Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (97)

1 1,410 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 16:06

CÂU - TRANG 32 - SGK ĐỊA LÍ Nêu khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội khu vực Trả lời - Địa hình: nhiều núi cao nguyên - Khí hậu: khô hạn nóng - Sông ngòi: phát triển - Cảnh quan: thảo nguyên khô hoang mạc bán hoang mạc chiếm phần lớn diện tích - Do có nguồn dầu mỏ phong phú, lại có vị trí chiến lược quan trọng nên nơi xảy tranh chấp gay gắt tộc, dân tộc khu vực - Chính trị không ổn định Các nước khu vực Tây Nam Á
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (97) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (97) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (97)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay