BÁC SỸ SÓI

2 301 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2013, 01:25

Chuyờn tp c lp 2 3 Nm hc 2007-2008 Ting Vit lp 2 : BC S SểI Trang 41 Nhng hot ng dy hc ch yu : Cỏc hot ng Hot ng c th I/Bi c : (5) MT : Luyn c ỳng, hay v cng c ni dung bi Cũ v Cuc Gi 3-4 HS c v tr li cỏc cõu hi : (?) Thy Cũ li xung rung, Cuc hi th no ? (?) Cũ tr li Cuc ra sao ? * HS khỏc nhn xột, b sung. II/Bi mi : Gii thiu bi GVgii thiu ngn gn. 1.H1 : Gii thiu ch im v bi mi. (3-4) DDH : + Tranh ch im muụng thỳ trang 40 v tranh trang 41 (phúng to ) Bc 1 : GV treo tranh v gii thiu v ch im muụng thỳ. Gii thiu mt s bi hc liờn quan n ch im. Bc 2 : Treo tranh hi : Bc tranh v cnh gỡ, trong tranh cú nhng ai, nhng vt gỡ. Sau ú gii thiu bi mi. H 2 : c mu (3-4) MT: HS nm s lc cỏch c D: SGK trang 41 HS m SGK (41), lng nghe GV c mu Giỏo viờn c mu ln 1. Một HS khỏ gii c Chỳ ý th hin rừ ging c ca nhõn vt H 2 : Luyn c kt hp gii ngha t (18-20) MT: HS c trụi chy, lu loỏt ton bi, ngt ngh hi ỳng sau du phy, du chm. + c ỳng cỏc t ng: rừ dói, bỡnh tnh, v tan. + Hiu ngha cỏc t: khoan thai, phỏt hin, bỡnh tnh, lm phỳc + PP: Luyn tp DDH : + Th t (cỏc t khú c, t mi) + Th cõu : Súi mng rn . ht ng chy. Hc sinh ngi theo nhúm 4 Giao nhim v : C lp lng nghe, c thm theo v tỡm nhng t khú c. Bc 1 : c ni tip tng cõu và nhắc lại các từ c sai Bc 2: Luyn c t khú, d ln. + Cho tng HS nờu t khú c, GV gn th t ú lờn bng. + Gi 1 s em c, GV theo dừi hng dn phỏt õm. Bc 3: Hng dn ngt ging. HS tỡm cỏch c, sau ú GV treo th cõu hng dn HS luyn c ngt ging. * HS c thm t chỳ gii. 2-3 HS c to trc lp. + GV gn th t lờn bng. + Gi 1 s em nờu li ngha cỏc t. (?) Em hóy t cõu vi t bỡnh tnh, khoan thai. (?) Bi ny cú my on + 3 HS c ni tip tng on trc lp. Bc 4: c tng on trong nhúm + Tng HS c trc nhúm ca mỡnh, cỏc bn trong nhúm nghe v chnh sa li cho nhau. Bc 5: Thi c gia cỏc nhúm. C lp nhn xột, GV b sung, tuyờn dng. Bc 6 : c ng thanh on 1, 2. TIT 2 Trng Tiểu học Triệu Trung Kế hoạch dạy học Tập đọc lớp 2 Chuyên đề tập đọc lớp 2 – 3 Năm học 2007-2008 H Đ4 : Tìm hiểu bài (15-20’) MT : HS thấy Sói gian ngoan bày mưu tính kế định lừa Ngựa để ăn thịt, không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mưu mẹo trị lại PP : Động não, hỏi – đáp. ĐDDH: + Tranh vẽ Ngựa và Sói + Bìa ghi sẵn câu hỏi 5: Chọn tên khác cho truyện theo gợi ý + Bút dạ + Bảng phụ có ghi các tên bài: a/ Lừa người bị người lừa. b/ Cú đá ngoạn mục. c/ Chú Ngựa thông minh Bước 1: Hoạt động cả lớp. + 1 HS đọc to đoạn 1, cả lớp đọc thầm (?)Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa (?) Em hiểu “thèm rỏ dãi” nghĩa là gì ? Có thể gọi: thèm rỏ bọt mép = quá thèm. Bước 2: Hoạt động nhóm 6. GV phát tranh vẽ Ngựa và Sói + bút dạ. Giao việc: Nhìn tranh, thảo luận và ghi từ, ý cho biết Sói làm gì để lừa Ngựa ? Ngựa đã làm gì để trị lại Sói ? + Các nhóm thảo luận. + Đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung. Bước 3: Hoạt động nhóm đôi. Giao việc: Kể cho nhau nghe cảnh Sói bị Ngựa đá Đại diện nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung. Bước 4: Hoạt động cả lớp. + Gọi 1 HS đọc toàn bài. + GV treo bảng phụ (3-4 tên bài có thể đặt cho bài này) + Gọi 2-3 em đọc, chọn tên bài theo ý các em. GV hỏi thêm: Tại sao em lại chọn tên bài như vậy ? HĐ5 : Luyện đọc lại (10-15’) MT : + Biết phân biệt giọng khi đọc lời các nhân vật (Dẫn chuyện, Ngựa, Sói) PP: Đóng vai ĐDDH : + Thẻ từ ghi tên các vai: ( Dẫn chuyện - Ngựa – Sói ) Trò chơi “kết nhóm” để tạo nhóm 3 Giao việc: Trong nhóm tự phân vai để đọc lại chuyện (1 em dẫn chuyện: vui, tinh nghịch, 1 em đọc lời của Sói: giả bộ hiền lành, 1 em đọc lời của Ngựa: giả bộ ngoan ngoãn, lễ phép. + Các nhóm đọc – GV theo dõi, giúp đỡ thêm. Lưu ý giọng đọc khi đọc lời các nhân vật + Một vài nhóm thi đọc trước lớp. + Lớp nhận xét, chọn nhóm đọc hay. HĐ6 : Củng cố, dặn dò (?) Qua bài học, em thích nhân vật nào nhất ? Vì sao ? (?) Khi không may bị gặp nạn, em cần có thái độ như thế nào ? * GV liên hệ 1 số tình huống có thể xảy ra, HS nêu cách giải quyết. GV bổ sung, tuyên dương. Dặn học sinh về nhà đọc lại bài, xem trước nhiệm vụ bài kể chuyện Bác sĩ Sói. Đọc bài: Nội quy đảo khỉ. Trường TiÓu häc TriÖu Trung KÕ ho¹ch d¹y häc TËp ®äc líp 2 . của Sói khi thấy Ngựa (?) Em hiểu “thèm rỏ dãi” nghĩa là gì ? Có thể gọi: thèm rỏ bọt mép = quá thèm. Bước 2: Hoạt động nhóm 6. GV phát tranh vẽ Ngựa và Sói. việc: Nhìn tranh, thảo luận và ghi từ, ý cho biết Sói làm gì để lừa Ngựa ? Ngựa đã làm gì để trị lại Sói ? + Các nhóm thảo luận. + Đại diện nhóm trình
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁC SỸ SÓI, BÁC SỸ SÓI, BÁC SỸ SÓI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay