Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (40)

1 824 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 15:59

CÂU HỎI (MỤC - BÀI HỌC 14 - TRANG 51) SGK ĐỊA LÍ Qua bảng số liệu 15.1 (SGK trang 51), so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ tăng dân số hàng năm khu vực Đông Nam Á so với châu Á giới Trả lời - Dân số Đông Nam Á đông, chiếm 14,2% dân số châu Á 8,6% dân số giới - Mật độ dân số trung bình khu vực thuộc loại cao so với giới (119 người/Km2, gấp hai lần), tương đương với mật độ châu Á - Tỉ lệ gia tăng dân số khu vực cao so với châu Á giới Dân số khu vực Đông Nam Á 2003 dự báo 2050
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (40) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (40) , Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (40)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay