Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (6)

1 1,056 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 20:12

BÀI TẬP 1, 2, 3, SGK TRANG 83 SINH HỌC Câu Thực chất biến đổi lí học thức ăn khoang miệng gì? Câu Hãy giải thích nghĩa đen mặt sinh học câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu" Câu Với phần ăn đầy đủ chất, sau tiêu hóa khoang miệng thực quản loại chất thức ăn cần tiêu hóa tiếp? Câu Khi ta ăn cháo hay uống sữa, loại thức ăn biến đổi khoang miệng nào? Trả lời: Câu Thực chất biến đổi lí học thức ăn khoang miệng cắt nhỏ Nghiền cho mềm nhuyễn đảo trộn cho thức ăn thấm đẫm nước bọt Câu Nghĩa đen mặt sinh học câu thành ngữ “Nhai kĩ no lâu” nhai kĩ hiệu suất tiêu hóa cao thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng nên no lâu Câu Với phần ăn đầy đủ chất, sau tiêu hóa khoang miệng thực quản chất thức ăn cần tiêu hóa tiếp : gluxit, lipit, prôtêin Câu Khi ta ăn cháo hay uống sữa, biến đổi loại thức ăn khoang miệng bao gồm: - Với cháo: thấm nước bọt, phần tinh bột cháo bị men amilaza phân giải thành đường mantôzơ - Với sữa: thấm nước bọt, tiêu hóa hóa học không diễn khoang miệng thành phần hóa học sữa prôtêin đường đôi đường đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (6) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (6) , Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay