Điều tra, thống kê ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016

15 353 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 19:27

DH KINH TẾ QUỐC DÂN HN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ NHÓM Bản điều tra: Ý kiến sinh viên vấn đề “ Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD-981 vùng biển Việt Nam” NỘI DUNG Mục đích điều tra 1.1 Mục đích điều tra 1.2 Yêu cầu điều tra Đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra 2.1 Đối tượng điều tra 2.2 Đơn vị điều tra 2.3 Phạm vi điều tra Nội dung điều tra 3.1 Nội dung điều tra 3.2 Phiếu điều tra Phương pháp điều tra 4.1 Loại điều tra 4.2 Phương pháp nghiên cứu Thời điểm thời kỳ điều tra 5.1 Thời điểm điều tra 5.2 Thời kỳ điều tra Phương pháp xử lý thông tin, tổng hợp biểu đầu 6.1 Nhập tin, kiểm tra, xử lý tổng hợp số liệu 6.2 Phân tích, công bố kết Biểu điều tra giải thích ghi biểu MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA 1.1 Mục đích điều tra Thu thập, tổng hợp cung cấp số liệu thông tin cho việc : • Nghiên cứu, nắm bắt suy nghĩ mức độ quan tâm sinh viên địa bàn Hà Nội vấn đề biển Đông • Đề kế hoạch trách nhiệm sinh viên việc giữ vững an toàn biển Đông • Tìm hiểu cách đánh giá sinh viên việc đối phó với Trung Quốc vấn đề biển Đông Nhà nước ta 1.2 Yêu cầu điều tra • Thu thập số liệu thông tin cách khách quan từ sinh viên địa bàn Hà Nội • Đảm bảo phiếu điều tra đáp ứng mục đích việc nghiên cứu thống kê • Rút học cần làm sinh viên sau việc nghiên cứu ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ, PHẠM VI ĐIỀU TRA 2.1 Đối tượng điều tra Là cá nhân độ tuổi 18 trở lên tham gia học tập trường Đại học 2.2 Đơn vị điều tra Các trường đại học địa bàn Hà Nội 2.3 Phạm vi điều tra Khu vực trường đại học địa bàn Hà Nội 2.3.1 3 NỘI DUNG ĐIỀU TRA, PHIẾU ĐIỀU TRA 3.1 Nội dung điều tra Cuộc điều tra thu thập thông tin mức độ nhận thức sinh viên vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD-981 vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam Nội dung bao gồm: - 3.2 Thông tin cá nhân: Tên, tuổi, quê quán, giới tính, trường học Hiểu biết diễn biến xung đột biển đông diễn thời gian qua Hiểu biết vai trò biển Đông Việt Nam nước khu vực nói riêng nước giới nói chung Hiểu biết tác động, hành động Trung Quốc nước khu vực Hiểu biết xử Việt Nam việc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 Trung Quốc Suy nghĩ lập trường riêng sinh viên vấn đề Phiều điều tra Cuộc điều tra sử dụng 01 loại phiếu: Phiếu điều tra ý kiến sinh viên vấn đề Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 vùng biển Việt Nam( Mẫu phiếu có mục điều tra) THỜI ĐIỂM VÀ THỜI KỲ ĐIỀU TRA 4.1 Thời điểm điều tra Bắt đầu từ 15/9/2014.Đây thời gian đầu năm học nên tiến hành với hầu hết sinh viên trường học Khảo sát từ khoảng 8h sáng đến 16h chiều, thời gian học tập trường 4.2 Thời kỳ điều tra Từ 15/9 đến hết 30/10 năm 2014 số lượng trường đại học địa bàn Hà Nội nhiều nằm rải rác, cần thời gian để điều tra hiệu 5 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA Dựa kiến thức học môn nguyên lý thống kê kinh tế lý thuyết xác suất thống kê: Nghiên cứu tượng phạm vi số lớn, phát qui luật Xem xét, nghiên cứu tượng mối quan hệ biện chứng, nhân Xây dựng phương pháp đo lường, công thức tính toán mang tính hệ thống, logic Rút kết luận, hoạch định chiến lược vĩ mô 5.1 Loại điều tra Căn vào phạm vi đối tượng điều tra thực tế quan tâm giới trẻ với cách ứng xử quốc gia liên quan vấn đề biển Đông nên chọn loại điểu tra không toàn 5.2 Phương pháp nghiên cứu (bảng hỏi online, điều tra gián tiếp, phân tổ, phân tích thống kê, phương pháp hồi quy thống kê….)Thu thập thông tin theo hai phương pháp: - Phương pháp gián tiếp: Phương pháp gián tiếp áp dụng đối tượng tự ghi trả lời câu hỏi phiếu điều tra Điều tra viên giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách ghi phiếu yêu cầu cá nhân điều tra gửi phiếu điều tra quan điều tra theo nội dung thời gian quy định Phương án điều tra - Phương pháp vấn trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp đến tiếp xúc với cá nhân thuộc đối tượng điều tra giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung với họ ghi thông tin vào phiếu điều tra Phương pháp áp dụng cá nhân thuộc đối tượng điều tra khả tự ghi phiếu điều tra Ngoài thu thập thông tin qua phiếu điều tra online Trong thực tế, cần kết hợp chặt chẽ phương pháp nhằm đảm bảo thu thập đủ, xác nội dung thông tin, đảm bảo thời gian tiết kiệm kinh phí Thu thập thông tin theo hai phương pháp: Phương pháp gián tiếp: Phương pháp gián tiếp áp dụng đối tượng tự ghi trả lời câu hỏi phiếu điều tra Điều tra viên giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách ghi phiếu yêu cầu cá nhân điều tra gửi phiếu điều tra quan điều tra theo nội dung thời gian quy định Phương án điều tra Phương pháp vấn trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp đến tiếp xúc với cá nhân thuộc đối tượng điều tra giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung với họ ghi thông tin vào phiếu điều tra Phương pháp áp dụng cá nhân thuộc đối tượng điều tra khả tự ghi phiếu điều tra Ngoài thu thập thông tin qua phiếu điều tra online Trong thực tế, cần kết hợp chặt chẽ phương pháp nhằm đảm bảo thu thập đủ, xác nội dung thông tin, đảm bảo thời gian tiết kiệm kinh phí PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN TỔNG HỢP VÀ BIỂU ĐẦU RA 6.1 Nhập tin, kiểm tra, xử lý tổng hợp số liệu - Nhập tin số liệu từ phiếu điều tra thực địa điểm điều vào máy tính - Nghiệm thu số liệu nhập tin: ban quản lý số liệu thống kê truyền số liệu gốc nhập tin ban nghiệm thu để thực nghiệm thu qua mạng máy tính Số liệu sau đạt yêu cầu khai thác, tổng hợp - Suy rộng kết quả: từ kết điều tra, cho biết mức độ nhận thức giới trẻ vấn đề biển Đông, biểu thái độ hành động xảy theo khuynh hướng tích cực hay tiêu cực Từ rút giải pháp cụ thể giới trẻ qua vấn đề biển Đông 6.2 Phân tích, công bố kết Thực quan tiến hành điều tra (ví dụ: Tổng cục Thống kê, ) BIỀU ĐIỀU TRA VÀ BẢNG GIẢI THÍCH GHI BIỂU Phiếu điều tra: Ý KIẾN SINH VIÊN ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ “ TRUNG QUỐC HẠ ĐẶT TRÁI PHÉP DÀN KHOAN HD-981 TẠI VÙNG BIỂN VIỆT NAM” A Lời nói đầu: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa giàn khoan HD-981 vào khu vực Biển Đông vào ngày tháng 5, 2014, dẫn tới việc nhà nưowowsc Việt Nam tuyên bố phản đối, đồng thời tàu thuyền hai quốc gia có số va chạm.Việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền nuốt trọn gần hết biển Đông "có vấn đề" hành động nước làm leo thang căng thẳng B Thông tin điều tra: I Thông tin cá nhân: 1.Tên: 2.Tuổi: 3.Giới tính: 4.Trường: II Thông tin khảo sát: Bạn có biết đến vấn đề biển Đông? o Có o Không Bạn biết đến vấn đề biển Đông thông qua kênh phương tiện truyền thông nào? o Báo o Mạng o Tivi o Khác: …………………………………………………………… Theo bạn, biển Đông có phải vấn đề quan tâm hàng đầu giới trẻ Việt Nam? o Có o Không o Khác: …………………………………………………………… Theo bạn, bên Trung Quốc làm sai gì? o Đưa giàn khoan vào địa phận biển đảo VN o Đưa giàn khoan vào địa phận biển đảo VN vs mục đích thăm dò trái phép o Đánh lại lực lượng tuần tra ngư dân đánh cá VN họ tiến hành đưa thuyền gần chỗ giàn khoan TQ o Đưa lời lẽ ngụy biện cho hành động trước TG o Buôn bán hàng giả, hàng chất lượng o Khác: …………………………………………………………… Bạn có thái độ hành động Trung Quốc? o Bất bình o Bình thường o Không quan tâm o Khác: …………………………………………………………… Bạn nghĩ quan điểm nước vấn đề biển Đông? o Các nước sử dụng phương pháp an toàn: lên tiếng chưa thực ủng hộ bên o Các nước không đưa can thiệp vấn đề o Các nước bày tỏ ý kiến để ủng hộ Việt Nam o Khác: …………………………………………………………… Chính phủ Việt Nam hành động nào? o Một cách khôn khéo o Cần phải liệt nữa: khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc, diễn tập quân với Hoa Kỳ, đầu khối ASEAN thống chống lại Bắc Kinh o Không quan tâm o Khác: …………………………………………………………… Bạn nghĩ giải pháp hòa bình mà Chính phủ ta thực hiên thỏa đáng chưa? o Rất thỏa đáng o Hài lòng giải pháp Chính phủ o Chưa thỏa đáng o Khác: …………………………………………………………… Bạn nghĩ vụ bạo động Bình Dương phản đối việc này? o Đó hành vi lý trí, gây ảnh hưởng tới nguyện vọng đầu tư, gây tổn hại mối quan hệ nhân dân nước 10 o Một hành động đắn o Không quan tâm o Khác……………………………………………………………… Lý Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981? o Bão Rammansun o Trung Quốc phải rút giàn khoan sớm dự định gặp phải phản đối mạnh mẽ từ người dân Việt Nam nhân dân giới o Trung Quốc hoàn thành việc khoan, thăm dò thu thập liệu khơi o Không quan tâm o Khác………………………………………………………………………………… …………………… 11 Sinh viên Học viện Ngân hàng nói riêng toàn sinh viên đất nước Việt Nam nói chung làm để phản đối hành động sai trái Trung Quốc? o Tẩy chay hàng Trung Quốc, hàng tốt hay không tốt o Không xem phim nghe nhạc Trung Quốc o Không du lịch sang Trung Quốc dù đặt vé o Vẫn tiếp tục dùng hàng Trung Quốc phù hợp với khả tài tiếp tục xem phim, nghe nhạc du lịch sang Trung Quốc vốn thuộc giá trị văn hóa tinh thần cương phản đối hành động Trung Quốc o Tham gia mít-tinh biểu tình phản đối o Không làm cả, hành động có ảnh hưởng chứ? o Thay avatar cover Facebook hình quốc kỳ Việt Nam o Viết đăng lên trang mạng với lời lẽ đầy xúc o Ủng hộ luận điểm nhà sử học chủ quyền biển đảo Việt o Không quan tâm Nam o Khác………………………………………………………………………………… ……………………… 12 Sinh viên Học viện Ngân hàng nói chung sinh viên đất nước Việt Nam nói chung làm để bảo vệ chủ quyền biển đảo dân tộc? (có thể chọn nhiều phương án) o Chăm học hành, phải học giỏi giúp cho đất nước o Đi đội o Tuyên truyền hành động sai trái lời lẽ ngụy biện Trung Quốc kêu gọi ủng hộ từ sinh viên yêu chuộng hòa bình giới o Kêu gọi ủng hộ đồng tình nhân dân giới o Đến đập phá nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, công ty có liên quan tới Trung Quốc cho bọn chúng biết lễ độ đừng có động vào o Thực tốt chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh o Đóng góp ủng hộ mặt tài cho công tác bảo vệ chủ quyền biển o Xem Thời để cập nhật tin tức o Không quan tâm o Khác……………………………………………………………… đảo 13 Bạn muốn lần đảo để ngắm nhìn vùng trời tươi đẹp Tổ quốc sống sinh hoạt người dân chiến sĩ nơi đó? o Đúng o Không, không thừa thời gian C o Tôi có đơn vị đứng tổ chức o Không quan tâm o Khác…………………………………………………………… Kết: Vấn đề tranh chấp biển Đông không trách nhiệm học sinh, sinh viên mà trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân Chính vậy, việc tuyên truyền để đem lại hiểu biết ý thức công bảo vệ chủ quyền biển đảo công dân Việt Nam cần thiết Thông qua phiếu điều tra ý kiến sinh viên vấn đề biển Đông, hi vọng lớp trẻ Việt Nam quan tâm sâu sắc để góp phần đưa tiếng nói việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nói chung biển đảo Việt Nam nói riêng đến với Thế giới Chúng xin cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều tra, thống kê ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016, Điều tra, thống kê ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016, Điều tra, thống kê ý kiến sinh viên đối với vấn đề “Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD981 tại vùng biển Việt Nam” năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn