một vài ý kiến, đề nghị đồng chí trưởng phòng thẳng thắn nêu đích danh cá nhân anh em biết kiểm điểm Sau hồi, đồng chí trưởng phòng nêu đích danh đồng chí BH, phó phòng đơn vị Dựa theo ý kiến trưởng phòng số cá nhân đưa số khuyết điểm khác đồng chí BH, đại khái có ý đồ chia rẽ nội bộ, gây uy tín cán đơn vị, không góp ý trực tiếp mà phải đưa hội họp, tạo thành vấn đề lớn nghiêm trọng cấp biết Có ý kiến kết luận: xét hành vi, mức độ khuyết điểm đồng chí BH đồng chí BH không đủ tư cách đảng viên chi phải xem xét áp dụng hình thức đưa đồng chí khỏi Đảng Sau nghe ý kiến phát biểu đồng chí trưởng phòng số cán đảng viên, đồng chí BH kiên không trí với kết luận họp: trước tiên nội dung họp không nội dung xét kiểm điểm phê bình, áp dụng hình thức kỷ luật không nguyên tắc, trình tự thủ tục đồng chí BH cho ý kiến nêu lên khuyết điểm đồng chí không với thực tế, có động buộc tội vu cáo, chạy mũ đề nghị cấp xem xét Phân tích, xử lý tình Xử lý tình Sau họp đồng chí trưởng phòng lập 01 biên mà nội dung có nhiều tình tiết không với diễn biến họp, có tính chất gay gắt nghiêm trọng để báo cáo cấp áp dụng hình thức kỷ luật đồng chí BH Nhận báo cáo phòng Ủy Ban Kiểm tra Đảng Ủy Cơ quan kiểm tra, xem xét, tổ chức gặp gỡ, thu thập ý kiến phần lớn cán công chức phòng, xét trình công tác, chất người đồng chí BH, đoàn xác minh kết luận đồng chí BH không mắc khuyết điểm báo cáo mà đồng chí trưởng phòng nhân danh thay mặt tập thể quan đưa lên Đoàn kiểm tra rõ: việc tổ chức họp bất thường, lấy lý học tập, góp ý, để nâng cao chất lượng đảng viên cớ để có hội lôi kéo, bè phái, trả thù cá nhân Việc đề nghị hình thức kỷ luật đồng chí BH cứ, vi phạm nguyên tắc kỷ luật Đảng nội quy, quy chế quan nhà nước Lãnh đạo quan bãi bỏ không đồng tình với báo cáo đề nghị kỷ luật đồng chí BH Kết hợp với số vụ việc sau này; vấn đề đoàn kết nội bộ, có nhiều ý kiến, đơn thư nặc danh tố cáo tượng sử dụng tiền công vào mục đích cá nhân, việc lôi kéo bè phái, làm cho đơn vị rối ren không hoàn thành nhiệm vụ, Ban tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện đề nghị lãnh đạo cấp không bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng cho chuyển sang công việc khác 4.2 Ảnh hưởng tình Qua tình nêu trêu, cấp điều đồng chí Trưởng phòng làm công việc khác Song ảnh hưởng lớn quan Phòng VH sau Từ cách làm việc cách xử sự, quan hệ với số cán cho ta thấy thực tế tồn nhiều quan nay, công tác cán bộ, sử dụng người, cách kiểm tra, giám sát lãnh đạo cấp thiếu chặt chẽ thường xuyên, buông lỏng quản lý cán Do người lãnh đạo đơn vị thiếu lực, thiếu kỹ xử lý quản lý hành chính, độc đoán, quan liêu ưa thói xu nịnh dẫn đến lề lối làm việc áp đặt, truy chụp, hằn thù, cá nhân lôi kéo bè phái, ê kíp làm việc Sự việc nêu chứng minh cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ cán quản lý, việc tuyển dụng bổ nhiệm đề bạt phải cân nhắc thận trọng Nếu không kìm hãm công tác cải cách hành chính, tạo rối ren công tác quản lý quan đơn vị Việc người đứng đầu đơn vị không đủ khả thực yêu cầu nhiệm vụ quản lý lãnh đạo đơn vị không lợi ích tập thể mà đặt lợi ích cá nhân lên dùng quyền lực để bảo vệ cho cá nhân giai đoạn chấp nhận 4.3 Những vấn đề cần quan tâm giải Về phía cán công chức quan trình độ nhận thức, không mạnh dạn đấu tranh phê bình, bảo vệ lẽ phải để vài cá nhân có động xấu, lôi kéo không nhận sai Đây tượng phổ biến quan đơn vị đa số cán công chức có trình độ học vấn thường thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật Các cấp ủy Đảng, cấp quyền cần phải quan tâm sâu sát để động viên quần chúng tham gia sinh hoạt, hội họp, biết phân tích sai, bảo vệ lợi ích cho cho người khác để vươn lên làm chủ tập thể, làm chủ quan đơn vị Nguyên nhân, hậu quả, phương án xử lý 5.1 Nguyên nhân Xảy tình quan Phòng VH để xảy tình trạng lãnh đạo đơn vị quan liêu, không sâu sát, công tác thi đua, công tác kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ đơn vị cấp không tiến hành thường xuyên Các đoàn thể xã hội phối hợp Việc phổ biến tuyên truyền đường lối, sách pháp luật nhà nước số cán bộ, công chức có trình độ thấp không thường xuyên Công tác đấu tranh phê tự phê bình không thường xuyên, công tác cán bộ, quản lý lỏng lẻo, không kịp thời phát sai phạm, để cấp lộng quyền, lộng hành, mạt sát coi cá nhân tốt, thiếu hiểu biết nhiều lĩnh vực xã hội, bị kẻ xấu lôi kéo 5.2 Hậu tình Sự việc xảy không lớn, nghiêm trọng xong để lại hậu nặng nề Đơn vị bị thay đổi xáo trộn tổ chức làm việc bình thường, phải thay đổi lãnh đạo quản lý, xếp lại đội ngũ cán nhân viên Tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức hoang mang, dao động, nghi kỵ lẫn nhau, không khí làm việc căng thẳng, cầm chừng, hiệu công tác thấp, ảnh hưởng tới đơn vị khác quan, gây lãng phí thời gian cấp trên, phận để tập trung kiểm điểm họp hành, tìm nguyên nhân, để ổn định tổ chức trấn an tinh thần cho cán bộ, công chức Phương án xử lý Từ tình xảy quan Phòng VH, có phương án xử lý sau: - Phương án 1: nghe đồng chí BH phát biểu họp nghe thông tin mà vài người nêu cần bình tĩnh, sáng suốt cân nhắc, sàng lọc, phân tích kỹ việc, nội dung họp, thái độ chân thành thẳng thắn 10 đồng chí BH động cơ, thái độ vài ý kiến cá nhân Nếu thông tin không đảm bảo độ trung thực xác, lựa lời phân tích, giải thích cho họ biết mối quan hệ suy nghĩ sai trái tác hại suy nghĩ, ý kiến mà họ nêu ra, để tạo mối đoàn kết vui vẻ, hoà thuận quan - Phương án 2: Nhưng ý kiến thông tin chủ động mời đồng chí BH đến gặp phân tích điều hay lẽ phải cho đồng chí nghe nghiêm khắc đề nghị đồng chí BH phải làm kiểm điểm áp dụng hình thức phù hợp mang tính giáo dục răn đe Đưa tập thể đơn vị, chi công khai, dân chủ định Cả hai phương án thấy có tình, có lý, đảm bảo tính tập trung, dân chủ Đối với đội ngũ cán quan đảm bảo đoàn kết trí, tạo không khí hoà thuận, vui vẻ, công việc dần vào ổn định, nề nếp Vai trò người lãnh đạo thể hiện, có sức thuyết phục với đối tượng mà quản lý tạo lòng tin lòng cán công chức quan người thấy tôn trọng, quyền lợi đảm bảo cách dân chủ công khai PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Qua việc xảy quan Phòng VH, ta thấy lên vấn đề cán bộ, vấn đề bố trí, sử dụng cán Cán thiếu kiến thức, suy nghĩ nông cạn, tự ti, bè phái, hy sinh quyền lợi cá nhân để việc chung, nên để xảy việc đáng tiếc đơn vị phụ trách Đội ngũ cán bộ, nhân viên có số người lợi dụng việc để hội, gây rối đơn vị, toan tính mục đích cá nhân, tinh thần xây dựng đơn vị Số người không nhiều; song tồn nhiều quan đơn vị quản lý nhà nước, nguyên nhân gây hậu khôn lường có hại cho công việc quản lý, có hại cho công tác cải cách hành chính, có hại cho công đổi 11 Các quan nhà nước, quan tổ chức cán đơn vị cần sớm phát để giáo dục, răn đe sa thải loại trừ Kiến nghị Từ việc nêu trên, kiến nghị số vấn đề sau: - Đội ngũ cán bộ, công chức quan nhà nước thể nhiều hạn chế, yếu Kém chuyên môn, nghiệp vụ, yếu trình độ lực quản lý người - Công tác tổ chức cán cần phải cải tiến, đổi từ khâu tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cá nhân đầy đủ tiêu chuẩn: phẩm chất, kiến thức, lực lãnh đạo, lực chuyên môn Thường xuyên kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán công chức để có kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng trình độ lý luận trị, kỹ điều hành quản lý đơn vị - Thủ trưởng quan phải thường xuyên kiểm tra, tra để sớm phát đơn vị cấp Có biểu đoàn kết nội bộ, cán cấp có biểu tiêu cực, lực yếu không đủ trình độ để quản lý điển hình đơn vị Từ có kế hoạch bồi dưỡng, kiểm điểm, phê bình, kỷ luật thay đổi vị trí công tác - Cơ quan đơn vị cấp cần lập nội quy quy chế làm việc Phân công trách nhiệm cụ thể để làm sở cho đánh giá cán bộ, có biện pháp khen thưởng xử phạt kịp thời - Các quan nhà nước phải tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm cấp ủy, quyền, đoàn thể xã hội như: Thanh niên, nữ công, công đoàn việc giải khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm kỷ luật cán bộ, công chức Tập trung giải dứt điểm Các vụ việc, đơn vị có tình trạng đoàn kết kéo dài Lãnh đạo quan phải quan tâm phân tích nguyên nhân phát sinh tượng khiếu kiện, đoàn kết nội bộ, dựa nội quy, quy chế ban hành dựa sở sách, pháp luật Nhà nước Hơn hết, việc đào tạo phát 12 triển lực đội ngũ cán công chức việc quản lý cán công chức phải xác định đắn Trong giai đoạn nay, để đáp ứng cho công đổi hoà nhập vai trò người cán lãnh đạo quan trọng, Đảng Nhà nước, quan từ Trung ương đến địa phương, cấp ngành cần quan tâm đến công tác cán bộ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác cán sách, chiến lược, định phát triển quan, đơn vị, định thắng lợi công đổi phát triển đất nước nay./ Xin trân trọng cảm ơn: Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ, Học viện hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Phù Cừ tạo điều kiện giúp đỡ thực tốt chương trình khóa học 13 PHẦN IV: MỤC LỤC STT Nội dung Số trang Phần I: Đặt vấn đề 1-4 Phần II: Nội dung 5-10 Phần III: Kết luận, kiến nghị 11-13 14 [...]... ngũ cán bộ công chức hiện nay cũng như việc quản lý cán bộ công chức phải được xác định đúng đắn Trong giai đoạn hiện nay, để đáp ứng cho công cuộc đổi mới và hoà nhập vai trò của người cán bộ lãnh đạo là hết sức quan trọng, Đảng và Nhà nước, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, các cấp các ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, và đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác cán bộ là... bảo một cách dân chủ công khai PHẦN III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1 Kết luận Qua sự việc xảy ra ở cơ quan Phòng VH, ta thấy nổi lên là vấn đề cán bộ, vấn đề bố trí, sử dụng cán bộ Cán bộ do thiếu kiến thức, suy nghĩ nông cạn, tự ti, bè phái, không biết hy sinh quyền lợi cá nhân để vì việc chung, nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc ở đơn vị mình phụ trách Đội ngũ cán bộ, nhân viên có một số người đã lợi dụng... các đơn vị cấp dưới Có những biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, cán bộ cấp dưới có những biểu hiện tiêu cực, năng lực yếu kém không đủ trình độ để quản lý điển hình đơn vị Từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, hoặc kiểm điểm, phê bình, kỷ luật hoặc thay đổi vị trí công tác - Cơ quan và các đơn vị cấp dưới cần lập ra các nội quy quy chế làm việc Phân công trách nhiệm cụ thể để làm cơ sở cho đánh giá cán bộ, có biện... trình độ năng lực quản lý con người - Công tác tổ chức cán bộ cần phải cải tiến, đổi mới từ khâu tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm những cá nhân đầy đủ các tiêu chuẩn: phẩm chất, kiến thức, năng lực lãnh đạo, năng lực chuyên môn Thường xuyên kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ công chức để có kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, kỹ năng điều hành quản lý đơn vị - Thủ... quan đơn vị quản lý nhà nước, đó là nguyên nhân gây ra những hậu quả khôn lường rất có hại cho công việc quản lý, có hại cho công tác cải cách hành chính, có hại cho công cuộc đổi mới hiện nay 11 Các cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức cán bộ ở các đơn vị cần sớm phát hiện để giáo dục, răn đe hoặc sa thải loại trừ 2 Kiến nghị Từ sự việc nêu trên, tôi kiến nghị một số vấn đề sau: - Đội ngũ cán bộ, công chức... vị, chi bộ công khai, dân chủ quyết định Cả hai phương án trên tôi thấy đều có tình, có lý, nó sẽ đảm bảo được tính tập trung, dân chủ Đối với đội ngũ cán bộ trong cơ quan sẽ đảm bảo đoàn kết nhất trí, tạo không khí hoà thuận, vui vẻ, công việc sẽ dần đi vào ổn định, nề nếp Vai trò của người lãnh đạo được thể hiện, có sức thuyết phục với mọi đối tượng mà mình quản lý tạo lòng tin trong lòng cán bộ công... nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội như: Thanh niên, nữ công, công đoàn trong việc giải quyết những khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức Tập trung giải quyết dứt điểm Các vụ việc, các đơn vị có tình trạng mất đoàn kết kéo dài Lãnh đạo cơ quan phải quan tâm phân tích nguyên nhân phát sinh những hiện tượng khiếu kiện, mất đoàn kết nội bộ, dựa trên những... đổi mới và phát triển đất nước hiện nay./ Xin trân trọng cảm ơn: Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ, Học viện hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Phù Cừ đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi thực hiện tốt chương trình khóa học 13 PHẦN IV: MỤC LỤC STT Nội dung Số trang 2 Phần I: Đặt vấn đề 1-4 3 Phần II: Nội dung 5-10 4 Phần III: Kết luận, kiến nghị 11-13 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận lớp BD cán bộ quản lý cấp phòng 2016, Tiểu luận lớp BD cán bộ quản lý cấp phòng 2016, Tiểu luận lớp BD cán bộ quản lý cấp phòng 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay