Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (21)

1 1,018 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:14

BÀI TẬP 1, 2, SGK TRANG 127 SINH HỌC Câu Trình bày trình tạo thành nước tiểu đơn vị chức thận Câu Sự tiết nước tiểu diễn ? Trả lời: Câu Quá trình tạo thành nước tiểu đơn vị chức thận : - Máu theo động mạch đến tới cầu thận với áp lực cao tạo lực đẩy nước chất hòa tan có kích thước nhỏ qua lỗ lọc (30 - 40Ả) vách mao mạch vào nang cầu thận, tế bào máu phân tử prôtêin có kích thước lớn nên không qua lỗ lọc Kết tạo nên nước tiểu đầu nang cầu thận - Nước tiểu đầu qua ống thận, xảy trình : trình hấp thụ lại nước chất cần thiết (các chất dinh dưỡng, ion Na+, Cl- trình tiết tiếp chất độc chất không cần khác (axit uric, creatin, chất thuốc, ion H+, K+ ) Kết tạo nên nước tiểu thức Câu Sự tạo thành nước tiểu diễn sau : Đầu tiên trình lọc máu cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu nang cầu thận Tiếp trình hấp thụ lại vào máu chất cần thiết tiết tiếp chất không cần thiết có hại ống thận, tạo nước tiểu thức trì ổn định nồng độ chất máu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (21) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (21) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (21)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay