Giáo án Vật Lý 9 kì I

90 1,280 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:27

Giáo án Vật lớp 9 Ngày soạn tháng năm 2008 Ngày giảng tháng năm 2008 Tiết 2: điện trở của dây dẫn - định luật ôm I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Nhận biết đợc đơn vị điện trở và vận dụng đợc công thức điện trở để giải bài tập - Phát biểu và viết đợc hệ thức định luật Ôm. - Vận dụng đợc định luật Ôm để giải một số dạng bài tập đơn giản 2. năng: - Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế và cờng độ dòng điện - Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để xác định điện trở của một dây dẫn. 3. Thái độ: Cẩn thận , kiên trì trong học tập . II/ chuẩn bị: Giáo viên kẻ sẵn bảng ghi giá trị thơng số I U theo SGV III/ hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ- Tổ chức tình huống học tập : Kiểm tra bài cũ: HS1: Nêu kết luận về mối quan hệ giữa hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó . HS2: Từ bảng kết quả số liệu bảng 1 ở bài trớc hãy xác định thơng số I U . Từ kết quả thí nghiệm hãy nêu nhận xét . ĐVĐ : Với dây dẫn trong thí nghiệm ở bảng 1 bỏ qua sai số thì thơng số I U có giá trị nh nhau. Vậy với các dây dẫn khác kết quả có nh vậy không ? Bài hôm nay ta xét. Hoạt động 2: Điện trở của dây dẫn Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh - Yêu cầu từng HS dựa vào bảng 2 xác định thơng số I U với dây dẫn -> Nêu nhận xét và trả lời câu C2 - Giáo viên hớng dẫn HS thảo luận để trả lời câu C2 - Yêu cầu học sinh trả câu C2 và ghi vở: + Với mỗi dây dẫn thì thơng số I U có giá trị xác định và không đổi. + Với hai dây dẫn khác nhau thì thơng số I U có giá trị khác nhau. - Giáo viên gọi học sinh đọc thông báo và trả lời : Nêu công thức tính điện trở . - Giáo viên giới thiệu hiệu điện trở trong I. Điện trở của dây dẫn 1. Xác định thơng số I U đối với mỗi dây dẫn - HS tính thơng số I U với số liệu ở bảng 2 để rút ra nhận xét. trả lời câu C2 2. Điện trở : - HS đọc thông báo mục 2 và nêu đợc công thức tính điện trở R = I U Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 1 Giáo án Vật lớp 9 sơ đồ mạch điện, đơn vị tính điện trở . - Dựa vào công thức hãy vẽ sơ đồ xác định điện trở và cách tính điện trở . - Hớng dẫn học sinh cách đổi đơn vị điện trở. - So sánh điện trở của dây dẫn ở bảng 1 và 2 Nêu ý nghĩa của điện trở. - 1 HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện, dùng các dụng cụ đo xác định điện trở của một dây dẫn. HS cả lớp vẽ sơ đồ vào vở của mình và nhận xét hình vẽ của bạn trên bảng. - Từ kết quả cụ thể HS so sánh điện trở của 2 dây và nêu đợc ý nghĩa của điện trở là biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. Hoạt động 3: phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm - Giáo viên hớng dẫn HS từ công thức R = I U I = R U và thông báo đây chính là biểu thức của định luật Ôm. Yêu cầu dựa vào biểu thức định luật Ôm hãy phát biểu định luật Ôm. - Yêu cầu HS ghi biểu thức của định luật Ôm vào vở, giải thích các hiệu và ghi rõ đơn vị của từng đại lợng trong biểu thức đồng thời ghi nhớ định luật Ôm tại lớp. II. Định luật Ôm HS ghi biểu thức định luật Ôm : R = I U vào vở và 2 đến 3 HS phát biểu định luật Ôm. Hoạt động 4: Vận dụng Củng cố Hớng dẫn về nhà - Giáo viên yêu cầu HS trả lời câu hỏi : 1- Câu C3 (Tr8.SGK) + Đọc và tóm tắt C3 ? Nêu cách giải ? 2- Từ công thức R = I U , một HS phát biểu nh sau :Điện trở của 1 dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế và tỉ lệ nghịch với cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó . Phát biểu đó đúng hay sai ? Tại sao ? - Giáo viên gọi 1 HS lên bảng trả lời (để đánh giá cho điểm). HS cả lớp trả lời câu C3 vào vở và suy nghĩ trả lời câu hỏi 2. - Gọi HS dới lớp nhận xét câu trả lời của bạn giáo viên sửa chữa nếu cần và đánh giá cho điểm HS. - Yêu cầu HS trả lời đợc : 1. Câu C3 1đại diện HS đọc và tóm tắt 1đại diện HS nêu cách giải Tóm tắt Bài giải R = 12 I = 0.5A U = ? áp dụng biểu thức: ĐL Ôm I = R U U = I.R Thay số : U = 12 . 0.5A = 6V Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc đèn là 6V Trình bày đầy đủ các bớc, đúng (8 điểm) 2. Phát biểu đó là sai vì tỉ số U/I là không đổi đối với một dây dẫn do đó không thể Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 2 Giáo án Vật lớp 9 - Yêu cầu HS trả lời C4 nói R tỉ lệ thuận với U, tỉ lệ nghịch với I. (2 điểm) C4 : Vì cùng 1 hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây khác nhau, I tỉ lệ nghịch với R. Nên R 2 = 3R 1 thì I 1 = 3I 2 . * Hớng dẫn về nhà : - Ôn lại bài 1và học bài 2. - Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành (tr.10-SGK) cho bài sau vào vở. - Làm bài tập 2 (SBT) Ngày soạn tháng năm 2008 Ngày giảng tháng năm 2008 Tiết 3: Thực hành : Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Am pe kế và Vôn kế I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở . Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và am pe kế. 2. năng: Mắc mạch điện theo sơ đồ. Sử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế, am pe kế năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành 3. Thái độ: Cẩn thận , kiên trì, trung thực , chú ý an toàn trong sử dụng điện Hợp tác trong hoạt động nhóm. Yêu thích môn học II/ chuẩn bị: Giáo viên : Một đồng hồ vạn năng Mỗi nhóm học sinh : 1 dây dẫn có điện trở cha biết giá trị . 1 bộ nguồn điện 4 pin, 1 am pe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc điện, 7 đoạn dây nối. III/ tổ chức hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Yêu cầu lớp báo cáo bài tập làm tại nhà và chuẩn bị bài . - Gọi học sinh lên bảng trả lời câu hỏi : + Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn dùng dụng cụ gì ? Mắc dụng cụ đó nh thế nào với dây dẫn đó? + Muốn đo cờng độ dòng điện chay qua dây dẫn dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó nh thế nào? + Vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và am pe kế - Giáo viên kiểm tra phần chuẩn bị của học - Lớp trởng báo cáo bài tập làm tại nhà. - Gọi 2 học sinh lên bảng trả lời theo yêu cầu của giáo viên . - Học sinh cả lớp vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm vào vở. Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 3 Giáo án Vật lớp 9 sinh trong vở. - Gọi học sinh nhận xét trả lời của bạn và cho điểm. Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm - Giáo viên chia nhóm , phân công nhóm trởng để nhóm trởng phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm. - Giáo viên nêu yêu cầu chung của tiết thực hành về thái độ học tập , ý thức kỉ luật. - Giao dụng cụ cho từng nhóm - Yêu cầu các nhóm tiến hành theo thí nghiệm của mục II SGK - Giáo viên theo dõi , giúp học sinh mắc mạch điện, kiểm tra các điểm tiếp xúc , đặc biệt cách mắc vôn kế , am pe kế trớc khi đóng công tắc. Lu ý cách đọc kết quả đo, đọc trung thực nhiều lần đo khác nhau. - Yêu cầu các nhóm đều phải tham gia thực hành. - Hoàn thành báo cáo thực hành. Trao đổi trong nhóm để nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trị số điện trở vừa tính đ- ợc trong mỗi lần đo - Nhóm trởng lên nhận dụng cụ thí nghiệm , phân công bạn ghi chép kết quả và ý kiến thảo luận của nhóm . - Cả nhóm tiến hành thí nghiệm . - Tất cả học sinh trong nhóm đều tham gia mắc thí nghiệm , kiểm tra cách mắc. - Đóng công tắc, đọc kết quả đo đúng qui tắc - Cá nhân học sinh báo cáo thực hành theo mục a), b) - Trao đổi nhóm hoàn thành nhận xét c) Hoạt động 3: Tổng kết , đánh giá thái độ học tập của học sinh - Giáo viên thu báo cáo thực hành. - Nhận xét , rút kinh nghiệm về: + Thao tác thí nghiệm + Thái độ học tập của nhóm + ý thức tổ chức kỉ luật Hoạt động 4: Hớng dẫn về nhà Ôn lại kiến thức về mạch song song, nối tiếp đã học ở lớp 7. Ngày soạn tháng năm 2008 Ngày giảng tháng năm 2008 Tiết 4 : đoạn mạch nối tiếp I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp: R tđ = R 1 + R 2 và hệ thức 2 1 2 1 R R U U = từ kiến thức đã học Mô tả đợc cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết. Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 4 Giáo án Vật lớp 9 Vận dụng đợc kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng và bài tập về đoạn mạch nối tiếp 2. năng: năng thực hành sử dụng dụng cụ đo điện : Vôn kế, Am pe kế năng bố trí , tiến hành lắp ráp thí nghiệm năng suy luận, lập luận lôgic. 3. Thái độ: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng đơn giản có liên quan trong thực tế Yêu thích môn học II/ chuẩn bị: 1. Mỗi nhóm học sinh : 3 điện trở mẫu lần lợt có giá trị 6, 10, 16 1 am pe kế có giới hạn đo 1,5A và ĐCNN 0,1A 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và ĐCNN 0,1V 1 nguồn điện 6V, 1 công tắc, 7 đoạn dây dẫn 2. Giáo viên : Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.2 ( trang 12 - SGK ) III/ hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Tổ chức tình huống học tập Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ: HS1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm ? Chữa bài tập 2.1 SBT Giáo viên đánh giá cho điểm Đặt vấn đề: Trong phần diện ở lớp 7 ta đã tìm hiểu đoạn mạch nối tiếp 2 bóng đèn. Khi thay thế 2 điện trở nối tiếp bằng 1 điện trở liệu dòng điện chạy qua mạch có thay đổi không ?-> Bài mới HS: 1) Phát biểu định luật và viết biểu thức R U I = ( 4 điểm ) 2) Bài 2.1 ( trang 5 SBT ) a) Từ đồ thị xác định đúng giá trị cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3V: I 1 = 3mA; I 2 = 2mA; I 3 = 1mA (3 điểm) b) R 1 > R 2 > R 3 giải thích bằng ba cách, mỗi cách 1 điểm Hoạt động 2: Ôn lại kiến thức cũ - Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp , cờng độ dòng điện qua mỗi đèn có mối quan hệ nh thế nào ? với cờng độ dòng điện mạch chính ? - Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch liên hệ nh thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi bóng đèn? - Giáo viên ghi tóm tắt: Đ 1 nt Đ 2 I 1 = I 2 = I (1) U 1 + U 2 = U (2) I. Cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp : 1. Nhớ lại kiến thức cũ: HS trả lời học sinh khác nhận xét bổ xung nếu cần. - Yêu cầu học sinh trả lời C1 2. Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 5 Giáo án Vật lớp 9 - Giáo viên thông báo các hệ thức (1) và (2) vẫn đúng với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp - Gọi học sinh nêu mối quan hệ giữa U, I trong đoạn mạch gồm 2 điện trở R 1 nối tiếp R 2 - Học sinh trả lời câu C2? - Gọi 1 học sinh lên bảng trình bầy - Cho cả lớp nhận xét và giáo viên chữa - HS quan sát hình 4.1 trả lời câu C1: Trong mạch điện hình 4.1 có R 1 nối tiếp R 2 nối tiếp (A) - HS ghi trả lời câu C2: áp dụng biểu thức định luật Ôm ta có: Hoặc I 1 = I 2 2 1 2 1 2 2 1 1 R R U U hay R U R U = = Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch nối tiếp. - Giáo viên thông báo khái niệm điện trở t- ơng đơng Điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp đợc tính nh thế nào ? - Yêu cầu học sinh hoàn thành câu C3: + Viết biểu thức liên hệ giữa U AB , U 1 và U 2 + Viết biểu thức trên tính theo I và R tơng ứng. - Công thức (4) đợc chứng minh bằng lí thuyết để khẳng định công thức chúng ta tiến hành thí nghiệm kiểm tra - Với những dụng cụ thí nghiệm các em hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra công thức. - Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm theo nhóm và báo cáo kết quả thí nghiệm . - Qua kết quả thí nghiệm ta có thể kết luận gì? - Giáo viên thông báo các thiết bị điện có thể mắc nối tiếp nhau khi chúng chịu đợc cùng một cờng độ dòng điện . - Giáo viên thông báo khái niệm giá trị c- ờng độ dòng điện định mức. II. Điện trở t ơng đ ơng của đoạn mạch nối tiếp: 1. Điện trở t ơng đ ơng: HS nắm đ ợc khái niệm điện trở t ơng đ - ơng 2. Công thức tính điện trở t ơng đ ơng của đoạn mạch nối tiếp gồm 2 điện trở HS hoàn thành câu C3 vào vở: Vì R 1 nối tiếp R 2 nên: U AB = U 1 + U 2 I AB . R tđ = I 1 .R 1 + I 2 .R 2 mà I AB = I 1 = I 2 R tđ = R 1 + R 2 (4) 3 .Thí nghiệm kiểm tra: - HS nêu cách kiểm tra: + Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.1 (với các điện trở đã biết ) Đo U AB ; I AB + Thay R 1 nối tiếp R 2 bằng R tđ Giữ U AB không đổi , đo I AB + So sánh I AB và I AB đi đến kết luận - HS tiến hành thí nghiệm kiểm tra theo nhóm . Thảo luận theo nhóm và đa ra kết luận. 4. Kết luận: Đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp có điện trở tơng đơng bằng tổng các điện trở thành phần: R tđ = R 1 + R 2 Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 6 2 1 2 1 21 22 11 2 1 . R R U U II RI RI U U RIU R U I == = == Giáo án Vật lớp 9 Hoạt động 4: Củng cố- Vận dụng Hớng dẫn về nhà. - Yêu cầu cá nhân học sinh hoàn thành câu C4 - Gọi HS trả lời và giáo viên làm thí nghiệm kiểm tra với mạch điện đã chuẩn bị sẵn. Chú ý chỉ cần 1 công tắc điều khiển đoạn mạch nối tiếp - Hoàn thành câu C5. - Từ C5 mở rộng : Điện trở tơng đơng gồm 3 điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở thành phần: R tđ = R 1 + R 2 + R 3 Trong đoạn mạch có n điện trở R giống nhau mắc nối tiếp thì điện trở tơng đơng bằng n.R - Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ cuối bài. - HS hoàn thành câu C4: Khi công tắc mở 2 đèn không sáng. Vì mạch hở. Khi công tắc đóng, cầu chì đứt 2 đèn không sáng. Mạch hở.Tơng tự khi 1 đèn đứt tóc đèn còn lại không sáng. - Câu C5: + Vì R 1 nối tiếp R 2 do đó điện trở tơng đ- ơng R 12 : R 12 = R 1 + R 2 = 20 + 20 = 40 Mắc thêm R 3 vào mạch trên thì điện trở t- ơng đơng R AC của đoạn mạch mới là: R AC = R 12 + R 3 = 40 + 20 = 60 + R AC lớn hơn mỗi điện trở thành phần ( hoặc R AC gấp 3 lần mỗi điện trở thành phần ) Hớng dẫn về nhà: Học bài và làm bài tập 4 ( SBT ) Ôn lại kiến thức cũ về đoạn mạch mắc song song đã học ở lớp 7 Ngày soạn tháng năm 2008 Ngày giảng tháng năm 2008 Tiết 5 : Đoạn mạch song song I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song: 21 111 RRR td += và hệ thức 1 2 2 1 R R I I = từ các biểu thức đã học Mô tả đợc cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết Vận dụng đợc những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng và giải bài tập về đoạn mạch song song 2. năng: năng thực hành sử dụng các dụng cụ đo hiệu điện thế : Vôn kế, am pe kế năng bố trí thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm năng suy luận 3. Thái độ: Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng đơn giản có liên quan trong thực tế Yêu thích môn học II/ chuẩn bị: 1. Mỗi nhóm học sinh : Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 7 Giáo án Vật lớp 9 3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở là điện trở tơng đơng của hai điện trở kia khi mắc song song ; 1 am pe kế; 1 vôn kế; nguồn điện 6 V; công tắc; 9 đoạn dây nối 2. Giáo viên : Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 5.1 SGK trên bảng mẫu III/ hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ- Tổ chức tình huống học tập : Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giáo viên gọi học sinh nhắc lại kiến thức cũ đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc song song về hiệu điện thế và cờng độ dòng điện các mạch rẽ ? - Giáo viên gọi HS theo tinh thần xung phong, HS khác nhận xét giáo viên sửa chữa nếu cần. ĐVĐ : Đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, chúng ta dẫ biết R tđ bằng tổng các điện trở thành phần. Với đoạn mạch song song điện trở tơng đơng của đoạn mạch có bằng tổng các điện trở thành phần không ? Bài mới - HS nhớ lại kiến thức cũ đã học về đoạn mạch song song ở phần điện lớp 7. Hoạt động 2: Nhận biết đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song : - Yêu cầu HS quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và cho biết điện trở R 1 và R 2 đợc mắc với nhau nh thế nào ? Nêu vai trò của vôn kế, ampe kế trong sơ đồ? - Giáo viên thông báo các hệ thức về mối quan hệ giữa U, I trong đoạn mạch có hai bóng đèn song song vẫn đúng cho trờng hợp 2 điên trở R 1 // R 2 Gọi 1 HS lên bảng viết hệ thức với 2 điện trở R 1 // R 2 . - Từ kiến thức các em ghi nhớ đợc với đoạn mạch song song, hãy trả lời câu C2. - Hớng đẫn HS thảo luận câu C2 - HS có thể đa ra nhiều cách chứng minh giáo viên nhận xét, bổ sung nếu cần. - Từ biểu thức (3), hãy phát biểu thành lời mối quan hệ giữa cờng độ dòng điện qua các mạch rẽ và điện trở thành phần. I.Cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song. - HS quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1, nêu đợc :R 1 // R 2 (A) nt (R 1 // R 2 ) (A) đo cờng độ dòng điện mạch chính. (V) đo HĐT giữa hai điểm A, B cũng chính là HĐT giữa hai đầu R 1 và R 2 . - Yêu cầu HS viết đợc : U AB = U 1 = U 2 ( 1 ) I AB = I 1 + I 2 ( 2 ) - Tham gia thảo luận đi đến kết quả đúng và ghi vào vở. - Đại diện HS lên trình bày lời giải C 2 - Câu C 2 : áp dụng biểu thức định luật Ôm cho mỗi đoạn mạch nhánh ta có : 12 21 2 2 1 1 2 1 RU RU R U R U I I ì ì == Hoặc : vì 21 UU = 2211 RIRI = hay 1 2 2 1 R R I I = Vì R 1 // R 2 nên U 1 = U 2 1 2 2 1 R R I I = (3) - Từ (3) HS nêu đợc : Trong đoạn mạch song song cờng độ dòng điện qua các Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 8 Giáo án Vật lớp 9 mạch rẽ tỉ lệ nghịch với điện trở thành phần. Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song - Yêu cầu HS trả lời câu C3 - Gọi 1 học sinh lên bảng trình bày . Giáo viên kiểm tra phần trình bày của 1 số học sinh dới lớp - Giáo viên gợi ý : + Viết hệ thức giữa I, I 1 , I 2 + Vận dụng công thức định luật Ôm thay I theo U, R - Giáo viên gọi học sinh nhận xét bài làm của bạn trên bảng - Giáo viên : Chúng ta đã xây dựng đợc công thức tính điện trở R tđ của đoạn mạch song song Hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm kiểm tra công thức (4) - Yêu cầu nêu đợc các dụng cụ , các bớc tiến hành thí nghiệm : + Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 5.1 ( trong đó R 1 , R 2 , U AB đã biết ) + Đọc số chỉ Am pe kế I AB + Thay R 1 , R 2 bằng điện trở tơng đơng . Giữ U AB không đổi + Đọc số chỉ Am pe kế I AB + So sánh I AB , I AB Nêu kết luận II. Điện trở tơng đơng của đoạn mạch song song: 1. Công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song: - Cá nhân HS hoàn thành câu C3: Vì R 1 // R 2 I = I 1 + I 2 2 2 1 1 R U R U R U td AB += mà U AB = U 1 = U 2 )4( )4( 111 ' 21 21 21 RR RR R RRR td td + = += 2. Thí nghiệm kiểm tra: - HS nêu phơng án tiến hành thí nghiệm kiểm tra. - HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm , đại diện nhóm nêu kết luận của nhóm mình. - HS nêu đợc kết luận và ghi vở: Đối với đoạn mạch song song thì nghịch đảo của điện trở tơng đơng bằng tổng nghịch đảo của các điện trở thành phần. Hoạt động 4: Vận dụng Củng cố Hớng dẫn về nhà: - Yêu cầu HS phát biểu mối quan hệ giữa U, I, R trong đoạn mạch song song. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu C4 - Hớng dẫn học sinh trả lời câu C4 . Ghi đáp án đúng vào vở - HS thảo luận nhóm trả lời câu C5. - HS thảo luận nhóm trả lời câu C4: + Vì quạt trần và đèn dây tóc có cùng hiệu điện thế là 220V Đèn và quạt mắc song song vào nguồn 220 V để chúng hoạt động bình thờng . + Sơ đồ mạch điện : M + Nếu đèn không hoạt động thì quạt vẫn hoạt động ( chúng hoạt động độc lập ) Câu C5: Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 9 Giáo án Vật lớp 9 - Giáo viên mở rộng : + Trong đoạn mạch có 3 điện trở mắc song song thì điện trở tơng đơng: 321 1111 RRRR td ++= + Nếu có n điện trở R giống nhau mắc song song R tđ = R/n * Lu ý: Biểu thức (4) chỉ đúng cho đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song + Vì R 1 // R 2 do đó điện trở tơng đơng R 12 là: = ==+=+= 15 15 1 30 2 30 1 30 1111 12 21 R RRR td + Khi mắc thêm điện trở R 3 thì điện trở tơng đơng R AC của đoạn mạch mới là: = ==+=+= 10 10 1 30 3 30 1 15 1111 312 AC AC R RRR Điện trở R AC nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần trong trờng hợp 3 điện trở thành phần có cùng một giá trị Hớng dẫn về nhà: - Làm bài tập 5 SBT - Ôn lại kiến thức bài 2,4,5 Ngày soạn 16 tháng 9 năm 2007 Ngày giảng 20 tháng 9 năm 2007 Tiết 6 : Bài tập vận dụng định luật ôm I/ Mục tiêu : 1. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để giải đợc các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở 2.Kĩ năng: Giải các bài tập vật lí theo đúng các bớc giải Rèn năng phân tích , so sánh, tổng hợp thông tin. Sử dụng đúng các thuật ngữ 3.Thái độ: Cẩn thận, trung thực II/ chuẩn bị: Bảng phụ ghi các bớc giải bài tập: Bớc 1: Tìm hiểu tóm tắt đề bài , vẽ sơ đồ mạch điện ( nếu có ) Bớc 2: Phân tích mạch điện , tìm công thức liên quan đến các đại lợng cần tìm Bớc 3: Vận dụng các công thức đã học để giải bài toán Bớc 4: Kiểm tra kết quả , trả lời III/ hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Tổ chức tình huống học tập Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ: HS1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm. HS2: Viết công thức biểu biễn mối quan hệ giữa U, I, R trong đoạn mạch có 2 điện HS lên bảng , HS dới lớp nhận xét câu trả lời của bạn . Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa 10 [...]... l i của HS giáo viên đặt vấn - hoặc thay đ i tiết diện dây đề vào b i m i: Trong 2 cách thay đ i trị số - Cách thay đ i chiều d i dây dễ thực hiện của i n trở, theo em cách nào dễ thực hiện đợc Khi thay đ i chiều d i dây thì trị số đợc? (giáo viên có thể đa ra g i ý) i n trở thay đ i i n trở có thể thay đ i trị số đợc g i là biến trở B i m i Hoạt động 2 : Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến... l i C1 Dự đoán sự phụ thuộc vào S : Trờng hợp hai dây dẫn có cùng của R vào S qua câu C2 chiều d i và đợc làm từ cùng một lo i vật liệu , thì i n trở của chúng tỉ lệ nghịch v i tiết diện dây Hoạt động : Thí nghiệm kiểm tra dự đoán - Giáo viên : Ta ph i tiến hành thí nghiệm 15 Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa Giáo án Vật lớp 9 kiểm tra dự đoán trên - G i 1 HS lên bảng vẽ nhanh sơ đồ mạch i n kiểm... i n - Giáo viên chuyển ý nh phần đầu mục II - II- Công thức tính công suất i n SGK 1/ Thí nghiệm - G i HS nêu mục tiêu thí nghiệm - HS nêu đợc mục tiêu thí nghiệm : Xác 25 Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa Giáo án Vật lớp 9 định m i liên hệ giữa công suất tiêu thu ( P ) của một số dụng cụ i n v i hiệu i n thế ( U ) đặt vào dụng cụ đó và cờng độ dòng i n ( I ) chạy qua nó - Đọc SGK phần thí nghiệm... gi i thích vì sao - Giáo viên g i HS nhận xét, bổ sung Nếu ph I mắc theo các chốt đó HS không nêu đợc dủ cách mắc, giáo viên bổ sung - Giáo viên gi i thiệu các hiệu của biến trở trên sơ đồ mạch i n, HS ghi vở - Cá nhân HS hoàn thành câu C4 - G i HS trả l i câu C4 Chuyển ý: Để tìm hiểu xem biến trở đợc sử dụng nhơ thế nào? Ta tìm i u tiếp ở phần 2 20 Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa Giáo án Vật. .. tổng hợp kiến thức Gi i b i tập theo đúng các bớc gi i 3 Th i độ: Trung thực, kiên trì III/ hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Ôn l i phần kiến thức cũ có liên quan * Kiểm tra b i cũ: - G i 2 HS lên bảng trả l i câu h i + HS1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm , gi i thích hiệu và ghi rõ đơn vị từng đ i lợng trong công thức + HS2: dây dẫn có chiều d i l , có tiết diện S, 22 Đoàn Quốc Việt -.. .Giáo án Vật lớp 9 trở mắc n i tiếp, song song Giáo viên : Chúng ta học về định luật Ôm , vận dụng để xây dựng công thức tính i n trở tơng đơng trong đoạn mạch n i tiếp, song song Hôm nay chúng ta vận dụng các kiến thức đã học để gi i một số b i tập đơn giản vận dụng định luật Ôm Hoạt động 2: Gi i b i tập 1 - Giáo viên g i HS đọc và tóm tắt đầu b i B i 1 - Yêu cầu cá nhân gi i b i tập ra giấy... th i gian GV cho học sinh trả l i câu C3và đọc phần có thể em cha biết Hớng dẫn về nhà: - Học b i và làm b i tập 7 SBT Ngày soạn 25 tháng 10 năm 2007 Ngày giảng 29 tháng 9 năm 2007 14 Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa Giáo án Vật lớp 9 Tiết 8: Sự phụ thuộc của i n trở vào tiết diện dây dẫn I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: Suy luận đợc rằng các dây dẫn có cùng chiều d i và làm từ cùng lo i vật liệu thì i n... và i n năng tiêu thụ đ i v i các dụng cụ i n mắc n i tiếp và mắc song song 2 năng: Phân tích, tổng hợp kiến thức năng gi i b i tập định lợng 3 Th i độ: Cẩn thận, trung thực III/ hoạt động dạy và học: Hoạt động 1: Kiểm tra b i cũ - G i 2 HS lên bảng viết công thức tính công suất i n và i n năng tiêu thụ (kể cả công thức suy diễn) 29 Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hòa Giáo án Vật lớp 9 - ... án Vật lớp 9 Ngày soạn 1 tháng 10 năm 2007 Ngày giảng 4 tháng 10 năm 2007 Tiết 9: Sự phụ thuộc của i n trở vào vật liệu làm dây dẫn I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra chứng tỏ rằng i n trở của dây dẫn có cùng chiều d i, tiết diện và đợc làm từ các vật liệu khác nhau thì khác nhau So sánh đợc mức độ dẫn i n của các chất hay vật liệu căn cứ vào bảng giá trị i n... b i tập 6 SBT Ngày soạn 18 tháng 9 năm 2007 Ngày giảng 22 tháng 9 năm 2007 Tiết 7: sự phụ thuộc của i n trở vào chiều d i dây dẫn I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Nêu đợc i n trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều d i , tiết diện và vật liệu làm dây dẫn - Biết cách xác định sự phụ thuộc của i n trở vào một trong các yếu tố (chiều d i , tiết diện và vật liệu làm dây dẫn ) - Suy luận và tiến hành thí nghiệm . . - Giáo viên gi i thiệu kí hiệu i n trở trong I. i n trở của dây dẫn 1. Xác định thơng số I U đ i v i m i dây dẫn - HS tính thơng số I U v i số liệu. nào v i hiệu i n thế giữa hai đầu m i bóng đèn? - Giáo viên ghi tóm tắt: Đ 1 nt Đ 2 I 1 = I 2 = I (1) U 1 + U 2 = U (2) I. Cờng độ dòng i n và hiệu i n
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật Lý 9 kì I, Giáo án Vật Lý 9 kì I, Giáo án Vật Lý 9 kì I, Kiến thức: Kĩ năng: - Thái độ:, Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ:, Kĩ năng: Thái độ:, Mỗi nhóm học sinh : Kiến thức:, Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ:, Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ:, Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Điện trở suất Công thức điện trở 1. Điện trở suất, Biến trở 1. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của, Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ:, Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ:, Điện năng, Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ:, Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ:, Định luật Jun Len xơ: 1. Hệ thức của định luật, Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức: Kĩ năng:, Sử dụng tiết kiệm điện năng 1. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng., Từ phổ 1. Thí nghiệm Đờng sức từ 1. Vẽ và xác định chiều đờng sức từ, Từ phổ, đờng sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua., Sù nhiƠm tõ cđa s¸t, thÐp 1. ThÝ nghiƯm, Loa điện 1. Nguyên tắc hoạt động của loa điện. Rơ le điện từ 1. Cấu tạo và hoạt động của rơ le điện từ., Tác dụng của từ trờng lên dây dẫn có dòng điện Chiều của lực điện từ , qui tắc bàn tay trái., Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức: Kĩ năng: Thái độ: Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức:, Nguyên tắc cấu tạo và Hoạt động của động cơ điện một chiều, Sự biến đổi năng lợng trong động cơ điện ., Cấu tạo và hoạt động của đinamô xe đạp Dùng nam châm để tạo ra dòng điện 1. Dùng nam châm vĩnh cửu, Sự biến đổi số đờng sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng., Chiều của dòng điện cảm ứng 1. Thí nghiệm: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều 1. Cho nam châm quay trớc cuộn dây dẫn, Kĩ năng: Kiến thức: Kĩ năng: Kiến thức: Kiến thức: Kiến thức: Kĩ năng:, Tác dụng của dòng điện xoay chiều Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều:, Đo cờng độ dòng điện và hiệu điện thế của mạch điện xoay chiều., Sự hao phí điện năng trên đờng dây tải điện, Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đờng dây tải điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn