Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (7)

2 1,104 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 17:50

CÂU TRANG 116 SGK ĐỊA LÍ Câu Căn vào bảng 31.3: Bảng 31.3 Dân số thành thị dân số nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (nghìn người) Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể dân số thành thị nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh qua năm Nhận xét Trả lời + Vẽ biểu đồ: Biểu đồ dân số thành thị, dân số nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh qua năm + Xử lý số liệu: Tỉ lệ dân thành thị TP Hồ Chí Minh qua số năm (%) + Nhận xét: Trong thời kì 1995 - 2002, Thành phố Hồ Chí Minh: - Tổng số dân táng thêm 838,6 nghìn người - Số dân thành thị tăng, số dân nông thôn giảm -> Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh, từ 74,69 % năm 1995 lên 83,82 % năm 2000, 84,38 % năm 2002, cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ công nghiệp hóa nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (7) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (7) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay