bài tập SGK sinh học lớp 7 (10)

2 1,420 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:26

BÀI TẬP 1, SGK TRANG 188 SGK SINH HỌC Câu 1: Nêu đặc điểm thích nghi cấu tạo tập tính động vật đới lạnh hoang mạc đới nóng Giải thích? Câu 2: Khí hậu đới lạnh hoang mạc đới nóng ảnh hưởng đến số lượng loài động vật nào? Giải thích? Khí hậu môi trường hoang mạc đới nóng nóng khô Các vực nước gặp, phân bố rải rác xa Thực vật thấp nhỏ, xơ xác Động vật gồm loài có thích nghi đặc trưng đôi với khí hậu khô nóng Ví dụ, chuột nhảy có chân dài, mảnh nên thê nằm cao so với cát nóng, bước nhảy xa hoang mạc; lạc đà có chân cao, móng rộng, không bị lún cát, có đệm thịt dày chống nóng Bướu lưng lạc đà chứa mỡ, cần, mỡ bướu chuyển đổi thành nước (nước trao đổi chất) cho hoạt động co' thể Nhiều loài có lông màu nhạt giống với màu cát để không bắt nắng dễ lẩn trốn kẻ thù
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập SGK sinh học lớp 7 (10) , bài tập SGK sinh học lớp 7 (10) , bài tập SGK sinh học lớp 7 (10)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay