Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (8)

1 1,083 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 17:50

CÂU TRANG 124 SGK ĐỊA LÍ Câu hỏi Căn biểu đồ vẽ 31, 32, 33 cho biết: a) Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có vùng? b) Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động? c) Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao? d) Vai trò vùng Đông Nam Bộ phát triển công nghiệp nước Trả lời a/ Các ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có vùng là: khai thác nhiên liệu, điện, vật liệu xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (8) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (8) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay