Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (11)

2 1,041 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:13

BÀI TẬP 1, SGK TRANG 178 SINH HỌC Câu Lập bảng tổng kết vai trò tuyến nội tiết học theo mẫu sau : Bảng 56-2 Vai trò tuyến nội tiết Câu Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ thiếu iốt Trả lời: Câu 1: Bảng so sánh: Câu 2: Phân biệt bệnh Bazơđô với bệnh bướu cổ thiếu iốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (11) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (11) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (11)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay