bài tập SGK sinh học lớp 7 (11)

2 1,450 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:26

BÀI TẬP 1, 2, SGK TRANG 169 SINH HỌC Câu 1: Hãy nêu đặc điểm đặc trưng thú Móng guốc Phân biệt thú Guốc chẵn thú Guốc lẻ Hướng dẫn trả lời: - Thú Móng guốc có số lượng ngón chân tiêu giảm, đốt cuối ngón có bao sừng bao bọc, gọi guốc - Thú Móng guốc di chuyển nhanh, thường có chân cao, trục ống chân, cổ chân, bàn ngón chân gần thẳng hàng, đốt cuối ngón chân có guốc chạm đất (diện tích tiếp xúc với đất hẹp) Phân biệt thú Guốc chẵn thú Guốc lẻ: Câu 2: So sánh đặc điếm cấu tạo tập tính khỉ hình người với khỉ vượn Hướng dẫn trả lời: Câu 3: Hãy minh họa ví dụ cụ thể vai trò Thú Hướng dẫn trả lời:
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập SGK sinh học lớp 7 (11) , bài tập SGK sinh học lớp 7 (11) , bài tập SGK sinh học lớp 7 (11)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay