CÂU HỎI (MỤC - BÀI 14 - TRANG 48) SGK ĐỊA LÍ

1 877 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 15:55

CÂU HỎI (MỤC - BÀI 14 - TRANG 48) SGK ĐỊA LÍ Xác định vị trí năm sông lớn hình 14.1 (SGK trang 48): nơi bắt nguồn; hướng chảy sông; biển, vịnh nơi nước sông đổ vào Trả lời Năm sông lớn lược đồ sông Hồng, Mê Công, Mê Nam, Xa-lu-en, I-ra-oa-đi; sông bắt nguồn từ vùng núi phía bắc khu vực vùng núi lãnh thổ Trung Quốc; chảy theo hướng bắc - nam tây bắc - đông nam chính; sông Hồng, Mê Công đổ vào Biển Đông; sông Mê Nam đổ vào vịnh Thái Lan; sông Xa-lu-en, I-ra-oa-đi đổ vào biển An-đa-man
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI (MỤC - BÀI 14 - TRANG 48) SGK ĐỊA LÍ, CÂU HỎI (MỤC - BÀI 14 - TRANG 48) SGK ĐỊA LÍ, CÂU HỎI (MỤC - BÀI 14 - TRANG 48) SGK ĐỊA LÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay