Kiểm tra Vật Lý 9 kì II 100% trắc nghiệm-Đề 3

2 923 34
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:26

Trờng THCS Nhân Hoà Đề III Điểm Bài kiểm tra Học II (45 ) Môn: Vật - Lớp 9 Họ và tên học sinh: Trắc nghiệm khách quan (Chọn một đáp án) Câu 1: Vật đặt cách TKPK 50cm cao 5 cm cho ảnh cách thấu kính 20 cm, ảnh có độ lớn là: A, 2 cm B, 3 cm C, 4 cm D, 5 cm E, 6 cm F, 7 cm Câu 2: Một vật thật cách TKPK d = 12 cm cho ảnh ảo cách TKPK d= 8 cm, áp dụng công thức ' 111 ddf = thì xác định đợc độ lớn tiêu cự của thấu kính phân là: A, f = 24 cm B, f = 20 cm C, f = 30 cm E, f = 36 cm E, f = 12 cm F, f = 14 cm Câu 3: Để có đợc ánh sáng trắng ta trộn ba màu nào? A, đỏ, lục, vàng. B, đỏ, lục, tím. C, đỏ, lục, lam. D, tím, lục, vàng. E, đỏ, tím, vàng. F, Đáp án khác Câu 4: Khi trộn ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục ta đợc ánh sáng màu gì? A, màu vàng B, màu tím C, màu trắng D, màu đỏ E, màu lục D, màu đen Câu 5: Dùng máy ảnh chụp vật cao 80 cm, cách máy 2,2m, ảnh trên phim cao 2,4 cm. Khoảng cách từ phim đến vật kính khi chụp ảnh là: A, 6 cm B, 6,6 cm C, 73 cm D, 8,7 cm E, 87 cm F, Đáp án khác Câu 6: Khi nhìn thấy vật màu đen thì ánh sáng đến mắt ta là: A, ánh sáng trắng. B, ánh sáng xanh. C, ánh sáng đỏ D, ánh sáng tím E, Không có ánh sáng truyền đến mắt. F, ánh sáng đen Câu 7: Vật cao 4cm đặt cách thấu kính hội tụ 10 cm cho ảnh thật cách thấu kính 6cm thì ảnh cao: A, 24 cm B, 2,4 cm C, 1,5 cm D, 15 cm E, 3 20 cm F, 20 3 cm Câu 8: Vật thật cho ảnh thật qua TKHT cao bằng nửa vật. Vật cách TK 15 cm thì ảnh cách TK là: A, 25 cm B, 15 cm C, 7,5 cm D, 30cm E, 3 5 cm F, Đáp án khác Câu 9: Một vật thật cách TKHT d = 15 cm cho ảnh thật cách TK d= 30 cm, áp dụng công thức ' 111 ddf += thì xác định đợc tiêu cự của thấu kính hội tụ là: A, f = 15 cm B, f = 20 cm C, f = 25 cm D, f = 30 cm E, f = 10 cm F, f = 40 cm. Câu 10: Vật thật đặt cách thấu kính 6cm cho ảnh ảo cách thấu kính 12 cm. Khi đó: A, ảnh cao gấp 2 lần vật B, ảnh cao bằng vật. C, vật cao gáp 2 lần ảnh. D, ảnh cao gấp 3 lần vật. E, vật cao gấp 3 lần ảnh. F, đáp án khác. Câu 11: Chọn đáp án sai khi nói về thấu kính phân (TKPK): A, Chùm tới song 2 với trục chính, chùm tia ló phân kì. B, TKPK có rìa dày hơn phần giữa. C, TKPK luôn cho ảnh ảo. D, TKPK luôn cho ảnh bé hơn vật. E, Tia tới song 2 với trục chính, cho tia ló đi qua tiêu điểm. F, TKPK không dùng làm kính lúp. Câu 12: Đặt vật trớc dụng cụ quang học (DCQH) luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật, cùng phía với DCQH.Dụng cụ quang học đó là: A, Gơng phẳng. B, Gơng cầu lõm C, Gơng cầu lồi D, Thấu kính hội tụ. E, Thấu kính phân kì. F, Đáp án khác. Câu 13: Vật đặt trớc TKPK cho ảnh nhỏ gấp 3 lần vật và cách thấu kính 10cm. Vật cách thấu kính là: A, 10cm B, 20 cm C, 20 cm D, 30 cm E, 40 cm F, 50 cm Câu 14: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vị trí nào của vật sẽ cho ảnh ảo: A, d= 10 cm B, d= 20 cm C, d= 30 cm D, d= 40 cm E, d= 25 cm F, d= 35 cm Câu 15: Ngời bị cận dùng loại kính là: A, Thấu kính hội tụ B, Thấu kính phân C, Gơng phẳng D, Kính lúp E, Gơng cầu F, Đáp án khác Câu 16: Vật thật cho ảnh ảo qua thấu kính hội tụ, ảnh ảo có đặc điểm: A, ảnh ảo cùng chiều với vật. B, ảnh ảo ngợc chiều và bé hơn vật. C, ảnh ảo khác phía với vật qua thấu kính. D, ảnh ảo cao bằng vật. E, ảnh ảo lớn hơn vật và ngợc chiều với vật. F, ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật. Câu 17: Về phơng diện quang học thì thể thuỷ tinh của mắt giống dụng cụ quang học : A, Thấu kính hội tụ B, Thấu kính phân C, Gơng cầu lồi D, Gơng cầu lõm E, Gơng phẳng F, Đáp án khác Câu 18: Vật có màu nào thì không có khả năng tán xạ ánh sáng: A, Màu đỏ B, Màu vàng C, Màu lục D, Màu lam E, Màu trắng F, Màu đen Câu 19: Chọn đáp án đúng khi nói về kính lúp: A, Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài. B, Kính lúp có độ bội giác nhỏ nhất là 1X C, Kính lúp là thấu kính phân có tiêu cự ngắn D, Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài E, ảnh quan sát qua kính lúp là ảnh thật F, Quan sát vật phải đặt trong tiêu cự kính lúp. Câu 20: Nếu thấu kính có độ bội giác G = 10 X thì tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu? A, 2,5 cm B, 5 cm C, 25 cm D, 250 cm E, 25 m F, Đáp án khác. Câu 21: Số bội giác của kính lúp cho biết gì? A, Độ lớn của vật B, Vị trí của vật C, Độ lớn của ảnh D, Tiêu cự của kính lúp E, Vị trí của ảnh F, Đáp án khác Câu 22: Dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật đặt cách kính 5 cm thì : A, ảnh lớn hơn vật 6 lần B, ảnh lớn hơn vật 4 lần C, ảnh lớn hơn vật 2 lần D, ảnh lớn hơn vật 8 lần E, ảnh lớn hơn vật 2,5 lần F, Đáp án khác Câu 23: Chọn đáp án sai khi nói về thấu kính hội tụ (TKHT): A,TKHT dùng để khắc phục tật viễn thị của mắt. B,TKHT có phần rìa dầy hơn phần giữa. C,Tia qua TKHT tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng D,ảnh ảo tạo bởi TKHT luôn lớn hơn vật thật. E,Tia song 2 với trục chính cắt nhau tại tiêu điểm. F,Vật qua TKHT có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo. Câu 24: Chọn đáp án sai khi xét các tia sáng truyền qua thấu kính hội tụ: A, Tia tới đến quang tâm cho tia ló truyền thẳng. B, Tia tới song song với trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm C, Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính. D, Tia tới nằm trên trục chính thì cho tia ló nằm trên trục chính. E, Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló truyền thẳng. F, Chùm tia tới song song với trục chính thì cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm. Câu 25: Chọn đáp án sai khi nói về mắt: A, Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lới. B, Điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn. C, Điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn rõ khi không điều tiết gọi là điểm cực cận. D, Để có ảnh rõ nét trên màng lới thể thuỷ tinh phải di chuyển vị trí so với màng lới. E, Thể thuỷ tinh có vai trò nh vật kính của máy ảnh F, Màng lới của mắt có vai trò nh phim trong máy ảnh Học sinh điền đáp án vào bảng sau : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Đ. án Câu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đ. án . III Điểm Bài kiểm tra Học kì II (45 ) Môn: Vật Lý - Lớp 9 Họ và tên học sinh: Trắc. bằng vật. C, vật cao gáp 2 lần ảnh. D, ảnh cao gấp 3 lần vật. E, vật cao gấp 3 lần ảnh. F, đáp án khác. Câu 11: Chọn đáp án sai khi nói về thấu kính phân kì
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra Vật Lý 9 kì II 100% trắc nghiệm-Đề 3, Kiểm tra Vật Lý 9 kì II 100% trắc nghiệm-Đề 3, Kiểm tra Vật Lý 9 kì II 100% trắc nghiệm-Đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn