Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

18 858 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 11:00

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Phong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuậtPhong cách ngôn ngữ nghệ thuật PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1- Tìm hiểu chung ngôn ngữ nghệ thuật 2- Các loại ngôn ngữ văn nghệ thuật 3- Chức ngôn ngữ nghệ thuật II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Có đặc trưng bản: 1- Tính hình tượng ( đặc trưng ) 2-Tính truyền cảm 3-Tính cá thể hóa PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1- Tìm hiểu chung ngôn ngữ nghệ thuật: HĐ 1: Anh (chị ) hiểu ngôn ngữ nghệ thuật nào? Được sử dụng sao? Ví dụ? I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1- Tìm hiểu chung ngôn ngữ nghệ thuật: -Là ngôn ngữ gợi hình, gợi cảm -Được dùng: → chủ yếu văn nghệ thuật, tác phẩm văn chương →còn sử dụng lời nói hàng ngày phong cách ngôn ngữ khác Ví dụ: Văn luận giàu hình tượng, gợi cảm: “Chúng lập nhà tù trường học,…tắm khởi nghĩa…bể máu” PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 2- Các loại ngôn ngữ văn nghệ thuật: HĐ 2: Ngôn ngữ văn nghệ thuật chia loại? 2- Các loại ngôn ngữ văn nghệ thuật: có loại +Ngôn ngữ tự sự: truyện,tiểu thuyết, bút kí, kí sự, phóng sự,… +Ngôn ngữ thơ: ca dao, hò,vè,… +Ngôn ngữ sân khấu: kịch, chèo, tuồng,… PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 2- Các loại ngôn ngữ văn nghệ thuật: HĐ 2: Cách thức thể ngôn ngữ nghệ thuật qua phương tiện diễn đạt? 2- Các loại ngôn ngữ văn nghệ thuật: … - Ngôn ngữ nghệ thuật thể qua phương tiện diễn đạt: +Cái hay âm điệu +Vẻ đẹp chân thực hình ảnh +Những xúc cảm chân thành gợi nỗi vui, buồn, yêu, thương VD: Hôm qua / em tỉnh Đợi em / / đê / đầu làng ( Nguyễn Bính- Chân quê ) PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 3-Chức ngôn ngữ nghệ thuật: HĐ3: HS thảo luận phút & phát biểu ý kiến: Chức ngôn ngữ nghệ thuật? Ví dụ (có phân tích) 3-Chức ngôn ngữ nghệ thuật: -Thông tin thẩm mĩ -Nhưng chủ yếu chức thẩm mĩ : biểu đẹp khơi gợi, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ người nghe (đọc) Ví dụ: Bài ca dao “Trong đầm đẹp sen” Bài ca dao Trong đầm đẹp sen Lá xanh trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng trắng xanh Gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT HĐ3: HS thảo luận & phát biểu ý kiến:Các chức NNNT ca dao “Trong đầm đẹp sen” nào? Trong đầm đẹp sen Lá xanh trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng trắng xanh Gần bùn mà chẳng hôi mùi bùn 3-Chức ngôn ngữ nghệ thuật: Ví dụ: Các chức NNNT ca dao “Trong đầm đẹp sen” →Chức thông tin: nơi sinh sống, cấu tạo, hương vị hoa sen →Chức thẩm mĩ: đẹp hữu bảo tồn môi trường xấu C ỦNG C Ố CÂU HỎI Điểm khác biệt ngôn ngữ nghệ thuật so với phong cách ngôn ngữ khác? A Dùng nhiều từ tượng B Dùng nhiều biện pháp tu từ C Dùng nhiều từ tượng hình D Dùng nhiều từ láy Ñaùp aùn C ỦNG C Ố CÂU HỎI Chức ngôn ngữ nghệ thuật gì? A Giải trí tuyên truyền B Giáo dục tuyên truyền C Nhận thức giao tiếp D Thông tin thẩm mĩ Ñaùp aùn PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1- Tính hình tượng ( đặc trưng ) HĐ5: Để tạo tính hình tượng, người viết phải làm gì? Ví dụ II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Có đặc trưng bản: 1- Tính hình tượng ( đặc trưng ) -Do dùng nhiều biện pháp tu từ như: so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm, nói tránh,… ( Ví dụ SGK ) -Từ tạo tính đa nghĩa, nhiều tầng nghĩa khác PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 1- Tính hình tượng ( đặc trưng ) HĐ5: Để tạo tính hình tượng, người viết phải làm gì? Ví dụ Tính hình tượng quan hệ với tính đa nghĩa ngôn ngữ văn học? II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Có đặc trưng bản: 1- Tính hình tượng ( đặc trưng ) VD: hình tượng “bánh trôi nước” thơ tên Hồ Xuân Hương: +Miêu tả ăn dân tộc +Ngụ ý nói đến thân phận người phụ nữ xã hội phong kiến → Tính đa nghĩa quan hệ mật thiết tính hàm súc: lời mà ý sâu xa PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT HS thảo luận trả lời: - Tính truyền cảm thể tác phẩm nào? Tác động đến người đọc sao? Nêu ví dụ II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 2-Tính truyền cảm -Làm cho người nghe ( đọc ) vui buồn, yêu thích,… →Tạo giao cảm, hòa đồng, hút, gợi cảm xúc VD: Đau đớn thay phận đàn bà! Lời bạc mệnh lời chung ( Nguyễn Du, Truyện Kiều ) PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Tính cá thể thể tác phẩm nào? Nêu ví dụ II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT 3-Tính cá thể hóa -Là khả sáng tạo giọng điệu riêng, phong cách riêng nhà văn, nhà thơ không dễ bắt chước -Thể giọng thơ, cách dùng từ, đặt câu, dùng hình ảnh riêng, lời nói nhân vật,… VD: +Phong cách thơ Hồ Xuân Hương khác phong cách thơ Nguyễn Du +Nhân vật Quan Công khác Trương Phi @ Ghi nhớ: Học thuộc lòng ( SGK ) PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT III-LUYỆN TẬP 1- Bài tập1: Hãy phép tu từ thường sử dụng để tạo tính hình tượng ngôn ngữ nghệ thuật 2- Bài tập 2: Trong đặc trưng của PCNNNT, đặc trưng nhất? III-LUYỆN TẬP 1- Bài tập1: Xem lại phần II mục Những phép tu từ thường sử dụng để tạo tính hình tượng ngôn ngữ nghệ thuật: →so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm, nói tránh,… 2- Bài tập 2: Trong đặc trưng phong cách ngôn ngữ nghệ thuật tính hình tượng ,vì tác động đến tình cảm người đọc, gợi cảm thu hút ý để lại ấn tượng họ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT III-LUYỆN TẬP 1- Bài tập3: Điền từ thích hợp a- Canh cánh: nhằm tạo hình tượng khắc sâu Bác Hồ nhiều đêm nhớ nước không ngủ b- Rắc, triệt: sát với ngữ cảnh âm điệu thơ III-LUYỆN TẬP 1- Bài tập3: Anh ( chị ) trả lời câu hỏi a,b PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT III-LUYỆN TẬP 3- Bài tập 3c: Trả lời câu hỏi c: So sánh thơ đề tài thu III-LUYỆN TẬP 1- Bài tập3: c- So sánh thơ đề tài thu Bài thơ Thu vịnh Lá thu Gió thu Nhịp điệu xanh ngắt lơ phơ hắt hiu 4/3 xào xạc nai ngơ ngác 3/2 Màu sắc Tiếng thu vàng Đất nước biếc phấp phới thổi mạnh 2/3,3/4, 2/4,… CỦNG CỐ CÂU HỎI Cụm từ “lòng cò con” câu ca dao: Có xáo xáo nước - Đừng xáo nước đục đau lòng cò hiểu là: A Tấm lòng cò bé nhỏ B Tấm lòng cò C Bộ lòng bé nhỏ cò D Cả A B Ñaùp aùn DẶN DÒ TRUYỆN KiỀU NGUYỄN DU CHUẨN BỊ BÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn