vat ly 9

12 298 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào? Viết công thức. Câu 2: Từ công thức trên, theo em có những cách nào để làm thay đổi điện trở của dây dẫn ? ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN Câu 1: Điện trở của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Công thức: R = ρl/S Câu 2:Từ công thức tính R ở trên, muốn thay đổi trị số điện trở của dây dẫn ta có các cách sau: . Thay đổi chiều dài l của dây dẫn. . Thay đổi tiết diện S của dây dẫn. Cách thay đổi chiều dài dây dẫn dễ thực hiện được Bài 10. BIẾN TRỞ – BIẾN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT I. Biến trở: 1. Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở: a) Cấu tạo: - Ba loại: Biến trở con chạy; biến trở tay quay; biến trở than (chiết áp). - Bộ phận chính: Con chạy C; một cuộn dây dẫn có ρ lớn cuốn đều quanh lõi sứ hai đầu ra chốt A, B. b) Hoạt động: Mắc nối tiếp biến trở vào mạch từ chốt A và N; dịch chuyển con chạy C, điện trở mạch điện thay đổi. a) Vẽ sơ đồ mạch điện H10.3: 2. Sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện Đ K M C N b) Thí nghiệm: + Mắc mạch điện theo sơ đồ, đẩy C sát điểm N. + Đóng K, dịch chuyển C để đèn sáng hơn. + Muốn đèn sáng mạnh nhất phải dịch C tới ……. Thí nghiệm ảo kiểm tra trên máy tính • Lưu ý: Vì biến trở mắc nối tiếp với bóng đèn vào hai cực của một nguồn điện nên phải chọn đèn có Um đúng bằng U nguồn để khi biến trở có điện trở bằng 0 thì đèn sáng bình thường. M C N A + - B 3. Kết luận + Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số. + Biến trở có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch khi thay đổi trị số điện trở. II. Các điện trở dùng trong kĩ thuật: 1. Cấu tạo: Một lớp than hay lớp kim loại mỏng (S rất nhỏ nên R rất lớn) phủ ngoài một lõi cách điện. 2. Nhận dạng: + Loại 1: Trị số được ghi trên điện trở. + Loại 2: trị số thể hiện bằng các vòng màu. 680kΩ III. VẬN DỤNG C9: Đọc trị số điện trở theo nhóm BT 10.2: Biến trở (50Ω – 2,5A) ρ = 1,1.10 -6 Ω m l = 50m . a) Ý nghĩa các con số. b) U max = ? c) S = ? . điện trở. + Loại 2: trị số thể hiện bằng các vòng màu. 680kΩ III. VẬN DỤNG C9: Đọc trị số điện trở theo nhóm BT 10.2: Biến trở (50Ω – 2,5A) ρ = 1,1.10 -6
- Xem thêm -

Xem thêm: vat ly 9, vat ly 9, vat ly 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn