Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ cơ bản

52 1,274 7

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2016, 13:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ************ BÁO CÁO Môn học: QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Chủ đề: HÓA CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN TPHCM, 11/2012 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ MỤC LỤC TỔNG QUAN NGÀNH HÓA CHẤT 1.1 Giới thiệu chung .2 1.2 Hệ thống quản lý CTNH ngành sản xuất hóa chất 1.2.1 Tình hình kinh doanh tồn trữ 1.2.2 Phương thức quản lý hoá chất 1.2.3 Tình hình quản lý hoá chất nguy hiểm địa bàn tỉnh Đồng Nai CÁC ĐẶC ĐIỂM Ô NHIỄM LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN 2.1 Nguồn phát sinh nước thải 2.1.1 Nước thải sinh hoạt 2.1.2 Nước thải sản xuất .4 2.2 Nguồn phát sinh khí thải 2.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn 2.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt .5 2.3.2 Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại .5 2.3.3 Chất thải nguy hại 2.4 Ô nhiễm nhiệt 2.5 Sự cố rò rỉ hóa chất CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT HOÁ CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN.6 3.1 AXIT SUNFURIC: 3.1.1 Quy trình sản xuất: 3.1.2 Chất thải .8 3.2 AXIT CLOHYDRIC (HCl) 3.2.1 Quy trình sản xuất: 3.2.2 Chất thải 11 3.3 XÚT-CLO .11 3.3.1 Quy trình sản xuất: 11 3.3.2 Chất thải 14 3.4 AXIT PHOTPHORIC .14 3.4.1 Quy trình sản xuất: 15 3.4.2 Chất thải 17 i Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ 3.5 PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO THÔNG TƯ 12/2011/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG NĂM 2011 18 HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI .19 4.1 Hệ thống thu gom vận chuyển CTNH .19 4.2 Hệ thống xử lý CTNH .23 4.2.1 Oxy hóa hóa học 23 4.2.2 Phương pháp nhiệt 24 4.2.3 Công nghệ ổn định hóa rắn .30 4.2.4 Các chất phụ gia thường dùng để ổn định hóa rắn chất thải nguy hại 32 4.3 Quy trình thu gom, vận chuyển lưu chứa chất thải nguy ại công ty CP MT Việt Úc (Vinausen) .35 GIỚI THIỆU NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÔ CƠ 39 5.1 Thông tin chung nhà máy 39 5.2 Thông tin hoạt động sản xuất nhà máy .39 5.2.1 Nhu cầu nguyên liệu, hoá chất, nhiên liệu: 39 5.2.2 Nhu cầu cấp nước 40 5.2.3 Danh mục thiết bị 40 5.2.4 Quy trình sản xuất 43 5.2.5 Loại sản phẩm 47 Chất thải rắn .47 Tài liệu tham khảo 49 ii Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ TỒNG QUAN Hoá chất sản phẩm hoá chất sản xuất từ ngành công nghiệp hoá chất, mang lại nhiều ứng dụng lợi ích cao cho kinh tế, hóa chất ngành kinh tế thiếu công nghiệp phát triển, hoá chất sử dụng nhiều ngành kinh tế: lượng, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, xây dựng, hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ khác Đặc biệt ngành công nghiệp điện tử, khí, giày da, giấy, bột giấy, in ấn, mạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế biến thực phẩm, thủy sản…thì hoá chất sử dụng với số lượng lớn số lượng chủng loại hoá chất Sản phẩm hoá chất phần tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng lĩnh vực từ ngành công nghiệp mũi nhọn, chủ lực, đến ngành công nghệ cao; có mặt hầu hết sản phẩm, hàng hoá mà sử dụng, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu người Tuy nhiên, hoạt động hoá chất tiềm ẩn nguy đe dọa đến tính mạng, sức khoẻ người, đến an ninh xã hội môi trường suốt vòng đời tồn Các tổ chức giới có nhiều khuyến cáo quốc gia việc sử dụng hoá chất hợp lý hiệu quả, nhằm giảm thiểu nguy rủi ro cho người môi trường từ hoạt động hoá chất Các tai nạn cháy nổ, chết người, bệnh nghề nghiệp, phá hủy môi trường hàng loạt vấn đề khác… phát sinh từ vấn đề sử dụng hoá chất Vậy kiểm soát phòng ngừa hoá chất nào, bảo quản, sử dụng biện pháp quản lý chúng để giảm tác động xấu đến sức khoẻ người môi trường vấn đề khó khăn phức tạp Quản lý hoá chất, đặc biệt ngành sản xuất hoá chất vô cơ vấn đề ưu tiên quan tâm kế hoạch hành động quốc gia Môi trường Phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2000 đề xuất từ năm 1991 Thế nhưng, Quản lý an toàn hoá chất vấn đề thách thức thời đại, từ trạng thiếu thông tin, liệu hoá chất dẫn đến việc bất cập việc quản lý hoá chất, không kiểm soát rủi ro hoá chất, ô nhiễm hoá chất gây cho sức khoẻ người hệ sinh thái Đến số hoá chất sử dụng vào ngành công nghiệp chưa thống kê đầy đủ? loại hoá chất gì? nguồn gốc hoá chất từ đâu? (nhập hay thị trường nước)? Cách quản lý hoá chất nào? kiểm soát sao? đặc biệt hoá chất nguy hiểm Những tai nạn hoá chất, cố rò rỉ hoá chất, cháy nổ tai nạn lao động, nguyên nhân dẫn đến cố….hàng loạt câu hỏi đến bỏ ngõ thiếu thông tin Từ vấn đề trên, việc xây dựng hệ thống quản lý hoá chất vô cơ vấn đế cần thiết Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ TỔNG QUAN NGÀNH HÓA CHẤT 1.1 Giới thiệu chung Hóa chất bao gồm hóa chất hữu vô vơ Hóa chất chuyên ngành cấu ngành công nghiệp hóa chất 1.2 Hệ thống quản lý CTNH ngành sản xuất hóa chất 1.2.1 Tình hình kinh doanh tồn trữ Với nhóm kinh doanh hoá chất có loại hình kinh doanh điển hình: Loại hình 1: Hoá chất nhập từ nước ngoài, tồn trữ, bảo quản sau sang chiết, đóng gói cung cấp tới khách hàng Các loại dung môi hữu nhập từ nước đường tàu biển phuy: Có khoảng 25 sản phẩm dung môi hữu (hoá chất nguy hiểm) loại với tổng sản lượng phân phối 97.859 tấn/năm năm 2007, năm 2008 (100.331 tấn/năm) dự kiến năm 2009 tăng khoảng 30% so với năm 2007 có phát triển số nhóm sản phẩm tăng lên sản xuất sơn, mực in, gỗ, giày, ngành sản xuất nệm mút Loại hình2: Kinh doanh hoá chất theo hình thức trao tay, tồn trữ hoá chất Đối với loại hình mua bán hoá chất thuộc doanh nghiệp TNHH, tư nhân nước Hoá chất phần lớn mua từ doanh nghiệp sản xuất hoá chất nước, phần nhập trực tiếp từ nước ngoài, sau vận chuyển thẳng tới khách hàng, hoàn toàn kho chứa hoá chất, số hoá chất nhỏ lẻ chưa bán kịp để nhà kho tạm thời văn phòng công ty, doanh nghiệp đóng địa bàn gần khu dân cư Ngoài nhiều cửa hàng hoá chất mua bán nhỏ lẻ hộ gia đình, nằm khu dân cư Đây thành phần kinh tế ngày tăng thời gian gần đây, hoá chất mua bán gia đình, kho chứa chức năng, vấn đề cần phải quan tâm, đảm bảo an toàn cho sức khoẻ người môi trường sống xung quanh Với loại hình này, kinh doanh hoá chất vô cơ chủ yếu đa dạng với khoảng 40 loại hoá chất nguy hiểm khác với tổng sản lượng khoảng 14.242 tấn/năm hoá chất vô loại năm 2007, năm 2008 (khoảng 14.961 tấn/năm) 1.2.2 Phương thức quản lý hoá chất Về phương thức quản lý hoá chất theo lĩnh vực theo nhóm ngành thể theo sơ đồ khái quát sau: Chất thải nguy hại ngành hóa chất vôQuản cơlý theo phân loại Biện pháp quản lý: Thử nghiệm xác định nguy hiểm/ không nguy hiểm, Luật lao động 50.000-70.000 chất thông dụng có phương thức quản lý giám sát từ sản xuất – thải bỏ Phân loại, ghi nhãn, xây dựng phiếu an toàn, quy chuẩn KTAT Điều kiện kỹ thuật, quy chuẩn KTAT, khai báo, báo cáo ~ 4.000 chất nguy hiểm Điều kiện kỹ thuật, ĐK thị trường, quy chuẩn KTAT, khai báo, báo cáo Sử dụng có điều kiện (không sử dụng thực phẩm/ytế …) Điều kiện kỹ thuật, KH cố, ứng phó, quy chuẩn KTAT nghiêm ngặt, khai báo, báo cáo Các Bộ quản lý phạm vi, liều lýợng sử dụng/ giám sát sản phẩm HC cấm HC kinh doanh có ĐK HC phải có KH ngăn ngừa cố HC kinh doanh có điều kiện Quản lý theo lĩnh vực Ma túy Biện pháp quản lý theo nhóm: Tính toán phân loại, ghi nhãn, phiếu SDS, kiểm soát chất nguy hiểm, quy định KTAT, khai báo, đăng ký, báo cáo, kiểm tra giám sát Luật dược - Bộ Y tế PL Vệ sinh ATTP – Bộ Y tế Luật PC ma túy – Bộ Y tế, C An Thông tư QL thuốc BVTV – Bộ NN&PTNT ~ 70.000 sản phẩm hóa chất thông dụng Chứa ~4000 hóa chất nguy hiểm VLNC N Thực phẩm Chất BVT V Xăng dầu Dược phẩm Như vậy, trạng quản lý cho thấy, an toàn hoá chất vấn đề quan tâm lớn Chính phủ, quản lý an toàn hoá chất coi trọng tất lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế…và hệ thống văn Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ bản ngày hoàn thiện Từng nhóm hoá chất quản lý theo quy định ngành chức có liên quan Tuy nhiên, văn luật chưa đồng bộ, chồng chéo, chưa phù hợp với nguyên tắc quốc tế, thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn để có áp cụ thể cho việc áp dụng thực thi quản lý an toàn hoá chất Và vấn đề đặt Bộ ngành chức nắm vai trò chủ đạo vấn đề quản lý hoá chất, đối tượng có hoạt động liên quan đến hoá chất nói chung đặc biệt hoá chất nguy hiểm có trách nhiệm nghĩa vụ trình hoạt động Khi xảy cố nghiêm trọng liên quan đến hoá chất quan chuyên môn chịu trách nhiệm để giải xử lý Xuất phát từ trạng thực tế trên, Bộ Công thương chủ trì xây dựng luật thống quản lý hoá chất – Đó Luật Hoá chất kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII thông qua Luật Hoá chất có giá trị thực từ 01/7/2008 1.2.3 Tình hình quản lý hoá chất nguy hiểm địa bàn tỉnh Đồng Nai • Các hoá chất nguy hiểm sử dụng nhiều ngành như: hoá chất bản, thuốc trừ sâu, nhuộm, sơn, mực in, điện tử Bao gồm nhóm hoá chất như: Nhóm dễ cháy, nổ; nhóm hoá chất độc; nhóm hoá chất gây phản ứng; • Các hợp chất, hỗn hợp chất phụ gia, chất dẻo, keo dán, thuốc nhuộm, bột màu…được thể hoàn toàn tên thương mại • Một số hoá chất bản, dung môi hữu cơ, hoạt chất thuốc trừ sâu, phân bón, dược phẩm thể rõ ràng tên, thành phần công thức hoá học • Công tác quản lý an toàn hoá chất doanh nghiệp chưa cao về: trang thiết bị chứa hoá chất, hệ thống nội ngăn ngừa kiểm soát hoá chất, đội ngũ cán quản lý chuyên ngành… CÁC ĐẶC ĐIỂM Ô NHIỄM LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN 2.1 Nguồn phát sinh nước thải 2.1.1 Nước thải sinh hoạt Gồm có nước thải từ nhà vệ sinh, nước thải từ nhà ăn và nước thải từ các hoạt động sinh hoạt khác Thành phần nước thải thường có hàm lượng cao chất hữu (đặc trưng tiêu BOD 5, COD), chất rắn lơ lửng (TSS), chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ động thực vật vi sinh 2.1.2 Nước thải sản xuất - Do quá trình sản xuất tại Công ty, nước chủ yếu sử dụng để pha loãng nguyên liệu Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ - Nước thải phát sinh từ trình làm nguội bề mặt bồn chứa, vệ sinh thiết bị trình rửa bồn chứa định kỳ, có nước thải từ quá trình tráng rửa dụng cụ phòng thí nghiệm Loại nước thải thường bị ô nhiễm bởi các chất rắn lơ lửng với pH không ổn định 2.2 Nguồn phát sinh khí thải - Hơi hóa chất (axit, xút, dung môi hữu cơ) phát sinh từ quá trình thử nghiệm của phòng thí nghiệm và công đoạn pha loãng, chiết nạp hóa chất vào bình - Khí SO2, CO, NO2, VOC, bụi,… có khí thải phương tiện vận tải vào khuôn viên Công ty để giao nhận hàng phương tiện bốc dỡ hàng Công ty 2.3 Nguồn phát sinh chất thải rắn 2.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: thực phẩm, rau dư thừa, túi nilon, giấy, vỏ lon, vỏ hộp, chai lọ,… phát sinh từ khu nhà ăn chất thải rắn sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh 2.3.2 Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại bao gồm: Gỗ vụn, chai lọ bằng nhựa hoặc thủy tinh, can nhựa hỏng 2.3.3 Chất thải nguy hại Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất 2.4 Ô nhiễm nhiệt - Công nghệ sản xuất của Công ty chủ yếu là pha loãng và chiết nạp hóa chất nên không phát sinh nhiệt thừa Nhiệt độ của khu vực sản xuất chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của môi trường tự nhiên 2.5 Sự cố rò rỉ hóa chất - Do đặc trưng của ngành sản xuất hóa chất, nếu không đảm bảo an toàn thao tác vận hành, kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị thì rất có khả xảy sự cố rò rỉ hoặc đổ hóa chất Một số nguyên nhân phổ biến sau: + Các thùng (bồn) chứa hóa chất bị rò rỉ có khiếm khuyết nắp đậy đậy không chặt; + Thao tác vận hành pha loãng, chiết tách không quy định; + Không cẩn trọng công tác vận chuyển hay dịch chuyển thùng chứa làm đổ hóa chất Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT HOÁ CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN 3.1 AXIT SUNFURIC: Axit sunfuric dùng để sản xuất phèn lọc nước, nước đổ bình ắcquy, sản xuất phân bón, thuốc nhuộm, sơn, dược phẩm, chất dẻo, sản phẩm gốc sunfat, … Riêng axít Sunfuric tinh khiết: sản xuất theo phương pháp chưng cất axit Sunfuric kỹ thuật Dùng phòng thí nghiệm, công nghệ điện tử sản xuất sản phẩm chất lượng cao 3.1.1 Quy trình sản xuất: - Nguồn nguyên liệu sản xuất axit sunfuric giới: theo thống kê, sản lượng axit sunfuric giới sản xuất từ nguồn nguyên liệu khác sau: + Đi từ lưu huỳnh: 65% + Đi từ khí thải ngành luyện kim (như SO2, H2S, ): 23% + Đi từ quặng pirit: 9% + Đi từ nguồn khác: 3% - Có phương pháp: Phương pháp tiếp xúc: dùng vanadi(V) oxyt V 2O5 K2O làm xúc tác Phương pháp tháp: dùng NO làm xúc tác, xảy tháp đệm + Phương pháp tiếp xúc cho nồng độ axit cao (98 – 99%), nhiên chi phí cao Trong phương pháp tiếp xúc bao gồm: phương pháp tiếp xúc đơn tiếp xúc kép Ngày giới nước sử dụng chủ yếu phương pháp tiếp xúc kép với xúc tác V2O5 + Phương pháp tháp: chi phí đầu tư đơn giản nồng độ axit đạt 70 – 75% Phương pháp dùng trường hợp sản xuất hỗn hợp axit sunfuric nitric Dù từ nguồn nguyên liệu trình sản xuất H2SO4 tiến hành theo giai đoạn chính: + Tạo SO2 cách đốt nhiên liệu chứa S + Tinh chế khí (làm tạp chất có khí) + Chuyển hóa SO2 thành SO3 + Hấp thụ khí SO3 để tạo axit sunfuric (hoặc oleum) Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ Khí thải SO2, SO3 Bụi Chuẩn bị nguyên liệu Sản xuất khí SO2 Bụi Quặng Xỉ quặng Tinh chế khí SO2 Oxy hóa SO2 SO3 Bụi, nước thải Hấp thụ khí SO3 Hoàn thành sản phẩm Sản xuất khí SO2: Thông qua phản ứng đốt cháy nguyên liệu với oxy không khí khí oxy sạch: S + O2 = SO2 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O Quá trình đốt nguyên liệu sản xuất khí SO2 thực lò đốt: lò nhiều tầng, lò đốt quặng bột, lò lớp sôi, lò cyclon, lò đốt lưu huỳnh (loại nằm ngang, loại đứng), lò đốt hydrosunfua H2S… Tinh chế khí SO2 Khí khỏi lò đốt có thành phần chủ yếu nitơ (do sử dụng oxy không khí), khí SO2 (khoảng 10%) có chứa nhiều bụi nước Để loại bụi khỏi sản phẩm khí phải xử lý qua nhiều công đoạn loại bỏ bụi có cỡ hạt lớn hệ thống cyclon khô ướt, loại bụi trực tiếp thiết bị rửa khí, cuối lọc tĩnh điện để loại bỏ triệt để bụi khỏi sản phẩm khí chứa SO2 Oxy hoá SO2 thành SO3: Bản chất trình này oxy hoá SO2 để trở thành SO3: SO2 + O2 → SO3 ( có xúc tác V2O5) Khí SO2 oxy hoá thành SO3 với trợ giúp xúc tác thiết bị chuyển hoá Thiết bị gồm lớp xúc tác, lớp đầu thuộc giai đoạn chuyển hoá thứ lớp lại thuộc giai đoại chuyển hoá thứ hai Khí giàu SO2 có nhiệt độ 430oC vào lớp xúc tác thứ Qua ba lớp xúc tác khoảng 85% SO2 chuyển hoá thành SO3 Phản ứng chuyển hoá toả nhiệt nhiệt dùng để gia nhiệt khí SO2 tuần hoàn lại tháp hấp thụ thứ đến nhiệt độ 430 oC nhiệt lại dùng để gia nhiệt nước cấp cho nồi thiết bị tận dụng nhiệt Giai đoạn chuyển hoá thứ hai, đạt hiệu suất chuyển hoá 99,7% nhiệt phản ứng tận dụng thiết bị tận dụng nhiệt thứ hai Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ - Ap lực nén đóng viên: khoảng 50kG/cm2 b Xi măng Các số yêu cầu trình đóng rắn sau: tỷ lệ hỗn hợp chất thải + xi măng/nước xi măng portland 0,3; ximăng pozzolan 0,5 4.3 Quy trình thu gom, vận chuyển lưu chứa chất thải nguy ại công ty CP MT Việt Úc (Vinausen) 4.3.1 Quy trình thu gom, vận chuyển chất thải Mô tả quy trình Sau khách hàng (Chủ nguồn thải) liên hệ yêu cầu thu gom, vận chuyển chất thải, nhân viên phương tiện vận chuyển VINAUSEN đến địa điểm Chủ 35 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ nguồn thải để nhận chất thải Tại đây, nhân viên VINAUSEN kiểm tra trạng đóng gói, dán nhãn lưu chứa chất thải theo quy định quản lý CTNH Tùy theo thành phần, tính chất đặc tính mà chất thải lưu chứa thiết bị khác để việc vận chuyển an toàn tránh tình trạng rơi vãi, rò rỉ chất thải - Các loại chất thải rắn (như giẻ lau, bao tay dính dầu nhớt, hóa chất, dung môi, bao bì dính hóa chất loại, chất thải dạng bột, rìa bo, bo mạch điện tử thải,…) chứa bao PE, bao vải thùng chứa - Các loại dầu nhớt, dung môi, hóa chất chứa thùng chứa nhựa sắt - Các loại nước thải, bùn thải lỏng chứa bể chứa vận chuyển xe bồn Sau kiểm tra xác định chất thải phân loại lưu chứa quy định, hai bên tiến hành cân đo xác định số lượng bốc dỡ lên xe vận chuyển Đồng thời Chủ nguồn thải lập Chứng từ CTNH theo mẫu quy định Bộ TN&MT Khi việc bốc dỡ chất thải hoàn tất, nhân viên phụ trách giao nhận kiểm tra lại để bảo đảm việc xếp chất thải phương tiện quy định an toàn trước cho xe vận chuyển chất thải Nhà máy VINAUSEN theo lộ trình quy định Đội ngũ công nhân viên nhận chất thải thường xuyên đào tạo, huấn luyện biện pháp ứng cứu cố Ngoài ra, công ty thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì phương tiện vận chuyển trang thiết bị, đồ bảo hộ…để luôn đảm bảo công tác thu gom, vận chuyển an toàn Chất thải sau vận chuyển Nhà máy kiểm tra, bốc dỡ xuống phương tiện vận chuyển theo Quy trình lưu giữ chất thải sau: 4.3.2 Quy trình lưu chứa chất thải 36 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ Mô tả quy trình Xe vận chuyển chất thải đến nhà máy kiểm tra để bảo đảm suốt trình vận chuyển không xảy tình trạng xáo trộn loại chất thải Nếu chất thải không bị xáo trộn, Tổ phân loại đối chiếu với Chứng từ quản lý CTNH để xác định loại chất thải bốc dỡ xuống phương tiện Nếu chất thải bị xáo trộn, Tổ phân loại tiến hành phân loại sơ dựa theo Chứng từ quản lý CTNH bốc dỡ chất thải xuống xe giao Tổ kho cân đo xác định số lượng Sau có số liệu sơ bộ, Tổ phân loại tiến hành phân loại chi tiết đóng gói chất thải theo quy cách VINAUSEN để thuận tiện cho việc xử lý Chất thải phân loại theo nhóm tương ứng với phương án xử lý loại chất thải: nhóm xử lý đốt, xử lý hóa rắn, xử lý tái chế Sau phân loại, chất thải nhập lưu kho theo khu vực quy định để chờ xuất kho xử lý theo phương án xử lý đưa 4.3.3 Xử lý bóng đèn huỳnh quang công ty Vinausen: 37 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ Mô tả công nghệ: Quá trình xử lý bóng đèn huỳnh quang thải thực thiết bị xử lý kín gồm có giai đoạn : (1) cắt bóng ; (2) chưng cất (3) phân loại, thu hồi Đầu tiên bóng đèn cho vào thiết bị cắt bóng nhằm phá vỡ lớp vỏ thuỷ tinh đèn để giải phóng chất có đèn gồm bột huỳnh quang, Hg khí trơ, trình cắt thuỷ ngân phát sinh dẫn vào hệ thống hấp thụ than hoạt tính 38 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ Hỗn hợp thuỷ tinh, đầu đèn, dây tóc bột huỳnh quang đưa qua thiết bị chưng cất nhiệt độ 3750C nhằm bay hoàn toàn lượng Hg hấp thu hỗn hợp Toàn Hg bay tiếp tục dẫn qua thiết bị ngưng tụ thu hồi lại Hg Phần hỗn hợp không chứa Hg dẫn qua sàn phân loại phân loại riêng biệt bốn thành phần: thủy tinh, nhôm, đồng, bột huỳnh quang Nhôm, đồng sắt thu hồi tái chế, riêng phần thủy tinh bột huỳnh quang tiếp tục mang hóa rắn chôn lấp an toàn GIỚI THIỆU NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT VÔ CƠ 5.1 Thông tin chung nhà máy Tên Nhà máy : Nhà máy Hoá chất Đồng Nai Địa xây dựng : KCN Biên Hoà I, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Đại diện : Bà Nguyễn Thị Thanh Chức vụ : Giám đốc Điện thoại : 061.3836197 ; Fax: 061.3836198 Tổng diện tích mặt Nhà máy: 10.358 m2 Diện tích xây dựng : 4.900 m2 Diện tích xanh thảm cỏ: 1.555 m2 (15% tổng diện tích mặt bằng) 5.2 Thông tin hoạt động sản xuất nhà máy 5.2.1 Nhu cầu nguyên liệu, hoá chất, nhiên liệu: STT Tên Đơn vị tính Số lượng sử dụng/6 tháng Nguyên liệu 01 Phốtpho vàng Tấn 700 02 Hyđrô peroxit Kg 1300 03 Natri sunfua Kg 1175 04 Kali Clorua thô Tấn 345 05 Kali cacbonat (K2CO3) Tấn 59,25 06 Amoniac (NH3) Tấn 76,55 39 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ STT Tên Đơn vị tính Số lượng sử dụng/6 tháng 07 Xút 32%(NaOH 32%) Tấn 75,7 08 Axít Sunfuric (H2SO4) Tấn 2,1 09 Vôi (CaO) Tấn 5,1 10 Sô đa (Na2CO3) Tấn 2,0 Nhiên liệu, lượng 01 Dầu FO Tấn 37,959 02 Gas Tấn 1,3 04 Dầu DO Lít 150 5.2.2 Nhu cầu cấp nước Nhu cầu dùng nước (căn theo hoá đơn tiền nước từ tháng 1/2010 đến 6/2010) là: 2.419,5 m3/tháng, phục vụ cho mục đích sản xuất sinh hoạt 5.2.3 Danh mục thiết bị STT Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Năm sản xuất Dây chuyền sản xuất H3PO4 Palăng điện Bồn nấu chảy Phốtpho Thùng chứa Phốtpho lỏng Bơm phốtpho lỏng Thùng chứa tinh chế phốtpho Thùng nén phốtpho lỏng Tháp đốt phốtpho hấp thụ 1 1 Đài Loan Việt Nam Việt Nam Trung Quốc Việt Nam 1999 2000 2000 2000 2007 Việt Nam 2007 Việt Nam 2000 40 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tên thiết bị Đầu phun phốtpho lỏng Venturi khử mù Thùng tách giọt Thùng tách giọt Thùng tách mù, Φ600, H = 3.700 Quạt hút khí thải, N = 7,5 kW Bơm axít tuần hoàn, N = 11 kW Bơm axít tưới ống Trao đổi nhiệt Thùng chứa axít loãng Bơm axít loãng 35%H3PO4 Hệ lọc axít Thùng chứa axít sản phẩm Bơm axít sản phẩm xuất hàng Thùng axít cao vị Máy nén không khí, N = 40kW Cooling Tower Số lượng Nước sản xuất Năm sản xuất Việt Nam 2000 Việt Nam 2000 Việt Nam 2000 Việt Nam 2000 Việt Nam 2000 Việt Nam 1999 Trung Quốc, Mỹ 2000 2008, 2009 Mỹ 2008, 2009 Atfa Laval, Úc 1999 Việt Nam 2008 Trung Quốc 1999 Việt Nam 2008 Việt Nam 2008 Đài Loan, Mỹ 1999,2008 Việt Nam 2000 Atlas Copco, Bỉ Air brone, Ý 2002 2000 Đài Loan 2000 41 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ STT 25 Tên thiết bị Bơm nước vô khoáng Số lượng Nước sản xuất Năm sản xuất Ebara, Ý 2000 Dây chuyền sản xuất H3PO4 thực phẩm 26 Thùng chứa axít nhỏ giọt - 2008 27 Thiết bị sinh khí H2S - 2008 28 Thiết bị phản ứng - 2008 29 Thiết bị lọc lần - 2008 30 Bồn chứa axít sau phản ứng lọc - 2008 31 Bơm vận chuyển 1 - 2008 32 Thiết bị lọc lần 2 - 2008 33 Thiết bị đuổi khí (vòng xoắn) - 2008 34 Thiết bị làm nguội axít - 2008 35 Bơm vận chuyển - 2008 36 Bơm nước Cooling Tower - 2008 37 Cooling Tower - 2008 38 Bồn trung gian - 2008 39 Bơm vận chuyển - 2008 40 Thùng chứa axít thành phẩm - 2008 41 Bơm axít thành phẩm - 2008 42 Bồn chứa dung dịch NaOH - 2008 43 Bơm dung dịch NaOH xử lý khí - 2008 44 Tháp xử lý khí H2S dư - 2008 45 Bơm chân không vòng nước - 2008 42 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ STT Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất Năm sản xuất 46 Thiết bị lắng - 2008 47 Bơm bùn thải - 2008 48 Thiết bị gia nhiệt xử lý cặn bùn - 2008 49 Bơm trục vít - 2008 50 Bồn chứa axít thu hồi - 2008 Dây chuyền sản xuất KCl muối gốc phosphat 51 Thùng hoà tan Việt Nam 2007, 2008 52 Ly tâm Hungary, Đức 1990 53 Thùng kết tinh Việt Nam 2007,2008 Các thiết bị khác 54 Lò Việt Nam 1999 55 Bồn Inox chứa sản phẩm 100m3 Việt Nam 2001 56 Bồn Inox chứa sản phẩm 200m3 Việt Nam 2002, 2009 57 Bồn dầu Việt Nam 1975 58 Máy phát điện Hàn Quốc 2000 5.2.4 Quy trình sản xuất A Sơ đồ quy trình sản xuất axít Phốtphoric (H3PO4) kỹ thuật 43 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ Phốtpho vàng (P4) Hoá lỏng Không khí Khí Khí thừa Tháp đốt hấp thụ Axít loãng Lọc tách mù Axít H3PO4 kỹ thuật * Thuyết minh quy trình sản xuất: Nguyên liệu phốtpho vàng (P4) hoá lỏng thiết bị đun nóng chảy sử dụng nóng từ lò Sau đó, phốtpho vàng nóng chảy phun vào tháp đốt hấp thụ (tháp oxi hoá không khí nén) Tại P4 cháy sinh P2O5 hấp thụ dòng axít loãng tưới từ tháp xuống tạo thành sản phẩm H3PO4 kỹ thuật Sản phẩm Axít phốtphoric kỹ thuật khỏi tháp giải nhiệt, sau phần đưa trở lại tháp (axít loãng) phần đưa bồn chứa sản phẩm axít phốtphoric 85% Phần khí thừa sinh tháp đốt hấp thụ dẫn qua thiết bị tách giọt để tách hạt mù lớn Sau đó, tiếp tục đưa qua thiết bị lọc mù, lượng không khí hút qua quạt lượng axít thu hồi đưa thiết bị hấp thụ B Sơ đồ quy trình sản xuất axít Phốtphoric (H3PO4) thực phẩm * Thuyết minh quy trình sản xuất: Axít phốtphoric kỹ thuật cho phản ứng với Na 2S tạo khí H2S thiết bị sinh khí Khí H2S dẫn đến thiết bị phản ứng chứa sẵn H 3PO4 kỹ thuật để tạo phản ứng loại bỏ tạp chất axít phốtphoric kỹ thuật Sau đó, tạp chất kết tủa (As 2S3, PbS,…) loại bỏ qua thiết bị lắng lọc, phần dung dịch đuổi khí để loại hết khí H2S dư lọc lần cuối cho sản phẩm axít phốtphoric thực phẩm 44 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ H3P O4 H3P O4 KT Sinh khí KT Na2 S Phản ứng Lắng Lọc H2 O2 Đuổi khí Làm nguội Bồn chứa H3PO4 Thành phẩm C Sơ đồ quy trình sản xuất Kali Clorua (KCl) * Thuyết minh quy trình sản xuất: Kali Clorua thô hoà tan nước theo tỉ lệ thích hợp, sau tiến hành lọc nóng tách tạp chất làm nguội kết tinh cho ly tâm tách lấy sản phẩm KCl tinh 45 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ KCl thô Hoà tan Lọc Kết tinh Ly tâm Thành phẩm Gốc Bazơ H3PO4 85% D Sơ đồ quy trình sản xuất muối gốc phosphat Thiết bị phản ứng Muối phosphat Ly tâm Sản phẩm Muối photphat Nước ót hoàn lưu * Thuyết minh quy trình sản xuất: Nguyên liệu bazơ (hoặc muối có gốc cation tương ứng) acid H 3PO4 85% đưa vào thiết bị phản ứng có chứa nước ót tuần hoàn Tại phản ứng điều chỉnh để sinh muối phốt phát thích hợp Khi phản ứng hoàn tất, làm nguội kết tinh sản phẩm, sau tách lấy sản phẩm * Phương trình phản ứng: H3PO4 + BAZƠ MUỐI PHOTPHAT + NƯỚC + Q a) Mono Amon Photphat–M.A.P: H3PO4 + NH3 NH4H2PO4 + Q b) Mono Kali Photphat–M.K.P: 2H3PO4 + K2CO3 2KH2PO4 + CO2 + H2O + Q c) Natri Photphat: H3PO4 + 3NaOH Na3PO4 + 3H2O 46 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ d) Di Amon Photphat–D.A.P: H3PO4 + 2NH3 (NH4)2HPO4 + Q 5.2.5 Loại sản phẩm STT Tên sản phẩm Đơn vị Sản lượng tháng đầu năm 2010 Axít Phốtphoric (H3PO4 85%) kỹ thuật Tấn 2.951 Axít Phốtphoric (H3PO4 85%) thực phẩm Tấn 1.227 Kali Clorua tinh (KCl) Tấn 342 Mono Amon Photphat (M.A.P) Tấn 280 Di Amon Photphat (D.A.P) Tấn 65 Mono Kali Photphat (M.K.P) Tấn 149 Natri Photphat (Na3PO4.12H2O) Tấn 74 NaH2PO4.2H2O Tấn Na2HPO4.12H2O Tấn 80 Chất thải rắn Theo số liệu từ hồ sơ Báo cáo quản lý chất thải nguy hại chủ nguồn thải – Nhà máy Hoá chất Đồng Nai, lượng loại CTR phát sinh sau: Chất thải rắn sinh hoạt Chất thải sinh hoạt bao gồm: chất thải rắn từ khu nhà ăn thành phần gồm vỏ trái cây, thức ăn dư thừa bao bì, túi nilon, vỏ hộp; giấy, bao bì khu nhà vệ sinh giấy loại bỏ từ khu vực văn phòng Ước tính lượng chất thải rắn sinh hoạt trung bình khoảng 1,1 tấn/tháng (tăng so với lượng thải trung bình tháng cuối năm 2009 khoảng 100 kg/tháng) 5.2 Chất thải công nghiệp không nguy hại Chất thải công nghiệp không nguy hại bao bì, thùng chứa hỏng, kim loại phế liệu từ xưởng khí Ước tính khối lượng phát sinh khoảng: 35 kg/tháng 5.3 Chất thải nguy hại Năm 2010, chưa tìm đơn vị xử lý hết chất thải nguy hại nên chất thải nguy hại tập trung lưu giữ Nhà máy có báo cáo thường xuyên với Sở tài nguyên môi trường Đồng Nai Báo cáo số lượng lưu giữ từ ngày 24/02/2010 đến ngày 12/08/2010 sau: 47 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ Tên chất thải Mã CTNH Chất thải sản xuất H3PO4 thực phẩm (cặn Asen) 02 04 01 02 04 03 02 06 01 Số lượng (Kg) 10 Bùn thải có chứa thành phần nguy hại từ trình xử lý nước thải 02 05 01 7.000 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Các loại dầu động cơ, hộp số bôi trơn thải khác Bao bì thải, bao bì kim loại thải có chứa bị nhiễm thành phần nguy hại 17 02 04 18 01 01 18 01 02 15 Chi Đang dạng bán thành phẩm, lưu kho chờ thu hồi axít (khoảng 90 kg) Đang lưu giữ kho CTNH nhà máy 16.000 kg Đang lưu giữ kho CTNH nhà máy 0,5 kg Đang lưu giữ kho CTNH nhà máy 30 kg 10 Đang lưu giữ kho CTNH nhà máy 20 kg Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể vật liệu lọc dầu), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại 18 02 01 Đang lưu giữ kho CTNH nhà máy 15 kg Tổng - 7.040 - Từ công đọan lắng, lọc quy trình sản xuất H3PO4 thực phẩm (cặn Asen) Từ hệ thống xử lý nước thải nhà máy Từ hoạt động hàng ngày nhà máy Từ hoạt động bảo trì máy móc, thiết bị Từ công đoạn nhập nguyên liệu đóng gói sản phẩm quy trình sản xuất Từ hoạt động bảo trì , sửa chữa máy móc, thiết bị hoạt động sản xuất 48 Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ Tài liệu tham khảo 1- Trần Hồng Côn (chủ biên) Nguyễn Trọng Uyển 2008 Công nghệ hoá học vô NXB Khoa học Kỹ thuật 2- Tổng cục Môi trường -Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án sản xuất hoá chất 3- QCVN 07:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại 4- Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 quy định quản lý chất thải nguy hại 49
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ cơ bản, Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ cơ bản, Chất thải nguy hại ngành hóa chất vô cơ cơ bản, CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ NGÀNH SẢN XUẤT HOÁ CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN, 1 Hệ thống thu gom và vận chuyển CTNH, 2 Hệ thống xử lý CTNH, 3 Quy trình thu gom, vận chuyển và lưu chứa chất thải nguy ại của công ty CP MT Việt Úc (Vinausen), 2 Thông tin về hoạt động sản xuất của nhà máy

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn