Giải bài tập trang 7 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai

3 415 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2016, 21:32

Lấy cạnh BC của một tam giác đềuLấy cạnh BC của một tam giác đều làm đường kính, vẽ một nửa đường tròn về cùng một phía với tamgiác ấy đối với đường thẳng BC. Cho biết cạnh BC = a, hãy diện tích hình viên phân được tạo thành.Hướng dẫn giải:Gọi nửa đường tròn tâm O đường kính BC căt hai cạnh AB và AC lần lượt tại M và N.= 60o nên ∆ONC là tam giác đều, do đó∆ONC có OC = ON,Squạt NOC ==S∆NOC =.=Diện tích hình viên phân:SCpN =-=Vậy diện tích hình viên phhân bên ngoài tam giác là:= 60o. Giải tập trang SGK Toán lớp tập 1: Căn bậc hai Bài (Trang SGK lớp tập 1) Tìm số x không âm, biết: a) √x = 15; b) 2√x =14; c) √x d) √2x < < √2; Đáp án hướng dẫn giải: a) Vận dụng điều lưu ý phần tóm tắt kiến thức: “Nếu a ≥ a = (√a)2″: Ta có x = (√x)2 = 152 = 225; b) Từ 2√x = 14 suy √x = 14:2 = Vậy x = (√x)2 = 72 = 49 c) HD: Vận dụng định lí phần tóm tắt kiến thức Trả lời: ≤ x < d) HD: Đổi thành bậc hai số Trả lời: ≤ x < Bài (Trang SGK lớp tập 1) Đố Tính cạnh hình vuông, biết diện tích diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m chiều dài 14m Đáp án hướng dẫn giải: Gọi x độ dài hình vuông, x > Diện tích hình vuông x2 Diện tích hình chữ nhật 3,5 14 = 49(m2) Theo đầu = 49 Suy x = x = -7 Vì x > nên x = Vậy độ dài cạnh hình vuông 7m Bài tập luyện thêm có đáp án: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hình vành khănHình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1 và R2 (giả sử R1 > R2).b) Tính diện tích hình vành khăn khi R1 = 10,5 cm, R2 = 7,8 cm.Hướng dẫn giải:a) Diện tích hình tròn (O;R1) là S1 = πR12.Diện tích hình tròn (O;R2) là S2 = πR22.Diện tích hình vành khăn là:S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)b) Thay số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2) Hình viên phân là hình trònHình viên phân là hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên= 60o và bán kính đường tròn là 5,1 cm (h.64)phân AmB, biết góc ở tâmHướng dẫn giải:∆OAB là tam giác đều có cạnh bằng R = 5,1cm. Áp dụng công thức tính diện tích tam giác đều cạnh alàta cóS∆OBC =(1)Diện tích hình quạt tròn AOB là:=(2)Từ (1) và (2) suy ra diện tích hình viên phân là:-=Thay R = 5,1 ta có Sviên phân ≈ 2,4 (cm2) a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròna) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1 cm. Nêu cách vẽ(h.63).b) Tính diện tích miền gạch sọc.Hướng dẫn giải:a) Vẽ tam giác đều ABC cạnh 1cmVẽđường tròn tâm A, bán kính 1cm, ta được cungVẽđường tròn tâm B, bán kính 2cm, ta được cungVẽđường tròn tâm C, bán kính 3cm, ta được cungb) Diện tích hình quạt CAD =π.12Diện tích hình quạt DBE =π.22Diện tích hình quạt ECF =π.32Diện tích phần gạch sọc =π.12+=π (12 + 22 + 32) =π.22 +π.32π (cm2) Đáp án hướng dẫn Giải 4,5 trang SGK toán lớp tập Hàm số bậc hai – Chương Đại số: Căn bậc hai, bậc ba • Giải 1,2,3 trang SGK toán lớp tập (Bài tập bậc hai) Bài (Trang SGK lớp tập 1) Tìm số x không âm, biết: a) √x = 15; b) 2√x =14; c) √x < √2; d) √2x < Đáp án Hướng dẫn giải 4: a) Vận dụng điều lưu ý phần tóm tắt kiến thức: “Nếu a ≥ a = (√a)2″: Ta có x = (√x)2 = 152 = 225; b) Từ 2√x = 14 suy √x = 14:2 = Vậy x = (√x)2 = 72 = 49 c) HD: Vận dụng định lí phần tóm tắt kiến thức Trả lời: ≤ x < d) HD: Đổi thành bậc hai số Trả lời: ≤ x < ————— Bài (Trang SGK lớp tập 1) Đố Tính cạnh hình vuông, biết diện tích diện tích hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m chiều dài 14m Đáp án Hướng dẫn giải 5: Gọi x độ dài hình vuông, x > Diện tích hình vuông x2 Diện tích hình chữ nhật 3,5 14 = 49(m2) Theo đầu = 49 Suy x = x = -7 Vì x > nên x = Vậy độ dài cạnh hình vuông 7m • Giải 1,2,3 trang SGK toán lớp tập (Bài tập bậc hai) Các em có lời giải khác hay comment Bài tập luyện thêm có đáp án:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 7 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, Giải bài tập trang 7 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, Giải bài tập trang 7 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn