Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học phần 2 đặng huỳnh mai

68 536 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2016, 11:22

HIU QU GIO DC : QUAN IM V MT S PHNG PHP TNH PGS TS ng Quc Bo I - T VN Hiu qu ca giỏo dc l i tng nghiờn cu ca kinh t hc giỏo dc, mt thu hỳt s quan tõm ca cỏc nh kinh t v cỏc nh s phm Ngi ta cho rng coi giỏo dc l ngnh kinh t thỡ phi iu khin ngnh ny va trờn quan im s phm va trờn quan im kinh t, phi tớnh c giỏ thnh o to i vi mi loi hỡnh o to, tớnh c giỏ thnh ca giỏo dc hot ng kinh t xó hi núi chung ; hoch nh chin lc u t cho giỏo dc mt cỏch cú hiu qu II - CC QUAN NIM a) Cú quan nim cho rng hiu qu ca giỏo dc l kt qu ca hot ng ny i sng s phm hay i sng kinh t xó hi núi chung Quan nim ny tip cn t phm trự "effectiveness" - phm trự hiu lc Cn o c cỏi m giỏo dc, thụng qua nhng tỏc ng tng hp, to tin b ca s vt s phỏt trin b) Cú quan nim cho rng hiu qu ca giỏo dc l t l tng quan gia chi phớ vi kt qu ca hot ng giỏo dc i sng kinh t xó hi núi chung Quan nim ny tip cn t phm trự "efficiency" - phm trự hiu sut Cn tỡm hai i lng quỏ trỡnh phỏt trin : cỏi to v cỏi chi phớ cho vic to ra, ri so sỏnh tng quan hai i lng ny Gi Z l tng chi phớ cho giỏo dc - o to P l s tng sn phm xó hi giỏo dc - o to mang li E l hiu qu kinh t ca giỏo dc Trong trng hp ny, E c biu th bng cụng thc : E= P Z (1) S sinh li ca giỏo dc c kớ hiu l D, trng hp ny, D c tớnh bng cụng thc : D=P-Z (2) Ch s sinh li kớ hiu R c tớnh theo cụng thc : 65 R= D Z T (1) v (2), ta cú : R= D P Z P = = -1=E-1 Z Z Z o c cỏc i lng theo quan nim nờu im (b) khụng phi l vic d dng Thớ d chi phớ cho giỏo dc o to va ly t ngõn sỏch ca Nh nc, va ly t ngõn sỏch ca xó hi, ngõn sỏch ca gia ỡnh Tớnh toỏn c ngõn sỏch ca xó hi v ca gia ỡnh ũi hi rt nhiu cụng phu Vỡ vy, tớnh c mc tng sn phm xó hi giỏo dc o to mang li, phi tớnh c tỏc ng trc tip v tỏc ng giỏn tip Tớnh tỏc ng giỏn tip ca giỏo dc vo i sng kinh t rt khú khn Vỡ vy, cỏc cụng thc nờu phn (b) trờn õy mang ý ngha nh hng phng phỏp lun nhiu hn T quan nim n cỏch tớnh c th, ngi ta thng dựng mt s phng phỏp hoc cú tớnh tng hp hoc cú tớnh c thự, cú th nh lng c mt cỏch tng i hiu qu ca giỏo dc III - VI CCH TNH HIU QU CA GIO DC Hiu qu o to tng hp Xột trờn phng din tng hp ngi ta c gng nh lng hiu qu ca giỏo dc theo cỏc hng sau õy : Tỏc ng ca giỏo dc vo vic tng thu nhp quc dõn : a) Phng phỏp Solow - Denison p dng phng phỏp lun ca hm sn xut Dng hm ny cỏc nh toỏn hc Cobb Douglass nờu v c cỏc nh kinh t Robert - Solow, Eduard Denison dng vo kinh t Nguyờn tc chung l tớnh mi tng quan gia s tng lờn v u vi s tng lờn ca lao ng cựng mt s bin s khỏc - Dng hm tng quỏt : j = f (K,L,R,T) j : u hay tng sn phm quc dõn K : Vn (t bn) L : S lng lao ng R : Ti nguyờn thiờn nhiờn, t trng trt T : S gia tng k thut tiờn tin, cụng ngh hin i, lao ng lnh ngh, qun lớ ; tc l s tng hp u vo, õy l giỏo dc - Bin i hm : 66 Hm c a v dng : Gn = T + WkGk + WlGl + WtGt G : T l tng trng ca cỏc bin s W : Giỏ tr cu thnh sn phm n : Thu nhp quc dõn k : d tr l : Lao ng t : Ti nguyờn thiờn nhiờn, t trng trt khai thỏc thờm - Thớ d c th : Qua s liu thng kờ o c mt cng ng, ta cú : Gn = 0,06 (t l tng trng GNP 6% nm) Gk = 0,07 (vn tng 7% nm) GL = 0,02 (lao ng tng 2% nm) Gt = 0,01 (t trng trt tng 1% nm) Xỏc nh c rng (qua phng phỏp chuyờn gia v phõn tớch giỏ thnh sn phm) GNP : - Phn lao ng chim 60%, Wl = 0,6 - Phn ca thit b chim 30%, Wk = 0,3 - Phn ca t chim 10%, Wt = 0,1 Thay cỏc s liu vo phng trỡnh th hin dng Robert Solow - Eduard Denison ta cú : 0,06 = T + (0,3 ì 0,07) + (0,6 ì 0,02) + (0,1 ì 0,01) 0,06 = T + 0,021 + 0,012 + 0,001 0,06 = T + 0,034 Gii phng trỡnh ny ta cú : T = 0,060 - 0,034 = 0,026 T = 0,026 Giỏ tr ny cho bit s tng trng GNP mt nm 6% thỡ nng sut lao ng chim gn xp x mt na 2,6% nm, nng sut lao ng ny tng lờn, cụng ch yu ca giỏo dc 67 b) Phng phỏp ca Dainopski : tớnh tỏc ng u t cho giỏo dc Dainopski - nh kinh t hc Nga - a phng phỏp tớnh hiu qu kinh t giỏo dc thụng qua cỏc yu t : - Tớnh tng chi phớ o to cho mt ngi hc sut thi gian hc - c lng giỏ tr sn phm hng nm ngi ú to cho xó hi - Xỏc nh tin cụng hng nm - c lng thi gian lao ng ca ngi ú - Tớnh sn phm thng d thi gian lao ng - So sỏnh chi phớ o to vi sn phm thng d Thớ d : - Tng chi phớ o to cú mt lao ng k thut cú hc trung hc ph thụng c cuc i hc ca ht 2200 n v tin - Mi nm i, ngi lao ng ú cú th to sn phm xó hi c tớnh 4400 n v tin - Tin lng bỡnh quõn hng nm 1800 n v tin - Giỏ tr mi to ca ngi lao ng ú 2600 n v tin - Gi d ngi lao ng ú cú th lao ng sut cuc i l 42 nm Trong 42 nm ú, cú th úng gúp giỏ tr mi cho xó hi 2600 ì 42 = 109 200 n v tin Chi phớ o to so vi giỏ tr mi to sut thi gian lao ng : 2200 = 2% 109 200 iu ny cú ngha l b hai n v ng vo o to s thu c giỏ tr mi to 100 n v, núi cỏch khỏc b mt n v ng vo loi hỡnh o to ny s thu li gp 50 ln * Tớnh s úng gúp ca giỏo dc ch s phỏt trin ngi Khỏi nim v cỏch o ch s phỏt trin ngi HDI (Human Development Indicators) l mt thnh qu gõy n tng lớ lun kinh t, lớ lun giỏo dc ca nhng nm 90 th k XX Ch s phỏt trin ngi l kt qu tng hp ca ch s v tui th, ch s kinh t, ch s giỏo dc HDI : Ch s phỏt trin ngi 68 KI : Ch s phỏt trin kinh t HDI YI : Ch s tui th HDI GI : Ch s giỏo dc HDI HDI = K I + YI + GI õy núi riờng v ch s giỏo dc HDI Mun tớnh c GI cn bit : - T s (%) ngi ln bit ch, kớ hiu l a - T s (%) thiu niờn t n 23 tui i hc ỳng tui, kớ hiu l b GI = a ì 2a + b + bì = 3 Gi d s liu Vit Nam v HDI UNDP (c quan phỏt trin ca Liờn hip quc) cụng b nm 1999 cú cỏc kt qu sau : HDI = 0,664 S ngi ln bit ch l 91,9% S thiu niờn t n 23 tui i hc ỳng tui l 62% Ch s phỏt trin giỏo dc GI trng hp ny ca Vit Nam cú kt qu : 91, 62 0, 919 ì + 0, 62 ì + ì = = 0, 82 100 100 3 úng gúp ca giỏo dc HDI c tớnh bng cụng thc : GI 3HDI Vi Vit Nam, ta cú kt qu : 0, 82 0, 82 41 = 0, 41 = ì 0, 664 1, 992 100 Núi mt cỏch khỏc, thnh qu ca giỏo dc Vit Nam ch s phỏt trin ngi chim ti 41% 69 (Cụng b ny cng cho bit ch s tui th ca ngi Vit Nam l 0,71, ch s kinh t l 0,47 Nh vy YI HDI l 35,5%, KI HDI l 23,5%, GI l 41%, GI cú giỏ tr cao nht Tỏc dng ca giỏo dc phỏt trin ngi l ln nht) tớnh c ch s HDI, c quan phỏt trin ca Liờn hip quc dựng phng phỏp sau : - Xỏc nh giỏ tr ti a v ti thiu c nh t i vi tng loi ch s t hon cnh hin - Tui th trung bỡnh (giỏ tr ti thiu l 25, ti a l 85) - T l bit ch ca ngi ln 0% n 100% - T l i hc ỳng tui 0% n 100% - Thu nhp quc ni GDP thc t sc mua u ngi t 100 ụ la M n 40 000 ụ la M Ch s = Giá trịthực tế giá trịX I tối thiểu Giá trịX I tối đa giá trịX I tối thiểu i vi ch s tui th v ch s giỏo dc nu cú thng kờ tt thỡ tớnh d dng Riờng ch s kinh t KI ngi ta ỏp dng cụng thc KI = log y log y log y max log y y : l thu nhp quc ni theo sc mua thc t tớnh ụ la M ymin = 100 ụ la M, ymax = 40 000 ụ la M Mt minh ho v tớnh HDI qua hai nc c v Trung Quc (s liu 1997) Nc Tui th bỡnh quõn (nm) Ngi ln bit ch (%) i hc ỳng tui (6-23) GDP thc t sc mua u ngi ($) c 77,2 99 88,1 9120 Trung Quc 69,8 82,9 68,9 3130 Ch s tui th bỡnh quõn : Yc = 70 77,2 25 52,2 = = 0,87 85 25 60 YTrung Quc = 69,8 25 44,8 = = 0,747 85 25 60 Ch s giỏo dc : Gc = ì 0,99 + 0,881 = 0,95 GTrung Quc = ì 0,829 + 0,689 = 0,782 Ch s thu nhp quc dõn u ngi theo sc mua thc t - ch s kinh t Kc = log9120 log100 3,96 1,96 = = = 0,754 log40000 log100 4,60 2,60 KTrung Quc = log3130 log100 3,49 1,49 = = = 0,573 log40000 log100 4,60 2,60 Kt qu tng hp : Nc Ch s tui th Ch s giỏo dc Ch s kinh t Tng ba ch s HDI c 0,870 0,95 0,754 2,574 0,858 Trung Quc 0,747 0,782 0,573 2,101 0, 700 Hiu qu o to Ngi ta thng cp hiu qu o to (Internal efficiency) i vi mt h thng giỏo dc hoc nh trng v nờu cỏch tớnh bng s lung Phng phỏp s lung Phng phỏp ny cn bit s hc sinh : u vo lỳc bt u S b hc ln 1, ln (nu hc sinh c phộp b hc nm) S lu ban ln 1, ln (nu hc sinh c phộp lu ban nm) S tt nghip ln u, ln th hai v ln cui cựng 71 Lu ý cỏc kớ hiu : + Ln u b a c d a : S hc sinh u vo b : S hc sinh b hc c : S hc sinh lờn lp d : S hc sinh lu ban a=b+c+d + Cỏc ln sau b' a' c' d' a' : S hc sinh lp cui cp b' : S hc sinh b hc c' : S hc sinh tt nghip d' : S hc sinh khụng tt nghip lu ban li a' = b' + c' + d' Vin K hoch hoỏ Giỏo dc Quc t ó minh ho thớ d sau õy v tớnh hiu qu ca giỏo dc theo phng phỏp s lung Cho s lung sau õy v tin trỡnh o to ca mt trng hc t lp G1 n lp G5 v s tt nghip trng nm k tip (Bng trang 75) Vn phi gii quyt : Vn - Tớnh t l u vo (s nm o to) so vi s u (s tt nghip) theo trng thỏi lớ tng 72 Vn - Tớnh t l u vo (s nm o to) so vi s u (s tt nghip) theo thc trng Vn - Tớnh t l tht thoỏt Vn - Tớnh t l hc sinh tn ti t nm th hai n nm th nm so vi s hc sinh nm th nht Vn - Tớnh thi gian trung bỡnh (theo nm) ca khoỏ hc cú mt hc sinh tt nghip Vn - Tớnh s tht thoỏt b hc gõy (c trng bng %) Vn - Tớnh s tht thoỏt lu ban gõy (c trng bng %) Gii quyt : (1) T l cú tớnh lớ tng = Đ ầu vào nă m học ì 1000 học viên = =5 Đ ầu 1000 học viên tốt nghiệp (2) T l thc t Nm th nht ó o to 000 + 264 + 70 = 1334 (hc viờn) Nm th hai ó o to 694 + 338 + 125 = 1157 (hc viờn) Nm th ba ó o to 527 + 394 + 197 = 1118 (hc viờn) 73 Nm th t ó o to 372 + 390 + 366 = 1128 (hc viờn) Nm th nm ó o to 247 + 385 + 366 = 998 (hc viờn) Tng cng c khoỏ hc ó o to = 5735 (hc viờn) Tng cng s tt nghip nm u, tt nghip sau lu ban ln v lu ban ln : 112 + 176 + 167 = 455 (hc viờn) T l thc t = Đ ầu vào 5735 = = 12,89 Đ ầu 445 (3) T l tht thoỏt = Trong thớ d ny, t l tht thoỏt = Tỉlệthực tế Tỉlệlít- ởng 12,89 = 2,578 (4) T l hc viờn tn ti T l hc viờn tn ti nm th hai : 694 + 183 + 49 926 = = 92,6 % 1000 1000 T l hc viờn tn ti nm th ba : 527 + 257 + 95 879 = = 87,9 % 1000 1000 T l hc viờn tn ti nm th t : 372 + 278 + 139 789 = = 78,9 % 1000 1000 T l hc viờn tn ti nm th nm : 247 + 259 + 170 676 = 67,6 % = 1000 1000 (5) di trung bỡnh (theo nm) ca khoỏ hc cú mt hc viờn tt nghip Ta cú 112 hc viờn tt nghip sau nm hc 176 hc viờn tt nghip sau nm hc 167 hc viờn tt nghip sau nm hc 74 ngoi, da vo h xõy dng mng li bi dng, phỏt huy tỏc dng i vi ton i ng Chớnh ph ch trng dnh mt phn kinh phớ h tr cho cỏc hi khoa hc chuyờn ngnh (Toỏn, Vn, Khoa hc, Nhc, Ho) h t chc bi dng chuyờn mụn cho cỏc hi viờn l GV GV phi tham gia cỏc khoỏ bi dng ớt nht nm ln hoc tu theo tho lun Thnh tớch tham gia cỏc t bi dng l mt tiờu chun xột bt GV Cú phng phỏp bi dng : - Ly chuyờn gia lm trung tõm : Chuyờn gia cung cp kin thc v kinh nghim, GV tip thu v dng - Ly phng tin lm trung tõm : S dng cỏc phng tin thụng tin chuyn ti ni dung hun luyn n GV - Ly hc viờn lm trung tõm : Nhn mnh vic GV t lc thc hin chng trỡnh bi dng vi s giỳp ca cỏc hng dn viờn Malaysia Cú hỡnh thc bi dng GV : - Lp bi dng trung hố v nghip v V Giỏo dc giỏo viờn hoc c quan tra trng hc t chc - Khoỏ bi dng t thỏng n nm cho nhng GV ó dy nm, c la chn, tr thnh ct cỏn - Chng trỡnh bi dng t xa qua kờnh truyn thụng, cú s giỳp ca GV ct cỏn a phng, kt hp vi nhng bui thuyt trỡnh trng i hc Hỡnh thc ny dnh cho nhng GV tt nghip cao ng mun nõng lờn trỡnh i hc Nht Bn B Giỏo dc t chc cỏc lp hun trung ng bi dng cho Hiu trng, Hiu phú, GV t cỏc b mụn ; hng nm gi 5000 GV nc ngoi hc m rng tm nhỡn, nõng cao ý thc ngh nghip B cung cp kinh phớ bi dng GV cp tnh Ban Giỏo dc tnh lờn k hoch v thỳc y vic bi dng cỏc trng cụng lp tnh Cỏc Trung tõm Giỏo dc tnh vi y tin nghi sinh hot, trang thit b GD v i ng chuyờn mụn, cú trỏch nhim t chc bi dng GVTH T nm 1989, Nht Bn quan tõm c bit vic bi dng GV s mi c b nhim cỏc trng quc lp, k c trng tr em khuyt tt Chng trỡnh hun luyn s c ri mt nm hc, vi tng s ớt nht 90 ngy, ú 60 118 ngy l thi gian trng GV s, cỏc GV t ch dn v ging dy v khụng ớt hn 30 ngy tham d cỏc bui ging bi, hi tho, thc hnh, bao gm c ngy hun cỏc Trung tõm Giỏo dc hoc cỏc c s giỏo dc khỏc ngoi nh trng Ban Giỏo dc cỏc tnh, thnh xõy dng k hoch c th cỏc t hun tng cng giao lu gia GV ca cỏc tnh, cỏc loi trng khỏc nhau, B t chc chuyn i trờn bin 11 ngy vi s hp tỏc ca Ban Giỏo dc cỏc tnh Ban Giỏo dc tnh cng ch o cỏc lp bi dng theo chu kỡ cho GV sau nm, 10 nm, 20 nm cụng tỏc Mt loi hỡnh bi dng khỏc na l cỏc lp hc trc tip ỏp ng nhu cu hc ca GV nhng cng v khỏc nh Hiu trng, Hiu phú, GV t IV - S DNG GIO VIấN TIU HC Ci thin ch lng v ph cp cho GV l mt iu quan trng nhng cha hn l bin phỏp tt nht nõng cao nhit tỡnh ngh nghip ca GV Cn quan tõm xõy dng ch s dng GV hp lớ v ci thin iu kin lm vic ca h, to iu kin cho h khụng ngng nõng cao trỡnh , phỏp trin nng lc chuyờn mụn, nghip v Nc Anh : Xut bn cun sỏch "Chõn dung nhp mụn ngh dy hc" (1997) hng dn cho GV mi phỏt trin nng lc ngh nghip theo nhng tiờu chun Nh nc quy nh, ng thi giỳp cho cỏn b qun lớ bit cỏch hng dn cỏc GV mi T nm 1998, tt c cỏc GV u c trang b cun sỏch ny B Giỏo dc ó xỏc nh nhng yờu cu v kin thc v k nng, thỏi m GV phi cú trc nhn lp Mi GV s c vay tớn dng 500 bng chi cho nhu cu o to tip tc thi kỡ s T nm 1997 ó xõy dng qu cho GV vay tin hnh nhng ti nghiờn cu gn vi lp hc, lm cho nghiờn cu khoa hc l mt iu kin nõng cao cht lng hiu qu Giỏo dc Qu ny cng h tr cỏc hp tỏc nghiờn cu gia cỏc trng i hc vi cỏn b qun lớ giỏo dc a phng v GV trng PT Hn Quc : Chng ch GV tiu hc (v trung hc) c phõn thnh loi : Ph giỏo, GV hng nhỡ, GV hng nht, Phú Hiu trng, Hiu trng Ph giỏo l nhng GV cha hon thnh o to ban u v nghip v SP theo chng trỡnh nm hoc nm trng i hc hoc Cao ng Nhng GV ó qua o to ban u ti trng Cao ng hay i hc c nhn chng ch GV hng nhỡ tt nghip, kốm vi bng c nhõn Chng ch GV hng nht c cp cho GV ó qua nm dy hc cng thờm 240 gi bi dng nghip v ti chc Chng ch Hiu phú c cp cho GV hng nht c tra GD chn c i o to ti chc (qua thi tuyn) Chng ch Hiu trng c cp cho cỏc Hiu phú 119 c tra GD tin c v d kỡ thi tuyn ca Hi ng GD cp tnh, thnh ph, sau ú c chuyn lờn B GD v c Tng thng phờ chun b nhim Vic tuyn chn Hiu trng t thc c tin hnh da trờn s tin c ca ụng Ch tch Hi ng qun tr trng lờn tra ca Hi ng GD tnh, thnh ph Trong cỏc trng Tiu hc cú th b nhim cỏc GV Thc s ; s GV Thc s c gii hn theo s hc sinh Nhng trng ln cú th cú GV Thc s, mi mụn cú mt ngi Nht Bn : Nhng GV hng lng Nh nc c lut phỏp cụng nhn l viờn chc Nh nc Nhng ngi lm cho chớnh quyn tnh, thnh ph gi l viờn chc a phng Nm 1992 cú 99,3 % GVTH dy ti cỏc trng quc lp GV cỏc trng a phng thnh lp thỡ theo Ban Giỏo dc tnh - thnh tr lng S lng GV b nhim cho cỏc trng quc lp lut nh S lng GV cỏc trng a phng lp quy nh theo lut l a phng, da vo ngh ca Ban Giỏo dc tnh, thnh GV cỏc trng ny phi qua kỡ sỏt hch b nhim, bao gm trc nghim vit v ging dy cỏc mụn i cng v chuyờn ngnh, bi phng vn, bi thc hnh Cú bng lng cho GV quc lp : - GV Cao ng - i hc - GV Cao ng k thut - GV Trung hc ph thụng - GV Trung hc c s, Tiu hc, Mu giỏo Mc lng c xỏc nh ch yu da trờn trỡnh o to ban u v s nm cụng tỏc Bng lng GVTH cú thang : Thang cho tr giỏo, cú 32 bc t 132 000 yờn n 302 000 yờn Thang cho GV, cú 38 bc, t 154000 yờn n 430 000 yờn Thang cho Hiu phú, cú 28 bc t 249 000 yờn n 462 000 yờn Thang cho Hiu trng, cú 15 bc t 380 000 n 489 000 yờn (bng lng thỏng 4/1992) Thi gian tng bc l nm S gi dy bỡnh quõn mi tun ca GVTH Nht Bn ó gim t 31,5 gi nm 1965 xung 18,0 gi nm 1992 Nm 1995, s hc sinh/lp l 28,4, s hc sinh/giỏo viờn l 19,4 cp Tiu hc GV c hng cỏc khon ph cp sau : Ph cp gia ỡnh (cho GV cú ngi n theo) Ph cp i lm bng vộ thỏng (cho GV phi i vộ thỏng) 120 Ph cp tin nh (cho GV phi thuờ nh trờn 12000 yờn/thỏng, hoc ó cú nh riờng), Ph cp cho GV khụng cú gia ỡnh i cựng Ph cp khu vc iu chnh (GV ni cú giỏ sinh hot cao) Ph cp qun lớ (cho GV cng v qun lớ, giỏm sỏt) Ph cp phc v c bit (cho GV phc v cụng tỏc c bit) Ph cp cho ct cỏn phc v bi dng GV Ph cp GV dy lp ghộp Ph cp cho GV phi hp v GV c Ph cp cho GV trng ph cp v GVSP Ph cp giỏo dc dy ngh (cho GV PTTH kiờm dy k thut) Ph cp cho GV dy ti chc, hm th Tin thng (cho mi GV) V - GIO VIấN CC TRNG S PHM Mun y mnh s nghip o to GV cỏc cp hc thỡ phi coi trng vic o to GV cỏc trng S phm Ngay t hỡnh thnh chng trỡnh chõu canh tõn giỏo dc vỡ s phỏt trin (APEID) nm 1972, UNESCO khu vc ó thnh lp mt Trung tõm o to GVSP t ti Philớppin Th nhng theo ỏnh giỏ ca UNESCO khu vc (1992) thỡ cú l vỡ a s cỏc nc GVSP ó cú trỡnh tng i khỏ v vỡ h cú s lng ớt nờn thng khụng c quan tõm bng i ng GV ph thụng, thng h phi t hc, t nõng cao trỡnh Trong ú thỡ GV cỏc trng S phm o to GVTH u tt nghip t trng i hc, ớt am hiu ngh dy hc tiu hc l cp ũi hi phi c o to cn thn v phng phỏp dy hc v giỏo dc tr em Mt s nc ó cú nhng bin phỏp giỳp GVSP nõng cao trỡnh nh thnh lp cỏc trung tõm b tỳc chuyờn mụn nghip v cho GVSP, m nhng khoỏ o to GVSP, c bit GVSP tiu hc, y mnh cỏc nghiờn cu lnh vc o to bi dng, phi hp lc lng gia cỏc trng HSP, vi cỏc trng H Tng hp bi dng GVSP Nhỡn chung, nhng n lc lnh vc o to, bi dng GVSP cha tng xng vi tm quan trng ca nú nh ó c ỳc kt v cỏc mi quan h sau : - o to GVSP Xõy dng i ng GV cỏc cp hc Phỏt trin ngh dy hc - o to GV Phỏt trin giỏo dc Phỏt trin quc gia 121 Malaysia : Thụng thng GVSP tiu hc c chn t nhng GVTH cú trỡnh , ó qua ging dy ớt nht nm i vi GV tt nghip H, nm i vi GV cha cú trỡnh H Nhiu trng S phm khc phc tỡnh trng thiu GV bng cỏch mi GV cỏc trng khỏc dy nhng mụn thiu ngi theo ch mt phn thi gian, hoc theo hp ng liờn kt gia cỏc trng Vic s dng chung cỏn b c ỏp dng khụng ch cho khõu lờn lp m c khõu thc SP, t chc cỏc hot ng ngoi trng, phi hp nghiờn cu GVSP c tr lng hoc na lng, hoc khụng lng i hc nõng cao trỡnh nc v nuc ngoi vi cỏc hc bng t cỏc nc hoc t cỏc trung tõm ASEAN Nhng cỏn b ging dy SP mi c la chn tham d cỏc khoỏ hun luyn nghip v ban u V GV v cỏc trng SP phi hp t chc Nhiu c hi c to GVSP tham gia cỏc hi tho quc gia, khu vc, quc t cú liờn quan n chuyờn mụn ca h Trung Quc : ó cú nhng n lc trung vo biờn son h thng giỏo trỡnh SP, to thun li cho vic hc ca giỏo sinh, ging dy ca GVSP, nõng cao trỡnh chuyờn mụn ca h, ng thi giỳp cho vic bi dng GV ph thụng Trong 10 nm, U ban Giỏo dc quc gia trc tip t chc biờn son v xut bn hn 300 giỏo trỡnh SP Cỏc a phng cng xut bn hng lot giỏo trỡnh SP Mt s giỏo trỡnh SP ó c nhn gii thng quc gia VI - ễI IU SUY NGH V GIO VIấN TIU HC NC TA Nhng thụng tin trờn õy gi mt s liờn tng ti GVTH nc ta Nhng thnh tu ph cp GDTH cỏc a phng v cụng tỏc dõn s - k hoch hoỏ gia ỡnh ang to iu kin GDTH dn dn i vo th n nh v quy mụ s lng, trung ngy cng nhiu hn cho cht lng, iu m nhiu nc ó i trc chỳng ta my thp niờn Trong vic nõng cao cht lng giỏo dc thỡ trỡnh o to ca GV cú ý ngha then cht, vỡ vy cỏc nc u n lc nõng dn trỡnh o to ca GVTH t trung cp lờn cao ng, ri i hc Quỏ trỡnh ny ũi hi vi ba chc nm vỡ GVTH chim s ụng i ng v thng c o to trỡnh khụng u Chỳng ta ang phi chp nhn chun trỡnh o to ca GVTH hin l trung cp 12+2, ó cú nhng h o to GVTH trỡnh cao ng v i hc Cỏi khú khụng nm ch o to lp GV mi m l ch bi dng hn 30 GV ang ti chc Phi cú mt k hoch trin khai nhanh nhng bo m thc cht cỏc GV c nõng chun, trỏnh hỡnh thc GV thỡ nhn bng cp cao hn nhng cht lng giỏo dc cp hc thỡ khụng c nõng lờn 122 Vic o to trỡnh cao ng v i hc ũi hi GV tt nghip phi chuyờn sõu mt mt no ú cú tim lc phỏt trin, khụng th dn tri trờn din chuyờn mụn rng nh trung cp Tuy nhiờn ngi GV tt nghip cao ng, i hc phi dy tt tt c cỏc mụn chng trỡnh Tiu hc õy l mt thỏch thc so vi vic o to GV trung hc ch dy mt vi mụn hc, cn phi c tớnh toỏn k vic o to GV mi cng nh vic bi dng nõng chun cho GV ti chc, ỏp ng c yờu cu nõng cao cht lng GDTH Vic ging dy mt s mụn nh m nhc, M thut, Th dc, Ngoi ng tiu hc, vic giỏo dc tr em khuyt tt v tr em nng khiu cng ang ngy cng c quan tõm hn, ũi hi cú s chun b chu ỏo v k hoch o to v chớnh sỏch s dng GV Trờn ng nõng cao chun o to GVTH lờn trỡnh cao ng, i hc cú mt na t l nờn chn phung ỏn "ng thi" (o to song song chuyờn mụn v nghip v t nm u ti nm cui khoỏ) hay "k tip" (o to xong v chuyờn mụn ri mi o to tip v nghip v) Mi phng ỏn u cú u im v nhc im Nhiu nc cho rng GVTH cn c o to cn thn v tay ngh, vỡ vy nờn chn phng ỏn "ng thi" Nc ta cũn lõu mi cú iu kin to dng ton b GVTH t nhng sinh viờn cú bng c nhõn ri o to tip t n nm nghip v s phm nh cỏc nc phỏt trin Ngay c nhng nc phỏt trin cng ch ỏp dng phng ỏn "k tip" o to GV trung hc, cũn i vi GVTH thng ỏp dng phng ỏn "ng thi" Chỳng ta ang phn u "cao ng hoỏ" GV tiu hc bng h 10+3 vi phng ỏn thớch hp l "ng thi", nhng cng nờn tớnh toỏn s liờn thụng gia cao ng v i hc chng trỡnh o to v bi dng, cú iu kin "i hc hoỏ" thỡ tn cụng sc, thi gian v tin ca cho GV v cho nh nc Nõng chun trỡnh o to GV l lõu di Trc mt l nhim v ci tin ni dung chng trỡnh cỏc h o to ang c ỏp dng, c bit l h o to chun hin nay, cựng vi nú l chng trỡnh bi dng chun hoỏ, m bo i ng GVTH ỏp ng tt chng trỡnh Tiu hc mi s c ỏp dng thng nht c nc t nm 2000 i mi phng phỏp o to v bi dng theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ch ng sỏng to ca giỏo sinh (giỏo viờn) cng ang l mt trng tõm, nhm to s i mi cn bn phng phỏp dy hc tiu hc Cỏc nc u xem õy l iu quan trng cú ý ngha chin lc vic chun b ngun lc cho th k sau phi c quan tõm t cp Tiu hc Nhu cu phỏt trin ũi hi phi phn u nõng cao nhanh chúng trỡnh GVTH nhng thc t buc phi chp nhn s song song tn ti nhng lp GV cú trỡnh o to khỏc mt thi gian khỏ di, thc hin k hoch bi dng Bi vy, cn cú mt chớnh sỏch thớch hp khuyn khớch GV sm thc hin nõng chun trỡnh o to v cú k hoch b trớ th s phm trng no cng sm cú mt s GV cú trỡnh cao hn chun chung hin thi h lm nũng ct tip thu nhng i 123 mi, a th GV trng lờn ỏp ng nhng yờu cu ngy cng cao ca GVTH * * * Ngi ta thng núi "Tiu hc l nn, lp l múng" Múng chc, nn vng l c s bo m cho vic xõy dng ngụi nh hc ph thụng - Ni õy, t vũng tay m ỏp ca b m, a tr ng ngng bc vo mt mụi trung mi, bt u thc hin quỏ trỡnh xó hi hoỏ cỏ nhõn Mm xanh mi nhỳ ny ũi hi s chm chỳt chu ỏo vi tỡnh thng, trỏch nhim, tay ngh tinh xo ca cỏc thy, cụ giỏo tiu hc Bng tri nghim bn thõn, mi chỳng ta u bit rừ rng rt nhiu hiu bit, k nng v thúi quen tt p ó c hỡnh thnh t bc hc ny v ó theo ta i sut cuc i Cỏc thy, cụ giỏo mu mc v tõm huyt ó li du n hc sinh ca mỡnh t nột ch, cỏch xng hụ, ng x giao tip n cỏch gi gỡn sỏch v, n mc gn gng sch s Ton xó hi, ngnh Giỏo dc, cỏc bc cha m u t nim tin, hi vng vo cỏc thy, cụ giỏo tiu hc vic dy d em mỡnh, o to nhng bc quan trng u tiờn cho th h tr, ch nhõn tng lai ca t nc Cú th núi khụng quỏ rng : u t bao nhiờu vo s chm súc o to bi dng giỏo viờn tiu hc cng cha xng vi v trớ, vai trũ ca i ng ny s nghip giỏo dc v phỏt trin quc gia Th nhng thc t, i ng ny cú l vỡ ụng nht GV cỏc cp hc v luụn luụn gia tng nhanh v s lng nờn cha c chm súc chu ỏo ỳng mc Qua vic gii thiu mt s i mi gn õy o to bi dng GVTH mt s nc phỏt trin v ang phỏt trin, chỳng tụi hi vng cỏc bn c quan tõm cú th tham gia chn lc nhng sỏng kin kinh nghim hay, phự hp vi hon cnh v iu kin ca t nc dng, gúp phn nõng cao cht lng i ng GVTH nc ta Do thiu ngun t liu tham kho, bi vit ny cha th phn ỏnh nhiu sỏng kin kinh nghim phong phỳ ca nhng nc khỏc, chỳng tụi mong s cú dp b sung Kốm theo bi tng hp ny cú mt ti liu tham kho gm 10 bi (120 trang) m chỳng tụi ó t chc dch t cỏc t liu nc ngoi bng cỏc th ting : Anh, Phỏp, Trung Quc phc v cỏc bn c cú nhu cu tỡm hiu c th hn 124 TI LIU THAM KHO Danh mc cỏc trng o to giỏo viờn trờn ton cu (ting Anh, Phỏp, Tõy Ban Nha) ICET, UNESCO, 1992 Giỏo dc Nht Bn (ting Anh) - B Giỏo dc, Khoa hc v Nhõn Nht Bn, 1994 Nghiờn cu h J Gannon, 1985 Cỏc nguyờn tc v gii phỏp ci cỏch o to v phỏt trin i ng giỏo viờn v cỏn b giỏo dc (ting Anh) - Vn phũng Hi ng quc gia Giỏo dc - Vn phũng Th tng Chớnh ph Thỏi Lan, 1993 Canh tõn v sỏng kin giỏo dc giỏo viờn Chõu - Thỏi Bỡnh Dng (ting Anh) - Vn phũng UNESCO khu vc- Bangkok, 1990 Giỏo dc giỏo viờn Trung Quc (ting Trung) - Bc Kinh, 1995 Ti liu hi ngh quc t "Cụng tỏc phỏt trin i ng giỏo viờn vỡ mt Chõu mi" (ting Anh) - Bangkok, 1995 Tp nh kỡ hng nm ca V Giỏo viờn Anh Quc (ting Anh) - Luõn ụn, 1997 Cỏc mt cht lng ca giỏo dc tiu hc (ting Anh) - Bỏo cỏo c bit s 18, Vn phũng UNESCO khu vc, Bangkok, 1990 thng giỏo dc ca Hn Quc (ting Anh) - Philip 10 Khoa hc v k thut giỏo dc tiu hc tng lai (ting Phỏp) Graham Orpwood, Ingvar Werdeli - UNESCO - 1987 11 Cht lng ca giỏo dc c s S phỏt trin nng lc (ting Anh) - Joan Freeman UNESCO, 1992 12 Chng trỡnh o to giỏo viờn tiu hc i hc Melbourne - i hc James Cook Australia 1998, i hc Giỏo dc Malmo - Thu in, 1997 125 GII THIU CHUN GIO VIấN TIU HC CA B TS Tụ Th Thu Hng Trng i hc Ngoi ng i hc quc gia H Ni B ó xỏc nh rng thp niờn va qua, vai trũ ca ngi giỏo viờn ó thay i rt nhiu S thay i ú th hin qua vic ũi hi giỏo viờn phi : Tin b hn cỏc nh k thut gii, ngi cú th tin hnh cụng vic theo s hng dn ca ngi khỏc Tin b hn ngi hng dn, ngi cú th truyn t li cho ngi khỏc nhng gỡ ó c vch theo ti liu chuyờn mụn Ngy nay, nhim v ca ngi giỏo viờn ngy cng phc hn, rng m hn v tr nờn khú khn hn cú nhng tin b xó hi, nhng thay i v khoa hc, k thut Ngi giỏo viờn cũn l nhng nh chuyờn mụn thc s iu ú cú ngha l nh giỏo : L nhng nh thc hnh cú u úc phờ phỏn v chớn chn Cú kh nng t quyt nh t c chun chuyờn mụn ny, giỏo viờn cn phỏt trin nhiu nng lc Vy nhng loi nng lc no l cn thit cho giỏo viờn tiu hc ? Nm 1998, sau ó trng cu ý kin v nhng loi nng lc cn thit cho giỏo viờn tiu hc, Chớnh ph B ó nờu lut mi lnh vc nhim v tr thnh mt nh chuyờn mụn thc th i vi giỏo viờn tiu hc Mi lnh vc ny bao gm trỏch nhim ca giỏo viờn i vi hc sinh, i vi cng ng nh trng v ton xó hi C th l : Trỏch nhim i vi hc sinh : Ngi giỏo viờn l : Ngi hng dn cỏc quỏ trỡnh hc v phỏt trin Nh giỏo dc Chuyờn gia v mụn hc Ngi t chc Nh nghiờn cu Nh sỏng to Trỏch nhim i vi cng ng : 126 Ngi giỏo viờn l : Ngi cng s Ngi cng tỏc ca ph huynh hc sinh Ngi cng tỏc ca nhng bờn liờn quan v ngoi cng ng nh trng Trỏch nhim vi xó hi : Ngi giỏo viờn l : 10 Ngi tham gia vo mụi trng hoỏ xó hi Mc dự bng tng kt trờn khụng bao gm s phõn cp bc hay ch s v tm quan trng, mi c s o to giỏo viờn tiu hc cú quyn thc hin cỏc trỏch nhim ny ca mi giỏo viờn theo mt cỏch thc nht nh Nhỡn chung, cỏc u tiờn v nng lc c bn ca giỏo viờn tiu hc cú th c xp theo th t nh hỡnh v sau : 127 LM SAO EM VNG MT C Vè EM L GIO VIấN ! Hanoch Mc Carty Bn khụng th dy ngi ta bt c iu gỡ Bn ch cú th giỳp h phỏt hin iu gỡ ú chớnh ngi h (Galileo) Vo u thp niờn 60 ca th k XX, thnh ph New York, tụi ph o cho mt nhúm hc sinh lp v nhng chỳng ch mi bit c trỡnh t lp n lp Tụi cm thy khú m khụng nn lũng lm vic vi chỳng, c gng ph o cho nhng a tr v c bn ó khụng mun i hc Chỳng cú mt lp khụng u l may mn lm ri Tụi tin rng nhiu em n trng ch vỡ õy l ni m a s bn ca cỏc em n vo ngy hụm ú, hn l vỡ cỏc em ngh rng cỏc em n cú th hc c cỏi gỡ ú V mt thỏi , cỏc em ny l mt thm ho Bc tc, hoi nghi, ma mai v tin chc mỡnh s b thi rt, s b ch nho hoc b mt mt, ú l chiu hng chung v l ni dung cỏc cuc chuyn trũ gia cỏc em Tụi c gng ph o cho cỏc em theo tng nhúm nh v tng em mt, v tụi phi thỳ nhn rng kt qu i vi phn ln cỏc em khụng khớch l lm , cú vi em ụi t v nh ỏp ng mt cỏch tớch cc hn, nhng ta khụng th núi no thỡ thỏi tớch cc khụng ỏng k ú bin i, thay th bng thỏi r hoc cú nhng cn gin khú hiu Mt nhng khú khn khỏc ca tụi l, vo thi ú, hu nh khụng cú ti liu c no phự hp vi la tui dnh cho hc sinh cp chm hiu mt trỡnh thp nh th Cỏc em ú mun c v cỏc mi quan h, hn hũ, th thao v xe hi, ch khụng phi nhng ti liu nh " Chy, phỏt hin, chy ! Nhỡn búng, nú ang ny lờn" Bn tr ny coi nhng ti liu tụi cú l quỏ tr v trỡnh thp hn trỡnh ca chỳng Tht khụng may, nhng ti liu thỳ v hn li quỏ khú i vi trỡnh c ca chỳng chỳng cú th c c m khụng b nn lũng Mt s em liờn tc than phin v ti liu c ny Joe, mt cu cao, mnh khnh gp khú khn nhiu cỏch phỏt õm, th hin thc cht ca em núi : " ny, tha thy, ti liu ny chỏn ngt V li ngu ngc na ! Ti chỳng ta phi c cỏi th nhp ny, h thy ?" Mt tia sỏng cho mt ý tng loộ lờn trớ tụi Tụi tỡm s giỳp ca ụng Trng b mụn v cỏch vit mt ngh xin gõy qu cho mt d ỏn ph o nh Chỳng tụi khụng nhn c mt s tin ln, nhng cho mt chng trỡnh thớ im thỏng cui ca nm hc Chng trỡnh ny n gin v cú hiu qu 128 Tụi "thuờ" cỏc hc sinh ca tụi lm ph o v c Tụi núi vi cỏc em rng trng tiu hc gn bờn cú nhng hc sinh cỏc lp 1, 2, cn c giỳp c Tụi cú mt ớt tin v tụi cú th tr cho bt c mun giỳp tụi lm vic vi cỏc em ny Cỏc hc sinh ca tụi hi cụng vic ú s lm gi hc hay sau gi hc" Tht vy, vic lm ú s thay cho tit hc lp ca chỳng ta Chỳng ta s ch vic i b n ú mi ngy v lm vic vi bn tr "Cỏc em phi bit rng, nu cỏc em khụng lờn lp, cỏc em khụng cú tin V cỏc em cng phi hiu rng mt a s rt tht vng nu ngi ph o cho nú khụng lm vic nghiờm tỳc Vi a tr thỡ cỏc em s cú mt trỏch nhim rt ln" Tt c, tr mt a s mi mt hc sinh ca tụi, nm ly c hi tham gia chng trỡnh ny a nht ng ngoi cuc ó i ý vi tun sau ú nú nghe nhng a núi chỳng thy thỳ v nhiu nh th no lm vic vi cỏc em nh Cỏc em cp Tiu hc bit n v s giỳp ny, thm chỳng cũn cm n hn na vỡ c s quan tõm ca cỏc em ln tui hn chỳng v chớnh l lỏng ging ca chỳng Ta cú th thy rừ mt chỳng s tụn sựng ngi hựng hc sinh ca tụi, c phõn cụng kốm cho hoc em nh tui hn V chỳng vit, c cho cỏc em nghe v cng cho cỏc em nh c to lờn na Mc ớch ca tụi l tỡm cỏch hp phỏp hoỏ cho nhng a tr hc lp 8, lp c cỏc ti liu ca lp nh hn Tụi ó ngh rng, nu tụi cú th cho chỳng c c cỏc ti liu ú v c thng xuyờn thỡ chc chn kh nng c ca chỳng s c ci thin Kt qu em li cho thy tụi ỳng Vo cui nm ú, thi kim tra cho thy hu ht cỏc em ny ó tin b v c cỏc lp 1, hoc thm lp ! Nhng nhng thay i ngon mc nht l thỏi v cỏch c x ca cỏc hc sinh ca tụi Tụi ó khụng ng rng cỏc em bt u n mc chnh t hn, chm súc k hn v gn gng hn Cng nh tụi ó khụng ng rng s nhng v ỏnh gim hn s cú mt lp ca chỳng gia tng ỏng k Mt bui sỏng kia, tụi ang t bói u xe i vo trng, tụi trụng thy Joe i v phớa ca Trụng nú cú v ang b m Tụi hi : "Em lm vy, Joe ? Trụng em nh ang b st" õy l mt hc sinh hay vng mt ng hng th hai nhúm Em tr li : ", em oỏn cú l em b m ú, tha thy Mc Carty" Tụi hi : "Vy em li n õy hụm ? Sao em khụng ngh nh i ?" Cõu tr li ca em lm tụi bi ri : ", tha thy, em khụng th vng mt hụm c, em l mt giỏo viờn m ! Cỏc em hc sinh ca em chc s nh em, phi khụng ?" Em toột ming ci v i vo to nh Ngc Dip (dch) 129 BI TP NH Jerilyn Watson Hc sinh thng hay phn nn l giỏo viờn nhiu bi v nh Hin ti cú hai nghiờn cu ca hai t chc chng minh rng M iu ny l khụng ỳng Vin Brookings Institution bang Washington D.C ó lm nghiờn cu, ú ch rng bỡnh quõn mi sinh viờn ch dnh di mt gi vo bui ti lm bi nh Tp on Rand California lm mt nghiờn cu khỏc ú cú nờu lờn ch mt phn mi hc sinh trung hc ph thụng dnh hn hai gi bui ti lm bi v nh Nhng phỏt hin ny da trờn cỏc thụng tin t Cc nghiờn cu giỏo dc v quc t M ng thi, cỏc t chc nghiờn cu trờn cũn da vo kt qu nghiờn cu ca i hc Michigan, i hc Califonia Los Angeles v cỏc i hc khỏc Trong nghiờn cu ca mỡnh Brookings Institution ó lu ý mt nghiờn cu v mụn Toỏn v mụn Khoa hc t nhng nm 1995 ú M gn nh ng cui cựng s hai mi nc v bi nh Cỏc hc sinh Phỏp, í, Nga v Nam Phi phi dnh thi gian gp hn hai ln lm bi v nh Bn nghiờn cu ca Rand ó xem xột mc bi nh ti M giai on na cui th k XX ễng Brian Grill nh nghiờn cu ó tham gia vit bỏo cỏo ú ch bi nh tng lờn t bin ch cú mt ln vo nhng nm 1960, ú ngi M ó rt bt bỡnh v vic Liờn Xụ tr thnh nc u tiờn i vo v tr Vo lỳc ú ngi ta ó rt quan tõm n vic tng cng giỏo dc Cỏc nh chớnh khỏch, nh giỏo v ph huynh ó kờu gi y mnh hc tp, nht l mụn Toỏn v mụn Khoa hc Tuy vy, vo thi kỡ ú, ch khong 25% hc sinh ph thụng trung hc phi dnh hn hai gi hng ngy hon thnh bi v nh Khụng ch riờng tr em chng bi v nh Mt s ph huynh bn rn núi rng cụng vic ch cho phộp h rt ớt thi gian giỳp em Mt s khỏc mun em h dnh thi gian cho th thao, õm nhc v cỏc hot ng khỏc sau thi gian hc trng Mt khỏc, mt s nh giỏo dc cho rng nh trng cn cho thờm nhiu bi hay cho hc sinh Harris Cooper l mt chuyờn gia v bi v nh ễng l giỏo s i hc Duke University Bc Carolina Giỏo s Cooper gi ý c thờm mi lp hc sinh nờn cú thờm mi phỳt lm bi nh, tc l i vi hc sinh nm cui trung hc ph thụng nờn dnh khong hai gi mi ti cho bi v nh Lờ Phc Minh (dch) 130 NH GIO TRONG NM Jerilyn Watson N nh giỏo bang Alabarna, Hoa K s tr thnh i s Quc t v giỏo viờn nm ti ú l b Besty Roger, ngi va c bu l " Nh giỏo nm ca Hp chng quc Hoa K." Tun trc, Tng thng M ó tuyờn dng b ti Nh Trng Vi t cỏch l "Nh giỏo nm", b Betsy Roger s i khp ni khuyn khớch cụng tỏc bi dng i ng giỏo viờn cho tt hn B Roger ó dy hc 22 nm B dy hc sinh lp v lp mt ngụi trng nh cú tờn l Leed Elementary, gn Bermingham, Alabarna Phn ln hc sinh tui t n v chỳng rt nghốo Nng lc giỏo dc ca Betsy Roger l vụ tn, b khuyn khớch cỏc giỏo viờn khỏc khụng nờn kt lun mt cỏch n gin rng : hc sinh khụng cú kh nng hc Ngc li, luụn yờu cu cỏc giỏo viờn c gng tỡm phng phỏp mi dy tr B Roger cho rng khú khn ch yu hin ca nh trng l lm th no phc v nhng i tng khụng kh nng v kinh t B mong ngy cng cú nhiu giỏo viờn tham gia dy tr em nghốo B cựng vi chng mỡnh ó chuyn ti mt trang tri gn trng Leed Elementary t u nm 1980 H mun hai trai ca mỡnh hiu rừ v cm thụng vi nhng tr nghốo cng nh cỏc dõn tc thiu s khỏc H ó tham gia ging dy ti trng Leed Elementary k t ú Trong cỏc ni dung ging dy hng ngy ca b Roger cú mt phn v ngh thut õm nhc v nu n B Roger yờu cu cỏc trng ỏp dng chng trỡnh ging dy ú giỏo viờn s theo hc sinh t lp lờn lp Vi cỏch ny, giỏo viờn cú th bit c s tin b ca tr hc Phng phỏp ny c gi l phng phỏp "looping" Cỏc trng hc khỏc bang Alabarna hin cng ang ỏp dng phng phỏp ny B Roger cng rt quan tõm n cuc sng ca tr B thng tham gia cỏc bui liờn hoan v cỏc hot ng th thao ca tr B cú th gi th in t cho cỏc bc ph huynh nu mun liờn lc vi gia ỡnh hc sinh B Roger c tụn vinh danh hiu cp Quc gia "Nh giỏo nm" ca 50 bang M v Hi ng Viờn chc giỏo dc hng u cỏc bang t chc la chn B Roger tt nghip i hc Samford Birmingham, Alabarna nm 1974 Nm nm qua, b ó hon thnh chng trỡnh hc nõng cao v hin b ó ly bng Tin s giỏo dc 131 Chu trỏch nhim xut bn : Ch tch HQT kiờm Tng Giỏm c NGễ TRN I Phú Tng Giỏm c kiờm Tng biờn NGUYN QUí THAO Biờn ln u : TRN TH PH BèNH V MAI HNG Biờn tỏi bn : TRNH èNH DNG Biờn k thut : TRN THU HNG Trỡnh by bỡa : BI QUANG TUN Sa bn in : TRN TH PH BèNH V MAI HNG Ch bn : PHềNG CH BN (NXB GIO DC) NNG CAO CHT LNG I NG GIO VIấN v I MI QUN L GIO DC TIU HC (Ti liu bi dng cỏn b qun lớ v giỏo viờn tiu hc) M S : PGK66b6 In cun, kh 20,5 ì 29cm, ti S in : ; S xut bn In xong v np lu chiu thỏng nm 2006 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học phần 2 đặng huỳnh mai , Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học phần 2 đặng huỳnh mai , Giáo trình nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học phần 2 đặng huỳnh mai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn