giáo án dự thi GVDG-HH 11( tháng năm 08-09)

8 450 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2013, 01:25

. ⇒ = ∩ 3) Thi t diện của (MAB) với hình chóp. ( ) ( )MAB ABCD AB∩ = Ta có : ( ) ( )MAB SBC BM∩ = ( ) ( )MAB SCD MN∩ = ( ) ( )MAB SAD NA∩ = Vậy : Thi t diện. C). Tìm giao điểm: a)I của AD và mp(SBC). b)N của SD và mp(MAB), 3) Xác định thi t diện của hình chóp với mp(MAB). 4) Gọi J là giao điểm của AM và BN.Chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án dự thi GVDG-HH 11( tháng năm 08-09), giáo án dự thi GVDG-HH 11( tháng năm 08-09), giáo án dự thi GVDG-HH 11( tháng năm 08-09)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn