Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8

1 147 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2016, 14:07

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ Bài 22: VIỆT NAM – ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI Câu1: Việt Nam quốc gia độc lập, có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ bao gồm: a Đất liền hải đảo b Vùng biển c Vùng trời d Cả ba ý Câu 2: Phần đất liền Việt Nam không tiếp giáp quốc gia sau đây? a Thái Lan b Trung Quốc c Lào d Cam-pu-chia Câu 3: Con đường xây dựng phát triển đất nước Việt Nam từ thành lập đến chia thành giai đoạn: a giai đoạn b giai đoạn c giai đoạn d giai đoạn Câu 4: Công đổi đất nước ta bắt đầu vào năm: a 1945 b 1975 c 1986 d 2000
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8, Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8, Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay