Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (4)

1 166 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 15:11

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ Bài 35 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Câu 1: Đặc điểm bật vị trí Đồng Sông Cửu Long là: a Toàn diện tích đồng b Hai mắt giáp biển c Nằm cực Nam tổ quốc d Rộng lớn nước Câu 2: Những điều kiện để phát triển nông nghiệp Đồng Sông Cửu Long là: a Đất, rừng b Khí hậu, nước c Biển hải đảo d Tất ý Câu 3: Nhận định sau không với Đồng Sông Cửu Long? a Năng suất lúa cao b Diện tích đồng lớn c Sản xuất lúa gạo nhiều d Xuất nông sản nhiều Câu 4: Chỉ số phát triển Đồng Sông Cửu Long thấp bình quân chung nước? a Mật độ dân số b Tỷ lệ hộ nghèo c Thu nhập bình quân d Tuổi thọ trung bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (4) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (4) , Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (4)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay