Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (3)

1 1,130 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 17:49

BÀI TRANG 17 SGK ĐỊA LÍ Câu hỏi Dựa vào bảng số liệu đây, nêu nhận xét thay đổi sử dụng lao động theo thành phần kinh tế nước ta ý nghĩa thay đổi Bảng 4.1 Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế (%) Trả lời + Nhận xét: Trong thời kì cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế nước tat hay đổi theo hướng: - Tỉ lệ lao động khu vực nhà nước giảm dàn - Tỉ lệ lao động khu vực kinh tế khác tăng dần + Ý nghĩa: - Phát huy ngày tốt thành phần kinh tế, nguồn lực nước - Tạo điều kiện sử dụng hợp lí nguồn lao động, góp phần giải việc làm - Khẳng định kinh tế nước ta kinh tế nhiều thành phần, tạo sức hút nhà đầu tư nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (3) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (3) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay