bài tập SGK sinh học lớp 7 (6)

1 1,425 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:25

BÀI TẬP 1, 2, SGK TRANG 122 SINH HỌC Câu 1: Hãy lấy ví dụ thích nghi lưỡng cư môi trường nước không giống loài khác Hướng dẫn trả lời: Cá cóc Tam Đảo chủ yếu sống nước, ễnh ương lớn nước nhiều cạn, ếch vừa nước vừa cạn, cóc nhà chủ vếu sống cạn Câu 2: Nêu vai trò lưỡng cư người Hướng dẫn trả lời: Lưỡng cư có ích cho nông nghiệp chúng tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng ban đêm, bổ sung cho hoạt động chim ban ngày Lưỡng cư tiêu diệt sinh vật trung gian gây bệnh ruồi, muỗi, Lưỡng cư có giá trị thực phẩm, thịt ếch đồng thực phẩm đặc sản Bột cóc dùng làm thuốc chữa suy dinh dưỡng trẻ em Nhựa cóc (thiềm tô) chế lục thần hoàn chữa kinh giật Ếch đồng vật thí nghiệm môn sinh lí học Hiện số lường cư bị suy giảm nhiều tự nhiên săn bắt đế’ làm thực phẩm, sử dụng rộng rãi thuốc trừ sâu ô nhiễm môi trường Vì lưỡng cư cần bảo vệ tổ chức gây nuôi loài có ý nghĩa kinh tế Câu 3: Tại nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại lưỡng cư có giá trị bố sung cho hoạt động chim ban ngày? Hướng dẫn trả lời: Đa sô" loài chim kiếm mồi vào ban ngày đa số lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn lớp Lưỡng cư) kiếm ăn ban đêm, tiêu diệt số lượng lớn sâu bọ, nên bổ sung cho hoạt động chim vào ban ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập SGK sinh học lớp 7 (6) , bài tập SGK sinh học lớp 7 (6) , bài tập SGK sinh học lớp 7 (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay