Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (9)

1 627 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 16:29

CÂU (MỤC - BÀI HỌC 14 - TRANG 47) SGK ĐỊA LÍ Câu hỏi: Quan sát ảnh đây, nêu số biện pháp khoa học - kĩ thuật áp dụng sản xuất nông nghiệp đới ôn hoà Trả lời: - Biện pháp : + Xây dựng hệ thống kênh mương hệ thống tưới tự động để giải vấn đề nước tưới; + Dùng nhựa để chống sương giá, mưa đá; + Trồng hàng để chắn đợt gió mạnh giữ nước; + Trồng nhà kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (9) , Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (9) , Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay